Views
3 years ago

Snímka 1 - eFOCUS

Snímka 1 - eFOCUS

Súčasný stav v

Súčasný stav v rezorteParameter DC1 DR SR, BB DC2 DR SR, BB DataCentrum DC MF SR, BA Colná správa, BA Colná správa, BADaňovériaditeľstvo SRBanská BystricaDaňovériaditeľstvo SRBanská BystricaMinisterstvofinanciíSlovenskejrepublikyColné riaditeľstvoSRCKÚ SRAdresaNová ulica č. 13,975 04 BanskáBystricaNová ulica č. 13,975 04 BanskáBystricaDataCentrum,Cintorínska 5,814 88 BratislavaŠtefanovičova 5817 82 BratislavaMierová 23815 11 BratislavaBajkalskáBratislavaplocha IT m 2 100 100 246 60 63 54Príkon kVA 90 90 240 40 250Príkonová hustotakVA/m 2 0,9 0,9 1 0,7Redundancia UPS n+1 2(n+1) 2(n+1) 2(n+1) nRedundancia G n n n n nRedundnaciachladenia n+1 n+1 n+1 n+1 n +1SHZ áno áno áno áno áno4

Misia DataCentra Primárny poskytovateľ konsolidovaných ITslužieb pre:Rezort financiíRezortné organizácie DR, CR, ŠP, ARDALMimorezortné organizácie MDVaRR SR, MŠ SR, MZV SR, MP SR,MŽP, MZ Rezortné integrované dátové centrumDataCentrum vnímané ako rezortné integrované dátové centrum(RIDC), primárny poskytovateľ konsolidovaných IT služieb pre rezort MFSR, ostatné rezorty a samosprávu, ako aj ich podriadené organizácie.5

Attachement #6 - eFOCUS
Snímka 1 - Mesto Senica
Fázy konfliktu - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Attachement #4 - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Funkčný výklad - eFOCUS
IT Outsourcing – slovenské tabu - eFOCUS
Trendy v oblasti riadenia projektov - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Výkonová rovnováha siete - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Zmluvné vzťahy v oblasti IT Bratislava, 21.6.2011 - eFOCUS