ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 8 VLASTNOSTI PŘÍZÍ a NITÍ

ft.tul.cz

ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 8 VLASTNOSTI PŘÍZÍ a NITÍ

Katedra textilních materiálůGEOMETRICKÉ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍ• V provozních podmínkáchse používají kvadratickéváhy – různý rozsahJemnost přízípa nitíLaboratorní váhyKvadratické váhy


Katedra textilních materiálůGEOMETRICKÉ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍJemnost přízípa nitíOZNAČOVÁNÍ DÉLKOVÉHMOTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍDružené nitě:Zákrut = 0 ► t = 0nT D = T ij∑i=1T ij = délkové hmotnostidružených nitíU nití stejné konstrukce:42 tex Z 370 x2 t=0U nití nestejné konstrukce:(32 tex Z 450 + 42 tex Z 370) t=0Skané nitě– Nutno počítat sezkrácením nitě skaním∆ll− lj 2 j ( j−1)2ε = *10 = *10 [%]jl(j−1)l(j−1)j – j-tý stupeň skaní(j-1) – předcházející stupeňskaníSkané nitě mohou mítrůznou konstrukci:Ze stejných nití, různějemných, s přiskanýmhedvábím, atd.


Katedra textilních materiálůGEOMETRICKÉ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍJemnost přízípa nitíOZNAČOVÁNÍ DÉLKOVÉ HMOTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍ• Pro nitě stejné konstrukce(42 tex Z 370 x2) S 450 42 tex Z 370značí skanou nit ze dvou jednoduchých nití 42 tex s 370 zákrutyna metr kroucenými doprava. Skaní je provedeno levými zákruty450 m -1 .• Pro nitě nestejné konstrukce42 tex Z 37032 tex Z 45013 tex f 40 S 1000S 450S 300( 32 tex Z 450 + 13 tex f 40 S 1000 ) S 300značí skanou nit konstruovanou z jednoduché nitě 32 tex s pravýmizákruty 450 m -1 a přiskávaným hedvábím 13 tex se 40 fibrilami alevými zákruty 1000 m -1 . Skaní je provedeno 300 zákruty m -1doleva.


Katedra textilních materiálůGEOMETRICKÉ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍJemnost přízípa nitíOZNAČOVÁNÍ DÉLKOVÉ HMOTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍPro vícenásobné skaní25 tex Z 530} S 45028 tex Z 400} S 40050 tex Z 330Znamená dvojnásobně skanou nitkonstruovanou v prvním skaníz jednoduchých nití 25 tex a s 530pravými zákruty m -1 a28 tex s 400 pravými zákruty m-1.25 texZ530S 40028 texZ 400S 40050 texZ 330První skaní je provedeno levými zákruty 450 m -1 . Druhé skaní je realizovánopřiskáním nitě 50 tex s pravými zákruty 330 m -1 skacími levými zákruty400 m-1.


Katedra textilních materiálůPrincip zákrutuKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍZákrut přízípa nití- Stočení vlákenného svazku ►přitlačení vláken azvýšení tření mezi vlákny (zajištění pevnosti příze)- Každá otáčka zakrucovacího zařízení (vřeteno, křídlo,rotor) = 1 zákrut- Zkoušení zákrutu►měření úhlu sklonu šroubovice►rozkrucování a počítání zákrutů


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍZákrut přízípa nití- Zkoušení zákrutu ►měření úhlu sklonu šrouboviceStoupání šroubovice zákrutu při stejném zákrutu a různýchjemnostech přízí je stále stejné


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍZákrut přízípa nitíBěhem zakrucování dochází ke zkrácení příze (nitě):∆l2εs= *10 %l0Předpoklad: kroucení doleva i doprava způsobí stejnézkráceníStoupání šroubovice zákrutu při stejném zákrutu arůzných jemnostech přízí je stále stejnéMetody zkoušení ► zákrutoměr►metoda přímá pro skané nitě►metoda nepřímá pro jednoduché nitě (příze)►metoda nepřímá pro hedvábné nitě


Schéma zákrutoměruKatedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍZákrut přízípa nití1 – otočná čelist, 2 – výkyvná čelist, 3 – motorek s regulací otáček,4 –výkyvné rameno spojené s čelistí 2, 5 - předpětí, 6 – displej,7 – stupnice změn délky zkoušené nitě, 8 – zarážka výkyvnéhoramene – omezovač


ZákrutoměrKatedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍZákrut přízípa nití


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍZákrut přízípa nitíMetoda přímá (pro skané nitě)Rozkrucování do nulových zákrutůDRUŽENÁ NITDÉLKA l (j-1)SKANÍSKANÍSKANÁ NITDÉLKA lj0∆ lz.m -1∆ lROZKRUCOVÁNÍUpínací délka 0,25 m – nutno přepočítat na z/m !


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍZákrut přízípa nitíMetoda nepřímá s napínačem a omezovačem (projednoduché nitě)PŘÁSTPŘEDENÍPŘÍZEDÉLKA lRozkrucování od 0 do nulových zákrutů, čelist se opře oomezovač, zakrucuje se stejným směrem, jako při rozkrucování,až se ručka výkyvné čelisti vrátí na 0. Na počitadle dvojnásobnýpočet zákrutů, v přízi stejný počet zákrutů jako na začátku, aleopačného směru.Upínací délka 0,25 m – nutno přepočítat na z/m !Předpětí - hodnota je obsažena v normách.


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍZákrut přízípa nitíMetoda nepřímá s napínačem a omezovačem (projednoduché nitě)ZÁKRUTY 0POČIT. 0,ZÁKRUTY100 z/m ZPOČIT. 50,ZÁKRUTY100 z/m SOMEZOVAČRUČKA 0 RUČKA 0POČIT. 25 Z/ 0,25 MRozkrucování od 0 do nulových zákrutů, čelist se opře oomezovač, zakrucuje se stejným směrem, jako při rozkrucování,až se ručka výkyvné čelisti vrátí na 0. Na počitadle dvojnásobnýpočet zákrutů, v přízi stejný počet zákrutů jako na začátku, aleopačného směru.Upínací délka 0,25 m – nutno přepočítat na z/m !Předpětí - hodnota je obsažena v normách.


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍZákrut přízípa nitíMetoda nepřímá do překroucení (pro hedvábí)PŮVODNÍ POČET ZÁKRUTŮPŘEKROUCENÍPŮVODNÍ POČET ZÁKRUTŮOPAČNÉHO SMĚRUPŘEKROUCENÍPředpoklad: nit se překrucuje při stejných překrucovacíchzákrutechZakrucování při zaaretovaných čelistech (!) do překroucení. Napočitadle se ponechá počet zákrutů při překroucení nitě.Výměna vzorku. Nový vzorek se rozkrucuje až do dobypřekroucení. Na počitadle dvojnásobný počet zákrutů.Upínací délka 0,25 m – nutno přepočítat na z/m !Předpětí - hodnota je obsažena v normách.


Katedra textilních materiálůZákrut přízípa nitíZákrutový koeficientPři zkoumání stoupání šroubovice při stejném počtu zákrutů upřízí nebo nití různé jemnosti, zjistili bychom, že stoupáníšroubovice je vždy stejné.Funkční závislost - koeficient zákrutů α, (zákrutová míra).Vztah Köchlinův (T >10):Vztah Phrixův (T < 10 ):KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍZZα= [ mTα= [ m3 2TKoeficient zákrutů je důležitou mírou v technologii předení,protože zohledňuje počet zákrutů vzhledem k jemnosti příze.−1−1]]


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍZákrutový koeficientZákrut přízípa nitíJednotka (rozměr) zákrutového koeficientu α:Vztah Köchlinův (T >10): [m -1 . Mtex 1/2 ]Vztah Phrixův (T < 10 ): [m -1 . Mtex 2/3 ]


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍDefinice:Pojem nestejnoměrnosti :Směrodatná odchylka udává kolísání naměřených hodnot okoloprůměrné hodnoty v absolutních jednotkách.1∑n −1i=1Variační koeficient:kolísání vyjádřené v procentech.n22s =( ) 2x i− xv =sxs =2*10s[%]Nestejnoměrnost je procentuálnlní vyjádřenení kolísánínáhodně proměnnnné veličiny iny = variační koeficient !!!


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍHmotná nestejnoměrnostrnost:kolísání délkové hmotnosti [%] (jemnosti) po délce produktu.Nestejnoměrnost délkové hmotnosti způsobuje nepravidelnývzhled plošných textilií, pokud se nestejnoměrnosti opakujípravidelně, tvoří se tzv. moire (moare) efekt., dále ovlivňuje řadujejich dalších vlastností, jako např. zákruty, pevnost, atd.


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍHmotná nestejnoměrnostrnost:Teorie hmotné nestejnoměrnosti tři základní hlediska apříčiny:1. Příčina nestejného počtu vláken v různých průřezech příze auspořádání vláken do „svazků“ v její struktuře


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍHmotná nestejnoměrnostrnost:2. Příčina nestejného průřezu,resp. délkové hmotnosti (jemnosti)samotných vláken3. Nedokonalostnávaznosti koncůstaplových vláken na sebevlivem nestejnoměrnédélky vláken


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍMěření hmotné nestejnoměrnosti délkových textiliíMetody:• Diskrétní:délková textilie, (příze, pramen) se rozdělí na pstejně dlouhých úseků, které se zváží, stanoví seprůměrná hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka avariační koeficient• Kontinuální:Nejznámější a v současné době celosvětověpoužívaná je metoda využívající změny kapacitykondenzátoru. Tato metoda byla nejvícerozpracována firmou ZELLWEGER Uster


Katedra textilních materiálůHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍZELLWEGER UsterKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍPřestože se říká přístroji Uster, je to jméno města, odkud firmaZellweger pochází. V poslední době proto je vyráběna řadaUster Tester.


Katedra textilních materiálůHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍDiskrétní způsob stanovení hmotné nestejnoměrnostidélkových textiliíKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍDélková textilie se rozdělí na p stejných úseků.mi=mvl* n [ g]vlmvln vlprůměrná hmotnostm vl≈ T *počet vláken v konkrétním i-témúseku přízel


Katedra textilních materiálůHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍDiskrétní způsobKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍPrůměrná hmotnost úseku:m=1pp∑i=1mi[ g]Průměrnou hmotnost úsekustanovená graficky z plochypod křivkou:m =SL[g]


Katedra textilních materiálůHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍDiskrétní způsobKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍRozptyl :s21 p− 2im)[ g2i=1= ∑(mp −1]s =s2[ g]VARIAČNÍ KOEFICIENTv =sm2*10[%]


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍLineární hmotná nestejnoměrnostU=10m2*1pp∑i=1m i− m[%]vychází ze statistické rozptylové charakteristiky– lineární odchylky [ g ]w=1pp∑i=1mi−m[ g]v =wm2*10[%]


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍKvadratická hmotná nestejnoměrnostKvadratická hmotná nestejnoměrnost vychází z rozptylu s 2 .CV2p10 ⎡ 1= ⎢ ∑(m i− m)m ⎣ p −1i=12⎤⎥⎦[%]s21 p2i− m)[ g2i=1= ∑(mp −1Podle délky úseků, na které je délková textilie při měřenírozdělena, můžeme popisovat•hmotnou nestejnoměrnost na krátkých úsecích•hmotnou nestejnoměrnost na dlouhých úsecích]v =sm2*10[%]


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍKontinuální metoda stanovení hmotné nestejnoměrnostiMetoda využívající změny kapacity kondenzátoru –ZELLWEGER USTERPrincip je založen na nepřímémměření kolísavé hmotnostidélkové textilie, která procházímezi deskami kondenzátoru.Délková textilie nahrazujev kondenzátoru dielektrikum.


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍKontinuální metoda stanovení hmotné nestejnoměrnostiPřístroj ZELLWEGER USTERKolísání tloušťkydélkové textilie přijejím konstantnímpohybu mezi deskamikondenzátoru kolísákapacita měřicíhokondenzátoru 2, kterýje součástí měřicíhooscilátoru 1.Změna kapacityznamená změnufrekvence oscilátoru.Tato frekvence jesrovnávánas frekvencísrovnávacíhooscilátoru 3 .


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍKontinuální metoda stanovení hmotné nestejnoměrnostiPřístroj ZELLWEGER USTERVýstupem z přístroje jsou:• údaj o lineární a kvadratické nestejnoměrnosti U [%], CV [%]• grafický údaj o kolísání relativní hmotnosti• údaj o počtu silných a slabých míst a počtu nopků• spektrogram – graf zachycující statistické rozdělení spektravlnových déleku nejnovějších typů přístrojů (např. USTER TESTER III.) také:• údaj o chlupatosti• údaj o jemnosti délkové textilie


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍKontinuální metoda stanovení hmotné nestejnoměrnostidesky měřicího kondenzátoru jsou voleny podle délkovéhmotnosti měřené délkové textilie.Nastavitelná je také rychlost průchodu délkové textilie mezielektrodami.Přístroje jsou vybaveny elektrickými filtry, které umožňujíprodloužit délku měřeného úseku délkové textilie.zařazením filtrů se může získat• vnitřní nestejnoměrnost (na krátkých úsečkách) – NORMALTEST• vnější nestejnoměrnost (na dlouhých úsečkách) – INERT TEST


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍKontinuální metoda stanovení hmotné nestejnoměrnostiNormal test – krátké úsečkyInert test – dlouhé úsečky


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍKontinuální metoda stanoveníhmotné nestejnoměrnostiPři měření na aparatuřeZellweger Usterproměřujeme značnoudélku délkové textilie.Původní vztahy pro U [%],resp. CV [%] přecházejí naintegrální tvary pro lineárnía kvadratickounestejnoměrnostCVUU10=m210=m21*p1LL∫0p∑i=1m i− mm(l)− mdl[%]2p10 ⎡ 1= ⎢ ∑(m i− m)m ⎣ p −1i=1[%]2⎤⎥⎦[%]CV2 L10 ⎡ 1= ⎢ ∫ ( m(l)− m)m ⎣ L02⎤dl⎥⎦[%]


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍZ kolísání hmotné nestejnoměrnosti by se daly určit hodnotyU [%] a CV [%].Při stanovení CV je předpokládáno, že se kolísání hmotnénestejnoměrnosti řídí normálním zákonem rozdělenípravděpodobnosti.


Katedra textilních materiálůPak platí:KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍCVU=π2CV ≈ 1,25*U


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍÚdaj o počtu tzv. vnějších vad, (tenkých, silných míst a nopků)provádí imperfekční indikátor. Jsou registrovány odchylky odjmenovité tloušťky (průřezové hmotnosti) nad nastavenourelativní mez (30, 40, 50, 60 %). Meze se tedy nastavují.Hodnota imperfekčního indikátoru udává počet těchto vad naodměřenou délku.NopekSilné místo60 %50 %Slabémísto


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍSpektrogram.Tento graf je výsledkem načítání periodických výchylek hmotnénestejnoměrnosti do tříd s délkou periody λ.Rozdělení délek λ jsou vynášena v logaritmické stupnici.spektrogram -histogram rozdělení délek period jako funkce tzv.spekter S(λ) .


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍSpektrogram.Teoreticky se nemůžeme dostat pod určitou úroveň hmotnénestejnoměrnosti :mezní nestejnoměrnost - nestejnoměrnost limitníCVlimn⎡ 1= 2,8 ⎢ ∑ (1 +⎣Ti=10,0004* v2di)* Tvi*pi⎥ ⎦⎤[%]Ulimn⎡ 1= 3,5 ⎢ ∑(1+⎣Ti=10,0004* v2di)* Tvi*pi⎥ ⎦⎤[%]TvdiTvipi- je jemnost délkové textilie (příze) v [tex]- je variační koeficient průměrů vláken d [%] i-té komponenty- je délková hmotnost vláken [dtex] i-té komponenty- je hmotnostní podíl [%] i-té komponenty v délkové textilii


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍSpektrogram.KomínekKupovitéspektrum1 – Ideální spektrum limitní nestejnoměrnosti2 – Reálné spektrum bez periodických vad3 – Reálné spektrum s periodickými vadami ( k – komínek,ks – tzv. kupovité spektrum zapříčiněné průtahovým ústrojím)


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍPraktický význam výpočtu limitní nestejnoměrnostiU lim [%] a CV lim [%]:Z limitních a znaměřených –tzv. efektivních nestejnoměrností lzevypočítat index nestejnoměrnosti:I=UUef=CVeflimCV lim[1]Hodnota I ≥ 1. Čím se I blíží více 1, tím je délková textiliestejnoměrnější


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍUSTER STATISTICSFirma ZELLWEGER USTER shromažďuje celosvětově údaje onestejnoměrnosti vyráběných přízí a tyto údaje statistickyzpracovává.Z grafu lze odečíst, zda je vyráběna příze co do stejnoměrnostiprůměrná, podprůměrná nebo nadprůměrná.Jinými slovy: dostaneme-li se s nestejnoměrností naší příze určitéjemnosti [tex] na 50 %, znamená to, že stejných výsledků dosahuje 50 %výrobců na světě. Vyrábíme přízi průměrnou.


Katedra textilních materiálůKONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI PŘÍZÍ A NITÍHMOTNÁ NESTEJNOMĚRNOST DÉLKOVÝCH DTEXTILIÍUSTER STATISTICS

More magazines by this user
Similar magazines