JÄRELÜMBERASUJATE OMANDI ÄRASTAMISE LUGU ...

omanikud.ee

JÄRELÜMBERASUJATE OMANDI ÄRASTAMISE LUGU ...

Kirjavahetus riiklikeinstitutsioonidegajärelümberasujate varadetagastamise küsimuses pärastORAS § 7 lg.3 kehtetukstunnistamistJahmatav tõsiasiÕigusriiki murendav tõsiasi selgus 2009. a septembris-oktoobris, kui Tallinna Linnavalitsuskeeldus kuuletuma kohtuvõimule, minnes sel viisil vastuollu põhiseadusega.Esialgu usuti, et kohatu pretsedent peab kohe-kohe lõppema - mõõdutunde kaotanudpealinna juhid kutsutakse korrale ja pannakse taltuma. Kuid nii ei läinud ja usk õigusriiklussekipub hajuma. Tallinna võimude käitumine oli ettekavatsetud samm aastaidkestnud omandireformi nurjamiseks. Erilist riski polnudki, kuna linnavõimud teadsidüsna kindlalt, et nende vastu ei võeta midagi otsustavat ette ning lastakse rahumeelikulutada maksumaksja raha kõrgete trahvide maksmiseks kohtuotsuste täitmata jätmiseks.Olukorra muutmiseks ja seaduslikkuse järgimise tagamiseks alustas Eesti OmanikeKeskliit kirjavahetust riigi tähtsamate õigusinstitutsioonidega lootes, et neile on Eestiseaduste järgimine oluline. Kahjuks selgus, et õigusriigi poole pürgimine pole ka vabariigijuhtorganite silmis tähtis. Algas juriidiline keerutamine, mis tasapisi transformeeruskõigile hästi tuntud “jokk-süsteemiks”.Seejärel otsustas Eesti Omanike Keskliit pöörduda ajakirjanduse poole, toomakskohtuotsuste eiramine avalikkuse ette. Ent ajalehed, mis tavaliselt aplombiga kajastavadpoliitikute ja muude prominentide liikluseeskirjade rikkumisi ja muid väiksemaidväärtegusid, keeldusid kohtuvõimu pretsedenditut eiramist üldse kajastamast. Nii käitusid„Postimees“, „Õhtuleht“, „Eesti Päevaleht“ ja „Eesti Ekspress“, ka BNS-ile saadetudkriitilist infot kõnealuste sündmuste kohta ei edastatud.Järgnev, kaugeltki mitte täielik kirjavahetus on toodud kronoloogilises järjestuses,JÄRELÜMBERASUJATE OMANDI ÄRASTAMISE LUGU29

More magazines by this user
Similar magazines