Views
3 years ago

4.Łąki

4.Łąki

2011-03-11Podstawy

2011-03-11Podstawy ekologii• Ekologia – nauka zajmująca się badaniem czynnikówrządzących rozmieszczeniem i częstością występowaniaorganizmów w środowiskach naturalnych• Nisza ekologiczna – zespół relacji pomiędzy organizmem aśrodowiskiem• Populacja – zespół osobników należących do jednego gatunkui zamieszkujących ten sam obszar• Zespół ekologiczny – populacje wielu gatunkówzamieszkujących wspólnie określone siedlisko• Ekosystem – organizmy wchodzące w skład zespołuekologicznego i zajmowane przez nie środowiskoŁańcuch troficzny(piramida troficzna)System prowadzący od producentów dodrapieżców najwyższego poziomu2

2011-03-11Obieg materii w ekosystemieBiogeografia i biosfera• Biogeografia –zajmuje sięrozmieszczeniem iczęstością występowaniaorganizmów na Ziemi• Biosfera – strefarozwinięta na stykuatmosfery, hydrosfery ilitosfery, w którejrozwija się życie3

下載DHL Newsletter-2008 No.4 - DHL | 台灣
第 4 章 - 国立大学協会
Armaturář č. 4 - ARMATURY Group a.s.
darmowy fragment książki - Kura Domowa
同意并开始下载
Prednáška č. 4 - Dynamika HB a SHB
公司簡介 - UMC
三态缓冲器
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 璜莘懦之分布三三 ...
本地下载
英特尔中国企业社会责任报告 - Intel
運輸伙伴 - 斯堪尼亚中国
運輸伙伴 - 斯堪尼亚中国
číslo 4 - Ostrava-JIH
Potencijalni mikrobiološki rizici u hrani životinjskog podrijetla, B ...
Darko Štrajn, Umetnost v realnosti ... - Pedagoški inštitut
Ścieżki i podjazdy - naturalnie - Budujemy Dom
“国庆欢乐购中奖百分百”获奖名单
Å UMARSKI LIST 4/1929
2 - 北京工业大学现代教育技术中心
杂志电子版第十一期下载(PDF) - 中国血友之家