a I p

neutrino.fuw.edu.pl

a I p

Pierwsza wiązka neutrinowaWykorzystanie neutrin jako„produktu ubocznego” rozpadupionów brak ogniskowaniap+Be → π, K → (21 m lotu) → ν μok. 3∙10 17 POT (protons on target)(dziś typowo 10 19 ∻10 21 POT)1962: odkrycie, że neutrina występują w dwóch zapachach(Lederman, Schwartz, Steinberger, Nagroda Nobla 1988)6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 4


Jakie neutrina?najłatwiej uzyskać ν μ, dzięki rozpadom π, K, K Lπ → μ ν μ~100%K → μ ν μ~63.5%K L→ π μ ν μ~27.0%+ długie czasy życia (1.24∻5.12∙10 -8 s) ⇒ czas nazogniskowanie wiązki mezonów- część mionów zdąży rozpaść się, dając wkład od ν e- K Lw 40.5% rozpadają się na ν eK2K6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 5T2K: ν flux at SKν eflux at SK


Rodzaje wiązek (1) wiązki z użyciem ogniskowanych pionów to wiązkikonwencjonalne superwiązki – wiązki konwencjonalneo bardzo dużej intensywności(moc wiązki pierwotnej protonów ~MW) wiązki typu „beam dump”~300 MeV ν μbeamto far detectorp (400∻800 GeV) → wielki blok Cu/W → D + , D s, Brozpady cząstek krótkożyciowych (


Rodzaje wiązek (2) fabryki neutrin: z rozpadów mionówzebranych w pierścieniu akumulującym● 10 20∻21 μ/rok● sygnał oscylacyjny z mionówo złym znaku e e CCe oscylacje −CC wiązki ze źródeł spalacyjnych:bardzo intensywne wiązki protonówok. 1 GeV i stała tarcza7∙10 12 π/puls dla wiązki 1MWrozpady π i μ w spoczynku wiązki beta: przyspieszaniei zbieranie niestabilnych jąder● czyste wiązki 18 Ne dla ν e, 6 He dla ν eEURISOLProtondriverIsol target& ion sourceNew RFQRecirculatingLinacs 2 → 50 GeVH- linac 2.2 GeV, 4 MWIonizationcoolingLinac → 2 GeVDecay ring – 50 GeV~2000 m circumferenceν beam to near detectorAccumulatorring + bunchcompressorMagneticcaptureTargetDriftPhase rotationν beam to far detectorDECAYRINGB = 5TL=6880 m6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 7LinacPSBExisting at CERNPSSPS


Wiązki konwencjonalne wiązka protonów dedykowana dla produkcji neutrin zewnętrzna tarcza system ogniskowania mezonów zasilany impulsowo dodatkowe metody zawężenia widma wiązki rury rozpadowe i pochłaniacze mionów monitory widma wiązki na różnych etapach jej produkcjiTarget-Horn SystemMuon Monitoring PitTarget StationFinal FocusingSectionPreparationSectionTo Super-K ~100mJ-PARC(T2K)SCFM at ARC Section6.03.2009 Near Neutrino Detector Beam Dump Justyna Decay Łagoda Volume (IPJ) 8


Produkcja hadronów w tarczy (1) wiązka pierwotna: protony o pędzie p 0 bardzo ważne są informacje o produkcji π + , π - , K + , K - , K L,w szczególności „wydajność produkcji”d 2 Ndp d ważne dla E νważne dla kierunkuwiązki i wydajnościogniskowaniaśrednia liczba π + rośnie prawie liniowo z p 0jeśli chcemy otrzymać niskoenergetyczne neutrina, to dla niższejenergii protonów otrzymamy mniej pionów, trzeba więc więcej POTFLUKA-2005piony o pędziep z>0.5 GeV/c6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 9


Produkcja hadronów w tarczy (2) geometria tarczy: w grubej tarczy (1∻2 długości naoddziaływanie) produkuje się więcej π, ale zachodzą też wtórneoddziaływania dla wysokoenergetycznych wiązekpierwotnych stosuje się tarczesegmentowane (np. NuMI, CNGS)● pozwalają uciec z obszaru tarczycząstkom o wysokim pędzie● redukuje się naprężenia wywołaneprzegrzewaniem tarczyFLUKA-2005T2K6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 10


Produkcja hadronów w tarczy (3)Jeśli brak danych o produkcji w warunkach ściśleodpowiadających potrzebom eksperymentu neutrinowego(energia wiązki pierwotnej, materiał i geometria tarczy,właściwy obszar p T): ekstrapolacja/interpolacja z istniejących danych poleganie na modelach● opisujących oddziaływaniajądrowe, kaskadę wewnątrzjądrową,propagację przez(superwiązka SPL)p 0= 2.2 GeVobszar tarczy (łączniez oddziaływaniami wtórnymi)FLUKA, MARS, DPMJET,GHEISHA, GCALOR, GFLUKA,GEANT4, GIBUU...● parametryzacje danych:Malensek, BMPT, Sanford-Wang, CKP przeprowadzenie pomiarów produkcji z użyciem repliki tarczy6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 11


Pomiary produkcji hadronówPrzykład eksperymentu: NA61 (SHINE) przeprowadzającypomiary dla eksperymentu T2K full acceptance TPC w polu magnetycznym identyfikacja cząstek metodą czasu przelotu i dE/dx pomiary dla T2Kwcześniej: np. HARP (dla MiniBooNE i K2K)FTOF6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 12


Kinematyka rozpadu pionu (lub kaonu)CM=E / m LABE=E ' p ' zp z= p ' z E ' p' Tp'θ'p Tθ νp νθμp μp' zγp'p'γp'γp'γβE'μp'γp'p zp '= m 2 1− m 22m dla dla Kp '=29.8 MeVp '=235.6 MeVizotropowy rozkład kątowyzakres pędów=0÷ p max =2 p' 1− m 2E =E ' E ' cos ' tan=m 2sin 'cos '/ 'E gdzie ' = p' / E ' dla 1, dla 0.28 , 0.91 K 6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 13


Rozkłady energiizakres pędów: 0÷0.43E 0.43÷1E γ = 200E π= 28 GeVzakres pędów: 0÷0.96 E 0.04÷1 E γ = 200E K= 98 GeV6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 14


Ogniskowanie wiązki wtórnejtypowy kąt rozbiegu pionów z tarczy:〈 〉≈ 〈 p T〉≈ 2 typowy kąt strumień rozbiegu neutrinz rozpadu pionup 〈 〉≈ 1 Idealne ogniskowanie zwiększastrumień neutrin 25 razyOgniskowanie polem magnetycznymz ogniskowaniembez ogniskowaniaCNGS (ν μ)6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 16


Horn (róg) magnetyczny Pomysł: van der Meer, 1961 dwa przewodniki o symetrii osiowej, wytwarzające toroidalnepole magnetyczne ogniskuje cząstki o jednym znaku ładunku, deogniskujeo drugim przy projektowaniu, poza ogniskowaniem, trzeba uwzględnićwydzielane ciepło i chłodzenie, wytrzymałość mechaniczną(naprężenia, wibracje), dostarczenie energii...6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 17


Cząstka w polu magnetycznymToroidalne pole magnetyczneprawo Ampere'aTory cząstek wychodzącychz tarczyF =q v× B∮ B dl= I cB 2 = I cB= I c2 rr(m)targetz(m)6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 18


Horn stożkowyIdea: ogniskuje cząstki wchodzące pod (małym) kątemθ in= r/L = p T/p o dowolnym pędziepole magnetyczne:B= 0I2 rzmiana kąta lotu pionu (p T-kick):(w przybliżeniu cienkiej soczewki L»x)targetprotonżądamy by θ out= 0, wię c Δθ = < θ in> 0I2r≈ Bx p = 0 I2rxp = 〈 p T〉pxp x=〈 p T 〉 2 0 I rθ outΔθII⊗IBθ inZ równania znikło p → horn produkuje wiązkę o szerokimwidmieL⊙xIπ +6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 19


Horn paraboliczny i elipsoidalnyIdea (Budker, 1961): ogniskuje cząstki o wybranym pędzie dlawszystkich (małych) kątów wejściaLxp T-kick:≈ Bx p = 0I2 rxpdla paraboli:Źródło punktowe umieszczonew odległości L zostaniezogniskowane (θ out= 0) jeśliL= f = 0 a Ix=2 ar 2Przybliżenia małych kątówdla parabolicznego: θ in2«1, A 0θ in2«1dla elipsoidalnego: θ in2«1, A 02θ in4«1targetprotonθ out⊙Δθθ iniI B ⊗Iπ -p (parabola) lub f =4 b2 0 a I p (elipsoida)Iπ +A 0 = 2 0pIwiększy zakres kątów6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 20


Magnetic fingersIdea (Palmer, 1965): kształt osiowo symetryczny, opracowanymetodą obliczeń (obywa się bez przybliżeń małych kątówi cienkiej soczewki)Oblicza się tor cząstki o pędzie p w polu magnetycznym hornuBNL, KEK, MiniBoone,J-PARC...6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 21


MultihornIdea (Palmer, 1965): kolejne horny ogniskują piony, którezostały źle zogniskowaneNuMIz pojedynczymhornembez hornusuperwiązka SPLp 0= 2.2 GeV6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 22


Kwadrupole pojedynczy kwadrupol ogniskujew jednej płaszczyźnie zwykle stosuje się trójkękwadrupoli (Quadrupol Triplet)● ogniskują cząstki o obu znakachi określonym pędzie ogniskują gorzej niż horny, alesą prostsze w projektowaniuNySpojedynczy kwadrupolf =a0.3 B 0L p[GeV ]układ dwóch kwadrupolia 2f =0.09 B 2 0L 2 d p2 [GeV ]L - długość,d - rozstawienie kwadrupoliSaNx6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 23


Dichromatic beams dipole wyrzucają cząstki o złym znaku i odchylają wiązkę● wiązka protonów skierowana pod kątem do rury rozpadowej, byuniknąć szerokiego widma od ν z rozpadów przed dipolem dwa kwadrupole ogniskują cząstki o wybranym przez dipolei kolimatory pędzieDi-chromatic - dwa maksima - z rozpadu π i Kp 0= 400 GeVdetektor CITFRneutrina dalej od osi(większy kąt emisji)mają mniejszą energię6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 24


Pomysł: BNL (E889, 1995)Off-axisistnieje więc w LAB maksymalny kąt θ, pod jakim może byćwyemitowane neutrino o energii E νtan max≈ E ' E ≈ 30MeVE i odwrotnie:E ≈ E ' sin ' E ' tan tan =E maxsin ' tan=cos '/'dla neutrin '=1E 'tan ≈ sin ' E ' cos 'tan≈ E ' sin 'E p ' z= p' cos'= E ' cos'E = E ' E ' cos' = E ' 1cos ' sin ' 1piony z dużego zakresu energiidają wkład do małego zakresuenergii neutrinarXiv:hep-ex/0111033v16.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 25


pierwszaplanowanawiązka:T2KWidmo energii dla wiązki off-axispierwsza „przypadkowa” wiązka:MiniBooNE (110 mrad od NuMI) = 100 – 250 mrMiniBooNEDetectorOffaxis NuMI BeamNuMITargetNuMI6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) Dump NuMI Near26DetectorNuMI Beam


Rura rozpadowa i pochłaniacz wiązki długość rury i pozycja pochłaniacza definiują maksymalny czas lotuπ i K oraz stopień zanieczyszczenia wiązkineutrinami z rozpadu μ rozmiary poprzeczne – straty pionów100 mw ścianach60 m● wewnątrz rury próżnia lub hel (byzminimalizować pochłanianie i rozpraszanie20 mwiązki wtórnej)● cienkie okienka wejściowe przed detektorem trzeba postawić pochłaniaczcząsteksuperwiązka SPL,p 0= 2.2 GeV● jego rozmiary wynikają z długości drogi na oddziaływanie przesuwalny filtr może być wykorzystany do pokazania, że wykryteneutrina ν epochodzą z oscylacji a nie z domieszek (MiniBooNE) czasem buduje się usuwalne pochłaniacze, by naświetlać detektormionami (np. CERN PS 1967 – zbiornik z rtęcią)6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 27


Monitorowanie wiązki pierwotnej intensywność (zarówno na puls, jak i scałkowana), pozycja,rozmiar, kąt, rozbieżność różne metody pomiaru:● intensywność – magnesytoroidalne, folie aktywowane● profil – komory jonizacyjne,SEM (Secondary Emission),ekrany z siarczku cynku● dla intensywnychwiązek – segmentowanefolie SEM (NuMI)CNGSpromieniowanie przejściacienkie folie6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 28


Monitorowanie wiązki wtórnej wysoka intensywność(NuMI: 2∙10 9 cząstek/cm 2 s) zaburza lub niszczy wiązkę, alepozwala zrobić bezpośredniepomiary produkcji i ogniskowaniamezonówZwykle detektor wstawia sięczasowo, np. KEK (czerenkowski),BNL, NuMI (komory jonizacyjne)WANF, CNGS – split foil SEMmiędzy tarczą a hornami6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 29


Monitorowanie mionów lepsze przewidywanie widma neutrinCNGSMiniBoone diagnostyka wiązki:T2K● asymetria strumienia (CERN PS – asymetria pola hornu)● przesunięcie tarczy względem hornu(WANF, NuTeV)● trafianie wiązką pierwotną w brzegtarczy (NuMI)● uszkodzenie tarczy (NuMI) strumień mionów: ok. 10 8 /cm 2 pulsCNGS6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 30


Bliskie detektorySłużą do pomiaru widma neutrin z wiązki, zanim zajdąoscylacje (widma odniesienia)alewidma w bliskim (ND) i dalekim (FD) detektorze będą różnenawet bez oscylacjiK2K6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 31


Skąd ten efekt?FD wybiera bardzo wąski kąt z wiązkiFD „widzi” źródło jakopunktowe, ND jako rozciągłew ND dodatek od źlezogniskowanychpionów6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 32


Stosunek F/NTypical OA beam(80mDV)max. rozkładu przesuniętedo wyższych energii dla FD(DV = Decay Volume)295km280mT2K: bliski (280m) i pośredni (2km) detektor, off-axis 2°6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 33


Macierz transformacji widma (NuMI) widmo z bliskiego detektora ekstrapoluje się do dalekiegoprzy użyciu macierzy uzyskuje się ją dzięki symulacji, która uwzględnia kinematykęrozpadu pionu i geometrię wiązkiniepewność pomiarów i ekstrapolacji strumienia – kilka %niepewność przewidywania modeli produkcji – kilkadziesiąt %6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 34


Historia wiązek konwencjonalnychrok ośrodek p0[GeV/c][GeV]ogniskowanieeksperyment1962 Brookhaven 15 5 brak komora iskrowa dwa zapachy neutrin1963 CERN 20.6 1.5 WBB, horn(1969 - 3-horn )19691970Argonne 12.4 0.5 WBB, horn2-hornHeavy Liquid BubbleChamberkomora iskrowakomora pęcherzykowa1972 CERN 26 1.5 WBB, 2-horn Gargamelle prądy neutralne1974-1979 Fermilab 300-400 25-180 różne, w tymNBB dichromaticCITF, HPWF, komorapęcherzykowa1976 Brookhaven 28 1.3 WBB, 2-horn komora pęch., E605i inne1977 CERN 350 50-15020NBB, dichromaticWBB, 2-horn1977 Protvino 70 4 WBB, 4-horn SKAT, JINRCDHS, CHARM, BEBCGargamelle1980 Brookhaven 28 3 NBB, 2-horn komora pęch., E7761983 CERN 19 1 brak CDHS, CHARM1991 Fermilab 800 90, 260 3 kwadrupole komora pęch., CCFRR1995 CERN 450 20 WBB, 2-horn NOMAD, CHORUS poszukiwanie oscylacji(short baseline )1998 Fermilab 800 70, 180 WBB, SSQT NuTeV1998 KEK 12 1.3 WBB, 2-horn K2K badanie oscylacji ( longbaseline)2002 Fermilab 8 1 WBB, 1-horn MiniBooNE6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 35


Przykłady hornów współczesnych wiązekT2K(dzień lub dwapo zamontowaniu)6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 36


NuMI (1) wiązka pierwotna z Main Injector (Fermilab)● p 0=120 GeV, moc wiązki 400 kW (275 kW)● jeden 10-μs puls (5∻6 paczek) co 2.2 s● intensywność:(nominalna) 4∙10 13 POT/cykl(osiągnięta) 3∙10 13 POT/cykl10 18 POT/dzień tarcza: grafit● 47 segmentów o rozmiarach 20∙6.4∙15 mm● całkowita długość 95.4 cm● przesuwalny względem hornu6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 37


NuMI (2) 2 horny paraboliczne: prąd 200 kA rura rozpadowa wypełniona helem monitory mionów: 3 stacje6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 38


NuMI (3) wiązka neutrin: = 3.5 GeV, domieszka ν e= 1.3%target LE: -10 cmpME: -100 cmpHE: -250 cm daleki detektor: 5.4 kt, 735 km (0.43L osc)bliski detektor: 1 kt intensywność:kilka przypadków na puls w ND, 10 -6 tej liczby w FDspodziewane liczby oddziaływań w FD:469 CC/kt rok, 390/10 20 POT6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 39


CNGS (1) wiązka pierwotna z SPS (CERN)● p 0= 400 GeV, moc wiązki 750 kW● dwie 10.5-μs paczki rozsunięte o 50 ms,co 6.25 s● rozmiar wiązki 0.5 mm● intensywność:(nominalna) 4.8∙10 13 POT/cykl(osiągnięta) 2.24∙10 13 POT/cykl4.5∙10 19 POT/rok tarcza: grafit● w tubie z aluminium i kompozytów,wypełnionej helem (0.5 bar)● okienka berylowe● 5 wymiennych tarcz6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 40


2 horny paraboliczne:● prąd 150∻180 kA● ogniskowane piony 40 GeVCNGS (2) rura rozpadowa o średnicy 2.45 m● próżnia 1 mbar monitory mionów:● 2 stacje – nieruchoma i ruchoma● komory jonizacyjne (takie jak przy LHC) – mierzą całkowityładunek zdeponowany na puls6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 41


CNGS (3) wiązka neutrin: = 17.7 GeV,domieszka ν e= 0.8%● wysokie energie ze względu na próg naprodukcję τ (ok. 4 GeV) daleki detektor: 1.35 kt, 732 km (0.08L osc) strumień (na cm 2 ∙10 19 POT):ν μ: 7.4∙10 6 ν e: 4.7∙10 4ν μ: 2.9∙10 5 ν e: 6∙10 3P osc* σ τCCspodziewane liczby oddziaływań:2450 ν μCC/kt rok 875 ν μNC/kt rok600 ν μCC/kt 10 19 POT 5.5 ν eCC/kt 10 19 POTspodziewany sygnał: oddziaływania CC ν τ120 (cięcia)→ 10.4 (@2.5eV 2 ) lub 15 (@3eV 2 ) na 1.35 kt na 5 lat6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 42


J-PARC (1) wiązka pierwotna z Main Ring Synchrotron (J-PARC)● p 0= 30 (→50) GeV, moc wiązki 750 kW (→4 MW)● intensywność (nominalna)33∙10 13 POT/cykl tarcza:● grafit● długość 900 mm, średnica 26 mm● umieszczona wewnątrz pierwszegohornu6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 43


horn: 3 horny, prąd 320 kAJ-PARC (2) rura rozpadowa: 130 m,poszerzana, wypełnionahelemmonitory mionów:● 2 stacje: 7∙7 komór jonizacyjnychi fotodiody krzemowe/CVD diamondoba o rozmiarach 150∙150cm● emulsje?6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 44


J-PARC (3)6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 45


J-PARC (4) wiązka neutrin: off-axis 2.5° = 0.7 GeV, domieszka ν e= 0.4% daleki detektor: SuperKamiokande40 kt, 295 km (0.85L osc)bliski detektor: 3 t, 280 m spodziewane liczbyoddziaływań:ND: 120 000 CC/t 10 21 POT50 000 NC/t 10 21 POTFD: 100 ν μCC/kt rok (→500)ND280 (off-axis)dla bliskiegodetektora2°2.5°3°start: kwiecień 2009INGRID(ND on-axis)6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 46


Przyszłość wiązki konwencjonalne off-axis:Nova (2011?), T2K2 (J2K) ?,CNGS off-axis ? projekty superwiązek: T2K faza II(HyperK, 4MW), CERN SPL (4MW),BNL Super-AGS (1MW), DUSEL projekty fabryk neutrin: CERN, Fermilab, Japonia● badanie tarcz i hornów dla wysokich mocy wiązki pierwotnej projekty źródeł spalacyjnych i wiązek β: νSNS, CLEAR,EURISOL6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 47


Dodatkoweslajdy6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 49


Rozkłady pędu podłużnego pionówFLUKA-2005p+CPędy skalują sięz p 0x F ≈ p zp 06.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 50


Rozkłady pędu poprzecznego pionówFLUKA-2005p+CMaksimump T~280 MeVWidma p Tniezależneod x F6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 51


Superwiązka SPLZasilanie hornubateria kondensatorów,1.5 mF, 35 kJ1.5 tonykoszt: 100 000 euro6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 52


soczewki plazmoweInne metody ogniskowania soczewki zasilane prądem stałym● solenoid● magnetic spokes6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 53


Inne metody zawężania widma „zatyczka” (np. z wolframu) pochłania cząstki z końcarozkładu energetycznego● lecą wprost, przez przewężenie hornu, gdzie nie ma polamagnetycznegoTARGETWATER TUBESPION RAY #1(TRANSMITTED)INNER CONDUCTORHORN #1PION RAY #2(ATTENUATED)PLUG COLLIMATORCOLLIMATORINNER CONDUCTORHORN #2 dipol wstawiony między 2 horny6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 54


Ogniskowanie wewnątrz rury rozpadowej oparte na pomyśle „beam guide” van der Meera drut przeciągnięty wzdłuż rury, zasilany prądem 1kA● słabe pole zawraca cząstki biegnące ku ścianom może podnieść liczbę przypadków o 30∻50% bez potrzebybudowania szerszej rury spiralny tor „randomizuje” kąty emisji ν – korzystne dla 2-detektorowych eksperymentów problemy:● odprowadzanie ciepłaz drutu (tylko promieniowanie)● odpowiednie napięcie,by nie było przebicia● rozciągnięcie drutui jego stabilizacjaπ+1 kAB9 m1 kACurrent-carrying wireInsulated Guide WireDecay Pipe6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 55


Wpływ akceptacji kątowejND akceptuje większy zakreskatów emisji (szczególnie dlawysokoenergetycznych pionówrozpadających się blisko końcarury)Energia neutrina, które dany pionwyemitowałby do ND lub FDBy trafić w ND lub FD ustalamy kątemisji neutrina, co determinuje jegoenergię. Większy zakres kątów dlaND daje większy wkład odniskoenergetycznych neutrinNuMI6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 56


Motywacja fizyczna13 in degree1031NuMiCNGS2CHOOZsuper-reactorT2K, Noasuper-beamExcluded by CHOOZ factory10 -110 -210 -3sin 2 2130.310 -42005 2010 2015 2020 2025 2030Yearbadanie CP i T:ν e→ν μ(β + ), ν μ→ν e(π + )i to samo dla antyneutrinbadanie hierarchii mas:efekty materii wzmacniają oscylacjedla neutrin przy normalnej hierarchii(odwrotnie dla antyneutrin)6.03.2009 Justyna Łagoda (IPJ) 57

More magazines by this user
Similar magazines