Návod k použití CZ - Lucas CPR

lucas.cpr.com

Návod k použití CZ - Lucas CPR

Systém pro komprese hrudníkuNávod k použitíCZwww.lucas-cpr.com Výrobek společnosti JOLIFESystém pro komprese hrudníku LUCAS TM – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2397, © 2009 JOLIFE AB100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


2Děkujeme Vám, že jste si vybraliSystém pro komprese hrudníkuLUCAS TM 2.Se systémem LUCAS TM 2 dosáhnete upacientů se zástavou srdce 100 kompresíhrudníku za minutu o hloubce 3,81 -5,08 cm, jak doporučuje směrnice asociacíAHA (American Heart Resuscitation) aERC (European Resuscitation Council).Pokud budete mít nějaké dotazy týkající seproduktu nebo jeho používání, obrat’te sena svého místního distributora nebo navýrobce, společnost JOLIFE AB.VÝROBCE, ÚSTŘEDÍJOLIFE ABScheelevägen 17SE-223 70 LUNDSwedenTel.: +46 46 286 50 00Fax. +46 46 286 50 10www.jolife.cominfo@jolife.comInformace o místních distributorechnaleznete na www.jolife.com.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku3Obsah1 Důležité informace pro uživatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62.1 Systém pro komprese hrudníku LUCAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.2 Účel použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.3 Kontraindikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.4 Vedlejší účinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.5 Hlavní součásti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.6 Součásti systému LUCAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.7 Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93.1 Upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.2 Uživatelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.3 Kontraindikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.4 Vedlejší účinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.5 Symboly zobrazené na přístroji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.6 Obecná bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.7 Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.8 Provoz a obsluha přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.9 Údržba a opravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Příprava před prvním použitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124.1 Dodávané součásti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.2 Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.2.1 Nabíjení baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134.3 Příprava stabilizačního popruhu LUCAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.4 Příprava přepravní brašny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Použití systému LUCAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155.1 Příjezd k pacientovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.2 Vybalení systému LUCAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.3 Sestavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.4 Nastavení a použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.5 Použití stabilizačního popruhu LUCAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195.6 Přemístění pacienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.6.1 Zajištění pacientových paží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.6.2 Příprava ke zvednutí pacienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.6.3 Zvedání pacienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.6.4 Přemístění pacienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


45.7 Výměna napájecího zdroje za provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.7.1 Výměna baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.7.2 Připojení k externímu zdroji napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.8 Podpůrné terapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.8.1 Defibrilace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.8.2 Dýchání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235.8.3 Použití v katetrizační laboratoři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235.9 Sejmutí přístroje LUCAS z pacienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Ošetření po použití a příprava na další použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236.1 Pravidelné čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.2 Sejmutí a nasazení přísavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.3 Sejmutí a připevnění pásek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.4 Sejmutí a připevnění stabilizačního popruhu LUCAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256.5 Vyjmutí a dobití baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257.1 Pravidelné kontroly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.1 Indikace a výstrahy během normálního používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.2 Výměna baterie a funkce Smart Restart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.3 Signalizace závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299.1 Parametry pacienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299.2 Parametry komprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299.3 Fyzické parametry přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299.4 Parametry okolního prostředí pro použití přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299.5 Fyzické parametry baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309.6 Parametry okolního prostředí pro použití baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309.7 Směrnice pro elektromagnetické parametry okolního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . 319.8 Omezená záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Dodatek A: Součásti a příslušenství systému LUCAS2 . . . . . . . . . . . . 35Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku51 Důležité informace prouživateleInformace v tomto návodu k použití platí prosystém pro komprese hrudníku LUCAS2,označovaný také jako LUCAS.Před použitím systém pro kompresehrudníku LUCAS si musí všichni uživatelépřečíst celý Návod k použití.Tento návod musí být vždy snadnodostupný všem uživatelům systémuLUCAS.Při používání systému LUCAS vždydodržujte místní nebo mezinárodnísměrnice pro provádění kardiopulmonárníresuscitace.Použití jiného lékařského vybavení neboléků v kombinaci se systémem LUCASmůže ovlivnit účinek systému. Vždy siprostudujte návody k použití jinéholékařského vybavení nebo léků, abystese ujistili, že jsou vhodné pro použití vkombinaci s KPR.Systém LUCAS smí zakoupit neboobjednat pouze diplomovaný lékař.OCHRANNÉ ZNÁMKYLUCAS je ochranná známka společnostiJOLIFE AB.PROHLÁŠENÍ O SHODĚSystém pro komprese hrudníku LUCASvyhovuje požadavkům Evropské směrnicepro zdravotnické prostředky 93/42/EEC.Je označen symbolem CE:© Copyright JOLIFE AB 2009. Všechnapráva vyhrazena.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


62 Úvod2.1 Systém pro kompresehrudníku LUCASSystém pro komprese hrudníku LUCASje přenosný nástroj určený k překonávánípotíží, ke kterým dochází při manuálníkompresi hrudníku. Systém LUCASpomáhá záchranářům 100 kompresíhrudníku za minutu o hloubce 3,81 -5,08 cm, jak doporučují směrnice asociacíAHA (American Heart Resuscitation) aERC (European Resuscitation Council) 1 .2.2 Účel použitíSystém pro komprese hrudníku LUCASslouží k provádění zevní masáže srdce udospělých pacientů, u kterých dojde kakutní zástavě oběhu, definované absencíspontánního dýchání, srdečního pulzu aztrátou vědomí.Systém LUCAS se smí používat pouze vpřípadech, kdy je pravděpodobné, žekomprese hrudníku pacientovi pomohou.2.3 KontraindikaceSystém pro komprese hrudníku LUCASNEPOUŽÍVEJTE v následujícíchpřípadech:• Pokud není možné systém LUCASbezpečně nebo správně připevnit nahrudník pacienta.• Příliš malý pacient: Pokud nelze přejít dorežimu PAUZA nebo START, když setlakový polštářek dotýká hrudníkupacienta a systém LUCAS hlásí 3 rychlévýstražné signály.• U příliš velkých pacientů: Pokud nelzepřipevnit horní část systému LUCAS kzadní desce bez stlačení pacientovahrudníku.Při používání systému LUCAS vždydodržujte místní nebo mezinárodnísměrnice pro provádění KPR.2.4 Vedlejší účinkyMezinárodní součinnostní výbor proresuscitaci (ILCOR) uvádí tyto vedlejšíúčinky KPR 2 :„Zlomeniny žeber a další poranění jsouběžné, avšak přijatelné důsledky KPR vporovnání s rizikem smrti v důsledkuzástavy oběhu. Po resuscitaci musí býtvšichni pacienti znovu vyšetřeni a musí býtnově vyhodnocena jejich případná zraněnísouvisející s resuscitací.“Kromě výše uvedeného při použití systémupro komprese hrudníku LUCAS běžnědochází k podlitinám a k bolestem vhrudníku.2.5 Hlavní součástiHlavní součásti systému pro kompresehrudníku LUCAS jsou následující:• Zadní deska, umístěná pod pacientemjako opora při externích kompresíchhrudníku.• Horní část, která obsahuje patentovanoudobíjecí baterii LUCAS a kompresnímechanismus se snímatelnoupřísavkou.• Stabilizační popruh, který pomáházajistit polohu přístroje na pacientovi.• Měkká přepravní brašna.1. 2005 American Heart Association Guidelines forCardiopulmonary Resuscitation and EmergencyCardiovascular Care, Circulation 2005; 112; 25-262. 2005 International Concensus on CardiopulmonaryResuscitation and Emergency Cardiovascular CareScience with Treatment Recommendations.Resuscitation 2005;67:195Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku72.6 Součásti systému LUCAS 131519 8 102314 164521206187191. Ovládací panel2. Kryt3. Pásek4. Uvolňovací kroužek5. Podpěrné rameno6. Čelist’ové uzávěry7. Zadní deska8. Napájecí konektor9. Měch10. Přísavka11. Napájecí zdroj12. Kabel napájecího zdroje13. Baterie14. Tlakový polštářek15. Horní část16. Větrací otvory17. Napájecí kabel do vozidla18. Přepravní brašna13 12 1117Stabilizační popruh LUCAS19. Opěrka hlavy20. Spona21. Pásek podpěrného rameneSystém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


82.7 Ovládací panelZAPNUTÍ A VYPNUTÍ:Systém LUCAS zapnete nebo vypnetestisknutím tohoto tlačítka na 1 sekundu.Když se systém LUCAS zapne,automaticky provede kontrolu funkcí aochranného systému. Po ukončení testuse rozsvítí zelená kontrolka vedletlačítka ADJUST (Nastavení). Tentoproces trvá přibližně 3 sekundy.ADJUST (Nastavení):Tento režim se používá pro nastavenípolohy přísavky. Když stisknete tototlačítko, můžete pohybovat přísavkounahoru a dolů. Pro nastavení počátečnípolohy přísavky ručně přitisknětepřísavku dvěma prsty na pacientůvhrudník.PAUSE (Pozastavení):Po stisknutí tohoto tlačítka se kompresnímechanismus dočasně zastaví azablokuje se v počáteční poloze. Tutofunkci použijte, když chcete systémLUCAS dočasně zastavit, ale současněchcete zachovat počáteční polohupřísavky.ACTIVE (continuous) (spojitě):Po stisknutí tohoto tlačítka bude systémLUCAS spojitě provádět kompresehrudníku. Zelená kontrolka bude blikat8krát za minutu, aby upozorňovala naventilaci během probíhajících kompresí.MUTE (Ztlumení):Pokud stisknete toto tlačítko běhemčinnosti systému LUCAS, ztlumíte na60 sekund výstražnou signalizaci.Pokud stisknete toto tlačítko, když jesystém LUCAS vypnutý, indikátor stavubaterie zobrazí stav nabití baterie.Indikátor stavu baterie:Tři zelené kontrolky zobrazují stavnabití baterie:• Tři zelené kontrolky: Plně nabitá• Dvě zelené kontrolky: Nabitá ze 2/3• Jedna zelená kontrolka: Nabitá z 1/3• Jedna oranžová blikající kontrolka avýstražná signalizace během činnosti:téměř vybitá baterie, zbývá přibližně10 minut provozu.• Jedna červená blikající kontrolka avýstražná signalizace: baterie je vybitáa musí se dobít.• Jedna červeně svítící kontrolka avýstražná signalizace: baterie je vadná.Poznámka: Pokud kontrolka úplněvpravo svítí oranžově a nikoli zeleně,baterie dosáhla konce své životnosti.Společnost JOLIFE AB doporučujevyměnit baterii za novou.Indikátor výstrahy:Červeně svítící kontrolka a signalizacevýstrahy označují závadu.Podívejte se do kapitoly 8 Řešeníproblémů:V části 8.1 naleznete indikace avýstrahy během normálního provozu.V části 8.3 naleznete výstražnousignalizaci závad.ACTIVE (V činnosti) (30:2):Po stisknutí tohoto tlačítka bude systémLUCAS provádět 30 kompresí hrudníkua potom se dočasně na 3 sekundyzastaví. Během zastavení může uživatelprovést 2 cykly dýchání. Po zastavení secyklus znovu spustí. Blikající kontrolka vkombinaci s posloupností výstražnýchsignálů upozorní uživatele před každoupauzou pro dýchání.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku93 Bezpečnostní opatřeníPro zajištění maximální bezpečnosti si vždypečlivě přečtěte tuto část před použitímpřístroje, prováděním jakékoli práce nazařízení nebo prováděním nastavení.3.1 UpozorněníV návodu se vyskytují upozorněníoznačená slovy VAROVÁNÍ neboUPOZORNĚNÍ.• UPOZORNĚNÍ – Upozornění napotenciálně nebezpečnou situaci, kteráby mohla mít za následek lehký nebostředně těžký úraz.• VAROVÁNÍ – Upozornění napotenciálně nebezpečnou situaci, kteráby mohla mít za následek smrt nebotěžký úraz.3.2 UživateléSpolečnost JOLIFE AB doporučuje, aby sesystémem pro komprese hrudníku LUCASpracovaly pouze osoby se zdravotnickouprůpravou, např.:poskytovatelé první pomoci, pracovnícizdravotnické záchranné služby, zdravotnísestry, lékaři nebo zdravotnický personál,kteří:• absolvovali kurz KPR podle směrnic proresuscitaci, např. od asociace AHA(American Heart Association), Evropskérady pro resuscitaci nebo podleekvivalentních předpisů,• A absolvovali školení o způsobupoužívání systému LUCAS.3.3 KontraindikaceSystém pro komprese hrudníku LUCASNEPOUŽÍVEJTE v následujícíchpřípadech:• Pokud není možné systém LUCASbezpečně nebo správně připevnit nahrudník pacienta.• Příliš malý pacient: Pokud nelze přejít dorežimu PAUZA nebo START, když setlakový polštářek dotýká hrudníkupacienta a systém LUCAS hlásí 3 rychlévýstražné signály.• U příliš velkých pacientů: Pokud nelzepřipevnit horní část systému LUCAS kzadní desce bez stlačení pacientovahrudníku.Při používání systému LUCAS vždydodržujte místní nebo mezinárodnísměrnice pro provádění KPR.3.4 Vedlejší účinkyMezinárodní součinnostní výbor proresuscitaci (ILCOR) uvádí následujícívedlejší účinky KPR 3 :„Zlomeniny žeber a další poranění jsouběžné, avšak přijatelné důsledky KPR vporovnání s rizikem smrti v důsledkuzástavy oběhu. Po resuscitaci musí býtvšichni pacienti znovu vyšetřeni a musí býtnově vyhodnocena jejich případná zraněnísouvisející s resuscitací.“Kromě výše uvedených vedlejších účinkůpři použití systému pro komprese hrudníkuLUCAS běžně dochází k podlitinám a kbolestem v hrudníku.3. 2005 International Concensus on CardiopulmonaryResuscitation and Emergency Cardiovascular CareScience with Treatment Recommendations.Resuscitation 2005;67:195Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


103.5 Symboly zobrazené napřístrojiSymboly natypovém štítkuSymbol VýznamPozor – nebezpečí skřípnutí prstůBěhem činnosti systému LUCASnepokládejte ruce na přísavku nebopod ní. Chraňte prsty předčelist’ovými uzávěry běhempřipojování horní části nebo přizvedání pacienta.Pozor – nezvedejte pacienta zapáskyNezvedejte pacienta pomocí pásek.Pásky slouží pouze k upevněnípacientových paží k systému LUCAS.Umístěte dolní okraj přísavky těsněnad konec hrudní kosti, jak jevyznačeno na obrázku.Přísavka by měla být uprostřed tělanad hrudníkem.Zatáhnutím za uvolňovací kroužkysundáte horní část ze zadní desky.Symboly na typovém štítkuSymbol VýznamPozor – čtěte Návod k použití.Všichni uživatelé si musí předpoužitím systému pro kompresehrudníku přečíst celý Návodk použití.Rok výrobyBaterie nebo elektronickékomponenty nesmí být odhazoványdo normálního odpadu.2Art no.300000-0012-24VDCNepoužívat opakovaně – pouze najedno použití.Napájecí konektorIP 43Požadovaný stupeň ochrany jezajištěn krytím podle IEC 60 529.Stejnosměrné napětíPřipojení k pacientovi typu BF sochranou proti defibrilaci.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku113.6 Obecná bezpečnostníopatřeníUpozornění – používejte pouzeschválené příslušenstvíSe systémem LUCAS používejte pouzepříslušenství schválené společnostíJOLIFE AB. Při použití neschválenéhopříslušenství nemusí systém LUCASfungovat správně. Používejte pouze baterieLUCAS a napájecí zdroj LUCAS určené prosystém LUCAS. Při použití jiných bateriínebo napájecího zdroje může dojít ktrvalému poškození systému LUCAS.Také se tím ruší platnost záruky.Upozornění – kapalinaNeponořujte systém LUCAS do kapaliny.Pokud by kapalina vnikla pod kryt, můžedojít k poškození přístroje.3.7 BaterieVAROVÁNÍ – VYBITÁ BATERIEPokud bliká oranžová kontrolka, proveďtejednu z následujících akcí:• Vyměňte baterii za nabitou baterii.• Připojte externí napájecí zdroj LUCAS.Upozornění – ponechte vloženou bateriiAby bylo možné systém LUCAS používat,musí být vždy vložena baterie LUCAS(i při napájení systému pomocí napájecíhozdroje).Abyste minimalizovali dobu přerušeníčinnosti, doporučujeme nosit v přepravníbrašně nabitou náhradní baterii LUCAS.3.8 Provoz a obsluha přístrojeVAROVÁNÍ – NEVHODNÁ POLOHAPokud není možné systém LUCASbezpečně nebo správně připevnit nahrudník pacienta, zahajte znovu manuálníKPR.VAROVÁNÍ – NESPRÁVNÁ POLOHANAD HRUDNÍKEMPokud není tlakový polštářek ve správnépoloze vůči hrudní kosti, hrozí zvýšenénebezpečí poškození hrudního koše avnitřních orgánů. Rovněž je narušen krevníoběh pacienta.VAROVÁNÍ – NESPRÁVNÁ POČÁTEČNÍPOLOHAPokud tlakový polštářek tlačí na hrudníkpříliš silně nebo příliš slabě, dochází knarušení krevního oběhu pacienta.Neprodleně stiskněte tlačítko ADJUST aupravte výšku přísavky.VAROVÁNÍ – ZMĚNA POLOHY BĚHEMČINNOSTIPokud dojde ke změně polohy přísavkyběhem činnosti systému nebo defibrilace,neprodleně stiskněte tlačítko ADJUST anastavte polohu. K zajištění správné polohyvždy použijte stabilizační popruh LUCAS.Upozornění – defibrilační elektrodyUmístěte defibrilační elektrody a vodiče tak,aby nebyly pod přísavkou. Pokud jsou již napacientovi umístěny elektrody, zajistěte,aby nebyly pod přísavkou. Jestliže tamjsou, musíte použít nové elektrody.Upozornění – gel na hrudníkuPokud se na pacientově hrudi nachází gel(např. z vyšetření ultrazvukem), polohapřísavky se během používání může měnit.Odstraňte zbytky gelu před použitímpřísavky.Upozornění – použití stabilizačníhopopruhuPokud použití stabilizačního popruhuLUCAS brání nebo zpožďuje lékařskéošetření pacienta, počkejte s nasazenímstabilizačního popruhu.Upozornění – podpůrné terapiePoužití jiného lékařského vybavení neboléků v kombinaci se systémem LUCASmůže ovlivnit účinek systému. Vždy siprostudujte návody k použití jinéholékařského vybavení nebo léků, abyste seujistili, že jsou vhodné pro použití vkombinaci s KPR.VAROVÁNÍ – Rušení EKGStlačování hrudníku narušuje snímáníEKG. Přes spuštěním snímání EKGstiskněte tlačítko PAUSE. Totopozastavení by však mělo být co nejkratší.Komprese znovu spust’te stisknutímtlačítka ACTIVE (continuous) neboACTIVE (30:2).Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku134.2 BateriePatentovaná LiPo (Lithium Polymer)baterie je výhradním napájecím zdrojempro systém LUCAS. Baterii je možné zesystému vyjmout a dobít. Baterie jemechanicky zajištěna v přístroji i vnabíječce baterií, aby byla vždy správněvložena. Na horní straně baterie jsoukontakty zajišt’ující napájení a komunikaci snabíječkou baterií a systémem LUCAS.• Vloženou v systému LUCAS- Vložte baterii do otvoru v krytusystému LUCAS.- Zapojte napájecí zdroj do napájecíhokonektoru na boku systému LUCAS.- Zapojte napájecí kabel do elektrickézásuvky.4.2.1 Nabíjení baterieBaterii LUCAS lze nabíjet dvěma způsoby:• V externí nabíječce baterií LUCAS(volitelná)- Vložte baterii do otvoru v nabíječcebaterií.- Zapojte napájecí kabel nabíječkybaterií do elektrické zásuvky.Plně nabitá baterie je indikována zelenýmikontrolkami.Upozornění – ponechte vloženou bateriiAby bylo možné systém LUCAS používat,musí být vždy vložena baterie LUCAS(i při napájení systému pomocí napájecíhozdroje).Upozornění – používejte pouzeschválené příslušenstvíSe systémem LUCAS používejte pouzepříslušenství schválené společnostíJOLIFE AB. Při použití neschválenéhopříslušenství nebude systém LUCASfungovat správně. Používejte pouze baterieLUCAS a napájecí zdroj LUCAS určené prosystém LUCAS. Při použití jiných bateriínebo napájecího zdroje může dojít ktrvalému poškození systému LUCAS.Také se tím ruší platnost záruky.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


144.3 Příprava stabilizačníhopopruhu LUCASPřed prvním použitím systému LUCASpřipevněte pásky podpěrného ramene,které jsou součástí stabilizačního popruhu,k podpěrným ramenům.1. Omotejte vždy jeden pásekpodpěrného ramene kolempodpěrného ramene.2. Utáhněte spony na vnitřní straněpodpěrného ramene.4.4 Příprava přepravní brašnyTM1. Vložte plně nabitou baterii LUCAS dootvoru pro baterii v krytu systémuLUCAS.2. Zkontrolujte, zda je správně nasazenapřísavka.3. Horní část přístroje položte do brašnytak, aby kryt směřoval k otevřenémukonci.4. Do jedné z kapes mezi podpěrnýmirameny uložte externí napájecí zdroj(volitelný).5. Do druhé kapsy uložte další (volitelnou)nabitou baterii LUCAS.6. Uložte opěrku hlavy stabilizačníhopopruhu mezi podpěrná ramena.7. Do bočních kapes u krytu lze uložitdalší přísavky.8. Navrch brašny položte zadní desku.9. Sepněte suché zipy zeleného pásu proupevnění zadní desky.10. Do průhledné kapsy brašny uložteNávod k použití.11. Zavřete brašnu.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


330:2Systém pro komprese hrudníku155 Použití systémuLUCAS5.1 Příjezd k pacientoviPři potvrzení zástavy srdce okamžitězahajte manuální kardiopulmonárníresuscitaci (KPR). Pokračujte v ní sminimem přestávek.3. Stisknutím tlačítka ON/OFF naovládacím panelu na 1 sekunduzapněte systém LUCAS v brašně aspust’te test přístroje. Až se rozsvítízelená kontrolka u tlačítka ADJUST,systém bude připraven k použití.5.2 Vybalení systému LUCAS1. Položte brašnu horním koncem k sobě.2. Položte levou ruku na černý pásek nalevé straně a zatáhněte za červenourukojet’, až se brašně rozevře.TMLUCAS 2Poznámka: Pokud ponecháte systémLUCAS v režimu ADJUST po dobu 5 minut,automaticky se vypne.Upozornění – výstražná signalizacezařízeníPokud dojde k poruše, rozsvítí se červenákontrolka a zazní bzučivý signál. Informaceo řešení problémů naleznete v části 8.3.Upozornění – ponechte vloženou bateriiAby bylo možné systém LUCAS používat,musí být vždy vložena baterie LUCAS(i při napájení systému pomocí napájecíhozdroje).Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


165.3 Sestavení1. Vyjměte z přepravní brašny zadnídesku.5. Znovu zahajte manuální KPR.6. Uchopte držadla na podpěrnýchramenou a vyjměte horní část systémuLUCAS z brašny. Jedním zatáhnutímza uvolňovací kroužky otevřetečelist’ové uzávěry.7. Pust’te uvolňovací kroužky.2. Ukončete manuální KPR.3. Podepřete hlavu pacienta.4. Opatrně podložte zadní desku systémuLUCAS pod pacienta, těsně podpodpaždí. Použijte některý znásledujících postupů:a. Podržte pacientovo rameno a mírnězvedněte horní část těla.b. Převalte pacienta ze strany nastranu.Poznámka: Pokud přesně umístítezadní desku, zjednodušíte azrychlíte správné umístění přísavky.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku178. Připevněte podpěrné rameno, které jek vám nejblíže, k zadní desce.5.4 Nastavení a použitíKompresní bod musí být ve stejném místějako u manuální KPR a musí odpovídatpředpisům.Když je tlakový polštářek v přísavce vesprávné poloze, dolní okraj přísavky jeumístěn těsně nad koncem hrudní kosti.9. Ukončete manuální KPR.10. Připevněte k zadní desce druhépodpěrné rameno, aby obě podpěrnáramena pasovala proti zadní desce.Ramena zacvakněte.11. Jednou za ně zatáhněte, abyste sepřesvědčili, že jsou části správněspojeny.Vnější okrajpřísavkyTlakovýpolštářekVAROVÁNÍ – NESPRÁVNÁ POLOHANAD HRUDNÍKEMPokud není tlakový polštářek ve správnépoloze vůči hrudní kosti, hrozí zvýšenénebezpečí poškození hrudního koše avnitřních orgánů. Rovněž je narušen krevníoběh pacienta.Poznámka: Pokud se horní část nepřipojík zadní desce, zkontrolujte, zda jsoučelist’ové uzávěry otevřeny a zda jsteuvolnili uvolňovací kroužky.VAROVÁNÍ – PŘÍLIŠ VELKÝ PACIENTPokud je pacient příliš velký, horní částsystému LUCAS se nespojí se zadnídeskou bez stlačení pacientova hrudníku.Pokračujte v manuálním stlačováníhrudníku.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


181. Prstem zkontrolujte, zda je dolní okrajpřísavky těsně nad koncem hrudní kosti.c. Stisknutím tlačítka PAUSE nastavtepočáteční polohu a vyjměte prstyz přísavky.V případě potřeby přemístěte přístroj tak,že zatáhnete za podpěrná ramena aupravíte jeho polohu.2. Upravte výšku přísavky a nastavtepočáteční polohu.a. Systém LUCAS musí být v režimuADJUST.b. Stlačte přísavku dolů dvěma prsty,až se tlakový polštářek dotknepacientova hrudníku, aniž by došloke stlačení hrudníku.d. Zkontrolujte správnou polohu.Pokud není poloha správná,stiskněte tlačítko ADJUST,zatáhněte za přísavku a změňtevycentrování nebo výšku a nastavtenovou počáteční polohu. Stisknětetlačítko PAUSE.e. Stiskněte tlačítko ACTIVE(continuous) NEBO ACTIVE (30:2)a spust’te stlačování hrudníku.VAROVÁNÍ – NEVHODNÁ POLOHAPokud není možné systém LUCASbezpečně nebo správně připevnit nahrudník pacienta, zahajte znovu manuálníKPR.VAROVÁNÍ – PŘÍLIŠ MALÝ PACIENTPříliš malý pacient: Pokud nelze přejít dorežimu PAUZA nebo START, když setlakový polštářek dotýká hrudníku pacientaa systém LUCAS hlásí 3 rychlé výstražnésignály. Znovu zahajte manuálnístlačování.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku19VAROVÁNÍ – NESPRÁVNÁ POČÁTEČNÍPOLOHAPokud tlakový polštářek tlačí na hrudníkpříliš silně nebo příliš slabě, dochází knarušení krevního oběhu pacienta.Neprodleně stiskněte tlačítko ADJUST aupravte výšku přísavky.Upozornění – gel na hrudníkuPokud se na pacientově hrudi nachází gel(např. z vyšetření ultrazvukem), polohapřísavky se během činnosti systému můžeměnit. Odstraňte zbytky gelu před použitímpřísavky.Pozor – nebezpečí skřípnutí prstůBěhem činnosti systému LUCASnepokládejte ruce ani jiné části těla napřísavku nebo pod ní. Nedotýkejte sečelist’ových uzávěr, zvláště při zvedánípacienta.VAROVÁNÍ – PORANĚNÍ PACIENTABěhem činnosti systému LUCASneponechávejte pacienta nebo zařízeníbez dozoru.VAROVÁNÍ – ZMĚNA POLOHY BĚHEMČINNOSTIPokud dojde ke změně polohy přísavkyběhem činnosti systému nebo defibrilace,neprodleně stiskněte tlačítko ADJUST anastavte polohu. K zajištění správné polohyvždy použijte stabilizační popruh LUCAS.5.5 Použití stabilizačníhopopruhu LUCASStabilizační popruh LUCAS pomáhá zajistitsprávnou polohu během činnosti přístroje.Použijte ho během činnosti systémuLUCAS, abyste co nejvíce omezilipřestávky.Upozornění – použití stabilizačníhopopruhuPokud použití stabilizačního popruhuLUCAS brání nebo zpožďuje lékařskéošetření pacienta, počkejte s nasazenímstabilizačního popruhu.1. Vyjměte z přepravní brašny opěrkuhlavy, která je součástí stabilizačníhopopruhu (pásek podpěrných ramenstabilizačního popruhu by již měl býtpřipevněn k podpěrným ramenům).2. Opěrku hlavy ve sponách úplněroztáhněte.3. Opatrně zvedněte pacientovu hlavu apodložte opěrku hlavy pod pacientůvkrk. Umístěte opěrku co nejblížek pacientovým ramenům.4. Spojte spony na páscích podpěrnýchramen se sponami na opěrce hlavy.Připojte tyto sponky na popruzíchopěrky hlavy k popruhům přístroje.Zkontrolujte, že tyto popruhy nejsoupřekroucené.5. Pevně podržte podpěrná ramenasystému LUCAS a pevně dotáhněteopěrku hlavy.VAROVÁNÍ – ZÁVADAPokud dochází k přerušením činnosti, nebonejsou komprese dostačující, nebo docházíběhem činnosti k neobvyklým jevům,postupujte následovně: Stisknutím tlačítkaON/OFF na 1 sekundu zastavte systémLUCAS a sejměte přístroj z pacienta.Zahajte manuální stlačování hrudníku.VAROVÁNÍ – VYBITÁ BATERIEPokud bliká oranžová kontrolka, proveďtejednu z následujících akcí:• Vyměňte baterii za nabitou baterii.• Připojte externí napájecí zdroj LUCAS.Upozornění – nezakrývejte větrací otvoryNezakrývejte větrací otvory pod krytem,protože by mohlo dojít k nadměrnémuzahřátí přístroje.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


206. Zkontrolujte, zda je přísavka správněumístěna na hrudníku pacienta.Pokud tomu tak není, upravte jejípolohu:a. Stiskněte tlačítko ADJUST.b. Uvolněte opěrku hlavy z páskůpodpěrných ramen.c. Nastavte polohu přísavky (viz popis včásti 5.4.2).d. Až bude přísavka ve správné poloze,zahajte stisknutím tlačítka ACTIVE(continuous) nebo ACTIVE (30:2)komprese.e. Znovu připevněte opěrku hlavy.Viz kroky 2 až 5 výše.5.6.2 Příprava ke zvednutí pacienta1. Rozhodněte, které vybavení budetepřemist’ovat a kam přistavíte přepravnívozidlo.2. Příprava na straně pacienta:a. Vložte jednu ruku pod čelist’ovéuzávěry pod podpěrné rameno.5.6 Přemístění pacienta5.6.1 Zajištění pacientových pažíPři přemist’ování pacienta můžete zajistitjeho paže pomocí pásek na systémuLUCAS. Tím se přemist’ování pacientausnadní.b. Druhou rukou uchopte pacienta zapásek, kalhoty nebo pod stehnem.3. Pacientova hlava musí být ve stabilnípoloze.Upozornění – nezvedejte pacientaza páskyNezvedejte pacienta pomocí pásek. Páskyslouží pouze k upevnění pacientových pažík systému LUCAS.Upozornění – IV přístupNesmí dojít k zablokování IV přístupu.5.6.3 Zvedání pacienta1. Stisknutím tlačítka PAUSE dočasnězastavte stlačování.2. Zvedněte a přemístěte pacienta nanosítka nebo do přepravního vozidla(na opěradlo, vakuovou matraci nebopodobnou podložku).3. Zkontrolujte, zda je přísavka správněumístěna na hrudníku pacienta.4. Stiskněte tlačítko ACTIVE(continuous) nebo ACTIVE (30:2) aznovu spust’te stlačování hrudníku.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku215.6.4 Přemístění pacientaSystém LUCAS může pracovat i běhempřemist’ování pacienta za následujícíchpodmínek:• Systém LUCAS i pacient jsou bezpečněuloženi v přepravním vozidle.• Systém LUCAS zůstává ve správnépoloze a pod správným úhlem napacientově hrudníku.5.7.1 Výměna bateriePři výměně baterie omezte přestávky naminimum.Poznámka: Abyste minimalizovali dobupřerušení činnosti, doporučujeme nosit vpřepravní brašně nabitou náhradní bateriiLUCAS.1. Stisknutím tlačítka PAUSE dočasnězastavte stlačování.2. Vytáhněte baterii ven a nahoru.V případě potřeby upravte polohu přísavky.VAROVÁNÍ – ZMĚNA POLOHY BĚHEMČINNOSTIPokud dojde ke změně polohy přísavkyběhem činnosti systému nebo defibrilace,neprodleně stiskněte tlačítko ADJUST anastavte polohu. K zajištění správné polohyvždy použijte stabilizační popruh LUCAS.5.7 Výměna napájecího zdrojeza provozuKdyž je baterie téměř vybitá, systémLUCAS na to upozorní blikající oranžovoukontrolkou a výstražným signálem.3. Vložte plně nabitou baterii LUCAS.Vkládejte ji seshora.4. Počkejte, dokud se nerozsvítí zelenákontrolka.5. Stiskněte tlačítko ACTIVE(continuous) nebo ACTIVE (30:2) aznovu spust’te stlačování hrudníku.Funkce systému LUCAS Smart Restartsi pamatuje nastavení a počátečnípolohu po dobu 60 sekund.Poznámka: Pokud výměna baterie trvádéle než 60 sekund, systém LUCASprovede test funkčnosti a počáteční polohumusíte nastavit znovu.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


225.7.2 Připojení k externímu zdrojinapájeníNapájecí zdroj LUCAS nebo napájecí kabeldo vozidla LUCAS lze připojit ve všechprovozních režimech.Upozornění – ponechte vloženou bateriiAby bylo možné systém LUCAS používat,musí být vždy vložena baterie LUCAS(i při napájení systému pomocí napájecíhozdroje).Postup při použití kabelu napájecího zdroje:• Připojte kabel napájecího zdroje ksystému LUCAS.5.8.1 DefibrilaceDefibrilaci je možné během činnostisystému LUCAS použít.1. Defibrilační elektrody můžete připojitpřed nebo po umístění systémuLUCAS.2. Defibrilaci provádějte podle pokynůvýrobce defibrilátoru.Upozornění – defibrilační elektrodyUmístěte defibrilační elektrody a vodiče tak,aby nebyly pod přísavkou. Pokud jsou již napacientovi umístěny elektrody, zajistěte,aby nebyly pod přísavkou. Jestliže tamjsou, musíte použít nové elektrody.3. Po defibrilaci zkontrolujte, zda jepřísavka ve správné poloze.V případě potřeby její polohu upravte.• Zapojte napájecí kabel do elektrickézásuvky (100-240 V, 50/60 Hz).Postup při použití napájecího kabelu dovozidla:• Připojte napájecí kabel do vozidlak systému LUCAS.• Zapojte napájecí kabel do vozidla dozásuvky ve vozidle (12-24 V DC).5.8 Podpůrné terapieUpozornění – podpůrné terapiePoužití jiného lékařského vybavení neboléků v kombinaci se systémem LUCASmůže ovlivnit účinek systému. Vždy siprostudujte návody k použití jinéholékařského vybavení nebo léků, abyste seujistili, že je lze použít v kombinaci s KPR.VAROVÁNÍ – ZMĚNA POLOHY BĚHEMČINNOSTIPokud dojde ke změně polohy přísavkyběhem činnosti systému nebo defibrilace,neprodleně stiskněte tlačítko ADJUST anastavte polohu. K zajištění správné polohyvždy použijte stabilizační popruh LUCAS.VAROVÁNÍ – RUŠENÍ EKGStlačování hrudníku narušuje snímáníEKG. Před spuštěním snímání EKGstiskněte tlačítko PAUSE. Totopozastavení by však mělo být co nejkratší.Komprese znovu spust’te stisknutímtlačítka ACTIVE (continuous) neboACTIVE (30:2).Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku235.8.2 DýcháníVždy dodržujte místní nebo mezinárodnípředpisy pro dýchání.Systém LUCAS lze používat ve dvourežimech:• ACTIVE (continuous) (spojitě):Po stisknutí tohoto tlačítka bude systémLUCAS spojitě provádět komprese.Zelená kontrolka bude blikat 8krát zaminutu, aby upozornila na dýcháníběhem probíhajících stlačování.• ACTIVE (30:2)Po stisknutí tohoto tlačítka bude systémLUCAS provádět 30 kompresí hrudníkua potom se dočasně na 3 sekundyzastaví. Během zastavení může uživatelprovést 2 cykly dýchání. Po zastavení secyklus znovu spustí. Blikající kontrolkav kombinaci s posloupností výstražnýchsignálů upozorní uživatele před každoupauzou pro dýchání.5.8.3 Použití v katetrizační laboratořiSystém LUCAS lze použít v katetrizačnílaboratoři. Kromě kompresníhomechanismu je převážně prostupný prorádiové záření a umožňuje většinu druhůrentgenového snímání.5.9 Sejmutí přístroje LUCASzpacienta1. Stisknutím tlačítka ON/OFF na1 sekundu vypněte přístroj.2. Pokud je k systému LUCAS připevněnstabilizační popruh, odpojte opěrkuhlavy, která je součástí stabilizačníhopopruhu, od pásků podpěrných ramen.3. Zatáhnutím za uvolňovací kroužkysundejte horní část ze zadní desky.4. Pokud to pacientův stav dovolí, sejmětetaké zadní desku.6 Ošetření po použitíapříprava na dalšípoužitíPo každém použití systému pro kompresehrudníku LUCAS proveďte následujícíkroky:1. Sundejte přísavku (viz část 6.2).2. V případě potřeby sundejte avyčistěte pásky a stabilizační popruh(viz části 6.1 a 6.3).3. Přístroj očistěte a nechte ho vyschnout(viz část 6.1).Příprava na další použití:4. Vyměňte v otvoru pro baterii v krytupoužitou baterii za plně nabitou.5. Nasaďte novou přísavku.6. Pokud jste sundali pásky, znovu jepřipevněte.7. Pokud jste sundali pásky podpěrnýchramen stabilizačního popruhu LUCAS,znovu je připevněte.8. Uložte přístroj do přepravní brašny.• Horní část přístroje položte dobrašny tak, aby kryt směřovalk otevřenému konci.• Do jedné z kapes mezi podpěrnáramena LUCAS uložte externínapájecí zdroj (volitelný).• Do druhé kapsy uložte další(volitelnou) nabitou baterii LUCAS.• Uložte opěrku hlavy stabilizačníhopopruhu mezi podpěrná ramena.• Do bočních kapes u krytu lze uložitdalší přísavky.• Navrch brašny položte zadní desku.• Zavřete vnitřní zelený zámek.• Do průhledné kapsy brašny uložteNávod k použití.9. Zavřete brašnu.Jednou týdně a po každém použitíprovádějte pravidelné kontroly(podle pokynů v části o údržbě).Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


246.1 Pravidelné čištěníVyčistěte všechny povrchy a páskyměkkým hadříkem a teplou vodou sjemným čisticím nebo dezinfekčnímprostředkem, např.• 70% roztokem isopropylalkoholu• 45% roztokem isopropylalkoholus přidaným čisticím prostředkem• kvartérní amonnou sloučeninouDodržujte pokyny k manipulaci od výrobcedezinfekčního prostředku.Upozornění – kapalinaNeponořujte systém LUCAS do kapaliny.Pokud by kapalina vnikla pod kryt, můžedojít k poškození přístroje.6.3 Sejmutí a připevnění pásekSejmutí:1. Pásky rozepněte a stáhněte je zkovových kroužků na podpěrnýchramenech systému LUCAS.Vyčistěte je postupem uvedeným v části 6.1.Připevnění:1. Provlékněte pásky kovovým držákemna podpěrných ramenech systémuLUCAS.2. Přeložte pásky tak, aby byl vidětsymbol.3. Jednotlivé díly pásku k sobě pevněpřitlačte.Před zabalením do brašny nechte přístrojřádně vyschnout.6.2 Sejmutí a nasazení přísavky• Sundejte přísavku z černé trubice.• Přísavku zlikvidujte jako kontaminovanýzdravotnický odpad.• Napojte novou přísavku na černou trubici.• Zkontrolujte, zda je přísavka k trubicipevně připojena.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku256.4 Sejmutí a připevněnístabilizačního popruhuLUCAS Sundejte pásky podpěrných ramen, kteréjsou součástí stabilizačního popruhu,rozepnutím spon.Vyčistěte stabilizační popruh postupemuvedeným v části 6.1.Nasaďte popruh postupem uvedenýmv části 4.3.6.5 Vyjmutí a dobití baterie1. Vyměňte baterii za plně nabitou.2. Použitou baterii dobijte pro pozdějšípoužití.Baterii LUCAS lze nabíjet dvěma způsoby:• V externí nabíječce baterií LUCAS(volitelná)- Vložte baterii do otvoru v nabíječcebaterií.- Zapojte napájecí kabel nabíječkybaterií do elektrické zásuvky.• Vloženou v systému LUCAS- Vložte baterii do otvoru v krytusystému LUCAS.- Zapojte napájecí zdroj nebo napájecíkabel do vozidla do napájecíhokonektoru na boku systému LUCAS.- Zapojte napájecí kabel do elektrickézásuvky.Upozornění – používejte pouzeschválené příslušenstvíSe systémem LUCAS používejte pouzepříslušenství schválené společnostíJOLIFE AB. Při použití neschválenéhopříslušenství nebude systém LUCASfungovat správně. Používejte pouze baterieLUCAS a napájecí zdroj LUCAS určené prosystém LUCAS. Při použití jiných bateriínebo napájecího zdroje může dojít ktrvalému poškození systému LUCAS.Také se tím ruší platnost záruky.7 Údržba7.1 Pravidelné kontrolyJednou týdně a po každém použití systémupro komprese hrudníku LUCAS proveďtenásledující kroky:1. Zkontrolujte, zda je přístroj čistý.2. Zkontrolujte, zda je nasazenanová přísavka.3. Zkontrolujte, zda jsou připevněnypásky.4. Zkontrolujte, zda jsou kolempodpěrných ramen připevněny dvapásky podpěrných ramenstabilizačního popruhu.5. Vytáhnutím nahoru za uvolňovacíkroužky otevřete čelist’ové uzávěry.6. Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.Když je systém LUCAS vypnutý,stiskněte tlačítko MUTE. Rozsvítí seindikátor stavu baterie a zobrazí se stavbaterie (viz část 8.1).7. Stisknutím tlačítka ON/OFF spustítetest systému LUCAS. Zkontrolujte,zda se rozsvítí kontrolka ADJUST bezsignalizace výstrahy.8. Dalším stisknutím tlačítka ON/OFFsystém LUCAS vypněte.Plně nabitá baterie je indikována zelenýmikontrolkami.Upozornění – ponechte vloženou bateriiAby bylo možné systém LUCAS používat,musí být vždy vložena baterie LUCAS(i při napájení systému pomocí napájecíhozdroje).Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


268 Řešení problémů8.1 Indikace a výstrahy během normálního používáníV níže uvedené tabulce naleznete příčinu zvukové nebo světelné signalizace běhemnormálního provozu.SituaceVizuální indikace pomocíkontrolekZvukové signályAkce uživateleSystém LUCAS je zapnutý a zbývávíce než 90% kapacita nabitíbaterie.Plně nabitá baterie:Všechny 3 kontrolkyindikace stavu bateriesvítí zeleně.ŽádnáŽádnáSystém LUCAS je zapnutý a zbývávíce než 60% a méně než 90%kapacita nabití baterie.Baterie je nabitáze 2/3:2 kontrolky indikacestavu baterie vpravosvítí zeleně.ŽádnáŽádnáSystém LUCAS je zapnutý a zbývávíce než 30% a méně než 60%kapacita nabití baterie.Baterie je nabitá z 1/3:Kontrolka indikacestavu baterie nejvícevpravo svítí zeleně.ŽádnáŽádnáSystém LUCAS je zapnutý a zbýváméně než 30% kapacita nabitíbaterie (přibližně 10 minut provozu).Vybitá baterie:Kontrolka indikacestavu baterie nejvícevpravo blikáoranžově.Přerušovaná výstrahaVyměňte bateriinebo připojte externínapájecí zdroj.Externí napájecí zdroj systémuLUCAS je připojen a nabíjí baterii.Nabíjení baterie:Všechny 3 kontrolkyindikace stavu bateriese postupněrozsvěcují zeleně.ŽádnáŽádnáExterní napájecí zdroj systémuLUCAS je připojen a baterie je plněnabitá.Plně nabitá baterie:Všechny 3 kontrolkyindikace stavu bateriesvítí zeleně.ŽádnáŽádnáBaterie byla použita více než200krát při kompresích trvajícíchdéle než 10 minut nebo je starší než3 roky.Konec životnostibaterie:Kontrolka indikacestavu baterie nejvícevpravo svítí oranžověmísto zeleně ve všechvýše uvedenýchsituacích.ŽádnáZlikvidujtebaterii.V režimu ADJUST.Kontrolka ADJUSTsvítí zeleně.ŽádnáŽádnáV režimu PAUSE.Kontrolka PAUSE svítízeleně.ŽádnáŽádnáSystém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku27SituaceV režimu ACTIVE (continuous).V režimu ACTIVE (30:2).Příliš malý pacient. Pokusili jste sezapnout režim PAUSE neboněkterý z režimů ACTIVE, přičemžpřísavka je v nižší poloze, než jeminimálně povolená (výška hrudníkosti přibližně 17 cm)Vizuální indikace pomocíkontrolekTlačítko ACTIVE(continuous); systémLUCAS provádí spojitěkomprese hrudníku.Zelená kontrolka budeblikat 8krát za minutu.Kontrolka ACTIVE(30:2) svítí zeleně abliká během kompresíčíslo 26, 27, 28, 29 a 30.Zvukové signályŽádnáVýstražný signálběhem kompresí číslo28 (bim), 29 (bim) a30 (bam).Akce uživateleJedná se oupozornění nadýchání běhemprobíhajícíchkompresí.Upozorňujeuživatele, abynechal pacientadýchat, když sesystém LUCASdočasně zastaví po30 kompresích.Žádná 3 rychlé signály Pokračujtemanuálnímstlačováním.8.2 Výměna baterie a funkce Smart RestartPokud vyměníte baterii rychle do 60 sekund a systém LUCAS je přitom zapnutý, funkceLUCAS Smart Restart si pamatuje nastavení a počáteční polohu podle níže uvedené tabulky.Pokud výměna baterie trvá déle než 60 sekund, systém LUCAS provede test funkčnosti apočáteční polohu musíte nastavit znovu.Režim při vyjmutí bateriePAUSERežim po vložení nové bateriePAUSE (se stejnou počáteční polohou)ACTIVE (continuous)PAUSE (se stejnou počáteční polohou)ACTIVE (30:2)PAUSE (se stejnou počáteční polohou)ADJUSTADJUSTVypnutoVypnutoSystém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


288.3 Signalizace závadNíže je uveden seznam všech výstrah, které může systém LUCAS signalizovat. Signalizacivýstrah můžete na 60 sekund ztlumit stisknutím tlačítka MUTE.Pokud systém LUCAS nefunguje správně, okamžitě zahajte manuální komprese.PříčinaCharakter kompresí mimomezní hodnoty (příliš hluboké,příliš mělké a nesprávnéčasování)Rostoucí teplota systémuLUCASPříliš vysoká teplota systémuLUCASVizuální indikace pomocíkontrolekZvukovévýstrahyDůsledekČervená kontrolka Výstraha Komprese se zastaví.VýstražnásignalizaceŽádnáČervená kontrolka Výstraha Komprese se zastaví.Hardwarová chyba Červená kontrolka Výstraha Komprese se zastaví.Příliš vysoká teplota baterieVybitá baterieChyba baterieBlikající červenávýstraha:Červeně bliká kontrolkaindikátoru stavu baterienejvíce vpravo.Blikající červenávýstraha:Kontrolka indikace stavubaterie nejvíce vpravobliká červeně.Svítí červená výstraha:Kontrolka indikace stavubaterie nejvíce vpravosvítí červeně.PřerušovanávýstrahaPřerušovanávýstrahaVýstrahaKomprese se zastaví.Komprese se zastaví.Baterii je nutno dobít vexterní nabíječcebaterií.Komprese se zastaví.Baterii nelze dálepoužívat.Pokud se výše popsaná závada zdá být trvalá, systém LUCAS musí být zkontrolovánoprávněným servisním pracovníkem. Poraďte se s místním zástupcem pro produkt LUCASnebo se obrat’te na společnost JOLIFE AB. Kontaktní informace naleznete nawww.JOLIFE.com.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku299 Technické údajeVšechny technické údaje uvedené v této kapitole platí pro systém pro komprese hrudníkuLUCAS2.9.1 Parametry pacientaKategoriePacienti, u kterých lze použít systém pro kompresehrudníku LUCAS:ÚdajeDospělí pacienti, kteří se vejdou do přístroje:• s výškou hrudní kosti 6,7 až 11,9 palce / 170 až303 mm• s maximální šířkou hrudníku 17,7 palce /449 mmPoužití systému LUCAS není omezeno hmotností pacienta.9.2 Parametry kompreseKategorieÚdajeHloubka komprese1,5 až 2,0 palce / 3,81 - 5,08 cm z počáteční polohyFrekvence kompresí100 ± 5 kompresí za minutuPracovní cyklus komprese 50 ± 5%Režimy komprese (volitelné uživatelem) • 30:2 (30 kompresí následovaných 3sekundovoupauzou na dýchání)• Spojité komprese9.3 Fyzické parametry přístrojeKategorieRozměry sestaveného přístroje (V × Š × H)Rozměry přepravní brašny s přístrojem uvnitř (V × Š × H)Hmotnost přístroje s bateriíÚdaje22,4 x 20,5 x 9,4 palce / 57 × 52 × 24 cm25,6 x 13 x 9,8 palce / 65 × 33 × 25 cm17,2 libry / 7,8 kg9.4 Parametry okolního prostředí pro použití přístrojeKategorieÚdajeProvozní teplota +32 °F až +104 °F / +0 °C až +40 °CSkladovací teplota -4 °F až +158 °F / -20 °C až +70 °CRelativní vlhkost5% až 98%, bez kondenzaceKlasifikace IP (IEC60529) IP 43Pracovní vstupní napětí12-24 V DCSystém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


309.5 Fyzické parametry baterieKategorieRozměry (V × Š × H)HmotnostTypKapacitaNapětí baterie (jmenovité)Počáteční doba provozu baterie (průměrný pacient)Maximální doba nabíjení bateriePožadovaný interval výměny baterieÚdaje5,1 x 3,5 x 2,2 palce / 13,0 × 8,8 × 5,7 cm1,3 libry / 0,6 kgDobíjecí LiPo (Lithium Ion Polymer)3300 mAh (obvyklá), 86 Wh25,9 V45 minut (obvyklá)Méně než 4 hodiny při pokojové teplotě(72 °F / 22 °C)Doporučujeme vyměnit baterii každé 3 roky nebopo 200 použitích (každé trvající déle než 10 minut)9.6 Parametry okolního prostředí pro použití baterieKategorieProvozní teplotaÚdaje32 °F až 104 °F / 0 °C až +40 °C, okolní, při vložení dopřístrojeTeplota při nabíjení41 °F až 95 °F / 5 °C až +35 °C okolní (doporučujeme68 °F až 77 °F / 20 °C až 25 °C)Skladovací teplota32 °F až 104 °F / 0 °C až +40 °C, okolní, po kratší dobu nežšest měsícůKlasifikace IP (IEC60529) IP 44Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku319.7 Směrnice pro elektromagnetické parametry okolního prostředíSměrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetická kompatibilita – emiseSystém LUCAS 2 je určen pro použití v níže specifikovaném prostředí pokud jde o elmg. pole. Zákazník nebo uživatelmusí zajistit, že systém LUCAS 2 bude používán ve správném okolním prostředí.Test emisí Shoda Elektromagnetické prostředí –popisVF emise CISPR 11 Skupina 1 Systém LUCAS 2 využívá VF energiipouze pro svou interní činnost. Jehovyzařování emisí VF záření je tedyvelmi nízké a není pravděpodobné,že by docházelo k rušení s jinýmielektronickými přístroji v blízkostipřístroje LUCAS 2.VF emise CISPR 11 Třída B Systém LUCAS 2 je vhodný pro použitíEmise harmonických kmitočtůIEC 61000-3-2Fluktuace napětí/emise frekvencí míháníIEC 61000-3-3Třída AShodave všech budovách včetně obytnýchdomů a míst přímo propojených sveřejnou rozvodnou sítí nízkéhonapětí, ze které jsou napájeny budovyvyužívané k bydlení.Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetická kompatibilita – odolnostSystém LUCAS 2 je určen pro použití v níže specifikovaném prostředí pokud jde o elmg. pole. Zákazník nebo uživatelmusí zajistit, že systém LUCAS 2 bude používán ve správném okolním prostředí.Test odolnosti Úroveň testu IEC 60601 Úroveň shody Elektromagneticképrostředí – popisElektrostatickévýbojeIEC 61000-4-2Elektrické rychlépřechodové jevy /přechodové kmityIEC 61000-4-4RázyIEC 61000-4-5Krátkodobé poklesynapětí, krátké výpadkysítě a fluktuace napětív napájecím vedenípodleIEC 61000-4-11Magnetická pole sesít’ovým kmitočtem(50/60 Hz) podleIEC 61000-4-8+/- 6 kV kontakt+/- 8 kV vzduch+/- 2 kV pro napájecí vedení+/- 1 kV pro vstupní/výstupnívedení+/- 1 kV diferenciální režim+/- 2 kV běžný režim95% pokles v UT)pro 0,5 cyklu40% UT (60% pokles v UT)pro 5 cyklů70% UT (30% pokles v UT)pro 25 cyklů95% pokles v UT)po dobu 5 s+/- 6 kV kontakt+/- 8 kV vzduch+/- 2 kV pro napájecí vedenínení k dispozici pro vstupní/výstupní vedení+/- 1 kV diferenciální režimnení k dispozici pro běžnýrežim95% pokles v UT)pro 0,5 cyklu40 % UT (60 % pokles v UT)pro 5 cyklů70% UT (30% pokles v UT)pro 25 cyklů95% pokles v UT)po dobu 5 sPodlahy musí být dřevěné,betonové nebo z keramickýchdlaždic. Pokud je na podlazesyntetický materiál relativní vlhkostmusí být o 30% nebo vyšší.Kvalita sít’ového napájení musíodpovídat běžnému prostředív kancelářských budovách nebonemocnicích.Kvalita sít’ového napájení musíodpovídat běžnému prostředív kancelářských budovách nebonemocnicích.Kvalita sít’ového napájení musíodpovídat běžnému prostředív kancelářských budovách nebonemocnicích. Pokud uživatel[zařízení nebo systému] požadujenepřerušený provoz běhemvýpadků sítě, společnost JOLIFEdoporučuje napájet [zařízení nebosystém] ze zdroje napájení nebo zbaterie, které nelze přerušit.30 A/m 30 A/m Magnetická pole se sít’ovýmkmitočtem musí mít úroveňobvyklou pro typické kancelářskénebo nemocniční prostředí.POZNÁMKA: UT je střídavé sít’ové napětí před nastavením úrovně pro testování.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


32Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetická kompatibilita – odolnostSměrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetická kompatibilita – odolnostSystém LUCAS 2 je určen pro použití v níže specifikovaném prostředí pokud jde o elmg. pole. Zákazník či uživatel musízajistit, že systém LUCAS 2 bude používán ve správném okolním prostředí.TestodolnostiÚroveň testupodle IEC 60601ÚroveňshodyElektromagnetické prostředí – popisPřenosné a mobilní komunikační přístroje využívající VFzáření nesmí být používány ve větší blízkosti k systémuLUCAS 2 (včetně kabelů), než je vzdálenost vypočtená zrovnice platné pro frekvenci vysílače.Doporučená vzdálenostVF ve vedeníIEC 61000-4-610 Vrms150 kHz až 80 MHz10 Vrmsd = 1,2 PVyzařované VFIEC 61000-4-310 V/m80 MHz až 2,5 GHz10 V/md = 1,2 Pd = 1,3 Pkde P je maximální výstupní výkon ve wattech (W) podleúdajů výrobce a d je doporučená vzdálenost v metrech (m).Intenzity polí pevných VF vysílačů stanovené průzkumemelmg. pole v okolí, a musí být menší než je úroveň shody spožadavky v jednotlivých frekvenčních rozsazích. bK rušení může docházet v blízkosti zařízení označenýchnásledujícím symbolem.POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz se použije vyšší frekvenční rozsah.POZNÁMKA 2: Tato pravidla nemusí v některých situacích platit. Šíření elmg. záření je ovlivněno absorpcí a odrazemod staveb, objektů a osob.a Intenzity polí pevných vysílačů, jako jsou např. pozemní základny pro radiotelefony (mobilní/bezdrátové) a pozemnímobilní vysílačky, amatérské vysílačky, rozhlasové vysílání v pásmech AM a FM a televizní vysílání nelze teoretickypředpovídat s velkou přesností. K vyhodnocení elektromagnetického prostředí pevných VF vysílačů je nutné provéstprůzkum elmg. pole v daném místě. Pokud naměřená intenzita pole v místě použití systému LUCAS 2 přesahuje platnéúrovně shody pro VF záření, je nutno sledovat, zda systém LUCAS 2 pracuje normálně. Pokud zaznamenáte nesprávnénebo neobvyklé chování přístroje, možná bude nutné provést další opatření, např. změnit orientaci přístroje LUCAS 2nebo přístroj přemístit.b Ve frekvenčním pásmu 150 kHz až 80 MHz by neměla intenzita pole přesáhnout hodnotu 10 V/m.Doporučené vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními komunikačními prostředky vyzařujícími VF energii a systémemLUCAS 2Systém LUCAS 2 je určen pro použití v elmg. prostředí s kontrolovanými poruchami VF záření. Zákazník nebo uživatelpřístroje LUCAS 2 může zabránit rušení elmg. pole dodržením minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilnímikomunikačními prostředky vyzařujícími VF energii (vysílači) a přístrojem LUCAS 2 dle níže uvedeného doporučení,podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku33Jmenovitý maximálnívýkon vysílačeWVzdálenost od vysílače podle frekvence150 kHz až 80 MHz 80 MHz až 800 MHz 800 MHz až 2,5 GHzd = 1,2 Pd = 1,2 Pd = 1,3 P0,01 0,12 0,12 0,240,1 0,38 0,38 0,731 1,2 1,2 2,310 3,8 3,8 7.3100 12 12 23U vysílačů, jejichž maximální výstupní výkon není výše uveden, lze odhadnout doporučenou vzdálenost d v metrech (m)pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle údajůvýrobce vysílače.Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz se použije vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.Poznámka 2: Tato pravidla nemusí vždy platit. Šíření elmg. záření je ovlivněno absorpcí a odrazem od staveb, objektůa osob.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


349.8 Omezená zárukaPři uplatnění omezení a výjimek uvedených níže společnost JOLIFE AB („JOLIFE“) zaručuje, že produktyJOLIFE, zakoupené od autorizovaných zástupců nebo prodejců společnosti JOLIFE a používané ve shodě spokyny výrobce budou, po níže uvedenou dobu prosty vad materiálu i zpracování při zajištění běžného servisua při normálním způsobu používání. Časové období a plán záruky začínají dnem dodání produktu prvnímukupujícímu.12 měsíců: Systém pro komprese hrudníku LUCAS2 (včetně přístroje LUCAS (horní část a zadní deska),přepravní brašny, baterie, stabilizačního popruhu, pásků).Společnost JOLIFE nezaručuje, že produkty JOLIFE budou fungovat bez chyb nebo bez přerušení. Jediným avýhradním způsobem náhrady je podle této omezené záruky oprava nebo výměna součásti s vadnýmmateriálem nebo zpracováním podle rozhodnutí společnosti JOLIFE. Aby byl produkt způsobilý k opravě nebovýměně, nesměl být žádným způsobem opraven nebo upraven, nebot’ takové zásahy mají podle názoruspolečnosti JOLIFE vliv na stabilitu a spolehlivost produktu. Produkt musel být používán a udržován podleplatného návodu k použití a v určeném prostředí nebo s určeným nastavením.Tato omezená záruka se nevztahuje na potíže způsobené chybným použitím, zneužitím, chybnou údržbou,úpravami produktu nebo nehodou. Společnost JOLIFE nebo její autorizovaný poskytovatel servisních služebsamostatně stanoví, zda se na nahlášený problém vztahuje tato omezená záruka a zda lze produkt opravit uzákazníka. Pokud lze produkt opravit u zákazníka a produkt je umístěn ve vzdálenosti do 160 km od určenéhoservisního pracoviště společnosti JOLIFE, bude záruční servisní zásah proveden společností JOLIFE neboautorizovaným poskytovatelem servisních služeb u zákazníka během normální pracovní doby. Jestliže nenímožné opravit produkt u zákazníka nebo je umístěn mimo stanovený dosah, všechny produkty vyžadujícízáruční opravu se musí vrátit na místo určené společností JOLIFE nebo jejím autorizovaným poskytovatelemservisních služeb, vyplaceně a musí být doprovázeny podrobným písemným vysvětlením nahlášené závady.Kromě výše uvedené omezené záruky NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST JOLIFE, ANI JEJÍAUTORIZOVANÝ POSKYTOVATEL SERVISNÍCH SLUŽEB, ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VYÝSLOVNÉ ČIODVOZENÉ, MIMO JINÉ ODVOZENÉ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST KEKONKRÉTNÍMU ÚČELU, AŤ BY POCHÁZELY ZE STATUTÁRNÍHO, OBECNÉHO, ZVYKOVÉHO NEBOJINÉHO PRÁVA. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA ZAKOTVUJE VÝHRADNÍ NÁROKY NA NÁHRADUJAKÉKOLI OSOBY NEBO SUBJEKTU. ANI SPOLEČNOST JOLIFE, ANI JEJÍ AUTORIZOVANÝPOSKYTOVATEL SERVISNÍCH SLUŽEB, NEJSOU ODPOVĚDNI ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ,NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO ZISKU)VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLUVNÍ DOHODY, NEDBALOSTI NEBO LIBOVOLNÉHO JINÉHOZÁKONNÉHO VZTAHU.Jakýkoli právní úkon vzniklý na základě nákupu nebo použití produktů JOLIFE musí být proveden do jednohoroku vzniku příčiny daného úkonu, jinak bude zamítnut. Za žádných okolností nepřevýší odpovědnostspolečnosti JOLIFE plynoucí z této záruky nebo jinak vyšší částku z částky 50 000 USD nebo z nákupní cenyproduktu, který byl příčinou daného úkonu.Na produkty je poskytována záruka dle platných zákonů. Pokud bude jakákoli část této omezené zárukyshledána soudem či kompetentní jurisdikcí nezákonnou, nevynutitelnou nebo v rozporu s platnými zákony,platnost zbývajících ustanovení tím nebude dotčena a veškerá práva a závazky budou uvažovány tak, jako bytato omezená záruka neobsahovala konkrétní část nebo termín, které byly shledány neplatnými. V některýchzemích a v některých státech Spojených států amerických nelze povolit vyloučení nebo omezení náhodných činásledných škod, proto se na vás výše uvedená omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat. Tato omezenázáruka poskytuje uživateli specifická zákonná práva na ochranu spotřebitele. Uživatel může mít také dalšípráva, která se v jednotlivých státech či zemích liší.Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníku35Dodatek A: Součásti a příslušenství systémuLUCAS2PopisČíslo položky JOLIFE ABZadní deska LUCAS 150208-003 x přísavka LUCAS 2 150205-03Přepravní brašna LUCAS 2 150200-00Návod k použití (příslušná jazyková verze) pro systém LUCAS 2100666-XXBaterie LUCAS 2 150201-00Stabilizační popruh LUCAS 150203-00Pásky LUCAS 150204-00Napájecí zdroj LUCAS 2 (verze pro danou zemi)150202-XXNapájecí kabel do vozidla pro systém LUCAS 2 150206-00Nabíječka baterií LUCAS 2 150207-00Příchytná páska pro zadní desku LUCAS 2 150209-00Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


36Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 – Návod k použití100666-13 A, platí od CO J2410, © 2009 JOLIFE AB


Systém pro komprese hrudníkuwww.lucas-cpr.com | Výrobek společnosti JOLIFEDalší informace získáte od výrobce, společnosti JOLIFE AB.JOLIFE AB, Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund, Sweden Tel.: +46 (0) 46 286 50 00, Fax: +46 (0) 46 286 50 10, E-mail: info@jolife.comjolife.comLUCAS je ochranná známka společnosti JOLIFE AB.CE 0434 © 2009 JOLIFE AB100666-13 Rev A


Systém pro komprese hrudníkuStručná referenční příručkaPOZNÁMKA: Tato příručka nenahrazuje kompletní Návod k použití. Kompletní pokyny k použití, indikace, kontraindikace,varování, bezpečnostní opatření a potenciální vedlejší účinky naleznete v Návodu k použití.ZAP/VYP NASTAVENÍ PAUZA START(spojitě)START(30:2)Při potvrzení zástavy srdce zahajte KPR a provádějte ji s minimem přerušení do chvíle,než bude připraven a použit systém LUCAS.1 Aktivace (A) Stisknutím tlačítka ZAP/VYP na1 sekundu spusťte test funkčnostia zapněte systém LUCAS.2 Zadní deska (B) Přerušte manuální KPR. Opatrně zasuňte zadní desku podpacienta, pod podpaždí.5 Přitlačení přísavky Přitlačte přísavku dvěma prsty(musí být v režimu NASTAVENÍ). Tlakový polštářek uvnitř přísavkyse musí dotýkat hrudníkupacienta. Pokud se hrudníkunedotýká nebo dobře nedosedá,pokračujte v manuálnímstlačování hrudníku. Stisknutím tlačítka PAUZAnastavte počáteční polohua vyjměte prsty z přísavky. Pokračujte v manuální KPR.3 Příprava kompresníhosystému (C) Jednou zatáhněte za uvolňovacíkroužky. Čelisťové uzávěry seotevřou. Pusťte uvolňovací kroužky. Připevněte systém k zadní desce;uslyšíte „cvaknutí“. Zatáhněte za systém směremnahoru, abyste zkontrolovali,zda pevně drží.4 Umístění přísavky Umístěte přísavku nad středhrudníku. Dolní okraj přísavky by měl býtumístěn bezprostředně nad konechrudní kosti.6 Zahájení kompresí Zkontrolujte správnou polohu.V případě potřeby proveďtenastavení. Stiskněte tlačítko START (spojitě)nebo START (30:2). Systém LUCAS bude provádětkomprese rychlostí 100 kompresíza minutu a s hloubkou 4 až 5 cm.7 Stabilizační popruhLUCAS Připevněte stabilizační popruhLUCAS.Při používání systému LUCAS vždy dodržujte místní nebo mezinárodní směrnice pro provádění KPR.JOLIFE AB, Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund, Sweden, tel.: +46 (0) 46 286 50 00, fax: +46 (0) 46 286 50 10, e-mail: info@jolife.com, jolife.comLUCAS je ochranná známka společnosti JOLIFE AB. Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. CE 0434 © 2009 JOLIFE AB

More magazines by this user
Similar magazines