terminy - UKE

am.szczecin.pl

terminy - UKE

DZIENNIK URZĘDOWYURZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa, dnia 24 grudnia 2012 r.Poz. 69OBWIESZCZENIEPREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJz dnia 24 grudnia 2012 r.o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeńradiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugiśródlądowej oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzaneNa podstawie § 15 ust. 5 oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r.w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) ogłasza się, co następuje:1. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorówurządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej w 2013 r.:Lp.Dzień,miesiącGodzinaRodzajświadectwa 1)Miejsce egzaminu1 2 3 4 51 14.01 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni/VHF/IWC ul. Hryniewickiego 102 18.01 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu/VHF/IWC ul. Arciszewskiego 213 19.01 10 00 SRC/VHF/LRC/ Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki,IWC budynek C2 ul. Janiszewskiego 11/174 21.01 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni/VHF/IWC ul.Śmidowicza 695 24.01 18 00 SRC/VHF/LRC/ XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. JanaIWC Kochanowskiego w Warszawie, ul. Wiktorska 996 25.01 17 00 SRC/VHF/LRC/ Pałac Młodzieży im. Juliana. Tuwima w Łodzi,IWC ul.Wyszyńskiego 867 28.01 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC Akademia Morska w Gdyni/VHF/IWC Al. Jana Pawła II 31) Użyte w obwieszczeniu skróty oznaczają:1) GOC - świadectwo ogólne operatora (GMDSS),2) ROC - świadectwo ograniczone operatora (GMDSS),3) CSO - świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej,4) LRC - świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu,5) SRC - świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu,6) IWC - świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie śródlądowej,7) VHF - świadectwo operatora radiotelefonisty VHF.


Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 2 – Poz. 698 28.01 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC9 02.02 11 00 SRC/VHF/LRC/IWC10 09.02 10 00 SRC/VHF/LRC/IWC11 11.02 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC12 15.02 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC13 16.02 11 00 SRC/VHF/LRC/IWC14 18.02 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC15 18.02 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC16 25.02 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC17 4.03 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC18 11.03 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC19 15.03 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC20 15.03 14 00 SRC/VHF/LRC/IWC21 18.03 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC22 18.03 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC23 23.03 11 00 SRC/VHF/LRC/IWC24 23.03 10 00 SRC/VHF/LRC/IWC25 25.03 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC26 25.03 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC27 15.04 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC28 15.04 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC29 18.04 10 00 SRC/VHF/LRC/IWC30 20.04 11 00 SRC/VHF/LRC/IWC31 20.04 12 00 SRC/VHF/LRC/IWC32 22.04 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC33 22.04 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWCAkademia Morska w Szczecinieul. Wały Chrobrego 1-2„CHARTER” w Bielsku Białejul.Piłsudskiego 42/2Uczniowski Klub Żeglarski „HORN” w Krakowieul. Kozia 22Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyniul. Hryniewickiego 10Zespół Szkół Morskich w Kołobrzeguul. Arciszewskiego 21Klub Sportów Wodnych Academia Nauticaw Warszawie, ul. Krzywickiego 34Akademia Marynarki Wojennej w Gdyniul. Śmidowicza 69Akademia Morska w Szczecinieul. Wały Chrobrego 1-2Akademia Morska w GdyniAl. Jana Pawła II 3Akademia Morska w Szczecinieul. Wały Chrobrego 1-2Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyniul. Hryniewickiego 10Zespół Szkół Morskich w Kołobrzeguul. Arciszewskiego 21Bałtycka Akademia Umiejętności w Gdańskuul. Marynarki Polskiej 15Ośrodek Szkolenia Zawodowego GospodarkiMorskiej w Szczecinie Centrum KształceniaSportowego (szkoła) Szczecin, ul. Rydla 49Akademia Marynarki Wojennej w Gdyniul. Śmidowicza 69Klub Sportów Wodnych Academia Nauticaw Warszawie ul. Krzywickiego 34Radioklub LOK „Pod Żaglami” w Szczecinieul. Przestrzenna 13Akademia Morska w GdyniAl. Jana Pawła II 3Akademia Morska w Szczecinieul. Wały Chrobrego 1-2Akademia Morska w Szczecinieul. Wały Chrobrego 1-2Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyniul. Hryniewickiego 10Krakowskie Bractwo Wodne RETMAN Kraków,Barka Retman (obok Komisariatu Policji Wodnej)ul. TynieckaKlub Sportów Wodnych Academia Nauticaw Warszawie ul. Krzywickiego 34Stowarzyszenie Związków SportowychOpole, ul. Damrota 6Zespół Szkół Morskich w Kołobrzeguul. Arciszewskiego 21Akademia Marynarki Wojennej w Gdyniul. Śmidowicza 69


Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 3 – Poz. 6934 29.04 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC35 13.05 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC36 13.05 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC37 17.05 14 00 SRC/VHF/LRC/IWC38 20.05 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC39 24.05 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC40 25.05 11 00 SRC/VHF/LRC/IWC41 27.05 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC42 27.05 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC43 10.06 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC44 10.06 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC45 17.06 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC46 17.06 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC47 24.06 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC48 24.06 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC49 08.07 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC50 08.07 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC51 13.07 11 00 SRC/VHF/LRC/IWC52 15.07 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC53 22.07 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC54 29.07 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC55 17.08 10 00 SRC/VHF/LRC/IWC56 09.09 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC57 14.09 11 00 SRC/VHF/LRC/IWC58 16.09 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC59 16.09 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWCAkademia Morska w GdyniAl. Jana Pawła II 3Akademia Morska w Szczecinieul. Wały Chrobrego 1-2Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyniul. Hryniewickiego 10Bałtycka Akademia Umiejętności w Gdańskuul. Marynarki Polskiej 15Akademia Marynarki Wojennej w Gdyniul. Śmidowicza 69Zespół Szkół Morskich w Kołobrzeguul. Arciszewskiego 21Klub Sportów Wodnych Academia Nauticaw Warszawie, ul. Krzywickiego 34Akademia Morska w GdyniAl. Jana Pawła II 3Akademia Morska w Szczecinieul. Wały Chrobrego 1-2Ośrodek Szkolenia Zawodowego GospodarkiMorskiej w Szczecinie Centrum KształceniaSportowego (szkoła) Szczecin, ul. Rydla 49Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyniul. Hryniewickiego 10Akademia Marynarki Wojennej w Gdyniul. Śmidowicza 69Akademia Morska w Szczecinieul. Wały Chrobrego 1-2Akademia Morska w GdyniAl. Jana Pawła II 3Zespół Szkół Morskich w Kołobrzeguul. Arciszewskiego 21Akademia Marynarki Wojennej w Gdyniul. Śmidowicza 69Akademia Morska w Szczecinieul. Wały Chrobrego 1-2Urząd Komunikacji Elektronicznejw Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20Akademia Morska w GdyniAl. Jana Pawła II 3Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyniul. Hryniewickiego 10Ośrodek Szkolenia Zawodowego GospodarkiMorskiej w Szczecinie Centrum KształceniaSportowego (szkoła) Szczecin, ul. Rydla 49.Centrum Wypoczynkowo Szkoleniowe UNITRAw Polańczyku, ul. Równa 19Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyniul. Hryniewickiego 10Urząd Komunikacji Elektronicznejw Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20Ośrodek Szkolenia Zawodowego GospodarkiMorskiej w Szczecinie Centrum KształceniaSportowego (szkoła) Szczecin, ul. Rydla 49.Akademia Marynarki Wojennej w Gdyniul. Śmidowicza 69


Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 4 – Poz. 6960 20.09 14 00 SRC/VHF/LRC/IWC61 20.09 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC62 21.09 12 00 SRC/VHF/LRC/IWC63 23.09 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC64 30.09 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC65 14.10 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC66 19.10 11 00 SRC/VHF/LRC/IWC67 21.10 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC68 21.10 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC69 26.10 10 00 SRC/VHF/LRC/IWC70 28.10 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC71 28.10 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC72 02.11 11 00 SRC/VHF/LRC/IWC73 04.11 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC74 15.11 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC75 18.11 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC76 25.11 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC77 25.11 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC78 02.12 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC79 06.12 14 00 SRC/VHF/LRC/IWC80 07.12 11 00 SRC/VHF/LRC/IWC81 09.12 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC82 09.12 10 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC83 09.12 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC84 16.12 13 00 GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWCBałtycka Akademia Umiejętności w Gdańskuul. Marynarki Polskiej 15Zespół Szkół Morskich w Kołobrzeguul. Arciszewskiego 21Stowarzyszenie Związków SportowychOpole, ul. Damrota 6Akademia Morska w GdyniAl. Jana Pawła II 3Akademia Morska w Szczecinieul. Wały Chrobrego 1-2Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyniul. Hryniewickiego 10Urząd Komunikacji Elektronicznejw Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20Akademia Marynarki Wojennej w Gdyniul. Śmidowicza 69Akademia Morska w Szczecinieul. Wały Chrobrego 1-2Uczniowski Klub Żeglarski „HORN”w Krakowie, ul. Kozia 22Akademia Morska w GdyniAl. Jana Pawła II 3Zespół Szkół Morskich w Kołobrzeguul. Arciszewskiego 21„CHARTER” w Bielsku Białejul. Piłsudskiego 42/2Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyniul. Hryniewickiego 10Zespół Szkół Morskich w Kołobrzeguul. Arciszewskiego 21Akademia Marynarki Wojennej w Gdyniul. Śmidowicza 69Akademia Morska w Szczecinieul. Wały Chrobrego 1-2Akademia Morska w GdyniAl. Jana Pawła II 3Akademia Marynarki Wojennej w Gdyniul. Śmidowicza 69Bałtycka Akademia Umiejętności w Gdańskuul. Marynarki Polskiej 15Klub Sportów Wodnych Academia Nauticaw Warszawie ul. Krzywickiego 34Ośrodek Szkolenia Zawodowego GospodarkiMorskiej w Szczecinie Centrum KształceniaSportowego (szkoła) Szczecin, ul. Rydla 49.Zespół Szkół Morskich w Kołobrzeguul. Arciszewskiego 21Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyniul. Hryniewickiego 10Akademia Marynarki Wojennej w Gdyniul. Śmidowicza 692. Forma egzaminu z poszczególnych przedmiotów na świadectwa GOC, ROC, CSO, LRC oraz SRC:


Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 5 – Poz. 69Lp.1PrzedmiotyZasady pracy systemu GMDSS i jegopodsystemówRodzaj świadectwaGOC ROC CSO LRC SRCpisemna - pisemna - -234Zasady pracy systemu GMDSS i jegopodsystemów stosowanych naobszarze morza A1Ogólna wiedza o systemie,podsystemach i urządzeniachradiowych GMDSSOgólna wiedza o podsystemachi urządzeniach radiowych GMDSS,stosowanych na obszarze morza A1- pisemna - - -- - - test -- - - - test5Obsługa urządzeń radiowychpracujących w systemie GMDSSustnai praktyczna-ustnai praktyczna- -6789Praktyczna obsługa urządzeńradiowych pracujących w systemieGMDSS, stosowanych na obszarzemorza A1Obsługa urządzeń radiowychpodsystemów GMDSSObsługa urządzeń radiowychpodsystemów GMDSS, stosowanychna obszarze morza A1Regulaminy stosowane w służbieradiokomunikacyjnej morskiej- praktyczna - - -- - - test -- - - - testpisemna pisemna pisemna test -10Regulaminy i podstawowe terminyanglojęzyczne stosowane w służbieradiokomunikacyjnej morskiej- - - - test11.1Język angielski dla osób zdającychegzamin w języku polskimposiadających certyfikatytest test test test -językowe 2),3)11.2Język angielski dla pozostałych osóbzdających egzamin w języku polskimtesti egzaminustnytesti egzaminustnytesti egzaminustnytest -11.3Język angielski dla osób zdającychegzamin w języku angielskimegzaminustnyegzaminustnyegzaminustny- -3. Forma egzaminu z poszczególnych przedmiotów na świadectwa IWC i VHF:2) TELC B1, FCE lub wyższy dla świadectw GOC i CSO.3) TELC A2, FCE lub wyższy dla świadectw ROC i LRC.


Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 6 – Poz. 69Lp. Przedmioty IWC VHF123Ogólna wiedza o podsystemach i urządzeniachradiowych stosowanych w żegludze śródlądowej test _______Obsługa urządzeń radiowych stosowanych w żegludześródlądowejRegulaminy i podstawowe terminy anglojęzycznestosowane w służbie śródlądowejtesttest______________4 Budowa i obsługa urządzeń radiotelefonicznych VHF ________test5Regulaminy stosowane w radiotelefonicznej łącznościVHF_________test4. Egzaminy przeprowadza się w języku polskim, chyba że osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu złoży, niepóźniej niż 14 dni przed dniem egzaminu, pisemny wniosek o jego przeprowadzenie w języku angielskim.PrezesUrzędu Komunikacji ElektronicznejMagdalena Gaj

More magazines by this user
Similar magazines