Středoškolská technika 2011 Vnější balistika

www1.fs.cvut.cz

Středoškolská technika 2011 Vnější balistika

42 Balistika – obory2.1 Vnější balistikaJe část balistiky, která se zabývá chováním nijak nepoháněného projektilu za letu. Vnější balistikase zabývá projektilem od jeho opuštění hlavně až těsně po okamžik zasažení cíle. Mezi síly působícína projektil patří zejména gravitace a odpor prostředí. Velmi dlouhé lety projektilů jsou ovlivněny ijinými faktory, které při se při menších výpočtech zanedbávají. Projektily také většinou rotují, abyzachovaly setrvačností svůj směr.Při výpočtech dělostřelectva nebo balistické rakety je nutno použít k určení polohy vystřelenéholetícího tělesa systém poledníků a rovnoběžek rotujících spolu se Zemí. Pro menší vzdálenosti jerotace Země zanedbatelná. Při nanesení rovné trajektorie na souřadnicový systém se bude tatotrajektorie jevit jako křivka. Pokud chceme provádět skutečně přesné výpočty dlouhých doletů jenutno vzít v potaz rotaci systému, tzv. Coriolisovu sílu. Jejími účinky se trajektorie letu zakřiví.Vezmeme-li tuto sílu v potaz, výpočty se značně zkomplikují.Vektor rychlosti se během letu projektilu bude posouvat k zemi z toho důvodu, že gravitace udělujetímto směrem tělesu zrychletí. Odpor vzduchu je velmi podstatná odporová síla, jejíž modelací sebudu zabývat. Podstatné je, že roste zpravidla kvadraticky. Se znalostmi letové charakteristikyprojektilu lze místo dopadu poměrně přesně (s přesností na deset metrů) vypočítat i na velmi dlouhévzdálenosti. Vzhledem k ovlivnění Coriolisovou silou nejsou trajektorie na velmi dlouhévzdálenosti vůbec rovné.Vedle vnější balistiky existuje mnoho daších oborů, které také doprovázejí komplikované fyzikálnívýpočty. Mezi další tři významné obory patří také vnitřní balistika, přechodová neboli terminální.Matematické modely určené pro kalkulaci s odporovými silami jsou poměrně složité. Provzdálenosti delší než půl kilometru je obvykle velmi těžké provádět přesné výpočty. Pro delšívzdálenosti je stále hojně využívané poměrně přesné empirické měření. Řadu zajímavých informacío balistice lze nalézt ve zdroji [1].

More magazines by this user
Similar magazines