Views
3 years ago

Download PDF version of article - eFOCUS

Download PDF version of article - eFOCUS

Download PDF version of article -

Procesné riadenieManažment riadením procesovMiroslav Petrekmiroslav.petrek@sk.ibm.comPotreba riadenia obchodných procesov je celkom jasná. Automatizovaním procesov môžeme výrazneznížiť náklady a zlepšiť produktivitu zamestnancov. Flexibilné a udalosťami riadené procesy sa môžustať konkurenčnou výhodou a môžu otvárať cestu k ďalším službám. Prínos automatizácie flexibilnýchprocesov môže byť výrazný pre veľké nadnárodné spoločnosti, ako aj pre malé a stredné spoločnosti.Konkurenčný efekt a zefektívnenie nákladov je dôležité pre všetkých.Spoločnosti sa za posledných tridsaťrokov sústredili na to aby sa stali procesneorientovanými. Podniky sa naučili,ako vytvoriť a zdokumentovaťmapu existujúcich procesov, použiťanalytické techniky na nájdenie úzkychmiest a vynechanie nepotrebnýchkrokov a tieto modely použilipri zlepšovaní riadenia kvality a zlepšovanívýkonnosti. Všetky tieto krokyviedli k tomu aby manažment spoločnostivedel, akým spôsobom spoločnosťfunguje v komplexnom svetekonkurujúcich si spoločností. Zdokumentovanieprocesov pomáhalo spoločnostiampochopiť kľúčové kompetenciea pridanú hodnotu procesov.Pokrok nastal vtedy keď spoločnostizačali na zlepšovanie konkurencieschopnostivyžívať zlepšovanieefektívnosti svojich obchodnýchprocesov.NÁSTROJE NA RIADENIEPROCESOVNástroje na riadenie procesovumožňujú grafickým spôsobom dokumentovaťobchodné procesy vo formediagramov. Vo väčšine prípadovtieto nástroje slúžia na pochopeniesúčasného behu procesov. Hodnotatakto chápaných procesných diagramovje veľmi limitovaná. Dôležité jevedieť mapovať diagramy obchodnýchprocesov na dáta opisujúce súčasnýstav, možnosť zapracovávať zmenya mať možnosť simulovať takéto zmenya zistiť ich vplyv na výkonnosť organizácie.Dnešné BPM nástroje umožňujúautomatizovanie modelovania,monitorovania a redesign komplexnýchprocesov s cieľom dosiahnuťvylepšenie ich výkonnosti.Pokročilé nástroje na procesnú integráciuobsahujú tieto komponenty:Obr. 1: SOA životný cyklus modelovacie nástroje monitorovacie nástroje nástroje na konektivitu integračné nástroje.Okrem jednoduchého vytváraniaprocesných krokov sú k dispozíciiskutočne sofistikované modelovaciemožnosti. Napríklad pomocou Web-eFOCUS 4/200739

Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Download PDF Version - UNESCO Islamabad
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Stiahnite si PDF verziu článku - eFOCUS
Download: PDF version (704 kb) - Ain o Salish Kendra
View/save PDF version of this document - La Strada International
Download PDF of Exhibit - SGI-USA
Download 10.5, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
Download Introduction to Homeland Security: Principles of All-Hazards Risk Management | pDf books
[+][PDF] TOP TREND The Path of the Law (Little Books of Wisdom) [DOWNLOAD]
Download 12 MB, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
Download 10.5 MB, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
[+][PDF] TOP TREND Early Islam and the Birth of Capitalism [DOWNLOAD]