13.07.2015 Views

Миття під високим тиском у сільському ... - BAR - jord til bord.

Миття під високим тиском у сільському ... - BAR - jord til bord.

Миття під високим тиском у сільському ... - BAR - jord til bord.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Миття під високим тиском у сільському господарстві1Миття під високим тиском усільському господарствіяк вам уникнути травм


2 Миття під високим тиском у сільському господарствіВступРада з питань промислової безпеки (РПБ )”Jord til Bord” 1 публікує це керівництво проочищення під високим тиском у сільськомугосподарстві. Керівництво описує рядпрактичних рішень з метою підвищеннябезпеки при роботі з очищенням під високимтиском.РПБ ”Jord til Bord” складається з партнерівпредставниківсільськогосподарського ринкупраці, і створюються відповідно до Законупро умови праці. Рада, між іншим, маєзавдання про інформування та консультаціющодо умов праці.РПБ ”Jord til Bord” створила Комісію зпитань умов праці у сільському господарствів якості постійного комітету. Цей комітетзаймається умовами праці в таких галузяхпромисловості як сільське господарство,лісне господарство, садівництво іландшафтне садівництво. Його склад, цілій завдання визначені на сайті РПБ ”Jord tilBord” www.barjordtilbord.dk.Дане керівництво розроблено Комісією зпитань умов праці у сільському господарствіу співпраці з Науково-дослідним центромсільського господарства.Наглядова робоча комісія розглядала данийматеріал і з`ясувала, що зміст відповідаєЗакону про умови праці . Наглядова робочакомісія оцінювала матеріал лише в йогонинішньому вигляді і не виключає, що вінохоплює не всі актуальні теми в цій галузі.Керівництво можна знайти також велектронному вигляді на www.barjordtilbord.dk. 1)Комісія з питань умов праці у сільськомугосподарстві :Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund, 3FJohnny Ulff Larsen, роботодавці з садівництва,сільського господарства та лісногогосподарства GLS-A.1)”Jord til Bord”´- назва датськоїорганізації, завданням якої є наданнядопомоги і консультації у вирішенні проблембезпеки праці в сільському господарстві.Ця інструкція перекладена з оригіналудатської версії.РеквізитиВидавництво: Bar Jord til Bord (Ба Йоль ти Бо)Текст та оформлення: інформаційно-довідковий центр для сільського господарстваПреса:Трюк GP, ГреноВидання: 1 видання, січень 2011ISBN: 9788791073670Пункт: 14 20 68


4 Миття під високим тиском у сільському господарствіМиття під високим тиском-небезпека та захистLeziuni auditiveШум від миття під високим тиском іпошкодження слуху є несподіваним. Привпливі до 97 дБ (А) більш ніж 10 хвилинна день існує ризик пошкодження слуху.Ви повинні використовувати захист длявух з самого початку. Виберіть захист, щоефективно знижує рівень шумів на високихчастотах. Засіб для захисту органів слуху маєбути близько до вуха.Якщо ви використовуєте навушники, виповинні знати, що окуляри, волосся і капелюх/ каска можуть перешкодити їх щільномуприляганню. Це знижує ефект. Захист слухуповинен підтримуватися і поглинаючийматеріал у навушниках має замінюватисярегулярно для забезпечення ефективності.Деякі засоби захисту органів слухупослаблюють шум у всіх частотнихдіапазонах, а також надають можливість чутирозмову, сигнали і т.п. Деякі з них додатковооснащені радіо і мають можливість дляпідключення до MP3-плеєра.Засоби захисту органів слуху повиннівикористовуватися так довго, яквикористовується миття під високимтиском! Навіть нетривала робота беззахисту може різко вплинути на слух.Зі звуковою частотою 2000 Гц, ефективнезагасання зменшується від приблизно 40 дБ (А)до приблизно 20 дБ (А), у випадку якщо засобизахисту органів слуху використовуються тількив 99% часу.Час використання 100 % 99 % 98 % 95 % 90 %Ефективнезагасання, дБ 40 20 17 13 9Очі під загрозоюСтрумені високого тиску піднімають бруд вповітрі, повертаючи назад часточки та кінцевіаерозолі, які потрапляють у очі і дратують їх,в найгіршому випадку – пошкоджують очі.Завжди використовуйте окуляри або маску.Найкращим рішенням є турбо респіраторіз знімним захистом для глаз. Захист дляглаз стає брудним під час роботи, але можезмитися за допомогою кількох струменівводи з розпилювача. Захист для глаз можезамінятися під час перерв.Миття під високим тиском вимагаєпотужнішого освітлення, ніж освітлення,яке потрібне під час спостереження затваринами.При використанні засобів для чищенняабо дезінфікуючих засобів, необхідневикористання засобів захисту для очей.Аерозолі представляють собою крихітнітверді речовини, такі як бактерії,грибки, хімікати, пил від тварин /рослин, кліщів, грунтів та іржі – всеразом вміщується в мікроскопічнихкрапельках води. Вода призводить доще глибшого їх потрапляння в легені,ніж вони могли б потрапити в сухихумовах.Дихальна система під загрозоюПил та аерозолі висять у повітрі - до півторигодини після відключення прибору для миттяпід високим тиском. Аерозолі потрапляютьпрямо в дихальні шляхи і містять в собібілкіи і мікроорганізми з гною, кормів, тваринта грунту. Це може викликати ряд більшчи менш серйозних захворюваннь легень:токсичний альвеоліт, бронхіальна астма таалергічний альвеоліт. Крім того, різні хронічніреспіраторні захворювання. Ви не відразувідчуваєте пошкодження дихальної системи,але функція легенів швидко знижується,дивись малюнок 1.


Миття під високим тиском у сільському господарстві5Lung lungefunktion functionFuncţiapulmonarăі при тривалості роботи більше трьох годин,ви повинні від початку використовувати третійваріант, турбо респіратор. Вентилятор набатареї засмоктує повітря всередину для васі продуває його через фільтри в вашу маску,екран, капюшон або шолом.Problem problemgrænse zona cu lineproblemeaprox. ca. 30 30 ani. år ex. f.eks. 55 55 ani år ex. f.eks. 80 ani 80 årЧорна лінія показує функцію легенів людинина протязі життя. Найкраще легеніфункціонують у віці близько 30 років, після чоговони скорочуються. Якщо людина піддаєтесявпливу пилу, аерозолів або цигаркового диму увіці від 18 до 30 років, функції легень ніколи небудуть такі добрі (червона лінія), як до того, якпіддалися небезпеці (чорна лінія). Якщо кількістьпилу, аерозолів чи диму у вашому оточеннізменшується, наприклад, у 38 років, зниженнявашої легеневої функції зміниться як сіра крива,яка показує повільніший розвиток в напрямкудихальних проблем.При високотискному митті довше ніж три години,ви повинні використовувати турбореспіратор зпочатку. Фільтр повинен розташовуватись заплечима надаючи можливість використовуватиекран-маску для захисту обличчя.Якщо високотискне миття займає не довше ніжтри години на добу, достатньо фільтру ( типу-FFP3SL) з відповідним екраном для захистуобличчя.Для того щоб не вдихати аерозолі потрібновикористовувати фільтраційні респіратори.Існує три варіанти фільтраційнихіреспіраторів:1. Повні та напівмаски зі змінними фільтрами2. Фільтраційні маски з фіксованимифільтрами (одноразові маски)3. Турбо респіраториДля перших двох типів характерно, що висамі вдихаєте повітря в маску. Це втомливоЗасоби захисту органів дихання захищаютьтільки тоді, коли використовуєтьсяправильний фільтр, якщо засіб захистиправильно використовується і, якщо засібзахисту буде використовуватися протягомусього часу роботи, в тому числі півторигодини після очищення, якщо ви перебуваєтев цьому приміщенні.Під час миття стійла під високим тиском існуєзагроза зараження сальмонелою,золотистимстафілококом,лихоманкою або свинячимгрипом, тому треба використовувати маски зфильтрами P3SL або FFP3SL.При митті в приміщенні для утриманняхудоби маски повинні бути з P3SLфільтром або FFP3SL фільтром. Вимогидо типу фільтра під час використаннямиючих засобів або дезінфікуючихзасобів, знаходяться на хімічномуконтейнері або в паспорті безпеки.


6 Миття під високим тиском у сільському господарствіНоги - небезпека падінняПри митті під тиском, ви можетепереміщуватися на гладких поверхнях. Крімтого, ви часто рухаєтесь майже акробатично увузьких приміщеннях і можете зачіплюватисяза вішалки, решітки, ворота та іншеобладнання. Небезпека падінь, до того ж зтравмами є неминучою.Закріплення ручки за допомогоюстрічки (ізоленти) називається ”діркав голові.” І легко може привести допострілу через руки і ноги або заподіятисерйозні пошкодження очей!Завжди використовуйте безпечні гумовічоботи,які не ковзають, для того щобне впасти або не пошкодити трубку зтурбосоплом.Плечі/руки - знос та удариМиття під високим тиском дає зворотнуреакцію і вібрація передається на особу, якапрацює з прибором для миття під високимтиском. Удари і вібрації навантажують плечета руку, яка тримає пістолетну рукоятку.Існує кут на кінці трубки,який дозволяєнавантажувати іншу руку.Ви можете запобігти цьому різнимиспособами:• підтримуйте рукоятку напроти тілабільшість часу миття• рухайте ногами замість поворотів тіла• змінюйте розташування пальців, рук татіла багато раз під час роботи• навантажуйте суглоби тільки при крайніхположеннях протягом декількох секунд(наприклад витягнута рука)• регулюйте кількість води і тиск води• тримайте поперемінно струменеву трубкув правій і лівій руці• відпустіть ручку пістолета на кількасекунд, коли ви, наприклад, переходити зоднієї кімнати в іншу, таким чином м’язиматимуть відпочинок• виберіть струменеву трубку завдовжки увідповідності з вашим зростом• змінюйте струменеву трубку так, щоб їїдовжина і кут завжди підходили до того,що ви миєте• повертайте шлангу навколо верхньоїчастини тіла, щоб все тіло підтягувалошлангу, коли ви переміщуєтесьПідтримуйте лікоть тієї руки котра тримаєнасадку від високотискного агрегату (з права)вздовж тіла. Це допоможе зняти навантаженняна лікті та плечі.При пересуванні ліктя від тіла на відстань 30 см.навантаження на Ваші плечі та лікті зростаєвдвічі.навантаження може бути зведено домінімуму:• Якщо перед глибоким чищченям Випопередньо призвидете замочуваннябудівлі.• Витримайте невелики перерви в роботі інамагайтесь уникнути складних рішень.• Майте оптимально налаштованнеобладнання. Нехтування налаштованністютехнічних засобів може збільшити впливвібрації і шуму.


8 Миття під високим тиском у сільському господарствіБезпека - відповідальність роботодавця іпрацівникаРоботодавці зобов’язані купувати іпідтримувати засоби індивідуального захистудля своїх співробітників. Роботодавціповинні інструктувати, чому і як засобиіндивідуального захисту повинні бутивикористані,також вони зобов’язанийконтролювати, чи використовуютьспівробітники засоби індивідуального захисту.Засоби індивідуального захисту повиннібути придатні для відповідного завдання іпідходити для кожного співробітника. Засобиіндивідуального захисту є персональними.Працівник зобов’язаний використовувати всінеобхідні засоби індивідуального захисту - івикористовувати їх протягом всього робочогозавдання. Якщо є які-небудь дефекти або невистачає обладнання, то він повинен сказатипро це роботодавцю.Миття приміщення для бройлерів


Миття під високим тиском у сільському господарстві9Очищення від А до ЯОчищення під високим тиском частовикористовується в багатьох різнихнапрямках на сісьгоспгосподарствах. Саметому, вимоги до очищення різні. Наступнірекомендації є дійсними у всіх випадках:• Переконайтеся, що є достатньо світла длятого щоб бачити бруд• Переконайтеся, що є хороші стоки, якішвидко виводять воду і бруд• Використовуйте час на грубе очищення,так ви мінімізуєте вирогідність потрапляннябруду в голову при очищенні під високимтиском• Забезпечте ретельне замочування, такимчином ви скоротите час миття під високимтискомМиття під високим тиском та ОРМ і ІРММиття під високим тиском повиннобути включено в ОРМ (оцінка робочогомісця). Опишіть,наприклад, яким чиномінструктуються нові робітники та молоді людиу віці до 18 років,( oсобам не досягнувшим16 років забороняється виконувати миттяпід тиском більш ніж 70 бар ), скількиперерв повинно бути на роботі, як уникнутинебезпеки і т. д. Використання миючих ідезінфікуючих засобів повинно пояснюватисяшляхом проведення ІРМ (Інструкції наробочому місці).Очищення приміщень для утриманняхудобиПочніть з очищення за допомогою лопати,мітли або промислового пилососа, такимчином ви видалете найгірший бруд.Foto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierneПочніть з попередньої відчистки, та видалітьнайгірший бруд перед миттям під високимтиском.Потім залиште приміщення для утриманняхудоби намокати за допомогою вбудованоїсистеми зрошування, водної системи длясаду або звичайного шланга. Вимкнітьвентиляцію під час замочування.Видаліть бруд з кутів стійла перед миттям підвисоким тиском. Інакше бруд опиниться у Вас наголові.Температура водиОмивати холодною водою неприємно, алетемпература води вище п’ятдесяти градусівза цельсієм тільки додасть бруду. Очищуваччерез теплообмінник, можна підключити донагрівача, і отримати комфортну температуруводи близько тридцяти градусів за цельсієм.


10 Миття під високим тиском у сільському господарствіFoto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierneДезінфекціяДезінфекція є спеціальною дисципліною, якапотребує спеціальних знань та поведінки. Привикористанні хімічних речовин з символомнебезпеки на упаковці, треба ознайомитись зописом застосування. Воно повинно включатидані про безпеку для всіх хімічних речовин,інформацію про засоби індивідуальногозахисту, правила експлуатації і зберігання, дезнайти першу медичну допомогу.Найгірший бруд що глибоко в`ївся, легшевидалити за допомогою насадки під кутом.Температура повітря та безпекаЗнизьте температуру в приміщенні на блоціуправління з метою досягнення максимальноївентиляції. Це допомагає видалити шкідливіаерозолі.Обробка струменем водиЗастряглий бруд найбільш легко видаляєтьсяструменем під нахилом. Це одночаснозменшує кількість аерозолів. Пам’ятайтеваріювати тиск води і об’єм під свої потреби:під високим тиском використовується меншеводи і він скорочує час очіщення, але цеважче для тіла і дає більше шуму.Порядок очищенняПри грубій очистці, а також протягомнаступної глибокої очистки, будівлі таобладнання повинні бути очищені внаступному порядку:підлоги - стіни - обладнання - воднірезервуари, вентиля та труби - вентиляція.Потім підлогу промивають вдруге і густу грязьзішкребують чи видаляють.Нанесення милаМило краще наносити так званою пінноюштангою. Мило та інші хімікати повиннірозсіюватись тільки під низким тиском,оскільки вони можуть пошкодити шкіру ілегені. Під час придбання засобів спробуйтевибрати ті, які становлять найменшунебезпеку для людей.Барабан-котушка для шланги спрощує засібвикористання шлангиОчищення приміщень для доїнняШланг з автоматичним згортанням полегшуємиття. Можна встановити автоматичнусистему омивання в ротолактори і доїльнізали, які можуть бути використані під часдоїння і щоденного прибирання.Для досягнення найкращого результату виповинні розуміти, що автоматична системаомивання має бути розміщенна правильноі ця система має обмеження того, скількидобривних і кормових залишків, вона можезмити.Щоденне прибиранняВисокий рівень гігієни найлегше утримуватимийкою після кожного доїння. Це дозволитьзапобігти накопиченню гною, наліпанняFoto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne


Миття під високим тиском у сільському господарстві11Щоденне миття доїльної краще здійснювати зшланга з розпилювачем та барабаном-котушкоюкормів і молока до обладнання, доїльнихапаратів і підлоги.Використовуйте лопату чи мітлу, щобвидалити весь бруд. Тоді він не будездійматись протягом наступного очищення.Гарною ідеєю є використання ручногорозбризгування низьким тиском і великоюкількістю води, наприклад, 5,5 бар і 65 літрівна хвилину.Миття під високим тиском дає багатоаерозолів у повітрі і багато дрібних частинокгною, кормів і молока осідають всюди надоїльному обладнанні до 1,5 годин післямиття. Не слід і говорити про те,що вонипотрапляють в легені.Періодичне чищенняПід час періодичних чищень - щотижня абокожні два тижні - стіни та обладнання маютьбути замочені з піноутворювачем на 20-60хвилин до початку очищення.Foto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierneМиття танку для мокрого кормуТанк для мокрого корму може містити занадтомало кисню, забагато грибкових токсинів, атакож може розпочатися змішування корму.Тому, струм до танку повинен вимикатисяна головному вимикачі або електричнийроз’єм повиннен бути витягнутий і залишенопопередження для інших працівників. Задопомогою компресора додайте в танк киснюдо і під час вашої роботи внизу в танку. Поручз танком має знаходитись інша людина, якаможе викликати і надати допомогу, якщо вамстане погано.Танк для мокрого корму слід мити всерединіраз на тиждень для видалення залишківкорму, цвілі і т.п. з поверхонь, які неохоплюються під час перемішування кормовоїсуміші.Отвір для входу корму в танк повиненочищуватися кожні два тижні, щоб видалити”пиріг” (мокрі залишки корму). У зв’язку з цимнеобхідно:• Перевірити вбудовані промиваючі /миючісистеми• Замінити протікаючі прокладки / діафрагми• Спорожнити колекторДля миття танку для мокрого корму тобі можезнадобитися шланга з низьким тиском - до70 бар - з сильним потоком води з пістолета,струмень якого дорівнює 10-20 см, тому щостіни всередині танка гладкі.Må ikkestartesРозпорошуюча насадка з низьким тиском алерясним виходом води підходить для рясногорозпилення води і замочування бруду.Коли Ви миєте під високим тиском зволоженекормове сховище, тиск завжди повинен бутиприпинений за допомогою головного вимикача,який повинен бути замкнений. Встановітьпопередження, щоб інші знали, чому тискпереривається.


12 Миття під високим тиском у сільському господарствіОчищення тракторів і машинПочніть з видалення трави, бруду і т.д.Потім закрийте уразливі частини, які ще незахищені – таким чиним вони не пошкодятьсяпід тиском води.Замочіть частини, доступ до якихзатруднений, або вони дуже брудні. Дощовідні дуже хороші для миття.Почніть з верхньої частини машини.Температура води повинна бути близько40 ° C. Це допомагає зняти засалений шармастила, дорожний наліт і залишки рослин.Машини, які часто брудняться від покошеноїтрави або дорожньої солі можна змаститисумішшю гідравлічного масла і дизельногопального. Бруду застрявати буде меншепід час наступного миття. Не забувайтевикористовувати засоби індивідуальногозахисту.Спеціально для повозок для гноюНеобхідно мити повозки для гною всерединілише після прийому гною із стада підгромадським контролем за сальмонелою абозбудниками інших інфекційних захворювань.Промивайте повозок для гною всерединівідразу після його використання, такимчином, гній не матиме часу засохнути. Виможете змити повозку для гною, наповнившийого водою і змивати в звичайному порядку.Якщо Ви використаєте спеціальну рідину длязамочування бруду на 20 хвилин, це надасть Вамможливість використовувати менше часу намиття.Не весь бруд однаково застрягає. Ви можетевикористовувати це для регулювання тискуводи і зміни положення штанги під час миття.Це дасть вам дуже необхідну зміну у роботім’язами. Змінюйте також струм/ сопла під часроботи з очищенням.Через небезпеку отруєння сульфідомводню ви ніколи не повинні лізти вповозку для гною. Сульфід водню єнастільки небнзпечним для життя, щоваше дихання може бути паралізованопісля 1-2 вдихів. Навіть у малихдозах він паралізує нюх, тому ви незрозумієте небезпеки.Якщо треба оцінити результат очищення,це роблять заглядаючи в люк зі сторони.Отвір в кінці повозки для гною повинен бутивідкритий для протягу.Комбіновані засоби захисту очей та дихання нездатні захистити Вас від впливу отруйних газівале здатні запобігти проникненню аерозолів тадрібних частин.Якщо Вам доводиться мити високу техніку, токраще встановити спеціальні «крокви». Це надаєможливість для кращого та безпечного миття.


Миття під високим тиском у сільському господарстві13Чищення хутрових фермПравильної експлуатації та мінімізації роботиз чищенням можна досягнути натупнимчином:• Всі відходи в середині, або ззовні кліткинорки, необхідно прибрати.• Перевірте чи можуть бути очищені клітки,розсадники, целлотексні чи масонітніпластини, чи необхідно їх замінити.• Весь послід і солома, в тому числі увузьких проходах, повинні бути видалені.• Грунти повинні бути оброблені гашенимвапном або гідрооксидом натрію.Жмути хутра у клітині норки краще видалити задопомогою турбо-сопла.Якщо кровельний матеріал азбестового типу,його не можна чистити високим тиском.Промивки, як правило, достатньо, щобвидалити сплетіння і хутро.Пам’ятайте, що устаткування і транспортнізасоби на цій площі мають бути вимитимитакож.Підлога в стійлі для норок дезінфікуєтьсярозчином гідроксиду кальцію.Миття починається з:Залиште для намокання протягом 20 хвилинз водою, до якої додається піна лужнихмиючих засобів. Вимийте протягом приблизногодини. Коли намочування проводиться принегативних температурах, можуть бути доданіантифризи.Використовуйте мийку високого тиску зверхуі вниз. Використовуйте мийку гарячою водою,не більше 50 °С, під час чистки протягомзимових місяців. Турбореактивний режимполегшує роботу видалення хутра з клітки.Короткі струмені близько 10 см можуть бутивикористаний переважно для очищення місц,доступ до яких затруднений. Змінюй тиск так,щоб клітки і послідні канали промивалисьбільшим тиском, ніж розсадники.Нарешті ви миєте стелі і вироби з дерева.Послідні канали повинні бути повільно змитіначисто від мокрого бруду.Коли розсадники і клітки сухі ви перевіряєтечи необхідно їх вимити знову. Приреорганізації, прибирання повинно бутизатверджено ветеринаром до дезінфекції.Плазмоцитарні ураження і хутряні комбінатиповинні проходити громадський контроль,в тому числі по очищенню та дезінфекції.Ферми повинні дезінфікуватися 2 рази з якмінімум 1-тижневими інтервалами. Очищеннята дезінфекція повинні бути затверджені такзваним регіональним продовольчим органом(fødevareregionen). Повинна надаватисядокументація, в якій зазначається, щовикористовується для дезінфекції, зовнішнятемпература того дня, коли проводиласьдезінфекція, метод застосування і імена осіб,які виконували дезінфекцію.Вапняні суміши дезінфекують землю післяочищення


14 Миття під високим тиском у сільському господарствіЗбудуй для полегшення очищенняЯкщо вам потрібно реставрувати приміщеннядля утримання худоби або збудувати нове, увас є гарні можливості для створення більшлегкої системи очистки.Якщо агрегат високого тиску комбінованез дизельною системою підігріву, він повиненрозташовуватись в спеціально звукоізольованійта вентильованій кімнаті. Що забезпечує низькузагазованість.Ви можете зробити це за допомогою такихінструментів:• Стаціонарні компресори, які забезпечуютьочищення індивідуальних місць.Перевагою є мінімальний шум, томущо компресор може бути розміщений взакритому приміщенні.• Велика кількість великогабаритнихтруб, які можуть транспортувати великукількість води - ідеальні для подальшогорозширення.• Дві системи зрошення (свинарники):1) Трубопровід над зоною дефікації,в якому перемикаються струмені міжохолоджуваною системою і 360 градусамисистеми зрошування2) Трубопровід над зоною відпочинку з 360градусами системи зрошування , такимчином кормові та водні труби можуть бутиочищені.• Світло зі змінною яскравістю і світлов двох мережах, де перше длящоденної / нормальної експлуатації, адруге забезпечує яскраве світло дляочищення. Люмінесцентні лампи тадвигуни для вентиляції повинні бутиводонепроникними.• Запобігання глухих кутів, таким чином тілобуде мінімально знаходитись в незручнихположеннях і необхідність для ручногомиття після миття робота зводитимитьсядо мінімуму.• Системи омивання (адаптовані до деякихротолакторів і доїльних залів).• Плити для добрива(задні плити) впаралельній системі доїльних залівперешкоджають коровам доставлятидобрива під час доїння.• Автоматичні шланги-котушки полегшуютьроботу, в тому, що шланг не лежитьрозв`язаний на підлозі.Виберайте гладкі поверхніКрім того, очищення може бути полегшеноі стати більш ефективним, наскількице можливо, якщо вибрати матеріали згладкою поверхнею як для підлоги так і дляобладнання. Тоді бруд легко змивається –навіть з низьким тиском води. Пластмаси,сталь, глатке залізо і бетон з покриттям єлегко очищуваними матеріалами.Ефективні деталіНарешті, деякі прості деталі можутьдопомогти усунути перешкоди для легкого таефективного очищення:• Кінці труб повинні бути закриті• Ручки дверей повинні бути з гладкогометалевого матеріалу• Різьба не повинна виступати вперед• Бетонні сходинки навколо кормушокповинні бути рівні – кормушки без сходинокускладнюють миття• Сліпі кути повинні мати плавні переходи,це дає меньший зворотній сплеск води• Укріплення стін в приміщенні дляутримання худоби можуть бути плоскими, згладкими поверхнями


Миття під високим тиском у сільському господарстві15До того як Ви придбаєте очищувач підвисоким тискомПеред придбанням очищувача під високимтиском для того щоб заощадити гроші требаприйняти деякі прості, стратегічні рішення.Запитайте себе, наприклад:1. Можливо час,який ми витрачаємо наочищення під високим тиском, кращевикористовувати для інших завдань?- Можливо, треба доручитипрофесіоналам виконувати великі роботиз миття, таким чином ми будеморобити тільки невеликі завдання зочищення.2. Чи варто інвестувати в робот дляочищення для великих завдань?- Є розрахунки прибутковості цихінвестицій - і роботом можна було бподілитися з іншим фермером.3. Може заміна і докупка аксесуарів (пістолет/ спис / сопло) замінити покупку новогоочищувача під високим тиском?- Нові розробки в цій області упродовжкількох років зосереджені на аксесуарах іінновації в компанії можна комбінувати зіснуючим очищувачем під високим тиском,який, в основному, працює нормально.4. Чи може шланг з більшою довжиною,іншим діаметром і роторною муфтоюполегшити роботу?- Більш довгий шланг збільшує радіусдій для миття виліт, діаметр можнавідрегулювати,тому шланг не будезастрягти в щілині, і роторна муфтазапобігає ”крутінню” шланга .Ця ручка потребує легкого натиску пальців (іпередпліччя) щоб активувати агрегат високоготиску. Зверніть увагу на коротку насадку, щонадає можливість діставати вузькі місця.Існують різні аксесуари на ринку, з урахуванняміндивідуальних завдань при митті. Забезпечуєбільший комфорт.


16 Миття під високим тиском у сільському господарствіКоли Ви придбали очищувач під високимтискомЯк власник очищувача під високимтиском, ви несете відповідальність за йоговикористання, та використання доданихаксесуарів. Це означає, що ви повинні:• Впевнитись, чи всі частини та аксесуариочищувача приєднані та зібрані згідновкладеному керівництву.• Впевнитись, чи достатньо добре виознайомились з порядком використанняочищувача• Тримати очищувач в належному стані, щозабезпечить безпеку його використання тасправністьЩоб впевнитись у якості очищувача підвисоким тиском, краще впевнитись внаступному:• Чи позначений очищувач знаком якостіЄС?• Перегляньте керівництво, та впевниться,чи очищувач та аксесуари відповідаютьпереліку?• Чи вказаний в керівництві перелік ризиківпри використанні та засоби їх уникнення?• Чи вказує інструкція на правильниймонтаж, встановлення, введенняв експлуатацію, використання,налаштування, очищення, утримання іремонт?• Чи є інформація що до шумових тавібраційних порогів?• Чи достатньо зрозуміла мова опису тасистема позначень?Після задовільної відповіді на всі запитання,ви маєте оглянути обладнання та аксесуари.Впевнитись, чи все відповідає безпечномувикористанню. У разі помилки чи наявностінедоліку, що призведе до небезпечноговикористання очищувача , Ви повинні негайноповідомити постачальника.Підійдіть до вибору дуже виважено, непіддавайтесь тиску зі сторони нав’язливогомаркетингу. Не намагайтесь заощадити чиз економити час. Пріоритетним має бутибезпечність та легкість у використанні.


Миття під високим тиском у сільському господарстві17Порівняння різних функціональних можливостей очищувачів під високим тиском.Приклад Компанія: Компанія: Компанія:Модель: Модель: Модель:Максимальний робочий тиск, бар.Макс об’єм води за хвилинуВода надходить безпосередньо в струйнутрубку або через пістолет?Оберти двигуна збільшуються поступово,тому сила віддачі низька при запуску?Плавне регулювання води на струйній трубці?Плавне регулювання робочого тиску наструйній трубці?Хімічні речовини поглинаються тількипри низькому значенні тиску?Чи можна докупити кілька різнихструйних трубок?Пістолет звільнений від тиску, так щоб можнабуло б легко тримати запобіжний пристрій?200 бар40л за хвилинуБезпосередньов струйну трубкуТакТакТакТакТак, так як маютьрізну довжину, кути,окремі та подвійніТакЧи можна купити теплообмінник, для тогощоб мити гарячою водою при температурі30 градусів? ТакМожна купити спеціальні струйні трубки,наприклад, для промивання труб для корму,стелі та вентиляції.Так, струйнатрубка дляпромивання трубЧи є ефективними захисні чохли (ручка і1-2 м шланги) при тиску, з яким працюють. ТакМоже очищувач під високим тиском.пройти через двері та коридори?Інші можливостіТакКомпанія надаєхороше обслуговуванняЦіна без ПДВ.


18 Миття під високим тиском у сільському господарствіДетальнішеwww.agrinoise.comЦя брошура написана на основі тестів, іспитівта датського законодавства


Миття під високим тиском у сільському господарстві19


20 Миття під високим тиском у сільському господарствіКомітет сільского господарства по охороні праціAgro Food Park 15DK-8200 Aarhus NMail: barjordtilbord@jordbruget.dkTel.: +45 87 40 34 00Секрітаріат робітниківKampmannsgade 4DK-1790 Copenhagen VMail: barjordtilbord@3F.DKTel.: +45 88 92 09 91www.barjordtilbord.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!