STATISTIKA I

is.vsfs.cz

STATISTIKA I

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.STATISTIKA IMetodický list č. 1Název tématického celku:Analýza závislostíCíl:Základním cílem tohoto tématického celku je seznámit se s pokročilejšími metodamizpracování statistických údajů..Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat:1. kontingenční tabulky2. regresní analýza3. korelační analýza4. pořadová korelace1. dílčí téma: kontingenční tabulkyK prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte:Jarošová, E.: Statistika B – Řešené příklady, VŠE Praha 1997, str.20 – 30.Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:• jak je kontingenční tabulka konstruována• jaké poskytuje výpovědi2. dílčí téma: regresní analýzaK druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte:Jarošová, E.: Statistika B – Řešené příklady, VŠE Praha 1997, str.31 – 104.Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:• jaké vlastnosti má klasický lineární model• co jsou to intervaly spolehlivosti• co jsou testy hypotéz a jak se volí3. dílčí téma: korelační analýzatřetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte:Jarošová, E.: Statistika B – Řešené příklady, VŠE Praha 1997, str.105 - 126.Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:• co jsou to sdružené regresní přímky• jaký význam má korelační koeficient• jak se provádějí testy významnostiZpůsob zakončení: Zápočet


VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.STATISTIKA BMetodický list č. 2Název tématického celku:Časové řadyCíl:Základním cílem tohoto tématického celku je seznámení se s metodami statistickéhozpracování chronologicky uspořádaných pozorování.Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat:1. analytické vyrovnávání2. klouzané průměry3. popis sezónní složky4. analýza reziduí v časových řadách1. dílčí téma: analytické vyrovnáváníK prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte:Jarošová, E.: Statistika B – Řešené příklady, VŠE Praha 1997, str.127 – 162.Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:• nejběžnějším druhům trendových křivek• co jsou koeficienty růstu• odhady parametrů1. metodou nejmenších čtverců2. váženou metodou nejmenších čtverců2. dílčí téma: klouzané průměryK druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte:Jarošová, E.: Statistika B – Řešené příklady, VŠE Praha 1997, str.163 – 171.Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:• jednotlivým druhům klouzavých průměrů• volbě řádu a délky klouzavých průměrů3. dílčí téma: popis sezónní složkyK třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte:Jarošová, E.: Statistika B – Řešené příklady, VŠE Praha 1997, str.172 – 193.Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:• co je to aditivní model konstantní sezónnosti


VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.• co je to multiplikativní model• co je aditivní model s proporcionální sezónností4. dílčí téma: analýza reziduí v časových řadáchK čtvrtému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte:Jarošová, E.: Statistika B – Řešené příklady, VŠE Praha 1997, str.193 – 196.Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:• znaménkový test• test založený na bodech zvratu• Durbinův-Watsonův test autokorelaceZpůsob zakončení:Zápočet


VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.STATISTIKA BMetodický list č. 3Název tématického celku:Indexy a diferenceCíl:Základním cílem tohoto tématického celku je seznámení se s indexy a diferencemi as možností jejich využití pro získávání předpovědí.Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat:1. individuální indexy jednoduché2. individuální indexy složené3. souhrnné indexy4. analýza indexů a rozdílů1. dílčí téma: individuální indexy jednoduchéK prvnímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte:Jarošová, E.: Statistika B – Řešené příklady, VŠE Praha 1997, str.207 - 208.Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:• jaká jsou členění indexů2. dílčí téma: individuální indexy složenéK druhému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte:Jarošová, E.: Statistika B – Řešené příklady, VŠE Praha 1997, str.208 - 209.Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:• jak jsou dány matematické tvary1. objemových indexů2. indexů úrovně3. dílčí téma: souhrnné indexyK třetímu dílčímu tématu si pečlivě prostudujte:Jarošová, E.: Statistika B – Řešené příklady, VŠE Praha 1997, str.209 - 210.Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:• jak jsou matematicky definovány cenové indexy1. Paascheho2. Laspeyresův3. Fischerův


VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.4. Montgomeryho• Jak jsou matematicky definovány příslušné objemové indexy4. dílčí téma: analýza indexů a rozdílůK čtvrtému dílčímu tématu si pečlivě prostudujte:Jarošová, E.: Statistika B – Řešené příklady, VŠE Praha 1997, str.210 - 228.Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:• metodám rozkladu průměrného ukazatele1. postupných změn2. rozklad se zbytkem3. logaritmická metoda• metodám rozkladu souhrnného hodnotového indexu1. postupných změn2. rozklad se zbytkem3. logaritmická metoda4. Borkiewitzův rozkladZpůsob zakončení:Zápočet

More magazines by this user
Similar magazines