Views
3 years ago

Březen 2012 - Richard Falbr

Březen 2012 - Richard Falbr

1. Úvodní

1. Úvodní slovoRichard Falbr, poslanec EPSkupina sociálních demokratů v EPVýbor pro zaměstnanost a sociální věciVýbor pro regionální rozvojVážení čtenáři,cílem informačního zpravodaje, jehož třetí letošní vydánímáte právě k dispozici, je usnadnit Vám orientaciv problematice dotačních a podpůrných programů.Tento materiál přehledně upozorňuje na vyhlašovanédotační programy a zajímavé akce pro podnikatele,vzdělávací instituce, města, obce a nevládní neziskovéorganizace. Má napomoci k tomu, abyste v rámciaktuálně vyhlašovaných programů získali finančníprostředky k uskutečnění Vašich záměrů, projektů a jinýchrozvojových akcí. Další vydávaná čísla rádi přizpůsobímeVašim přáním a připomínkám. Obracejte se s nimi namou kancelář sekretariat@ falbr.cz. Současně námmůžete posílat informace o zajímavých připravovanýchakcích, které rádi v příštích číslech otiskneme.Jak jistě sami poznáte, nechceme Vás zahltit přemírouúdajů, chceme, aby zpravodaj byl přehledný a srozumitelný,proto i v textu odkazujeme na další informační zdroje.Přeji Vám mnoho úspěšných projektůRichard Falbrposlanec Evropského parlamentuPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most

2. Obsah1. Úvodní slovo 22. Obsah 33. Strukturální fondy pro nové období 2007-2013 43.1. Úvod do problematiky SF EU 43.2 Rozdělení operačních programů pro nové období 43.3. Tematické operační programy | základní charakteristika 53.4. Regionální operační programy 63.5. Operační programy | Praha 63.6. Evropská územní spolupráce 74. Dotační programy pro rozvoj podnikání 84.1. Dotační programy a příležitosti 84.2 Dotační programy a příležitosti | Ústecký kraj 64.3. Dotační programy a příležitosti | celostátní 65. Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 175.1. Stručný přehled programů pro nové období 2007-20 75.2. Dotační programy a příležitosti | Ústecký kraj 5.3. Dotační programy a příležitosti | Česká republika 46. Dotační programy pro rozvoj měst, obcí 43a nestátních neziskových organizací6.1. Stručný přehled programů pro nové období 2007-2013 436.2. Dotační programy a příležitosti | celostátní 566.3. Dotační programy a příležitosti | Ústecký kraj 766.4. Dotační programy a příležitosti | Ostatní kraje 78Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most

Březen 2012 - Richard Falbr
Březen 2010 - Richard Falbr
Březen 2011 - Richard Falbr
Březen 2009 - Richard Falbr
Duben 2012 - Richard Falbr
Říjen 2012 - Richard Falbr
Červenec, srpen 2012 - Richard Falbr
Listopad 2009 - Richard Falbr
Listopad 2011 - Richard Falbr
Prosinec 2011 - Richard Falbr
Duben 2012 - Richard Falbr
Červen 2012 - Richard Falbr
Září 2012 - Richard Falbr
Květen 2011 - Richard Falbr
Květen 2010 - Richard Falbr
Květen 2012 - Richard Falbr
Květen 2012 - Richard Falbr
Leden 2006 - Richard Falbr
Září 2011 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Listopad 2009 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Květen 2006 - Richard Falbr
Česká republika a Ústecký kraj - Richard Falbr
Česká republika a Ústecký kraj - Richard Falbr
Červenec/srpen 2006 - Richard Falbr
Česká republika a Ústecký kraj - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Duben 2011 - Richard Falbr
Duben 2011 - Richard Falbr