203_Futivić Poslovno planiranje u Plinacro.pdf - HrOUG

hroug.hr

203_Futivić Poslovno planiranje u Plinacro.pdf - HrOUG

Prikaz projekta SPP PlinacroKrešimir FutivićBI Konzultanti n f o r m a c i j s k i i n ž e n j e r i n g19.10.2007.


Sadržaj2UvodOpis i osnovne značajke projektaCP PlatformaOpis povezivanja i arhitektureKorisnička aplikacijaIskustvaPitanja27.10.2007


Uvod: O Plinacro-u (I)3Plinacro je društvo osnovano 2001Društvo obavlja transport prirodnogplina do distributivnih centara iindustrijskih potrošača u sjevernoj iistočnoj HrvatskojPoduzeće Plinacro upošljava 248zaposlenikaERP sustav - Oracle Aplikacije (OA)27.10.2007


Uvod: O Plinacro-u (II)4OA Moduli• Nabava,• Skladište,• Projekti,• Kupci,• Dobavljači,• Osnovna sredstva,• Glavna knjiga te In2 plaće i kadroviSustav OA je u Plinacro uveden 2003. godine ijedan je od prvih projekata implementacije OAu Hrvatskoj27.10.2007


Ciljevi projekta5Ubrzanje procesa planiranja u poduzećuAutomatizacija konsolidacije planova različitihodjelaZamjena Excella kao alata za planiranje kojiima niz nedostataka, npr.:• Neautomatizirano održavanje kontnog plana• Manualna konsolidacije među troškovnim centrima• Neprikladno ad-hoc izvještavanje• Gotovo nikakva podrška samom procesu planiranja /budžetiranja27.10.2007


Vremenski okvir projekta6Start projekta: 11 / 2006Kraj projekta: 03 / 2007Postojala pauza oko mjesec dana na projekturadi reorganizacije poduzećaNajzahtjevniji dio posla – priprema podataka izOA27.10.2007


Potrošnja vremena naprojektu7Priprema podataka 60%• Glavna knjiga 50%• Projekti & Investicije 20 %• HR 20%• Ostalo 10%Komunikacija 10%Izrada u CP 25%Ostalo 5%Priprema Komunikacija Implementacija Ostalo27.10.2007


CP Platforma - Corporate PlanningAGOsnovan 1989. u NjemačkojPodružnice u Njemačkoj, Austriji,Velikoj Britaniji, Kanadi i SAD-uPartnerska mreža s preko 40poslovnih partnera – prisutnost uvećem dijelu EuropeFokusirani na izraduspecijaliziranog softvera zapotrebe planiranja, analize,upravljanja rizikomwww.corporate-planning.comHamburgCP CORPORATE PLANNING AGGroße Elbstraße 27 ▪ D-22767 HamburgTel.: +49 (0)40 / 43 13 33 - 0Fax: +49 (0)40 / 43 13 33 - 33LondonCP Corporate Planning Software UK LtdGreyhound House ▪ 23-24 George StreetRichmond-upon-Thames, Surrey ▪ TW9 1HYTel.: +44 (0)208 973 2070Fax: +44 (0)1256 881 345DüsseldorfCP Corporate Planning CC DüsseldorfRudolf-Diesel-Straße 3 · D-40822 MettmannTel.: +49 (0)2104 / 953 - 150Fax: +49 (0)2104 / 953 - 153FrankfurtCP Corporate Planning CC FrankfurtAn der Welle 4 · D-60422 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 / 75 93 76 71Fax: +49 (0)69 / 75 93 74 20HannoverCP Corporate Planning CC HannoverSeelhorststr. 12 ▪ D-30175 HannoverTel.: +49 (0)511 / 838 29 63 - 0Fax: +49 (0)511 / 838 29 63 - 1KaiserslauternCP Corporate Planning CC KaiserslauternAm Mühlweg 2 · D-66851 SteinalbenTel.: +49 (0)6333 / 602 000 4Fax: +49 (0)6333 / 602 00 05MünchenCP Corporate Planning CC MünchenOberanger Straße 45 · D-80331 MünchenTel.: +49 (0)89 / 23 23 66 - 55Fax: +49 (0)89 / 23 23 66 - 56StuttgartCP Corporate Planning CC StuttgartSteiermärker Straße 3-5 · D-70469 StuttgartTel.: +49 (0)711 / 89 660 - 432Fax: +49 (0)711 / 89 660 - 431WienCP Corporate Planning CC WienDarnautgasse 13 ▪ A - 1120 WienTel.: +43 (0)1 / 810 29 53Fax: +43 (0)1 / 813 59 00 8588


Corporate Planning proizvodi9CORPORATE PLANNERProfesionalni visokoflekisbilan informacijskisustav za izradu planova iproračuna, upravljanjenovčanim poslovanjem,analizu i izvještavanjeCP-MISCP-MIS je informacijskisustav baziran na webtehnologiji. Postoje sljedećimoduli za upotrebu uintranet/internet okruženju:• CP-MIS/BSCBalanced Scorecard• CP-MIS/FISManagement informationsystemSTRATEGIC PLANNERAlat namijenjen podršciprilikom izrade strategijeorganizacije s nizominstrumenata poputstrategijske bilance, SWOTanalize, benchmarking-a itome sličnoRISK MANAGERAlat namijenjen za pomoć priupravljanju rizicima.Omogućava identifikacijurizika, prikaz utjecaja rizika tedokumentiranje rizika. RISKMANAGER podržava cijeliproces, omogućavajućivizualizaciju i dokumentiranjekako i praćenjeimplementacije instrumenatakontrole.9


Funkcionalnosti SPP sustava (I)10SPP – sustav za podršku planiranju obuhvaćasve ključne elemente kontrolinga u poduzećuPLANIRANJE:• planiranje troškova i prihoda, izrada proračuna• menadžersko računovodstvo• integracija planova sektora• planiranje financijskih rezultata poduzeća• planiranje kadrova i troškova kadrova• investicije i izvori financiranja27.10.2007


Funkcionalnosti SPP sustava (II)11ANALIZA po svim organizacijskim jedinicama iza cijelo poduzeće:• analize odstupanja plana i realizacije, prošle i tekućegodine• 80/20 analiza na svim razinama, po vrstama igrupama troškova• what if analiza prilikom izrade plana• grafička analiza po org. jedinicama i vrstama prihodai troškova.27.10.2007


Funkcionalnosti SPP sustava (III)12IZVJEŠTAVANJE• redovito izvještavanje• ad-hoc izvještavanje• temeljni financijski izvještaji (sadržaj za FINA-u)• automatizacija redovnog izvještavanja u poduzeću• „one-click“ mjesečni set izvještajaPredmet izvještavanja• praćenje planiranog / ugovorenog / realiziranog poprojektima elementima plinifikacije Hrvatske• modeli financiranja, novčani tok• budžet27.10.2007


Korisnici sustava13Dvije glavne grupe korisnika sustavaGrupa A (web pristup)• Korisnici add-on modula MIS/FIS• Kontributori kod planiranja• Zona odgovornosti je dio budžetskih troškova• Troškove definiraju power-useriGrupa B27.10.2007• Integracija podataka i budžeta• Priprema vrsti troškova baziranim na kontima• Planiranje svega što ne spada u budžet (izvorifinanciranja, tok novca, …)


Aplikativni elementi SPP sustava14Corporate Planner• Stand alone aplikacija• Koristi vlastitu bazu za spremanje podataka• Namjena zaposlenima u kontrolinguMIS• Web aplikacija, java platforma• Razrada prava da nivoa izvještaja• Širok krug korisnika27.10.2007


Corporate Planner1527.10.2007


MIS Add-on modul1627.10.2007


Detaljna razrada prava1727.10.2007


Tehnička arhitektura sustava18Korisnici pristupaju:Cp-uIE MISMIS – bez instalacije27.10.2007


OA i veza prema CP platformi19Potrebno:• 8 pomoćnih tablica• 44 view-a na OA• Oko 20 skripti za prijenos i sinkronizacijupodataka• Stand alone aplikacija za redovnoosvježavanje podataka (nije dio CPplatforme) na .NET platformiPrijenos se obavlja noću i/ili po zahtjevukorisnikaTraje oko 20 min27.10.2007


Kratak prikaz CP-a2027.10.2007


Iskustva21CP platforma omogućuje vrlo brzureorganizaciju projektaKompliciran dohvatNeintuitivni (općeniti) atributi u OAAtributi naziva Atribut1, 2… nVelika pomoć –već pripremljeni OA view-ovi27.10.2007


Pitanja2227.10.2007

More magazines by this user
Similar magazines