Manuál SK - TOPCD.cz

podpora.topcd.cz

Manuál SK - TOPCD.cz

Manuál SK


OBSAHINŠTALÁCIA A SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY 6ÚVOD 9HERNÉ VOĽBY 10Nastavenie zbraní 11HUD 12ZVUK 13GRAFIKA 14INFORMÁCIE NA DISPLEJI (HUD) 17BRNENIE A ZDRAVIE 18ZBRANE 18Painkiller 19Brokovnica/Zmrazovač/ 19Kolíkovač/Granátomet 20Raketomet/Guľomet 20Elektra 21HRA PRE JEDNÉHO HRÁČA 22ŠTART HRY 22INTERAKCIE S OKOLITÝM SVETOM 23Niektoré z predmetov určených k manipulácii či zničeniu 23PREDMETY A POWER-UPY 23Duše 26Tarotové karty a zlaťáky 26SKÓRE A LEVEL HRDINU 28MONŠTRÁ 29Amputant 29Víla smrti 29Nerad 29Kostej 29Temný Ninja 30Diablov kňaz 30Zlovoľný kňaz 30Samuraj Kruťas 30Kat 30Šialenec 31Duch 31Pekelný anjel 31Gangstri z pekla 312


Malomocný kňaz 31Chudák 32Mäso-komando 32Psychouš 32Sado-komando 32Kosterník 32Lebkoun 33Templár 33Vampíry 33Čarodejnice 33Zombie 34Zombie válečník 34Zombie bojovník 34BOSSOVIA 34HRA PO SIETI 35HERNÉ MÓDY 35Free-for-All 35Team Deathmatch 35People Can Fly 35Voosh 35The Light Bearer 36MULTIPLAYER MENU 36Vytvoriť hru v ponuke Multiplayer menu 37NASTAVENIE HRÁČA 40CHATOVANIE 40POWER-UPY PRE MULTIPLAYER 40TIPY 41TECHNICKÁ PODPORA 423


Vážený zákazník,veľmi Vám ďakujeme za zakúpenie počítačovej hry z ponuky vydavateľstva TopCDa veríme, že Vám prinesie hodiny kvalitnej zábavy. Zakúpením originálnej hry sastanete nielen majiteľom legálneho softwaru s nárokom na technickú podporu,ale zároveň podporíte lokalizáciu ďalších nových a zaujímavých hier v češtine zabezkonkurenčne nízke ceny.Príjemnú zábavu prajelokalizačný tím TopCD4


Varovanie pred epilepsiouSkôr ako sa pustíte do hry, prečítajte si, prosím, toto varovanie pred epilepsiou.Niektorí ľudia sú náchylní k epileptickým záchvatom v prípadoch, kedy sú vystaveníblikajúcim svetlám alebo aj bežným svetelným vzorom. Takíto ľudiamôžu dostať záchvat pri sledovaní istých televíznych relácií alebo pri hraní istýchpočítačových hier. To sa môže stať i osobám, ktoré s epilepsiou doteraz žiadneproblémy nemali. Pokiaľ ste mali vy alebo niekto z vašej rodiny akékoľveksymptómy podobné epilepsii (záchvaty alebo strata vedomia), v prípade vystaveniasa blikajúcim svetlám sa pred hraním hry poraďte s lekárom. .Odporúčame, abyrodiča pozerali na deti pri hraní počítačových hier. Pokiaľ sa u vás alebo vašichdetí objaví niektorý zo symptómov: závrate, rozmazané videnie, očné či svalovétiky, strata vedomia, strata orientácie alebo nechcené pohyby, PRESTAŇTEHRAŤ a poraďte sa s lekárom.Základné upozornenie pre všetkých hráčov počítačových hier:- nehrajte, ak ste unavení alebo ospalí- hrajte v dobre osvetlenej miestnosti- nastavte si monitor tak, aby obraz nebol príliš ostrý a jasný- po každej hodine hrania si dajte 10 - 15 minútovú prestávku5


Inštalácia a spustenie hryK spusteniu hry je nutná jej inštalácia. Vložte DVD disk Painkiller do DVD-ROM mechaniky a vyčkajte, až sa spustí ponuka autorunu, v ktorej zvoľte možnosťinštalovať. Ak sa ponuka autorunu nespustí (môže to spôsobiť vypnutie funkcieautomatického spúšťania), spusťte prosím súbor autorun.exe, ktorý nájdete nainštalačnom DVD Painkiller. Urobíte to kliknutím na tlačítko Štart->Spustiť,potom do volného okna napíšte X:\autorun.exe (X znamená príslušné písmenovašej DVD-ROM mechaniky, väčšinou D). Inštalátor Vás potom prevedie celýminštalačným procesom.Pozor! Program k svojmu správnemu chodu vyžaduje DirectX 9.0c. Ak mátenainštalovanú staršiu verziu, zvoľte možnosť inštalovať DirectX.Po úspešnej inštalácii môžete hru spustiť:- dvojklikom ľavého tlačítka myši na zástupcu Painkiller na pracovnej ploche vášhopočítača (ak ste počas inštalácie zatrhli možnosť „umístit zástupce na plochu“.- po vložení DVD Painkiller do DVD-ROM mechaniky by sa mal spustiť autorun,v ktorom zvoľte možnosť „spustit“ (ak máte zapnutú funkciu automatickéhospúšťania).- kliknite na tlačítko Štart->Programy->TopCD->Painkiller, potom kliknite naikonu Spustiť PainkillerOdinštalovanie hry:- kliknite na tlačítko Štart->Programy->TopCD->Painkiller ->OdinštalovaťPainkillerNež začnete hraťNež sa pustíte do samotnej hry, najskôr si nastavte optimálny výkon, ktorý budezodpovedať výkonnosti vášho počítača. Ak máte grafickú kartu staršieho dátumu,doporučujeme detaily znížiť.7


AKO ZAČAŤPre spustenie hry Painkiller:• Uisti sa, že je DVD Painkiller vložený v DVD-ROM mechanike.• Ak sa pripojuješ do hry po sieti, herné DVD nie je treba. Dvojitým kliknutímna ikonu Painkiller na ploche alebo voľba príslušnej položky v menu Windowsštart spusti hru. Bez Painkiller DVD nebude možné hrať hru pre jedného hráčaani hosťovať hru po sieti.HLAVNÉ MENUV Hlavnom menu sú k dispozícii nasledujúce voľby:• Zapísať sa: Štart novej single-player hry (viď Hra pre jedného hráča ďalej vmanuále).• Nahrať/Uložiť: Možnosť nahrať predchádzajúci stav hry pre jedného hráča alebouložiť aktuálny stav hry. Funkcia Uložiť je počas hry dostupná len na miestachk tomu určených.• Hra po sieti: Umožňuje spustiť vlastnú novú sieťovú hru alebo sa pripojiť do užexistujúcej hry, hosťovanie iným hráčom. (Viac v sekcii Hra po sieti ďalej v manuále.)• Nastavenia: Ponuka nastavení ovládania hry, zvuku a grafiky v Painkillerovi.(Viac o detailoch viď Herné voľby ďalej v tomto manuáli.)• Ukončiť: Opustí hru.8


ÚVODKeď si vyšiel do neskorej, burácajúcej noci, netušil si, že tento výlet budetvojou poslednou jazdou vo svete smrteľníkov. Začiatok tvojej cesty na večnosť.Z temnoty, ktorá nasledovala po ohnivom pekle autonehody, povstal si a zistil, žeuž nie si Danielom Garnerom, ktorý žil ničím nerušený život človeka. Život tvoja tvojej ženy Catherine je zastavený. Teraz si osamelý bojovník, ktorý zarputilobojuje o prežitie v temnej nočnej more – vo svete, kde sa čas oddelil od významuexistencie a kde jedinú normu udávajú konflikty a nepriatelia. Každodenný bojo prežitie je jediným zmyslom tvojej existencie. Teda až doteraz. Samotnýmveľvyslancom nebies ti bola, Daniel, udelená šanca napraviť chod vecí okolo sebaa uniknúť temnote raz a navždy. Že to nebude ľahké, je jasné – sám sa budešmusieť postaviť splodencom pekla a zničiť štyroch mocných generálov LuciferovejArmády temnôt. V pasci niekde medzi Nebom a Peklom máš len túto jedinúmožnosť. Očisti svoju dušu a dobi svoje miesto v posmrtnom živote po bokusvojej ženy Catherine.9


HERNÉ VOĽBYTáto položka v ponuke Nastavenia ponúka zmeny ovládania hry a zobrazenia,ďalej potom voľby pre zvuk a grafiku v Painkillerovi.OVLÁDANIEVšetky funkcie sú zobrazené v stĺpci Akcií a príslušné priradenie kláves a/alebo myšisú zobrazené v Primárnom, respektíveAlternatívnom stĺpci. Pre úpravu kliknina príslušnú akciu v Primárnom,respektíve Alternatívnom stĺpci a stlačnový kláves či tlačítko na myši, ktorébude tejto akcii priradené.Obrazovka nastavenia ovládaniaponúka ďalšie voľby:• Inverzná myš: Možné sú miereniaa pohľady dole dosiahnuté pohybommyši dopredu. Mierenie a pohľad dolesa dosahuje pohybom myši opačným– smerom k tebe. Pokiaľ je táto voľbazapnutá, chová sa myš presne naopak.• Citlivosť myši: Táto voľba nastavujecitlivosť vstupu na myši. čím vyššiaje citlivosť, tým menej musíš myšoupohybovať pre dosiahnutie pohybu.• Jemná myš: Občas sa môže stať, žetvoj pohyb myšou na obrazovke budevypadať trhane, či už kvôli rýchlostipočítača, či z iných technických dôvodov.Zapnutie tejto voľby vyhladzuje pohyb myši a pomáha eliminovať tento problém.• Citlivosť kolieska: pokiaľ je tvoja myš vybavená kolieskom, umožňuje táto voľbanastaviť, ako moc je potrebné kolieskom hýbať pre dosiahnutie priradenej akcie.čím vyššia je citlivosť, tým menej musíš kolieskom pohybovať pre dosiahnutiereakcie.10


Nastavenie zbraníTáto ponuka umožňuje nastaviťnajrôznejšie voľby pre tvoje zbranev hre. Pre vstup do tejto ponuky zvoľZbrane na obrazovke Ovládania, prenávrat späť do ponuky Ovládania stlačtlačítko Späť. Vrchná časť ponukovéhookna obsahuje zoznam všetkých zbranív hre a ich primárne a sekundárne(alternatívna streľba) módy, ktorýchpriradenie môžeš prehadzovaťstlačením tlačítka Prepnúť, ktoré jev pravom stĺpci vedľa príslušnej zbrane. Štyri tabuľky v dolnej časti ponukovéhookna umožňujú vyladiť nastavenie volieb zbraní:Všetky: Tento zoznam ti umožňuje nastaviť prioritu prepínania jednotlivýchzbraní. Pokiaľ zoberieš zbraň s nižšou prioritou, než držíš akurát v ruke, zbraňsa neaktivuje. Pokiaľ sa zbraň, ktorú vezmeš, nachádza v zozname vyššie nežtá, ktorú akurát používaš, automaticky sa táto zbraň použije. Funkčnosť tohtozoznamu je spätá s prepínačom Automatickej zmeny zbrane (viď ďalej v manuále).Pokiaľ je Automatická zmena vypnutá, je tento zoznam ignorovaný.Vlastný 1: Tento zoznam je spätý s funkciou Zvoľ najlepšiu vlastnú zbraň 1a Vystreliť s najlepšou vlastný 1. Zbraň na prvom mieste zoznamu je braná ako„najlepšia“.Vlastný 2: Tento zoznam je spätý s funkciou Zvoľ najl. vlastnú zbraň 2 a Vystreliťs najl. vlastnou 2. Zbraň na prvom mieste zoznamu je braná ako „najlepšia“ prepoužitie. Zmenu poradia zbraní v ľubovoľnom zo zoznamov prevádzaj kliknutímna požadovanú zbraň pre zvýraznenie a potom pohybuj zbraňou v zoznametlačítkami Hore a Dole. Políčko Automatická zmena zbrane nastavuje, či dôjdepo zobratí novej zbrane k prepnutiu na túto zbraň. Odškrtni toto políčko, pokiaľpreferuješ ručné prepínanie zbraní.11


HUDNastavenie informácií na displeji (HUD) sa prevádza v ponuke volieb HUD. Odzobrazenia stavu hráča až po tvar, farbu a priehľadnosť tvojho zameriavača. Preprístup k nastaveniu HUD vyber HUD v obrazovke Herných volieb. Pre návratspäť do ponuky Herných volieb stlač tlačítko Späť.• Priehľadnosť HUD: Nastaví priehľadnosť informácií na displeji (mimo zameriavača)od hodnoty 0 (neviditeľné = úplne priehľadné) po 100 (plná viditeľnosť= nulová priehľadnosť).• Veľkosť HUD: Toto nastavenie určuje, koľko priestoru budú informácie nadispleji zaberať.• Zameriavač: Tu zvoľ štýl a vzhľad zameriavača. Aktuálne zvolená verzia zameriavačasa zobrazuje napravo od ponuky.• Priehľadnosť: Nastav priehľadnosť zameriavača od hodnoty 0 (neviditeľný= úplne priehľadný) po 100 (plná viditeľnosť = nulová priehľadnosť). Zmenupriehľadnosti môžeš behom nastavovania ihneď sledovať napravo od ukazovateľa.• Červená/Zelená/Modrá: Nastavenie farebného odtieňa svojho zameriavačaurobíš pomocou týchto troch ukazovateľov. Zmenu odtieňa môžeš behom nastavovaniaihneď sledovať napravo od ukazovateľa. Pre zmenu rôznych parametrovv ponuke nastavenia HUD posunuj ukazovateľom doprava alebo doľava u tebouzvolených položiek.12


ZVUKPre vstup do ponuky nastavenie zvuku v hre vyber položku Sound v ponukeHerných volieb. Pre návrat späť do ponuky Herných volieb stlač tlačítko Späť.Vrchnú časť ponukového okna Nastavenie zvuku obsahuje štyri ukazovatele prekontrolu hlasitosti v Painkillerovi.• Celková hlasitosť: Počuť hlasitosť celého zvukového výstupu hry. Zvýšenie čizníženie tejto hlasitosti ovplyvní všetky ostatné zvukové zložky hry.• Bojová hudba: Počuť hlasitosť hudby, ktorá podkresľuje situáciu, keď dochádzak súbojom.• Ambientná hudba: Počuť hlasitosť hudby, ktorá hrá na pozadí, keď niesú v blízkostinepriatelia.• Hlasitosť zvukov: Ovláda hlasitosť zvukových efektov a reči v hre. V spodnejčasti ponukového okna Nastavenie zvuku je možné meniť zvukovú konfiguráciutak, aby najlepšie odpovedala tvojmu nainštalovanému hardwaru v počítači. HraPainkiller behom inštalácie sama rozpozná a nastaví tieto voľby tak, aby odpovedaliparametrom počítača. Akustika EAX je rozšíreným DirectSound 3D, ktoréumožňuje tvorbu vylepšených audioefektov. Pokiaľ tvoj systém akustiku EAXpodporuje, je táto voľba automaticky nastavená behom inštalácie. Zaškrtni, respektíveodškrtni toto políčko pre zapnutie/vypnutie voľby.13


GRAFIKAPonukové okno Nastavenie grafiky obsahuje radu volieb pre zmenu rozlíšenia,úrovne detailov a ďalších parametrov hry Painkiller. Základné voľby grafikyPonuka Základných volieb obsahuje radu bežných parametrov grafiky v hre:• Rozlíšenie: Umožňuje meniť rozlíšenie v hre. Vyššie rozlíšenie poskytuje lepšievizuálne detaily, ale môže dôjsť k spomaleniu hry.• Celá obrazovka: Prepína zobrazenie medzi plným obrazom a hrou v okne.• Detaily textúr: V hre sú k dispozícii celkom štyri voľby pre nastavenie detailovzbraní, okolitej architektúry, postáv a Neba. Vyšších detailov a väčšej ostrostiobrazu dosiahneš zvýšením Kvality textúr, ale môže dôjsť k spomaleniuhry. Hra behom inštalácie sama pozná a nastaví Rozlíšenie a Kvalitu textúr tak,aby najlepšie zodpovedali možnostiam tvojho počítače. Spodná časť ponukovéhookna obsahuje tri ukazovatele, ktoré menia základné parametre zobrazenia. Výsledokje možné vidieť na monitore ihneď behom úprav jednotlivých položiek.• Gamma: Upraví jas a kontrast farieb obrazu (nesúvisí s nastavením celkovéhojasu a kontrastu, viď nižšie).• Jas: Mení celkovú svetlosť, respektíve matnosť obrazu.• Kontrast: Upraví rozdiely medzi najtmavšími a najsvetlejšími zložkami obrazu.14


Pokročilé voľby grafiky umožňujú meniť parametre rozličných vizuálnych efektovv hre a nastaviť úroveň ich kvality. Zapnutie niektorých volieb môže v určitýchprípadoch znížiť výkon systému v hre.• Odtiene postáv: Určuje, či budú, alebo nebudú postavy vrhať tiene.• Efekty počasia: V určitých mapách zapne efekty ako dážď a sneh.• Detailné textúry: Zapne textúrovanie druhej úrovne, ktorý pridáva viac detailovpovrchov.• Zobraziť zbraň: Pokiaľ je táto voľba vypnutá, hráč nevidí zbraň, ktorú právepoužíva.• Lesklé zbrane: Povrch zbrane získa lesklé a svietivé odlesky.• Zložité zbrane: Pridá tvojím zbraniam viac detailov, takže vypadajúrealistickejšie.• Dynamické svetlá: Zapne svetelné efekty pri špeciálnych udalostiach v hre (akonapríklad streľba a výbuchy).15


• Aury: Zapne žiar svetelných aur z rôznych svetelných zdrojov.Ostatné nastavenie na obrazovke Pokročilých volieb grafiky umožňujú ďalšieparametre. Tie je možné meniť myšou na požadovanú voľbu a stlačením ľavéhoalebo pravého tlačítka na myši pre zobrazenie ponuky.• Filtrovanie textúr: Volí metódu pre spracovanie zobrazovaných textúr. Napomalších počítačoch nastav túto voľbu na Bilineárnu.• Objekty: Určuje detailnosť, s akou budú zobrazované čiastočky generovanéstreľbou zo zbraní, výbuchy, atď. Na pomalších počítačoch nastav túto voľbu naMálo.• Stále objekty: Nastavuje čas, po ktorom zmiznú rôzne odtlačky, škrabancea značky na stenách, spôsobené napríklad streľbou. Menšie nastavenie skracuječas, po ktorý sú tieto efekty vidieť. Pokiaľ máš problémy s trhavosťou, tak úplnetúto voľbu vypni.• Detaily oblohy: Určuje stupeň detailnosti neba. čím vyššie nastavenie použiješ,tým viac je ovplyvnený výkon hry. V prípade potreby je možné detailné neboúplne vypnúť.• Multisampling: Táto voľba pomáha vyhladzovať objekty odstránením zubatýchhrán. Vyššia úroveň multisamplingu viac vyhladzuje a zarovnáva hrany predmetu.16


INFORMÁCIE NA DISPLEJI (HUD)Hráč je vďaka HUD neustále informovaný o dôležitých ukazovateľoch v hre,ako napríklad o zdraví a ďalších prvkoch hry.HUD obsahuje sedem rôznych sekcií:1. Počet mŕtvych: Počíta počet nepriateľov, ktoré zabiješ.2. Smerová šípka: Ukazuje smerom, kde je najbližší nepriateľ, ktorého je trebazabiť, aby hra postúpila ďalej. Po vyčistení oblasti tiež udáva smer, ktorým sanachádza kontrolný bod v hre (pre viac informácií o kontrolných bodoch v hre siprečítaj sekciu Predmety a power-upy.) šípka červeno pulzuje v prípade, pretožeupozorňuje, aby si sa vydal určitým smerom. Pokiaľ je najbližší nepriateľ nad tebou(vo väčšej výške než ty), začne horná bodka na ukazovateli žiariť. V prípade,že je najbližší nepriateľ pod tebou, žiari spodná bodka.3. Počet duší: Počíta zobraté duše v aktuálnom leveli. (Pre viac informácií viďsekcia Duše.)4. Ukazovateľ zdravia: Zobrazuje tvoj zdravotný stav. (Pre detailný popis viď sekciaBrnenie a Zdravie.)17


5. Indikátor brnenia: Poskytuje informáciu o počte jednotiek brnení, ktoré právemáš. (Pre detailný popis viď sekcia Brnenie a zdravie.)6. Počítadlo primárnej munície: Zobrazuje počet ostávajúcich výstrelov v tvojejaktuálnej zbrani pri primárnom móde streľby.7. Počítadlo sekundárnej munície: Zobrazuje počet ostávajúcich výstrelov v tvojejaktuálnej zbrani pri sekundárnom (alternatívnom) móde streľby.BRNENIE A ZDRAVIEAj keď je príbeh hry Painkiller zasadený do posmrtného Života, je tvoje telostále skôr telom smrteľníka. Útoky a streľba protivníkov, výbuchy, oheň, explózie,pády a smrtiace nástrahy ťa môžu zraniť – alebo dokonca zabiť. Pri zásahu, stratíšbody Brnenia a zdravia. Pri držaní brnenia je práve na ňom odčítaná najväčšiačasť poškodenia. V hre je možné nájsť celkom tri druhy brnenia. Každý druhdisponuje inou úrovňou ochrany a odolnosti proti poškodeniu. V momente, keďstratíš posledné body brnenia, sa poškodenie odčíta priamo na tvojom zdraví.Akonáhle sú body zdravia na nule, umieraš. Potom je treba reštartovať mapu alebonahrať uloženú hru, aby bolo možné pokračovať. O stave tvojho brnenia a zdravianeustále informuje HUD. (Pre viac detailov čítaj sekciu HUD – Informácie naobrazovke.) Brnenie a zdravie je možné nájsť a doplniť, je roztrúsené po celomhernom svete. Nájdenie týchto predmetov je kľúčové a stojí medzi tebou a istousmrťou. (Viac informácií viď Predmety a power-upy.)ZBRANESvet hry Painkiller ponúka celkom päť rôznych zbraní. Každá je vybavenádvoma úplne odlišnými módmi streľby. Východzie nastavenie aktivuje primárnymód každé zbrane stlačením ľavého tlačítka na myši, zatiaľ čo alternatívny módje aktivovaný pravým tlačítkom na myši alebo klávesom CTRL. Rovnako akoľubovoľné iné akcie v hre môžeš aj každej streľbe priradiť ľubovoľné tlačítkona myši či ktorýkoľvek kláves na klávesnici podľa potrieb. (Pre viac informáciío priraďovaní ovládania čítaj sekciu Herné voľby.)18


Painkiller• Primárny mód: Pain• Alt-mód: KillerZbraň Painkiller je tvojou základnouzbraňou. Jej jedinečnosť spočíva v tom,Že ako jediná v hre nepotrebuje muníciu.Je to silná zbraň pre použitie na blízkoaj s dlhým dosahom. Primárny módstreľby je určený pre blízke stretnutia. Pripodržaní tlačítka pre primárnu streľbusa Painkiller otvorí do vejára rotujúcichčepelí, ktoré rozkrájajú kohokoľvek v dosahu alebo čokoľvek krehkého v blízkosti.Alternatívny mód streľby je vhodný na diaľku. Po stlačení tlačítka pre alternatívnustreľbu zbraň vystrelí hlavicu s čepeľami, ktorá zájde do všetkého Živého v ceste.Pri zásahu steny alebo iného pevného predmetu sa zabodne a medzi zbraňoua hlavicou sa vytvorí smrtiaci lúč svetla, ktorý trhá na kusy všetko živé, čo sa snažíprejsť. Vysielaný lúč zostává neprerušený iba vtedy, keď máš zabodnutú hlavicuviac-menej v zameriavači. Pre jej návrat späť stlač znovu tlačítko pre alternatívnustreľbu. V hre po sieti môže dobre mierená vystrelená hlavica vyraziť protivníkovizbraň z rúk.Brokovnica/Zmrazovač/• Primárny mód: Brokovnica• Alt-mód: Zmrazenie.Brokovnica so zmrazovačom je spoľahlivá,poctivá zbraň, spôsobujúca značné zraneniena krátke aj dlhé vzdialenosti. Primárnymmódom streľby je automatická dvojhlavovábrokovnica. Čím bližšie je nepriateľ, týmväčšie zranenie mu zásahom spôsobíš.Zbraň používa bežnú muníciu, ktorá jek dispozícii na rôznych miestach, u sebav zásobníku môžeš mať až 100 nábojov. Alternatívnym módom streľby je u tejtozbrane dávka silne schladeného tekutého dusíku, ktorý dokáže po zásahu dočasnezmraziť nepriateľa. Tí sú následne behom krátkej doby, než opäť rozmrznú,ľahko zraniteľný aj za použitia minimálnej sily. Zmrazovač používa svoju vlastnúmuníciu, uchovať sa dá maximálne 100 nábojov.19


Kolíkovač/Granátomet• Primárny mód: Kolíkovač• Alt-mód: Vrhač granátovGranátomet. Táto všestranná zbraňje použiteľná a účinná v mnohýchsituáciách a je možné ju efektívne použiťna prakticky ľubovoľnú vzdialenosť.Primárny mód vystreľuje pod silnýmtlakom vďaka vzduchovému prakuzaostrené drevené koly. Tie po zabodnutído nepriateľa spôsobia fatálne zranenie.Ľahkou je potom možnosť prišpendliť týmito kolmi tvory k stene alebo prehnaťkôl viacerými nepriateľmi naraz a pribiť ich tak k sebe! Aj keď je zbraň veľmiúčinná na krátke a stredné vzdialenosti, dokáže spôsobiť značné škody aj nadiaľku, pretože letiaci kôl za letu vzplanie a efekt zranenia je o to vyšší. U sebamôžeš niesť až 100 kolov, ktoré slúžia ako munícia do tejto smrtiacej zbrane.Alternatívny mód streľby aktivuje klasický granátomet. Táto zbraň, vhodná nakrátku vzdialenosť, vrhá oblúkom 60mm granáty. Čím väčší je uhol výstrelu, týmďalej granát doletí. Pri zásahu zeme, steny či iných pevných prekážok sa granátpred samotnou explóziou párkrát odrazí, zatiaľ čo po zásahu do živého explodujeokamžite. Čoby strelivo sú používane upravené granáty a v zásobníku ich môžešniesť až 100 kusov.Raketomet/Guľomet• Primárny mód: Raketomet• Alt-mód: Rotačný guľometTáto kombinácia raketometua rotačného guľometu je bez debaty týmnajsilnejším nástrojom na zabíjanie v hre.Ako primárny, tak sekundárny módje pri správnom použití pre nepriateľafatálny. Primárny mód streľby je podľaočakávania klasickou záležitosťoustrieľania rakiet. Rýchle, smrtiaceprojektily spôsobujú pri zásahu pevných prekážok, napríklad stien, mohutnéexplózie. Všetko v dosahu je ničené a všetci nešťastníci zranení alebo usmrtení.Obzvlášť devastujúci účinok má raketa po priamom zásahu nepriateľa. Zbraň20


je veľmi vhodná pre stredné a dlhé vzdialenosti, pretože pri použití na blízkuvzdialenosť riskuješ pri výbuchu rakety smrtiace zranenie. Raketomet používašpeciálne rakety, niesť môžeš so sebou až 100 kusov. V alternatívnom módu saz raketometu stáva rotačný guľomet, pľujúci smrť s oloveným plášťom závratnourýchlosťou. Guľomet neprestáva strieľať, pokiaľ nepustíte tlačítko alebo pokiaľnedôjdu náboje. Tie sú totiž pri bezhlavej streľbe spotrebovávané nepríjemnerýchlo. Zistíš ale, že aj krátke dávky bohato stačia k zameteniu terénu. Rotačnýguľomet má svoju vlastnú muníciu, v zásobníku si schopný niesť až 500 nábojov.Elektra• Primárny mód: Vrhač hviezdic• Alt-mód: BleskometElektra je unikátnym kúskom,vhodným na krátke a strednévzdialenosti, keď sú oba módy streľbyskvelým spojením rýchlosti a ničivosti.Elektra sa v primárnom móde streľbychová ako vrhač shurikenov (oceľovéhviezdice) s veľkou kadenciou. Pripridržaní tlačítka primárnej streľbydochádza k súvislej, veľmi rýchlej streľbe týchto hviezdic. Špeciálnu muníciado vrhača hviezdic je možné prenášať v zásobníku o maximálnej kapacite 250kusov. Alternatívnym módom Elektry je bleskomet – silný výboj elektriny, ktorácieľu spôsobuje väčšie a väčšie zranenie, pokiaľ nie je prerušený kontakt. Pokiaľsa ti podarí viac menej udržať nepriateľa v zameriavači, drží sa na nebožtíkoviza pohybu i elektrický výboj. Dávka elektriny srší, kým nepustíš tlačítko alebokým nie je spálený energetický zdroj, ktorý je spotrebovávaný prekvapivo rýchlo.Bleskomet sa nabíja špeciálnou muníciou, ty môžeš niesť až 250 jednotiek.21


HRA PRE JEDNÉHO HRÁČAV hre pre jedného hráča preberáš úlohu Daniela Garnera. Tvojim poslaním jeboj so splodencami pekiel a porážka štyroch najmocnejších generálov Luciferovejarmády. Single-player obsahuje 24 úrovní, ktoré musíš dokončiť. Až potommožno vyjdeš z bitky ako víťaz.ŠTART HRYPre spustenie single-player kampane:• Vlož DVD Painkiller do DVD-ROM mechaniky a spusť program (viď. Akozačať)• V Hlavnom menu zvoľ Zapísať sa• Vyber hernú obtiažnosť. (Viac informácií viď sekcia Nastavenie obtiažnosti.)• Na obrazovke Štart úrovne klikni na červený žiariaci kryštál; dôjde k načítaniuprvého levelu a štartu hry. Do Hlavného menu sa môžeš z obrazovky Štart úrovnevrátiť stlačením klávesu ESC alebo poklepaním na obrázok hviezdy v spodnompravom rohu obrazu.NASTAVENIE OBTIAŽNOSTIHra Painkiller ponúka štyri úrovne obtiažnosti. Čím nižšiu úroveň obtiažnostizvolíš, tým lepšie sa bude hra hrať. Na začiatku nie sú ale všetky obtiažnostiprístupné:• Snívanie (najľahšia): Vždy k dispozícii• Nespavosť: Vždy k dispozícii• Nočná mora: K dispozícii po zobraní všetkých 23 kariet na obtiažnosťNespavosť• Trauma: K dispozícii po dohraní hry na obtiažnosť Nočná mora. Voľbaobtiažnosti tiež ovplyvňuje dostupnosť tarotových kariet a duší v hre, funkčnosťkontrolných bodov a dostupnosť niektorých herných máp. Tieto kombinácie súpopísané v príslušných sekciách ďalej v tomto manuáli.22


INTERAKCIE S OKOLITÝM SVETOMSvet Painkillera je plnýobjektov a predmetov,s ktorými je možnoúplne slobodne pohybovaťa ktoré podliehajúpoškodeniu či zničeniu.Mnohé môžu byť schránkami,a môžu tak obsahovať užitočné veci, napríklad zbrane či brnenia. Iné budúzdrojom nečakaných explózií a nebezpečných materiálov a môžu pri správnomzachádzaní zraniť nepriateľov alebo teba samotného, pokiaľ nebudeš opatrný!Niektoré z predmetov určených k manipulácii či zničeniu:• Barely: Drevené či oceľové barely sú nebezpečné. Naplnené traskavinou spôsobujúpri zničení silnú detonáciu.• Truhly a urny: Tieto ľahko zničiteľné objekty väčšinou obsahujú zlato.• Bedne: Drevené bedne je možné veľmi ľahko zničiť a spravidla obsahujúužitočné predmety, napríklad brnenie a muníciu.• Sklo: V Painkillerovi väčšina okien a vôbec sklenených predmetov podliehadeštrukcii. Aj keď je spravidla len pramálo dôvodov k ničeniu týchto objektov,spôsobuje to prinajmenšom radosť. Pri demolácii rozličných objektov je možnépoužiť ľubovoľnú zbraň z arzenálu. Pokiaľ sa bude vo vnútri objektu nachádzaťskrytý predmet, vypadne nezávisle na sile použitej zbrane nezničený von. Mnohétieto objekty môžu byť tlačené a ľubovoľne posúvané za použitia hrubej sily.PREDMETY A POWER-UPYMnoho úkazov a kľúčových predmetov v hre, ktoré stretneš, bude dôležitýchpre tvoj úspech. Všetky idú zobrať jednoducho tak, že cez ne prejdeš. Bežnépredmety a power-upy zahrňujú:• Mega-pack: Náboje a strelivo do všetkých zbraní.23


• Brnenie: Zvýši silu a odolnosť tvojho obleku – k dispozíciisú tri rôzne odolné druhy brnenia.• Náboje pre guľomet• Kontrolný bod: Zakaždým, keď dôjde k vyčisteniu určitejsekcie levelu, zjaví sa tento žiariaci kontrolný bod. Po prejdenídôjde k automatickému uloženiu hry. Pri obtiažnosti Snívanietiež dôjde k plnej regenerácii zdravia a pri hraní na obtiažnosťNespavosť pridá kontrolný bod malé uzdravenie.• Munícia do vrhača hviezdic• Munícia pre bleskomet• Koniec levelu: Vždy po dokončení úrovne sa objaví masavíriacej energie, do ktorej je treba vojsť, aby došlo k presunudo ďalšieho levelu.• Munícia do zmrazovača24


• Zlaťáky (viac informácií viď Tarotové karty a Zlaťáky)• Munícia do granátometu• Munícia do raketometu• Náboje do brokovnice• Munícia do kolíkovača• Duše: Každým zabitím protivník zanechá na mieste na párokamžikov svoju dušu. (Viac informácií viď sekcia Duše.)• Tarotové karty (viac informácií viď Tarotové karty a Zlaťáky)25


DušeZakaždým, keď zabiješ protivníka, jeho telo zmizne a zanechá po sebe na párokamžikov svoju dušu. Jej zobratím ti pridá jeden bod zdravia, ale to je to najmenšie,k čomu zbieranie duší slúži… Vždy, keď nazbieraš 66 týchto duší, premeníšsa v samotného démona. Čoby démon vidíš svet úplne inak – všetko okoloteba je čiernobiele a živé telá tvojich nepriateľov horia v červenom ohni. Teraznemôžeš byť zranený žiadnym bežným útokom, a tak si užívaj voľnosť besneniea ničenie všetkého živého v tvojom dosahu – démonom budeš len na krátky čas!Poznámka: Na obtiažnosť Trauma (najvyššia obtiažnosť hry) sa v hre nevyskytujúžiadne duše.Tarotové karty a zlaťákyV každej mape sa skrýva jedna či viactarotových kariet, ktoré ťa po zobratíobdaria špeciálnymi silami a schopnosťami.Ich moc je tak veľká, že boli dômyselneukryté a niektoré niesú uvoľnené– nedostaneš ich, dokiaľ nesplníš danýlevel za určitých podmienok, napríkladza použití iba jednej zbrane, apod. (Poukončení mapy sa zobrazia podmienkypre uvoľnenie nových kariet v mape.)Hru je možné samozrejme vyhrať ajbez použitia jedinej tarotovej karty, ničmenej efekt týchto kariet ti môže všeličovýrazne uľahčiť. V hre sú dva základné typy tarotových kariet:Zlaté (dočasné) karty: Tie môžu byť použité iba jedenkrát v danej mape.Strieborné (stále) karty: Tie môžu byť používané v danej mape aj opakovane.26Medzi jednotlivými mapami môžešpristúpiť k tarotovému stolu kliknutímna ikonu karty v spodnom pravomrohu obrazovky. Na hracom stolemôžeš potom zvoliť tie karty, ktoré sapoužijú pre ďalšiu mapu. Voliť sa dázo všetkých zatiaľ nazhromaždenýchkariet. K dispozícii sú voľné polia pretri dočasné karty a pre dve karty stále.Tieto potom budú jedinými aktívnymi


kartami v nadchádzajúcom leveli. Rozloženie kariet môžeš meniť iba medzijednotlivými levelmi, nikdy behom hry. Všetky tvoje strieborné karty sú nahracom stole usporiadané v rade hore, zatiaľ čo všetky zatiaľ pozbierané zlatékarty v dolnej časti. Pre viac informácií o jednotlivých kartách po nich stačíprejsť myšou. Názov karty, jej funkcie a cena za umiestenie do aktívneho poľa sazobrazí vľavo v informačnom poli. Aktuálny obnos zlata (získaný v pozbieranýchminciach, šperkoch a artefaktoch), ktorý môžeš použiť pri umiesťovaní karietdo polí, sa zobrazuje na počítadle vpravo od svietiaceho kryštálu. Kartu jemožné aktivovať pretiahnutím na prázdne pole. Strieborné karty sa pokladajúdo dvoch pozícií označených pentagramami. Zlaté karty sa umiestňujú do trochpozícií označených presýpacími hodinami. Pokiaľ kartu nechceš použiť, upustíšju nájdením na prázdne pole hore (strieborné karty) alebo dole (zlaté karty)a kliknutím na tlačítko myši.Ponuku tarotových kariet opustíš kliknutím na červený kryštál vedľa počítadlazlata a vrátiš sa do obrazovky Štartu úrovne.Položením tarotovej karty na príslušné aktivačné pole vlastne žiadaš vyššiemocnosti, aby ti prepožičali schopnosti či bonusy zobrazené na karte. A tu prichádzana rad zlato – tým práve za umiestenie príslušnej karty platíš. Zlaté mince a ďalšiecenné predmety sa môžu nachádzať kdekoľvek v mape, najčastejšie vo vnútridebien, urien, barelov, truhiel a ďalších nádob. Tie najcennejšie predmety potommôžeš nájsť iba v tajných lokalitách. Zlata sa hodí vždy hodne, a tak je treba hopoctivo zbierať – bez neho sú karty bezcennými zbytočnosťami. V prípade, ženemáš pre umiestenie a aktiváciu príslušnej karty dosť peňazí, hra ťa na tútoskutočnosť upozorní.Pri vrátení karty z hracieho stolu späť (napríklad pri výmene kariet) je ti vždypolovica ceny karty v zlate vrátená. Karta sa deaktivuje pretiahnutím na prázdnepole hore (strieborné karty) alebo dole (zlaté karty) a kliknutím na tlačítko myši.Účinok striebornej karty nastáva okamžite po jej umiestení do poľa na hracomstole. Pokiaľ napríklad umiestniš kartu Chamtivosť, bude sa v budúcej mapenachádzať dvakrát viac zlata než obvykle.Naproti tomu zlaté karty nenadobúdajú svoje účinnosti v ďalšej mape automaticky,ale len vtedy, až vyvoláš akciu Použi zlaté karty. Akonáhle zlatú kartu aktivuješ,beží zhruba 30 sekúnd času, po ktorý bude karta plniť svoj účel (čas trvania jemožné upraviť ďalšou kartou). Po použití už túto zlatú kartu nejde v aktuálnomleveli znovu použiť (výnimkou je situácia, keď máš na hracom poli aktívnu27


striebornú kartu, ktorá umožňuje viaceré používanie zlatých kariet). Zoznamvšetkých tarotových kariet s popisom je možné nájsť v Dodatku A v tomtomanuáli. Poznámka: Dostupnosť tarotových kariet závisí do značnej miery nazvolenej obtiažnosti hry. Hra pri obtiažnosti Snívanie neponúka žiadne tarotovékarty a pri obtiažnostiach Nespavosť a Noční mora je v hre k dispozícii ibalimitovaný počet kariet. Iba úroveň Trauma zaručuje výskyt všetkých tarotovýchkariet v hre.SKÓRE A LEVEL HRDINUVďaka Tabuľke je možné mať prehľad o rôznych štatistických údajoch v hrea o aktuálnej situácii. Pri východzom nastavení je možné zobrazenie Tabuľkyvyvolať stlačením a podržaním klávesy TAB. V tabuľke sú zobrazené nasledujúceúdaje: • Čas hry: Čas, ktorý ubehol od štartu aktuálnej mapy• Obtiažnosť: Nastavenie obtiažnosti hry• Zabité monštrá• Zobrané duše• Nájdené brnenia• Zlato• Sväté predmety• Zobraná munícia• Objektov zničeno• Skrýše28


Počínaje zabitými monštrami zobrazuje zoznam tieto položky v pomerovomtvare. Hodnota naľavo od lomítka je počet nájdených predmetov a hodnotanapravo udáva celkový počet predmetov v aktuálnej mape. Zabité Monštrá 057/249, znamená, že bolo zabitých 57 z celkových 249 príšer v mape.MONŠTRÁPainkiller sa priamo hemží všetkými možnými príšerami, ktoré sú stvorenéa predurčené iba k jednému cieľu – zničiť ťa skôr, než uspeješ.AmputantTíto ghoulovia sú majstrami prekvapenia, pretože im nerobíproblémy chodenie po stropoch a stenách, vrhajú sa potom nateba v momentoch, keď to čakáš najmenej.Víla smrtiVíly smrti patria medzi najhroznejšie kúsky v inventáriposmrtného života. Ich uši-trhajúci rev a duši-sajúci dotyknavodí slepé zúfalstvo a na čas môžeš prísť o zrak.NeradNeradi sú veľmi nebezpeční, ovládajú dva spôsoby útočenia.Na diaľku používajú osvedčenú metódu „valiacu sa delovúguľu“ a pri blízkych kontaktoch sa s obľubou vrhajú na obeť zapoužitia svojich ostrých zubov.KostejTento zloduch nie je tak úplne obyčajným kostlivcom. Útočíspravidla svojimi zubami a niektorí ti dokážu ukradnúť dušek doplneniu svojho zdravia. Pri zničení Kostej exploduje a pookolí sa všetkými smermi rozprsknú drobné ostré úlomkykostí.29


Temný NinjaTýchto padlých bojovníkov je viac druhov, všetci veľmismrtiaci. Niektorí k útoku používajú shurikeny či šípky. Iní sazas dokážu teleportovať v zlomku sekundy z jedného miestana druhé alebo neskutočne ďaleko a vysoko skákať.Diablov kňazKňazi diabla sa hojne zdržujú vo vybraných mapách. Nechaťsi ich pustiť príliš k telu môže byť úplne fatálnou chybou.Útočia bez výstrahy svojou palicou a jedové výpary z nichťa môžu na čas spomaliť, alebo dokonca na krátku dobuotráviť.Zlovoľný kňazTíto kňazi zla znamenajú hrozbu na akúkoľvek vzdialenosť.So sebou si vždy nesú dve sekery, ktoré po tebe švihnú alebopri blízkom súboji bez váhania použijú v snahe ťa rozkrájať.Samuraj KruťasS horiacimi katanami týchto krutých samurajov sa akosimusí počítať. Pálenie a krájanie tvojho mäsa totiž spôsobujeznačné zranenia. Na väčšiu vzdialenosť samuraj Kruťasdokáže mrhať dýky katane i fireball. Niektorí vo chvíli, keďprichádza koniec, explodujú a presunú svoju životnú energiudo okolitých príšer!KatVäčšina katov si obľúbila veľké sekery so dvoma čepeľami,ktorými svojich nepriateľov režú a krájajú na krvavé ragú.Niektorí z nich ťa môžu prekvapiť vrhom sekery, podobnýmtvojej vlastnej technike so zbraňou Painkiller. Kati tiežs obľubou sekerami otvárajú mŕtve telá neradov a inýchkatov, čím uvoľňujú krvilačných pavúkov. Tí sa potom na teba vrhajú a značneznepríjemňujú boj!30


ŠialenecNebezpeční za živa aj mŕtvi – to sú šialenci. Dostať sa čonajbližšie k tebe a za mohutnej explózie svojej vlastnej hlavyťa zraniť, naozaj šialené spôsoby. Po smrti po sebe zanechajúdušu. Tá však ani zďaleka nemá hojivé účinky ako dušaostatných netvorov – duša šialenca ti zdravie uberá.DuchAj keď sú duchovia stvorený z hmly a pary, sú aj takzákernými bytosťami, pretože dokážu pri dotyku vysávaťtvoje zdravie. Keďže ich nejde zabiť žiadnou známouzbraňou, jedinou šancou je udržať si od nich odstup a dúfať,že sa vyparia na večnosť.Pekelný anjelTíto veľmi inšpiratívni tvorovia sú zmesou všetkého možného.Vyzbrojení širokou škálou zbraní od dosiek, posiatychhrdzavými klincami, po elektrické obušky a raketomety,dokážu po tebe z diaľky hádzať molotovové kokteily, ktoréťa, pokiaľ máš tu smolu, že stojíš v ceste, namieste zapália.Gangstri z peklaRovnako ako pekelní anjeli majú po ruke aj gangstri z Peklarôzne typy zbraní. Predviesť sa môžu nielen s obyčajnoutyčou či fľašou s odbitým hrdlom, ale aj s vyspelou smrtiacoutechnológiou (guľometmi, mínometmi s explozívnymarzenálom). Akonáhle im dôjde munícia, skúsia svoju úlohusplniť „telo na telo“, keď sa na teba vrhnú v snahe uštedriť tihlavičku.Malomocný kňazS týmto rádom kňazov to nebudeš mať ľahké. Sú vybaveníochranným magickým štítom, čo predstavuje problém v tvojejsnahe ich poslať do pekiel. Mohutné kópie neslúžia len naozdobu, malomocný kňaz ich po tebe z diaľky bez váhaniamrští. Títo kňazi tiež dokážu levitovať mŕtvoly ostatnýchpríšer a hádzať s nimi.31


ChudákChudák nebude otáľať a vďaka dlhým skokom je u tebahneď, aby zaútočil. Jeho schopnosť regenerácie, ktorú zvládavďaky modleniu, znamená iba jedno – zabiť, čo najrýchlejšieto ide! I ťažko zranený chudák nadobudne behom pár chvíľsvoju všetku energiu, pokiaľ prestanete útočiť.Mäso-komandoPlameňomet s granátometom, tvoriace základnú výbavu,delá z týchto zrúd sú desivou hrozbou aj pri väčšíchvzdialenostiach. Keďže sú imúnni voči väčšine zbraní, dajúsa zabiť iba výbuchom, ktorý ich roztrhá na kusy.PsychoušNabrúsené kosy znamenajú ostrú smrť a tak to má psychoušrád. Niektorí disponujú základnými magickými schopnosťamia dokážu zoslať kúzlo, ktoré na okamžik úplne ochromiatvoju zbraň.Sado-komandoTíto tvorovia väčšinou útočia z diaľky svojimi dvomasamopalmi. Ich palebnú silu je možné zredukovať, postrate samopalu a uvoľnení jednej ruky dokážu prekvapiťšpeciálnym útokom na diaľku…KosterníkSálajúci útok kosterníka za podpory pušky s bajonetomurčite nepoteší. Keď je reč o sálaní, mäso-komando občasneleňoší a kosterníka trochu zapáli, čím mu ale výrazne zvýšisilu útoku.32


LebkounVeľkí a zlí lebkouni, často v spojení s anjelmi a gangstrami,disponujú puškou s upiľovanou hlavňou. Nezriedka popadnúnajbližšieho gangstra a použijú ho pri útoku ako živý štít.Niektorí lebkouni si pri útoku zapália vlastnú hlavu a potomje ohavnosti učinené zadosť – stávajú sa nezraniteľnými.TemplárTemplári sú protrelí bojovníci, útočiaci postaro kušamina veľkú diaľku, často aj dávkou horiacich šípok. Vybavenía chránení sú ťažkými nezničiteľnými štítmi. V bojovejtlačenici nezaváhajú a použijú ich k zasiahnutiu ťažkých rán.VampíryTí menší sa trénujú maximálne v hádzaní svojich nožova nepredstavujú nič než drobný problém. Pokiaľ však zabudnešich mŕtve tela náležite spracovať (roztrhať na kusy výbuchom),stanú sa z nich veľkí upíry. Ich drvivý direkt päsťou a hádzaniezombií na diaľku už určitú hrozbu predstavujú. Tretím typomje vampír obrovský. Táto príšera dokáže metať mohutnébalvany a triasť stenami, až sa s rachotom rútia kusy stropu, takže pozor! Skoliťtúto obludu dá celkom veľa práce.ČarodejniceČarodejnice môžu veľmi škodiť iba dotykom na blízko.Z diaľky po tebe budú vrhať oheň a je doporučené veľmiusilovne sa uhýbať. Čarodejnice môžu vyvolať kŕdeľkrvilačných krkavcov, ktorí za ne odvedú špinavú prácu. Nenívôbec ľahké ich v lete zasiahnuť.33


ZombieZa pomalosťou zombií sa skrýva tvrdá vytrvalosť. Ich silaspočíva v odolnosti voči všetkým typom útokov až na zásahhlavy – tam ich musíte trafiť, aby sa odobrali na večnosť.Zombie válečníkRýchly sled zrazenia štítom na zem a následný pokuso zabodnutie tvojej maličkosti mečom patrí do základnýchtechnik týchto bojovníkov. Obyčajne sa zdržujú v blízkostizombií bojovníkov.Zombie bojovníkStretnúť sa dá s dvoma druhmi týchto bojovníkov. Nebezpečnousa príšera stáva s mečom či palicou a pravé peklo nastáva,keď bojovníka o hlavu pripraví zombie válečník. Miesto smrtinasleduje záchvat zúrivosti a sily, kde zombie bojovník napadávšetko, čo mu stojí v ceste.BOSSOVIATvojim hlavným poslaním je likvidácia štyroch najmocnejších generálovLuciferovej armády. Títo bossovia úrovňou sú tým najtvrdším a najkrutejšímnebezpečenstvom na tvojej ceste v hre – a v súboji proti nim stojíš vždy sám.Predstavenie ich síl a moci necháme na nich. Stačí, keď dodáme, že bossa poznášbezpečne a hneď, akonáhle ho uvidíš a staneš proti nemu tvárou v tvár.34


HRA PO SIETIMultiplayer ponúka možnosť otestovať si svoje schopnosti v hre Painkiller protiostatným hráčom v sieti (miestna sieť – LAN alebo Internet).HERNÉ MÓDYHra Painkiller ponúka po sieti celkom päť rôznych herných módov.Free-for-AllToto je klasický súboj viac hráčov, kde každý hrá čisto sám za seba. Úlohouje zabiť čo najviac súperov behom časového limitu daného serverom, alebodosiahnuť určitého frag-limitu čiže počtu zabití. Pravidla sú veľmi ľahké – si sáma každý sám za seba. Hráč, ktorý dosiahne fraglimitu alebo behom časovéholimitu najviac skóruje, vyhráva.Team DeathmatchToto je tímová hra, kde hráči navzájom spolupracujú v tíme. Snahou obochsúperiacich tímov je získať na nepriateľoch čo najviac fragov behom danéhočasového limitu. Tím, ktorý dosiahne fraglimitu alebo behom časového limitudosiahne vyššieho počtu zabití, vyhráva.People Can FlyBežný súboj dostáva v tejto zaujímavej variaci nový rozmer, keď na samotnú hranicutlačia požiadavky na tvoj skill. Úlohou je dosiahnuť fraglimitu alebo viackrát zabiťsúpera pred vypršaním času, avšak iba s použitím raketometu/guľometu. Hlavnývtip je v tom, že súpera je možné zraniť iba vtedy, keď sa zrovna nachádza vovzduchu. People Can Fly sa hrá v dvoch špeciálnych multiplayer mapách, ktoréniesú pre iné módy hrania po sieti k dispozícii.VooshTento mód postaví do arény všetkých bez rozdielu s rovnakou zbraňous nekonečnou muníciou a v mape nenájdeš žiadnu inú zbraň ani strelivo. Pourčitom časovom intervale dôjde u všetkých hráčov rovnako k zmene zbrane.(Poradie prepínaných zbraní môže byť na serveri pevne nastavené, či volenénáhodne.)35


The Light BearerV tomto hernom móde je v mape k dispozícii power-up zvaný Amok (40% väčšiepoškodenie útokom), jeho účinnosť nikdy nekončí! Hráč, ktorý sa ho zmocní,môže tento power-up používať až do svojej smrti, potom je Amok opäť k dispozíciiostatným. Výhercom súboja sa stáva ten, kto má Amok v okamžiku dosiahnutiafraglimitu alebo časového limitu.MULTIPLAYER MENUPre prístup do Menu multiplayeru nájdite napoložku Hra po sieti v Hlavnom menu.Ponuka obsahuje tri voľby:• Pripojiť: Táto voľba ťa pripojí do hry po sieti(LAN) alebo po Internete hosťujúcej inýmhráčom.• Vytvoriť hru: Umožní nastaviť a vytvoriť vlastnúhru (server) pre LAN či Internet.• Nastavenie hráča: Nastavenie nicku, tímu, parametrovpripojení a úprava vzhľadu tvojho hrdinu.Pripojiť k hre Pre pripojenie sa do hry hosťujúcejiným hráčom klikni na Pripojiť v Menu multiplayeru.Pre neskorší návrat späť do Multiplayermenu stlač Späť.Ponukové okno Pripojenie k hre je rozdelené dotroch častí, medzi ktorými sa prepína pomocouzáložiek zobrazených hore:• Internet: Vypíše zoznam všetkých dostupnýchinternetových hier.• LAN: Zobrazí všetky práve prebiehajúce hry na LAN (lokálna sieť).• Obľúbené: Zoznam všetkých tvojich obľúbených herných serverov. K zaradeniuurčitého serveru do Obľúbených jednoducho server zvýrazni a označ ho akoobľúbený.Hra Painkiller začne všetky dostupné servery sama vyhľadávať ihneď po otvoreníponukovej obrazovky Pripojiť k hre. Aktuálne hry sú zobrazené v zozname a dolesú k dispozícii údaje o počte nájdených serverov a hráčov. Pokiaľ neni nájdený anijeden server, hra zobrazí upozornenie.36


Tlačítko Obnoviť slúži k znovuspusteniu vyhľadávania serverov.Na obrazovke Pripojiť k hre sú k dispozícii nasledujúce informácie o každej z prebiehajúcichnájdených hier:• Názov serveru: Meno herného serveru (špecifikované hostiteľom hry).• Mapa: Meno práve prebiehajúcej mapy v hre.• Hráči: Aktuálny počet hráčov v hre.• Hra: Herný mód, pod ktorým sa práve na serveri hrá (pre viac informácií čítajsekciu Herné módy).• Ping: Priemerné číslo, udávajúce v milisekundách aktuálne omeškanie medzitvojim počítačom a herným serverom. Čím nižší ping, tým rýchlejšia je komunikáciatvojej hry so serverom.• IP: Obligátna IP adresa herného serveru. Zo zoznamu vyber hru a klikni naPripojiť sa. Pokiaľ sa chceš pripojiť do súkromnej hry a znáš IP adresu serveru,klikni na Zadaj IP, napíš IP adresu a spusť hru kliknutím na Pripojiť sa. Pokiaľ jehra zaheslovaná, budeš automaticky pred pripojením požiadaný o heslo. Vytvoriťhru Painkiller ponúka možnosť hosťovať po sieti vlastnú hru kliknutím na tlačítkoVytvoriť hru v ponuke Multiplayer menuMenu Vytvoriť hru je rozdelené nasekciu Základnú a Pokročilú. Tie súprístupné cez horné záložky. Pre neskoršínávrat späť do Multiplayer menu stlačSpäť.Základné ponukové okno obsahujezákladné voľby pre nastavenie a spusteniehry po sieti:• Názov servera: Toto bude menoservera, ktoré uvidia ostatní pripojujúcisa hráči v ponukovom okne Pripojiťk hre. Meno zadaj kliknutím na Názovservera a odstránením stávajúceho mena klávesom Backspace. Teraz jednoduchozadaj nove meno pre server a stlač Enter.• Heslo servera: Pokiaľ je treba hru chrániť pred ostatnými hráčmi, je možnétu zadať heslo, ktoré znemožní pripojenie všetkým, ktorí ho nepoznajú. Heslozadaj kliknutím na Heslo servera, vlož text a stlač kláves Enter. Pre odstráneniehesla (odheslovanie servera) klikni na Heslo servera a klávesom Backspace heslostávajúce vymaž.• Port servera: Tu sa nastavuje komunikačný port, po ktorom bude tvoj herný37


server komunikovať s okolím a na ktorom bude k dispozícii. Vo väčšine prípadovstačí ponechať východziu hodnotu. Pokiaľ je treba zadať nový port, klikni naPort servera, zmaž aktuálnu hodnotu a vlož číslo portu.• Mód: Nastavenie herného módu, ktorý bude tvoj server používať pre hru. (Predetailný popis herných módov v Painkillerovi čítaj sekciu Herné módy.)• Max. hráčov: Táto voľba určuje maximálny povolený počet hráčov na serveru,ktorí budú môcť hrať (2 až 16). Zmenu hodnoty preveď nájdením kurzoru napole Max. počet hráčov. Pravé tlačítko na myši počet zvyšuje, ľavé tlačítko nastavenieznižuje.• Max. divákov: Táto voľba určuje maximálny počet divákov, čili hráčov, ktoríbudú na serveri, bez toho aby priamo hrali. Zmenu hodnoty preveď nájdenímkurzoru na pole Max. počet divákov. Pravé tlačítko na myši počet zvyšuje, ľavétlačítko nastavenie znižuje. • Fraglimit: Nastavenie počtu zabití nutného preukončenie kola hry. Akonáhle ktorýkoľvek z hráčov tohto limitu dosiahne, stávasa víťazom. Hodnotu je možné meniť kliknutím na Fraglimit. Klávesom Backspacezmažte aktuálne číslo a po zadaní novej hodnoty stlačte Enter.• Timelimit: Nastavenie dĺžky (v minútach) kola hry. Po vypršaní časového limituhra automaticky končí. Hodnotu je možné meniť kliknutím na Timelimit. KlávesomBackspace zmažte aktuálne číslo a po zadaní novej hodnoty stlačte Enter.• Verejný server: Tu je možné nastaviť, či tvoj server bude viditeľný všetkýmhráčom (pokiaľ je toto pole zaškrtnuté), alebo či nebude viditeľný v zoznamedostupných herných serverov. Hráči sa potom na neho budú musieť pripojovaťpriamo zadaním IP adresy.Pokročilé ponukové okno obsahuje rôzne doplnkové voľby hry:• Team Damage: Kolegov v tíme nejde pri bežnej tímovej hre streľbou zraniť.Pri zapnutí tejto voľby sú hráči v tvojomtíme zraňovaní rovnakou mierou akotvoji súperi.• Stále zbrane: Východzie nastaveniespôsobuje, že zbraň po zobratí zmiznea objaví sa opäť na rovnakom miesteaž po chvíli. Pri zapnutí tejto voľby súzbrane neustále k dispozícii a z mapynemiznú.• Power-ups: Po zaškrtnutí tejto voľbysú v hre k dispozícii power-upy premultiplayer.• Upustiť power-up: Táto voľba spôsobí, že hráč po smrti upustí power-up, ktorý38


niesol, hneď vedľa seba. Ten potom na zemi zostane tak dlho, dokiaľ ho niektonezoberie. Pokiaľ je táto voľba neaktívna, power-up „umiera“ aj s hráčom– prestáva existovať.• Povoliť bunnyhopping: Bunnyhopping (tiež známy ako strafe-jumping) jepokročilá technika pohybu. Tento pohyb vzniká kombináciou skokov, rýchlychúkrokov a pohybu vpred. Pokiaľ chceš hráčom na servere zabrániť používanietejto techniky, vypni túto voľbu.• Povoliť brightskiny: Táto voľba zosvetľuje povrch a tieňovanie všetkých hráčov,a tí sú potom lepšie viditeľní, obzvlášť v temných leveloch. Pokiaľ sú teda napríkladnepriatelia odetí „vo svetlom“, môžeš ich v tme lepšie vidieť a zamerať. Pokiaľje táto voľba neaktívna, nie sú spoluhráči v tíme a súperi s týmito svetlýmitextúrami zobrazovaní.• Povoliť rocket jump vpred: Tento skok za použitia rakety je užitočná a pokročilátechnika. Jediným mohutným skokom je možné ihneď premiestniť na pomernedlhú vzdialenosť. Pokiaľ je táto voľba vypnutá, je rocket jump vpred na serverezakázaný.• Brightskiny pre tím: Zapne odetie všetkých spoluhráčov z tvojho tímu do tzv.brightskinov.• Brightskiny pre súpera: Zapne odetie všetkých protihráčov do tzv. brightskinov.Spodná časť ponukového okna Vytvoriť hru obsahuje zoznam Dostupnémapy, zahŕňajúce všetky mapy, ktoré sú k dispozícii. Ďalej je tu zoznam Mapypre server, obsahujúci všetky mapy, ktoré boli pre tento server vybraté. Pokiaľ jev Mapách pre server vybratých viac máp, striedajú sa na servere v takom poradí,ktoré udáva tento zoznam. Mapa sa hrá do naplnenia fraglimitu alebo časovéholimitu a hra sa potom presúva do ďalšieho levelu. Mapu v zoznamoch Dostupnémapy a Mapy pre server označíš tak, že na ňu klikneš. Ovládacie prvky medzioboma zoznamami umožňujú s označenou mapou manipulovať: • Nahor: Pohybujezvolenou mapou v menu Mapy pre server smerom nahor. Každé stisnutietohoto tlačítka posunie položku o jeden riadok vyššie.• Pridať: Pridá zvolenú mapu v menu Dostupné mapy do zoznamu máp Mapypre server.• Pridať všetko: Pridá všetky mapy zo zoznamu Dostupné mapy do Máp preserver.• Odebrať všetko: Odoberie všetky mapy zo zoznamu Máp pre server.• Odobrať: Odoberie označenú mapu zo zoznamu Máp pre server.• Dole: Pohybuje zvolenou mapou v menu Mapy pre server smerom nadol. Každéstisnutie tlačítka Dole posunie položku o jeden riadok nižšie. V momente, kedysú všetky voľby pre hru riadne nastavené, klikni na Štart. Hra sa spustí a hráči sa39


môžu začať pripojovať.NASTAVENIE HRÁČAToto nastavenie sa týka zmien nicku, vzhľadu hrdinu, nastavenia tímu, voľbyrýchlosti pripojenia a úpravy CD key. Menu je otvorené poklepaním na položkuNastavenie hráča, nachádzajúce sa v Multiplayer menu. Pre návrat späť do ponukyMultiplayer menu stisni tlačítko Späť. Zoznam dostupných nastavení v ponukeVolieb hráča:• Meno: Umožňuje zmeniť meno, pod ktorým budeš vystupovať v samotnejhre. Zmenu urob kliknutím myši naMeno, aktuálne meno je možné vymazaťklávesou Backspace. Vlož novémeno a stisni Enter. Pri zadávaní menaje možné zadávať aj špeciálne znaky ameniť farby pomocou spodného zoznamuznakov a farieb.• Meno tímu: Zvolí meno tímu, zaktorý budeš hrať. Zmenu urob na poliMeno tímu a pravým, respektíve ľavýmtlačítkom vyber jednu z ponúkanýchmožností.• Rýchlosť pripojenia: Umožňuje zvoliť typ pripojenia, ktorý budeš pre hru posieti používať. Výber urob na poli Rýchlosť pripojenia a pravým, respektíve ľavýmtlačítkom vyber jednu z ponúkaných možností. Pre dosiahnutie maximálnehovýkonu pri hre po sieti sa uisti, že bol zvolený správny typ pripojenia.CHATOVANIEBehom hry po sieti je možné ostatným hráčom posielať správy a tiež od nichsprávy prijímať. K dispozícii sú nasledujúce voľby: • povedz všetkým: Tvojaspráva je vysielaná všetkým hráčom v hre. • Tímová správa: Behom tímovej hryje možné posielať text len spoluhráčom v tíme. Posielaniu správ, rovnako akoaj ostatným akciám v Painkillerovi, je možné priradiť určitú klávesu. Poslaniesprávy sa vykoná stisnutím príslušnej priradenej klávesy, zadaním textu a stisnutímklávesy Enter.POWER-UPY PRE MULTIPLAYERTarotové karty aj s ich bonusmi zo singleplayeru nie sú v hre po sieti k dispozícii,avšak v režime multiplayer sa nachádzajú samostatné power-upy s podobnými40


účinkami. Je možné ich nájsť v multiplayer mapách niekedy na ťažkodostupných miestach. K objaveniu ich polohy ti tiež môže pomôcť počúvanie ichnezameniteľného zvuku, ktorý vydávajú. V hre sú celkom tri rôzne power-upy:• Imuna: Pôsobí podobne ako účinok tarotovej karty železná vôľa – si imúnnyvoči všetkým útokom.• Amok: Dočasne zaistí štvornásobnú silu tvojich zbraní.• Zbroj: Dočasne vylepší výkon a schopnosti tvojich zbraní.TIPY• Pozorne sleduj okolie a hľadaj v mapách skryté miesta – okrem zbraní, brnenía bonusov je možné nájsť aj drahé artefakty, ktoré uľahčia používanie tarotovýchkariet.• Pri ničení a prehľadávanie objektov neplytvaj cennou muníciou – používajPainkillera, ktorý všetko hravo roztriešti.• Pri používaní kolíkovača sa nauč používať granátomet pre udržanie nepriateľovv úzkych.• Kolíkovač je veľmi silnou, ale pomalou zbraňou. Pri konfrontácii s väčšímpočtom nepriateľov si zaisti dostatok miesta a času na bezpečné nabitie a zamierenie.• Kľúčom k úspechu je pri používaní brokovnice čo najbližší kontakt s cieľom.Rozpútaj zmätok vyhodením barelov do vzduchu a demoláciou predmetov okoloseba, zatiaľ čo sa prikradneš tesne k stvore a umlčíš ju dvojhlavňovým bozkom.• Nadmieru efektná sa javí technika rakety a guľometu – rakety otĺkajú príšeryokolo, zatiaľ čo guľomet zametá zbytky.• Železné a oceľové barely je treba využívať – nažeň k nim pokiaľ možno mnohonepriateľov a odpálením barelu potom zaistíš kvalitný výsledok pri nízkej spotrebemunície.• Pri otváraní debien, ktoré sa nachádzajú blízko vody či priepasti, buď opatrný.Príliš nešetrné spôsoby otvárania môžu navždy debnu aj s drahocenným obsahomzmiesť z tvojho dosahu.• Templárov je občas ťažké zasiahnuť vďaka ich štítom. Istý zásah je možné poistiťtak, že si počkáš v rozumnej vzdialenosti, až pokľakne, aby mohol vystreliť.Zaútoč presne v momente, kedy odklápa svoj štít, a zavčas sa vyhni letiacej šípke.• Pozor na okolie – mnoho príšer schopných útoku na blízko, ale aj na diaľku,sa v prípade, že sa v tvojej blízkosti nachádza dosť dotierajúcich príšer, rozhodneútočiť bezpečne z diaľky.• Niektoré stvory bežne zvládajú techniku rozpútania zmätku a chaosu a interakcious okolím. Napríklad lebkoun môže gangstera použiť ako živý štít, s ktorýmsa potom ďalej blíži a útočí.41


Technická podporaZárukou maximálnej spoľahlivosti hier TopCD je tiež dôkladný betatesting.Každá hra je pred svojim vydaním testovaná na niekoľkých počítačových zostaváchs rôznymi systémami. Pokiaľ sa Vám bude hra chovať nekorektne ( počítačzamrzne, zlé zobrazovanie textúr, chybové hlášky a pod.), navštívte prosím našeinternetové stránkywww.topcd.cz sekcia POMOC,kde sa nachádzajú návrhy riešenia prípadných problémov. Tieto stránky súpravidelne aktualizované a okrem návrhov riešenia prípadných problémov tunájdete aktuálne patche, jednotlivé CD kľúče a tiež obsiahlu kapitolu riešenianajčastejších dotazov. Než sa na oddelení technickej podpory obrátite, odporúčamenajprv navštíviť práve tieto stránky.Tu uvádzame niekoľko tipov, ktoré predlžujú životnosť počítača a stabilituoperačného systému:Správa počítača1. nepretaktovaný procesor2. aktualizované verzie ovládačov hardwarového vybavenia (základná doska, grafickáa zvuková karta a pod.)3. aktualizované verzie operačného systému zo stránok Windows update4. aktualizované verzie rozhrania DirectXBehom inštalácie sa uistite že:5. inštalácia programu prebieha s príslušnými administrátorskými právami (Windows2000, XP)6. máte deaktivovaný antivírový program a vypnuté všetky nepotrebné aplikácie(MP3 prehrávač, diaľkové ovládanie TV tuneru a pod.)7. program nespúšťajte na prenosnom počítači/notebooku/laptope; tieto systémynie sú primárne určené ku spúšťaniu hier a multimediálnych programov8. Vaše PC nie je nakazené vírom42


Pokiaľ sa Vám hru napriek tomu nepodarí správne nainštalovať alebo spustiť,obráťte sa na naše Oddelenie technickej podpory:Spol. KONKOLRázusova 754, 022 01 Čadcaemail: help@topcd.czAby sme Vám mohli poradiť, ako hru správne spustiť a inštalovať, do emailunezabudnite pripísať nasledujúce informácie:1. konfigurácia vášho PC; ide predovšetkým o:a) procesor b) pamäť c) grafickú kartu2. operačný systém vrátane verzie Service Packu3. presný popis toho, ako sa Vám program chováPokiaľ nemáte prístup k internetu alebo sa vám nepodarí na stránkachtechnickej pomoci prípadný problém vyriešiť, oddelenie technickej podporymôžete kontaktovať tiež na telefónnom čísle +420 596 762 615 (po – pia 9 – 16).Rovnako ako do emailu si prosím pripravte informácie ohľadne konfigurácievášho počítača.Painkiller © 2004 DreamCatcher Interactive Inc.Painkiller © 2007 US - ACTION, s.r.o.DreamCatcher a logo DreamCatcher sú registrované obchodné známky spoločnostiDreamCatcher Interactive Inc.. Ostatné logá a obchodné známky sú majetkom ichprávoplatných vlastníkov. Nepovolené kopírovanie, prenajímanie, požičiavanie, verejnéprevádzkovanie a šírenie je bez písomného súhlasu vydavateľa zakázané.43

More magazines by this user
Similar magazines