Views
3 years ago

Snímka 1 - eFOCUS

Snímka 1 - eFOCUS

6Vízia

6Vízia DataCentra

Vízia DataCentraVízia prevádzky základnej infraštruktúry – prevádzka základnejinfraštruktúry organizácií patriacich pod rezort financií (t.j.koncový bod a sieťová infraštruktúra)Optimalizácia prevádzky, zavedenie normatívov a štandardovKoordinácia vybraných rezortných dátových centier MF SR, DR, CRa príp. ďalších do rezortného integrovaného dátového centravyužívajúceho zdroje uvedených centier.Vízia dátového centra rezortu Ministerstva financií – transformáciaexistujúcich dátových centier pod gesciou DataCentraKoordinácia prevádzky dátových centier rezortu do jednéhologického celku z pohľadu riadeniaOptimalizácia prevádzky dátových centier rezortu7

Fázy konfliktu - eFOCUS
Attachement #4 - eFOCUS
Funkčný výklad - eFOCUS
IT Outsourcing – slovenské tabu - eFOCUS
Trendy v oblasti riadenia projektov - eFOCUS
Snímka 1 - Mesto Senica
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Attachement #6 - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
univerzitná knižnica a pastoračné centrum ukf nitra – 1 ... - Architekt
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
1 - Odsjek Krivične Odbrane
ECHO 1/2011 - 7. RP