FIZJOTERAPIA W ONKOLOGII-6

awf.wroc.pl

FIZJOTERAPIA W ONKOLOGII-6

FIZJOTERAPIA PO LECZENIUNIEKTÓRYCH NOWOTWORÓWZŁOŚLIWYCHFIZJOTERAPIA PO LECZENIURAKA PIERSIZACHOROWANIA NA RAKA PIERSILECZENIE RAKA PIERSI• 1984 ROK – 4500• 1991 ROK – 6000• 1997 ROK – 9000• 2001 ROK – 12000• 2005 ROK – 13 500• 2008 ROK – 15 00020% ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE• OPERACYJNE ( RADYKALNAMASTEKTOMIA V. BCT )• RADIOTERAPIA• CHEMIOTERAPIA• HORMONOTERAPIA• LECZENIE SKOJARZONE


CZYNNOŚCIOWE ZABURZENIAPO LECZENIU RAKA PIERSI• OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI W STAWIERAMIENNYM I STAWACH KRĘGOSŁUPA• OSŁABIENIE SIŁY MIĘŚNI KOŃCZYNYGÓRNEJ I TUŁOWIA• OBRZĘK CHŁONNY KOŃCZYNY GÓRNEJCZYNNOŚCIOWE ZABURZENIAPO MASTEKTOMIIUKŁAD RUCHU50 – 90%UKŁAD NACZYNIOWY40%• UPOŚLEDZENIE WENTYLACJI PŁUC• OBNIŻENIE SPRAWNOŚCI I WYDOLNOŚCIFIZYCZNEJUKŁAD ODDECHOWY50%OGRANICZENIE RUCHOMOŚCIZESPOŁU BARKOWEGOZABURZENIA RUCHOMOŚCI BARKUPO LECZENIU RAKA PIERSI200180MASTEKTOMIABCT16014012010080NORMAZABURZENIE6040200PR ZG OD PRZ PP ZP RZ RWNORMAZABURZENIANORMAZABURZENIE


OSŁABIENIE SIŁY PO MASTEKTOMIIOSŁABIENIE SIŁY MIĘŚNI RAMIENIA200180MASTEKTOMIABCT16014012010080NORMAZABURZENIE6040200PR ZG OD PRZ PP ZP RZ RWNORMAOSŁABIENIENORMAOSŁABIENIEOGRANICZENIE RUCHOMOŚCIKRĘGOSŁUPAOBRZĘK CHŁONNY0-5-10-15-20-25-30MASTEKTKONTROLNAOBRZĘKNORMA-35PŁ. STRZ PŁ.CZ PŁ.POP OGÓŁEM


OBRZĘK CHŁONNY KOŃCZYNYGÓRNEJWYSTĘPOWANIE OBRZĘKUZALEŻNIE OD METODY LECZENIAMASTEKTOMIABCTOPERACJAPATEY+RTGHALSTED+RTGNORMAOBRZĘKNORMAOBRZĘKROZMIAR OBRZĘKUZABURZENIA CZYNNOŚCI PŁUCNIEZNACZNYUMIARKOWANYZNACZNYZABURZENIENORMA


RODZAJE ZABURZEŃ WENTYLACJIASYMETRIA PO MASTEKTOMIIKONTROLNAMASTEKTOMIAOBTURACJARESTRYKCJAMIESZANEINNENIEZNACZNAUMIARKOWANAZNACZNANIEZNACZNAUMIARKOWANAZNACZNAWYDOLNOŚĆ PO MASTEKTOMIIWPŁYW RADIOTERAPII NACZYNNOŚCIOWE ZABURZENIA353090%80%2520151050TLEN CZAS METOPERACJAOPERACJA+RTGOPERACJA+RTG+CHKONTROLNA70%60%50%40%30%20%10%0%BARK PŁUCA OBRZĘK WYDOLNOŚĆ-XRT+XRT


PRZEBIEG ZABURZEŃCZYNNOŚCIOWYCH W CZASIEPRZYCZYNY CZYNNOŚCIOWYCHZABURZEŃ PO MASTEKTOMII50%• BÓL40%30%• OGRANICZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ20%10%0%-10%• USUNIĘCIE LUB OSŁABIENIE MIĘŚNI• USUNIĘCIE NACZYŃ I WĘZŁÓWCHŁONNYCH-20%-30%PŁUCAKRĘGOSŁUP60 mc-y• ZWŁÓKNIENIE TKANEK• ROZLEGŁE BLIZNYFIZJOTERAPIA PO MASTEKTOMIIZASADY KINEZYTERAPII• KINEZYTERAPIA – WSZYSTKIE RODZAJEĆWICZEŃ• FIZYKOTERAPIA – WIĘKSZOŚĆ ZABIEGÓW• MASAŻ –RĘCZNY I PRZYRZĄDOWY• WCZESNOŚĆ• SYSTEMATYCZNOŚĆ• ODPOWIEDNIA INTENSYWNOŚĆ• INNE – ELASTYCZNE RĘKAWY I POZYCJEUŁOŻENIOWE• POZYCJE WYJŚCIOWE


WCZESNA FIZJOTERAPIAPO MASTEKTOMIIINSTYTUT ONKOLOGII• I ETAP – 1 – 4 DOBAĆWICZENIA ODDECHOWE, CZYNNE RĘKI I STAWUŁOKCIOWEGO,SAMOWSPOMAGANE ZESPOŁUBARKOWEGO• II ETAP – 5 – 7 DOBAĆWICZENIA CZYNNE ZESPOŁU BARKOWEGO W POZYCJISIEDZĄCEJ• III ETAP – 8 – 14 DOBAĆWICZENIA WSPOMAGANE I CZYNNE ZESPOŁUBARKOWEGO W POZYCJI STOJĄCEJWSZESNA FIZJOTERAPIAPO MASTEKTOMIIMETODA DOWNIE• DO USUNIĘCIA DRENUĆWICZENIA ODDECHOWE, SKUTECZNEGO KASZLU, CZYNNERĘKI I STAWU ŁOKCIOWEGO, IZOMETRYCZNE M.NARAMIENNEGO, WYSOKIE UŁOŻENIE KOŃCZYNY ZODWIEDZENIEM• PO USUNIĘCIU DRENUĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU• PO ZAROŚNIĘCIU PRZESTRZENIOPEROWANEJĆWICZENIA CZYNNE WOLNE I Z OPOREMWCZESNA FIZJOTERAPIAPO MASTEKTOMIIMETODA DEGENSHEINA• 24 - 48 GODZIN PO OPERACJIBIERNE UŁOŻENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ WODWIEDZENIU I ROTACJI ZEWNĘTRZNEJ PODKĄTEM 90 STOPNI, ĆWICZENIA CZYNNE RĘKI,STAWU ŁOKCIOWEGO I ROTACJI W STAWIERAMIENNYM• OD 2 DOBY PO OPERACJIĆWICZENIA W ZAKRESIE OD 90 DO 180 STOPNIODROCZONA FIZJOTERAPIAPO MASTEKTOMII• ROZPOCZĘCIE 7 DNI PO OPERACJI• OSZCZĘDZANIE OPEROWANEJOKOLICY?• MNIEJSZE RYZYKO WYSIĘKÓW?• PORÓWNYWALNE WYNIKI ZWCZESNĄ FIZJOTERAPIĄ?


CZYNNIKI SPRZYJAJĄCEZABURZENIOM CZYNNOŚCIOWYMPO MASTEKTOMII• BRAK AKTYWNOŚCI RUCHOWEJZAPOBIEGANIE CZYNNOŚCIOWYMZABURZENIOM PO MASTEKTOMII• WCZESNE ROZPOZNANIE ILECZENIE• NADMIERNY WYSIŁEK FIZYCZNY• „DELIKATNE” LECZENIE• NADMIERNE CIEPŁO• URAZY I STANY ZAPALNE• WCZESNA FIZJOTERAPIA• UNIKANIE CZYNNIKÓWSPRZYJAJĄCYCH ZABURZENIOMWYNIKI BADAŃ PO 20 LATACHRODZAJE ZABURZEŃPARAMETRNORMAZABURZENIEPARAMETRRODZAJE ZABURZEŃRUCHOMOŚĆBARKU76%24%RUCHOMOŚĆBARKUPŁ.ST.35%PŁ.CZ.26%PŁ.P3%PŁ. H36%CZYNNOŚĆPŁUC65%35%CZYNNOŚĆPŁUCOBT46%RESTR23%MIESZ31%OBRZĘKI66%34%OBRZĘKINUZ50%45%5%


STADIA SPRAWNOŚCI KGPO MASTEKTOMII• I – 0 – 25 PKT( PEŁNA SPRAWNOŚĆ )• II – 26 – 50 PKT( WSKAZANA FIZJOTERAPIA )• III – 51 – 75 PKT( DUŻA NIESPRAWNOŚĆ )• IV – 76 – 100( CAŁKOWITA NIESPRAWNOŚĆ)STADIA SPRAWNOŚCI KGPO MASTEKTOMIIZAKRES RUCHU - % SPADKU x 0,1 PKT• ODWODZENIE• ROTACJA ZEWNĘTRZNA• PROSTOWANIE POZIOMESIŁA MIĘŚNI• ZACISKANIE RĘKI - %x0,2• ZGINACZE ST. ŁOKCIOWEGO - %x0,1• ZGINACZE ST. RAMIENNEGO - %x0,1STADIA SPRAWNOŚCI KGPO MASTEKTOMIIFIZJOTERAPIA PO LECZENIURAKA PŁUCAPOZIOMRÓŻNICA OBWODÓW• LECZENIE OPERACYJNE6CM• FIZJOTERAPIA KLATKI PIERSIOWEJ10 CM NAD10 CM PONIŻEJGŁ.K.Ś122345468578• POZYCJE UŁOŻENIOWE• DRENAŻ UŁOŻENIOWYKONSYSTENCJAMIĘKKA - 5• ĆWICZENIA OGÓLNIE USPRAWNIAJĄCETWARDA - 10• ĆWICZENIA OGÓLNOKONDYCYJNE


WPŁYW ZAKRESU RESEKCJI PŁUCANA POJEMNOŚĆ ŻYCIOWĄZakres resekcjiSegmentektomia płuca lewegoResekcja płata górnego płuca prawegoResekcja płata górnego płuca lewegoResekcja płata dolnego płuca lewegoResekcja płata dolnego płuca prawegoResekcja płuca lewegoResekcja płuca prawego% zmniejszeniapojemności życiowej płucVC6,816,522,527,033,045,055,0STRUKTURALNE NASTĘPSTWACAŁKOWITEGO USUNIĘCIA KRTANIFIZJOTERAPIA PO CAŁKOWITYMUSUNIĘCIU KRTANI Z POWODU RAKA• USUNIĘCIE MM PODGNYKOWYCH, KOŚCI GNYKOWEJ,M MOSTKOWO-OBOJCZYKOWO-SUTKOWEGO, ŻYŁYSZYJNEJ WEWNTĘTRZNEJ• ZMIANA TORU ODDECHOWEGO (TRACHEOSTOMIA)• TRWAŁE ODDZIELENIE DROGI ODDECHOWEJ ODPOKARMOWEJ• USUNIĘCIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH SZYI(W 90%)• USZKODZENIE KORZENI NERWOWYCH SPLOTUSZYJNEGO C1-C4• USZKODZENIE NERWU DODATKOWEGO, GAŁĄZEKNERWU TWARZOWEGO• ROZLEGŁE BLIZNY


CZYNNOŚCIOWE NASTĘPSTWACAŁKOWITEGO USUNIĘCIA KRTANIFIZJOTERAPIA PO CAŁKOWITYMUSUNIĘCIU KRTANI W OKRESIESZPITALNYM• ZWIĘKSZENIE NAPIĘCIA MM TUŁOWIA, SZYI I BARKÓW• ZWIĘKSZENIE NAPIĘCIA ZWIERACZA DOLNEGOGARDŁA I GÓRNEGO PRZEŁYKU• OSŁABIENIE SIŁY MM SZYI I OBRĘCZY BARKOWEJ• OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI W ODCINKU SZYJNYMKRĘGOSŁUPA• ZABURZENIA RÓWNOWAGI MIĘŚNIOWEJ –OSŁABIENIE MIĘŚNI FAZOWYCH, ZWIĘKSZENIENAPIĘCIA MIĘŚNI TONICZNYCH• ZABURZENIE WZORCÓW RUCHOWYCH• ZABURZENIA MIMIKI TWARZY• ZABURZENIA ODDYCHANIA• ZMNIEJSZENIE OGÓLNEJ WYDOLNOŚCI• OCHRONA OPEROWANEJ OKOLICY• PRAWIDŁOWE USTAWIENIE GŁOWY• ĆWICZENIA ODDECHOWE TOREMPRZEPONOWYM• MOBILIZACJA TKANEK MIĘKKICH• DRENAŻ CHŁONNY• AKTYWIZACJA RUCHOWA CHOREGOFUNKCJONALNA FIZJOTERAPIAW OKRESIE POSZPITALNYM• MOBILIZACJA BLIZN POOPERACYJNYCH• ROZLUŹNIENIE MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWEOKOLICY SZYI I OBRĘCZY BARKOWEJ• MASAŻ OKOLICY KARKU I BARKÓW• DRENAŻ CHŁONNY• FIZJOTERAPIA ODDECHOWA• ĆWICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE• ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE GORSETMIĘŚNIOWY• ĆWICZENIA POSTURALNE• ĆWICZENIA MIĘŚNI MIMICZNYCHNAUKA MOWY PRZEŁYKOWEJ• ĆWICZENIE DŹWIĘCZNEGO WYDECHU• UŻYCIE DŹWIĘCZNEGO WYDECHU DOWYTWORZENIA GŁOSU• WYDŁUŻENIE CZASU WYDAWANIA GŁOSU• NAUKA AKCENTOWANIA• NAUKA SZYBKIEJ MOWY• WLIMINACJA SZMERÓW ODDECHOWYCH


NASTĘPSTWA LECZENIA NOWOTWORÓWOKOLICY GŁOWY I SZYI• BÓLE I ZABURZENIA CZYNNOŚCI BARKU• USZKODZENIE NERWU DODATKOWEGO(DYSFUNKCJA MM CZWOROBOCZNEGOI DŹWIGACZA ŁOPATKI)• OBJAWY NEUROLOGICZNE KG POSTRONIE OPEROWANEJ• ZABURZENIA CZUCIA• ROZLEGŁE BLIZNY• OBRZĘKI CHŁONNEFIZJOTERAPIA PO LECZENIU NOWOTWORÓWGŁOWY I SZYI W OKRESIE SZPITALNYM• PROFILAKTYKA PRZECIWPRZYKURCZOWA• OPTYMALNE WARUNKI GOJENIA SIĘ RANY• KONTROLA USTAWIENIA I RUCHÓW GŁOWY• OCHRONA POLA POOPERACYJNEGOPODCZAS RADIOTERAPII• DELIKATNE ĆWICZENIA OKOLICY SZYI I BRAKÓW,TUŁOWIA I KOŃCZYN GÓRNYCHFIZJOTERAPIA W PÓŹNYM OKRESIE• RĘCZNY DRENAŻ CHŁONNY W REJONIEGŁOWY I SZYI• ĆWICZENIA USTAWIENIA GŁOWY I SZYI• NORMALIZACJA NAPIĘCIA TKANEK MIĘKKICH• TECHNIKI ROZLUŹNIANIA MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWEGO OBRĘCZY BARKOWEJ, SZYII KARKU• MOBILIZACJA BLIZN• ĆWICZENIA OGÓLNIE USPRAWNIAJĄCE IWYTRZYMAŁOŚCIOWEFIZJOTERAPIA PO LECZENIUNOWOTWORÓW PRZEWODUPOKARMOWEGORAK PRZEŁYKU• LECZENIE OPERACYJNE• FIZJOTERAPIA JAK W TORAKOCHIRURGIIRAK ŻOŁĄDKA I RAK JELITA GRUBEG0• LECZENIE OPERACYJNE• FIZJOTERAPIA JAK PO OPERACJACHJAMY BRZUSZNEJ


FIZJOTERAPIA CHORYCH ZE STOMIĄSTOMIAPOŁĄCZENIE ŚWIATŁA NARZĄDUJAMISTEGOZ POWIERZCHNIĄ CIAŁAKOLOSTOMIAILEOSTOMIAPOŁĄCZENIE ŚWIATŁĄ JELITAGRUBEGOZE SKÓRĄPOŁĄCZENIE ŚWIATŁA JELITA KRĘTEGOZE SKÓRĄ


WSKAZANIA DO STOMII• INTEGRALNY ETAP OPERACJI• PRZYGOTOWANIE DOOSTATECZNEJ OPERACJI• ZABEZPIECZENIE PRZEDPOWIKŁANIAMIGŁÓWNE WSKAZANIA DOILEOSTOMII• NIESWOISTE ZAPALENIE JELIT• NIEDOKRWIENIE JELIT• USZKODZENIE JELITA GRUBEGO• MECHANICZNA NIEDROŻNOŚĆJELITA GRUBEGO• ODBARCZENIE OBWODOWEJCZĘŚCI PRZEWODUPOKARMOWEGOGŁÓWNE WSKAZANIA DOKOLOSTOMII• NOWOTWÓR JELITA GRUBEGO• NIESWOISTE ZAPALENIE JELITAGRUBEGO• NIEDROŻNOŚĆ JELITA GRUBEGO• NASTĘPSTWA URAZÓWOKRĘŻNICY• KAŁOWE ZAPALENIE OTRZEWNEJPOWIKŁANIA PO STOMII JELITOWEJI. Wczesne• Niedokrwienie i martwica• Krwawienia• Zakażenia• Wciągnięcie• Zwężenia• WypadnięcieII.Późne• Przepukliny• Niedrożność


ZASADY ĆWICZEŃ CHORYCHZE STOMIĄ• OCENA STANU ZDROWIA• OCENA WSKAZAŃ IPRZECIWWSKAZAŃ• OCENA WYDOLNOŚCI WYSIŁKOWEJ• DOBÓR OBCIĄŻEŃ• INDYWIDUALIZACJA• DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCHPOTRZEB I PROGRAMUREHABILITACJICZYNNIKI DOBORU FORM AKTYWNOŚCIRUCHOWEJ DLA OSÓB ZE STOMIĄ• CHOROBA ZASADNICZA• CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE• WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU• RODZAJ I LOKALIZACJA STOMII• AKTYWNOŚĆ RUCHOWA PRZEDOPERACJĄ• MOŻLIWOŚCI I POTRZEBY (ILOŚĆWOLNEGO CZASU)• RODZAJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ -SPORTUFORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJDLA OSÓB ZE STOMIĄSTOSUNEK DO AKTYWNOŚCIRUCHOWEJ• PŁYWANIE• TURYSTYKA PIESZA• TURYSTYKA ROWEROWA• TURYSTYKA NARCIARSKA• RÓŻNE FORMY GIMNASTYCZNEPozytywnyNegatywny


SPORT W ŻYCIU OSÓB ZE STOMIĄSPORT W ŻYCIU OSÓB ZE STOMIĄPO OPERACJIPływanieKolarstwoturystykanarciarstwogimnastykainneNadal uprawiaZrezygnowałoPRZYCZYNY NIE UPRAWIANIASPORTUPROBLEMY OSÓB ZE STOMIĄUPRAWIAJĄCYCH SPORTNiedostępnośćBrak czasuZdrowieFinanseInneBez problemówProblemy


PRZYCZYNY TRUDNOŚCI OSÓB ZESTOMIĄ UPRAWIAJĄCYCH SPORTFIZJOTERAPIA PO LECZENIUNOWOTWORÓW TKANEK MIĘKKICHEmocjonalneTechniczneZdrowotneSprzętoweRanaCzynność jelitInni ludzieInneMIĘSAKI TKANEK MIĘKKICH• 1% U DOROSŁYCH I 10% U DZIECI• 50% KOŃCZYNY DOLNE• 40% WEWNĄTRZ LUBZEWNĄTRZOTRZEWNOWO• OPERACYJNELECZENIE• RADIOTERAPIA UZUPEŁNIAJĄCAFIZJOTERAPIA PO PRZEDZIAŁOWYMLECZENIU NOWOTWORÓW TKANEKMIĘKKICHUSUNIĘCIE GUZA WRAZ Z OTACZAJĄCĄ MASĄMIĘŚNIOWĄ• ĆW. P/ZAKRZEPOWE• ĆW. IZOMETRYCZNE OKOLICZNYCH MIĘŚNI WOBSZARZE PRZEDZIAŁOWEGO USUNIĘCIAZMIANY• PIONIZACJA 1-2 DOBA• ĆW. KONTRALATERALNE Z OBCIĄŻENIEMFIZJOTERAPIA PO LECZENIUNOWOTWORÓW KOŚCI• 5% WSZYSTKICH NOWOTWORÓW(SZCZYT ZACHOROWAŃ 2. I 3. DEKADAŻYCIA)• 50% OKOLICE STAWU KOLANOWEGO• OPERACYJNE• RADIOTERAPIALECZENIE• CHEMIOTERAPIA NEOADIUWANTOWA• CHODZENIE O KULACH


FIZJOTERAPIA PO LECZENIUOSZCZĘDZAJĄCYM KOŃCZYNĘ GÓRNĄ• PROFILAKTYKA P/OBRZĘKOWA• PIONIZACJA 1-2 DOBA ZZABEZPIECZENIEM KOŃCZYNY NATEMBLAKU• ĆW WSPOMAGANE STAWU ŁOKCIOWEGO• ĆW. CZYNNE RĘKI• ĆW. MIĘŚNI POSTURALNYCH• ĆW. SAMOOBSŁUGIFIZJOTERAPIA PO LECZENIUOSZCZĘDZAJĄCYM KOŃCZYNĘ DOLNĄENDOPOTEZA STAWU KOLANOWEGO• PROFILAKTYKA P/ZAKRZEPOWA• ĆW. IZOMETRYCZNEM. CZWOROGŁOWEGO• ĆW. ZGIĘCIA W ST. KOLANOWYM –SZYNA ARTROMOT• PIONIZACJA 2-3 DOBA• CHODZENIE O 2 KULACH OD 4-5 DOBYDO 2-3 MIESIĘCY• CHODZENIE Z KULĄ• PEŁNE OBCIĄŻANIE KOŃCZYNY4 MIESIĄCE PO OPERACJIFIZJOTERAPIA PO LECZENIUOSZCZĘDZAJĄCYM KOŃCZYNĘ DOLNĄENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO• PROFILAKTYKA P/ZAKRZEPOWA• ĆW. IZOMETRYCZNEMM POŚLADKOWYCH, CZWOROGŁOWEGOI POSTURALNYCH• PIONIZACJA 2-3 DOBA• CHODZENIE Z DAWKOWANYMOBCIĄŻENIEM OD 4-5 DOBY• OD 2-3 MIESIĄCA JEDNA KULA• PEŁNE OBCIĄŻANIE OD 4 MIESIĄCAFIZJOTERAPIA POHEMIPELVECTOMII WEWNĘTRZNEJ• PROFILAKTYKA P/ZAKRZEPOWA• ĆW. IZOMETRYCZNEMM POŚLADKOWYCH, CZWOROGŁOWYCHI POSTURALNYCH• ZGIĘCIE W ST. BIODROWYMI KOLANOWYM – SZYNA ARTROMOT• PIONIZACJA OD 2-3 DOBY (BALKONIK)• OD 3-4 DOBY CHÓD ZA POMOCĄ 2 KUL• CHÓD Z JEDNĄ KULĄ


FIZJOTERAPIA PO CZĘŚCIOWEJRESEKCJI MIEDNICY Z ZACHOWANIEMSTAWU BIODROWEGO• ĆWICZENIA BIERNE KOŃCZYNYPO STRONIE OPEROWANEJ• MASAŻ KOŃCZYNY PO STRONIEOPEROWANEJ• PO 4 TYGODNIACH CHODZENIE BEZOBCIĄŻANIA KOŃCZYNY• ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE I Z OPOREM• PO 3 MIESIĄCACH CHODZENIE BEZ KULZ PEŁNYM OBCIĄŻENIEM KOŃCZYNYDOLNEJFIZJOTERAPIA PO LECZENIUNOWOTWORÓW KOŚCIAMPUTACJE• PRZYGOTOWANIE KIKUTA DOZAPROTEZOWANIA• POPRAWA WYDOLNOŚCILOKOMOCYJNEJ• ZWIĘKSZENIE OGÓLNEJSPRAWNOŚCI I WYDOLNOŚCIFIZYCZNEJFIZJOTERAPIA PO LECZENIURAKA PROSTATY• 10% WSZYSTKICH ZACHOROWAŃ• LECZENIE OPERACYJNERODZAJE NIETRZYMANIA MOCZU• WYSIŁKOWEPOWIKŁANIA• NIETRZYMANIE MOCZU• BRAK EREKCJI• WTÓRNY OBRZĘK CHŁONNY• Z PRZEPEŁNIENIA• ZWIĄZANE Z NAGŁYM PARCIEM


FIZJOTERAPIA CHORYCH ZNIETRZYMANIEM MOCZUFAZA PIERWSZA –OD USUNIĘCIA CEWNIKA(OK. 7 DOBY)FIZJOTERAPIA CHORYCH ZNIETRZYMANIEM MOCZUFAZA DRUGA –NAPIĘCIE MIĘŚNI 50-100%(Z PEŁNĄ SIŁĄ OK. 2 MIESIĄCE PO OPERACJI)60%50%40%30%20%10%100%90%80%70%60%50%40%30%20%0%1 2 3 4 5 6 7 8 910%0%1 2 3 4 5CZAS NAPIĘCIA - 2-3 SEK.; CZAS ĆW. 5 MINUT DZIENNIE; 5 RAZY W TYGODNIUCZAS NAPIĘCIA - 2-3 SEK.; CZAS ĆW. 5 MINUT DZIENNIE; 5 RAZY W TYGODNIUFIZJOTERAPIA CHORYCH ZNIETRZYMANIEM MOCZUFORMY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓBLECZONYCH Z POWODU RAKA PROSTATY• TRENING PĘCHERZA MOCZOWEGO• ĆW. WZMACNIAJĄCE MM KOŃCZYNDOLNYCH I BRZUCHA• TRENING WYTRZYMAŁOŚCIOWYZALECANA AKTYWNOŚĆSPACERY, NORDICWALKINGWYCIECZKITURYSTYCZNENARCIARSTWOBIEGOWETAI CHIJAZDA NA ROWERZEPO 4-6 MIESIĄCACHOGRANICZENIEAKTYWNOŚCIPŁYWANIESPORTY WALKIGRY ZESPOŁOWEJAZDA NA ROWERZEDO 4-6 MIESIĘCY POOPERACJI

More magazines by this user
Similar magazines