ORPHEUS PÕRGUS - Vanemuine

info.vanemuine.ee

ORPHEUS PÕRGUS - Vanemuine

Jumalad ja kuradid, deemonid, valgusolendid ja sireenid,haldjad ning kõik need ülejäänud vaimuilma varjud, kelleinimene on endasarnaseks loonud – kus nad on? Miks mittetäna õhtul Vanemuise laval? Mõni ehk ütleb, et need on juteada-tuntud palgalised artistid, aga 152 aasta pärast onka neist parimal juhul säilinud ähmane legend. Varikujud,kelle eksistentsis ei saa 100% kindel olla isegi siis, kui mevaatleme bülletäänist dateeritud fotosid nende kunagistesttegemistest-toimetamistest.152 aastat on möödunud selle muusikalise näitemängu sünnist.Teos pidavat pilama tolleaegset Pariisi kõrgseltskonda.Jällegi on skeptikul põhjust õlgu kehitada. Mis asi on kõrgseltskond?Mis loomad need on? Kas keegi on neid näinud?Polegi nii tähtis, kes seal laval täna täpselt on - kas prantsusekodanlased või tõesti jumalad ja kuradid, aga inimenekujutab neid, kes on seatud meie üle, ikka samasugustena,kui palju sajandeid tagasi.Marko MatvereGods and devils, demons, creatures of light and sirens,fairies and all the other shadows of the spiritual world whothe man has created to look like themselves – where arethey? Why not on the Vanemuine stage tonight? Some ofyou might say that these are well-known hired artists but in152 years what is left of them is a vague legend at best. Theshadowy creatures whose existence is not 100% sure evenif we look at the dated photos in the bulletin about theirone-time doings.152 years have passed since this musical play was born. Thepiece was supposed to make fun of the Parisian upper classof the time. Once again, the sceptics have a reason to shrugtheir shoulders. What is upper class? What animals are they?Has anyone seen them?It is not that important who exactly are on stage tonight –either the French bourgeoisie or truly gods and devils butpeople visualize the ones who have been set above us stillthe same way as centuries ago.Marko Matvere

More magazines by this user
Similar magazines