Views
2 years ago

4.Łąki

4.Łąki

2011-03-11Klimaty

2011-03-11Klimaty subtropikalneTyp III – klimaty zwrotnikowe – gorące,suche, temperatury wysokie (20-26º C), oznacznych wahaniach dobowych, opadyskąpe (poniżej 200 mm), nieregularneTyp IV – klimaty podzwrotnikowe –zmienne, z zimową porą deszczową,temperatury latem wysokie i zimą niskie(10-17º C), opady średnie (400-600 mm)Klimaty umiarkowaneTyp V – klimaty umiarkowane ciepłe i wilgotne –temperatury średnie (11-18º C), ze słabo zaznaczonązimą, opady obfite głównie latem (ok. 1000 mm)Typ VI – klimaty umiarkowane chłodne i wilgotne –temperatury niskie (7-10º C), z mroźną zimą, opadyobfite (600-800 mm)Typ VII – klimaty umiarkowane chłodne i suche –temperatury niskie (5-10º C), z wyraźną pora suchą,opady niewielkie (poniżej 400 mm)Typ VIII – klimaty umiarkowane bardzo chłodne iwilgotne – temperatury (-1-+3º C), długotrwałe imroźne zimy, opady niezbyt obfite (300-600mm)6

2011-03-11Klimaty zimneTyp IX – klimaty podbiegunowe –pogody zmienne, temperatury niskie (-10-+2º C), opady niskie (150-400), dużawilgotnośćTyp X – klimaty górskie – dużezróżnicowanie regionalneGłówne zespoły lądowe7

Armaturář č. 4 - ARMATURY Group a.s.
ČRNOMEREČKI POTOCI I MOSTOVI
przeczytaj fragment książki - Wydawnictwo ILLUMINATIO
中国光伏发展报告.2007 - 世界自然基金会
不安定労働 82113.indd
二零一三年中期報告
4/5掲載 - 日本モーターサイクルスポーツ協会
2009年企業年報
九州大学 - JUNBA
2010 - 保利协鑫
Brucoški vodič za školsku 2009/2010 godinu - Panevropski ...
2010年可持续发展报告 - 中国化工集团公司
联合国妇女和儿童救生商品委员会
Linus Pauling 鮑林1 名列二十位古今偉大科學家名列二十位古今偉
英語科幻三大家
专刊 - DTIE
瑞年国际有限公司2012全年业绩发布会 - TodayIR.com