Views
3 years ago

4.Łąki

4.Łąki

2011-03-11Podstawy

2011-03-11Podstawy ekologii• Ekologia – nauka zajmująca się badaniem czynnikówrządzących rozmieszczeniem i częstością występowaniaorganizmów w środowiskach naturalnych• Nisza ekologiczna – zespół relacji pomiędzy organizmem aśrodowiskiem• Populacja – zespół osobników należących do jednego gatunkui zamieszkujących ten sam obszar• Zespół ekologiczny – populacje wielu gatunkówzamieszkujących wspólnie określone siedlisko• Ekosystem – organizmy wchodzące w skład zespołuekologicznego i zajmowane przez nie środowiskoŁańcuch troficzny(piramida troficzna)System prowadzący od producentów dodrapieżców najwyższego poziomu2

2011-03-11Obieg materii w ekosystemieBiogeografia i biosfera• Biogeografia –zajmuje sięrozmieszczeniem iczęstością występowaniaorganizmów na Ziemi• Biosfera – strefarozwinięta na stykuatmosfery, hydrosfery ilitosfery, w którejrozwija się życie3

Armaturář č. 4 - ARMATURY Group a.s.
下載DHL Newsletter-2008 No.4 - DHL | 台灣
第 4 章 - 国立大学協会
• Ustawa śmieciowa w praktyce– str. 4 • Przyłącza ... - Józefów
št. 4 - Čebelarska zveza Slovenije
Příloha č. 4
4. týždeň
ŚŚWWWIIIĘĘĘTTTOOOWWWAAANNNIIIEEE ... - Mieszkaniec
保修和支持指南
ČRNOMEREČKI POTOCI I MOSTOVI
Prednáška č. 4 - Dynamika HB a SHB
ĨĀæļÁÛŠĀĢÉ
升级和维修指南
Kakovost, ki si jo lahko privoščite - Gorenje
darmowy fragment książki - Kura Domowa
PC-12 NG to samolot general aviation z najwyższej półki. Wielkość ...
przeczytaj fragment książki - Wydawnictwo ILLUMINATIO