JÄRELÜMBERASUJATE OMANDI ÄRASTAMISE LUGU ...

omanikud.ee

JÄRELÜMBERASUJATE OMANDI ÄRASTAMISE LUGU ...

Kirjavahetus Riigikogu põhiseadus- jaõiguskomisjoniga.Mõlema Riigikogu institutsiooni poole pöörduti identse tekstiga, mille me allpoolkoos vastustega ka ära toome. Alustame põhiseaduskomisjonist.• Põhiseaduskomisjonilt kui seadusandliku võimu esindajailt taotleti hinnangutning võimalikke abinõusid sisaldavat vastust riigi jaoks pretsedenditus olukorras,kus üks avaliku sektori prominentseid osapooli Tallinna linnavõim, väljakutsuvaltignoreerib nii seadusandlikku kui kohtuvõimu, jättes enda suhtes tehtud kohtuotsusedtäitmata ning makstes selle eest külmavereliselt suuri trahve.Vastukiri näitab, et sündmus oli põhiseaduskomisjonile tundmatu ja seetõttupidas komisjoni esimees asja teisejärguliseks ning ei asunudki juurdlema probleemitagamaid. Mõne nõuniku kõne Tallinna Linnavalitsusse või Riigikohtusseoleks vähemalt mõningase ülevaate asjast andnud, kuigi sedagi ei vaevutudtegema. Asja kiiresti kaelast ära saamiseks koostati pealiskaudne vastus, mistoetus paari aasta tagusele Riigikohtu esimehe esinemisele Riigikogus. Vahepealmöödunud kahe aasta jooksul on vett palju merre voolanud ja olukord oli oluliseltmuutunud, sest Riigikohus oli teinud olukorra lahendamiseks konkreetsedotsused, milledega kohustati varad järelümberasujatele tagastada. Põhiseaduskomisjonseda kas ei teadnud või ei osanud arvesse võtta ja seepärast saadeti ebakompetentnevastus, mis sellise komisjoni tegevust ei kaunista ja seab sellise komisjonieksisteerimise vajaduse hoopis küsimärgi alla. Nähtavasti siit saabki toituühiskonna kujutlus Riigikogust kui mingist kõrgest ja kaugest instantsist, kes näibelavat rahvast sootuks teises aegruumis.• Veelgi naeruväärsem oli olukord õiguskomisjoniga, kes vastust ei saatnudki.Telefonitsi järele pärides saime küll mitmeid lubadusi, kuid vastuskirja ikkagi eilaekunud. Hilisemates vestlustes soovitati rahulduda põhiseaduskomisjoni vastusega.Ka reetis mitte ennast esitlenud vastaja hääletoon, et meie esitatud küsimuspole talle kuigivõrd oluline.Saime veendumuse, et Riigikogu tasemel pole inimeste sellised põhiseaduslikudtagatised nagu võimude lahusus ja kohtuvõimu sõltumatus kuigivõrd olulised.36

More magazines by this user
Similar magazines