Prijavnica na natjecaj za upis u srednju skolu.pdf

tusdu.hr

Prijavnica na natjecaj za upis u srednju skolu.pdf

Naziv srednje školeIme i prezimePRIJAVNICAna natječaj za upis u I. razred srednje škole (POPUNJAVA UČENIK/CA)Datum rođenja Mjesto DržavaDržavljanstvoIme i prezimeroditeljaNaziv i mjesto završene osnovne školeNacionalnostPrijavljujem se za upis u:a) program _______________________________gimnazije,Adresa stanovanjab) program strukovne kvalifikacije za zanimanje_____________________________________________________Ako mi škola ne može omogućiti upis u navedeni program, želim se upisati u jedan od ovih programa:I. II.Popis dokumenata koje prilažem radi vrednovanja uspjeha ili ostvarenja dodatnih prava za upis1. Svjedodžbe VII. i VIII. razreda osnovne škole2.3.4.5.6.U srednjoj školi izabrat ću kao:I. strani jezikII. strani jezik (ako je obvezan)III. strani jezik (ako je obvezan)U ……………………………………….., ……………………. godine.Adresa učenika/ce Potpis učenika/ce –roditelja/skrbnika/ceOcjene iz predmeta važnih za upis, općeg uspjeha i vladanja (POPUNJAVA UPISNO POVJERENSTVO)Hrvatski jezikPredmeti i opći uspjeh u VII. i VIII. razredu VII. VIII: Ukupno bodovaOpći uspjehVladanjeBROJ BODOVA NA OSNOVI USPJEHA IZ OSNOVNE ŠKOLEZabilješka upisnog povjerenstva o dodatnim bodovima koje učenik/ca ostvaruje temeljemOdluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata/kinja za upis u I. razred srednjih škola.


ZAPISNIK O PROVJERI SPOSOBNOSTI(popunjava škola)Podaci o tijeku i sadržaju provjere sposobnosti (popunjavaju umjetničke i druge škole u kojima seorganizira provjera sposobnosti i darovitosti za upis u školu):A) DATUM I VRIJEME PROVEDBE PROVJERE SPOSOBNOSTI:_________________________________B) ZADAĆE NA PROVJERI SPOSOBNOSTI I OCJENE - BODOVI:Zadać e Ocjene BodoviC) UKUPNI REZULTAT PROVJERE SPOSOBNOSTI:_______________________________________ISPITNO POVJERENSTVO:1.2.3.4.5.Ime i prezimePotpisU_______________________________ , _____________________________ godine.

More magazines by this user
Similar magazines