Views
3 years ago

Přehled látky

Přehled látky

Pravidla

Pravidla předepisování číselných hodnot geometrických tolerancí;Zapisování všeobecných geometrických tolerancí na výkresu součásti.Základní pravidlo tolerování a závislé tolerance;Podmínka obalové plochy, podmínka maxima a minima materiálu;Posunuté toleranční pole.ZávityDefinice základních pojmů, rozdělení závitů podle různých hledisek, použitívybraných druhů normalizovaných závitů a jejich profil;Pravidla zobrazování, kótování a značení normalizovaných závitů;Soustava tolerancí a uložení metrického závitu, tolerance průměrů závitu, polohytolerančních polí, délky zašroubování, výběr tolerančních polí, přednostní uložení.Vybrané normalizované funkční a technologické prvky strojních součástíZobrazování a kótování vybraných funkčních prvků strojních součástí;Zobrazování a kótování vybraných technologických prvků strojních součástí.Kótování funkční a technologickéFunkční rozměry, nefunkční rozměry, informativní rozměry;Kótování z hlediska: funkce součásti, technologie výroby a způsobu měření;Kótování roztečí děr na přímce a na kružnici.Technické materiályZákladní rozdělení slitin železa, rozdělení tvářených ocelí, ocelí na odlitky, litin aneželezných kovů;Vlastnosti, číselné značení podle ČSN, možnosti použití tvářených ocelí, významprvní doplňkové číslice za značkou oceli;Vlastnosti, použití a číselné označení ocelí na odlitky a litin;Vlastnosti, použití a číselné označení těžkých a lehkých neželezných kovů;Normalizace kovových materiálů z hlediska jakosti materiálů, tvaru a rozměrůpolotovarů, předepisování jakosti materiálů a polotovaru na výkresech.Části strojů z hlediska funkce a konstrukční dokumentaceRozdělení spojovacích součástí z hlediska jejich rozebíratelnosti a vzájemnéhostyku, druh spojení, funkce a tvar příslušných součástí spoje;Druhy, vlastnosti, výhody a nevýhody kluzných a valivých ložisek;Účel převodů, druhy ozubených soukolí, účel, výpočet, zobrazování a kótováníčelních ozubených kol.

Přehled probírané látky
Přehled látky k SZZ 2005 z předmětu Teorie automatického ří
Rizikové látky v půdě Historie – Typy reakcí – Koloidy - pH půdy ...
NECUKERNÉ PŘÈRODNÈ LÊTKY SLADKÉ CHUTI b, - Chemické listy
dg chemické látky, přípravky, výrobky a chemická vlákna
1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku 2. Identifikace ...
Přehled funkcí - Jaroslav Reichl
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 ...
přehled akcí chřibské kulturní léto 2007 - České Švýcarsko
Procesory pro vestavné apliace, přehled bloků, čítače
Přehled článků Littera Scripta 2008–2011 - Vysoká škola technická ...
Přehled ukazatelů Časové řady Data za okresy
Přehled směrnic a opatření rektora - Informační systém VŠTE
Využití UGRA v léčbě bolesti – přehled tématiky a vlastní zkušenosti
Stručný přehled základní syntaxe jazyka C
Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v ...
Přehled otázek z imunologie - všeobecný směr
Bioinformatika KFC/BIN I. Přehled - Univerzita Palackého v Olomouci
Článek 1 Předmět úpravy a základní pojmy 1 ... - Dokumenty
Příloha 11 - Usnesení VH - Asociace institucí vzdělávání dospělých ...
Výzkum vybraných prekonceptů a přírodovědné vzdělávání - Pf UJEP
1/5 Příbalová informace: Informace pro uživatele ... - Dr. Max Lékárna
Antibiotická léčba infekcí močových cest při renální insuficienci