(Microsoft PowerPoint - file.in [jen pro \350ten\355]) - IS VŠFS

is.vsfs.cz

(Microsoft PowerPoint - file.in [jen pro \350ten\355]) - IS VŠFS

Maastrichtská … Význam Maastrichtu (1991, 1992,1993) – 2. velká revize Římskýchsmluv. Smlouva O EU – 3 pilíře, zásadasubsidiarity, Výbor pro regiony,rozhodnutí o zavedení jednotnéměny.2


1. pokračováníPrvní etapa formování HMUKonvergenční kritériakvantitativní (cenová stabilita, stabilitaveřejných financí, účast v ERM, stabilitaúrokových sazeb);reálná (sbližování výstupů, koordinacefiskálních politik, sbližování metod řešeníproblémů trhů práce);3


2. pokračovánílegislativní (příprava na měnovou unii voblasti legislativy);ostatní (vývoj ECU, průběh integrace trhů,sledování BÚPB, snižování jednotkovýchpracovních nákladů).4


3. pokračováníDruhá etapa formování HMU EMI, Eurooblast, ECB, ESCB. Vybudování HU. 1997 – 2. 5. 1998. Euroland – 11 zemí. Od r. 2001 12 zemí.5


4. pokračováníTřetí etapa formování HMU (od 1.1. 1999)ESCB (ECB + 25 CB).ECB: Rada ECB (R guvernérů) se skládá zečlenů Výboru ředitelů a guvernérů 12 CB.Výbor ředitelů: prezident, viceprezident a4 další členové. Generální (Všeobecná)rada (bez rozhodovací pravomoci):prezident, viceprezident a guvernéři 25CB.6


5. pokračováníTři fáze 3. etapy: První: 1. 1. 1999 – 31. 12. 2001 Druhá: 1. 1. 2002 – únor 2002 – Třetí – po únoru 2002 - MU - i kdyžzatím neúplná.7


7. pokračování 12 zemí Eurozóny (Ř od 1. 1. 2001); UK, Dánsko (klausule opt-out), Švédsko + 10nových ČZ – derogace; národní měny UK + Švédsko + ČR + Polsko +Maďarsko - vyjádření kurzu měny k EUR spásmem oscilace +/- 15 %;Dánsko pevně fixované k EUR bez oscilace, vERM II. další uvedené země, které se zavázalyudržovat kurz své měny vůči EUR v těsnéblízkosti centrální parity.9


8. pokračování Na základě jejich kursů k EUR kursyvzájemné se stejnou oscilací (UK,Švédsko + 7 nových ČZ); vůči ostatním měnám podle situacena trhu – floating.10

More magazines by this user
Similar magazines