Views
2 years ago

4.Łąki

4.Łąki

2011-03-11Podstawy

2011-03-11Podstawy ekologii• Ekologia – nauka zajmująca się badaniem czynnikówrządzących rozmieszczeniem i częstością występowaniaorganizmów w środowiskach naturalnych• Nisza ekologiczna – zespół relacji pomiędzy organizmem aśrodowiskiem• Populacja – zespół osobników należących do jednego gatunkui zamieszkujących ten sam obszar• Zespół ekologiczny – populacje wielu gatunkówzamieszkujących wspólnie określone siedlisko• Ekosystem – organizmy wchodzące w skład zespołuekologicznego i zajmowane przez nie środowiskoŁańcuch troficzny(piramida troficzna)System prowadzący od producentów dodrapieżców najwyższego poziomu2

2011-03-11Obieg materii w ekosystemieBiogeografia i biosfera• Biogeografia –zajmuje sięrozmieszczeniem iczęstością występowaniaorganizmów na Ziemi• Biosfera – strefarozwinięta na stykuatmosfery, hydrosfery ilitosfery, w którejrozwija się życie3

Armaturář č. 4 - ARMATURY Group a.s.
ČRNOMEREČKI POTOCI I MOSTOVI
przeczytaj fragment książki - Wydawnictwo ILLUMINATIO
中国光伏发展报告.2007 - 世界自然基金会
不安定労働 82113.indd
二零一三年中期報告
4/5掲載 - 日本モーターサイクルスポーツ協会
2009年企業年報
九州大学 - JUNBA
2010 - 保利协鑫
Brucoški vodič za školsku 2009/2010 godinu - Panevropski ...
2010年可持续发展报告 - 中国化工集团公司
联合国妇女和儿童救生商品委员会
Linus Pauling 鮑林1 名列二十位古今偉大科學家名列二十位古今偉
英語科幻三大家
专刊 - DTIE
瑞年国际有限公司2012全年业绩发布会 - TodayIR.com