Views
3 years ago

Prosinec 2011 - Richard Falbr

Prosinec 2011 - Richard Falbr

2. Obsah1. Úvodní

2. Obsah1. Úvodní slovo 22. Obsah 33. Strukturální fondy pro nové období 2007-2013 43.1. Úvod do problematiky SF EU 43.2 Rozdělení operačních programů pro nové období 43.3. Tematické operační programy | základní charakteristika 53.4. Regionální operační programy 63.5. Operační programy | Praha 63.6. Evropská územní spolupráce 74. Dotační programy pro rozvoj podnikání 84.1. Dotační programy a příležitosti 84.2 Dotační programy a příležitosti | celostátní 85. Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 195.1. Stručný přehled programů pro nové období 2007-20 95.2. Dotační programy a příležitosti | Česká republika 56. Dotační programy pro rozvoj měst, obcí 43a nestátních neziskových organizací6.1. Stručný přehled programů pro nové období 2007-2013 436.2. Dotační programy a příležitosti | celostátní 566.3. Dotační programy a příležitosti | Ostatní kraje 83Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most

Prosinec 2011 - Richard Falbr
Prosinec 2010, Leden 2011 - Richard Falbr
Listopad 2011 - Richard Falbr
Květen 2011 - Richard Falbr
Září 2011 - Richard Falbr
Listopad 2009 - Richard Falbr
Duben 2011 - Richard Falbr
Duben 2011 - Richard Falbr
Květen 2010 - Richard Falbr
Březen 2011 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Říjen 2012 - Richard Falbr
Prosinec 2009 / Leden 2010 - Richard Falbr
Březen 2012 - Richard Falbr
Listopad 2009 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Prosinec 2009 / Leden 2010 - Richard Falbr
Listopad 2011 - Richard Falbr
Duben 2012 - Richard Falbr
Leden 2006 - Richard Falbr
Březen 2010 - Richard Falbr
Červenec, srpen 2012 - Richard Falbr
Duben 2012 - Richard Falbr
Listopad 2010 - Richard Falbr
Listopad 2010 - Richard Falbr
Červen 2012 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Červen 2010 - Richard Falbr
Květen 2006 - Richard Falbr
Česká republika a Ústecký kraj - Richard Falbr