JÄRELÜMBERASUJATE OMANDI ÄRASTAMISE LUGU ...

omanikud.ee

JÄRELÜMBERASUJATE OMANDI ÄRASTAMISE LUGU ...

Kirjavahetus justiitsministeeriumiga.Kirjavahetus algas sama kirjaga, mille saatsime ka õiguskantslerile - tegemistoli kahele adressaadile saadetud pöördumisega. Seegi mõttevahetus oli mõnevõrrapikem, kuid jällegi küllaltki standardne. Toome siinjuures ära asekantslerUrmas Volensi poolt allkirjastatud justiitsministeeriumi vastuse.Oma ministeeriumile saadetud kirjas soovisime teada, kas Eesti kohtuvõimon oma prestiiži kaitsev institutsioon. Ent üllatuslikult selgus, et Eesti kohus onselles mõttes hoopiski indiferentne, jättes õiguse realiseerimise kaaluta olekussesüüdlase ja protsessivõtja vahele. Otsuse täitmata jätmisel hakkab tööle lihtsaltrutiinne trahvimissüsteem, mis põhimõtteliselt näib töötavat lõputult, s.t niikaua kui trahvimaksjal jätkub raha ja jonnakat tahtmist 100 000 kroonilisi trahvemaksta. Meie arvates selline viis end väärteost vabaks osta, peaks ise olema väärteguvõi juba kuritegu, mis kuuluks automaatselt karistamisele viisil, mis paneksülbe trahvimaksja oma käitumisest loobuma. Seaduskuulekuse eiramine on juantud juhul ilmselge, kuid justiitsministeeriumiga see ilmselt nii ei ole.Justiitsministeeriumi loogika pealinna võimude tegevuse osas on ise loogikavastane.Asekantsler asus talle vastamiseks antud pöördumist püüdlikult ümberlükkama ja esitas šabloonilise soovituse pöörduda uuesti kohtu poole, samas vägahästi teades, et varasemaid kohtu otsuseid ei kavatsetagi täita. Jällegi jõuame tõdemuseni,et meie õigusruumis on rohkesti ruumi juriidilisele eikellegimaale, kuspõhiseadus ja võimude lahusus ei toimi ja kust ka meedia end enesetsensuurlikulteemale hoiab.34

More magazines by this user
Similar magazines