1/70 08.01.2010 - Paldiski Linnavalitsus

paldiski.ee

1/70 08.01.2010 - Paldiski Linnavalitsus

Paldiskil i n n a l e h t • n r . 1/70 2010valimisliit“ÜHTNE PALDISKI”SA ÜHTSUSE NIMELTänaseslehes:uVabariigi Presidenditervitus 2009/2010aastavahetuselPaldiski LinnavolikoguV istunglehekülglastevanemateleJõuluvanast ja temaabilistestHea Paldiski rahvas!Järjekordne aastaring on mööda saanud ning uuelt aastalt oodatakse alati uut japaremat.Paldiski sai aastavahetuseks uue linnavalitsuse. Linnavalitsuse nimel luban, et meieühiseks eesmärgiks käesoleval aastal on koostöös linnaelanikega muuta Paldiski eluparemaks.Olgu uue aasta märksõnadeks hoolivus, kokkuhoidmine ja üksteise mõistmine.Soovin Teile kõigile kaunist 2010. aastat!Mare LeitenLinnapeaLUGEJA KIRIPaldiski linna asutamiseja arengu ajaloostTELEKAVA


Vabariigi Presidendi tervitus 2009/2010 aastavahetusel31.12.2009Foto: http://static.epl.ee/pildid/Hea Eesti rahvas!Kui vaatame just praegu tumedasseöötaevasse, siis võime sealaimata ka vaks-haaval pikemaksmuutuvaid päevi. Tumedus onhajumas.nii Eesti kui kogu maailma mustrites.Me oleme jätmas selja taha keerulistaastat, täis nõutust ja isegi tuska.Nii palju ja nii kiiresti juhtus,Kuid see oli ka äratundmise ja õppimise aasta. Me nägime,et isiklikku edu ei mõõda laenujäägi maht. Me kogesime, etriigi edukust ei näita koht majanduskasvu tempo edetabelis.Me tõdesime, et muutuvates oludes võib sisemajandusekogutoodangu suurus maalida petliku pildi.Ühiskonna areng ei ole spordi- ega lauluvõistlus. Meie edumõõdupuuks on inimeste rahulolu ja usk tulevikku. Seerahulolu väljendub mitmel moel: hingerahus ja kindlustundes;soovis siduda omaenda ja oma laste tulevik Eestiga.See rahulolu väljendub meie riigi tõsiseltvõetavuses ja usaldusväärsuses.Üldises teadmises, et Eesti on elamiseks üksütlemata meeldiv ja kütkestav paik.See siht, see mõõdupuu, võiks seista me kõigi silme ees. Niipüsib pea külmana, kui majandus ehk juba algaval aastaltaas tõusule pöörab.Head kaaskodanikud.Meie kohta ei räägi tõde mitte kriisi sügavus, vaid see, kuidasme kriisis käitume. Otseteed õnneni viivad sageli sohu.Kindla jalgealuse leiame enamasti hoopis käänulisel rajal.Kui otseteed õnneni pole kuskilt võtta üksikisikul egaperekonnal, on neid samavõrra vähe ka valitsusel ja riigil.Oleme tihtipeale oma poliitikutest otsustajatega rahulolematudja kurjad. Mina tahan neid täna kiita.Lihtne ja ahvatlev olnuks raskuste saabudes öelda, et viga onmängureeglites. Et viga on demokraatlikus riigikorralduses,mis on meid varsti 20 järjestikust aastat truult teeninud.Majandusraskustest üle saamiseks pole ükski poliitilinejõud teinud ettepanekut loobuda liberaalsest turumajandusestvõi piirata kodanikuõigusi.Möödunud sajandi kolmekümnendatel aastatel tegi Eestimajanduskriisi harjal sellise vea. Täna oleme targemad.Me oleme ka mõistnud, et nii, nagu me pole hädas ainsadega üksi, ei tõuse me sellest hädast samuti üksi, vaid ainultkoos teistega, üksteise toel.Põhiseadusliku korra vankumatu säilitamine ja kõigi küsimustelahendamine läbirääkimiste teel on ainus mõistlikviis raskuste võitmiseks.Head sõbrad.Me ei pea riigina ja rahvana end lõppeval aastal kaotajatenatundma. Aga me peame märkama ja tunnistama, et meil onolnud kaotusi. Sada tuhat töötut on Eesti jaoks karm katsumus.Need inimesed vajavad kindlasti abi, riigi ja kohalikeomavalitsuste ainitist tähelepanu.Paljud nendest töökohtadest ei ärka senisel kujul enam kunagiellu. Kaotatud hea tuleb tagasi tasapisi, uuel kujul. Eestiettevõtjad ei ole vandunud raskustele alla. Nad on valmisuuendusteks, uueks alguseks.Ma tahan teid kõiki – mu kallid kaasmaalased – aasta viimaselminutil südamest tänada selle eest, et olete tagasilöökideja loobumiste kiuste hoidnud tegusat meelt ja uskuhomsesse. Et te olete julgustanud ja aidanud neid, kellel onraske.Asjadesse vormitud väärtused tulevad ja lähevad. Neis eipea nägema midagi enamat kui need on. Olulisem on see,kuidas me oskame kasvatada headust ja meelekindlust. Kuidasme oskame seda igas ligimeses hinnata.Headust saab õppida igas vanuses. Seda saab väljendada igasametis. Me kõik siin väikesel maal oleme üksteisele tähtsadja tarvilikud. Ärme seda meelest lase.Headus saab alguse lugupidamisest enda vastu, oma kodu,oma küla, oma rahva vastu. Seega, kallid sõbrad – soovigemüksteisele soojalt head uut aastat. See pole pelk sõnakõlks,kui me tõesti nii ka usume ja mõtleme.Vaadakem oma pereliikmeid, lähedasi, sõpru. Lepime justnüüd kokku, mis on need asjad, mida algaval aastal esimesenaüheskoos ette võtame ja ära teeme. Vaatame küünlaleegivalgust ja sära oma lähedaste silmades. Ja näeme saabuvatvalgust mustavas taevalaotuses.Head uut aastat, kallis Eesti!(Ajalehe nimetus on registreeritud Eesti Patendiametis ja selle kasutamine muudel väljaannetel on ilma omaniku loata keelatud)• Väljaandja Pakri Arenduse OÜ • Toimetuse aadress: Peetri 11, Paldiski, tel. 6391360 • linnaleht@pakriarenduse.ee• Paldiski Linnalehe elektrooniline aadress: www.paldiskilinnaleht.com • Trükk AS Rebellis • Esikaane foto autor on N.Zaitsev


l i n n a l e h t • n r . 1/70 2010Soovime kõigile õigeusklikele kristlastele ülendavaid jõule!See püha toob südameisse helget rõõmu ja aitab igaühelvaadata tulevikku lootuse ja optimismiga!Soovime teile tervist, headust ja rõõmu!Paldiski Linnalehe toimetusPaldiski Linnavolikogu V istungPaldiski Linnavolikogu V istung toimus 5.jaanuaril 2010. aastal.Istungi päevakorras oli 8 puntki:1. Volikogu komisjonide moodustamine2. Volikogu komisjoni esimeeste valimine3. Paldiski linna esindajate nimetamine Harju Omavalitsuse Liitu4. Paldiski linna esindajate kinnitamine Eesti Linnade Liitu5. Majanduslike huvide deklaratsiooni hoidja määramine6. Detailplaneeringu kehtestamise otsuste tühistamine7. Audiitori nimetamine, erikontrolli teostamine8. Enampakkumiste tulemuste kinnitaminePaldiski Linnavolikogu sotsiaal- ja humanitaarkomisjoni esimeheksvaliti volikogu liige Jaanus Saat.Paldiski Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks valiti volikoguliige Ene Martsepp.Paldiski Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimeheksvaliti volikogu aseesimees Eldar Toonverk.Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse valiti Paldiski linnaesindajateks volikogu esimees Kaupo Kallas (asendaja EneMartsepp) ja abilinnapea Kersti Väinsalu (asendaja abilinnapeaArvo Täks).Paldiski linna esindajateks Eesti Linnade Liidu üldkoosolekulemäärati esindajateks Kaupo Kallas (asendaja Ene Martsepp)ja Eldar Toonverk (asendaja volikogu liige Nikolai Pitšugov).Eesti Linnade Liidu volikogusse määrati Paldiski linna esindajaksKaupo Kallas (asendaja Eldar Toonverk)Kaupo KallasPaldiski Linnavolikogu esimeesPALDISKI LINNAVALITSUS TEATABPensionärid saavad sõita Keilasse pankaalljärgnevatel kuupäevadel:14. jaanuar21. jaanuar28. jaanuarVäljasõit kõikidel päevadel kel 10.00Paldiski Peetri Pizza juurestEelregistreerimine telefonil 6790 620Mare VälbaMaria Jurjeva kutsub kõiki Paldiskipensionäre seltskonnatantsudekursusele (krakovjakk,padespann, valss-minjoon).Tunnid hakkavad toimumateisipäeviti kell 13.00Põhjasadama hoones aadressil Peetri 13.Kui soovite argisaginast välja rabelda ning veetaaega tervistavalt ja hingekosutavalt, tulge meieesimesse tundi Põhjasadama klubisse 12.jaanuaril kell 13.00.Klubi administratsioonPaldiski Linnaleht nr.1/70


Lehekülg lastevanemateleJõuluvanast ja tema abilistestKüllap teab iga laps, et jõuluvana (joulupukki)kodumaa on Soome. Tema kodu,meistrikojad ja kingilaod asuvad Lapimaal,mis on Soome osa. Jõuluajal laekub sinnameeletult suur hulk laste kirju kogu maailmast.Lapimaalt suundub jõuluvana igalaastal saaniga kõigisse maailma nurkades,viies kingitusi nii täiskasvanutele kui kalastele.Kohtumist jõuluvanaga ootavad lapsedkogu aasta.Muistsel ajal käisid Soomes jõulude aegumajast majja loomakostüümidesse riietunudjõulusandid. Sõna joulupukki (joulu –‘jõulud’, pukki – ‘sokk’) pärineb ühelt neisttegelaskujudest: kasetohust maskiga sandilt,kellel olid sarved peas. Aja möödudes onkõigist santidest alles jäänud vaid hirmussokk, kes samal ajal on olnud lahke kinkejagama. Ta on aga jaganud kinke üksneskuulekatele lastele, sõnakuulmatute jaokson tal hoopis vitsad varuks. Järk-järgulton jõulusokk muundunud pühadesandistkõigile lastele armsaks punases kostüümisvalge habeme ja lahkete silmadega vanameheks,kellega kohtumist lapsed kannatamatusegaootavad.1927. aastal mõtles ühe raadio lastesaatejuht onu Markus välja loo, et jõuluvana elabLapimaal tundras, polaarjoone lähedal.Varsti tekkis jõuluvanale majaperenaine(joulumuori) ja hulgaliselt abimehi ehkpäkapikke (tonttu), kes algselt olid majavaimud.Neist igaühel olid omad kohustused:üks vastutas majas õdususe ja korra,teine külluse, kolmas sauna, neljas veskieest jne. Legendi järgi puudub päkapikkudelnaba ja neist ei lange varju, sest nadkoosnevad roosituhast, unistustelõngadest, Paldiski Linnaleht nr. 1/70armastusest, rõõmust ja lustist. Igal päkapikulon alati taskus pisut vetikaid, üks sädemeidlööv tulekivi (lõkke süütamiseks),üks jänese käpp valust vabanemiseks, õrritamisekskassi vurrud ning tükike seepi.Iga päkapikk on ise mõõtu, mõned neistoskavad isegi oma pikkust muuta vastavaltolukorrale. Päkapikke ei ole võimalik näha,kuid nende kohalolu võib aimata okaspuu,küünla-, nelgi- ja siirupilõhna ning, mispeamine, lõbususe järgi, sest nad levitavadju enda ümber õdusust ja head tuju. Pealeselle näevad ning kuulevad päkapikud absoluutseltkõike!Jõuluvana majas elab hiiglama paljupäkapikke ning igaühel neist on omad kohustused,oma töö. Leipuritonttu (‘pagarpäkapikk’)on ümarik lõbus päkapikk,kellel on hämmastavalt hea haistmismeel.Ta oskab laulda ooperiaariaid ja maailmaspole olemas mitte midagi, mida ta eioskaks küpsetada! Postitonttu (postiljonpäkapikk)on vana romantik. Ta lätsutabnaljakalt suud, tuues kuuldavale linnade jatänavate nimesid. Puutarhatonttu (aednikpäkapikk)on võluv roosapõseline tüdrukutirtsrohelise põllega. Tema rassib koguaasta, laskmata korrakski käsi rüppe: korjabseemneid, istutab taimi, hooldab lilli,valmistab kimpe. Ta tunneb kõiki maailmataimi. Ta lõhnab lavendli ja värske õhujärele. Teistele päkapikkudele meeldib kogunedatema ümber, et kuulata muinaslugusid,mis taimed ja loomad on talle pajatanud.Tallitonttu (tallipoiss-päkapikk) onkõigist päkapikkudest kõige vanem. Välimuseltmeenutab ta jõuluvana: samasugunepikk valge habe, punane ürp. Iseloomultpole ta aga kaugeltki niisugune kui lahkejõuluvana. Ta on kaval ning armastab inimesteja teiste päkapikkude üle nalja heita.Peale selle on ta hirmus maiasmokk!Päkapikkude peamine ülesanne on agatähelepanelikult kuulata ja vaadata, kaslapsed peavad ennast ikka hästi ülal.Päkapikud jälgivad lapsi terve aasta vältelja kirjutavad kõik nähtu ja kuuldu hoolikalthiiglasuurtesse märkmeraamatutesseüles. Pärast aga kannavad jõuluvanale ette,kes lastest on kingitust väärt ja kes peaboma käitumisega veel tööd tegema.Astudes jõuluajal majja, küsib jõuluvanaesmalt: “Kas siin majas sõnakuulelikkelapsi on?” Nii lapsed kui ka täiskasvanudkostavad selle peale rõõmsalt: “Ikka on!”Seejärel asub jõuluvana kingitusi laiali jagama.Jõulude eel piiluvad päkapikud tihtiluguakendesse, et kanda jõuluvanale ette, kes onsellel aastal kingitust väärt ja kes mitte.Uusaasta ei ole Soomes kuigi oluline püha.Suur tähendus on jõuludel ja nendeks valmistutaksepikalt. Pole ka tornikellalöökideootamist. Paljud ei tähista seda püha üldse.Sellele vaatamata on Soomes olemasoma uusaasta-traditsioonid. Näiteks võibuusaastaööl teada saada, mis saabuval aastalees ootab. Selleks sulatatakse väikeselpannil paar tinast hobuserauda ning sulatinavalatakse vette. Hangunud tina varjujärgi võib ennustada lähimat tulevikku. Kuiseejuures jääb vette aga hulgaliselt väikeseidtinakübemeid, tuleb valmis pannasuur kukkur: sel juhul jõukusest uuel aastalpääsu pole! Uusaastaööl lahvatab taevaslõkkele ka määratust hulgast ilutulestikestja rakettidest, mis rõõmustavad silma jasisendavad lootust, et saabuv aasta tulebveidi parem kui möödunu.Üks traditsioonidest: aastavahetusel sulatatakseSoomes tinast hobuseraudu.Koostatud internetiväljaannete põhjal.


SALUS HEATEGEVUSFONDKingi kübeke oma armastust sellele, kes seda vajabl i n n a l e h t • n r . 1/70 2010SALUS HEATEGEVUSFONDI TULEVIKUVISIOONFondi loomine on dikteeritud normaalsest inimlikust püüdlusest osutada abi nendele inimestele, kes on sattunud väljapääsmatusse olukorda.Kodanikuinitsiatiiv on üheks eluosaks mistahes kõrgeltarenenud ühiskonnas, kaastundlikkus aga on üheks tähtsaimaks euroopalikuksväärtuseks. Fondi asutajad on otsustanud algatada hädaliste probleemidele ühiskonnaliikmete tähelepanu juhtimise ning taolisteühiskonnaliikmete konsolideerimise protsessi kaastunde ja ligimesearmastuse alusel.Heategevusliku fondi peamiseks tegevuse eesmärgiks on järgmiste isikugruppide materiaalne toetamine:- üksikud vanurid, kes on jäänud allapoole vaesuspiiri,- eakad inimesed, kes elavad hooldekodudes;- lapsed, kes vajavad vahendeid kalliteks operatsioonideks ja/või medikamentideks, mida nad mingitel põhjustel ei saa riiklikestraviasutustest;- lapsed, kes elavad lastekodudes;- raskete haiguste tagajärjel töövõime kaotanud isikud, kelle ravimine ja hooldus on seotud võrreldamatult suuremad kulutustega, kuiseda neile riigi poolt eraldatav toetustesumma moodustab.MTÜ Salus Heategevusfond Reg.nr. 80273657Aadress: Kaupmehe 10 – 2, 10114, Tallinn , EstoniaTel. + 372 6 376 085e-mail: info@salusfond.eeA/A 221047918950 Swedbank (selgitus: annetus)Hotell – restoran “ Valge Laev”Mereteemalise interjööriga mugav ja kodune paik Paldiski kesklinnas, peatänava ääres!• 6 tuba, neist 2 ühekohalist, 3 kahekohalist ning 1 tuba saunaga• Igas toas on telefon, SAT-TV ja dush.• Vajadusel võimalik lisavoodi paigutamine• Konverentsiruum 10-le, banketisaal 20-le, baar, A-la Carte restoran• võimalik toitlustada gruppe suuruses kuni 65-inimestLisateenused:Korraldame erinevaid üritusi: sünnipäevad, firmapeod, pulmad jne.NB!! Rendi tasu on 0,00 eek!!!Eritellimusel küpsetame torte ja kringleid!Rae 32, 76806 Paldiski Tel: +372 6045039, + 372 53013850E-mail: flamingoland@hot.eePaldiski Linnaleht nr.1/70


lugeja kiriKuidas uut aastat alustad, niisugusekssee ka kujuneb!Meie oma sõbraliku perega katsumeseda rahvatarkust arvesse võtta.Püüame seetõttu pärast traditsioonilistperekondlikku vana-aastaõhtu koosistumistvälja mõelda midagi niisugust,mis jääks meelde ja oleks eriline.Sellel uue aasta esimesel päeval tegiloodus meile suurepärase kingituse: niisugusttalve pole enam ammu nähtud!Patt olnuks võimalust kasutamata jätta,seega suundusime loodusesse. Meieperele meeldib võtta ette loodusretkiigal ajal, ent talvel on see veel huvitavamja ebatavalisem.Otsustasime seekord võtta kaasa omateisaldatava sauna, visata veidi leili,hüpata pärast saunatamist lumme ja supeldajääaugus. Soovitame teistelgi, kespole midagi niisugust kunagi teinud,seda kindlasti proovida, kuni pole veelhilja (st kuni niisugune kaunis talv veelkestab). Suuremat naudingut on raskeleida! Need, kelle jaoks see on igapäevane,nõustavad meiega kindlasti.Kõigepealt kulus mitu tundi tiiginitungimiseks, siis tuli raiuda auk 20 cmpaksusesse jäässe. Puhkus kujunes agakõigile raskustele vaatamata unustamatuks.Talvise looduse ilu võttis lausahinge kinni!Sauna panime üles 15 minutiga ningjuba pool tundi pärast selle küdemapanemist küündis temperatuur seal üle80 kraadi, nii et võis vabalt hakata leilivõtma. Käisime saunas viis korda ningiga kord pärast seda hüppasime lummeja tiiki. See oli võrratu! Pärast söepann,särisevad sardellid ja hõõgvein … Kahjuainult, et nii vara läheb pimedaks. Vaatselline oli meie uusaasta!Soovime kõigile meie linna elanikeleja meie linnalehe toimetusele kogusüdamest õnnelikku saabunud 2010.aastat.Tugevat tervist, edu ja kordaminekuiduuel aastal teile kõigile! Täitugu kõikteie soovid!Perekond ZaitsevidRange režiimiga lasteaedÜks enim levinud viis, kuidas ebatäiuslikkumaailma muuta, on lakkamatu võimulepüüdlemine. Samas kinnitab autoritaarseisiksuse ja autoritaarse juhtimisstiilianalüüs taas kord põlise filosoofilise tõepaikapidavust: kui soovid muuta maailma,alusta iseendast.Olles läbi lugenud hiljutise artikli õueskäikudestlasteaias Sipsik (Paldiski Linnalehtnr 49/67, “Kes aitaks meie lapsi?”) ningmeenutades hiljuti ilmunud artiklit sellekohta, kuidas haritud töötajaid kulissidetagusteintriigide pärast vallandatakse, kerkisidminu mällu mälestused minu endisestülemusest M. N. Jaškovast. Kui iseloomuliksee kõik talle on … Ma töötasin kunagilasteaias Sipsik ning tunnen seda inimestrohkem kui pelgalt kuulu järgi. Katteloor,mille varjus elu selles asutuses kulgeb,varjab nii mõndagi.Esmalt tänan aga neid inimesi, kes ei kardaesitada väljakutset. Ma pean silmas neidlapsevanemaid, kes pöördusid probleemigaajalehe toimetuse poole. Aitäh sellegi eest,et lõpuks ometi on tekkinud niisugune demokraatlikumstruktuur, kus on võimalik Paldiski Linnaleht nr. 1/70oma arvamus välja öelda. Samuti on vägahea, et oma nime ei pea välja ütlema, sestmeie linnal on ju oma eripära: kõik tunnevadkõiki.Mina töötasin seal lasteaias ammu aegatagasi, kuid ilmselt pole seal sellest ajastsaadik mitte midagi muutunud. Lugedesõueskäikude lugu, tundus mulle, et seekõik oleks olnud justkui alles eile. Mäletanju isegi suurepäraselt, kuidas väikesedpõnnid tuisuga õues lõdisesid. Nii paljudeaastate vältel pole proua Jaškova juhtimiseall mitte midagi muutunud. Kuidas seesaab niiviisi olla? Kogu maailm muutub jatuleb osata muutuda koos sellega, ent kõigejärgi otsustades proua Jaškova ei kavatsegiseda teha. Ta kehtestab ise reeglid ega soovimitte midagi muuta.Iseloomustaksin seda naist kui võimukatpersooni. Kui palju kordi tuli ette, etlapsevanemad olid pikaajalise iga ilmagaõuesviibimise pärast pahased, kuid needlapsevanemad kanti kohe musta nimekirja.Peale õueskäimise puudutas see muudki.Kui lapsevanem polnud millegagi rahul jatema arvamus ei ühtinud proua Jaškovaomaga, siis teda lihtsalt ei kuulatud. Oli juainult kaks arvamust: proua Jaškova arvamusja vale arvamus. Mis tahes teistsugunelähenemine asjadele või muu arvamus võrduskallalekippumisega austatud juhatajatingimusteta võimule. Mäletan väga hästi,kuidas töötajad tema nime mainimisel erisuundades laiali jooksid ja kuidas neil läkshiljem tükk aega, et oma hirmust toibuda.Just niisugune hirm võimaldabki inimestegamanipuleerida.Praegu töötan ma õnneks teises kohas ningmõistan, kui raske mul oli töötada M. N.Jaškova alluvuses, kus kehtis laagrikord,kõike tehti minuti pealt ja režiimil puudusigasugune paindlikkus. Soovin lasteaia Sipsiktöötajatele siiralt jõudu oodata ära uusjuhataja, kes on inimeste suhtes tundlikumja tähelepanelikum.Lasteaia Sipsik endine töötajaJaskova M., lasteaia juhataja kommentaareloodame lugeda järgmiseslehenumbris.(Ajalehe toimetus)


l i n n a l e h t • n r . 51/69 2010Paldiski linna asutamise ja arengu ajaloost(Järg. Algus Paldiski Linnalehes nr 44/62)Baltiiski sadama linna arengНачало XIX столетия Балтийский Порт19. sajandi alguse võttis Baltiiski sadamvastu maakonnalinnana. Elanike peaminetegevusala oli kalapüük ja töö sadamas,mille kaudu toimusid põhiliselt kohalikudveod. Paraku viis aga linna asukoht ummikteelõpus, korraliku sadama puudumineja vähene elanike arv selleni, et 1820.aastal kaotas linn maakonnalinna õigusedja muutus maahaldusorganita linnaks*.Pärast Krimmi sõda (1853–1856) ja pärisorjusekaotamist Venemaal (1861) hakkasEestis tööstuskapitalism kiiresti arenema,turg laienes ja põllumajanduse kaubalisuskasvas – seetõttu tekkis tungiv vajadus täiustadaja arendada igat tüüpi liiklust, sealhulgastol ajal uusimat, st raudteeliiklustEesti territooriumile raudtee ehitaminekerkis päevakorda 19. sajandi 60ndatelaastatel. Just siis meenuski võimudele taaskord Baltiiski sadam – peaaegu kinnikülmumatumeresadam Soome lahes – ningselle kasulikkus seoses raudtee ehitamisega.Raudtee ehitamise küsimus oli üles tõstetudka varem. 1845. aastal esitas rühm Peterburikaubandus- ja rahandustegelasi eesotsasNarva kalevi- ja linavabriku omanikuA. Štiglitsiga rahandusministeeriumilePeterburi – Oranienbaumi (Lomonossov)– Narva raudtee ehitamise projekti. Edaspidiplaaniti raudteed pikendada Tallinnaja sealt edasi Baltiiski sadamani (Paldiskini).Sellel rühmal õnnestus saada ehitusekskontsessioon*. Teadmata põhjustelprojekti siiski vastu ei võetud. 1864. aastalesitasid Eestimaa rüütelkond ja Tallinnakaupmehed Balti tee ehitamiseks uueprojekti. Selle projekti kohaselt pidanuksraudtee ehitatama Inglise firma raha jajõududega, tingimusel, et see teenib omakapitalimahutuselt 5% aastatuludest. Sellegaei olnud valitsusringkonnad nõus japrojekt lükati tagasi. 1867. aastal võttisraudtee ehituse saatuse lõpuks enda kätteEestimaa rüütelkonna peamees Alexandervon der Pahlen, kes saavutaski raudteeehituse kontsessioonilepingu kinnitamisevalitsuses. Kontsessioon kinnitati 10. augustil1868.Kooskõlas valitsuse heakskiidetud projektigapidi Balti raudtee ühendama sadamalinnTallinna, Baltiiski sadama (Paldiski)ning tööstuslinn Narva Peterburiga ningsamuti Venemaa sisekubermangudega. Teeehitamiseks moodustati aktsiaselts BaltiRaudteekompanii, mis sõlmis lepingu Peterburipangaga E. M. Meier & Co. Pankomakorda sõlmis lepingu raudtee ehitamiseksMoskva 1. gildi kaupmehe P. I.Gubonini firmaga, mis alustaski raudteeehitamist.Raudtee ehitati valmis üsna kiiresti ninganti käitusse 1870. aasta oktoobris. Ehitustöödalgasid teetrassil kogu selle pikkuses1869. aasta mais. Trass jagati viiekslõiguks ja 40 ehitusobjektiks. Kokku töötasPaldiskist kuni Tosnoni üheaegselt 7000inimest, 15 000 hobuveokit ning ligikaudu1000 puuseppa ja kiviraidurit. Kõige rohkemtöölisi (umbes 3000) rassis esimesel,Paldiski–Aegviidu lõigul, kuna siin olitarvis teha kõige rohkem mullatöid. Mullatöödlõpetati trassil 1. novembriks 1869.Selle aja jooksul osales ehitustöödel keskmiselt6018 inimest. Ehitajad töötasid12–14 tundi päevas, elades ajutistes kasarmutes.Liigasustatus ja vilets toitlustaminepõhjustasid tüüfuse ja muude haigusteepideemiaid. Tee-ehitus viidi lõpule 1870.aasta sügiseks. Tee põhiliini pikkuseks kujunes390 kilomeetrit. Peale selle ehitati 45km jagu juurdesõidu- ja jaamateid (Paldiskis3,5 km). Ehituse käigus rajati 131 silda(neist suurimad sillad üle Narva ja Lugajõe). Raudteel oli 21 jaama, sealhulgas 1.klassi jaam Tallinnas ja 3. klassi jaam Paldiskis.Paldiski ja Tallinna vahele ehitati kaksjaama: Klooga (ametlik nimi Lodensee) jaKeila (Kegel). Riik ostis raudtee 1893. aastalvälja 12,2 miljoni rubla eest.Baltiiski sadamasse (Paldiskisse) ehitatudjaama koosseisu kuulusid vaksalihoone,teenistujate elumaja, kasarmu-tüüpi hoonetöölistele, ruumikad kaubaaidad* sadamaharul (osa neist ehitati ümber kasarmutestja vanglatest), pumbajaam koos veetorniga,kahekohaline vedurikuur (-depoo), tööriistaladu,ümberpööramisring, saun jms.Jaamas oli 3,5 km jaama- ja varuteid.Raudtee ehitamisega ühel ajal, 1870. aastaoktoobris, kinnitas Balti RaudteekompaniiPaldiski sadama rekonstrueerimise plaanisummale 1,8 miljonit rubla. Plaani järgituli sadamabasseini laiendada 80 000 ruutmeetrinija süvendada 8 meetrini, kaidekogupikkust tuli kasvatada ühe kilomeetrini.Uurimis- ja projekteerimistöödega tehtiküll algust, kuid alates 1871. aastast hakkasaktsiaselts tegelema Peterburi–Oranienbaumiraudtee ostmisega ning sadama ehitusPaldiskis vajus tagaplaanile.Balti tee ehitusega hakkas linn arenemaning selle sadam pääses vähetähtsa kohalikusadama staatusest. 19. sajandi lõpuksoli see koos Tallinna sadamaga Venemaasadamalinnade seas 3.–5. kohal.Baltiiski (Paldiski) sadamas käis eriti kibetöö hilissügisel ja varakevadel, kui Tallinnalaht juba hakkas kinni külmuma või oliveel jää all. Peamised eksportkaubad olidteravili, linaseemned, lina ja takud. Väljaveeti ka taimeõlisid ja piiritust.Sajandi lõpus hakati Tallinna ja Paldiskisadama kaudu välja vedama ka Lutherivabriku toodangut (peamiselt vineeri) jaUurali asbesti. Imporditavatest kaupadestolid tähtsaimad toorpuuvill, kivisüsi,koks, mitmesugused masinad ja seadmed,raud, vask, teras ja mineraalväetised. Põllumajandussaadustestveeti sisse heeringat(Norrast), apelsine, mandariine ja muidtroopilisi puuvilju, kusjuures viimaseidtoodi sisse hilissügiseti, kui Peterburi jaTallinna sadam hakkasid kinni külmumaja põhivedu toimus Baltiiski sadama (Paldiski)kaudu. Just sel ajal hakatigi Paldiski–Tallinna raudteed kohalike seas kutsumamandariiniteeks.Foto:http://www.imapress.spb.ru/* Maahaldusorganita linn – asustatudpunkt, mis evib küll linna õigusi, kuid ei olemaakonna administratiivkeskus (nimetatika kreisita linnaks ehk mittemaakonnalinnaks).* Kontsessioon (ld concessio – luba, mööndus)– valitsusvõimude antud luba eraettevõtteasutamiseks ühiskondlikult tähtsas,avalike huvide ja asjadega seonduvasvaldkonnas, näiteks raudtee-ettevõtted,telegraafiettevõtted jms.* Ait – laohoone, ladu (näiteks tollipunktis).L. V. Matsejevitši ajaloolise lühiülevaatematerjalide põhjal.Ajalooülevaate jätku võite lugeda meie ajalehejärgmisest numbrist.Paldiski Linnaleht nr.1/70


telekavaETVKANAL2TeisiPÄEV 12.01TV306.53 Tänane kava06.55 Terevisioon.08.55 Südameasi: Rännumees (Heartbeat, Inglise2000). Draamasari.09.45 Terevisioon*.11.50 Prillitoos*.12.45 Osoon*.13.10 Välisilm*.13.35 Välisilm esitleb: Põgenemine Põhja-Koreast(Escaping North Korea, 2009)*. Dokfilm.Põhja-Korea on üks maailma suletumaiddiktatuuririike, kus puuduvad inimõigused,ähvardab näljasurm ja tehakse orjatööd. Ometielab nii ahvatlevalt lähedal samal poolsaarelsama rahvas hoopis teistsugustes tingimustes,mis innustab igal aastal tuhandeid põhjakorealasiriigist põgenema. Ent kuna kaheKorea piir on läbipääsmatult suletud, jääbainsaks pääseteeks 10000-kilomeetrine retkläbi reetliku Hiina, Laose džunglite ja Tai, kuspõgenikke ähvardavad loendamatud ohud ningtabamise korral jääb valida vaid enesetapu jahukkamise vahel.14.35 Meelte maailm: Viinamarjad (Entretienavec la matiere, Prantsuse 2003)14.50 Allo Allo! (Inglise 1990)*. Komöödiasari.15.20 Minuscule: Ämblik (Prantsuse 2007)*15.30 Retseptita*.16.00 Tööotsija*.16.30 Õnne 13 (Eesti 2001).16.59 Õhtune kava17.00 Aktuaalne kaamera17.05 Lasteekraan. Saame kokku Tomi juures:Pisikud me sees. Kokata on lahe - kartulikoogid.Pettson ja Findus.17.40 Südameasi: Rännumees (Heartbeat, Inglise2000)*. Draamasari.18.30 Aktuaalne kaamera19.00 Ringvaade.20.05 Vabariigi kodanikud.21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm. Sport21.39 Luuletus: Priidu Beier. Ma ihkan sind21.40 OP!22.10 Martini unistus (Drömmen, Taani2006). R: Niels Arden Oplev. O: Janus DissingRathke, Bent Mejding, Anders W. Berthelsen jt.Draama. “Iga koolipäev on nagu lahing, mis tulebalati võita,” armastab põhikooli autoritaarnedirektor Lindum Svendsen oma kasvandikelekorrata. Tema enda sõnad hakkavad kardetudkoolmeistrit painama, kui 1969. aastal saabubseni külakoolis õppinud 13aastane Frits, kesvaimustub inimõiguste eest võitleja MartinLuther Kingi vägivallatu vastupanu põhimõttest.Fritsi suurimaks moraalseks toetajaks temavõitluses on hipilik asendusõpetaja FreddieSvale. “Martini unistus” võitis Berliini rahvusvaheliselfilmifestivalil parima lastefilmina“Kristallkaru” auhinna ja kuus Taani filmiauhinda“Robert”.23.55 Ringvaade*01.01 Homne kava01.03 ERR uudised06.00 Alf: Ellujäämine.06.25 Imelised salasõbrad: Kehvad naabrid.Joonissari.06.45 Dexteri laboratoorium. Joonissari07.05 Superkoer Krypto: Roomajate kogunemine.Streaky ekskursioon. Joonissari.07.30 Pardilood: Varanduse kaalumine. Joonissari.08.00 Reporter*09.00 Tee õnnele, 350*10.00 Armastuse nimel, 90/170*11.00 Kodus ja võõrsil, 4605-4606*12.00 Võsareporter*.12.35 Meedium: Olla Joey Carmichael*.13.30 Komissar Rex: Mürkgaas.14.25 Lastega kodus: Joey läheb Hollywoodi.15.00 Rubi, 50/115.16.00 Armastuse nimel, 91/170.17.00 Tee õnnele, 351.17.55 Kodus ja võõrsil, 4607-4608.19.00 Reporter20.00 Krimi20.30 Ülisalajane: Kummituslik võrgustik.21.30 Profid (Assassins, USA-Prantsuse 1995).R: Richard Donner. O: Sylvester Stallone,Antonio Banderas, Julianne Moore. Märulkahe elukutselise killeri ülipinevast kassi-hiiremängust.23.55 Tapvad sekspommid Hawaiil (HardHunted, USA 1992). R: Andy Sidaris. O: DonaSpeir, Roberta Vasquez. Märul eriagentidest,kes peavad päästma maailma rahu ja toomatagasi Lähis-Itta smugeldatud üliohtliku tuumaseadeldise.Kui üks agentidest tapetakse, eijää seksikatel spetsialistidel muud üle kui relvadhaarata ja olukord taas kontrolli alla saada.01.45 Kaks ja pool meest: Karm öö kargamisejaamas*02.10 Komissar Rex: Mürkgaas*03.00 Tuvikesed: Bensiinijaam. Bundyd sõidavadbensiinijaama tankima, aga kui paak täislastud, ei jätku bensiini lunastamiseks raha. Alon sunnitud oma võla orjatööga kinni maksma.03.25 Võsareporter*. Kui tead midagi hullu võiotsid ülekohtu vastu abi, siis helista vihjetelefonil54 54 1010.03.50 Reporter*04.40 Avameri (Open Water, USA 2003)*.R: Chris Kentis. O: Blanchard Ryan, DanielTravis. Põnevik kahest sukeldujast, keda tababhairünnak. Noore abielupaari unelmate puhkusKariibi merel muutub luupainajaks, kui nadsukeldumisretkelt pinnale tõustes avastavad, etpaat on lahkunud ja nemad avamerele hulpimaunustatud. Nad on näljas, külmas ja surmväsinudning tagatipuks ilmub silmapiirile esimenekurjakuulutav haiuim. Film põhineb tõestisündinudlool.06.15 Yu-Gi-Oh GX. Joonissari06.35 Miki-hiir ja sõbrad. Joonissari07.00 Winxid. Joonissari07.25 Mehed mustas. Joonissari08.00 Taltsutamatu hing*08.50 Kirgede torm*09.45 Vaprad ja ilusad*10.10 Hull sinu järele: Koogihirm*10.40 Õhtusöök viiele*11.10 Zorro: mõõk ja roos.12.00 Top Shop12.30 C.S.I. kriminalistid: Kosmoseveidrus*13.25 Maatohter: Närvide mäng*14.15 Hull sinu järele: Mu peika on tagasi.14.45 A-Rühm: Hall rühm. A-Rühm peab kinninabima tüdruku, kes varastas oma isa tagantkohvri tähtsate materjalidega.15.40 Kodu keset linna16.35 Taltsutamatu hing.17.30 Vaprad ja ilusad.17.55 Kirgede torm.18.55 TV3 uudised19.30 Õhtusöök viiele. Elustiilisaade20.00 Kaua võib! Vaatajate muredele püüablahendusi leida saatejuht Ain Allas.20.30 Dr House: Las nad söövad kooki.21.20 Jahitav (The Hunted, USA 1995). R: J. F.Lawton. O: Christopher Lambert, John Lone,Joan Chen, Yoshio Harada. Märul. Paul sõidabärireisile Tokiosse ning kohtab salapärastkaunitari. Järgnevate sündmuste käigus leiab taend valel ajal vales kohas, sekkumas kardetudninja-grupeeringu mõrvakatsesse. Kuna ta onainus inimene, kes jõugujuhi nägu nägi, on taelu ohus. Ta liitub sõbraliku samuraipaariga,keda seob ninja’dega juba kaks sajandit kestnudvihavaen. Võitluse käigus õpib Paul nii mõndagijulgusest, aust, armastusest ja ustavusest.23.20 C.S.I. kriminalistid: Läbipõlenud. Grissompalub pedofiili abi kahe kadunud poisileidmiseks ning loodab, et mees juhtumi seeläbiüles tunnistab. Juhtumi uurimine muutub igahetkega üha pingelisemaks.00.15 NCIS: Kriminalistid: Kadunud. Mereväelanekaob pärast kohtingut reporteriga jäljetult.Meeskond avastab, et kolm sama üksuse meeston tapetud, ning kahtlustavad, et nende ülemuson sarimõrvar.01.05 Angela pilk: Sinu silmis. Meeskond üritabpäästa Dozeri, kelle lennuk kaaperdati. Angelakohtub oma kunagise peika Peteriga ja saabteada, et ta emal oli kunagi rinnavähk.01.55 Kaua võib!*02.50 Telejazz Live04.50 Õhtusöök viiele*05.20 Kaua võib!*05.45 TV3 uudised*Paldiski Linnaleht nr.1/70


telekavaETVKANAL2KolmaPÄEV 13.01TV306.53 Tänane kava06.55 Terevisioon.08.55 Südameasi: Lapsemäng (Heartbeat, Inglise2000). Draamasari.09.45 Terevisioon*.11.40 OP!*12.10 Andidest Amazonaseni, 2/6: Amazonas(Wild South America. Andes to Amazon,Inglise 2000)*. Doksari. Amazonas on maailmavõimsaim jõgi, milles voolab viiendik kogumaailma jõgede veest. Igal aastal väljub Amazonasoma kallastest, ujutades mitmeks kuuksüle metsa umbes Inglismaa-suurusel territooriumil.Tulvamets on koduks kilpkonnadele,kaimanitele ja hiidsaarmastele. Siin lendavadkalad õhus ja delfiinid ujuvad puulatvade vahel.13.00 Riigikogu infotund. Otseülekanne14.00 FIBA EuroChallenge: TÜ/Rock - AntverpenGiants*.15.35 Vabariigi kodanikud*.16.30 Õnne 13 (Eesti 2001).16.59 Õhtune kava17.00 Aktuaalne kaamera17.05 Lasteekraan. Saame kokku Tomi juures:Saatan, kurat ja vanapagan. Lastesaade Suure-Peetri pööningult on eetris juba 666. kordaja just täna tahab Eedi Tomile üle korrata,mida tähendavad tegelikult need sõnad, midame kipume kurjasti kasutama. Karusmarjadmetsikus looduses: Näe, kes seal piiksub.Karusmarjad on Antarktikas, McMurdouurimisjaamas. Väljas on miinus 30 kraadi jalumetorm, aga väikesed pingviinid hakkavadjust munast kooruma.17.40 Südameasi: Lapsemäng (Heartbeat, Inglise2000)*. Draamasari.18.30 Aktuaalne kaamera19.00 Ringvaade. Otsige meid sõprade javaenlaste seast, maa alt ning maa pealt. Meoleme kõikjal, kus midagi juhtub ja kindlastioleme sinu telekas. Saada oma uudis meile jahomme räägivad sellest kõik - ringvaade@err.ee, tel 517 1712.19.30 Lotokolmapäev.20.05 Pealtnägija20.55 Viking Lotto21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm. Sport21.39 Luuletus: Olavi Ruitlane. Seitse kilo seljasminna21.40 Foorum. Kuidas parandada elu Eestis?22.30 Eesti lood: Teisel pool teed (Eesti 2009).Dokfilm. Kui täna on meil tervis, pere ja kodu,siis homme võime olla unustatud. Ühe raviasutuseosakonna inimestest võib saada meie uuspere ja haiglast uus kodu. Dokfilm ravikindlustamatuteosakonna argipäevast... RežissöörJaanis Valk.23.00 Ringvaade*23.30 Lotokolmapäev*00.00 Viking Lotto*00.05 Riigikogu infotund*01.07 Homne kava01.09 ERR uudised06.00 Alf: Näljane kui hunt.06.25 Imelised salasõbrad: Põrgulik padjapidu.Joonissari.06.45 Dexteri laboratoorium. Joonissari07.05 Superkoer Krypto: Kiisust vilepillipuhuja.Päikseprillid. Joonissari.07.30 Pardilood: Harfi rüüstajad. Joonissari.08.00 Reporter*09.00 Tee õnnele, 351*10.00 Armastuse nimel, 91/170*11.00 Kodus ja võõrsil, 4607-4608*12.00 Krimi*12.30 Ülisalajane: Kummituslik võrgustik*.13.30 Komissar Rex: Testament.14.25 Lastega kodus: Tüdrukud tahavad lõbutseda.15.00 Rubi, 51/115.16.00 Armastuse nimel, 92/170.17.00 Tee õnnele, 352.17.55 Kodus ja võõrsil, 4609-4610.19.00 Reporter20.00 RD: Maailma vanimad emmed. Dokfilm.Hiljuti šokeeris maailma uudis hispaanlannast,kes sünnitas 66aastaselt kaksikud. Tänaseks onsee naine juba surnud ja tema lapsed orvuksjäänud. Samuti 66aastane briti naine lasi ennastUkrainas kunstlikult viljastada, sest kodumaalkeeldusid arstid tema soovi täitmast. 70aastasestindia naisest sai aga maailma vanimesmasünnitaja. Need ja paljud teised šokeerivadtõsilood sunnivad küsima - miks riskivadvanaprouad oma eluga ja määravad oma lapsedparatamatusse orvupõlve?21.00 Unelmatelaev - Seišellid, 1/2.22.00 Jahtunud jälg: Emainstinkt.22.55 Vahelevõtja: Teener tegi.23.55 Las Vegas: Kangelased.00.50 Supernova, 2/4: Esimene öö, 2. Maailmaon haaranud läheneva kataklüsmi õudus.Päikese eriline aktiivsus põhjustab ebatavalistkäitumist linnu- ja loomariigis. Elu suurlinnadeshäirivad ebatavalised elektromagnetilisednähtused ja seletamatud plahvatused. Ka Richardsoni(Luke Perry) ja tema kolleege valitsusejärelevalve alla toimetav helikopter teeb läbiõnnetuse. Eluga pääsenud Richardson leiab endpeagi koos teda saatva eriagent Lisa Delgadoga(Tia Carrere) valitsuse salajasest rajatisestnimega Fööniks.01.40 Komissar Rex: Testament*02.25 Tuvikesed: Show Inglismaal 1.02.50 Rooli võim*. Saatejuhid Raivo Rimm jaKairi Rondo.03.15 Krimi*03.40 Reporter*04.25 Sandarm St. Tropezis (Le Gendarme deSt. Tropez, Prantsuse-Itaalia 1964)*. R: Jean Girault.O: Louis de Funes. Komöödia armastatudprantsuse näitleja Louis de Funes’ga peaosas.06.15 Yu-Gi-Oh GX. Joonissari06.35 Miki-hiir ja sõbrad. Joonissari07.00 Winxid. Joonissari07.25 Mehed mustas. Joonissari08.00 Taltsutamatu hing*08.50 Kirgede torm*09.45 Vaprad ja ilusad*10.10 Hull sinu järele: Mu peika on tagasi *10.40 Õhtusöök viiele*11.10 Zorro: mõõk ja roos.12.00 Top Shop12.30 Dr House: Las nad söövad kooki*13.25 Maatohter: Elustamiskatsed*14.15 Hull sinu järele: Korstnasse kirjutatud, 1.14.45 A-Rühm: Tagasi hoidmata. Frankie jaFace külastavad Murdockit tema uues töökohasning kõik kolm satuvad pantvangi. VIIMANEOSA!15.40 Kodu keset linna16.35 Taltsutamatu hing.17.30 Vaprad ja ilusad.17.55 Kirgede torm.18.55 TV3 uudised19.30 Õhtusöök viiele.20.00 Kaalust alla. Käes on kümnes ja ühtlasiviimane nädal Eva ja Peetri käe all. Enneotsustavat vahevõistlust saavad kolm viimastvõistlejat kingituseks rollivahetuse päeva. Kasnad teevad treeneritele kõik tagasi? Arstlikkontroll kinnitab, et kõigi kolme tervisenäitajadon oluliselt paranenud. Viimast korda võtabkeegi kaalus juurde ja viimast korda peab keegisaatest lahkuma. Inge kahtlustab, et mehedhääletavad ta välja. Kuidas läheb tegelikult jakes on need kaks, kes jäävad võistlema 50 000krooni nimel?20.55 Kondid: Tuhkatriinu papipakis.21.50 Põgenemine: Kullasoon. Michael ja Sarahhääletavad Miamisse, ent avastavad, et see onüpris ohtlik tegevus. Christina teavitab Lincolnioma plaanidest. T-Bag ja Self otsivad Scyllat,ent teevad siis avastuse.22.45 Top Gear. Kurikuulus osa, milles saatekülalineLionel Richie oleks peaaegu surmasaanud.23.45 Shark: Armukolmnurk.00.40 Jericho: Kondor.01.30 Kuni surm meid lahutab: Issi tütar. Eddieja Joy tütar tuleb aastavahetuseks vanematelekülla ning pettub peagi oma poiss-sõbra käitumiseks.Joy üritab tütre tuju parandada, entEddie ei oska tüdruku kaitseks välja astuda.01.55 Top Gear*02.50 Telejazz Live04.50 Õhtusöök viiele*05.20 STOP!*05.45 TV3 uudised*10 Paldiski Linnaleht nr. 1/70


telekavaETVKANAL2NeljaPÄEV 14.01TV306.53 Tänane kava06.55 Terevisioon.08.55 Südameasi: Langenud kangelased (Heartbeat,Inglise 2000). Draamasari.09.45 Terevisioon*.11.45 Pealtnägija*12.30 Eesti lood: Teisel pool teed (Eesti 2009)*.Dokfilm.13.00 Foorum*.13.50 Tegutseja.14.15 Unistuste hotell (Drommenes Hotel,Taani 2005). Dokfilm.15.15 Tähelaev: Erki Nool*.16.30 Õnne 13 (Eesti 2001).16.59 Õhtune kava17.00 Aktuaalne kaamera17.05 Lasteekraan. Saame kokku Tomi juures:Pritsimees Saamuel. Mina ja minu lemmikloom- papagoi. Pritsimees Saamuel: Normani kummitus.Norman tahab kõigest hingest võita hirmutamisvõistlust.Mina ja minu lemmikloom:Steveni papagoi. Ameerika Ühendriigid.17.40 Südameasi: Langenud kangelased (Heartbeat,Inglise 2000)*. Draamasari.18.30 Aktuaalne kaamera19.00 Ringvaade.20.05 Kahekõne.21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm. Sport21.39 Luuletus: Mehis Heinsaar. Vahel olenmahajäetud maja21.40 MI. Kuidas armastab kolme apelsiniDmitri Bertman? “MI” teeb sissevaate Moskvakultuslavastaja lavatöösse. Saatejuht TimoSteiner, toimetaja Johannes Tralla, režissöörErle Veber.22.10 El Sistema (Saksa 2009). Muusikadokumentaal.“El Sistema” on omapärane muusikaharidusesüsteem Venetsueelas, mis võimaldabsadadel tuhandetel peamiselt vaesematestperedest pärit lastel nautida musitseerimist.Selle käigus avastatud anded jõuavad agamaailmalavadele. Venetsueela visionäär JoseAntonio Abreu on selle süsteemi kaudu muutnudviimase kolmekümne aasta jooksul sadadetuhandete laste elu. Film viib vaataja Caracaseslummidest maailma parimatele kontserdilavadele.Muusikahariduse taustal toimubnoore inimese isiksuse areng, kujunevad väljaväärtushinnangud. Film näitab, kuidas kokkupuudeklassikalise muusikaga suudab muutaja täiendada inimese elu. Kõige andekamatelesaab neist muusikaõpingutest elukutse. Sellestsüsteemist kasvasid välja noor andekas dirigentGustavo Dudamel ja kontrabassist EdicsonRuiz, kes juba 17aastasena ning esimese ladinaameeriklasenasai Berliini Filharmoonikutetäisliikmeks. Film on võitnud arvukalt auhindu.Režissöörid Paul Smaczny ja Maria Stodtmeier.23.55 Ringvaade*00.59 Homne kava01.01 ERR uudised06.00 Alf: Pean jääma iseendaks.06.25 Imelised salasõbrad: Mul on sulle üllatus.Joonissari.06.45 Dexteri laboratoorium. Joonissari07.05 Superkoer Krypto: Liiga palju kokkasid.Liitu klubiga. Joonissari.07.30 Pardilood: Partide õnn. Joonissari.08.00 Reporter*09.00 Tee õnnele, 352*10.00 Armastuse nimel, 92/170*11.00 Kodus ja võõrsil, 4609-4610*12.00 Kaks ja pool meest: Söödakott.12.30 Unelmatelaev - Seišellid, 1/2*.13.30 Komissar Rex: Tappev mänguasi.14.25 Lastega kodus: Lõpetajad.15.00 Rubi, 52/115.16.00 Armastuse nimel, 93/170.17.00 Tee õnnele, 353.17.55 Kodus ja võõrsil, 4611-4612.19.00 Reporter20.00 Väljalend. Mida teeksite teie, kui teilepakutaks otse tänaval tasuta päikesereisi? Menukaseksperimendisaade alustab uut hooaegauute särtsakate saatejuhtidega - möödujateleteevad uskumatu pakkumise Siret Rüüberg jaseni raadiohäälena tuntud Kertu Jukkum.20.30 Komissar Rex: Ohtlik elu. Uus hooaeg.21.30 Takso 4 (Taxi 4, Prantsuse 2007). R:Gerard Krawczyk. O: Samy Naceri. Põnevikpolitseinikust, kelle päeva päästab kohaliktaksojuht.23.10 Teismeline võmm (Underclassman, USA2005). R: Marcos Siega. O: Nick Cannon, AdrianYoung. Krimikomöödia noorest võmmistTre Stokes (Nick Cannon), kes peab lahendamaWestbury eliitkoolis toimunud õpilase mõrva.00.50 Komissar Rex: Tappev mänguasi*01.40 Tuvikesed: Show Inglismaal 2.02.30 Kodusaade*03.05 Hooaeg*. Uue aasta lubadused on meilekõigile vähemal või rohkemal määral tuttavadja samuti ka see, et tihtipeale kipume needlubadused paari nädalaga unustama. “Hooaeg”uurib, millised võiks olla 2010. aasta lubadusedja missuguste abivahenditega saame neid lubadusipidada.03.40 Reporter*04.30 Kokasaade - Lusikas*05.05 Prohvet. Dokumentaalne jutustus PriskillaMändmetsast, keda avalikkus tundis prohvetPriskillana. Värvika taustaga daam kandideerisväga erinevatele kõrgetele ametikohtadele,esines igal võimalusel meedias ja edastas eestirahvale apokalüptilisi prohvetlikke ettekuulutusi.Kes oli Priskilla aga tegelikult?05.30 Ellujääja*. Näitleja ja muusik Ingrit Vahersai aasta tagasi teada, et tema keha on rünnanudlümfivähk. Ingrit keeldus keemiaravist,toitus ainult rohelisest toorainest, et saavutadakehas PH-tasakaal. Uskumatul kombel onlümfivähk Ingriti kehast taandunud.06.15 Yu-Gi-Oh GX. Joonissari06.35 Miki-hiir ja sõbrad. Joonissari07.00 Winxid. Joonissari07.25 Mehed mustas. Joonissari08.00 Taltsutamatu hing*08.50 Kirgede torm*09.45 Vaprad ja ilusad*10.10 Hull sinu järele: Korstnasse kirjutatud,1*10.40 Õhtusöök viiele*11.10 Zorro: mõõk ja roos.12.00 Top Shop12.30 Kaalust alla*13.25 Kondid: Tuhkatriinu papipakis*14.15 Hull sinu järele: Korstnasse kirjutatud, 2.14.45 Metsik Põhjala: Algus (Northern Exposure,USA 1990-1995). Dr Joel Fleischman onsunnitud pärast meditsiiniõpinguid minematööle Alaska väikelinna Cicelysse. Selle linnakõige mõjuvõimsam isik on endine astronautMaurice Minnifield, kes üritab muuta linnakestpuhkajate paradiisiks.15.40 Kodu keset linna16.35 Taltsutamatu hing.17.30 Vaprad ja ilusad.17.55 Kirgede torm.18.55 TV3 uudised19.30 Õhtusöök viiele. Loe ka www.ohtuleht.ee20.00 Stiilipäevik: Appi tõttab Ženja Fokin.Seekord läheb “Stiilipäevik” appi üksi kahte lastkasvatavale Tiinale, kes aasta tagasi Järva-Jaanisoma koti pakkis, lapsed käekõrvale võttisja Tallinna elama tuli. Stilist Ženja imestab, etnaised saavad hakkama küll vist kõigega, kuidaega enesele nad ei leia. Nii pühendabki taend terveks päevaks Tiinale ja aitab tal ennastpealinnale kohaselt trendikaks muuta.20.30 Brigaad 3. Uue brigaadi esimesel töövabalpäeval juhtub nii mõndagi ootamatut. Toomassatub kokku juba tuttava koeraga, Anti avastab,et tema teismelisest tütrest hakkab täiskasvanusaama, ning Ira üritab isiklikku elu rööbastessesättida.21.25 Värske Ekspress. Värske Eesti Ekspressikangelased ning nädala kuumad teemad raudseshaardes. Saadet juhib Mihkel Raud.22.30 Grey anatoomia: Ime. Kõik pingutavadselle nimel, et Meredithi elu päästa. Õnnetusetagajärjed on ikka veel tuntavad ning inimesisureb.23.25 Dr House: Kaabakas. Meeskond ravib16aastast malegeeniust, kuid tema käitumineajab kõiki töötajaid hulluks. Foreman kahtlustab,et House rikkus tema võimalused uueshaiglas tööd saada.00.20 Jooksus: Kodu on üle kõige01.10 Jäljetult kadunud: Pusle02.00 Värske Ekspress*02.55 Telejazz Live04.55 Õhtusöök viiele*05.20 Stiilipäevik: Appi tõttab Ženja Fokin*05.45 TV3 uudised*Paldiski Linnaleht nr.1/70 11


telekavaETVKANAL2REEDE 15.01TV306.53 Tänane kava06.55 Terevisioon.08.55 Südameasi: Karm õppetund (Heartbeat,Inglise 2000). Draamasari.09.45 Terevisioon*.11.45 Kahekõne*.12.40 MI*.13.05 Helisev maja (Eesti 2009)*. EMTA film“Helisev maja” keskendub muusika- ja teatriakadeemiatänasele päevale.13.30 Vanniskäik Prantsusmaal (ETV 1994).Telelavastus.14.05 Rahvakunstnikud: Eldor Renter (ETV1985).15.05 Ajalik ja ajatu. Eesti Evangeelse LuterlikuKiriku peapiiskop Andres Põder*.15.35 Tee legendaarne teekond, 1/3: Rohelisekulla kuningriigis (Sur la route légendaire duthé, Prantsuse 2007). Doksari. Kolmeosalinedokfilm jutustab legendaarsest Hiina maanteest,mida mööda kunagi liikusid suured teekaravanid.4000 kilomeetri pikkune tee looklespiki järske mäeahelikke, kulges üle jõgede, läbikõrbete ja mitmete riikide.16.30 Õnne 13 (Eesti 2001).16.59 Õhtune kava17.00 Aktuaalne kaamera17.05 Lasteekraan. Saame kokku Tomi juures:Reis ümber maailma. Indiaanipoiss Yakari. Reisümber maailma: Täna oleme Taimaal (Kanada2007). Põnev seiklussari lastele, kus ühe perelapsed avastavad ringi rännates maailma japeavad ühist reisipäevikut. Õed-vennad uudistavadEgiptuse püramiide, tantsivad Hawaiisaarel hula-hulat, ratsutavad Indias elevandiseljas, käivad Aafrikas safaril ja teevad koosmuidki toredaid asju.17.40 Südameasi: Karm õppetund (Heartbeat,Inglise 2000)*. Draamasari.18.30 Aktuaalne kaamera19.00 Ringvaade.20.05 Mida teie arvate?: Eestlase rahaasjad.Kõhna rahakotiga ajad tuleb kuidagi üle elada.Kes kuidas seda teeb, on iseasi - kes endapüksirihma koomale tõmmates, kes rahakottisügavamale taskusse peites. Millal saab kavalastkokkuhoiust naeruväärne koonerdamine ja kaskõik odav on ikka hea?21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm. Sport21.39 Luuletus: Ivar Sild. Ängi elupaik21.40 Kuulsuse narrid (ETV 1982). Telelavastus.23.10 Pealtnägija*00.00 Tähelaev: Erki Nool*. T01.10 Ringvaade*02.18 Homne kava02.20 ERR uudised12 Paldiski Linnaleht nr. 1/7006.00 Alf: Ma olen läinud. Viimane osa.06.25 Imelised salasõbrad: Buss kahele. Joonissari.06.45 Dexteri laboratoorium. Joonissari07.05 Superkoer Krypto: Bailey on tagasi.Streaky sisemine võitlus. Joonissari.07.30 Pardilood: Kuldvillak. Joonissari.08.00 Reporter*09.00 Tee õnnele, 353*10.00 Armastuse nimel, 93/170*11.00 Kodus ja võõrsil, 4611-4612*12.00 Ellujääja*.12.30 RD: Maailma vanimad emmed*.13.30 Komissar Rex: Nõiajaht.14.25 Lastega kodus: Õõtsuta hälli.15.00 Rubi, 53/115.16.00 Armastuse nimel, 94/170.17.00 Tee õnnele, 354.17.55 Kodus ja võõrsil, 4613-4614.19.00 Reporter20.00 10 põhjust sind vihata (10 Things I HateAbout You, USA 1999). R: Gil Junger. O: HeathLedger. Romantiline hittkomöödia Katist (JuliaStiles), kellele noorem õde Bianca üritab meeleheitlikultpeigmees leida.21.45 Ropult magus (The Sweetest Thing, USA2002). R: Roger Kumble. O: Christina Applegate,Selma Blair, Cameron Diaz. Komöödianaistest, kes ei karda haarata selle järele, misneile meeldib. Christina (Cameron Diaz),Courtney (Christina Applegate) ja Jane (SelmaBlair) on kolm sõbrannat, kes võtavad omanooruseaastatest kõik, mis võtta annab.23.20 Ingli silmad (Angel Eyes, USA 2001). R:Luis Mandoki. O: Jeremy Sisto, Terrence Howard,Jennifer Lopez. Draama mehest, kes kaotabautoavariis kogu oma pere ning kannatab pikkaaega mälukaotuse all. Siis aga kohtub ta naisega,kes on justkui tuttav tema alateadvusele ningtasapisi puhkeb mehe purunenud südames uusarmastus. Tundub, et lõpuks ometi saab ta omaeluga edasi minna ja jätta minevikuvaluga hüvasti.See on film südamevalust ja uue armastusepuhkemisest, film lootusest, tulevikust ja uutestvõimalustest.01.10 Eliitüksus (Rolling Thunder, USA 1996).R: Ralph Hemecker. O: Stephen Shellen.Märulikomöödia endistest eriüksuslastest, kespeavad lahendada kriitilise olukorra nii, etavalikkus sellest midagi teada ei saaks.02.40 Komissar Rex: Nõiajaht*03.30 Tuvikesed: Maagiline Seitse. Bundydleiavad oma majatrepilt viieaastase lapse, kellenimi on Seitse. Peg ja Al otsustavad leidlapseadopteerida. Peika jätab Kelly üksinda tühermaale.Peggy üritab laupäeva õhtul Aligavestlust arendada.04.20 Reporter*05.10 Ameerika supermodell 606.15 Yu-Gi-Oh GX. Joonissari06.35 Miki-hiir ja sõbrad. Joonissari07.00 Winxid. Joonissari07.25 Mehed mustas. Joonissari08.00 Taltsutamatu hing*08.50 Kirgede torm*09.45 Vaprad ja ilusad*10.10 Hull sinu järele: Korstnasse kirjutatud, 2*10.40 Õhtusöök viiele*11.10 Zorro: mõõk ja roos.12.00 Top Shop12.30 Värske Ekspress*13.25 Brigaad 3*14.15 Hull sinu järele: Kuutõbi ja veel midagi.14.45 Metsik Põhjala: Ajud, teadmised ja kohaliktarkus.15.40 Kodu keset linna16.35 Taltsutamatu hing.17.30 Vaprad ja ilusad.17.55 Kirgede torm.19.30 Õhtusöök viiele. Nädala viimasel õhtusöögilselgub järjekordne parim kodukokk,kes saab väärika auhinna.20.00 NCIS: Kriminalistid: Teesklus.21.00 Veel 48 tundi (Another 48 Hours, USA1990). R: Walter Hill.O: Eddie Murphy, Nick Nolte, Brion James,Kevin Tighe, Ed O’Ross, David AnthonyMarshall. Märulikomöödia. Võmm Jack Cates(Nick Nolte) on hädas, teda jahivad kaks mõrtsukatning ta peab 48 tunni jooksul tõestamaJäämeheks kutsutud narkoparuni olemasolu.22.55 Rannavalve pulmad Havail (Baywatch:Hawaiian Wedding, USA 2003). R: DouglasSchwartz. O: David Hasselhoff, Pamela Anderson,Yasmine Bleeth, Carmen Electra, Gena LeeNolin. Põnevik. Mitch Buchannon (David Hasselhoff)on elanud üle raske õnnetuse, millesttal õnnestus küll eluga pääseda, kuid mis jättistalle siiski jälje - pikemat aega on mees Los Angelesesmälukaotust ravinud. Olles taas jalulesaanud, suundub ta Hawaiile, et taas abielluda.00.35 Confetti (Inglise 2005). R: Debbie Isitt.O: Martin Freeman, Jessica Hynes, StephenMangan, Meredith MacNeill. Dokumentaalkomöödia.Pilkava alatooniga dokumentaaljälgib kolme paari, kes kõik võistlevad tiitlile“Aasta kõige originaalsem pulm”.02.20 Paine (The Offence, Inglise-USA 1972).R: Sidney Lumet. O: Sean Connery, TrevorHoward, Vivien Merchant, Peter Bowles.Põnevik. Uurija Johnson (Sean Connery) ontöötanud politseinikuna 20 aastat. Selle ajajooksul toime pandud arvukad mõrvad jamuud kuritööd on jätnud politseinikule jälje- aastaid allasurutud viha ja vägivaldsus löövadlõkkele, kui ta kuulab üle kahtlusalust Baxterit(Ian Bannen).04.15 Kirgede torm 1000. Seriaali “Kirgedetorm” (Sturm der Liebe) austajaile mõelduduhke üritus toimus oktoobrikuus Münchenisning tähistas 1000. osa salvestust.04.40 Õhtusöök viiele*05.10 TV3 uudised*


telekavaETVKANAL2LAUPÄEV 16.01TV307.23 Tänane kava07.25 Kit ja Kaboodle (Inglise 1998). Animasari07.35 Blanche (2006). Animasari07.40 Allveelaev Olli: Ära Betile räägi (Austraalia-USA2006). Animasari.07.55 Lili saar: Kildiekspress (Prantsuse 2006).Animasari.08.05 Cedric: Kolm meest ja põngerjas (Prantsuse2007)*. Animasari.08.40 Tweenie-põngerjad: Mina esimesena(Inglise 1998)*. Lastesari.09.00 Tööotsija*.09.30 Retseptita.10.00 Sõida maale!10.45 Õnne 13*.11.10 Veikko Tääri suusapäevikud11.30 Murdmaasuusatamise MK etapp Otepääl:Naiste 10 km (kl). Kümnendat korda võõrustabOtepää maailma murdmaasuusatajate eliiti,kes end Tehvandi rasketel radadel proovilepanevad.13.40 Lumelaudurite Otepää Big Air 2010finaal.13.50 Murdmaasuusatamise MK etapp Otepääl:Meeste 15 km (kl).16.05 Öörock hotellis. Ivo Linna (ETV 1988).Esineb ansambel Rock Hotel, solist Ivo Linna.16.35 Fawlty Towers: Ehitajad (Inglise 1975)*.Komöödiasari.17.04 Õhtune kava17.05 Kahekõne*.18.00 Tagatargemad.18.30 Aktuaalne kaamera18.40 Lõunameri, 1/6: Saarte ookean (SouthPacific, Inglise 2009). Doksari.19.40 Armukesed, 1/6 (Mistresses, Inglise2007). Draamasari.20.30 Õnne 13.21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm21.20 Sport. Sport21.37 Luuletus: Merca. Kallim...21.40 Kiirabihaigla: Keha ja hing (ER, USA2006). Draamasari.22.20 Hercule Poirot: Üks, kaks, kingapannalkinni naks (Agatha Christie’s Poirot, Inglise1992). Krimisari.00.05 24: 6.00-7.00 (USA 2005). Põnevussari.Raketi sihtmärk on Los Angeles, kuid seetulistatakse alla. President Logani turvaülemsaadab kellegi CTU-sse Jacki tapma. Tony,Michelle’i ja Chloe abiga lavastab Jack endasurma ja alustab uut elu.00.50 Tee legendaarne teekond, 1/3: Rohelisekulla kuningriigis (Sur la route légendaire duthé, Prantsuse 2007)*. Doksari. Kolmeosalinedoksari jutustab legendaarsest Hiina maanteest,mida mööda kunagi liikusid suured teekaravanid.4000 kilomeetri pikkune tee looklespiki järske mäeahelikke, kulges üle jõgede, läbikõrbete ja mitmete riikide.01.42 Homne kava01.44 ERR uudised06.00 Tantsi, kui oskad! 3.06.40 Reporter*07.35 Olseni kaksikud - Topeltnõidus (Double,Double, Toil and Trouble, USA 1993). R: StuartMargolin. O: Cloris Leachman, Mary-KateOlsen, Ashley Olsen. Komöödia.09.15 Kokasaade - Lusikas10.00 Rooli võim. Saatejuhid Raivo Rimm jaKairi Rondo.10.30 Kodusaade11.15 Hooaeg.12.00 Subboteja. Saatejuhid Aleksandr Zukermanja Mihhail Vladislavlev.13.00 Mootorite maailmas. Saate autor AreEller.13.20 Sandarm New Yorgis (Le Gendarme aNew York, Prantsuse-Itaalia 1965). R: JeanGirault. O: Louis de Funes. Teine pööranekomöödiafilm Louis de Funesiga peaosas.15.20 Meeleheitel koduperenaised: Tulesäde,mis pimeduse läbistab*.16.15 Kõmutüdruk: Ebakõlade aeg.17.10 Rosamunde Pilcher - Armastuse suvi(Rosamunde Pilcher - Sommer der Liebe,Inglise-Saksa 2007). R: Thomas Hezel. O: DianaStaehly, Bruno Bruni jun. Romantiline draama.19.00 Reporter+19.35 Pehmed ja karvased. Populaarne nukusaadenüüd Kanal 2s!20.05 Tähed muusikas. Uue aasta avalöök tulebRahvusooper Estonia solistidelt.21.05 Põrnikas Herbie - Pedaal põrandasse(Herbie Fully Loaded, USA 2005). R: AngelaRobinson. O: Michael Keaton, MattDillon, Lindsay Lohan. Komöödia filmiajaloopopulaarseimast neljarattalisest, Volkswageni“Põrnikast” nimega Herbie, kes näitab kohakätte igasugustele kiiretele ja vihastele.22.55 Starsky ja Hutch (Starsky & Hutch, USA2004). R: Todd Phillips. O: Owen Wilson,Snoop Dogg, Ben Stiller. Märulikomöödiakahest võmmist, kes peavad tülide kiustepaarisrakendina tegutsema.00.45 Keelatud võtted (The Thin Blue Lie, USA2000). R: Roger Young. O: Rob Morrow, RandyQuaid. Tõsieludraama ajakirjanikust, kespaljastas Philadelphia linnapea ja politseijaoskonnajõhkrad võtted.02.25 Kinnisidee (Obsessed, USA 2002). R:John Badham. O: Jenna Elfman. Tõsielulinemärul naisest, keda süüdistatakse tuntud arstiahistamises.03.55 Ropult magus (The Sweetest Thing, USA2002)*. R: Roger Kumble. O: Christina Applegate,Selma Blair, Cameron Diaz. Komöödianaistest, kes ei karda haarata selle järele, misneile meeldib.05.20 Reporter+*05.50 Võsareporter*.05.40 Kirgede torm*.07.20 Rähn Woody. Joonissari07.45 Phineas ja Ferb. Joonissari08.10 Miki-hiir ja sõbrad: Lõvikuningas Timonja Pumba. Joonissari09.00 Bakugan. Joonissari09.30 H2O - Merineitsid: Kuumas vees.10.00 Head isu! Hommikuses köögis toimetabRain Käärst.10.30 Stiilipäevik: Appi tõttab Ženja Fokin*11.00 Nurgakivi. Saatejuht on Priit Valge.11.30 Grey anatoomia: Ime*12.25 Brigaad 3*13.20 Pulmapäev rikkus mu elu (My WeddingDay Ruined My Life, Inglise 2007). Dokfilm.14.15 Peeter Paan (Peter Pan, USA-Inglise2003). R: P. J. Hogan. O: Jeremy Sumpter, RachelHurd-Wood, Olivia Williams, Jason Isaacs,Ludivine Sagnier. Seiklusfilm.16.20 Väike Manhattan (Little Manhattan, USA2005). R: Mark Levin. O: Josh Hutcherson,Charlie Ray, Bradley Whitford, Cynthia Nixon.Perefilm.18.00 Maatohter: Tupikus.18.55 TV3 uudised: Nädalalõpp19.30 Vilde tee.20.25 Doktor Dolittle (Doctor Dolittle, USA1998). R: Betty Thomas. O: Eddie Murphy,Oliver Platt, Richard Schiff, Ossie Davis. Perekomöödia.Dr John Dolittle (Eddie Murphy) onmees, kellel on olemas kõik, mida hing ihaldab:edukas karjäär, kaunis naine ja kaks kena tütart.Lisaks sellele on ta alla kirjutamas oma elukõige suuremale lepingule. Paraku pääseb ootamatultvalla teda lapsepõlves vaevanud võimesaada aru loomade ja lindude keelest.21.55 Äärmuslikud võtted (Extreme Dating,USA 2004). R: Lorena David. O: Meat Loaf,Benjamin King, Devon Sawa, Amanda Detmer,Andrew Keegan. Märulikomöödia. Neli ülekahekümneaastast otsivad edutult armastust.Suusareisil leiab üks neist õnne pärast õnnetustuisumäel. Teised teevad sellest järelduse, et õnnekson vaja õnnetust. Nad otsustavad korraldadainimröövi, ent palgatud röövlid osutuvadendisteks vangideks ja kogu afäär väljub kontrollialt. Teised peavad nüüd röövitud päästmaning päästeoperatsioon viib neid tagasi LAsse,kus tuleb ilmsiks mitu saladust. Kas äärmuslikudvõtted viivad tõelise armastuseni?23.50 Saatuslik taaskohtumine (Fatal Reunion,USA 2005). R: George Erschbamer. O: ErikaEleniak, David Millbern, Juliet Landau, MichaelBergin. Põnevik. Jessica on koduperenaine, kespole rahul oma abieluga. Ta otsib üles oma keskkooliaegsesõbra, kellesse ta kunagi armunudoli, ning püüab oma abikaasat armukadedakstehes abielu veidi ergutada.01.25 Messias: Kättemaks on magus (MessiahII: Vengeance is Mine, Inglise 2002). R: DavidRichards. O: Ken Stott, Neil Dudgeon, ArtMalik, Frances Grey. Krimifilm. .04.40 Õhtusöök viiele*05.10 TV3 uudised: Nädalalõpp*Paldiski Linnaleht nr.1/70 13


telekavaETVKANAL2PÜHAPÄEV 17.01TV307.18 Tänane kava07.20 Kit ja Kaboodle (Inglise 1998). Animasari07.30 Pritsimees Saamuel: Senni on haige (Inglise2008). Animasari.07.40 Inami: Tume kardin (Prantsuse 2007)*.Animasari.08.05 Cedric: Selgeltnägija (Prantsuse 2007).Animasari.08.15 Muumioru lood: Urri külaskäik (Jaapani-Soome 1990). Animasari.08.40 Tweenie-põngerjad: Praam (Inglise1998). Lastesari.09.00 Prillitoos.09.55 Jamie Oliver kodus: Spargel (Jamie atHome, Inglise 2007).10.20 Osoon*.10.45 Murdmaasuusatamise MK etapp Otepääl:Sprindi kvalifikatsioon (kl).12.50 Murdmaasuusatamise MK etapp Otepääl:Sprint. Finaalid (kl)15.00 Lõunameri, 1/6: Saarte ookean (SouthPacific, Inglise 2009)*. Doksari. Vaikse ookeanilõunaosa saared on muust maailmast sedavõrderaldatud, et seal elab loomi, keda ei leidukusagil mujal maailmas. Ka inimeste kultuuron teistsugune. Ehkki lugematud saared näevadvälja nagu paradiisikillukesed, näitab loodusvahel oma karmi palet - möllavad majakõrgusedlained, võimsad troopilised tormid jakaugel lõunas isegi tugevad lumetuisud.15.50 Ajalik ja ajatu. EEKBK Liidu president,Tartu Salemi Baptistikoguduse pastor MeegoRemmel.16.20 Kiirabihaigla: Keha ja hing (ER, USA2006)*. Draamasari.17.05 Kultuurkapitali aastapreemiad 2009.18.29 Õhtune kava18.30 Aktuaalne kaamera18.40 Kelmid ja pühakud: Viis miili südaööni(The Persuaders, Inglise 1971)*. Komöödiasari.19.35 Allo Allo! (Inglise 1990). Komöödiasari.20.05 Erisaade.20.30 IT-osakond, 2/6: Õnnetu Jean (The ITCrowd, Inglise 2006). Komöödiasari.21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm21.20 Aeg luubis21.40 Sport. Sport21.58 Luuletus: Kalev Keskküla. Kalamaja kuuVabariigi 73. aastapäeval22.00 Uued trikid (New Tricks, Inglise 2005).Krimisari.22.50 Armukesed, 1/6 (Mistresses, Inglise2007)*. Draamasari.23.40 Venetsueela Noorte SümfooniaorkesterLuzernis (Sinfonica de la Juventud Venezolana,Simon Bolivar from the Lucerne Festival atEaster 2007, Prantsuse-Saksa 2007)*. SimonBolivari Venetsueela Noorte SümfooniaorkestritLihavõttefestivalil Luzernis 2007. aastaljuhatab Gustavo Dudamel. Tootja EuroArts,ZDF/ARTE.01.07 Homne kava01.09 ERR uudised06.20 Rooli võim*.06.45 Tantsi, kui oskad! 3.07.30 Oravapoiss: Jäätiseauto saladus.07.55 Lazlo laager: Kutsu mind Almondineks.Lindprii Clam. Joonissari.08.15 Johnny Bravo. Joonissari08.40 Miki-Hiir tegutseb- Donald ja halloween.Donaldi tuletorn. Kuidas hoolitseda aia eest.Joonissari09.05 Lastega kodus*.11.00 Väljalend*.11.30 Pehmed ja karvased*.12.00 Tähed muusikas*.13.00 Vennad Grimmid (The Brothers Grimm,USA-Inglise 2005). R: Terry Gilliam. O: HeathLedger, Matt Damon. Seikluskomöödia maailmakuulsatestmuinasjutuvestjatest vendadestGrimmidest (Matt Damon ja Heath Ledger).15.10 Tippkutt (Top Gun, USA 1986). R: TonyScott. O: Tom Cruise, Val Kilmer. Neljale Oscarilekandideerinud põnevusdraama nooresthävituspiloodist (Tom Cruise), kes saadetakselennuakadeemiasse ennast täiendama.17.10 Rosamunde Pilcher - Udu KilrushHouse’i kohal (Rosamunde Pilcher - Nebel überSchloss Kilrush, Inglise-Saksa 2007). R: AndiNiessner. O: Lara-Joy Körner, Hendrik Duryn.Romantiline draama.19.00 Reporter+19.35 Ärapanija.20.05 Rahvuslik aare (National Treasure,USA 2004). R: Jon Turteltaub. O: Sean Bean,Nicolas Cage. Seiklusfilm aaretekütt Gatesist(Nicolas Cage), kes on kogu oma elu otsinudlegendaarset Templirüütlite varandust, midaenamus peab pelgalt müüdiks. Otsingud viivadGatesi kaardini, mis asub maailma kaitstuimadokumendi, Ameerika Iseseisvusdeklaratsioonitagaküljel.22.30 Avameri 2 (Open Water 2: Adrift, Saksa2006). R: Hans Horn. O: Richard Speight jun,Susan May Pratt. Tõsieluline põnevik muretustlõbureisist, millest saab luupainajalik õudus.Nädalavahetuseks luksusjahiga merele põrutanudkunagised koolikaaslased naudivad ilusatilma ja päikest.00.15 Pantvangiläbirääkija (Hostage Negotiator,USA 2001). R: Keoni Waxman. O: GailO’Grady, Michael Bowen. Thriller. TheresaFoley on teinud karjääri pantvangiläbirääkijanaja ta kutsutakse FBI akadeemiasse kursusiandma.01.50 Takso 4 (Taxi 4, Prantsuse 2007)*. R:Gerard Krawczyk. O: Samy Naceri. Põnevikpolitseinikust, kelle päeva päästab kohaliktaksojuht.03.20 Reporter+*03.50 Sandarm New Yorgis (Le Gendarme aNew York, Prantsuse-Itaalia 1965)*. R: JeanGirault. O: Louis de Funes. Teine pööranekomöödiafilm Louis de Funesiga peaosas.05.40 Kirgede torm*.07.20 Rähn Woody. Joonissari07.45 Phineas ja Ferb. Joonissari08.10 Miki-hiir ja sõbrad: Lõvikuningas Timonja Pumba. Joonissari09.00 Bakugan. Joonissari09.30 H2O - Merineitsid: Halb taust. Zanemuutub uudishimulikuks, kui Rikki ei taha öelda,kus ta elab - nimelt treileris koos oma isaga.Cleo läheb jaki pärast Lewise ja Charlotte’igakraaklema.10.00 Mänguväljak (The Sandlot, USA 1993). R:David Mickey Evans. O: Tom Guiry, Mike Vitar,Patrick Renna, Chauncey Leopardi, MartyYork. Perefilm.11.55 Vilde tee*12.50 Võrk: Null.13.45 STOP!14.15 Ernest hirmust haige (Ernest Scared Stupid,USA 1991). R: John R. Cherry III. O: JimVarney, Eartha Kitt, Austin Nagler, Shay Astar.Perekomöödia.16.00 Laulud tähtedega 2008.18.00 Maatohter: Intriigid tagajärgedega.18.55 TV3 uudised: Nädalalõpp19.30 Monk: Hr Monk on vee all.20.25 Kättemaksukontor: Modellid ja nohikud.Usalda, aga kontrolli, öeldakse, entparaku läheb see tihti meelest. Kaspar ja Gerthtutvuvad piltilusate supermodellidega. Tundub,et neiudki on noormeestest võlutud, ja koosveedetakse tormiline öö. Õnnetuseks kujunebhommikust noormeeste jaoks tõeline košmaarning appi peavad ruttama Frida ja Marion.21.20 Kokkupõrge (Deep Impact, USA 1998).R: Mimi Leder. O: Morgan Freeman, Tea Leoni,Robert Duvall, James Cromwell, Elijah Wood.Katastroofifilm. Tavaliselt soovitatakse eladaiga päeva nii, nagu oleks see viimane. Kuidasaga veedaksite te tänase, homse või järgmisenädala, kui teaksite, et maailma lõpp võibsaabuda juba aasta pärast? Selle küsimuse eesseisavad inimesed korraga hetkel, kui teadlasedavastavad, et Maale läheneb tohutusuurkomeet ning et kokkupõrge on vältimatu. Kõigesuurema riski võtab rühm astronaute, kes läkitataksetäitma meeleheitlikku ülesannet püüdalähenev taevakeha kursist kõrvale kallutada.Nad panevad kaalule oma elu, et päästa miljardeidMaa peal.23.40 Kolmnurk 3/3 (The Triangle III, USA2005). R: Craig R. Baxley. O: Eric Stoltz, SamNeill, Lou Diamond Phillips. Seikluspõnevik01.25 NCIS: Kriminalistid: Lahkarvamus.Meeskond uurib mõrvatud mereväelase juhtumitning avastab peagi, et tapmine võib seotudolla kahtlase relvaäriga.02.15 Vilde tee*03.00 Telejazz Live05.00 NCIS: Kriminalistid: Lahkarvamus*05.45 TV3 uudised. Nädalalõpp*14 Paldiski Linnaleht nr. 1/70

More magazines by this user
Similar magazines