Umowa faktoringu

profinfo.pl

Umowa faktoringu

2.6. Rada Polityki Pieniężnej ............................................................................... 1662.7. Organy centralne ........................................................................................... 1673. Terenowa administracja rządowa ......................................................................... 1693.1. Uwagi ogólne .................................................................................................. 1693.2. Katalog organów wykonujących zadania administracji rządowejw województwie ............................................................................................ 1703.3. Wojewoda ....................................................................................................... 1713.3.1. Charakter prawny wojewody i jego funkcje ................................ 1713.3.2. Kompetencje wojewody .................................................................. 1733.3.3. Status osobowy wojewody .............................................................. 1753.3.4. Organy pomocnicze wojewody ...................................................... 1763.4. Wojewódzka administracja zespolona ....................................................... 1763.4.1. Podmioty wojewódzkiej administracji zespolonej ...................... 1773.4.2. Zwierzchnictwo i kompetencje wojewody jako zwierzchnikarządowej administracji zespolonej ................................................. 1773.5. Wojewódzka administracja niezespolona ................................................. 180Rozdział siódmySamorząd terytorialny ........................................................................................................... 1821. Zagadnienia ogólne ................................................................................................. 1821.1. Podstawowe elementy konstrukcyjne polskiego samorząduterytorialnego ................................................................................................. 1821.1.1. Wspólnota mieszkańców – element podmiotowy ....................... 1821.1.2. Trójszczeblowość – element przedmiotowy ................................. 1831.1.3. Inne elementy konstrukcyjne .......................................................... 1841.2. Podstawy prawne działania samorządu terytorialnego .......................... 1851.3. Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego ................................ 1861.3.1. Zasada pomocniczości i zasada decentralizacji ............................ 1861.3.2. Zasada samodzielności ..................................................................... 1871.4. Pojęcie zadań samorządu terytorialnego i ich podstawowaklasyfikacja ...................................................................................................... 1901.5. Władze i organy samorządu terytorialnego .............................................. 1921.5.1. Władze i organy ................................................................................. 1921.5.2. Klasyfikacja organów jednostek samorządu terytorialnego ...... 1932. Referendum lokalne ................................................................................................ 1942.1. Pojęcie referendum lokalnego ..................................................................... 1942.2. Rodzaje referendum lokalnego ................................................................... 1952.3. Ważniejsze elementy postępowania referendalnego .............................. 1962.4. Wynik referendum lokalnego i jego skutki ............................................... 1983. Konsultacje społeczne ............................................................................................. 1984. Samorząd w gminie ................................................................................................. 2004.1. Zadania gminy ................................................................................................ 2004.1.1. Zadania własne gminy i ich katalog ............................................... 2004.1.2. Zadania zlecone i zadania powierzone gminie ............................ 2014.2. Rada gminy ..................................................................................................... 2024.2.1. Charakter organu .............................................................................. 2029

More magazines by this user
Similar magazines