Palgad ja töötingimused Norras - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Palgad ja töötingimused Norras - Fellesforbundet

Võtke Fellesforbundetiga ühendustNagu sellest brošüürist lugeda võite, on teil Norrastöötades mitmeid seadusega garanteeritud õigusi. Kuiolete lisaks ka ametiühingu liige ja teie töökohaskehtivad meie sõlmitud palgalepped, siis on teil võimalikomada Norra ühiskonnas veelgi laialdasemaid õigusi. Kuisoovite töötajate õiguste ja kohustuste kohta lisainfot, siisvõtke ühendust Fellesforbundetiga. Meie piirkondlikekontorite aadressid on märgitud selle brošüüritagakaanele.Kui teie tööandjaks on Snøhvit, Melkøya,Tjeldbergodden, Mongstad, Kårstø, Kollsnes, OrmenLange või StureKui töötate Norras tegutsevas välismaises ettevõttes, siisei kehti teie puhul Norra seadus, mis kehtestab töötajatemiinimumpalga.Fellesforbundeti esitatud nõudmiste tulemusena on 7ülalpool loetletud naftatehases 2004. aasta 1. detsembristsiiski kasutusele võetud eespool nimetatudmiinimumpalga piirmäärad ning teatud hulk muidpalgalepetega seotud eeskirju.Kui vajate nendes tehastes kehtivate määruste kohtalisainfot, siis võtke ühendust Fellesforbundetiga.www.fellesforbundet.no

More magazines by this user
Similar magazines