13.07.2015 Views

Solární pakety pro ohřev teplé vody a podporu vytápění - Buderus

Solární pakety pro ohřev teplé vody a podporu vytápění - Buderus

Solární pakety pro ohřev teplé vody a podporu vytápění - Buderus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

[ Vzduch ][ Voda ]Solární paketypro ohřev teplé vodya podporu vytápění[ Země][ Buderus ]Solární pakety pro ohřev teplé vodya podporu vytápění❚ Kompletní sortiment solární techniky❚ Cenově zvýhodněné solární paketyDeskové kolektoryLogasol SKN 4.0, SKS 4.0Trubicové kolektoryLogasol SKR 6, SKR 12Solární staniceLogasol KS0105, KS0110Kombinované zásobníkyLogalux PL, PKondenzační kotleLogamax plus GB172, GB162Teplo je náš živel


Solární deskové kolektoryLogasol SKN 4.0 a Logasol SKS 4.0Deskové atmosférické kolektory Logasol SKN 4.0 jsouvhodné na ohřev teplé vody a podporu vytápění.Nový rám kolektoru z plastu vyztuženého skelnýmivlákny se vyznačuje nízkou hmotností a vysokoumechanickou pevností. Čiré bezpečnostnísklo kolektoru zakrývá celoplošnýhliníkový absorbér s ultrazvukovýmisváry s vysoce selektivním povrchem.Kolektor je nabízen ve svislém a vodorovnémprovedení.30 let zkušenostíse solární technikou:Logasol SKS 4.0Deskový kolektorLogasol SKN 4.0Rám z kompozitního materiálu:❚ odolnost proti korozia povětrnostním vlivům❚ vysoká mechanická pevnost❚ robustnost, trvanlivost a nízká hmotnostŠpičkové deskové kolektory Logasol SKS 4.0 jsou díky svékonstrukci vhodné na ohřev teplé vody i podporu vytápění.Hermeticky těsný rám kolektoruz kompozitních materiálů zabraňujezamlžování kolektoru a zaručujevysokou pevnost. Náplň inertníhoplynu argonu snižuje tepelnou ztrátukolektoru na minimum a zajišuje vysokézisky i v zimním období. Čirébezpečnostní sklo a celoplošný měděnýabsorbér s vysoce selektivní absorpčnívrstvou zajišují maximální využití dopadajícíhoslunečního záření. Konstrukce s dvojitým meandremumožňuje prostorově méně náročné jednostrannéDeskový kolektorpřipojení kolektoru. Snadná a rychlá montáž na Logasol SKS 4.0šikmou a plochou střechu nebo také do střechy.Kolektor je nabízen ve svislém nebo vodorovnémprovedení.Hermeticky těsné spojení okrajůs náplní z inertního plynu:❚ žádné zamlžování v ranníchhodinách❚ efektivnější využití kolektoruTechnologie dvojitého meandru:❚ vysoký výkon❚ lepší přenos teplaKolektor Logasol SKN 4.0 SKS 4.0Výška/šířka/hloubka [mm] 2017/1175/87 2070/1145/90Plocha celková/absorbční (m 2 ) 2,37/2,185 2,37/2,12


Solární paketypro ohřev teplé vodya podporu vytápěníVakuové trubicové kolektoryLogasol SKR 6.1R CPC a SKR 12.1R CPCVakuové trubicové kolektory Logasol SKR, jejichžhlavními rysy jsou vysoký výkon, robustníkonstrukce, jednoduchost a elegantní design, jsoudíky svému vysokému výkonu vhodné pronejnáročnější zákazníky. Kolektory jsou nabízenyjako plně sestavené moduly s vakuovými rubicemia se zrcadlovým plechem CPC. Nabízeny jsou dvěvarianty: Logasol SKR6 se šesti trubicemia Logasol SKR12 s dvanácti trubicemi.Tatorovedení umožňují kombinovat kolektorydo různě velkých kolektorových polí s potřebnouplochou. Kolektory lze umístit na šikmou neboplochou střechu, ale také svisle na fasádu.Pod trubicemi je umístěn speciálně tvarovanýzrcadlový plech CPC s keramickým povlakem,který koncentruje sluneční paprsky a odráží jedo absorbéru.Samotná trubice je konstruována na jednoduchémprincipu termosky: dvoustěnná skleněná trubicemezi jejímiž stěnami je vytvořeno vakuum,absorpční vrstva s vysoce selektivním povrchem jenanesena uvnitř vakua na vnitřní skleněné trubicia je tedy chráněna proti vnějším vlivům.Vakuový kolektorLogasol SKR6CPCzrcadloVakuovátrubiceSelektivnípovrchabsorbéruPřednosti vakuových trubicových koletorů:❚ elegantní design❚ robustní konstrukce❚ keramický povrch CPC zrcadla za účelemdlouhé životnosti❚ ochrana povrchu absorbéru uvnitř vakua❚ rychlá montáž❚ optimálně sladěné paketyVýhody systémového řešení Buderus:Kolektor Logasol SKR6 SKR12Výška/šířka/hloubka [mm] 2083/702/95 2083/1392/95Plocha celková/absorbční (m 2 ) 1,46/1,28 2,90/2,57Vakuový kolektorLogasol SKR12❚❚❚❚kompletní systémová řešení od jednéfirmyširoká nabídka od kotle přes solárníkolektory, zásobníky teplé vodya otopná tělesa až po regulační systéma příslušenstvíindividuální regulace vytápěnínavzájem optimálně sladěnékomponenty3


Kompletní solární stanice a regulaceLogasol KSKompletní stanice Logasol KS0105, KS0110 zabezpečujídopravu tepla absorbovaného kolektorem do spotřebičetepla (zásobníku). Stanice je vybavena všemi potřebnýmikomponenty pro správný chod solárního zařízení.Obsahuje: solární oběhové čerpadlo, uzavírací ventily steploměry, průtokoměr, zpětná klapka, odlučovač vzduchu,plnící a vypouštěcí ventil, manometr a pojistný ventil 6 bar.Celý uzavřený solární okruh je plněn bezpečnou solárnínemrznoucí směsí glykol-voda Solarfluid L (deskovékolektory) do teploty až -30 °C a Solarfluid LS (trubicovékolektory) do teploty -28 °C.Kompletní systémová řešení s optimálněsladěnými komponenty solárníhoa kotlového okruhu. Široká nabídkanástěnných plynových průtokovýcha kondenzačních kotlů Logamaxa Logamax plus. Kombinace solárnítechniky s kondenzačním kotlemLogamax plus a regulací LogamaticLogamatic 4000 a FM443 — výhodná kombinace kotlovéa solární regulaceSystémové řešení s digitální kotlovou regulací Logamatic4000 s ekvitermním provozem a solárním funkčním modulemFM443 umožňuje komfortní řízení kotlového a solárníhookruhu z jediného regulačního přístroje. Veškerá interníkomunikace probíhá přes datovou sběrnici. Solární funkčnímodul FM443 je vhodný pro kombinované solární zásobníkyLogalux umožňující ohřev teplé vody a funkci řízení bypassukombinovaného zásobníku ve spojení se sadou HZGzajišující podporu vytápění. Použití funkčního moduluFM443 nabízí větší možnosti pro využití solárního zisku.Výhodou je tedy kombinace solární regulace s regulacíkotle. Tím lze snížit počet startů hořáku až o 24 % a ušetřitaž 10 % paliva pro ohřev teplé vody. Další možnostia využití modulu FM443 a Logamatic 4000 naleznetev podkladech Buderus.Kombinovaná solárnía kotlová regulaceLogasol KSplus solární modulFM44321Montáž na střechuMontáž na plochou střechuLogamatic SC40 - externí regulace pro řízení solárníhookruhuMultifunkční nástěnný solární regulátor Logamatic SC40umožňuje různé druhy hydraulického zapojení solárního okruhunezávisle na kotlové regulaci. Regulátor nabízí až 27předprogramovaných systémových zapojení, jejichžnastavení je snadné pomocí animovaných piktogramůna grafickém displeji. Na displeji je možné dále sledovatstav oběhových čerpadel, ventilů, solární zisk neborůzné teploty v celém systému. Funkce Double MatchFlow nabízí optimalizované nabíjení zásobníku změnouotáček oběhového čerpadla v solárním okruhu. DalšíLogamatic SC40možnosti a využití solární regulaceLogamatic SC40 naleznete v podkladech Buderus.Schématické zapojení solárních kolektorůkompletní stanice Logasol KSkombinovaného zásobníku Logalux PL/P/2Sa kondenzačního kotle Logamax pluss regulací Logamatic 4000 a solárnímfunkčním modulem FM4434


Solární paketypro ohřev teplé vodya podporu vytápěníKombinované solární zásobníkyLogalux P750SKombinovaný zásobník Logalux P750S o objemu 750 litrůjsou určen pro ohřev teplé vody a podporu vytápění. Jednáse o typ zásobníku nádoba v nádobě s plovoucím zásobníkemteplé vody o objemu 400 litrů. Zásobníky jsou opatřenypatentovanou sklokeramickou termoglazurou Duoclean MKTmodré barvy, která vyniká vysokou odolností vůči teplotnímšokům a absolutní netečností vůči vodě a slouží spolu s magnéziovouanodou jako ochrana zásobníku proti korozi.Kombinovaný zásobník LogaluxP750SCelkový objem [ l ] 750Objem teplé vody ( l ) 160Průměr s izolací ( mm ) 1000Průměr bez izolace ( mm ) 800Výška ( mm ) 1920Komfortní standard:kombinovaný zásobníkLogalux P750SSchématické zapojení solárních kolektorůs kompletní stanicí a kombinovanýmzásobníkem Logalux P750SLogalux PL750/2S a PL1000/2SŠpičkové termosifonové zásobníkyPatentovaná technologie termosifonu byla vyvinuta promaximální využití solární energie při akumulaci tepla. Zjednodušeněřečeno se jedná o vrstvené zaplavování zásobníkuodshora dolů — bez smísení s okolní chladnější vodou.Tak je zaručeno, že i při krátkodobém oslunění kolektorů jek dispozici v horní části zásobníku vždy nejteplejší vodak odběru. Kombinované zásobníky Logalux PL750/2Sa PL1000/2S o objemu 750 a 940 litrů jsou určeny proohřev teplé vody (uvnitř je umístěný kónický zásobník teplévody s technologií termosifonu) a podporu vytápění. Celkovýobjem teplé vody u obou typů je 300 litrů. V mezipláštise akumuluje topná voda pro vytápění o celkovém objemu Inovace termosifonem:450 litrů (PL750/2S) a 640 litrů (PL1000/2S). Zásobníky kombinovaný zásobníkjsou opatřeny patentovanou sklokeramickou termoglazurou Logalux PL750/2SPL1000/2SDuoclean MKT, která vyniká vysokou odolností vůči teplotnímšokům a absolutní netečností vůči vodě a slouží spolus magnéziovou anodou jako ochrana zásobníku proti korozi.Nabíjení kombinovanéhotermosifonového zásobníku solárnímvýměníkem tepla (1) a časovězpožděné nabíjení akumulačníhozásobníku (2)Kombinovaný zásobník Logalux(termosifonový zásobník) PL750/2S PL1000/2SCelkový objem [ l ] 750 940Objem teplé vody celkem [ l ] 300 300Pohotovostní část ( l ) 150 150Průměr s izolací ( mm ) 1000 1100Průměr bez izolace ( mm ) 800 900Výška ( mm ) 1920 1920Schématické zapojení solárníchkolektorů s kompletní stanicía kombinovaným zásobníkemLogalux PL750/2S nebo PL1000/2SDoporučená schémata zapojení kotlovéhoa solárního okruhu naleznete na www.buderus.cz5


Solární pakety Logasol pro ohřev teplé vody a podporu vytápění - ceníkpopis Objednací číslo Cena v KčZákladní sestavy:obsahuje kolektory (svislé provedení, montáž v jedné řadě), odvzdušňovač, solární kapalinu 30l, expanzní nádobu 50l (pro 4kolektory 33l), sadu pro připojení exp. nádoby, přepěovou ochranu před bleskem, termostatický směšovač teplé vody 3/4“kolektor SKN 4.0-s 4 ks SPN4 64 000,-5 ks SPN5 80 000,-6 ks SPN6 94 000,-kolektor SKS 4.0-s 4 ks SPS4 82 000,-5 ks SPS5 102 000,-6 ks SPS6 122 000,-Příplatek k ceně základní sestavy dle druhu střechy:obsahuje hydraulické připojení jedné řady, montážní sady pro jednu řadu dle druhu střechy nebo krytinyna šikmou střechu, tašková vlnovková krytina ST 5 000,-na šikmou střechu, břidlicová krytina SB 6 000,-na šikmou střechu, plechová krytina SP 10 000,-na plochou střechu PS 7 000,-Typ solární stanice a regulace:obsahuje solární stanici, sadu HZG a bu modul FM443 nebo regulaci SC40KS0105, FM443 K5 18 900,-KS0105, SC40 K6 20 900,-KS0110, FM443 K719 900,-KS0110, SC40 K8 21 900,-Typ zásobníku teplé vody:P750S (vhodný pro 4-6 kolektorů) P1 49 000,-PL750/2S (vhodný pro 4-8 kolektorů) P2 79 000,-PL1000/2S (vhodný pro 6-10 kolektorů) P3 89 000,-Kotel (nástěnný kondenzační, vč. čidla teplé vody):GB172-14 B2 35 000,-GB172-24 B3 36 000,-GB162-15 B4 45 000,-GB162-25 B5 47 000,-Příklad objednání a výsledné ceny:- kolektory a montáž příslušenství sestava 4 svislých kolektorů typu SKN4.0-s SPN4 64 000,-montáž příslušenství na plochou střechu PS 7 000-objednat: SPN4PS 71 000,-- solární stanice a zásobník solární stanice KS0105 s regulací SC40 K6 20 900,-zásobník PL750/2S P2 79 500,-objednat: K6P2 99 900,-- kotel GB172-14 B2 35 000,-celková cena položek: 205 900,-Všechny uvedené ceny jsou bez DPH!Expanzní nádoby se liší pro každou instalaci, proto je nutné velikos Užití funkčního modulu FM443 pro řízení solárního systému je podmíněno použitím regulace kotle řady Logamatic 4000.Příklad hydraulického zapojení solárního systému s kolektory LogasolLogasol SKN 4.0 (pro 4 nebo 5 kolektorů)Logasol SKN 4.0 (pro 4, 5 nebo 6 kolektorů)Logalux P750SLogalux PL750/2S (pro 4 nebo 5 kolektorů)Logasol KS0105Logasol KS0105Logamatic SC40 nebo FM443 (pro Logamatic 4000)Logalux PL1000/2S (pro 6 kolektorů)Logasol KS0110 (pro 6 kolektorů)Logamatic SC40 nebo FM443 (pro Logamatic 4000)6Kompletní informace o návrhu kolektorů a způsobu zapojení naleznete v podkladech Buderus


Solární paketypro ohřev teplé vodya podporu vytápěníSolární pakety Logasol pro ohřev teplé vody a podporu vytápění - ceníkpopis Objednací číslo Cena v KčZákladní sestavy:obsahuje kolektory (svislé provedení, montáž v jedné nebo 2 řadách), hydraulické připojení (pro 48 a 60 trubic uzavíracíventil 2 ks), solární kapalinu 30 l (50l pro 60 trubic), expanzní nádobu 50l, předřazenou nádobu 12l před expanzní nádobu,sadu pro připojení exp.nádoby, přepěovou ochranu před bleskem, termostatický směšovač teplé vody 3/4“kolektor Logasol SKR12 3ks v jedné řadě (36 trubic) SPV36 108 000,-kolektor Logasol SKR12 4ks ve dvou řadách (48 trubic) SPV48 139 000,-kolektor Logasol SKR12 4ks a SKR6 2ks ve dvou řadách (60 trubic) SPV60 160 000,-Příplatek k ceně základní sestavy dle druhu střechy:obsahuje montážní sady dle druhu střechy nebo krytinyna šikmou střechu, tašková vlnovková krytina,bobrovky, břidlice ST 5 000,-na šikmou střechu na vlnovcovou krytinu SV 5 000,-na plochou střechu, sklon kolektorů 45° PF 8 000,-Typ solární stanice a regulace:obsahuje solární stanici, sadu HZG a bu modul FM443 nebo regulaci SC40KS0110, FM443 K719 900,-KS0110, SC40 K8 21 900,-Typ zásobníku teplé vody:P750S (vhodný pro 36-48 trubic) P1 49 000,-PL750/2S (vhodný pro 36-48 trubic) P2 79 000,-PL1000/2S (vhodný pro 48-60 trubic) P3 89 000,-Kotel (nástěnný kondenzační, vč. čidla teplé vody):GB172-14 B2 35 000,-GB172-24 B3 36 000,-GB162-15 B4 45 000,-GB162-25 B5 47 000,-Příklad objednání a výsledné ceny:- kolektory a montáž příslušenství- solární stanice a zásobník- kotelsestava 4 kolektorů typu SKR12 (48 trubic) SPV48 139 000,-montážní příslušenství nad šikmou střechu, tašková vlnovková krytina ST 5 000,-objednat : SPV48ST 144 000,-solární stanice KS0110 s regulací SC40 K8 21 900,-zásobník PL750/2S P2 79 000,-objednat : K8P2 100 900,-GB162-15 B4 45 000,-celková cena položek: 289 900,-Všechny uvedené ceny jsou bez DPH!Příklad hydraulického zapojení solárního systému s kolektory VaciosolPoužité komponentyLogasol SKR6 a SKR12 (36 nebo 48 trubic)Logasol SKR6 a SKR12 (60 trubic)Logalux PL750/2SLogalux PL1000/2SLogasol KS0110Logasol KS0110Logamatic SC40 nebo FM443 (pro Logamatic 4000) Logamatic SC40 nebo FM443 (pro Logamatic 4000)Kompletní informace o návrhu kolektorů a způsobu zapojení naleznete v podkladech Buderus7


Plynové nástěnné kondenzační kotleLogamax plus GB162Špičkový nástěnný plynový kondenzační kotel Logamax plus GB162 s velkýmrozsahem modulace a vysokým normovaným stupněm využití. Integrovány tytozákladní komponenty: nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo, třícestnýpřepínací ventil na ohřev teplé vody, pojistný ventil.Logamax plus GB162-15 GB162-25Tepelný výkon 50/30 °C (kW) 3,1-15,2 5,3-24,9Normovaný stupeň využití 40/30 °C (%)Průměr spalinového potrubí (mm)110,580/125Emisní třída NOx 5Max elektrický příkon (W) 58 70Výška/šířka/hloubka (mm) 695/520/465Hmotnost (kg) 45 45Logamax plus GB172Nástěnný plynový kondenzační kotel Logamax plus GB172 s velkým rozsahemmodulace. Integrovány tyto základní komponenty: nízkoenergetické modulačníoběhové čerpadlo, třícestný přepínací ventil na ohřev teplé vody, expanzní nádoba12 l, pojistný ventil.Logamax plus GB172-14 GB172-24Tepelný výkon 50/30 °C (kW) 3,2-14,0 7,3-23,6Normovaný stupeň využití 40/30 °C [%]109Zvýšený výkon na ohřev TV [kW] 15,1 29,7Průměr spalinového potrubí [mm] 80/125Emisní třída NOx 5Max elektrický příkon [W] 65 75Výška/šířka/hloubka [mm] 840/440/350Hmotnost [kg] 43 43Bosch Termotechnika s.r.o.obchodní divize BuderusPrůmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholytel.: 272 191 111, fax: 272 700 618e-mail: info@buderus.czwww.buderus.cz8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!