Opel Corsa Ivoni Colić iz Sv. Petra! - Grad Biograd na Moru

biogradnamoru.hr

Opel Corsa Ivoni Colić iz Sv. Petra! - Grad Biograd na Moru

4 - Grad Biograd na MoruSiječanj 2012. - BiogradskiglasnikO dobitnicima priznanja Grada BiogradaDr. Sergije Padelin volioje pomagati ljudimaNagradu za životno djelo u ime dr.sc. Sergija Padelina preuzeo jenjegov sin Mario Padelin.Sergije Padelin, prim.dr.sc. – NagradaGrada Biograda za životno djeloPrim. dr. Sergije Padelin, specijalist neuropsihijatrije,dugogodišnji je liječnik zadarske Općebolnice. Tijekom profesionalne karijere, uz drugeznanstvene izazove, utemeljio je i vodio antiovisničkuaktivnost, posebno vezanu uz problematikualkoholizma u zadarskom kraju. Nakonumirovljenja svojim je bogatim iskustvom i daljeostao na raspolaganju mnogobrojnim ljudima iobiteljima kojima je godinama pomagao. DoktorPadelin rođen je 1931. godine u Zadru i odmahpo rođenju nastavlja živjeti u obiteljskom krugu uBiogradu na Moru. Vrijedno je istaknuti da je dr.Padelin živio u vrijeme kada je Biograd bio varošod tisuću i dvjesto do tisuću i petsto žitelja, odkriža do poluotoka. Uz pomoć domaćih entuzijastapropagira novu metodu liječenja ustrojivšiKlub liječenih alkoholičara u Biogradu na Moru1978. godine te izabravši za voditelja apstinentaPetra Vuleliju. Sam dr. Padelin ističe: „U praksisve što je bilo protkano štetnošću alkoholizma,privlačilo je moju pozornost“. Ta njegova pozornosti danas je usmjerena i djelotvorna, ovogaputa, na području suzbijanja bolesti ovisnosti odrogama i njenim opasnim i teškim tjelesnim iumnim oštećenjima. Iako u poodmakloj životnojdobi, i danas skrbi o kompleksnim psihičkimporemećajima uz, kako sam kaže, nužan oprez dazbog toga bude kažnjen, a ne nagrađen.nekolicina članova PD „Belveder“, a ujedno idragovoljaca iz Domovinskog rata, odlučila je tajtragični događaj obilježiti nesvakidašnjom hodnjomod Biograda do Vukovara. U svoj su pothvatuključili brojne škole, od Škabrnje, Kruševa,Gračaca, Hrvatske Kostajnice, Vinkovaca doVukovara, čiji su učenici dali podršku akciji isvojim otiskom dlana na bijelim platnima jasnoporučili: „Mi nismo zaboravili!“. Treba li hodatisa štapovima ili bez njih ili tko je najsimpatičnijidomar u Hrvatskoj, na ova ili slična pitanjaodgovor znaju dobitnici Godišnje nagradeGrada Biograda na Moru – Planinarsko društvo„Belveder“.Udruga inovatora Zadarske županije– Godišnja nagrada Grada BiogradaInovator je posebno nadarena osoba koja primjenominventivnog pristupa rješavanju problemastvara inovaciju u širem smislu riječi ito za bilo koje područje. Udruga inovatoraZadarske županije osnovana je 2006. godine uZadru sa željom kako bi okupila sve inovatorekao jedinstvenu snagu unutar Udruge inovatoraHrvatske. Udruga ima sjedište u Biogradui broji oko stotinu stalnih članova. Predsjednikudruge je gospodin Rade Nekić, poznati inovatoriz Biograda. Udruga je pokrenula i organiziralaprvi Festival suvenira Zadarske županije, jedinifestival takve vrste u Hrvatskoj. Najznačajnijeaktivnosti udruge ogledaju se u sudjelovanjuna sajmovima gdje njeni članovi predstavljajuvlastita dostignuća. Samo prošle godine udruzije pripalo čak 79 nagrada od čega 24 međunarodnih.Udruga uspješno surađuje s Muzejomantičkog stakla u Zadru.Ada Korda – Grb Grada BiogradaHeklanje, štrikanje i vezenje su posao u koji jeutkana ljubav. Hrvatski narodni vez i pletenje,šlinganje, čipkarstvo, sve to znaju vrijedne rukejedne od najaktivnijih članica biogradske udruge„Nada“ gospođe Ade Korde. Uvijek prisutna nabiogradskim događanjima , sajmovima, nasmijanai vedra, spremna za druženje, uz lijepu riječili savjet, gospođa Ada rado će vam pokazatisvoje bogate i majstorski urađene ručne radove.S obzirom da živimo u vrlo stresnom vremenu,heklanje preporučuje kao hobi ljudima koji nemogu primiriti misli, koji imaju lošu koncentracijuili žive stresno.Marijan Stopfer – Grb Grada BiogradaGradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječenili odsutan u obavljanju njegove dužnosti,zamjenjuje zamjenik gradonačelnika. Obavljanjeodređenih poslova iz svojeg djelokruga gradonačelnikmože povjeriti zamjeniku koji će unjihovom obavljanju pridržavati se uputa gradonačelnika.Tako je zapisano u pravilniku, akada gradonačelnik za dogradonačelnika imaMarijana Stopfera, onda se realizira: diskografskanagrada Porin, velika europska i svjetskapromidžba grada Biograda te najveći organiziranipromidžbeno-turistički projekt „DaniHarley-Davidsona u Hrvatskoj“, potom, završnicaJadranskih igara 2011. u gradu Biograduna Moru. A sve zajedno rezultiralo je osmijehomugostiteljsko-turističkog sektora u vidu dvjestatisuća novoostvarenih noćenja. Inače, MarijanStopfer član je bratovštine Sv. Roka, vaterpolist ipredsjednik Vaterpolo kluba „Biograd“, motoristu Moto-klubu „Duhovi“, suprug i otac.Ante Brzić, Maja Jajčanin, DarioMiletić i Ivana Orlić - Grb GradaBiogradaGlazba je temeljni ljudski simbol za izražavanjeslavlja, zajedništva, dubokog dijaloga, duhovnihobilježja našeg življenja, a ljudski glas najstarijeje glazbalo. Naša glazbala stižu u najljepšemobliku, a još kad imaju pri tome i humanitarnunotu, to zaslužuje sve pohvale. Ante Brzić-Buco, Maja Jajčanin, Dario Miletić i Ivana Orlićnaš je glazbeni četverac bez kormilara i mladiljudi kojima je uz svakodnevni posao i obvezeupravo glazba ispušni ventil. Odabrani su naaudiciji između brojnih kandidata da na glazbenomshowu HRT-a predstavljaju grad Biograd.Predstavljajući sebe predstavili su i grad, a desettisuća kuna osvojene nagrade jednoglasno suodlučili darovati Udruzi roditelji djece s posebnimpotrebama „Osmijeh“ iz Biograda. Smatra seda pjevanje ima pozitivne učinke na zdravlje ljudiuključujući povećani kapacitet pluća, poboljšanoraspoloženje, smanjenje stresa i uočenu duhovnui društvenu korist. „I zato pjevajmo!“ – poručujuAnte, Maja, Dario i Ivana.Ženska klapa „Moreta“ - Grb GradaBiogradaKlapa – u Dalmaciji naziv za družbu pjevačaamatera. Pjevaju „a capella“, uglavnom, dalmatinskenarodne pjesme ili umjetničke skladbe. Akada u klapi pjeva družba i sve redom učiteljice,onda se to zove „Moreta“. Žensku klapu „Moreta“čine učiteljice biogradske osnovne škole te njenihpodručnih škola. Godinu dana rada i vježbanjauz njihovog voditelja prof. Jordanka Miloša i uslijedilisu nastupi. Bez obzira na obveze, kažu, tkojednom zapjeva u klapi, teško prestaje. Slovenija,Biograd, Turanj, muzej, škola, dvorana, nijevažno. Važno je da se pjeva i pronosi radost.Prošle godine bile su na proslavi Dana gradaBiograda ali u drugoj ulozi. Pjevale su svečanupjesmu posvećenu gradu Biogradu koju je zatu prigodu napisao i uglazbio Tomislav BracoKazija. Ove godine u sasvim drukčiju ulozi zaposebnost u izvedbi repertoara pjesama posvećenihBiogradu, uručen im je Grb Grada Biograda.Tekst: Branka PelicarićPlaninarsko društvo „Belveder“ –Godišnja nagrada Grada BiogradaU planinu se ne smije poći bez iskustva.Neiskusan planinar mora se priključiti onimaiskusnijima, a ima li bližeg planinarskog društvaod biogradskog „Belvedera“. Planinarsko društvo„Belveder“ osnovano je 31. ožujka 2007.godine. Registriran je član Hrvatskog planinarskogsaveza, a na svojem popisu broji šezdesetčlanova. To je samo ukratko o ovome društvuzaljubljenika u prirodu, čuvara našeg okoliša.Planinarsko društvo „Belveder“ u dogovorimaje za preuzimanje upravljanja planinarskog skloništaVlaški grad od prethodnika Planinarskogdruštva „Paklenica“ što će uvelike pomoći popularizacijiovog hobija. Nebrojene su aktivnostiu kojima je ovo društvo inicijator ili sudionik,međutim, posljednja zaslužuje sve pohvale.Akcijom „Daj pet za Vukovar“ u povodu dvadeseteobljetnice stradavanja grada VukovaraHumani čin pjevačkog kvarteta zamijetili su i čelnici Grada Biogradate im dodijelili vrijedno priznanje.


6 - Grad Biograd na MoruSiječanj 2012. - Biogradskiglasnik27. sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na MoruDomaćim zakupcima prednost, mjesto u vrtiću iobiteljima s jednim zaposlenimDnevni red sjednice Gradskog vijeća GradaBiograda činilo je šest točaka. Prije usvajanja,jednoglasno je prihvaćen prijedlog Kluba vijećnikaHDZ-a da se s predloženog dnevnog redaizostave dvije točke: odluka o utvrđenju popisaposlovnih prostora u gradskom vlasništvu predviđenihza kupoprodaju te, druga, prijedlogodluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizacijii načinu naplate parkiranja. VijećnikToni Bogdanić, navodeći razloge izostavljanjaovih točaka, kazao je kako Grad Biograd zavećinu ovih poslovnih prostora nema u potpunostiriješenu vlasničku dokumentaciju, dokje za drugu točku istakao neusklađenost stare inove odluke što je neophodno ispraviti. TijekomAktualnog sata vijećnica Anka Merdić postavilaje, između ostalih, sljedeća pitanja: hoće lise postaviti urne na grobnicama na gradskomgroblju kao što je i bilo planirano te koji je biokriterij pri zapošljavanju mladih visokoobrazovanihljudi u gradskoj upravi.Projekti su naručeni, očekujemo uskoroda ovlašteni inženjer arhitekture obavisvoj dio posla nakon čega ćemo pristupitirealizaciji. – kratko je odgovorio direktor„Bošane“ Krunoslav Pešić.Vezano za drugo pitanje, gradonačelnik IvanKnez kazao kako gradska uprava primanjemmladih djelatnika s plaćom od 1600 kuna koristidržavne poticaje za zapošljavanje kako bi mladistekli radni staž. Isto tako, Grad Biograd za taradna mjesta, dodao je, plaća male iznose zadoprinose te snosi trošak polaganja državnogispita.Eto, želimo mladima izaći u susret kakobi se nakon završenog fakulteta lakšeuključili u društvenu zajednicu. Uskoro seočekuje da će nova Vlada opet pokrenutiovaj program tako da se svi visokoobrazovanii nezaposleni mladi mogu slobodnoza primanja od tisuću i šesto kuna javiti ugradsku upravu i bit će primljeni. Moramovoditi računa pritom i o sistematizacijiradnih mjesta u gradskoj upravi koja semože mijenjati svakih šest mjeseci. Ovajprogram se odnosi na visokoobrazovanemlade ljude prijavljene na Zavodu zazapošljavanje bez ijednog dana radnogstaža. – obrazložio je gradonačelnik Knez.Prihvaćena je odluka o zakupu i kupoprodajiposlovnog prostora u vlasništvu GradaBiograda, a odnosi se na četiri gradska prostorana rivi, četiri na tržnici te na jedan prostor naplaži Soline. Ova odluka predstavlja usklađivanjes novim Zakonom o zakupu i kupoprodajiposlovnog prostora iz studenog prošle godine.Zapravo i nema nekih novih pravila, to sustandardna pravila koja vrijede premaugovoru o zakupu. Jedina novost su razrađenapravila prema kojima ćemo postupatikod kupoprodaje, tj. provedbe javnognatječaja. – istakla je pročelnica Renata Mršić.Nadalje, vijećnici su usvojili odluku o izmjenamai dopunama Odluke o raspolaganju iupravljanju nekretninama kojom se, pojasnilaje Mršić, zbog pojave potrebe dodatne razradepravila kod zakupa javnih površina za postavljanjeprivremenih objekata, istoimena odlukaizdvaja kao posebna. Ovom odlukom, kako je iistakao Knez, grad Biograd želi zaštititi domaćezakupce koji će odsada imati prednost pod uvjetomprihvaćanja najveće cijene. Raspisat će sedva natječaja, naglasila je pročelnica Mršić, pričemu će na prvom svoje ponude moći dostavitisamo domaći žitelji, a drugi natječaj, nakoji će se moći javiti i svi ostali, bit će objavljensamo u slučaju nepopunjenosti lokacija.Potom, prihvaćena je odluka o najpovoljnijemponuditelju ujedno i jedinom, biogradskojtvrtki „Frey tende“, za prodaju zemljištau Industrijskog zoni. Sjednica je zaključenaPrvi natječaj za zakup javnih površina samo za domaće žitelje, drugi za sveostale – suglasni su vijećnici.Prisjećanje na preminule i svečana sveta misa u biogradskoj stolnoj crkvi sv. StošijeSjećanje na preminule - sv. misupredvodio mons. Škvorčevićusvajanjem posljednje odluke o izmjeni Odlukeo utvrđivanju kriterija za ostvarivanje pravana subvenciju troška boravka djece u Dječjemvrtiću Biograd.Članak 5. kaže: „Nema pravo na subvencijutroška boravka djece u vrtiću ako nerade oba roditelja.“ Ovaj članak se brišejer smatram da je nepravedan i zato sampredložio da se izmijeni ova odluka kakobi one obitelji u kojima samo jedan roditeljradi imale pravo na subvenciju. Naša politikaje bila i ostala da svim građanima kojiimaju djecu riješimo boravak u vrtiću kakobi roditelji mogli raditi. – kazao je Ivan Knez.Usvajanjem ove odluke završena je prva ovogodišnjasjednica Gradskog vijeća Grada Biograda.- Stjepan MišulićNa blagdan sv. Stošije u znak sjećanja na preminulepod središnji križ na biogradskom gradskomgroblju vijence su položili i svijeće zapalili uime Grada Biograda gradonačelnik Ivan Knez sasuradnicima, izaslanstvo pobratimljenog mađarskoggrada Baje, zatim, predstavnici Hrvatskedemokratske zajednice, Socijaldemokratske partije,Hrvatske stranke umirovljenika, Hrvatskeseljačke stranke, Hrvatske stranke prava teUdruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskograta. U biogradskoj župnoj crkvi sv. Stošijeproslavljen je blagdan nebeske zaštitnice gradaBiograda na Moru svete Stošije koncelebriranimbogoslužjem koje je predvodio požeški biskupmonsinjor Anton Škvorčević. „Svetkovinamučeništva sv. Stošije veliki je izazov ipoziv da nitko od nas pred Bogom ne živisuzdržanost, rezerviranost ili polovičnost.“- riječi su biskupove poruke u povodu svetkovinesv. Stošije. - S.M.Humani čin pjevačkog kvarteta zamijetili su i čelnici Grada Biogradate im dodijelili vrijedno priznanje.


10 - Općina PašmanSiječanj 2012. - BiogradskiglasnikPlanirani proračun Općine Pašman za 2012. godinu iznosi gotovo 16 milijuna kunaProjekt odvodnje glavna značajka proračunaOpćinsko vijeće Općine Pašman usvojilo je zatekuću godinu općinski proračun u iznosu od15,7 milijuna kuna. Glavne značajke, kada je riječo prihodovnoj strani, čine, između ostalih, stavke„porez i prirez na dohodak od nesamostalnograda“ u iznosu od milijun i po kuna, zatim, stavka„porez i prirez na dohodak“ koja se odnosi na5%-tno izdvajanje iz navedenog prihoda, a kojaimaju obilježje namjenskih sredstava.Pet posto od poreza i prireza na dohodak,prema posebnom sporazumu,izdvaja se na posebni račun Hrvatskebanke za obnovu i razvoj (HBOR) namijenjenihrazvoju otočnih sredina, u našemslučaju Općine Pašman, što uključuje:sanaciju i izgradnju sustava odvodnjeotpadnih i oborinskih voda, zatim,obnovu nerazvrstanih cesta, lukobranai rive u Neviđanima i Mrljanama, izraduprostorno-planske dokumentacije, izgradnjuinfrastrukture u radnim zonama napodručju Općine Pašman i tako dalje. Uokviru ovoga sporazuma dio sredstavaje utrošen u neke od završenih projekatana području Općine Pašman kao što jeizgradnja školske športske dvorane uNeviđanima i rekonstrukcija lučice uPašmanu. Dakle, riječ je o strogo namjenskimfinancijskim sredstvima. Taj sporazumOpćina Pašman, zajedno s OpćinomTkon, potpisala je još 2002. godine stadašnjim Ministarstvom za javne radove,obnovu i graditeljstvo, sada to spada podMinistarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.– ističe načelnik Općine PašmanNedjeljko Medić.Nadalje, od poreza kuća za odmor planira seuprihoditi 600 tisuća, od poreza na prometnekretninama 800 tisuća, od zakupa nekretnina160 tisuća kuna, potom, od komunalnog doprinosa1,136.651 kuna, od komunalne naknade250 tisuća, od naknada za priključak vode 300tisuća kao i od naknada za ostale koncesije u štoulaze štandovi i slično te od, podrazumijeva se,boravišne pristojbe.Isto tako, uvršten je iznos od 2 milijunaNedjeljko MedićŽdrelac: S odobrenih 6,3 milijuna kuna od strane EU fondova financirat će se izgradnjasustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda (4. i 6. faza).kuna koje Općina Pašman planira uložitiiz financijskih sredstava HBOR-a, dakle,od onog 5%-tnog iznosa koji se izdvajaiz poreza i prireza na dohodak. Također,predviđen je i prihod u visini od milijunkuna od geodetsko-katastarske izmjerekoja i dalje traje i u kojoj vlasnici nekretninajednim dijelom participiraju. – dodajeMedić.Nadalje, planiraju su prihodi naznačeni stavkom„priljevi i zajmovi banaka i ostali financijskihinstitucija u javnom sektoru“ u visini od 6 milijunai 315 tisuća.Ovo se odnosi na naš apsolutno najvažnijiprojekt u ovoj godini: projekt izgradnjesustava kanalizacije i pročišćavanjaotpadnih voda za kojeg nam je kroz IPARDprogram Europske unije nedavno odobrenoupravo toliko – 6, 3 milijuna kuna.Ovaj iznos moramo osigurati putem kreditaza kojeg će biti raspisan javni natječajkako bismo izabrali najpovoljnijegponuditelja. Taj kredit bi egzistirao dozavršetka radova, to znači tijekom šestmjeseci koliko je predviđeno trajanjeradova. Poslije toga komisija EU fondaće pregledati završeni projekt na terenu iukoliko bude napravljeno sve kako treba,isplatit će nam odobrena sredstva kakobismo „zatvorili“ kredit. Nakon što završimo4. i 6. fazu financiranu iz spomenutihsredstva, bit će stvoreni temelji za 5.fazu koja obuhvaća izgradnju sekundarnemreže, tj. priključivanje na kućanstva umjestu Ždrelac. – ističe Medić.Memorandum o razumijevanju između OpćinePašman i Agencije za plaćanje u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju kao provoditeljaprograma potpisan je sredinom listopadaprošle godine. U tijeku je prikupljanje ponudaza izvođenje radova te će se, nakon isteka rokaza prijavu 17. travnja ove godine, izabrati najpovoljnijiponuditelj koji će odmah potom započetis radovima.Vrijedi naglasiti kako smo premaMinistarstvu pomorstva, prometa iinfrastrukture u okviru programa EIB IIIEuropske investicijske banke uspješnonominirali projekt obnove glavnog lukobranarive u Neviđanima u vrijednosti od10 milijuna kuna bez PDV-a. Nakon što gaje prihvatilo, ministarstvo je potom predložiloprojekt za sufinanciranje u skladu sprocedurom i kriterijima iz programa EIBIII. Hoće li biti odobreno, još ne znamo,međutim nadamo se da hoće. – rekao jenačelnik Medić.Kroz ovogodišnji proračun Općine Pašman zajavne potrebe na području socijalne skrbi u 2012.godini planira se izdvojiti 128 tisuća kuna, zapotrebe u športu 74 tisuće, za potrebe u kulturi99 tisuća te za potrebe školstva i predškolskogodgoja 348 tisuća kuna.Za javne potrebe u školstvu i predškolskomodgoja najviše otpada na dječji vrtić– 232 tisuće te za stipendije – 70 tisućakuna. Oko petnaestero studenata iz našeopćine podnijelo je prijavu za studentskestipendije. Prema utvrđenim kriterijima,rekli smo da bismo najviše njih deseterostipendirali. Međutim, ja osobno samhtio da se svima koji su podnijeli zahtjevodobri tih 500 kuna mjesečno kako nebismo činili ikakve razlike. Moja je bilaodluka da obuhvatimo svih jer teška suvremena, a i nema puno studenata, pazašto im ne bismo pomogli. Njihovo jejedino da upišu godinu. – kazao je NedjeljkoMedić.Osim spomenutog, glavne značajke rashodovnestrane ovogodišnjeg proračuna su, dakako, sredstvaza projekt izgradnje sustava kanalizacijei pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 4milijuna i 44 tisuća što predstavlja nešto manjiiznos u odnosu na cjelokupna odobrena sredstvaod EU fonda jer se pri planiranju proračunavodilo pretpostavkom da će se realizacijanastaviti i na iduću godinu. Međutim, to će bitiispravljeno skorim rebalansom te biti predviđencjelokupni iznos od 6,3 milijuna. Nadalje,kroz stavku „kapitalne donacije“ u iznosu odmilijun i 130 tisuća predviđena su sredstva zaprojekt ugradnje štedno-ekoloških LED žaruljaza javnu rasvjetu. Naime, cjelokupna investicijavrijedi 1,780.222 kuna. Fond za zaštitu okoliša ienergetsku učinkovitost za ovaj projekt odobrioje Općini Pašman nešto više od 960 tisuća kunadok će preostali dio, a to je 818 tisuća kuna,podmiriti Općina Pašman u dvadeset i četirijednaka obroka.Od ukupno 639 žarulja, izvođač radovaElektrokovina d.o.o. iz HrvatskogLeskovca već je montirala oko 400komada. Na temelju informacija o količiniušteđene energije korištenjem ovihsuvremenih žarulja, praktički ćemo svojtrošak u investiciji, kojeg ćemo podmiritiu 24 jednake rate, svesti na nulu zahvaljujućisnižavanjem troškova održavanjajavne rasvjete. – naglašava Medić.Također su planirana sredstva za obnovu nerazvrstanihcesta u visini od 2 milijuna kuna koja ćese namaknuti iz izdvojenih sredstava iz prihodaod poreza i prireza od dohodak koji su deponiranikod HBOR-a, potom, predviđeno je 100tisuća za otkup zemljišta za projekt proširenjazajedničkog groblja u Mrljanama i Neviđanima,100 tisuća kuna bit će usmjereno za izradu projektnedokumentacije za javnu rasvjetu uz glavnumagistralnu cestu D-110.S obzirom da smo za projekt javnerasvjete po mjestima iskoristili sredstvaod Fonda za zaštitu okoliša i energetskuučinkovitost za 2011. godinu, na tonemamo pravo ove godine. Stoga, kodprojekta javne rasvjete na cesti D-110 planiramoići na varijantu solarne rasvjeteza što bismo onda mogli od fonda povućisredstva. Naravno, cijeli projekt nećemomoći ostvariti odjedanput, već jedan dio,koliko budemo mogli. Napajanje sunčevomenergijom kao investicija je maloskuplja ali kasnije nemamo nikakvih troškovaodržavanja. – pojašnjava načelnik Medić.Za autobusne čekaonice predviđa se utrošiti450 tisuća kuna. Zbog nedostatka novca, radovina čekaonicama se nastavljaju u ovoj godini.Nadalje, 200 tisuća kuna planira se za izraduprojektne dokumentacije za sustav odvodnje, zanjenu 5. fazu, potom, sto tisuća za poljske puteve.Isti iznos, 100 tisuća, predviđen je za DVDPašman, a za sanaciju odlagališta otpadaBaštijunski brig planira se izdvojiti 100 tisućakuna. Pored ostaloga, za odlaganje i zbrinjavanjeotpada na spomenutom odlagalištu planirana je181 tisuća, zatim, za izradu UPU-a za potrebeizmjena i dopuna Prostornog plana uređenjaOpćine Pašman 200 tisuća kuna, za porodiljnenaknade i opremu za novorođenčad 30 tisuća, zapomoć i njegu u kući 15 tisuća te šest tisuća zasufinanciranje cijene parkirališta na trajektnompristaništu u Preku zaposlenima na kopnenomdijelu županije.- Stjepan Mišulić


12 - Kultura i prosvjetaSiječanj 2012. - BiogradskiglasnikOdržana kulturno-umjetnička priredba „Tebi grade“ u organizaciji KUD-a „Kralj Tomislav“U ozračju proslave desete obljetnice radaU organizaciji Kulturno-umjetničkog društva„Kralj Tomislav“ iz Biograda u školskojsportskoj dvorani priređena je tradicionalnafolklorna večer u povodu Dana gradaBiograda i blagdana njegove nebeske zaštitnicesv. Stošije. Ove godine, možemo ustvrditi,biogradski folkloraši i mažoretkinjelagano“ u povodu jubilarne desete obljetnicerada. Gosti iz poljskog grada Rabke,folklorni ansambl mladih „Robcusie“, kojidjeluje već više od šezdeset godina, predstaviose pjesmom, plesom i običajima iz svogakraja, posebno s naglaskom na običaje zavrijeme poljoprivrednih radova te izvedbomsu način kako se priprema slovačko regionalnojelo Bryndzove halušky, jelo sličnonašim njokima. Uz to, gosti iz Slovačkepjevali su i tradicijske pjesme iz slovačkeregije Šariš. Posebnu pozornost privukla jesekcija mažoretkinja koje se nastupile svezajedno, od najmlađih do seniorki. Velikpljesak i simpatije publike upućen s tribinasimpatičnim Biogradskim mažoretkinjamau potpunosti im je zasluženo pripao.U imedomaćina voditeljima gostujućih folklornihskupina predsjednica KUD-a „KraljTomislav“ Nives Jeličić uručila je prigodnedarove.Zahvaljujem se što ste došli i nadamse da je ovo početak jednog divnogprijateljstva i daljnje suradnje. – kazalaje Jeličić.Dakako, darovima su uzvratili i gosti, a uime svih domaćinima i gledateljima, nagostoprimstvu zahvalio se svećenik Jan izPoljske i to na izvrsnom hrvatskom jeziku.Molio bih svih nas, kao i vas, dabudemo zahvalni svima onima kojivode brigu o tradiciji jer tradicija jezapravo naša velika duhovna snaga, toje snaga koja je jako potrebna čovjekuza svaki dan. Želimo vam da uspijeteu očuvanju svojih ljepota koje imate usvojoj kulturi, folkloru i tradiciji. Nekavas uvijek prati vaša briga o tome.Zahvaljujem na svemu! – kazao je poljskisvećenik kojeg je za vrijeme posjetaBiogradu u ugostio župnik župe sv. Stošijedon Zdenko Milić.Ove godine, kako smo i ranije spomenuli,KUD „Kralj Tomislav“ obilježava desetgodina uspješnoga rada. Vrijedan jubilejobilježit će se, između ostalih, dvama značajnimdogađajima: jedan je već zgotovljen,riječ je o CD-u „Igralo kolo lagano“, a drugije u pripremi – monografija s presjekomdesetogodišnjeg rada biogradskog KUD-a.- Stjepan Mišulić.Simpatični mali folkoraši KUD-a „Kralj Tomislav“ zaslužili veliki pljesak publike.priredili su posjetiteljima iznimno zanimljivprogram u kojem su, uz domaćine, nastupiladva inozemna kulturno-umjetnička društva– iz Poljske i Slovačke. Program su otvorilimali folkloraši KUD-a „Kralj Tomislav“ podvodstvom Rade Vrančić izvedbom „Igrakolo na 22“ i „Savila se bijela loza vinova“dobivši veliki pljesak iz gledališta. Nakonnjih uslijedili su odrasli izvevši stare napjevebiogradskog i dalmatinskog kraja s njihovognedavno izdanog prvog CD-a „Igralo kolopoljskih božićnih napjeva – „kolendama“.Kulturno-umjetničkog društvo „Lubovnaiz slovačkog grada Stare Lubovne utemeljenje prije sedamnaest godina, brojioko osamdeset članova koji čine većinommladi srednjoškolci i studenti, te u manjembroju, djeca i odrasli. Bili su sudionicimana međunarodnim festivalima širom svijeta,čak i na Haitiju. Inače, izvode folklorneplesove istočne Slovačke. Plesnimnastupom biogradskoj publici prikazaliPoljski svećenik Jan zahvalio se Biograđanima na gostoprimstvunaglasivši važnost očuvanja tradicijskih vrednotaSedma „Noć muzeja“ oborila prošlogodišnju rekordnu posjećenost s čak 325 tisuća posjetiteljaSvake godine sve više posjetiteljaU ovaj iznimno uspješan projekt u organizacijiHrvatskog muzejskog društva ove godine biloje uključeno 80 gradova i mjesta širom Hrvatskes čak 180 muzeja, galerija i drugih srodnihkulturnih ustanova. Svoja vrata širom je, kaosvake godine dosad, otvorio i Zavičajni muzejBiograd koji je za ovu prigodu pripremio posebniprogram. Na početku, uvodnu riječ održao jeravnatelj muzeja Draženko Samardžić pritomistaknuvši kako biogradski muzej raspolaže sviše od dvije tisuće eksponata o kojima brižnoskrbi te dodao kako će ove godine muzej prireditijoš više kulturnih događanja u odnosu naminulu godinu. Posebnu za ovu prigodu biogradskimuzej pripremio je izložbu pod nazivom„Izdavačka djelatnost Zavičajnog muzejaBiograd na Moru“. Nakon pozdravne riječi,nastupio je mješoviti instrumentalni orkestarbiogradske Glazbene škole pod vodstvom prof.Jordanka Miloša. Naročitu pozornost posjetiteljapri razgledanju stalnog postava, Kulturnopovijesnei Arheološke zbirke, te povremenogpostava poput izložbe u povodu Dana gradaBiograda pod nazivom „Biograd između dvasvjetska rata, privukla je izložba u organizacijiEtno-udruge „Dan“ iz Pakoštana pod naslovom„Tragovi glagoljice“.Etno-udruga „Dan“ djeluje već četirigodine. Zadovoljni smo svojim radom. Uznaš trud, stižu nam i uspjesi koji nas još iviše motiviraju. Ovo što vidite povezano jes impresijama učenika pri posjetu muzeju.Možete vidjeti glagoljska slova izrađeneod kartona i grafički dorađene rukom,perom i tušem, zatim, plitki reljef nadahnuteksponatima iz muzeja iz starohrvatskepovijesti, potom posudice od gline usirovom obliku. Tu su i sjedalice oslikanemotivima zalistavca koji je karakterističanmotiv s narodnih nošnji primorskogkraja i motivima četverokuta. – kazala ječlanica pakoštanske udruge „Dan“ i profesoricalikovne kulture u Osnovnoj školi PakoštaneAnkica Kovačić.Svečani dio završio je druženjem uz degustacijutradicijskih jela biogradskog kraja. Zavičajnimuzej Biograd u ovogodišnjoj manifestaciji „Noćmuzeja“ posjetilo je više od šest stotina posjetitelja.Kao i na razini cijele Hrvatske, i Zavičajnimuzej Biograd bilježi rast broja posjetitelja.Vrijedi istaknuti kako se u ovu manifestacijuuključilo još više hrvatskih gradova i mjesta,za dvadeset više u odnosu na lani, te, isto tako,trinaest više muzeja i galerija u usporedbi s prošlogodišnjom„Noći muzeja“.- S. Mišulić


Biogradskiglasnik - Siječanj 2012. Kultura i prosvjeta - 13Poetsko-glazbena večer u Gradskoj knjižniciU čast svome graduU sklopu programa obilježavanja Dana gradaBiograda i blagdana sv. Stošije, u Gradskojknjižnici Biograd održana je poetsko-glazbenavečer tijekom koje su gostovali biogradskapjesnikinja Rada Vrančić, pjesnikinja i recitatoricaNikolina Mojić, kantautorica Tea Vidaići folkloraš Dragan Kutija. Na početku, nazočneje pozdravila ravnateljica knjižnice JelkaSipina ukratko predstavivši goste. DraganKutija izveo je zdravicu koja potječe iz ravnokotarsko-bukovačkogkraja i nekada se,kazao je folklorni stručnjak iz Polače, čestoprakticirala prigodom svakog slavlja.Ovu zdravicu nisam napisao već sam jenaučio u želji da je prenesem na mlađenaraštaje, kao što su to stari učinili nanas mlađe. Želio bih da ova tradicijskazdravica u nama i dalje živi i da se prenosis naraštaja na naraštaj. – kazao jeKutija.Rada Vrančić, pjesnikinja koja je do sadaobjavila tri zbirke pjesama naslova „Pjesme“,„Temelji naši“ i „Biogradu s ljubavlju“, a uskoroočekuje izdavanje još dvije „Iz kamena cvitacvit“ i „Iz dubine duše“, recitirala je stihoveIzložba u Zavičajnom muzeju „Biograd između dva rata“svojih pjesama posvećenih svome gradu:„Biograde, ti si stina“, „Biograde, naš uzore“,„Didove beside“ te „Biogradac“. Pjesme, također,posvećene Biogradu, još jedne pjesnikinjeiz Biograda Rajke Anđelić- Maslovarić, kojazbog obveza nije mogla prisustvovati večeri,čitala je knjižničarka Tihana Rakitničan teravnateljica Jelka Sipina. Za ovu prigodu izabranesu njene pjesme naslova „Na dlanu“,„Dragi grad“, „Do Katarine“ i „Bit ćeš uvik“.Tea Vidaić, inače, dobitnica nagrade za najboljukantautoricu na Zadar festu 2010., izvelaje nekoliko pjesama koje je, većinom, samauglazbila: pjesmu Antuna Gustava Matoša„Djevojčici mjesto igračke“, „Ti i ja“ NikolineMojić, gitarističku verziju pjesme „Caruso“talijanskog pjevača Lucija Dalle te nagrađenupjesmu „Ćeri puntarske“ sa zadarskog festivala.Nikolina Mojić, koja je do sada izdaladvije zbirke pjesama, recitirala je Matoševepjesme „Djevojčici mjesto igračke“ i „Utjehakose“, zatim „Kad bi se moglo otputovati“Vesne Parun, „Prsten“ Dragutina Tadijanovića,„Svakidašnju jadikovku“ Tina Ujevića idruge. - Stjepan MišulićKratko razdoblje s puno, za Biograd,značajnih događajaU okviru programa događanja u povodu proslaveDana grada Biograda, u Zavičajnommuzeju svečano je otvorena izložba pod nazivom„Biograd između dva svjetska rata“. Uuvodu svečanosti goste je pozdravio ravnateljkojoj će biti predstavljen grad Biogradu doba Drugog svjetskog rata, poraćate razdoblje do Domovinskog rata. –kazao je u uvodu Draženko Samardžić pritomzahvalivši se pokroviteljima izložbe, priječinjenica da je Biograd, nekada prijestolnigrad, bio više od sedam stoljećapod raznim upravama, da nekažem čizmama, od mletačke, ugarske,austrijske do francuske i tako dalje.Raspadom Austro-ugarske monarhijepo prvi puta je Biograd vraćen maticizemlji 1918. god. tamo gdje i pripada.– istakla je prof. Božulić posebno naglasivšineke od najzanimljivijih dijelova izloženegrađe, navedimo neke od njih: Londonskiugovor na temelju kojeg je Biograd potpaopod Italiju, zatim, Rapalski ugovor kojimje Zadar otrgnut od matice zemlje, život uBiogradu u vrijeme Primorske banovine ikotara Biograd kada su utemeljene brojneinstitucije u Biogradu, fotografije Biograđanakoji grade vodovod nakon Prvog svjetskograta, potom, fotografije Biograđana koji suizbjegli pred talijanskom vlašću i potom sevratili nakon povlačenja Talijana iz Biograda,zatim, oglas Kraljevine SHS kojim se ističetemeljem zakona progon svih onih koji jojse suprotstavljaju, fotografije prvog sastavaNogometnog kluba „Primorac“, dva tanjurakoji su posljednji primjerci inventara pivnice,zatim, pečate i dokumente niza biogradskihradnji, trgovačke, stolarske i sličnih, kojeniču u razdoblju između dva rata, potom,fotografije čitaonice u kojoj su se okupljalisuci, liječnici, prosvjetni djelatnici…U ime Grada Biograda na Moru goste jepozdravila zamjenica Gradskog vijeća GradaBiograda Anka Merdić proglasivši ovu doistavrijednu izložbu otvorenom.- Stjepan MišulićO izložbi su govorili ravnatelj Draženko Samardžić i autorica izložbe GorkaBožulić, a svečano je otvorila dopredjednica Gradskog vijeća Anka Merdić.muzeja Draženko Samardžić.Ovo je uistinu posebna izložba koju semora polako razgledati, znači, ne samopromotriti fotografije već i iščitati velikdio dokumentarne građe. Ona predstavlja,povijesno gledajući, relativno kratkorazdoblje od oko dvadeset godina. No,kada budete je pratili, vidjet će te daje u tom periodu bilo mnoštvo događanja,pogotovo, kada je riječ o izgradnjicesta, vodovoda, elektrifikaciji, djelovanjudruštava i tako dalje. Nakonove izložbe, možemo najaviti, očekujenas novi projekt na tragu povijesnih iarhivskih istraživanja. Radi se izložbi usvih, Ministarstvu kulture, potom, GraduBiogradu te tvrtki „Iliriji“ i svima ostalimakoji su sudjelovali u realizaciji ove prigodneizložbe.Pjesnikinja Rada Vrančić recitirala je stihovesvoje pjesme naslova „Pamtimo ih“. Autoricaizložbe i muzejska savjetnica prof. GorkaBožulić zahvalila se svim građanima koji suustupanjem svoje građe pomogli u postavljanjuove izložbe.Zašto smo upravo za ovo razdobljepostavili izložbu? Izložba je dokumentarna,pretežno se radi o dokumentimakoji su originalni. Temeljnirazlog koji nas je na to upućivao jeIzložba, u čijoj pripremi vrijedi istaknuti i doprinos građana, pobudilaje značajan interes Biograđana.


Biogradskiglasnik - Siječanj 2012. Sport - 15U sklopu programa u povodu proslaveDana grada Biograda i njegove zaštitnicesv. Stošije u akvatoriju Pašmanskog kanalaPašmanskim kanalom plovile posade pobratimljenih gradovaVjetar u jedra prijateljstvu(Rumunjska), Moravske Toplice (Slovenija), organizatora Jedriličarskog kluba „Biograd“Slovenske Konjice (Slovenija), Stolac (Bosna predsjednik kluba Gordan Borčilo.i Hercegovina), Stara Lubovna (Slovačka) Dobrodošli na našu malu regaticu uPrije ukrcaja na jedrilice sudionike je pozdravio dogradonačelnik Marijan Stopfer.priređena je jedinstvena jedriličarska regatapod nazivom „Prijateljski gradovi“. Kako inaziv regate govori, u njoj su sudjelovali,uz domaćina posadu Grada Biograda,predstavnici zbratimljenih brojnih gradovai općine grada Biograda iz Hrvatskei inozemstva: Tolfa (Italija), Alba Iuliate iz Hrvatske Otočac, Novska i GrubišnoPolje.Okupljanje dobro raspoloženih članovaposada i jedrilica bilo je na rivi u gradskojluci gdje je sudionike i zaljubljenike u jedrenjeu ime domaćina i pokrovitelja pozdraviodogradonačelnik Marijan Stopfer, a u imeJedriličarska reprezentacija Grada Biograda na Moru velikodušnoje prepustila vodeće pozicije gostima.Pobjednička ekipa: predstavnici rumunjske Alba Iulije predvođenigradonačelnikom Mirceom Havom.kojoj ćete upoznati naš Pašmanskikanal koji je, inače, najljubavniji kanalna svijetu jer ima otočić Galešnjaku obliku srca, ima otok ljubavi Sv.Katarinu, zatim otok suza Planac, atamo dalje vam je otok Vrtiguza nakojem se ljudi varaju. U svakom slučaju,ovo je mjesto gdje možete doživjetiljubav. – kazao je pred početak regataGordan Borčilo usput našalivši se.Regatu je svečano otvorio dogradonačelnikMarijan Stopfer.Sve vas lijepo pozdravljam, naročitonaše goste koji su došli i raznih krajeva.U povodu blagdana sv. Stošijeorganizirali smo regatu „Prijateljskigradovi“. Nadam se da oni koji prvi putsudjeluju na nekoj regati se ne boje.Nemaju razloga za to jer su naši skiperiredom iskusni i rado će dati uputekako se ponašati na brodu. Želim vampuno sreće i neka pobijedi tko budebolji! – rekao je nazočnima Marijan Stopfer.Jedrilo se u dva plova po regatnom poljuomeđenom svjetionikom Koćerkom ispredSv. Filip i Jakova, otočićima Plancem i Sv.Katarinom. Najbržim i najvještijim pokazalase zajednička posada Novske i GrubišnogPolje vođeni skiperom Marijom Peričićemosvojivši prvo mjesto. Iza njih na ciljstigla je posada Alba Iulije predvođenagradonačelnikom Mirceom Havom i skiperomSlavenom Mikasom, dok su trećemjesto zauzeli Talijani iz Tolfe sa skiperomManolom Birkićem. Domaći su bili vrlogostoljubivi i velikodušni te su gostujućeposade propustili zauzevši posljednje devetomjesto.Usporedo s regatom „Prijateljski gradovi“,održana je i još jedna, inače, tradicionalnaregata koja, kako se u Jedriličarskom klubu„Biograd“ vole našaliti, nosi najduži nazivneke regate na svijetu: „Regata sv. Stošijezaštitnice grada Biograda i jedna od zaštitnicagrada Zadra i dana priznanja RepublikeHrvatske“. U ukupnom poretku najbolje vrijemepostigla je posada jedrilice „X-Cite“ saskiperom Lukom Šangulinom. - S. Mišulić


Svečano otkrivena spomen-ploča o stradanju grada Biograda u obrambenomDomovinskom ratu“Svjedočanstvo orazaranjimaIn memoriamprim.dr.sc.Sergije PadelinU povodu 20. obljetnice priznanja RepublikeHrvatske, 15.-og siječnja 1992. godine, nablagdan nebeske zaštitnice sv. Stošije i Danagrada Biograda, u središtu grada na Trgukralja Tomislava svečano je otkrivena spomen-pločakoja svjedoči o ratnim razaranjimai ljudskim žrtvama koje su podnijeligrađani Biograda za vrijeme velikosrpskeagresije u razdoblju od 1991. do 1995.godine. Inicijativu za postavljanjem ovogspomen-obilježja pokrenuo je Inicijativniodbor građana Biograda, članova udruge„Hrvatska sloga“: predsjednik Petar Vulelija,ravnatelj Zavičajnog muzeja BiogradDraženko Samardžić, klesar Marinko Katušate Zvonimir Pandžić. Na početku svečanostispomen-obilježje, koje je izradila i graduBiogradu darovala tvrtka „Klesarstvo Katuša“u vlasništvu Marinka Katuše, blagoslovio ježupnik župe sv. Stošije don Zdenko Milić.Prigodnu riječ održali su gradonačelnik IvanKnez, ravnatelj muzeja Draženko Samardžićte predsjednik odbora Petar Vulelija.Grad Biograd, odnosno, gradonačelniki Gradsko vijeće Grada Biogradapodržali su ovu inicijativu i odobrilipostavljanje spomen-ploče na ovomemjestu na čemu im zahvaljujemo u imesvih građana grada Biograda koji suželjeli podignuti ovo spomen-obilježje.Slijeva: Marinko Katuša, Ivan Knez, Petar Vulelija, Zvonimir Pandžić i DraženkoSamardžić prigodom svečanog otkrivanja spomen-ploče posvećenerazaranjima i ljudskim žrtvama koje su građani pretrpili tijekom agresije.Ova spomen-ploča svjedoči o istini ostradanju hrvatske kulturne baštine inaroda koji se na svojem tlu obranioi izborio slobodu i neovisnost svojedržave Hrvatske! – kazao je Petar Vulelija.Na spomen-ploču od kamena uklesan jeplan grada Biograda s obilježenim mjestimaudara raketnih i topničkih projektila kojasu uzrokovala oštećenja i rušenja nastala zavrijeme oružane pobune srpskog pučanstvau Hrvatskoj i agresije Srbije, Crne Gore iJugoslavenske narodne armije na Biogradod 1991.-1995. god. Mjesta udara bilasu, vrijedi se prisjetiti, civilni ciljevi gdjese okuplja najviše građana: tržnica, dječjivrtić, škole, crkva sv. Stošije, Zavičajnimuzej, plaža Soline, zgrada gradske uprave,marina Kornati, bazen na Dražici, autobusnikolodvor i hoteli. Tijekom rata svoje životeizgubilo je jedanaest civila i 35 hrvatskihbranitelja s biogradskog područja. Udruga„Hrvatska sloga“, u znak sjećanja na žrtvekoje je Biograd podnio, prisjeća se nemilogdogađaja od 14. lipnja 1993. godine kada je ubestijalnom neprijateljskom napadu na gradraketnim sustavom Orkan na plaži Solinestradalo dvanaestero nedužnih mladih ljudi,od kojih petero sa smrtnim posljedicama:Lidija Vrankulj, Danijela Vidaković, MarijanPolić, Jozo Tomić i Karlo Paić.- S.MišulićŽupnik župe sv. Stošije don Zdenko Milić blagoslovio je spomen-obilježje naTrgu kralja TomislavaTužna vijest o smrti dr.sc. primarijusaSergija Padelina, istaknutog medicinskogstručnjaka i dobitnika Nagrade za životnodjelo Grada Biograda na Moru za 2011.godinu zatekla je mnoge. Istaknuti dugogodišnjiliječnik zadarske Opće bolnice ispecijalist neuropsihijatrije preminuo je31. siječnja ove godine u 81. godini života.Njegov radni vijek bio je, uz znanstvenukomponentu, obilježen njegovim predanimaktivnostima i borbom protiv bolestiovisnosti, posebno na području problematikealkoholizma vezane za zadarskoi biogradsko područje. Doseljenjem njegoveobitelji u Biograd dvadesetih godinaprošlog stoljeća, dr. Sergije Padelin udarioje temelje borbe protiv alkoholizma osnivanjemKluba liječenih alkoholičara uBiogradu 1978. godine, među prvima u tovrijeme u Hrvatskoj. Zahvaljujući svojojpredanosti i znanstvenom-istraživačkompristupu ovoj problematici, dr. SergijePadelin neizmjerno je pomogao brojnimobiteljima, posebno ženama, koje su zbogalkoholičarskog ponašanja supruga trpjelenasilje u obitelji. Njegov magistarski radna temu „Gubitak svijesti kod kroničnihalkoholičara i problem diferenciranja etiološkogfaktora“ iz 1981. godine predstavljapresjek njegovog bogatog znanja i stečenogiskustva o bolestima povezanih s neurološkimoštećenjima. Doktorirao je 1987.godine s radom „Specifičnost alkoholizmakod žena“ u kojem, istraživajući niz godinaalkoholizam kod žena, daje opširan prikazuzroka i posljedica konzumiranja alkoholakod žena različite kronološke dobi i socijalnogstatusa.Rad s ovisnicima dr. Padelin nastavio je inakon odlaska u mirovinu 1991. godine kaospecijalist Opće bolnice Zadar ostajući naraspolaganju i pomoći mnogim obiteljimazadešenim ovim društvenim problemom.Kako je i sam isticao, još šezdesetih godinaprošlog stoljeća pri začecima njegoveorganizirane antiovisničke kampanje, dr.Padelin vodio se principa kojeg je proklamiraogrčki liječnik Hipokrat: „Rad iustrajnost najveće su kvalitete“. - S.M.

More magazines by this user
Similar magazines