Větná stavba 1

szsmb.cz

Větná stavba 1

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ 1“Tento výukový materiál vznikl zapřispění Evropské unie, státníhorozpočtu ČR a Středočeského kraje“září 2010Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana1 z 12


Věta jednoduchá 1SyntaxSkladba (syntax) = stavba vět, souvětí, textů (komunikátů)OBSAH:• Charakteristika pojmů• Druhy výpovědí• Stavba jednoduché věty• Větné členy• Určování větných členů• Zvláštnosti větné stavby• Polovětné útvary• Nedostatky ve větné stavbě• Věty podle postoje mluvčího• Aktuální členění výpovědi• Pořádek slov• Čárka ve větě jednoduché2 z 12


Věta jednoduchá 1Charakteristika pojmůSkladba (syntax) = stavba vět, souvětí, textů (komunikátů)• komunikát :• výpověď :• věta :výsledek jazykové komunikacejednotka jazykové komunikace(souvisí s konkrétní situací) stránka významová (obsah) stránka informační, grafickáŘeknu to mámě. (!, ?)jednotka jazykového systému (vzorec) stránka významová, intonační, grafická stránka mluvnická (stavba věty)3 z 12


Věta jednoduchá 1Druhy výpovědíDruhy výpovědí• věta dvojčlenná (PO=PŘ) jednočlenná (pouze PŘ)• souvětí• větný ekvivalent (bez PŘ)Slunce svítí.Prší.Bolí mě v krku.Nekouřit!Dobrý den.Výborně!Ano. Asi ne.Au! Fuj!4 z 12


Věta jednoduchá 1Stavba jednoduché větyStavba jednoduché větyskladební dvojice větné členy VĚTNÉ VZTAHY (= vztahy mezi vět. členy)• predikace PO=PŘ (věta dvojčlenná!)(přisuzování)- shoda Pacient(ka) se uzdravil(a).• determinace člen řídící(určování)člen závislý- shoda skok vysoký (Pks)- vazba určit diagnózu (Pt)- nevyjádřen zářit štěstímučit se dobře(Pu)5 z 12


Věta jednoduchá 1Stavba jednoduché věty• koordinace několikanásobné větné členy(souřadnost)vztah:slučovacístupňovacíodporovacívylučovacípříčinnýdůsledkovýa, i, ani chlapci i dívkyba i, ba dokonce chlapci, ba i dívkyale, avšak, však ne chlapci, ale dívkynebo, buď – nebo buď chlapci, nebo dívkyneboť, vždyť, totiž oblíbené, neboť ochotnéa proto, a tak ochotné, proto oblíbené• apozice tatáž skutečnost přístavek(přistavování)Jan Neruda, básník a novinář, žil v Praze.6 z 12


Věta jednoduchá 1VĚTNÉ ČLENY- holé, rozvité, několikanásobné- možno nahradit vedlejší větouVětné členya) základní PO=PŘ predikacePODMĚT‣ vyjádřený‣ nevyjádřený‣ všeobecný(kdo, co?)Chlapci (mladí, někteří) hrají fotbal.Zavři okno!Hlásili to v rozhlase.S poctivostí nejdál dojdeš.PŘÍSUDEK(děj, stav,vlastnost PO)‣ slovesnýBratr píše (onemocněl).‣ jmenný se sponou Bratr je pilný. Stal se hercem.(spona = být, stát se)‣ jmennýPes - přítel člověka.‣ složený přísudek Sestra může, začala … studovat.7 z 12


Věta jednoduchá 1Větné členyPŘÍVLASTEK(jaký, který, čí?)rozvíjípodstatné jméno• shodný lesní cesta• neshodný cesta lesem• rozvitý velmi dobrý žák• několikanásobný slušný, nadaný, ochotný žák• postupně rozvíjející všichni naši nadaní žáci• těsný (nelze vynechat) Slova označená hvězdičkou jsou příslovce• volný (lze odd. čárkami) Jeho taktika, využívající momentupřekvapení, byla úspěšná.DOPLNĚKrozvíjísloveso i jméno(jak?, jaký?)Rodiče se vrátili unavení.Dostali jsme zásilku poškozenou.9 z 12


Věta jednoduchá 1Větné členySamostatnými větnými členy nejsou:• předložky, spojky, částice, citoslovce• zvratná zájmena se, si• být ve složených tvarech• sponová slovesa být, bývat, stát se, stávat se• modální slovesa moci, muset, smět, mít, chtít• fázová slovesa začít, přestat• vsuvky, oslovení• odkazovací slova (to, tam, …)(smát se, zpívat si)(budu psát, byl jsempozván)(musí jít, chci spát)(začal číst)Vzpomínal na to, jakžil…Šel tam, kde mělpřátele…10 z 12


Věta jednoduchá 1Určování větných členůPostup při určování větných členů:1. přísudek = určitý slovesný tvar2. podmět3. závislost ostatních slov = skladební dvojice4. slovní druh řídícího členu5. otázka druh VČPříklad jazykového rozboru:Zajímavá a odvážná plavba lodí jistě zpestří váš program o dovolené.POPŘSplavba = zpestříodvážná zajímavá lodí jistě programPKs PKs PKn PU PTvášPKso dovolenéPKn11 z 12


Použité zdroje:• Čechová, M. a kol. : Český jazyk pro 3.ročník středních odbornýchškol, SPN, Praha 2002.• Mužíková, O. a kol.: Odmaturuj z českého jazyka, Didaktis 2002• Sochrová, M.: Český jazyk v kostce pro střední školy, Fragment, 1996• Tejnor,A. a Hlavsa,Z.: Český jazyk pro střední odborné školy a studijníobory středních odborných učilišť všech typů, SPN 199612 z 12

More magazines by this user
Similar magazines