Biuletyn KSOW >> 

ksow.pl

Biuletyn KSOW >> 

Z ŻYCIA KSOWprzygotowane smakowitości ze śliwek bądź z ich udziałem. Podczas Powidlaków nie zabrakło również atrakcji związanychz prezentacją dorobku artystycznego lokalnych malarzy i rzeźbiarzy oraz zespołów i kapel folklorystycznych orazatrakcji dla najmłodszych. Smak krzeszowskich powideł jest charakterystyczny, znany w regionie oraz poza nim, i z rokuna rok przyciąga rzesze smakoszy.IX Piknik z Konikiem PolskimW dniach 24-25 września bieżącego roku w Trzcinicy k. Jasła odbyła się IXedycja Pikniku z Konikiem Polskim. Piknik miał status imprezy ponadregionalnej,w której udział brali hodowcy koników polskich z kilku województw(podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego,łódzkiego). W tym roku w Pikniku uczestniczyło ok. 60 koni. Impreza ta nastałe wpisała się w kalendarz imprez hodowlano-jeździeckich naszego regionu,a jej formuła rozszerzona została o działalność na rzecz aktywizacjiludności na obszarach wiejskich.W części hodowlano-jeździeckiej Pikniku zorganizowana została ocenahodowlana koni rasy konik polski (ocena płytowa), próba dzielności dlakoni chcących uzyskać licencje hodowlane, zawody w powożeniu bryczkamiparokonnymi, skoki przez przeszkody, a także pokaz wykorzystaniakoników polskich do jazdy w trudnym terenie, czyli „Na jasielskiej ścieżceKonkurs skoków przez przeszkody (ARCHIWUM RS KSOW)konika polskiego”. Imprezie towarzyszyły pokazy konne, m.in. wykorzystanie konika polskiego w hipoterapii. PodczasPikniku odbył się kiermasz rzemiosła i rękodzieła ludowego, sprzętu rolniczego i ogrodniczego, prezentacje i promocjelokalnych firm, kiermasz roślin ozdobnych, wystawa żywności oraz prezentacje produktów lokalnych.Wizyta studyjna grupy kobiet ze SłowacjiW dniach 9 -11 września 2011 r. odbyła się na zaproszenie WojewódzkiejRady Kół Gospodyń Wiejskich w Rzeszowie wizyta grupy kobiet zeSłowacji. Już od ponad 10 lat współpracują one z kobietami z terenuwojewództwa podkarpackiego skupionymi w różnych organizacjachdziałających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Współpraca ta polegamiędzy innymi na wymianie kontaktów partnerskich mających na celuporównywanie aktywności kobiet zamieszkałych na obszarach wiejskichw Polsce i Słowacji, podejmowanie przez kobiety różnych inicjatywsłużących społecznościom lokalnym, zwracanie szczególnej uwagi napoziom życia kobiet, ich aktywności zawodowej i społecznej, zwłaszczaw kontekście wyrównywania szans, oraz szerzenie dziedzictwa kulturowegoi kulinarnego. Podczas wizyty odbyła się konferencja nt. „Rolaorganizacji pozarządowych w życiu kobiet”, w której ujęte zostały m.in.Spotkanie kobiet z Członkiem Zarządu WojewództwaPodkarpackiego Lucjanem Kuźniarem w ramach wizytystudyjnej grupy kobiet ze Słowacji (ARCHIWUM SR KSOW)zagadnienia takie jak: „Rola Kół Gospodyń Wiejskich w środowisku wiejskim”, „Historia organizacji Kół Gospodyń Wiejskichw Polsce” oraz „Tradycja i kultura w środowisku wiejskim”. W dyskusji przebijały się pytania dotyczące pomocy dla kobietze strony władz samorządowych w Polsce i Słowacji. Panie wymieniały doświadczenia, opinie, poglądy dotyczące funkcjonowaniaobu organizacji. Szczególnie ze strony gości było duże zainteresowanie tematem naszych tradycji i kulturyludowej: tradycyjnych potraw regionalnych oraz produkcji zdrowej żywności.WWW.KSOW.GOV.PL Biuletyn KSOW 35

More magazines by this user
Similar magazines