Včelařství 08/2012 - Český svaz včelařů

vcelarstvi.cz

Včelařství 08/2012 - Český svaz včelařů

Ročník 65 (146)Včelařství8/2012Časopis Českého svazu včelařů – určeno členům ČSV Ročník 65 (146)IMYB byl v PrazeVčelaříci ze 14 zemí opět soutěžili v České republiceVarroamonitoring práškovým cukremSlovem i obrazem o účinné metodě zjišťování počtu roztočůPŘÍLOHA č. 7/2012Inverty a český včelařO krmení včelstev invertními cukryPříloha: DotacePodpora včelařství v roce 2012, formuláře,podklady pro statistiku, ústřední evidenceObsah:Podpora včelařství v roce 2012 ……………Žádost 1.D. fyzické osoby(formulář)Podklady pro statistikuŽádost 1.D. právnické osoby(formulář)Podklady pro statistikuPlná moc k výplatě finančních prostředků(formulář)Dopis Českomoravské společnosti chovatelůInformační služba ústřední evidenceHlášení počtu včelstev a umístění stanovišť (formulářPříloha Včelařství I 1


Literatura českého humanizmuo včelách (19. část)Amorek a včelí bodnutíPřed měsícem jsme se podrobněji seznámili s Amorem uprchlíkem,kterého přeložil (nebo lépe přebásnil) český humanistický autorz řeckého originálu do latiny. Jednalo se patrně o adaptaci básněErós uprchlík autora Moscha ze Syrákús (asi 4. století), ze kteréuvádíme pro porovnání s Matoušem Collinem několik veršů:Snadno se pozná i v davu; je chlapec nápadný zjevem.Nemá bělostnou pleť, spíš ohni podobnou, očipronikavé a žhavé, řeč svůdnou, srdce však špatné,neboť nemluví nikdy, co myslí; hlásek má sladký,bohužel nitro jak žluč, je to bezcitný, prohnaný mámič,lstivý a prolhaný kluk a velmi krutě si hraje.Hlavu mu krášlí bujné kadeře, čelo je drzé.Ač má ručky tak drobné, přec nesmírnědaleko střílí,dostřelí třeba až k Acherontu, ke králiStínů.Všimněme si krásy Moschovy obraznosti:ohnivá pleť (symbolika rudébarvy, lásky – krve), kontrasty mezinevinným vzhledem a způsobenýmutrpením i představa lásky trvající ažza hrob (motiv Acherontu). Zdá se,jako by autor sám trpěl neutišitelnoubolestí lásky a své utrpení toužil sdělitostatním. Škoda, že o jeho životě nevímenic! Konec básně dokonce opatřilvýrazným doporučením:Kdo ho dopadneš, pevně ho svaž a žádnýs ním soucit!Jestli ho uvidíš plakat, dej pozorna jeho šalby,pakli se smát, jen dále ho vleč a polibkůmjehoradši se vyhni; toť zhoubný polibek: jedymá na rtech.My dnes přirozeně zkoumáme, jakými cestami se k nám obdobnátematika dostávala, čím byla inspirována a kde stojí počátky těchtoinspirativních počinů. Zajímají nás původní prameny motivů, látek,ze kterých čerpali staří čeští autoři, nejen ti humanističtí. Přirozeněse v bádání vracíme až do doby antického starověku. MatoušCollinus ale nebyl zdaleka prvním ani posledním z domácích tvůrcůhojně využívajících motivu bůžka lásky (Pana, Eróta, Amora)v básnické tvorbě. Ještě na sklonku 18. století se například objevilv almanachu Václava Tháma Básně v řeči vázané (1785) na tu dobupoměrně slušný básnický pokus, který přirozeně nesl stopy nepůvodnostia snad i naivity, ale byl nepochybně výsledkem snahy o zdůrazněnípráva českého jazyka na svébytný umělecký život:Když Amor sobě vil kytičkupíchla ho včela do prstíčku.Počal si tedy naříkati,a šel k své matce žalovati,řka: Ach, milá máti, politůj!Teď umříti musí synek tvůj,neb mne píchlo malé hovádko,maje křídla jako háďátko,kteréž nazývají včeličku,do mého malého prstíčku.Smála se Venuše řkouc k němu,nic se, synáčku, nediv tomu,a posuď z toho bolesti těch,kteří přijdou tvému šípu v běh.Báseň je jistě zajímavá; a nebýt několika infantilních deminutiv– nezbytných ale pro snadnější rýmování – působí poměrně svěžímdojmem. Je nepochybné, že se autor nechal inspirovat soudobouněmeckou anakreontikou stejně tak jako starší českou barokní tvorbou.Nejedná se však – jak se někteří mylnědomnívají – o parafráze či překladystarořeckého básníka Anakreóntaz Teu (6. století př. Kr.); patrně byl touopravdovou inspirací novočeskéhoautora či jeho možného německéhozprostředkovatele řecký básník ze sicilskýchSyrakús Theokritos (4. století),praotec idyly a předchůdce již zmiňovanéhoMoscha. Porovnejme oba texty,ten výše prezentovaný novočeský i tenantický Theokritův nesoucí titul Zlodějmedu:Kdysi Erós, ten zloděj, krad´ z úlu medovéplástve;když ho pak bodla zlá včela a do všechkonečků prstůzloděje popíchala, tu bolestí do zemědupal,skákal a foukal si na prst, pak šel a ukázalmatceAfrodítě svou trýzeň a láteřil, že prý jevčelatakový malinký tvor, a rány působí hrozné.Zasmála se mu matka: Což nejsi jako ty včely?Také jsi malinký tvor a rány působíš hrozné.Theokritova báseň je krásná. Sicilský básník dokázal umně a nenásilněpředložit podobu bůžka lásky – tedy podobu lásky samé– v roztodivných, ale přitom zřetelných alegorických podobách:svévole, sobeckost, vzpurnost a vzteklost, bolestínství i neznalostsebereflexe.Myslím, že bychom se měli všichni na svých včelnicích zamyslitnad tím, jak se chováme. Kolikrát v životě už jsme například po včelímbodnutí do země dupali, skákali a foukali si prst; ještě štěstí, žejsme nechodili k rodičům a neláteřili, že prý je včela takový malinkýtvor a rány působí hrozné, i když jsme si to asi často mysleli ... bylaby to patrně včelařská ostuda. Vnímejme, ale každé žihadlo jako projevneskonalé lásky, naší lásky, ke včelám! Sicilský básník by z násměl možná radost.Mgr. Jiří Novotný (Autor je vysokoškolským pedagogem)Kontakt: info@emmaregina.cz


PŘÍLOHA č. 7/2012Obsah:Podpora včelařství v roce 2012 …Žádost 1.D. fyzické osoby(formulář)Podklady pro statistikuŽádost 1.D. právnické osoby(formulář)Podklady pro statistikuPlná moc k výplatě finančních prostředků(formulář)Dopis Českomoravské společnosti chovatelůInformační služba ústřední evidenceHlášení počtu včelstev a umístění stanovišť (formulářPříloha Včelařství I 1Ročník 65 (146)Značení matek • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013Časopis Českého svazu včelařů – určeno členům ČSV Ročník 65 (146)Včelařství8/2012Co brání účinnosti protivarroázních opatřeníJaké jsou základní příčiny neúspěchu léčbyIMYB byl v PrazeObsah:Varroamonitoring práškovým cukrem 256Ještě jednou k vyšetření měli na jaře 2012 259Sacharoza kontra isomerozový sirup 260Získají si inverty českého včelaře? 262Chov včel v polyuretanových úlech 267Moje varianta Rasochova úlu 268Historické včelí úly v českých zemích 272Včelí svět v Hulicích 279Contents:Zimní měl v laboratořích aneb jaro 2012Varroáza v letošním roce aneb jak jsme na tomTekutá krmiva pro včelyJsou výhodná i nebezpečná. Obezřetnost se vyplatíPříloha č.7/2012Zásady zvýšení účinnosti stávajícíhosystému tlumení varroázyChrpafoto: Martin ČížekZnačenímatek2012(žlutá)IMYB held in PragueVarroamonitoring by Powder 256Sugar Other Comments to Debris Testsin Spring 2592012 Sucrose contra Isomer Syrup 260Are Czech Beekeepers Accepting fche Inverts? 262Beekeepiixg in Polyuretan Hives 267My Variant of Rasoch Hive 268Historical Hives in Csech Countries 272Be© World in Hulice 279Když jsem v šestém čísle časopisu Včelařstvíredigoval článek o tom, že mezinárodní soutěžmladých včelařů, tedy zkráceně IMYB (InternationalMeeting of Young Beekeepers) jeza dveřmi a švýcarští hostitelé už připravujíprogram, netušil jsem, že týden poté už budevše jinak. Situace mezi alpskými vrchy zdalekanebyla tak růžová. Shodou nešťastných náhodjeden z hlavních švýcarských organizátorůkrátce před soutěží těžce onemocněl a k dovršenívší smůly měl druhý vážnou nehodu. Díkytomu se jim už nepodařilo akci zorganizovata s těžkým srdcem oznámili, že soutěž musízrušit. Myslím, že spoluorganizátorům z jinýchzemí přejel mráz po zádech. Přistoupit na tutosituaci a v letošním roce po dvou ročnících soutěžvynechat, by nejspíše znamenalo likvidacizaložené tradice. Výchově včelařské mládežeby to asi smrtelnou ránu nezasadilo, ale určitěby bez soutěže mladých včelařů byl svět o něcosmutnější.Ještěže se s touto situací několik lidí nesmířilo.Krátce poté se sešli J. Píza, V. Švamberk,R. Šmied, J. Cafourek a z Rakouska je podpořilA. Schittelhelm. Hledali řešení, a to senašlo. Setkání narychlo zorganizovali v Praze.Finanční prostředky přislíbil Český svazvčelařů, ministerstvo zemědělství a rakouskýsvaz včelařů. Záštitu nad akcí převzal prvnímístopředseda Vlády ČR a ministr zahraničíK. Schwarzenberg, ministr zemědělství P. Bendl,ministerstvo školství, ministr pro místnírozvoj K. Jankovský a obrovskou podporuposkytl této mezinárodní soutěži i projekt Bezmedu to nejde v čele s ředitelem implementujícíagentury J. Cafourkem. Bohužel někteřído Švýcarska přihlášení na účast rezignovali.Nicméně zástupci čtrnácti zemí včetně Českérepubliky slovo dodrželi, takže se v pondělí,dne 9. července letošního roku sešlo v areáluStředního odborného učiliště gastronomiea podnikání v Praze na Černém Mostě zhrubasto třicet účastníků včetně soutěžících, dospěléhodoprovodu a pořadatelů. Krom místníchsoutěžících přijeli přátelé ze Slovenska, Polska,Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Rakouska,Německa, Holandska a Irska. Ze zemí VelkéBritánie a Severního Irska přijeli Angličané,Skotové a Welšané. Velkou pozornost vzbudiltým z Izraele, jediného zúčastněného mimoevropskéhostátu. Při organizaci soutěže odvedliobrovskou práci dobrovolníci, které mámejinak možnost vidět při akcích „Bez medu tonejde“. Tentokrát svlékli své včelí a včelařsképřevleky a tykadélka vyměnili za zelená tričkas emblémem IMYB. Působili jako tlumočníci,průvodci a tzv. děvčata pro všechno všude tam,kde bylo potřeba usilovně pracovat a organizovat.Nechyběl ani duchovní rozměr. Vypomocipřišla také sestra Magdaléna z konventu sesteralžbětinek v Praze, jinak vedoucí kroužku včelařskémládeže a nákazová referentka ZO ČSVPraha, která svým milým úsměvem kolem sebei v tom největším shonu šířila mír a klid. Tehdyuž bylo jasné, že se soutěži mladých včelařůdo cesty už nic nepostaví. Jaký měl IMYB 2012průběh, co na účastníky v Praze nejvíce zapůsobilo,jak se bavili ve volném čase, o tom všempřineseme zprávu ve Včelařství č. 9.Jen na závěr bych chtěl informovat o úspěchučeských barev. Nevím, zda to bylo domácímprostředím, cílevědomou prací, zkušenostmi,nebo všechno dohromady, ale češtívčelaříci ve složení Veronika Šebková, MarieMacháčová a Pavel Dostalík získali jako družstvopro Českou republiku první místo. Aniv jednotlivcích jsme nepřišli zkrátka. Na prvnímmístě soutěže IMYB 2012 Praha se umístilaVeronika Šebková a hned za ní na druhémmístě Marie Macháčová. Dále už není co dodat.Ve čtvrtek 12. července se účastníci rozjelia rozletěli do svých domovů. Křišťálovou včeluna žulovém podstavci s nápisem IMYB si odváželiNěmci. Právě oni se zavázali tuto soutěžzorganizovat v příštím roce. Hodně štěstí, a aťžije IMYB 2013.Antonín KarochVčelařství – odborný a spolkový měsíčník. Ročník 65 (146). Pro své členy vydává Český svaz včelařů, o. s., se sídlem v Praze (IČO: 00 44 32 39).Místo vydání: Praha. Odpovědný redaktor: Mgr. Antonín Karoch, Tel.: 224 932 351, redakce@vcelarstvi.cz. Inzerce, jubilea a úmrtí: RNDr. Hana Kůsová, 224 934 478,kusova@vcelarstvi.cz. Expedice a reklamace nedoručení časopisu: Jaroslava Nechybová, 224 934 082, nechybova@vcelarstvi.cz. Redakce, inzerce a expedice: 115 24 Praha 1,Křemencova 8, telefax: 224 934 977, e-mail: redakce@vcelarstvi.cz; inzerce@vcelarstvi.cz. Internetové stránky: www.vcelarstvi.cz. Neobjednané rukopisy, kresby, fotografiea diapozitivy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo veškeré příspěvky podle potřeby stylisticky a rozsahově upravovat. Redakční rada: Vladislav Synek (předseda),Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (místopředseda), Ing. Leoš Dvorský, Milan Jokeš, RNDr. Pavel Krieg, CSc., Ing. Zdeněk Kulhánek, RNDr. Václav Švamberk, Zdeněk Žák. Grafickáúprava a předtisková příprava: NVT Repro, Jinočanská 24, 161 00 Praha 6.Tisk: MORAVIAPRESS a. s., Břeclav, U Póny 3061, 690 02 Břeclav MK ČR E 126/ISSN 0042-2924srpen 2012 l 253


Z redakční poštyDalší likvidacePřečetl jsem si článek v posledním Včelařstvíč. 7 článek s názvem Likvidace roztoče teplem.Může to fungovat, ale tak jak uvedl v poznámcepan Kamler, musí to být hrozně pracné.Také jeho poznámce o nízké účinnosti se dás úspěchem věřit. Pokud je už roztoč na plodu,tak jej těžko můžeme ovlivnit. Teplo podle mnev těchto 30 minutách působí pouze na roztoče,kteří jsou přímo na včelách. Osobně si myslím,že to nemůže fungovat. Pokud ano, tak za cenuněkolikanásobných opakování, což je nepředstavitelné,a tedy i neprůchodné. Finančně,časově, fyzicky, prostě tudy asi ne.Nicméně i jájsem v průběhu 10 let experimentovaltaké s tímto teplem, ale jednoduššímzpůsobem. Vsadil jsem na slunce a zhotovilnerezové plechové úly, natřené načerno. Stěnaúlu byla někdy tak rozpálená, že jsem na níneudržel ruku. Ale až tak jsem se tohoto experimentunebál. Slunce má svou dráhu a ohřevVčelí pračkaJsem potěšen článkem přítele Ing.T. Fojtů zevčelařství 7/2012 – likvidace roztoče teplem.Sám se také zabývám obdobnou metodou,ale jiným postupem likvidace roztočů. Já sezaměřuji na léčení smetených včel v tzv. pračcevčel. Po mnoha neúspěšných pokusech jsem sedopracoval k poměrně zajímavému výsledku.Dovolte mi však několik poznámek k článkuIng. T. Fojtů. Odborná včelařská literatura„Anatomie, morfologie a fysiologie včely“,autor A. Schönfeld, uvádí teplotní maximapřežití včely a plodu: včelí plod max. 37 o C,včela 45 o C. Mé vlastní pokusy tyto hodnotyvíce méně potvrzují. Předpokládám, že přivysokých teplotách uváděných T. Fojtů docházík nerovnoměrnému prohřátí nástavku s tím,že se včely stáhnou do místa, kde je chladněji.Co se týká plodu, je otázkou, za jakou dobudojde k prohřátí buňky. Toto jsem s T. Fojtůtaké konzultoval. Následovníci ať jsou opatrní.Jinak mu držím palce.Já při léčení používám tzv. pračku, do kterésmetám včely a přes skleněný nástaveksleduji spad. Po mnoha pokusech s laděnímteploty a času jsem se dopracoval k vytouženémuvýsledku. Doba úspěšného přeléčenívčel v pračce činí podle mne přibližně 30 min.až 1 hod. Aby se léčba dala provádět, je třebamít naladěný speciální termostat, který udržív prostoru velice přesnou teplotu bez teplotníchvýkyvů. Potom je léčení úspěšné a časověnenáročné. Velkou výhodu vidím v možnostiléčit v produkčním období kdykoliv (např. přimedobraní). Především před kulminací roztočův úle. V současnosti zdokonaluji technickézařízení a promýšlím metodiku léčby. O mýchvýsledcích jsem 20. 6. 2012 informoval představitelenašeho svazu a požádal je o podánípomocné ruky.Kamil Kramnýwww.apiterapie-kamil.czPokusný nerezový úl kombinovaný s dřevemúlu se mění v průběhu dne s úhlem dopadu.Navíc plásty jsou dobrá izolace, měl jsem takéotevřené zasíťované dno a včely dovedou dobřeklimatizovat. Podstatou pokusu je to, že teplopůsobí na roztoče po celou sezónu. Ne tedykrátkodobě. Pracnost se příliš neliší od běžnémetodiky včelaření.Už tehdy jsem si říkal, že by se na to mohlněkdo podívat. Vyrobil jsem několik úlů (asipět) a odeslal panu Čermákovi na Zubří. Skorojsem mu to vnutil. Byl opačného názoru. Bálse slunce, a tak jsem mu přidal výměnný obkladovýpolystyren, aby tak nějak včely šetřil.Také měl obavy z toho, že se včely řídí elektromagnetickýmpolem Země a že budou díkynástavkům z kovu dezorientované. Nicméně,úly dostal, co zkoušel a jak dopadl, nevím.S výsledky se mi neozval.Já tak mohu vycházet ze zběžného pozorováníjednoho úlu z nemagnetického nerezu. Na začátkujsem měl úl celý v kovu. Celoročně. Pakjsem postupem doby využil i klasické dřevo,takže jsem stvořil takový kombinovaný systém.Náš učňovský včelínJiå vněkolika číslech časopisu Včelařstvtsesetkáváme shistoritčeského včelařství.Ji se chci pochlubit, å e jsem se podílel byťnevědomky v roce 1948 na rozvoji kočovántvčelstev. Na naã tZákladntodbornpã kolev Bruntálu v praktickpvýuce dostali za úkolse podílet na výroběvčelařského kočovnéhovozu. Odborněnás vedl pan učitel Hartman.Pro měto tehdy nebylo cizí, protoå e jsem meziúly vyrůstal a tím i dostatek å ihadel dosti val.Tento kočovnê vůz byl určenê pro zemědělskouvýstavu v Praze, ale pro jakou uå dnespřesněnevím. My å i ci jsme si sice svůj díl odpracovali,ale výstavy nezúčastnili. Dochovalase ale fotografie z této akce, kteri dokli di našedílo. Prostějsme vyrobili v praktickpvýucepojízdnê včelín vdobě, kdy bylo kočovántpo válce vplenkách a ni ã výrobek vzácností.Na čelo vozu jsme umístili heslo: “Svět práce“,v čemå jsme určitěnelhali. Při plném obsazentvozu 48 včelstvy to byl skutečnê svět práce.Pokusný nerezový úlAle i ten stačil. Nepočítám roztoče, nevěnujise vaorramonitoringu, používám chemii jakokaždý jiný včelař. Ale něčeho jsem si všiml.Po ošetření Varidolem v dřevěných úlech vždypopadalo velké množství roztočů, v plechovémale výrazně méně. Někdy skoro nic.Měl jsem včely na stanovišti ještě s jednímvčelařem. On měl snahu léčit kyselinou mravenčía odmítal chemii. Z nějakého důvodumu padlo všech pět včelstev. Já měl na té samévčelnici také pět úlů. Léčil jsem podle metodiky(varidol, gabon), ale i tak jsem přišel o třivčelstva. Zřejmě jeho roztoči, působili na mojevčely. Včely v plechových úlech byly v pořádkua v síle. V dřevěných byly slabší.Nemám žádný závěr. Snad jen to, že působenítepla v sezóně v plechových úlech a delší zimníklid, a naopak na jaře prudší rozvoj, to vše asimá vliv na eliminaci roztočů. Nebo je vše jendílem náhody?Jaroslav VodičkaVozu jsmejako karosářidali ladnêvzhled,avšak našeřemesloskončilos poslednímidřevěnými kabinami u vozi del Tatra, např.nákladntTatry 111 a Škodou 256 t.z. „Veverkou“.Snad i námi vyrobenê kočovnê vůz přispělk rozvoji po válečného kočovánta upevnilu řady z nás vztah ke včelám a přírodě. Ji uå jsem tento vztah měl, protoå e můj pradědeček,dědeček i otec byli včelaři a ji včelařím nepřetråitě55 roků.Ing. Bohuslav LacinaSvitavy254 l Včelařství


Z redakční poštyVčelaření optikou mladší generaceJe to rok a kousek, kdy jsme se rozhodli, žezačneme včelařit – bez ambicí, s hlavnímcílem pro nadcházející rok bylo přežít a snažitse, aby naše 2 včelstva nebyla nemocnáa přečkala zimu. Prostě se zodpovědněo včely starat kvůli jim samotným, příroděi ostatním včelařům. A když vytěžímetrochu medu (to se nám podařilo), bude topro daný rok splnění „nad plán“. Beremeto pořád trochu jako experiment, učíme seza pochodu a baví nás to.Nápad včelařit přišel jaksi sám. Jako generacevyrůstající v digitálním světě, afektovanáléty strávenými ve velkém hektickém městě,vyplula zřejmě na povrch přirozená potřebadělat zajímavou a prospěšnou činnost,navrátit se k přírodě, k nadčasové tradicinašich dědů a otců a najít příjemnou alternativuk světu přesycenému informacemi,materialismem a spěchem. A prostě dělatstylovou věc!Jako začátečníci jsme rychle pochopili, žešpetka praxe vydá za tunu teorie – číst literaturua topit se v internetových článcícho včelaření má smysl, ale reálná zkušenostje prostě víc. Nejvíce začátečníkovi dá,když vám podá pomocnou ruku zkušenýa moderní včelař. U nás to byl VlastimilBubeníček, včelařský guru, který včelaří36 let a je předsedou ZO ČSV ve Žďáře nadSázavou. V současné době i naším rádcema pomocníkem. Vidíme ho jako ideálníhonositele poselství pro mladou generaci,jak včelařit. Sympatický a moderní člověk,u kterého každý ocení včelařskou erudici,schopnost přesné a jasné formulace, smyslpro humor a otevřené myšlení. Jeho včelařenímá styl a noblesu. Symbolizuje vysokouúroveň kvality práce, úctu a cit pro svět včel.To přesně odráží i jeho medárna, kde sekloubí smysl pro efektivitu, systematičnost,čistotu a uhlazenost a zároveň estetickýšmrnc, úroveň i modernost. Dnes se v marketinguprosazuje trend navázat na produktnějaký příběh. Tedy přiblížit pozadí původuvýrobku, prostředí, či lidí, kteří na něm pra-V. Bubeníček ve své medárněMedomet a odvíčkovací staniceKrušlovský včelín nezahálíTaké letos máme v námi udržovanémskvostně a umělecky vyřezávanémvčelínu co nabídnout. Nabízíme nejenkulturní akce pro děti i dospělé, ale takémožnost se naučit hrát na netradičníhudební nástroje.4. a 5. 8. - workshop (dílna) hry na didgeridoopod vedením Ondřeje Smeykala 5 hodindenně (10-16.00 hod), 1 000 Kč, nutné přihlášenía záloha. Kurz bude otevřen pouzev případě dostatečného počtu zájemců.4. 8. 19.00 hod. koncert didgeridoo / OndřejSmeykal / vstupné dobrovolné (v ceně vstupenkyna představení) 20.00 hod uvedeníSoulaDění 20.30 hod. Čtyři dohody / JaroslavDušek promítání Královny slunce - Conám včely říkajícují. Takový med vždycky osloví zákazníkymnohem více než nějaká „pasta“, odkudsidovezená.A tak přímá konfrontace s takovým člověkem,možnost se seznámit s jeho prací a zažítatmosféru skvělého zázemí, to je něco,máte-li opravdový zájem včelařit, co hodněmotivuje a hodně inspiruje.Myslíme si, že včelařů jako pan Bubeníčeknebude ve finále zas až tak málo. My jsmechtěli na jeho příkladu ilustrovat jednuz možných cest, kudy by se propagace včelařstvípro mladé lidi mohla vydat. Tedy zapojitdo ní ty správné vzory.Ing. Martin Mrkos (28)MUDr. Jan Gretz (27)Žďár nad Sázavou5. 8. odpolední program pro děti i dospělé.14.00 hod. hra na píštaly z bezu a další nástroje.Tance universálního míru 15.00 hodpohádka16-19.00 hod. pokračování programu(příspěvky dobrovolné) 19.00 hod. koncertdidgeridoo / Ondřej Smeykal 20.00 hodSoulaDění, 20.30 hod. Pátá dohoda / JaroslavDušekMožnost stanování, čistá voda a vzduchzdarma. Zveme vás!Daniel HavlíkPředseda sdružení Krušlovský včelín, o. s.tel: 608 272 268, 388 423 616e-mail: info@kruslovskyvcelin.czhttp://www.kruslovskyvcelin.czPředprodej: www.terramitica.czsrpen 2012 l 255


ubrika AktuálněVarroamonitoringpráškovým cukremMonitoring intenzity napadení včelstev varroázou je velmi složitá záležitost, zvláštěv podletí. V tomto období se napadení rychle mění a síla přezimující generace včel jeprávě odvislá na situaci – počtu roztočů právě v tomto období. V německém časopiseADIZ/db/IF č. 8/2011 nás zaujal článek o relativně jednoduchém způsobu stanovenípočtu roztočů na živých včelách pomocí práškového cukru. Včely ošetřené práškovýmcukrem se vrací zpět do úlu. Metodiku jsme ověřili za použití dostupných surovina pomůcek. Vlastní odběr vzorku a zjištění počtu roztočů ve vzorku trvá několik minuta výsledek, skutečný stav napadení včel, známe okamžitě. Účinnost zjištění počturoztočů je srovnatelná s oplachem na usmrcených včelách.Potřebné pomůcky pro stanovení počtu roztočůna živých včeláchCo potřebujeme?- Cukr moučka extra jemná (v naší obchodní síti jikoupíme i se známkou KLASA v balení po 450 g)je možné použít APIPUDER Teig Zucker výrobceSÜDZUCKER- Třepací nádobu o objemu cca 1,5 litru vyrobenouz PVC roury o průměru 110 mm dlouhou cca20 cm, opatřenou na jedné straně síťovinou s okycca 2x2 mm, na druhé straně odnímatelným víčkem.Nádobu můžeme zhotovit i z jiného materiáluo objemu cca 1,5 litru- Odměrnou nádobu – sklenici 0,2 litru- Podložku pro oklep včel – např. silnější PE fólienebo stačí také křídový papír- Cedník – např. hustější díl síta na med s velikostíok 0,6 x 0,6 až 0,7 x 0,7 mm- Kbelík, na kterém drží použité sítoZ plástu oklepneme na podložku asi 15 dkg včel256 l Včelařství


Aktuálně rubrikaZ podložky včely sesypeme do odměrné nádoby o objemu 0,2 l, tj. asi 600 včelVčely přesypeme do třepací nádobyTřepací nádobu uzavřeme víčkemOdměřené množství jemného práškového cukru (70 g) nasypeme přes síto třepacínádoby na včely. Cukr je možné použít pouze jednou. Pokud jsou v cukru hrudky,před použitím jej prosejeme přes husté sítosrpen 2012 l 257


AktuálněKrouživými pohyby promícháváme cukr se včelami cca 20 – 30 vteřinNad sítem vyklepáváme cukr z třepací nádoby tak dlouho pokud nějaký padáPo prosetí cukru sítem na něm zůstanou roztoči s malým množstvímhrudek cukruVčely z třepací nádoby vysypeme zpět do úlu.Potřeba ošetření v závislosti na počtu samiček roztočů v jednom vzorku včel a době odběruPočet roztočů na vzorku včel nám udává početroztočů ve včelstvu, které v době sledování má 20Vyhodnocení počtu roztočů – převzato z článku ADIZ/db/IF 8/2008– 30 tisíc včel. Celkový počet roztočů ve včelstvuvčetně roztočů na plodu je několikanásobně vyšší.Doba odběru vzorku Červenec Srpen ZáříVčelstvo v současné době není ohroženo < 10 < 20 < 30Včelstvo je potřeba ošetřit v nejbližší době 10 - 50 20 - 50 30 - 50Překročena hranice škodlivosti, okamžitě ošetřit < 50Dle našich zkušenosti bychom preferovali dosaditdo tabulky poloviční kritické hodnoty. Je nutné počítats tím, že především v období červenec a srpense roztoči rychle množí, jejich počet se každých 12dní zněkolikanásobí.Za Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. DolDr. Ing. František KamlerIng. Ondřej Procházka258 l Včelařství


Včelařská rubrika praxeZ našeho článku v čísle 7 vypadl obrazový materiál. Podrobnosti po loňské zimě, vidíte v následujících datech.Ještě jednou k vyšetření mělina jaře 2012Graf 1Intenzita varroázy na jaře 2005 - 2012 podle počtu negativních stanovišť (zeleně), stanovišť do tříroztočů (žlutě) a stanovišť s nálezem nad 3 roztoče (červeně).7 D EXO ND čD [L P P L D L QL P P L] \2 NUH V\V P i OQt P i OQt Qi OH9 êV OH GN\Yã H F KRNU H Vů E\O \V HřD ] H Q\RSGO H SU RF H QW D QXO RYêF KQi OH ůD ] SRGO H SURF H QW D Qi OH ] ůVSUůP ěUH P QD GW řL UR] W R čH GRV D å H Qi SR řD Gt E\O D VHčW H QD D SRV N\W OD F H ONRYp SR řD Gt RNU H VůSRGO H RERXSDUD P H W Uů8 Yi Gt P H SR GH VH W L SRO Rå Ni F K] RERXNRQF ůW D EXO N\2 NUH V\V SRF KYD ORXSouhrnný graf č. 1 zobrazuje intenzitu varroázy na jaře od roku 2005. Barevný sloupec nadletopočtem zahrnuje všechna vyšetřená včelstva, každoročně je to kolem 50 tisíc stanovišť. Letosto bylo 53 276 vzorků.Sloupec je rozdělen do tří různobarevných dílů podle odpovídajícího nálezu, resp. stupněnapadení.Letošní situace je, jak se dalo očekávat, opět horší, než v roce předchozím.Zelená část představuje stanoviště s nulovými nálezy. Kolem poloviny stanovišť mělo průměrnýpočet roztočů mezi nulou a třemi. Pohlédnete-li na tyto údaje, zjistíte, že se současná situace senápadně podobá roku 2007 před velkými úhyny, které následovaly a máme je v živé paměti.Tabulka č. 1Souhrnné výsledky v letech 2005 - 2012Rok Celkový počet vzorků Procento nad 3 roztoče Procento negativních2005 43495 14 312006 41128 14 272007 40267 22 212008 42131 22 192009 48910 5 642010 39546 11 462011 52001 9 422012 53276 18 262012celkovýpočetvzorků% nad3% nulVsetín 1303 5,6 51,2Náchod 754 4,6 47,2Přerov 960 6,7 52,4Šumperk 886 5,6 49,0Kroměříž 732 7,2 51,0Opava 837 6,3 46,6Jeseník 355 4,8 43,4Ústí nad Orlicí 1145 8,1 45,4Chrudim 860 8,0 44,5Olomouc 804 8,0 39,72 NUH V\RKU Rå H QpDomažlice 783 30,3 12,5Strakonice 761 30,4 12,5Cheb 640 28,8 10,6Ústí nadLabem177 27,7 9,6Plzeň - jih 863 36,4 11,5Kladno 342 28,9 8,2Kolín 598 32,3 10,5Praha -východ349 31,5 10,3Rokycany 381 33,3 8,7Břeclav 636 41,8 6,9Ing. Dalibor Titěra, CSc., Ing. Marcela VořechovskáZkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1203Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dolbeedol@beedol.czsrpen 2012 l 259


Co říká vědaČím asi budou letos včelaři krmit svá včelstva?Sacharóza se skládá ze dvou monosacharidů,tj. glukózy a fruktózy. Toto složení je normálněvelmi stálé. Neodolá pouze trávicímenzymům nebo kyselinám. Z toho vyplývá,že rozštěpíme-li sacharózu na glukózu a fruktózu,získáme roztok těchto látek, který máo málo nižší sladivost, ale výživné hodnotyjsou stejné.Cukr se používá jednak jako kalorickásoučást potravin (což je vlastně z dnešníhopohledu nežádoucí), dále, a to především,jako chuťová složka většiny potravin. Provýživu se často používá tzv. surový, někdyzvaný přírodní, jindy hnědý cukr, který nesena svých krystalech zbytky řepných či třtinovýchsurovin. Tzv. invertní sirup nebo tzv.invert se kdysi vařil ze sacharózy za mírnéhotlaku působením kyseliny chlorovodíkové.Účelem invertu bylo zamezit krystalizaci přivýrobě v bonbonářství. Jiný smysl neměl.(V Tabulce l uvádím složení hnědého cukrua bílého cukru.)Asi tak před 30 lety se objevily snahy využíttam, kde se používá cukr, též škrob. BylaSacharóza kontra isomerozový sirupCukr se vyrábí v Evropě přibližně 300 let. Za tu dobu zůstal cukr cukrem, aletechnologie, zařízení a energetika se nepředstavitelně změnily. Cukr se vyrábíz řepy (Beta vulgáris) nebo cukrové třtiny (Sáccharatum officinárum) nesmírněkomplikovaným způsobem, který nemá sám o sobě chemicko-technologickoukonkurenci. Princip je jednoduchý. Chceme isolovat z řepy nebo cukrové třtiny hlavnízásobní látku tj. cukr a využít i všechny ostatní látky obsažené v řepě nebo v třtině(vláknina, bílkoviny, stopové příměsi). Například řepný cukrovar vyrábí vedle cukrujako hlavního výrobku ještě velice cennou melasu (která obsahuje veškeré rozpustnélátky z řepy, vnášené do technologie), a řízky, sušené nebo vlhké, vhodné pro krmeníhospodářských zvířat. Nejpozoruhodnější věcí je skutečnost, že se cukr vyrábív absolutně čisté formě (chemik by řekl p.a.), což je na jednu stranu výživově chyba,na druhou stranu je to obrovská přednost, neboť člověk ví, co má v ruce.Tabulka 1Složení260 l VčelařstvíSložení hnědého a bílého cukruObsah ve 100 ghnědého cukruObsah ve 100 gbílého cukruUhlohydráty 91,0 g 99,70 gBílkoviny 0,9 g -Minerální látky 880,0 mg 3,50 gDraslík 740,0 mg 2,00 mgHořčík 44,0 mg 0,20 mgFosfor 50,0 mg 0,35 mgŽelezo 13,0 mg -Vápník 28,0 mg 0,70 mgVitamín B1 0,11 mg -Vitamín B2 0,05 mg -Niacin 0,48 mg -Vitamin B6 0,45 mg -Kyselina pantotenová 0,90 mg -to doba obrovského rozvoje enzymologie.Enzymy štěpící škrob na jednoduché cukrybyly známy odedávna. Byly to alfa–amyláza,štěpící škrob na glukózu, beta-amylázaštěpící škrob na dvojitou molekulu, oxidázaa další. V té době se ale objevil enzym,vytvářející z glukózy fruktózu, tzv. izomeráza.To přineslo prudký rozvoj technologiíodbourávní škrobu a převod jakékoli částiglukózy na fruktózu, tedy možnost výroby„umělé“ sacharózy v hydrolyzované formě.Výroba sladiv ze škrobů se nabízela jakodalší logická možnost, neboť škrob se skládáz polymerizátu D-glukózy. Hydrolýzoubuď anorganickými kyselinami, nebo organickýmikyselinami (např. mravenčí), lzevyrobit roztok D-glukózy a drobných zbytkůze škrobů, které kyselina nestačila hydrolyzovat.I tento tzv. škrobový sirup se dodnesvyrábí a používá k původnímu účelu (jakoantikrystalizační látka v bonbonářství). Jeto čirá velice viskózní kapalina, slabě nahořkléchuti.(Tabulka 2 uvádí složení škrobového sirupu)Jak vyplývá z tabulky 2 je v roztokuobsaženo poměrně značné množství oligosacharidů,která jsou pro některá použitíškrobového sirupu velmi výhodná. Zvyšujítotiž viskozitu, a tudíž jsou tyto sirupy vhodnépro slazení ovocných šťáv. (Tabulka 3uvádí složení vyšších sacharidů)Škrobový sirup, lze také vyrobit enzymaticky.Je to výhodnější z hlediska technologie.Složení je však v podstatě stejné.(Tabulka4 uvádí složení tří druhů hydrolyzátůškrobů. Je zřejmé, jak velký vliv na složenímá systém hydrolýzy.)


Tabulka 2Požadavky na jakostSirup škrobový bonbonářský Jakost I abarva odpovídající etalonu I asušina skutečná nejméně 82 %index lomu při 20 0C 1,5026popel v sušině max. 0,4 %pH 4,8 – 5,2kyselost titrační max. 25 mlzcukření: (jako glukóza v sušině)s přípustnou odchylkou38 %± 2 %vzhled bez zákalu a nečistotchuť sladká, mírná cizí příchuťObr. 1Získání izomerozového cukruŠkrobŠkrob(kukuřičný)alfa-amyláza(ztekucování)Glukoamyláza(zcukřování)Filtrace, čistěníGlukózový roztok 50%Co říká vědaGlukoizomeráza(vytvořená na nerozpustném nosiči)Tabulka 3Analýza složení kyselinového kukuřičného sirupuSložení % %Zahušťování na izomerozový cukrDextróza 17,7 22,1Maltóza 20,6 20,8Maltotrióza 17,9 15,3Maltotetróza 13,3 4,5Tabulka 4 Analýza procesu dextrózyTabulka 5 Složení uhlohydrátů izomerózového sirupuFiltrovaný hydrolyzát___________________________________________kyselinový kyselin. – enzym. enzym. - enzymproces proces procesD.E. * 91 95 98Dextróza, % v sušině 86 93 97Popel % v suš. 1,6 0,4 0,1Bílkoviny % v suš. 0,08 0,08 0,10Vyšší sacharidy % v suš. 10,0 0,3 0,2*- dextrózový ekvivalentCukr 42 % roztok 55% roztok 90 % roztokFruktóza 42 55 90Glukóza 52 42 7Oligosacharidy 6 3 3Hlavním důvodem výroby tzv. izocukrubyla skutečnost, že technologie je jednoducháa škrob je nepoměrně levnější (tehdy50 % ceny cukru v surovině). Z obr. 1 vyplývápoměrně jednoduchý, ale enzymatickynáročný způsob hydrolýzy škrobu a převodusložek hydrolyzátu na fruktózu, jejíž podíllze regulovat. Máme-li na konci roztok,jenž má 50 % přítomné glukózy převedenona fruktózu, dostáváme tím vlastně roztokdokonalého invertního cukru. Toto se nazýváizosirup nebo izomerozový sirup. Tentosirup byl vyvinutý především z cenovýchdůvodů. Dodnes je jeho cena výrazně nižší.Jiný smysl sirup de facto nemá. Používá sevšude tam, kde se používal kdysi v tekutéformě řepný nebo třtinový cukr, tj. do limonád,ovocných sirupů, na konzervovanéovoce atd. Poprvé ho masově aplikovalive známé a dodnes vyráběné limonáděCoca Cola.Použití izomerového sirupu pro dokrmovánívčel se mi ve škrobárenské a obecněsacharidové literatuře nepodařilo najít.Nemám tedy dostatečné vědecké podkladypro tuto praxi, ale ze složení nám vyplývá,že relativně malé množství (pro někohovelké) oligosacharidů, a dále nepatrné, aleurčité množství vysokomolekulárních bílkovin,které byly vneseny do výrobku obilnímškrobem, jsou prakticky neodstranitelné.(I toto malé množství může u některých lidívyvolat alergickou reakci. Pozn. red.) Protoje obecně nevhodné používat tento produktpro dokrmování včel, zvláště je-li k dispozicisacharóza, tj. řepný cukr. Někdy se prostěšetřit za každou cenu jaksi nevyplácí.Ing. Josef Kodetsrpen 2012 l 261


Náš rozhovorZískají si invertyčeského včelaře?Krmit inverty nebo nekrmit? Takovou hamletovskou otázku si v současné době klademnoho českých včelařů. Dostávají informace, že všude v Evropě se krmí cukernýmiinverty a oni sami nutí svá včelstva pracně tyto jednoduché cukry vyrábět v úlech.Na druhé straně díky jisté konzervativnosti v naší národní povaze vcelku rozumnězastáváme názor, že od doby, kdy včelaři zjistili, že je možné rafinovaným cukremdoplnit včelám zimní zásoby, se tato praxe osvědčila a krom několika extempores nerafinovaným a polorafinovaným cukrem včelám relativně svědčí. I ti největšípesimisté však musí uznat, že některé parametry konvertovaných poctivýchcukrových krmiv mají zajímavé vlastnosti. Na tyto i další otázky nám odpověděl MilošSmíšek z firmy Novobyt, s.r.o., který v České republice zastupuje německou firmuSüdzucker AG Mannheim /OchsenfurtMiloš Smíšek nabízí nejenom invertyJak jste se vy osobně dostal k invertnímcukrům?Před zhruba třemi lety jsem přemítal, jak siusnadnit práci a také jak dodat včelám čistékrmivo, které zajistí kvalitní vývoj včelstev.Zkoušel jsem míchat cukry od různých výrobců,ale nijak mne jejich výrobky neoslovily.Koupené cukry v obchodech byly po namahavémrozpouštění někdy i za tepla špinavé,plné vápna a ruzných nečistot. Potom jsemnáhodou u přítele včelaře v Rakousku objevilkrmiva právě od firmy Südzucker. Nadchla262 l Včelařstvímne kvalita i jednoduchost aplikace. Začaljsem se pídit po informacích, kde by se zmíněnáspeciální krmiva dala koupit. Na českémtrhu tehdy nebyl nikdo, kdo by podobnou věcnabízel. Tak jsem se rozhodl oslovit přímovýrobce. U něho jsem se dozvěděl, že v našírepublice firma nemá žádného distributora aniprodejce. Tehdy mne to začalo zajímat i po obchodnístránce. Ale ten rok jsem ještě nebylo výhodách cukerných konvertů tak úplně přesvědčený.Proto jsem nakoupil zásoby jen prosvoje včelstva a nakrmil vlastní včely Apiinvertem.Mimochodem obhospodařuji 35 včelstev.Zjistil jsem tak sám osobně, jaké má krmeníjiž hotovým roztokem výhody před klasickýmkrmením rozpuštěným cukrem. Včely byly příštírok v tak vynikajícím stavu, až jsem se divil.Tuto moji zkušenost pak potvrdili velko i malovčelaři.Člověk má v ruce hotový výrobek,zabalený tak, že stačí udělat otvor a balení dátpřímo na úl. Úspora práce je ohromná. Navícje obsah balení vyrobený z řepného cukru, tedyze sacharózy a je nainvertovaný tak, aby včelynemusely štěpit sacharózu na jednoduchécukry.V čem vidíte hlavní výhody?Invertní sirup má tu přednost při doplňovánípodzimních zásob, že obsahuje ve vyváženémpoměru glukózu, fruktózu a sacharózu, čímžse strukturou velice podobá medu. Navícv něm není nic, co by včelám zbytečně zaplňovalovýkalový váček. Díky obsažené fruktózetaké krmivo nekrystalizuje, jako napříkladcukerné zásoby. Včely se koncem zimy dostanouna zásoby a nemají problém je využít anipotřebu je před zkrmením zpracovávat. U klasickéhocukerného roztoku, když zkrystalizujea není po ruce voda, nastane problém, protoževčely nemohou tyto zásoby rozředit. Kdyžjsem začal německé výrobky presentovat, takmne mnoho včelařů i včelařských odborníkůpřekvapilo svými výhradami. Namítali, žev krmivu zůstávají enzymy. Na moji odpověď,že tam žádné enzymy nejsou, protože už několiklet firma zpracovává a štěpí cukr na novélince pomocí elektrolýzy, nechtěli věřit. Mohudoložit analýzami, že v produktu nezůstávajížádné zbytky, které by byly pro včely škodlivé.Firma Südzucker AG je solidní německý výrobcea má sídlo v německém Mannheim-Ochsenfurt.Jsem v oblasti včelího krmiva výhradnímdovozcem a distributorem a na českém trhuprezentuji výrobky Apiinvert, Apifonda a Apipuder.Apiinvert je krmivo pro včely na doplňovánízimních zástob, Apifonda nahrazuje medocukrovétěsto, které je velice vhodné na jarnípodněcování včelstev, při chovu matek nebovytváření oddělků. Apipuder je zase cukrovýprach, ze kterého si můžeme udělat individuálněmedocukrové těsto.Výrobky firmy Südzucker se také hodí ke zkrmovánív bezsnůškovém období, kdy včelyslídí. Například Apiinvert je bez zápachu,včely mimo úl ho necítí a tím pádem nedocházík loupežím. Výrobky jsou balené velice prakticky.Velkovčelařům dodáváme invertní sirupve velkých kontejnerech po 1200 kg. Středníma malým včelařům se zase hodí kartony 28 kgnebo kbelíky, které mají pod nálepkou na víčkuprosakovací otvory, kbelíček položíte přímona rámky a on slouží jako krmítko. Velice žádanéje i naše speciální těsto Apifonda. Jednáse o směs velice jemně naválcovaného práškovéhocukru a invertního sirupu. Používáme hojako plnohodnotnou alternativu medocukrovéhotěsta. Stejně jako invertní sirup je pro včelyvelice dobře stravitelný, a včelař ho má po rucepo celý rok. Může ho používat hned zjara, kdyžzjistí, že jeho včely mají minimální množstvízásob. Tehdy včelař uřízne z balení plátek těsta,který jednoduše položí nahoru na rámky,kde si ho včely v pohodě odeberou. Obdobně je


Náš rozhovortomu i při tvorbě oddělků, kdy toto malé včelstvopotřebuje zásoby. Včelař nemusí dodávatplásty s medem, ale stačí mu Apifonda. Těstoje také ideální při rozesílání včelích matekv klíckách.V těstu není med takže nemusímemít obavy z nákazy včel. Je v takové formě, ženeteče a není na druhé straně ani suché. Takése dá používat v době, kdy sice máme obdobísnůšky nebo po snůšce, ale začne pršet či přijdestudená fronta. Opět položím na rámkyplástů plát těsta. Včely využijí prioritně tentoprodukt a nevšímají si medných zásob. Kdyžje venku opět hezky, včely cítí květy a vylétnouhledat nektar ven. Opouští toto těsto, protožeje stejně jako Apiinvert bez vůně. Má to opětvelký význam právě v období bez snůšky, kdyvčely slídí, ale těsto bez vůně v úlu je neláká.Práce s balením Apiinvert je jednoducháPři opětné snůšce tak zbytek těsta sundámz rámků a uschovám pro horší časy. TěstoApifonda dodáváme v balení po 15 kg v krabiciuvnitř vystlané potravinářským PU obalem,ze kterého si včelař může krájet přímo plátky.Obal je inertní a včely si ho nevšímají. Já přestoradím ho před vložením těsta do úlu pro jistotuodstranit.Ještě jste mluvil o třetím výrobku…..Trojici produktů firmy Südzucker doplňujeprodukt s názvem Apipudr, což je jemně válcovanýpráškový cukr, ze kterého si každý můžeudělat medocukrové těsto podle svého přáníči potřeby. To znamená, že do balení, kterémá obsah deset kg, nalijeme jeden liter medus vodou od svých včel, pytel uzavřeme sponkoua necháme sedm dní stát. Tento výrobek jakojediný ze tří jmenovaných obsahuje enzym,který nám tento cukr v průběhu týdne zinvertuje.Do Apipudru můžeme také ještě předaplikací medu s vodou přidat pyl. Tak dostanemevysoce kvalitní krmivo, které včelámnahradí med a zároveň matku podnítí k intenzivnějšímuplodování. Ale pyl samozřejmě nenípodmínkou.Proč si myslíte, že se u nás krmení invertypřes jejich výhody neuchytilo tak, jakov jiných zemích?V roce 2010 jsem poprvé v Brně na Techagruvystavil API Produkty od firmy Südzucker AGMannheim / Ochsenfurt . Včelaři reagovalina naši výstavu krmiv pro včely velmi kriticky,v prvé řadě je zajímalo, jak jsou naše výrobkykvalitní a jak mohou eventuelně být pro včelunebezpečné. Po republice organizovali různíučitelé a přednášející o včelařství seminářev základních organizacích a varovali včelařepřed používáním těchto krmiv. Včelaři, kteřínaše krmivo vyzkoušeli, přišli ale příští rokznova. Tím jsem zaznamenal první úspěšnékroky. Letošní sezóna včelaře určitě překvapilanástupem nových prodejců krmiv pro včely.Někteří se ani nesnažili výrobek pro včelařepodle předpisů označit, jednoduše na bílý kyblíknapsali černým fixem krmivo pro včely, aleže se uvnitř nachází glukózový sirup vyrobenýz kukuřice nebo obilí, to nemůže včelař tušit.Co dovedou tyto škrobové sirupy způsobitve včelstvu, už převážná část včelařů zná. Ještěvětší nebezpečí přichází od prodejce, mnohdyi výrobce, který svůj produkt nazývá „Krmivopro včely, vyrobené ze sacharózy“. To nakoupínejlevnější komponenty, tedy sacharózu,glukózu a fruktózu. Glukózu má z kukuřice(včelařům tvrdí, že včele to nevadí), naštěpíchemicky sacharózu, vše smíchá na dvorečkuv koktejl a aby bylo vše věrohodné, Výzkumnýústav cukrovarnický mu vše posvětí. Aby bylvýrobek věrohodný vypráví včelařům o kontaktechna osoby, které známe ze včelařskéscény, ti mu údajně radili v jeho začátcích.Včelaři oznámí, jak pro něho vyrobil senzačnívýrobek, který stojí jen 20 Kč /Kg. Na těchtopříkladech je jasné, že nikomu z nich nejdev České republice o kvalitní výrobu krmiva,ale o rychlé prachy. Ano, v jiných zemích jsoupravidla jasná. Na začátku je cukrovar, kterýzpracovává cukrovou řepu. Teprve prověřenývýrobek, kompletně vyrobený z cukrové řepy,opouští brány cukrovaru. V našem případěje to včelí krmivo. Südzucker má mimo jinéi svého včelmistra pana Seiberta, který je zodpovědnýza vývoj včelího krmiva už 30 let a obhospodařuje60 pokusných včelstev, na kterýchje každoročně vykonáván pozorovací výzkum.Apiprodukty od Südzucker kupují převážněmalovčelaři do 150 včelstev.kaasrpen 2012 l 263


Jak to dělám jáJak si ulehčit medobraníMnozí znáte z výstav i z internetu malou rodinnou Včelí farmu Říha v Pravčicíchna Holešovsku, která se krom produkce medu také zabývá výrobou mezistěnz vlastního vosku včelařů a prodejem lisů na mezistěny od firmy Lankoff. Zároveňale jsou fandové do moderní včelařské techniky. Proto i my bychom chtěli čtenářůmpředstavit další zajímavá zařízení z jejich dílny.OdvíčkovačJe doba vytáčení medu a jeho zpracování.Proto nás zaujal nový rotační odvíčkovač, cožje poloautomatické zařízení, které za pomocífrézovací hlavice strhává víčka z plástů. Rotačníčást hlavice je osazena oběžným, nerezovýmřetězem. Je poháněna akuvrtačkou. Odvíčkovačje vybaven dvěma pracovními stanicemia odkládacími kazetami. Každá strana jekoncipována na max. 13 odvíčkovaných plástů.Rychlost odvíčkování je při dvou plástechza minutu vypočítána na jednoho člověkana 80 včelstev za 8 hodin práce.Tento odvíčkovač má několik výhod. Odvíčkujevšechny typy rámků a dovede je odvíčkovatúplně. Poradí si i s divočinou pod úrovní rámků.Další výhodou je, že včelař může vyfrézovatplásty s melecitózními medy až na mezistěnu.Vytěžená směs medu a vosku se jednodušeod sebe oddělí ve šnekovém separátoru, kterývyrábí např. pan Novotný, firma Včely-novoBruntál.Kontinuální pastovací zařízeníRotační odvíčkovačPastovací zařízeníToto zařízení zpracovává všechny druhy medů,ve všech konzistencích. Nejčastěji pastujememedy květové, řepkové, lipové. Tyto medyrychle krystalizují oproti medům medovicovýmči akátovým. Pastovací zařízení pracujena principu drcení krystalů za pomocí třechválců, které se otáčí každý jinou rychlostí a jinýmsměrem.Výhody:-napastuje každý med-pracuje kontinuálně-malé kompaktní rozměry-snadná manipulace-dobrá skladovatelnostNezáleží na množství medu, které chcetenapastovat. Pastovací zařízení z Pravčic jenovinkou i v tom, že můžete napastovat meduž od jedné sklenice až po tunová množství.Pastování za pomocí válců je kontinuální,takže nejste omezeni množstvím. Kontinuálníznamená to, že na jedné straně se medna zařízení vlévá a na druhé straně vytékáuž napastovaný. Pastovač je velice odolnýstroj. Konstruovali ho, aby vydržel pastovánímedu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu či podlepotřeby. Zařízení pracuje samo, nemusíme jejobsluhovat. Med, který vchází na válce, vytékájiž napastovaný. Med může být ještě tekutý,nemusí se ani očkovat, aby rychleji započalakrystalizace, jak tomu bylo dříve zvykem. Válcerozbijí zárodečné krystaly, takže med ztuhne,ale jen do napastované podoby. A co s už dávnozkrystalizovaným medem? Není problém,válce jej napastují též a přitom ani není potřebajej rozehřívat. Postačí, když krystalický medvyškrábneme z konve, plastové nádoby, či sudua vložíme na válce. Stačí se podívat.Odvíčkovávací stanice s rotačním odvíčkovačem264 l VčelařstvíMichal Říhawww.vceliprodukty.cz.


Jak to dělám jáUteplený nebo neuteplený úl?Hned v úvodu je nutno přiznat, že včelyjsou schopny překonat různá úskalía přežít. Příroda je naučila za ty milionylet reagovat tak, aby si svůj život dokázalyuchránit. Včelstvo na zimu počet svýchjedinců snižuje a shlukuje se do chomáče,aby ušetřilo co nejvíce tepelné energiea svůj okolní prostor téměř nevytápí.Toto je pravda, ale na této skutečnostinelze postavit úspěšnost včelaření. Tímautomaticky zaniká možnost úspěšnéhovčelaření v úlech neuteplených a dokoncepolorámkových. Je s podivem, že ještědnes se v našich zeměpisných šířkáchhovoří o Langstrothu. Již jednou jsemnapsal, že při pohledu z větrných kopečkůČeskoslovenské vysočiny mi Langstrothpřipomíná spíše „bednu na Kunerol.“Zvláštní kapitolou je strop úlu. Nevím, kdoa kdy dělal pokusy s úly uteplenými a neuteplenými,ale pokud nepochopil a nedocenildůležitost izolace stropu, nemohl dojítk přesným výsledkům. Neprodyšný stropz 10 cm polystyrenu považuji za dostatečnoutepelnou ochranu.Co je to úl uteplený a neuteplený? Majívčelaři v této záležitosti jasno? Úl neuteplenýje celkem jasná záležitost. Je vyroben z coulovýchprken, někdy je použito prken silnějších,což však není zásadní faktor.J. Jaroš a jeho zdvihák na nástavkyVčelín ve VěžniciNa úl uteplený však již není názor jednotnýa jasný. Za uteplený úl nelze rozhodněpovažovat úl, jehož stěny jsou obity zevnitři zvenčí prkénky silnými 1 centimetr a mezinimi jsou 2 centimetry polystyrénu. Hobráktaké není žádné „terno“. Po čtyřiceti letechzkušeností považuji za dostatečnou izolaciúlovou stěnu, která je izolována pěti centimetrypolystyrenu a obita z obou stran šestmilimetrů silnými prkénky. Šest milimetrůbohatě stačí. Ještě po čtyřiceti letech jsounástavky provozuschopné.Není pravda, že „Úl medu nepotí“. Včelaje vlastně půl roku odkázána na svoje obydlí,na úl. Má-li se na jaře začít zavčas rozvíjet,nemůže se spoléhat na svůj vlastní chomáč,který si dokáže vytvořit, ale musí mít tepelnouochranu, kterou jí poskytne úl. A v tomje právě „jádro pudla.“Má-li se včelstvo na jaře začít úspěšněrozvíjet, pak je třeba, aby zvládlo svůj životníprostor. “Vstalo z postele“, to znamená, abyopustilo zimní chomáč a v tepelně zvládnutémprostoru začalo žít. Optimální životníprostor nemá 12 rámků a šířku rámku 45 cm.Obojí je extrém!Kolik se jen před možná 50 lety popsalopapíru na téma plochy stropu. Od jisté dobyna toto téma nebyla napsána ani řádka. Jdeale o záležitost zásadní.Strop je nejexponovanější část úlu, kteráovlivňuje tepelné ztráty. Osobně považujiza nejlepší řešení (a mám to vyzkoušené)nástavek na rámek 37 x 30 cm a 10 rámkův tomto nástavku. Nástavek na 11 rámků39 cm široký má již svoje úskalí.Plocha stropu 10 rámků - 38,5 x 38,5 =14,82 dm 2Plocha stropu 11 rámků – 40,5 x 40,5 =16,40 dm 2Plocha stropu pro 11 rámků 39 cm širokýchje o 1,5 dm2 větší než plocha stropu pro10 rámků 37cm širokých. Rozdíl mezi stropempro 10 rámků a 11 rámků je tedy 10 %plochy, což je rozdíl, který již cosi ovlivňuje.Netroufám si tvrdit, že i rozdíl v tepelnémhospodaření je také 10 %. V době jarníhorozvoje ale jde o rozdíl, který není zanedbatelný.Strop je cosi posvátného, nedotknutelnéhoa nesmějí v něm být žádné otvory, kteréby narušovaly jeho celistvost!Kolik se již popsalo papíru, zda má býtstěna úlu prodyšná nebo neprodyšná. Kdyžse začal používat polystyren, mnoho včelařůjej odsoudilo. V úlech prý je extrémně vlhko.Při psaní těchto řádků sedím u stolu v kuchynia je mi jedno, jakým způsobem se do tétomístnosti dostává čerstvý vzduch. Není miale jedno, jaká je kvalita tohoto vzduchua jeho teplota. Včely jsou na tom asi podobně.Když ale byl v sousedním objektu ustájenskot nebo koně, věděli jsme, že v našem životnímprostoru nejsme sami.Josef JarošVěžnicesrpen 2012 l 265


Jak to dělám jáPřelarvujeme rychlejia snadnějiKdo se již pokoušel přenést včelí larvu do matečníkové misky ví,že to není zrovna snadný úkol. Byla již popsána spousta metodod drátků či upravených brků, jak larvu nabrat a přenést. I když užje trochu pozdě pro chov matek, předkládám vám postup, jak tojde dělat jinak, snadněji a rychleji. Podmínkou je výroba pomůcky,která vám nezabere ani 5 minut. Základem nástroje je starý vypsanýtzv.“Centropen“, průměr fixu 10 mm se zakončenou půlkulovitouplochou. Z fixu odřízneme konec i s půlkulovitou plochou,která bude později sloužit jako razidlo, a to asi 3 až 4 cm od okraje.Do půlkulovité plochy přesně ve středu vyvrtáme otvor o průměruasi 5 mm. Tolik výroba razidla a je hotovo. Postup práce s toutopomůckou je vcelku jednoduchý. Vyjmeme plást s otevřenýmplodem. Vybereme zdatnou larvičku k přelarvení do misky, v okolíz obou stran plástu mírně odkloníme stěny buňky. Z jedné stranyplástu, přesně pod larvu přitlačíme matečníkovou misku. Z druhéstrany uchopíme naši pomůcku (raznici) a zatlačíme raznicí mezistěnui s larvou do matečníkové misky. Ovšem tak, aby se larvaocitla ve vyvrtaném otvoru o průměru 5 mm, jinak ji rozmačkáte.K „zamíření“ nám slouží druhá otevřená strana fixu. Pokud tolarva přečká bez úhony, je přelarveno. Larva sedí přesně uprostředmisky a má pod sebou i vrstvu vosku. S opravou, kdy máte pár děrjako v ementálu v plástech, si už včely snadno poradí.Tímto způsobem velmi rychle přelarvíte i několik misek. Samozřejměi tato metoda vyžaduje pevnou ruku a dobrý zrak. Matečníkovémisky umístíme do rámku a dále se již postupujeme tradičním způsobem.Výhoda metody spočívá v lepším přijetí misek i larev, protoželarva sedí na voskové mezistěně i s krmnou kašičkou a ne přímona holé umělé hmotě. Ať se vám přelarvování daří.Stanislav ValchářPlechové přepravkyVčasopisu Včelařství z února 2012, na straně 49, popisujevčelař dřevěné přepravky na plásty. Já stejný problém řešiltrochu jinak. V letech 1980 až 1985 jsem zjistil, že v jednombavlnářském podniku prodávají plechové přepravky po 20 Kčza kus. Jako včelař jsem hned věděl, jak a k čemu je využít.Zakoupil jsem 30 kusů. Napadlo mne totiž, že je po drobnéúpravě využiji na převoz plástů. Přepravky jsou duralové, protonereziví. Jsou lehké, dobře omyvatelné, a co je však hlavní, jsouskladné, a jak je vidět na fotografii, skoro nerozbitné. Přepravkyjsem roznýtoval, uřízl na požadovanou šíři rámku a zase snýtoval.Malé otvory jsem přelepil izolepou. Výhodou je, že přepravkymají otvory na přenášení. Ty jsem zevnitř zakryl gumou,takže po sejmutí ruky se otvory uzavřou a včely nemohou vléztdovnitř. Na dně jsem bedýnky vyložil umělou hmotou, zvýšenouo 5 cm, pro případné zachycení medu. Do přepravky se vejde až7 plástů o rozměrech 39x30 cm. Protože plná přepravka nepřesahujehmotnost 15 kg, může je přenášet i žena. Med vytáčímv pohodě doma ve sklepě, protože mi množství přepravek dovolujenajednou převézt přes 200 plástů. Dnes, když mi ubývá silstářím a po lékařském zákroku, moc si pochvaluji můj tehdejšínápad, využít plechové přepravky, se kterými mohu lehce manipulovat,při práci u včel.Jiří MaříkJindřichův Hradec266 l Včelařství


Jak to dělám jáChov včel v polyuretanových úlechSvé první včelstvo i s úlem jsem dostal od svého strýce, když mi bylo teprve 12 let.Úly byly staré stojany s malým rozměrem rámku a s nepraktickým přístupem zezadu.Jejich obsluha byla velmi obtížná a medné výnosy z těchto úlů byly malé, zhruba kolem20 kg na včelstvo. Vzhledem k tomu, že jsem začal pracovat v dřevařském průmyslu,hledal jsem cestu, jak vytvořit úl, který by se dal snadno obsluhovat a aby se včelstvov něm mohlo rychle a kvalitně rozvíjet.První nástavkový úl jsem vyrobil podle návoduz nějakého odborného časopisu a na jehovýrobu jsem použil klasické palubky se zateplenímuprostřed. S odstupem času mohu říci,že výroba těchto úlů byla náročná, nástavkybyly těžké a efektivita výtěžnosti někde kolem25 – 30 kg medu na včelstvo. Už v této dobějsem se poprvé pokusil použít pro medníkovýnástavek polystyrén. Výsledky byly uspokojivé.Vyzkoušel jsem i nástavkové úly z hobry, aleužitné vlastnosti tohoto materiálu nebyly dlouhodobé.Před 12 lety jsem navrhl a vyrobil první úlyz tvrzeného polyuretanu, které byly opatřenyvodou ředitelným nátěrem. Jejich hlavnípředností byla lehkost a vynikající klimaticképodmínky pro včasné jarní plodování a velkáúspora krmného cukru. Tepelné podmínky,které dokáže polyuretanová pěna zabezpečit,jsou tou hlavní výhodou rychlého jarního startuvčelstva a zárukou vysokého výnosu. Včelstvaz těchto úlů jsou natolik silná, že pro svůjrozvoj potřebují 4 až 5 nástavků s mírou rámků39x24 a běžně dosahuji výnosu 70 až 90 kgna včelstvo. Včelstva, chovaná v těchto úlechPolyuretanové úly na včelnicise na zimu nemusí zužovat. Zimují v tolikanástavcích, kolik jich obsedly v hlavní sezoně.Aby se včelstva nerojila, vytvářím v poloviněkvětna silné oddělky, které ale na podzim zasespojím. Výhodou je i to, že nemusím chránitdílo před motýlicí, nepotřebuji prostoryna souše a samozřejmě odpadá velké množstvípráce se zužováním a následným rozšiřováním.Takto silná včelstva každým rokemve snůšce bez problému postaví víc než jedennástavek panenských plástů, čímž je zaručenarychlá a trvalá obměna díla.Reakce na nepodloženou kritikuV jednom čísle časopisu Včelařství jsem si přečetlneoprávněnou kritiku na úly z polystyrénu.K tomu mohu říci asi toto. V různých technickýchobměnách testuji chov včel v polystyrénu,i v polyuretanových materiálech již téměř 30let. Vzhledem k dosaženým výsledkům jakv oblasti výtěžnosti medu, tak obslužnostia užitných vlastností úlu, mohu konstatovat, žezmíněná kritika se neopírá o reálné zkušenostiani o výsledky, kterých lze s tímto typem materiáludosáhnout.Nový produkt - PUR úl třetí generaceV tuto chvíli byl do prodeje uveden novýprogresivní úl z tvrzené polyuretanové pěnyoboustranně uzavřené do hliníkové fólie.V této nové koncepci byly použity všechnydosavadní zkušenosti s progresivním chovema obsluhou včel. Při tvorbě technologickéhoa konstrukčního projektu úlu jsem zúročil svojidlouholetou praxi z oblasti dřevařské výroby,ve které máme zkušenosti v oblasti designui v konstrukci a pro koncept včelího úlu jsemvzal v úvahu své mnohaleté pozitivní (ale i negativní)zkušenosti z vlastního chovu včel.PUR úl v údajíchDno úlu je vyrobeno ze smrkového dřeva,vysušeného na 12% vlhkosti, o síle 25 mm. Jeopatřeno uzavíratelným sklopným česnem,uzavíratelnou spodní větrací mřížkou, zábranouproti stavbě divokého díla a zadnímidvířky podmetu. Podmet má světlou výšku12 cm, aby byla zajištěna pohodlná obslužnostpodmetu. Česno je dále vybaveno průlezempro letní a zimní provoz. Nástavek úlu je vyrobenýz 5 cm silného polyuretanu potaženéhohliníkovou fólií. Rohy nástavku jsou na pokoslepené polyuretanovým lepidlem. Tělo nástavkuje zpevněno dvěma dřevěnými rámečky,které jsou vyrobeny z masivu a jsou ke stěnámnástavku přilepené a stažené vruty. Každýnástavek má uzavíratelné větrací očko. Váhajednoho nástavku je pouhých 2,5 kg. Rozměryúlů lze přizpůsobit dle požadavků a zavedenýchrozměrů rámků.Krycí deska úlu je vyrobena z konstrukčnídesky a má v sobě čtyři otvory pro krmení včel.Naráz lze včelstvu podat až dvanáct litrů cukru.Čtyři kulaté otvory slouží současně i jakovětrací otvory, které překrývají zátky, buď plné,nebo s větrací mřížkou.Víko úlu je vyrobeno z konstrukčních deseka je buď natřeno voděodolným nátěrem nebomůže být oplechováno. Povrchová úprava jeprovedená nanesením tří vrstev vysoce odolnéhomořidla a laku.Jak je vidět, včely v PUR úlu prosperujíVnitřek polyuretanového úluPetr Havlíčekpetr.havlicek@fa-havlicek.czwww.topdrevo.czsrpen 2012 l 267


Jak to dělám jáMoje variantaRasochova úluPřed téměř40 lety přítel Rasocha vymyslelúl do svého kočovného vozu. Pro malý s nalepeným pěnovým PVC (je pevnějã tneå lícuje s úlem. Je přikryto 2 kusy skla a plechempočet 2x9 rámkůbyl pro mne nepouå itelný. tvrzenê polystyren). Plech je ohnutý přes předntstěnukrmítka s přesahem na medník, kde jeProto jsem převzal jen jeho tehdy pokrokovpnápady. V mém kočovném voze jsou dvě zajištěný obrtlíkem. Proto lze medník vyklopitřady úlůpo kaå dpstraně. Spodntřada se bez vypadnuttkrmítka. S úlem se manipulujemustvytáhnout hodnědo uličky.Ò l se do nípomoctdrå adla uprostřed plodištěi medníku.Přítel Rasocha měl na úlech vpředu dřevěnêvysouvi na konstrukci z úhlového å eleza.prst, kterê při zasunutt~ lu otevřel dvířkaMedník mi vpředu 2 okenntpanty. Na nichve stěněvozu. Kdyå byl úl vysunut, včely čekalyzvenčtna stěněvozu. Toto řešentjsemvykláptdopředu, kde se opře o stěnu vozu.Pracuji tedy v plodišti i v medníku shora. nepřevzal, protoå e pro kočovántjsem chtělV tpdoběměli včelaři ve vozech jen zařízení, velkou voliéru na celou šířku úlu, 25 cm vysokoua 7 cm hlubokou, rozdělenou pro kaå dêkterým vysunuli plásty z plodišťa medníků.Začaly se vyrábět i tachovskpnástavkovp~ ly, úl. Aby včely nelezly na dosedajíctplochy, kdeale majtvelkou mezeru mezi nástavky, takå e by se mačkaly, uå tval jsem plachtu z reå néhozimovat ve dvou bylo riziko. O úlech Dadant plátna nebo z plastovppytloviny, kteri bylaa Langstroth se moc nevědělo.připevněna na úle pod česnem, a druhê konecMoje varianta Rasochova úlu mi 2x12 rámků visel přes voliéru trvale ven, kde byla navlečenaslovenskpmíry 42x27,5 cm a podmet 8 cm. å elezni tyčka 1 cm silná. (Při kočovántjsemStrůpek celoročnětvořtkrmítko na 2x3,5 litru plachtu smotal do voliéry a vå dy na 3 úly voliéryuzavřel zasíťovaným rámem na obrtlíky.)cukerného roztoku nebo na tuhpkrmivo. Leå tpřímo na rámcích (na průhlednpfólii). V zadníčásti úlu jsou dvířka na výšku podmetu.Česno je široké téměř přes celou přední částúlu a 3 cm vysoké. Vyrobil jsem ho na základěruských pokusů, které prokázaly, že včely anive vrcholném létěneprokousaly v papíře větã tčesno. Uvnitřje sololitovi podloå ka, na kterpje vpředu hranolek, regulujíctvelikost česnaposunováním podloå ky. Stěny úlůjsou z lipovéhodřeva, 3 cm silné. Opět podle ruských pokusů,které říkají, že úly se šířkou stěny do 3 cmmají velké tepelné ztráty. Přednta zadntstěnaje 4 cm silná, aby se spoje nevylamovaly. Ò lynejsou natřené. Mohu říci, å e se stěny za desítkylet nehnuly. Ůly nemají falc, jen v medníkuje zevnitřna dvou bočních stěnách tenki lištapřekrývajíctspáru, která takpnavede medníkpři vracentpřesněna místo. Krmítko je dřevěnpaoblepenppěnovým PVC síly 3 cm, takå e268 l VčelařstvíPo vysunutt~ lu včely normálněcestovalypo tkanině. Po roztrhántjsem plachty přestaluå tvat. Nyntpřed zasunutím úlu včely z dosedactplochyvoliéry ometu. Některpzůstanouve voze a ulettokny nebo dveřmi. Tak dojdek úhynu jen jednotlivých včel. Barevnějsouúly odlišeny odepínatelným kusem barevnéhosololitu na části úlu, viditelnpve voliéře. Protoåe je medník na okenních pantech, je moå npjej v případěpotřeby sundat. Včelstva zimujiv celém úlu. Na zimu vloå tm do krmítka polystyren.Na sezonu oddělím medník mřtå kou,kteri leå tpřímo na rámcích.Je ale nutnéčastěji vytáčet. Pro průměrnpvčelstvo velikost úlu stačí. Ze silných je potřebatvořit oddělky, nebo jimi vyrovnávat slabší.Ve voze mám 32 úlůna 4 m délky. Starémučlověku se v nich pracuje dobře a bez námahy.Kdybych byl mladý, dal bych tam jen řadunástavkových úlůpo kaå dpstraně. Ale ušetřiloby mi to jen práci, tedy čas.Pro vysouvántje potřeba ve voze široki ulička,coå nentna škodu v å i dném voze. Tím,å e jsem vůz stavěl nově, mohl jsem odstranitčastpnedostatky pojízdných včelínů, tedymálo místa, světla a větránt. Vůz jsem postavilna valníku s nosností 3,5 tuny, kterê jsemuprostřed prodlouå il o 2 m. Jen vlastntvahouse traverza prohýbala. Aby se nezlomila, vzniklvelkê kufr, vyztuå enê jako ramena jeřábůnebomosty. Vzadu je vůz prodlouå ený o půl metru,takå e mi 6,5x 2,5 m (rozšířil jsem ho trochui na šířku). Jezdil jsem s ním rychlostt50 km/hod. Mi 2 stropntokna 90x90 cm a v místnostivelkpbočntokno, 2 sklápěctpostele a stůl,dřez atd.Protoå e ve voze je místnost 2,5x 2,5 m, vytáčímpřímo tam šestirámkovým zvratným medometemvlastntkonstrukce na akumulátor, kterêjsem mimochodem vystavoval na konferencivynálezcůa zlepšovatelů. Tehdy ještěv ČSSRpodobnpmedomety neexistovaly. Snad jenústav v Dole tehdy právěpřivezl jeden mnohorámkový,tuším z Itálie. Jiå tehdy jsem jedenkonec koše uchycoval přes silentblok. A silentblokbyl i na kaå dpnoze. Dnes se to doporučujejako novinka.Mgr. Rostislav Klimt


Včelařská praxeMedometyKaždý včelár popri úľovej otázke začneskôr či neskôr riešiť aj otázku medometu.Možnosti sú rôzne. Začínajúci včelár,ktorého včelárska ekonomika v začiatkochnepustí, sa uspokojí so starším medometom,ktorý po menších úpravách a náteroch budeurčitú dobu vyhovovať. A keďže včelári súväčšinou zruční, čo-to si vždy vedia opraviť.Po určitej dobe, keď zistia, že práca pri včeláchich skutočne zaujala a na každom krokusi ju chcú uľahčiť, poobzerajú sa po novýchmedometoch. Dnes je ich relatívne širokáponuka, a aj včelárske dotačné tituly z častipokrývajú túto pomôcku. Otázka znie, akýsi vybrať?Všetko sa odvíja nielen od financií, ale ajod rámikovej miery a počtu včelstiev. Včeláris menším počtom včelstiev, pre ktorých jevytáčanie medu v podstate zábava, nemusiakupovať veľké stroje s programovateľnýmicyklami, stačí im tangenciálny medometna 3-6 rámikov s elektrickým pohonom. Akvytáčajú v teréne, stačí aj ručný pohon.Včelári s väčším počtom včelstiev investujúdo výkonnejšej techniky a používajúväčšinou dnes módne kazetové zvratnémedomety s elektronickou reguláciou. Kýmelektronika funguje, sú to spoľahlivé medomety,horšie je , ak elektronika v polovicisezony „odíde“.V mojej praxi sa však zvratné medometyukázali ako málo účinné. Aj ja som začínalso starými medometmi na ručný pohon,zdedenými po predkoch. Po čase, ako početvčelstiev narastal, bol som postavený predotázku – ako ďalej. Pred 20-timi rokmi bollen jeden výrobca a jeho produkty boli premňa drahé, tak som sa odhodlal na vlastnúvýrobu. A aby som netrocháril, postavil somsi hneď 4 typy medometov. Zvratný jednokazetovýna 6 rámikov, zvratný dvojkazetovýna 12 rámikov, radiálny a tangenciálny s tromarámikmi za sebou. Najviac sa mi osvedčilia dodnes používam posledné dva typy.Radiálny medometIdeálne na vytáčanie nízkych rámikov, v mojomprípade 42x17 cm. Môj postoj k tomutotypu bol spočiatku konzervatívny, trápil somsa s vratnými medometmi, ale prípad núdzema donútil použiť ho a odvtedy je to hlavnýmedomet pri vytáčaní. Je skonštruovanýna 48 rámikov, pohon je jednoduchý motor,ktorý sa nastaví na najpomalší chod. V procesevytáčania, čím viac sa odľahčujú rámiky,tým viac motor zrýchľuje, takže nie jepotrebná žiadna regulácia. Počas vytáčaniapriestor medometu vyhrievam teplovzdušnoupištoľou, takže celý cyklus trvá asi 15minút aj s odberom medu. Za tú dobu sa odviečkujúrámiky na ďalšie naplnenie stroja.Počas sezony sa poškodí cca 10 rámikov, čoje zanedbateľné množstvo, a to sa vytáčajú ajpanenské medové plásty.Tangenciálny trojradový medometKonštrukčne najkomplikovanejší, ale keďžev tom čase som včeláril aj na vysokých rámikovýchmierach, tak bol naplno využitý.Naraz sa dalo vytočiť 18 rámikov, samozrejmes potrebou ručného otáčania. Medzijednotlivými rámikmi v rade je nerezovýplech, takže med sa vytáča z každého rámikana pevný podklad. V prechodnom obdobísom ho používal aj na panenské plásty.Keďže medomety sú dnes vysoká jednorazováinvestícia, včelár musí mať jasno akábude jeho ďalšia cesta. Okrem ceny trebazohľadniť aj praktickú stránku, pohodlnosťobsluhy, zdroje energie a v neposlednomrade aj servis. Nie je totiž nič príjemné, ak sav plnej sezone medomet pokazí.Autor: RNDr. Igor Dibus, PV Zubříwww.pvzubri.czAutor fotografií: Michal Dibussrpen 2012 l 269


Jak začít včelařit (část 8.)SRPENV srpnu můžeme ještě něco málov našich včelstvech udělat ke zdárnémupřezimování i jako základu pro docílenídobrých výsledků v dalším roce.PodněcováníPo zmenšení úlového prostoru by zásoby nemělyklesnout pod 3 kg, ale musí to být zásobyzpracované a uložené. Matky přestávají klásts výjimkou mladých letošních. Aby vůbec matkakladla zejména v tuto dobu, je důležitý nějakýpřínos do úlu. Pokud existuje i minimálnísnůška, včely matku více krmí a ta klade většípočet vajíček. Včely, které se nám vylíhnouke konci srpna, si dokážou ještě do podzimuvytvořit dostatek tukových tělísek. Jedná setedy o včely „dlouhověké“, které budou zimovata na jaře odchovají novou generaci. Není--li žádná snůška, měli bychom včely trochupodnítit. Bude nám stačit maximálně jeden kgcukru na včelstvo. Cukr rozpustíme ve voděv poměru 1:1, může to být i slabší koncentrace.V malých dávkách cca ¼ litru roztoku budemevčelám podávat asi po dobu jednoho týdne.Krmení včel na zimuV ČR se používá více úlových systémů,různých velikostí rámkových měr, velikostíčesen a různých krmítek na obsah cukernéhoroztoku. Dnes už by měl být každý úl řádněodvětrán větracím očkem a větším česnovýmprostorem. Před zahájením krmení včelstevje důležité provést následující úpravy. Pokudje to technicky možné, česnový prostor by seměl předem upravit tak, aby zamezil vstupuhlodavcům do úlu. Česnový otvor by měl býti v zimě po celé délce. Větrací očka pootočímedo polohy „pouze větrání“. Tato úprava předzahájením krmení je důležitá, neboť podleproudění vzduchu včely ukládají zásobyna zimu. V průběhu zimy nesmíme zužovatčesnový prostor, zavírat větrací očka, a to aniv těch největších mrazech, což mnozí včelařidělají. Silné a zdravé včelstvo se dokáže i s tounejtvrdší zimou vypořádat.Jednoduchý míchač cukerného roztoku270 l VčelařstvíPříprava roztokuCukr ředíme v poměru tři díly cukru a dva dílyvody, ale nemusí to být úplně přesné. Dáme-livody více, včely to zatěžuje a musí ji odpařit.Včelstvo můžeme považovat za „malou chemickoutovárnu“. Cukr, který včelám podáváme,je téměř čistá sacharóza. Včely cukr připodávání štěpí na invertní cukr, který je směsíglukózy a fruktózy. Jedině tak upravený cukr jepro včely stravitelný takřka bezezbytku.Cukr musí být kvalitní, nejlépe krystal, alemůže to být také krupice. V některých úlechje krmítko součástí stropu. Do těchto krmítekse musí dávat maximálně rozpuštěný cukr.Oblíbený způsob krmení je za pomoci prosakovacíchvíček, které se nasazují na více litrovésklenice. Roztok do těchto sklenic stačí trochurozmíchat v konvích za pomoci vrtačky, malířskéhomíchadla, nebo vrtule, která se používána pastování medu. Pokud máme opravduhrubý krystal, nasypeme ho do sklenice, zalijemevlažnou vodou, trochu rozmíchámea postavíme na úl. Cukr, který je označen jako“krystal“ a prodává se v 1 kg balení, se nepřílišdobře rozpouští. V obchodní síti také najdemenabídky na nákup invertních cukrů pro krmenívčel. Na použití těchto „náhražek“ klasickéhocukru existují různé názory, zejména codo kvality. Proto není od věci si vyžádat složenívýrobku a striktně odmítnout inverty, vyrobenéze škrobů.Kdy a jak začít krmitKalendářně stanovit dobu nelze, to záležína mnoha okolnostech. Ale mělo by to býtve druhé polovině srpna. Krmit včely v červencinebo počátkem srpna na zimu je trochu předčasné.Krmit včely v polovině září, to už je zasepozdě. Někteří včelaři po sundání medníkůve druhé polovině července, i když včelstvo mátu svou minimální dávku zásob, začíná včelykrmit na zimu postupně až do druhé polovinysrpna. Je to opět otázkou názoru. Včely to mohouchápat jako podněcování. Jelikož se jednáo větší dávky, tyto zásoby ukládají do míst, kdese vylíhl plod a tím omezují matku v kladenívajíček.Za lepší dobu zahájení krmení můžemepovažovat druhou polovinu srpna, asi dvacetdnů od zahájení podněcování. Budou se námlíhnout mladé včely, ale ty ještě nedokážouzpracovávat zásoby. Krmné dávky doporučujidávat v maximálním množství a snažit se včelynakrmit v co nejkratší době. U řady zejménastarších včelařů převládá názor, že takovýmkrmením se včely „utahají“ a podobně. Nictakového nehrozí. Mladé vylíhlé včely ušetřímeod zpracovávání zmíněných zásob. Staré včely,které tyto zásoby zpracovávají, nám stejněv průběhu září a října odejdou.Kolik dodat zásobNa tuto otázku se také nedá jednoznačně odpovědět.Záleží na velikosti úlového prostoru,síle včelstva, délce předpokládaného zimníhoobdobí a v neposlední řadě také na zdravotnímstavu. Hodně studií v minulosti se týkalo zateplenýcha nezateplených úlů. Jak jsou tyto studieopravdu objektivní, těžko lze posoudit, neboťstejné včelstvo bychom museli mít ve stejnoudobu jak v zatepleném, tak nezatepleném úlu,což technicky nelze provést. I přes tyto připomínkyněkterých včelařů, bychom však prácitěchto autorů měli brát vážně. Na internetunajdeme různé materiály, kde autoři uvádějí, žemají zkrmeno 20, někdy i více kilogramů cukruna včelstvo. Pravdou je to, že je lépe na podzimnechat zpracovat více zásob a mít jich na jaředostatek, než potom dokrmovat složitým a včelámne příliš vyhovujícím způsobem. Když budemevycházet z toho, že po sundání nástavků,případně medníku, má mít včelstvo minimálně3 až 5 kg svých vlastních zásob, dodání až 20nebo více kg, je naprosto zbytečné. U nejvícepoužívané rámkové míry 39x24 cm a zimováníve dvou nástavcích, bychom měli dodat maximálnědalších 15 kg.Krmit večer nebo ránoJe to úplně jedno, i když s tím nebude souhlasitmnoho včelařů. Že je to jedno, potvrdí včelařis větším počtem včelstev. V době krmeníve včelíně nebo na včelnici, zejména tehdypokud budeme krmit v průběhu dne, bude vícerušno. Budeme mít pocit, že dochází k loupeži.Ale většinou to naštěstí bývá jenom zdání.LoupežePři krmení včel musíme dávat velký pozor,aby se cizí včely nedostaly nějakým způsobemdo krmítek, a také aby nám nevytékal roztokz úlu česnovým prostorem. Matka ze svýchžláz vylučuje tzv. „poznávací“ feromon. Tenodebírají od matky v období krmení také včely.Tento feromon je jednou z prvních známekkvality matky. Pokud je matka nekvalitní, přestávápoznávací látku vylučovat. I kdybychomtyto včely krmili pouze v noční době, s největšípravděpodobností dojde v průběhu podzimupostupnému totálnímu vyloupení zmíněnéhovčelstva.MelecitózaMelecitózní je jinak řečeno také „cementový“nebo „betonový“ med. Původ tohoto meduje rovněž v medovici, kterou produkují mšicepřevážně na modřínu, ale také na jinýchdřevinách. Medovice obsahuje cukry, kterévelice rychlé krystalizují. Tento med v plástechpoznáme podle toho, že obzvlášť rychle krystalizujea při ochutnání na jazyku máme pocit,


že jíme písek. Nelze zabránit včelám, aby námmelecitózní med do úlu nepřinášely. Pokudho bude malé množství, maximálně 1/3, nicse nestane. Horší je to tehdy, když jsou tohotomedu plné celé plásty. Tyto medy i ve velicevýkonných medometech nelze vytočit. Vytočímeho jedině tím způsobem, že odvíčkovanéplásty s melecitózním medem ponoříme na několikdnů do vody a až poté se opět pokusímetento med z plástů dostat vytočením. Tytosnůšky jsou zpravidla v době krmení. Pokudje snůška minimální, celkem se nic nestanea my můžeme i nadále krmit včely. Při silnémelecitózní snůšce je lépe přestat s krmeníma tyto medy odstranit. Následně je třeba vložitprázdné souše a včely nakrmit, i když by byladruhá polovina měsíce září. Včely na melecitóznímmedu nedokážou zimovat a došlo bytak zbytečně k jejich úhynu. Co s vytočenýmmelecitózním, medem? K přímé konzumaci jenaprosto nevhodný. Na podzim ho rozhodněnedoporučuji dávat včelám ani po rozehřátí.Trochu by to šlo na jaře na dokrmování, alenejlepší způsob jeho zužitkování je vyrobitz něj medovinu nebo případně užít při výroběperníků.Zavíječ voskový – likvidátor včelího dílaSpolečně se včelou žije v přírodě také „zavíječvoskový“, který je znám u včelařů pod lidovýmnázvem „motýlice“. Jenom náhodně můžemezavíječe najít v úlu. Může to být tehdy, pokudvčely dlouhodobě neobsadí celý úlový prostor.Tento motýl se snadno dostane i do dobřeuzavřeného skladu souší. Samička za několikhodin dokáže naklást až několik tisíc vajíček.Z těchto vajíček se asi za týden líhnou larvičkya ty se za tři až čtyři týdny dostanou do stádiakukly a to začíná pohroma ve skladu včelíhodíla. I ten nejlepší medomet nedokáže z plástůúplně vytočit med. Včelí dílo bychom mělinechat po vytočení posledního medu tzv. „vylízat“včelám v úlech, ale to lze provést pouzeu menšího počtu včelstev. Není-li snůška, ccaza 24 hodin jsou vložené souše skoro suché.Tyto souše podle možností ukládáme vzdušně,ale ne nikdy do „komínku“ těsně na sebe. Včelyby se k těmto souším už neměly dostat. K likvidacizavíječe včelaři používají nejvíce sirnéknoty. Sklad souší by se měl nejdéle každýchdeset dnů vysířit. Musíme dávat pozor, aby přivysířování souší nedošlo k požáru! Ošetřovatsouše musíme až do té doby, dokud teplotatrvale neklesne pod + 10°C. Jako nevhodnémísto pro uskladnění souší na zimu jsou sklepníprostory ve vytápěných domech. Ošetřovatbudeme pouze souše, které budeme používatdalší rok. Souše starší tři a více let je lépe vyřadita vytavit. Maximální obměna včelího díla jenejlepší prevencí k zamezení řady nemocí včel.KunyZa největšího likvidátora včelího díla, zejménana včelnících a včelínech v lesích, můžemepovažovat kunu skalní. Ta dokáže během několikamálo hodin totálně zničit velký početsouší. Konzumuje pyl s voskem a v zápětí tovylučuje. Zbude po ní doslovně smršť. Když užnám sklad souší jednou navštíví, těžce chápe,že je tam nežádoucí. Snadno dokáže prokousatpřekližky na skříních nebo odstranit jinézábrany.Vložené gabonové páskyCelý rok proti varroázePo sundání medníků, snížení počtu nástavků,tedy poslední úpravě úlového prostoru předzahájením přípravy včelstva na zimu, mámeposlední možnost minimalizovat počet roztočůVarroa destructor ve včelstvu. Tam, kde tonařídí veterinární správa, používáme GabonPA, /dříve Gabon 92/, nebo Gabon PF /dříveGabon 90/. Tyto gabonové pásky se vkládajívždy vedle plodu, a to tak, aby včely měly svýmtělem kontakt s pásky. Musíme také samozřejměudělat dostatečnou mezeru na aplikacitěchto pásků. Aktivní látku pak přenášejí včelysvým tělem. Pokud veterinární správa neurčíjinak, tyto pásky nesmějí být ve včelstvu délenež 30 dnů.Žel mnozí včelaři jsou nenapravitelníi po zkušenostech z roku 2007. V průběhuroku nekontrolují spad roztočů, preventivně jenetlumí a žijí v domnění, že Gabonem vše zachrání.Při silném zamoření roztočem Varroadestructor v průběhu roku, už však nezachránískoro nic. Silně zamořené včelstvo je odsouzenok pravděpodobnému úhynu. Ošetření Varidolemv období října až prosince, sníží početroztočů v úlu, ale nezabrání úbytku zimníchvčel. Z roztočem napadeného včelího ploduse totiž vylíhnou poškozené včely, které hynouna podzim nebo v průběhu zimy. Pokud takovévčelstvo vůbec přezimuje, je na jaře veliceslabé. Účinnost přípravků řady Gabon bývaladlouhodobě přes 90 %. V roce 2011 na sledovanýchstanovištích poklesla na 83,8 % u GabonuPA na 85,5 % a u Gabonu PF (na některýchkontrolních stanovištích dokonce pod 80 %).Z těchto důvodů je doporučeno vkládat deskuFormidolu /kyseleny mravenčí/ současně s Gabonynebo několik dnů před vložením Gabonů.Josef Šefčíkučitel včelařství a chovatel mateke-mail: jsefcik@seznam.czJak začít včelařit (část 8.)KalendáriumNa co nesmí včelařv srpnu zapomenout:• do 20. srpna doručit sekretari átu RV ČSVoriginály dokladů prokazujících pořízení zařízenípro kočování včelstev nebo je jich úředněověřené kopie v rámci programu racionalizaceko čování včelstev podle nařízení vlády č197/2005 Sk, v plat ném znění („evropská”-dotace);• do 20. srpna doručit sekretariátu RV ČSV originálydokladů proka zujících pořízení zařízenínebo je jich úředně ověřené kopie v rámciopatření technická pomoc podle na řízenívlády č. 197/2005 Sb., v platném znění („evropská”dotace);• do 20. srpna doručit sekretari átu RV ČSV originálydokladů pro kazujících úhradu nákladůna roz bory medu nebo úředně ověřené kopiev rámci opatření úhrada ná kladů na rozborymedu podle naří zení vlády č. 197/2005 SKv plat ném znění („evropská” dotace);• do 20. srpna chovatel matek do ručí sekretariátuRV ČSV seznam odběratelů včelích matekvčetně po čtu matek odebraných a originálydokladů nebo jejich úředně ověřené kopieprokazující počet prodaných včelích matekpodle nařízení vlády č 197/2005 Sk, v platnémznění („ev ropská” dotace);• do 20. srpna doručit sekretariátu RV ČSVoriginály dokladů proka zujících počet pořízenýchnových nástavkových úlů v rámci opatřeníobnova včelstev podle naří zení vlády č197/2005 Sb., v plat ném znění („evropská”-dotace); do 20. srpna doručit sekretariátu RVČSV STORNO požadavku po daného v rámciněkterého z opat ření podle nařízení vlády č.197/2005 Sb., v platném znění („ evropská”dotace), po kud nedošlo k jeho realizaci.srpen 2012 l 271


Aktuálně Včelařská historieHistorické včelí úly v českých zemíchNovodobý včelí úl v podobě medvěda ze sbírek Včelárskepaseky v Králové u Sence(díl 3.)Zoomorfní úlyReliéfně zdobené úly se zoomorfním (zvířecím)námětem se u nás vyskytují méně častonež úly antropomorfní, také však bývají řešenyjako samostatné plastiky nebo jako klát s reliéfnívýzdobou čelní stěny. Zoomorfní prvkyse vyskytují i u antropomorfních úlů, nejčastějijako atributy svatých.Mezi nejčastější námět zoomorfních úlů seřadí figura medvěda nebo lva. Hluboký magickývýznam v lidové kultuře má také vlk,jeho souvislost se včelařstvím je častá opětna Slovensku. S vírou v magickou sílu a mocvlka se setkáváme u všech Slovanů. Vlčí tlamana úlech s vlkem sloužila téměř vždy jakoleták, v některých krajích se s jarem, předprvním výletem včelstev, do úlu vkládal vysušenývlčí krk. Tím, že tudy včely na jaře vyletěly,měly se na ně přenést vlastnosti na vlku oceňované,tedy srdnatost, bojovnost a dravost.Do dřevěné vlčí tlamy se také radilo vkládatčervenou stuhu omočenou v krvi kohouta, cožmělo sloužit k ochraně včelí populace, protikrádeži včel se doporučuje na Štědrý den omotatvčelí úly nití namočenou do kohoutí krve.Pokud chtěl včelař, aby jeho včely vykrádalyjiným včelám med, měl je vypouštět právě přesvysušený vlčí krk, naopak pokud chtěl krádežimedu vlastních včel zabránit, měl do úlu položitvlčí zuby. 7Medvěd byl v našich krajích obvyklýnávštěvník stanovišť včel, stejně jako lev jesoučástí mnoha lidových bajek. Ve včelařeníse svou mohutnou postavou dobře hodí pro272 l Včelařstvíztvárnění špalků jako stojanů i ležanů. Zároveňje v lidové kultuře spjat medvěd vždys plodností a plodivou silou, tedy ztvárněníúlu v podobě medvěda mělo nejspíše za cílpřivolat co největší výnos medu. Probuzenímedvěda je spjato také s probouzením jara,tedy to je další možnost, proč se výjev medvědana úlech vyskytuje, neboť i včely s jaremvylétají z úlů. V dávných dobách byl symbolemplodnosti, dokonce mladé dívky se válelypo medvědích kůžích, aby podpořily svouplodnost 8 . Věřilo se, že tanec s medvědem mávšeobecně prospěšné účinky, tento zvyk setransformoval až do dnešních dní v různýchmasopustních veselicích. Medvěd je v lidovémprostředí tradiční totemové zvíře, objevujese všude v souvislosti se zdravím, rozvojem,ale i jako znalec počasí či vegetační démon.Medvědovi díky jeho velké síle Slované připisovalimoc zahnat zlé démony a čáry. Medvědse objevuje i ve včelařské magii. Na Slovenskuse dokonce doporučovalo úly potírat i hadímsádlem, neboť hadovi je opět přisuzovánamagická ochranná moc. 9 Motiv hada se na úluvyskytuje samostatně jako dřevořezba v Královépři Senci, dále na úlech s motivem Prvotníhohříchu, nebo na úlu s námětem Mojžíšes hadem, či na úlu Lesní zvěř z Regionálníhomuzea v Teplicích. Úly v podobě medvěda sev České republice nedochovaly, ovšem několikjich známe ze Slovenska a Německa.Středověk spatřoval ve lvu mimo jiné takésymbol vzkříšení Krista, a to díky představěMalovaný historický klát ze sbírek Národního zemědělskéhomuzea na Kačině u Kutné HoryVčelí úl v podobě lva ve sbírkách Slovenského národnéhomúzea v Martině.uchovávané více autory, že lvíčata se rodímrtvá a k životu je teprve probudí po několikadnech dech jejich otce (nebo jejich matky) tím,že je olíže. Znázornění řvoucích lvů mohouproto odkazovat na vzkříšení mrtvých o dniPosledního soudu. 10 Pokud chceme postavělva v souvislosti se včelím úlem přiřknoutnějakou konkrétní funkci, je to ve vztahuk výše řečenému jistě možné. Naši předkovéaž do 19. století o životě včely nic nevěděli,včelu chápali jako posvátné zvíře, které na podzimzemře a na jaře se znovuzrodí, souvislosts představou lva je tedy více než zřejmá. Úlyv podobě lva známe ze severních i západníchČech, také z jižní Moravy, úly ve tvaru medvědase objevovaly v Čechách i na Moravě,ale do dnešních dní je jich nejvíce dochovánona Slovensku.Lze předpokládat, že zoomorfní kláty jsoumladší než více rozšířené a častěji uchovávanékláty antropomorfní. 11Figurální antropomorfní úly se sakrálnítématikouV katolickém prostředí se na včelích úlechčasto můžeme setkat se zpodobením svatých,tyto úly byly často součástí přímo klášterníchči farních zahrad, naopak v prostředí evangelickémtéměř žádné doklady zdobení úlů nenacházíme.Výjimkou je včelí úl s česnem v podoběsedící ženské postavy z VMP v Rožnověpod Radhoštěm. Úl s církevním námětemměl jinou funkci než sochy v kostele, byl totižpředevším užitkovým předmětem s druhotnouestetickou funkcí. 1 Náboženský charakter


výzdoby včelích úlů lze snad vysvětlit tak, ževčelí med byl našimi předky považován za Božídar. Včely byly považovány po většinu lidskýchdějin za posvátná zvířata, dar od samotnéhoBoha, s čímž pravděpodobně souvisí takéobliba křesťanských námětů při výtvarnémztvárnění včelích úlů. Včela je z hlediskakřesťanské ikonografie považována za symbolDucha svatého. Symbolem Krista se včela stalanejspíš proto, že lidé až do doby pozdního 18.století nevěděli nic o životě včel a jejich životnímcyklu, naopak věřili, že včely na podzimmizí a na jaře se zázračně objevují, tím se tedystaly symbolem Zmrtvýchvstání Krista. Dáleje včela spjata se symbolikou Panny Marie,neboť Maria porodila Krista, nejvyšší sladkost.Včelí roj je přeneseně chápán jako společenstvícírkve, roj v úlu zase symbolizuje řeholníspolečenství. Včely jsou také spojovány s čistouduší, mravní čistotou, cudností, střídmostí,pracovitostí, hospodárností. Z výše uvedenýchdůvodů jsou symbolem smrti a nadějena vzkříšení. Dle zažitých představ dávnýchvčelařů včela nikdy nespí, což je symbolemjejí snahy o posvěcení, její schopnost létat jevykládána jako touha po království nebeském.Včela je atributem sv. Ambrože, Bernardaz Clairvaux, Jana Zlatoústého a Rity z Cascie.Včelí úl je symbolem Panny Marie, neboťJežíš v lůně Marie je přirovnán k sladkémumedu v úlu. Úl je zároveň alegorií Zlatéhověku lidstva. 2Sv. Ambroži je atributem včelí úl, nebo včelynad dětskou kolébkou. Sv. Ambrož se narodilroku 339 v německém Trevíru. Podle legendyse prý nad Ambrožem, když jako dítě spal,snesl roj včel a do otevřených úst mu naneslmed, což symbolicky vyjadřuje jeho výmluvnosta sladkost řeči. Kult sv. Ambrože se rozšířilve středověku a za Karla IV. jej včelaři přijalijako patrona a ochránce úlů. 3 Sv. Ambrož jetradičně nejen v českém prostředí znázorňovánse slaměnou košnicí, přestože tento typúlu se u nás téměř nepoužíval. Úly s námětemsv. Ambrože známe z českých zemí, Polskai Slovenska.Dalším patronem včelařů je sv. Prokop, kterýžil jako poustevník v sázavské pustině v 11.století, dle legend se živil jen přírodními produktya medem divokých lesních včel, odtudsnad jeho cesta k patronátu nad včelaři.Ochráncem včelařskýchcechů byl i Samson.Samson bývá zpodobense lvem, kterému vězív tlamě plást medu- dlelegendy si namluvil filištínskéděvče a když se ubíralna námluvy, přepadl jejlev, kterého Samson zabil.Když se po několika dnechstejnou cestou vracel,našel v tlamě mrtvého lvadivoké včely s plástemmedu. 4 S tímto námětemse setkáváme i v Německunebo na Slovensku.Na Slovensku se dochovaloněkolik exemplářůreliéfně zdobených neboantropomorfních úlůs vyobrazením sv. JanaReliéfně zdobené slaměné košnice ze sbírek Včelárske paseky v Králové u SenceNepomuckého, jehož kult byl mezi lidem velmirozšířený. Svatojánský motiv nesly také sochysvatých umístěné přímo ve včelíně, jak bývaloběžné po celé 19. století, zde měla taková sochaochranný charakter, neboť úly se sochou tohotosvětce se stávaly nedotknutelnými. 5Svůj význam mají na včelích úlech takéreliéfy sv. Trojice, se kterými se setkávámev českých i slovenských muzejních sbírkách.Sv. Trojice je v lidovém umění symbolem rodinnéhopožehnání a tentýž význam lze tomutonámětu přiřknout na včelích úlech, tedy máochrannou funkci. 6Figurální antropomorfní úly s profánnítématikouV muzeích po celé Evropě se nachází celářada tohoto typu včelích úlů. V minulosti všakzcela jistě nebývaly tyto úly tak rozšířené, jakby se podle dochovaného počtu exemplářůmohlo zdát, spíše se dochovaly díky své výjimečnosti.U těchto typů úlů se setkávámes množstvím námětů, jedná se např. o různézpodobení sedláků, selek, vojáků, žen a mužův krojích apod. Zajímavé jsou také úly s vojenskýmnámětem.Architektonický včelí úl ze sbírek Včelařského muzea v Chlebovicích u Frýdku-MístkuVčelařská historieMalované úlyVčelí úly se mimo řezbářskou práci také mohlyzdobit malbou. Ze všech výše zmíněnýchzpůsobů zdobení včelích úlů je tento nejméněrozšířený a setkáváme se s ním spíše výjimečně.Podkladem pro malbu mohla být samotnáčelní strana úlu, častěji se ale úly obalovalypytlovinou, ta se omazala hlínou a malbana ní se musela často obnovovat. Pytlovina sena klát musela dostatečně pevně přichytit, abyneopadávala a netvořila nevzhledné záhyby,poté se omazala řídkou hliněnou mazanicí.Po oschnutí omazávky se úl natřel hlinkou, a tobuď štětcem, častěji hadříkem či klacíkem, barevnámalba se posléze nanášela nejčastěji jenprsty. Pokud takový úl stál ve včelíně, vydrželamalba i několik let, pokud stál volně v zahradě,musela se malba každoročně obnovovat. 12K pomalování dřevěné plochy úlu se používalypředevším hlinky a tento způsob zdobení serozšířil až s rozvojem truhlářsky zhotovovanýchvčelích úlů, protože nepravidelná plochakmene stromu, sloužící jako základ klátu, nebylapro tento způsob příliš vhodná. Jako příkladylze uvést z českého prostředí klát z Etnografickéhoústavu MZM v Brně, zdobenýna čelní stěně malbou sv. Jana Nepomuckého.V NZM na Kačině jsou deponovány 2 malovanéúly, pocházející ze včelína Viléma Mrštíka.Vlastnoručně malované úly měl ve svémvčelíně také sochař František Bílek, u svéhodomu v Chýnově u Tábora. Bílek byl vášnivýmvčelařem, včelařil až se 40 včelstvy.Architektonické úlyTyto typy úlů jsou řešeny v podobě miniaturstaveb, u nás jsou málo obvyklé a stejně jakomalované úly je není možno označit za typickýprojev českého prostředí, naopak, pokud setakovýto včelí úl u nás objevil, jedná se většinouo import ze sousedních zemí, předevšímz Polska či Slovenska, kde jsou zachoványv tamějších muzeích v řadě expozic. Tentotyp úlů snad mohl vzniknout v souvislostis přechodem na modernější tvary úlů nežměly původní kláty a košnice. 13srpen 2012 l 273


Včelařská historiese z přesnosti stala dokonce nutnost a úlyzačaly být zhotovovány řemeslnicky přesně,truhlářsky. Tento přechodový proces probíhalpoměrně dlouho, zhruba od poloviny 18. stoletído poloviny století 19., typickým představitelemtohoto typu úlků jsou pak tzv. almárkya různé úly spolkové, vznikající ve 2. polovině19. století. Truhláři, běžně zhotovující předevšímnábytek, pak často nábytkové slohovéprvky přenesli do konečné podoby úlu.Jedním z nejstarších zachovaných úlů tohototypu je dvoják ze včelnice hraběte Kolovrat-Krakovského, zakladatele stanice pro chovvčelích matek na Blaníku. Úl včetně sbírkyvčelařských potřeb pana hraběte se dochovalv Hospodářské akademii v Táboře, odtudbyl předán Národnímu zemědělskému muzeana Kačině. Dřevěné části úlu jsou natřenyhnědě, slaměné výplně žlutou barvou.Rovná čelní stěna truhlářsky zhotovovanýchúlů dávala zcela jiné možnosti k výtvarnémuprojevu nežli původní kláty, postupně všakbyly i tyto, na svou dobu velice progresivní úly,vytlačeny moderními rozběrnými díly.Truhlářský úl zdobený, ze sbírek Včelařského muzea v Chlebovicích u Frýdku-MístkuPro Polsko jsou typické architektonické včelíúly ztvárněné do podoby miniatur významnýchpolských staveb. Příkladem architektonickyřešených včelích úlů na našem území může býtdále architektonicky řešený včelín ze sbírekNZM Kačina, původem ze severní Moravy.Dle nápisů na zadních dvířkách je jeho vznikdatován do 70. - 80. let 19. století a včelařilose v něm až do 70. let 20. století v Rudě nadMoravou v okrese Šumperk, než byl nakonecpřevezen do sbírek NZM Kačina. 14 Jedná seo včelín v podobě jednopatrového domu pro10 úlů, úly byly přístupné zadem a ke každémuúlu na zadní straně včelína náležela samostatnádvířka. S tímto typem úlů se můžemesetkat také na Slovensku, nejčastěji v podobědřevěných vesnických kostelíků.Reliéfně zdobené slaměné úlyVedle dřevěných úlů se lze setkat také s uměleckýmzdobením slaměných úlů, což bývalotypické zejména pro Slovensko a Německo,kde lze řadu takových příkladů nalézt v tamníchmuzeích. Sláma se jako materiál pro výrobuúlů používala především v jižních, obilnářskýchoblastech a vývojově navázala na úlyproutěné. Hotová slaměná košnice se omazalahlínou, po jejímž vytvrdnutí se celý výtvorpolychromoval barvou. Tyto úly často působívelmi jednoduchým a schématickým dojmem.K výrobě slaměných úlů se používala dlouhásláma, která se stáčela motouzem nebolískovým lýkem. Hotová košnice se osadilaprostým dřevěným česnem, nejčastěji ve forměprosté destičky, ale ve slovenských muzeích semůžeme setkat také s košnicemi s reliéfnímčesnem. Česno takovéto košnice většinou neseněkdy až poněkud bizardní podobu lidské čizvířecí hlavy.Slaměné košnice se výjimečně vyskytujív českých sbírkách, příkladem může být Etnografickýústav MZM V Brně či Včelařskémuzeum v Chlebovicích, poněvadž jak již bylořečeno, v tomto typu úlů se u nás téměř nevčelařilo.Zřídka se u nás setkáváme také s truhlářskýmiúly se slaměnými stěnami. Tentotyp úlů se většinou celoplošně natíral barvou.Mnohem zajímavější památky na včelařeníve slaměných úlech se nacházejí předevšímv německých muzeích. Významnou oblastírozšíření včelaření ve slaměných úlech byloi Slovensko, kde se ve zdejších muzeích takéněkolik exemplářů dochovalo. Jedná se většinouo košnice různých tvarů a velikostí, prosté,bez zdobených česen, ale např. v Královépri Senci je deponována řada košnic s česnyv podobě lidských či zvířecích masek. Námětověojedinělá je košnice s vyobrazením ďáblaTruhlářské úly zdobenéKaždý úl byl před zavedením rámkové míryoriginálem, kopíroval použitý materiál, ať užse jednalo o klát, nebo o slaměnou košnici.Teprve od počátku výroby dělitelných úlů koncem18. století bylo nutno dbát na návaznostna sebe přiléhajících částí. Vynálezem rámkuMgr. Ivana MartiškováAutorka je historikem Muzea regionu Valašskove Valašském MeziříčíPoužitá literatura:VESELÝ, Vladimír. Včelařství. Praha:Státní zemědělské nakladatelství Praha,1985.TEMPÍR, Zděněk. Nejstarší dokladyo včelařství. In Včelařství. Časopis Českéhosvazu včelařů, 1977, č. 1, nečíslováno.JAKŠ, Václav. Včelařova čítanka. Souborvědomostí týkající se chovu včely medonosné.Praha: Zemské ústředí spolkůvčelařských, 1925.NEPRAŠ, Josef. České včelařství. Praha:Státní zemědělské nakladatelství Praha,1971.TEMPÍR, Zdeněk. Vývoj včelařství. Průvodceexpozicí zemědělského muzeaKačina u Kutné Hory. 1983.BERÁNEK, Vladimír. Když plásty teklymedem. Medařská hospodářství, práva,soudnictví, příběhy. Praha: Ostrov, 2003.BEDNÁRIK, Rudolf. Slovenské úle. Bratislava:Slovenské vydavatelstvo krásnejliteratury v Bratislavě, 1957.TEMPÍR, Zdeněk. Tradice zdobení úlů. InVčelařství. Časopis Českého svazu včelařů,2003, č. 3.MELNIKOVÁ- PAPOUŠKOVÁ, Naděžda.Československé lidové výtvarnictví. Praha:Orbis, 1948.1 ŠOLCOVÁ, Libuše. Reliéfně zdobené úly. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 1981, nečíslováno. 2 RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly. Slovník křesťanskéikonografie. České Budějovice: Karmášek, 2006, heslo Včela, nečíslováno. 3 TEMPÍR, Zdeněk. Tradice zdobení úlů. In Včelařství. Časopis Českého svazu včelařů, 2003, č. 12,str. 297. 4 Ochránci včel a patroni včelařů ve středověku. In Včelařský magazín. Roč. 2, str. 153- 155. 5 BEDNÁRIK, Rudolf. Slovenské úle. Bratislava: Slovenské vydavatelstvokrásnej literatury v Bratislavě, 1957, str. 23. 6 Tamtéž, str. 36. Autoři fotografií: Obr. 1 BEDNÁRIK, Rudolf. Slovenské úle. Bratislava: Slovenské vydavatelstvo krásnejliteratury v Bratislavě, 1957. Obr. 2 JUNG- HOFFMANN, Irmgard. Bienenbäume, Figurenstöcke und Bannkörbe. Berlin, 1993. Obr. 3 Fotoarchiv autorky Obr. 4 Fotoarchivautorky Obr. 5 Fotoarchiv autorky 7 Tamtéž, str. 31. 8 Dle sdělení Mgr. Martina Šimšy, pracovníka Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. 9 BEDNÁRIK, Rudolf. Slovenskéúle. Bratislava: Slovenské vydavatelstvo krásnej literatury v Bratislavě, 1957, str. 32-33. 10 Tamtéž. 11 TEMPÍR, Zdeněk. Tradice zdobení úlů. In Včelařství. ČasopisČeského svazu včelařů, 2003, č. 5, nečíslováno. 12 TEMPÍR, Zdeněk. Z historie včelařství. Malované kláty z Moravské Třebové. In Včelařství. Časopis Českého svazu včelařů,2001, č. 7, nečíslováno. 13 TEMPÍR, Zdeněk. Z historie včelařství. Úly a včelíny jako minatury staveb. In Včelařství. Časopis Českého svazu včelařů, 2001, č. 6, nečíslováno.14 Tamtéž. Autoři fotografií: Obr. 1 Fotoarchiv autorky Obr. 2 SNM Martin Obr. 3 Fotoarchiv autorky Obr. 4 Fotoarchiv autorky Obr. 5 Fotoarchiv autorky Obr. 6 Fotoarchivautorky274 l Včelařství


Pořizujeme si WEBAktuálněŘada z Vás podniká v oboru včelařstvíjako právnická nebo fyzická osoba.Řada z Vás má rovněž vlastní webové stránky.A víte, které údaje o firmě nesmí na webovéprezentaci chybět?Novela zákona, která ukládá majitelůmpodnikatelských webových stránek uvádětjisté identifikační údaje, je v platnosti užvíce než 2 roky. Většina firemních webů tytonezbytné informace stále neuvádí. Hrozí jimpřitom desetitisícové pokuty, v některýchpřípadech dokonce zákaz činnosti.Které údaje jsou povinné?Každý podnikatel má zákonem stanovenoupovinnost uvést následující identifikačníúdaje: jméno podnikatele/název společnosti,místo podnikání/sídlo firmy, identifikačníčíslo (IČ) a údaj o zápisu do rejstříku(živnostenského či obchodního), popř.jiné zákonné evidence.Zákon se vztahuje také na zahraniční podnikatele,pokud u nás vykazují jistou podnikatelskoučinnost. Zahraniční firmy či jejichorganizační složky v ČR se tak řídí stejnýmipravidly jako firmy tuzemské.Pozn.: Údaj týkající se zápisu do obchodníhorejstříku musí obsahovat i spisovou značku.Zákon o identifikačních údajích na podnikatelskýchwebech se týká rovněž cizojazyčnýchmutací, které jsou jejich součástí.Jak to tedy má vypadat?Příklad správně uvedených identifikačníchúdajů u právnické osoby:Právnická osobaNázev firmy: Optimato s.r.o.Sídlo: Palackého 307, Jaroměř 551 01IČ: 27545571DIČ: CZ27545571Spisová značka - „oddíl a vložka“ vedená„u soudu“ v „město“: Firma je zapsána v ORvedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka25277Příklad správně uvedených identifikačníchúdajů u fyzické osoby:Fyzická osoba (podnikatel)Jméno: Jan NovákMísto podnikání: Nerudova 345, HradecKrálové 500 03IČ: 12345678Fyzická osoba zapsaná v Živnostenskémrejstříku od „datum“: Fyzická osoba zapsanáv Živnostenském rejstříku od 1. ledna2011Evidenční číslo ŽL: 12345 - 66666666Pozn. Uvedení daňového identifikačního čísla(DIČ) je jak u fyzické, tak u právnické osobynepovinné.Od 01. 08. 2008 se místo živnostenskéholistu vystavuje výpis z živnostenského rejstříku,který evidenční číslo neobsahuje. Z tohodůvodu není potřeba jej uvádět.Kam tyto údaje umístit a jak by měly vypadat?Umístění identifikačních údajů na firemníchstránkách a jejich forma jsou veskrze libovolné.Jediným požadavkem je, aby byly pronávštěvníky webu snadno přístupné.Pozn.: Za přípustnou variantu lze uznat takéoskenovaný papírový výpis ve formě obrázkunebo souboru pdf.Co když některé z těchto údajů neuvedu?Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,vám v tomto případě hrozí pokuta aždo 50 000 Kč nebo zákaz činnosti po dobu až1 roku.Proč je tato identifikace potřeba?Uvedení kompletních informací týkajícíchse identifikace podnikatelů předevšímposiluje informovanost spotřebitelů a obchodníchpartnerů, čímž se je snaží chránit.Firemní prezentace pak na druhou stranuzajišťuje jistou důvěryhodnost a serióznost.Doporučujeme překontrolovat obsah vlastníwebové prezentace, zda máte vše v pořádku .S využitím materiálu firmy Animato zpracovalRNDr. Robert Šmiedsekretariát RV ČSV, o. s.smied@vcelarstvi.czsrpen 2012 l 275


Včely v kultuře a uměníŘím a včelyDnešní zastavení u symbolického významuvčely v kultuře a umění bude zaměřeno na přítomnostzobrazení uměleckých děl se včelamiv Římě. Ostatně Římané byli v minulosti velmivášnivými včelaři a mezi římskými vojákybyl pro své desinfekční a léčivé účinky hojněrozšířen propolis. V současném Římě rovněžsídlí Mezinárodní federace včelařů Apimondia,která vznikla z mezinárodního sekretariátuvčelařského kongresu, založeného již v roce1895. Cílem Apimondia je podpora vědeckého,ekonomického, ekologického i technickéhorozvoje včelařství v různých zemícha své zkušenosti si různě zaměřené pracovnískupiny sdělují jednou ročně na kongresech.Řím a včely spolu však souvisejí nejen v rámcisoučasné vědecko-technické reflexe na celosvětovémměřítku, ale z kunsthistorickéhohlediska zde můžeme nalézt včely na mnohýchsochách, malbách či jiných uměleckých vyobrazeních.Udělejme si nyní malou pouť na dvěřímská místa, která by měl snad každý včelařshlédnout, pokud by navštívil Řím. Jsou toPalác Barberini a Bazilika sv. Petra.Již na našem prvním zastavení o včeláchv kultuře a umění, kde jsem představil včelíšifru v životě sv. Rity, byl zmíněn papež UrbanVIII. z italského rodu Barberini. Jeho rod mělve svém znaku tři včely a včely se také nacházejíjako symbol naplnění záměru prozřetelnostipři jeho papežském působení na frescePietra z Cortony v sálu Paláce Barberini. Kdyžbyste v Římě hledali tento sál – dnes významnougalerii umění – vystoupíte z metra na staniciBarberini. A pokud byste v parných římskýchdnech měli žízeň, můžete se napít z nedalekéfontánky s názvem Fontana delle Api(Fontána včel) u východu z metra. Uvidíte fontánuve formě mušle, na které jsou umístěnytři včely Fontánu nechal vytvořit již zmíněnýBaldachýn v basilice Sv. Petra od Jeana Lorenze Berninihose včelami na sloupech, horním přehozu i podstavci.Freska v hlavním sále Paláce Barberini od Pietra z Cortony se třemi včelamipapež v 17. století pro veřejné využití, přičemžnávrh svěřil významnému umělci tehdejší dobyJeanu Lorenzu Berninimu. Ten samozřejměnemohl projekt odbýt obyčejnou fontánkou, aproto vytvořil nádherné dílo z bílého mramoru.Fontána byla následně z různých důvodůpřemisťována, částečně zničena a roku 1916nově zrekonstruována. Bohužel v letech 2004a 2005 došlo k vandalskému útoku na tři včelya bylo zapotřebí dalších renovací. Z původníBerniniho fontány se nám dochovala jen částs prostřední včelou, která je dnes umístěnav muzeu. V centru náměstí Piazza Barberinise nachází ještě jedna větší – pro některé jednaz nejhezčích římských fontán – nazvaná Fontanadel Tritone od stejného umělce, a v jejímstředu opět nemohou chybět tři včely. Bernini,tento evidentní milovník vody, po sobě takézanechal stejně nadaného syna Pietra, kterýna krásném náměstí Piazza di Spagna realizovaldalší fontánu, kde včely také nechybějí.Vstupme nyní do muzea v Paláci Barberini,které dnes uchovává opravdové skvosty umění.Na výstavbě paláce se podíleli nejvýznamnějšíarchitekti a umělci té doby: Carlo Maderno,Francesco Borromini, Gian Lorenzo Berninie Pietro z Cortony. V patře paláce se nacházívelký sál s freskou, jež byla připravována téměřsedm let pod taktovkou Pietra z Cortony.Jde již o zmíněný výjev prozřetelnosti, kterána fresce slaví svůj triumf za pontifikátu UrbanaVIII. Pohled vzhůru na bohatou baroknívýzdobu otevírá pozorovateli horizont nebe.V centru této monumentální scény jsou i třivelké včely jako symbol pontifikátu UrbanaVIII. Včely se zde nacházejí v perspektivě mezičasností a věčností, což je známý leitmotivdoprovázející i minulý díl o interpretacích včelv představě „zlatého věku lidstva“. Z umělcůpodílejících se na stavbě Paláce Barberini tobyl také významný Francesco Borromini, kterýv Římě postavil mimo jiného mistrovskoukapli Sant‘Ivo alla Sapienza, kde jsou rovněžumístěny „barberiánské“ včely.Naší poslední zastávkou na pouti po římskýchvčelách bude ústřední ikona Říma, tedy Bazilikasv. Petra. Když vstoupíte dovnitř této monumentálnístavby a procházíte obrovským prostoremchrámu, uprostřed jistě zaujme bohatěvyzdobený baldachýn nad oltářem. Při jehopečlivém prozkoumání objevíme na sloupechbaldachýnu včely, které též zkrášlují hornípřehoz i spodní mramorový podstavec. Nijakznalého návštěvníka nepřekvapí, že i tentobaldachýn zadal Urban VIII. právě Berninimujako první zakázku. Včely se tak nacházína baldachýnu v blízkosti oltáře, na kterém seběhem slavení mše podle křesťanské tradiceopět setkává časnost s věčností.Karel SládekFontana delle Api (Fontána včel) původně od Jeana LorenzeBerniniho276 l Včelařství


Rostliny očima Mojmíra PagačePlazivýjetelBílé hlavičky květů jetele plazivého, (Trifoliumrepens), správněji jetelovce plazivého (Amoriarepens) kvetou u nás od června do srpna. Každáhlavička má kolem 80 jednotlivých kvítkůa všechny produkují nektar i pyl. Vždycky jsemna zahradě tento jetel vítal. Je v něm dlouháhistorie a z něho i bohatá sklizeň medu. Historiejetele je spojena stejně jako přítomnosts Irskem. V Irsku se tento bílý jetel jmenuješemrok a velice si ho váží. Spojují ho se svatýmPatrikem, patronem Irska. Na trojlístku tohotojetele jim totiž objasnil sv. Patrik svatou Trojici.Prvý lístek trojlístku je Bůh Otec. DruhýBůh Syn a třetí Bůh Duch Svatý. Tento výkladsi asi vypůjčil od Keltů a trochu modifikoval.Keltové trojlístek vysvětlovali trochu jinak. Jimsymbolizoval zemi, moře a nebesa. Jetel bílýje dobrá pícnina pro krávy a ovce. Nejinak provčely. I ten ze svahu podle dálnice vydá dobrousnůšku a drží se na jednom stanovišti. Dřevěnýpopel nám na zahradě udržuje bílý jetýlekna místě, a to na rozdíl od jetele červeného,který za čas zmizí. A co čtyřlístek, po jehožstopách jdou hledatelé štěstěny? Jen kuriozita.Marná je honba za přeludem. Med jetele plazivéhoje světlý, příjemné chuti, ale musí býtzralý. Pět včelstev by mělo na opylení jednohohektaru stačit.SvazenkaFoto: M. MartinekKdyž si opakuji název této rostliny nahlasa latinsky Facelia tanacetifolia, vnímám dálkuKalifornie, odkud k nám tato rostlina připlula.Co jmen dostala! U nás to je svazenka, hezkéjméno. Němci mají pro ni několik pěknýchnázvů. Tak například Büschelschön, což by sedalo přeložit jako krásná svazenka. Nebo Bienenweide,tedy včelí pastva, Bienenblume, cožje květina pro včely, Bienenfreund zase přítelvčel.Jako rostlina je svazenka jednoletka a patřído čeledi Boraginaceae. Má všechno, co květinapotřebuje, aby byla pro včely atraktivní.Nektar a nektaria jsou na dně květu. Kvetenísvazenky probíhá od května do září. Nabízídostatek nektaru i pylu a dokonce meduje i přinízkých teplotách. Med má být hnědozlatébarvy. Stíhá ji i osud lupiny, což znamená, žese pěstuje převážně na zelené hnojení, tedy jena Grünbrache. Hodí se také do krmné směsky.Když pozoruji letní krajinu, když žluť řepkypostupně mizí, jsem rád, když vidím, jak na políchpřevládá modrá. Modré moře svazenky jetotiž příslibem dobré úrody medu.Mojmír Pagač, autor je knihovníkem VÚVče-mail: beedol@beedol.czsrpen 2012 l 277


Stránky MMRVčelí svět v HulicíchDříve to byla obecná škola, kteráposléze dosloužila. Po ní se do objektunastěhovala restaurace. I ta se pozdějipřestěhovala do lepších podmínek.Následným uživatelem byla jistá politickástrana, která si tu zařídila archiv. Asi v nípůsobili velmi pilní a administrativnězdatní členové, protože se pod hmotnostízde složených písemností pomalupropadaly stropy. V současné době sev bývalém areálu obecné školy v Hulicíchnachází interaktivní muzeum Včelísvět, které si může dát do vínku bezjakýchkoliv příkras podtitulek expozice21. století. U nás v České republicepodobné muzeum nenajdeme. Nejspíšeani jinde ve Střední Evropě.Venku se může Včelí svět pochlubit nejen úly s medonosnýmivčelami, ale také s kombinací pro včelysamotářkyPro malou obec Hulice se zhruba 300 obyvatelito byl velice slavnostní den, když tu posledníhodne měsíce června otevírali v bývalé obecnéškole interaktivní expozici Včelí svět. Unikátnívýstavu zahájila středočeská hejtmankaZuzana Moravčíková společně s předsedouČeského svazu včelařů Václavem Švamberkema zástupkyní Úřadu regionální rady středníČechy Klárou Fronkovou. Po přestřižení páskytak dostal Mikroregion Český smaragd, kterýnajdete v členité oblasti Vlašimské pahorkatiny,na území od Javornické hůry až ke břehůmřeky Sázavy a vodní nádrže Želivka a kterýzahrnuje svazek osmi obcí (Trhový Štěpánov,Zdislavice, Hulice, Kladruby u Vlašimi, Tichonice,Rataje, Chlum a Javorník), dárek, díkyněmuž by se mohla obec v budoucnosti státkultovním cílem výprav nejen včelařů malýchi velkých, ale také mladých školáků, turistů,cyklistů, rodin s dětmi či jiných normálníchzvědavých návštěvníků. Ti všichni se tu mohouna chvíli ponořit do světa onoho veliceužitečného a zajímavého hmyzu a zapomenoutna běžnou všední realitu. Zvláště, když tuna ně bude čekat pastva nejen pro oči, ale taképro hmat a dokonce i pro čichové orgány, protožeto tu dokonce i medem a včelími produktyvoní.278 l VčelařstvíModerně opravená dobová budova opravdustojí za návštěvu. Expozice Včelí svět jeumístěná ve dvou podlažích objektu muzeaa představuje nesmírně bohatý život včelstev.Dělí se na dvě základní témata, a to na „Životvčel“ a dále na „Včelí produkty“. Každémutématu bylo věnováno samostatné oddělení.V maximální míře tu najdete navržené prvky,které umožňují nebo přímo vyžadují součinnostnávštěvníka při prohlídce expozice.Záměrně ale architekt vynechal část současnýchtradičních včelařských expozic, jako jsounapříklad různorodé sbírky úlů, předmětůpomůcek a listinné dokumentace o místnímvčelaření. Pro prezentaci světa fenomenálníchvčel tu využili techniku 21. století, tedy projekceprostřednictvím diaprojektorů a monitorů,interaktivní aktivity na počítačích s dotykovýmiobrazovkami i další interaktivní pomůckya panely. Návštěvník se například ocitne v lese,kde na něho z pomyslných dutin působí dotykovémonitory s otázkami i poučením. V dalšísíni nechybí zvětšovací přístroje či mikroskopa patřičné preparáty. Jindy procházíte doslovamezi obřími plásty, kde mnohé včelí buňkyopět skýtají zábavu i poučení. To není zdalekavšechno. Dotykové monitory tu dětem představíanatomii včely, umožní zahrát si kvíz zeživota včel, složit puzzle nebo si pustit zvukyv úlu. V zážitkové dílně si mohou návštěvnícidokonce zpracovat včelí produkty, které sebudou obměňovat podle sezóny. Také si samivyzkouší vytáčení medu medometem, výrobusvíček či modelování z pravého včelího vosku.Pásku slavnostně přestřihli hejtmanka Z. Moravčíkováa starosta M. KapekSamozřejmě si tu na závěr mohou zakoupitmed, medovinu či kosmetiku, vyrobenou z včelíchproduktů.„Když jsem byl zvolený do funkce starostyzhruba přede dvěma lety, projekt již běžel,“říká starosta obce Hulice, Martin Kapek. „Bylato práce minulého zastupitelstva, tedy panístarostky Kadlečkové a místostarosty Ing. Doležala,který byl vlastně takovým duchovnímotcem tohoto projektu. Na nás po volbáchzase dopadla nutnost dotáhnout druhou polovinuprojektu. Mimochodem, vše se rodilove velkých bolestech. Problémy byly jak sestavebními pracemi, tak s vybavením expozice,ale dnes, když vidíme celek, víme, že se jednáo opravdu zdařilou expozici, té práce nelitujeme.Doufám, že i v budoucnosti budou našinásledovníci na naše dílo pyšní. Na to, co jsmetady ze stavby prakticky určené k demolicivybudovali.“Včelí svět přináší neopakovatelné interaktivnízážitky, poskytuje významný výchovně-vzdělávacípřínos a propaguje ochranuvčel, která je nezbytnou součástí přírodníhokoloběhu a zároveň insekticidy a nemocemiohroženým přírodním druhem. A to nejenvčel medonosných, ale i včel samotářek. Jedenz prvních exponátů, který si mohou návštěvníciprohlédnout ještě před vchodem do budovy,je například včelín, určený pro včely samotářkya zednice.Projekt Včelí svět je zaměřený na nejširšíveřejnost, pro kterou představuje výjimečnýzážitkový prostor v rámci turistických i poznávacíchvýletů. Také pro děti ze základních školje jedinečnou výchovně-vzdělávací příležitostí.Muzeum v Hulicích můžete navštívit v červnuaž září v úterý až pátek od 10.00 do16.00hod, v sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hod.Během měsíců dubna, května a října tu je otevřenoo víkendech a státních svátcích od 10.00do 17.00 hod. Prohlídnout si expozice můžetei v měsících listopadu až březnu, ovšem ve skupinácha po telefonické dohodě.kaaKontakt:Včelí svět, Hulice 55Tel. 724 867 158www.vcelisvet.czinfo@vcelisvet.czSlavnostního otevření se zúčastnili i hosté z Belgie.Na snímku Jakob Geebelen s MVDr. M. Peroutkou


Stránky MMRGastronomickái medová LitomyšlHlavní motto projektu Českého svazuvčelařů „Bez medu to nejde“, který bylzahájen v roce 2010, provázelo i letošníprvní ročník úspěšných Gastronomickýchslavností M. D. Rettigové v Litomyšli.Květnový týden (14. - 20. 5. 2012)zdůraznil, že Litomyšl chce být nejenpřátelská, ale i gastronomická.Díky popularitě autorky první české nejznámějšíkuchařky ochutnávali domácíi návštěvníci desítky lahůdek, kterými sedodnes pyšníme jak na naší tak na mezinárodnígastronomické scéně. Je známo, žeMagdalena Dobromila Rettigová dokázalav 19. století oslovit nejen čtenáře svýmliterárním dílem, ale též vstoupit do jejichdomácností. Její kulinářské umění vytvořilozáklad tehdejšího gastronomického vzděláváníDomácí kuchařka této autorky bylapoprvé vydána v roce 1826. Pomalu to budoudvě století, co se její recepty používají.Litomyšl její dovednosti a zkušenosti oživujeprávě v době, kdy se začínáme vracet k domácímpotravinám. K obnově zvuku českékuchyně se připojili nejlepší kuchaři z Českérepubliky a do týdenního programu se zapojilytéměř všechny významné litomyšlskérestaurace a kavárny.Slavnosti M. D. Rettigové umocňovala předevšímna hlavním Smetanově náměstí a na Toulovcověnáměstí vůně z místních restauracía stánků. Dominovala jídla, jejichž názvy důvěrněznáme, ale která skvostně umí připravitjen ty nejlepší hospodyňky či šéfkuchaři.Barokní, klasicistní a empírové fasády měšťanskýchdomů a jejich historická podloubí, chránícípřed deštěm, tvoří přitažlivý střed města,který nelze než obdivovat. Letos je tomu 750Na trhu v Litomyšli samozřejmě nechyběly ani medové výrobkylet, co byla Litomyšl povýšena na město, kterépo staletí patřilo k místům, kde vzkvétal obchoda dařilo se trhům. Svědkem úspěšnýchobchodů je bývalá radnice s věží z roku 1418,na níž je vyznačena kontrolní délková míra,tzv. litomyšlský loket v délce 59 centimetrů.Po celý letošní rok se každý měsíc mezi litomyšlskýmiakcemi skví nejméně jedna gastronomickáudálost, která budí pozornost. Letospředevším květnové Gastronomické slavnosti.Právě na nich nechyběla prezentace dobřepropečené husičky s tradičními knedlíky a sezelím, nabízená jako vrchol při společně servírovanémnedělním obědě, či soutěž o nejlepšísvíčkovou. Soutěž o nejlepší bábovku k překvapenístarší generace ovládly mladé hospodyňkya učnice, z čehož nesporně měla radost Asociacekuchařů a cukrářůČR, která spolu s dalšímipartnery držínad gastronomickýmislavnostmi v Litomyšliochrannou ruku.Odkaz legendy českékuchyně připomínáv Litomyšli Sborpaní a dívek, kterývystoupil s hudebnímpozdravem na hlavníscéně. Jejich historickýoděv poutal pozornoststejně jako celýbohatý program.Regionální produktyskvěle reprezentovalaexpozice Pardubickéhoperníku. Zejménaděti nemohy spustit oči z ukázek jeho zdobenía málokdo odcházel či odjížděl domů bezperníkových srdíček či módních perníkových„žmoulů“.Nechyběl ani stánek s medem a jeho produkty;všechny generace u něj studovaly rozdíly mezitzv. čistými tedy nektarovými či medovicovýmimedy a tzv. léčivými medy, obohacenýmií pylem,bylinkami, mateří kašičkou, propolisemanebo medy s ořechy, ovocem a čokoládou.Hitem byla ochutnávka medoviny, kterounabízeli mezi jinými také včelaři z Medovinky,s.r.o., Hlinsko. Ti mimochodem tvrdí, že vyrábějínejvíce druhů medoviny u nás. Společnostje díky tomu zapsána v České databance rekordůAgentury Dobrý den Pelhřimov. V rámciPardubického kraje byly oceněny její produktyMelomela bezinková, Medovina bylinná jemnáči Medovina perníková.Gurmánský a gastronomický duch M. D. Rettigovétvoří kus bohatství současné Litomyšle,která letos otevřela hlavní turistickou sezonujako první české Lázně ducha. Tento původněrecesistický nápad si našel své ctitele a vskutkuslouží ke cti všem, kteří žijí v místech, kudychodili osobnosti české kultury a umění,jako například Bedřich Smetana, MagdalenaDobromila Rettigová, Alois Jirásek, BoženaNěmcová, Tereza Nováková, Josef Portman,Zdeněk Kopal, Bohdan Kopecký, Josef Váchal,Josef Matička, Zdeněk Nejedlý a další. Nahlédnoutdo jejich děl a životopisů znamená odhalitdalší tajemství Litomyšle.Text a foto: Marie Kysilkovásrpen 2012 l 279


Co říká vědaSelen ovlivňuje chovánía životaschopnost včelSelen patří mezi mikroprvky, které se naopak bohaté a dochází zde k vyplavováníu veřejnosti těší velmi dobré pověsti. tohoto prvku do povrchových vod používanýchPatří mezi látky s antioxidačními účinky, jež k závlahám. Oblastí, jež je vyhlášena vysokýmobsahem selenu v povrchových vodách,jsou spojovány s eliminací tzv. volných radikálů.Ponechme stranou objevy z poslední půdách a vegetaci, je zemědělsky intenzivnědoby dokazující, že volné radikály nejsou využívané kalifornské údolí San Joaquin. Takézdaleka jen škodlivé. Některé volné radikályv Číně jsou v některých oblastech extrémněvysoké koncentrace selenu v půdách. Alesehrávají v organismu savců včetně člověkadůležitou signální roli a vysoký příjemi v oblastech s přirozeně nízkým výskytemselenu může být povrchové znečištění tímtoantioxidantů může mít na zdraví člověkaprvkem významné. K důležitým umělým zdrojůmselenu v životním prostředí patří napříklada zvířat i negativní dopady. Samotný selen jeve zvýšených koncentracích toxický, protože elektrárny spalující uhlí.nahrazuje v aminokyselinách atomy síryV oblastech s extrémně nízkým výskytema takové aminokyseliny pak neplní v organismusvou původní roli.kem tohoto prvku, např. svalové dystrofie hos-selenu jsou patrné poruchy vyvolané nedostat-Pro střední a severní Evropu se nezdá problémvysokého příjmu selenu aktuální. Půdy ce selenu vyvolávají otravy. Jak dokazují nejnopodářskýchzvířat. Naopak, vysoké koncentra-v této oblasti jsou na selen chudé. Nízký je vější studie týmu vedeného Johnem Trumblemobsah tohoto prvku i ve vegetaci včetně pylu z University of California v Riverside, můžea nektaru zemědělských plodin i planě rostoucíflóry. Evropou se táhnou dva pásy půd efekt na chování a přežívání včel. Zátěž včelmít zvýšený obsah selenu ve vegetaci negativníchudých na selen. Jeden probíhá ze Skandináviek Balkánu. Druhý se táhne z Běloruska v životním prostředí velmi různorodá.selenem je v závislosti na obsahu tohoto prvkudo Francie. Česká republika leží na průsečíku Trumble a jeho spolupracovníci použilitěchto linií s nízkým výskytem selenu v půdě. na zálivku brukvovitých rostlin ve sklenícíchJinak je tomu v USA a v Kanadě, kde jsou předevšímna pacifickém pobřeží půdy na selen centrace, kterou nebyly porušenyvodu s obsahem 0,00006 % selenu. To je kon-americkéFoto: B. Oslizlochovázdravotnické normy. V některých rostlináchvšak docházelo k akumulaci selenu na podstatněvyšší hodnoty. Zvláště účinné se v tomtoohledu ukázaly planě rostoucí druhy brukvovitýchrostlin. V jejich nektaru se selen vyskytovalv koncentracích 100krát vyšších než v zálivkovévodě (0,006 %) a v pylu bylo množstvíselenu dokonce tisíckrát vyšší než v zálivkovévodě (0,04 až 0,08 %).Vědci nepozorovali, že by se včely vyhýbalypastvě na rostlinách, jejichž pyl a nektar majívysoký obsah selenu. Pokud byly včely v experimentálníchpodmínkách krmeny cukernýmroztokem s různě vysokou příměsí selenu,projevilo se u nich oslabení reakcí, kterýmidělnice obvykle reagují na nález zdroje potravy.Při dlouhodobé konzumaci potravy s vyššímobsahem selenu docházelo ke zvýšení úmrtnostivčel.Trumble sám poukazuje na fakt, že výsledkyvýzkumu, zveřejněné ve vědeckém časopisePLoS ONE, byly z valné části získány v laboratorníchpodmínkách. V reálných podmínkáchmohou včely reagovat na selen v potravě jinak.Laboratorní pokusy také nemohou postihnoutplné spektrum aktivit včel, které mohou býtselenem rovněž ovlivněny.„Za velmi významné považujeme to, že sevčely potravě, obsahující vyšší množství selenu,nedokážou vyhýbat,“ řekl John Trumble.„Je také třeba zdůraznit, že jsme nezjistilimasový úhyn včel a že nepředpokládáme, žeby otrava selenem měla nějaký vztah k nemocikolapsu včelstev. Teprve polní pokusy s definitivníplatností prokážou, jestli včely nasbírajís potravou z kontaminovaných rostlin takovámnožství selenu, která by ovlivnila jejichschopnost učení a další projevy chování a kteráby měla negativní dopad na přežívání včeli plodu.“Tým Johna Trumblea chce svůj výzkumrozšířit o sledování efektu dalších významnýchkontaminantů životního prostředí, jako jeolovo nebo kadmium. Zatím se vědci zabývalive svých studiích sledováním jednotlivých včelíchdělnic. V dalším výzkumu chtějí hodnotiti dopady kontaminace rostlin selenem, kadmiema olovem na fungování celých včelstev.V České republice, kde je v půdách nedostatekselenu, se nezdá problematika kontaminacerostlin tímto prvkem jako závažný problém.V poslední době jsou ale patrné snahyzemědělců produkovat potraviny se zvýšenounutriční hodnotou a v rámci tohoto trenduse uvažuje i o produkci potravin rostlinnéhoi živočišného původu se zvýšeným obsahemselenu. Zemědělské plodiny by mohly být protyto účely hnojeny na list roztoky obsahujícímiselen ve významných množstvích. S ohledemna stávající výsledky výzkumu týmu JohnaTrumblea a dalších obdobných studií by se přitestech agrotechnických zásahů zaměřenýchna zvýšení obsahu selenu v zemědělských plodináchnemělo zapomínat na bezpečnost včela dalších hmyzích opylovačů.Jaroslav Petr280 l Včelařství


Prosím o Vaše stanovisko k následující věci:Každoročně děláme dohody o provedenípráce s jednatelem, pokladníkem a zdravotníkem.Dosud jsme vždy z vyplácené odměnyodváděli daň (daňovou srážkou) ve výši15%. Teď jsme se dověděli, že je možné uplatnitslevu na dani a tudíž vyplatit odměnuv plné výši. Děkujeme za Vaši odpověď.B.B.Nejprve je třeba si říci pár slov o změnáchu dohod o provedení práce od r. 2012.Dohodu o provedení práce, která budesjednána od 1. 1. 2012, je možné sjednat ažna 300 hodin v kalendářním roce. Nedotčenáod 1. 1. 2012 zůstává zásada, že do rozsahupráce se započítává také doba prácekonaná zaměstnancem pro zaměstnavatelev témže kalendářním roce na základě jinédohody o provedení práce. Nemění se nicani na zásadě, že dohoda o provedení prácemusí být uzavřena písemně. Účastníci senově nazývají smluvními stranami, tatozměna je však pouze formulační, nikolivvěcná. Nově však musí být podle doplněného§ 75 ZP v dohodě o provedenípráce uvedena doba, na kterou se tatodohoda uzavírá. Dohoda o provedenípráce může být uzavřena jak na jednorázovoučinnost, tak na déletrvajícípracovní činnost s tím, že jedinýmomezením je časový limit300 hodin v kalendářnímroce. Požadavek na uvedenídoby je odůvodněn předevšímtím, že současně s navýšenímlimitu možnéhosjednání rozsahu vykonávanépráce až na 300 hodinv kalendářním roce, došloi k rozšíření okruhu nemocenskya důchodově pojištěnýchosob také o zaměstnance, kteří prácibudou konat na základě dohodyo provedení práce. Úprava jeprovedena nově vloženým§ 7a, kterým se doplňujezák. č. 187/2006Sb., o nemocenskémpojištění. Zaměstnancičinní na základě dohodyo provedení práce,budou účastni pojištění jenza podmínky, že jim byl zúčtovánzapočitatelný příjem v částce vyšší než10 000 Kč. To v podmínkách rozpočtovýchmožností našich okresních a základníchorganizací bude však spíše výjimkou. JestližeVaši funkcionáři jsou důchodci, nemajíjiné příjmy z pracovněprávních vztahů a podepíší-liprohlášení k dani u svého plátce(tj. u vaší základní organizace), lze uplatnitslevu na dani a tudíž vyplatit příjemci plnoučástku. Znovu opakuji, je důležité, aby podepsaliprohlášení k dani z příjmů.Příklad – poplatník podepíše u zaměstnavateleprohlášení k dani:Odměna činí 5 000 KčPojistné: 0Daňový základ: 5 000 KčZáloha daně (15% z 5000 Kč): 750 KčSleva na poplatníka za měsíc (24 840 : 12):2 070 KčZáloha po slevě: 0Čistá mzda: 5 000 KčPříklad – poplatník nepodepíše u zaměstnavateleprohlášení k dani:Odměna činí 5 000 KčPojistné: 0Daňový základ: 5 000 KčSrážková daň: 15% z 5 000 Kč: 750 KčČistá mzda: 4 250 KčNaše ZO ČSV přijme 2 možná 3 nové členys platností od 1.7.2012. Prosím o sdělení, jakurčita zaplatit členský příspěvekpro tyto členy a zajistitjim odběrčasopisu. ProRV ČSV stačíodeslat přílohuč.2.b.za každéhočlena? Tiskopisylegitimací máme.D.B.Členský příspěvek jeroční (žádné alikvotníkrácení) - 200 Kčna člena a 16 Kčna včelstvo (odvoddo rozpočtu RVČSV 85% [dále sepřerozděluje], 15%zůstane pro ZO),ZO si může navícstanovit svůj příspěvekna činnost nebo zápisné.Vyplníte dle oběžníku č.2/2011 přílohu č. 2.b za každéhočlena zvlášť a zašletena sekretariát ČSV, platbusečtěte a pošlete bezhotovostněna účet 7430-011/0100.Variabilní symbol uveďte vašeevidenční číslo ZO. Pro zasíláníVčelařství jednotlivým novým členůmvyplňte formulář 5.b. Vše bylo prorok 2012 vysvětleno v oběžníku č. 2/2011,na našem webu jej najdete na tomto odkaze- http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf/obeznik_2_2011_web.pdf . Po zaevidovánínových členů jim zašleme starší výtisky časopisuVčelařství za kalendářní rok, za kterýbyl příspěvek zaplacen, pokud zásoby jednotlivýchčísel nebyly vyčerpány.Jsme nově založená základní organizacea připravujeme výrobu našeho razítka.Můžete mi prosím sdělit, jak má razítkovypadat, jaké má mít náležitosti, případněexistuje-li vzor, poslat mi jej?F.J.Včelaři mezi paragrafyVzor razítek našich organizačních jednotekbyl mimo jiné tématem oběžníku č. 1/2007najdete na našem webu - http://www.beekeeping.cz/cz/pdf/CSV-OBEZNIKY_1_07.pdf . Obsah razítka by měl vycházet z údajůuvedených na registračním listu každé základnínebo okresní organizace. Registračnílist je zakladatelskou listinou organizačníjednotky svazu, kterým se spolu se stanovamisvazu prokazujete ve vztahu k třetímosobám. Praktické je nechat si na matriceověřit tento originál registračního listu,abyste měli dostatek vyhotovení pro případnájednání se státními orgány nebo jinýmisubjekty. Občanská sdružení jsou od poplatkůza ověřování na matrice osvobozena.Vzor ZO:ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o.s.okresní organizace BenešovZÁKLADNÍ ORGANIZACETRHOVÝ ŠTĚPÁNOVevid. číslo: 1 01 21Vzor OO:ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o.s.OKRESNÍ ORGANIZACEBENEŠOVevid. číslo: 1 01 00Evidenční číslo přiděluje ČSV a toto číslo jepak identifikátorem dané organizační jednotkyv administrativě sekretariátu RV ČSV,o. s., Těm, kteří mají přiděleno IČ, doporučujemejej též uvádět na svém razítku.Předpokládám, že registraci podle SměrniceČSV č. 3/2011, o.s., o registraci včelstev,provádí včelař pouze jednou, registračnípříspěvek (je-li stanoven) do výše členskéhopříspěvku na člena (tedy do výše 200 Kč)platí každoročně. Nebo je to jinak?V.Š.Ano registrace se provádí jednou a trvápo dobu, po kterou máte na území ZO umístěnavčelstva. Registrační příspěvek se platíkaždý rok a jeho výše nesmí překročit výšičlenského příspěvku této ZO vybíranéhona člena. Pokud ZO žádný příspěvek na členanevybírá, pak je registrační příspěveknula. Členský příspěvek na člena 200 Kč jevybírán do rozpočtu RV ČSV, není členskýmpříspěvkem na člena vybíraným ZO do jehorozpočtu. Takže pro účely registračního příspěvkujej nelze použít. Tady záleží na každéZO, zda si stanoví členský příspěvek na svoučinnost na člena, nebo na včelstvo, nebo zdaoba typy příspěvků zkombinuje.Mgr. Jarmila Machovásrpen 2012 l 281


Ze života ZO ČSVZnásobená radost z medobraníStejně jako v loňském roce, i letos zorganizovaličlenové včelařského kroužkuAmbrožíci Havířov pro své spolužáky ze ZŠFrýdecká z Havířova Bludovic medobraní.Děti, které se zúčastnily této akce, si mohlyvyzkoušet odvíčkovat medné plásty a víčkataké ochutnat a vycucat. Mohly si zatočitmedometem a také koštovat čerstvý med.Všechny děti byly touto činností nadšenéa nechtělo se jim medárnu, kterou jsmeprovizorně zřídili v kuchyňce školy, opustit.Během medobraní proběhla rovněž soutěžpod názvem „Co víš o medu?“. Dalšívyučovací den byl o velké přestávce vylosovánvítěz soutěže, kterým se stala KatkaDurčáková ze 4.A.Následující obdobná akce, tentokrát všakpro veřejnost, byla organizována včelařskýmkroužkem pod názvem „Den otevřenýchdveří včelařského vozu s medobraním“. Tutoakci jsme zorganizovali letos poprvé a chtělibychom tímto založit další tradici, podobnouté, jakou zorganizovali Ambrožíci pro svéspolužáky. Každý, kdo na tuto akci přišel, simohl prohlédnout kompletní vybavení včelařskéhovozu, který jsme po roční rekonstrukcislavnostně otevřli koncem března letošníhoroku. Rovněž si mohl vyzkoušet odvíčkovatmedný plást, víčka ochutnat, ozkoušet vytáčetmed medometem a samozřejmě také čerstvýmed ochutnat. Někteří starší účastníci si zavzpomínali,jak pomáhali s medobraním, kdyžbyli ještě dětmi. Mnozí mladší účastníci viděliprincip stáčení medu poprvé v životě. Běhemmedobraní mohli rovněž sledovat naučné DVDVčelařův rok. Všichni přítomní byli s medobranímspokojeni a při odchodu děkovali za hezkézážitky.282 l VčelařstvíDalší akcí, kterou zorganizoval náš včelařskýkroužek, byly „Medové dny“. Ty proběhlyza spolupráce s pobočkou Muzea Těšínskana Kotulové dřevěnce v Havířově. Uskutečnilyse ve dnech 12.-15. června 2012. Každýnávštěvník si mohl zakoupit med, medovinua výrobky se včelími produkty, tedy kosmetikui doplňky zdravé výživy. Během Medových dnůprobíhaly besedy, na kterých se mohli účastnícidozvědět zajímavosti ze života včel. Rovněžna Medových dnech proběhla soutěž pro veřejnost.V závěru pak byli vylosováni 3 vítězové,kteří obdrželi hodnotné ceny. Závěru Medovýchdnů bylo rovněž využito k vyhodnoceníčinnosti včelařského kroužku a vyhlášení pořadívítězů včelařské soutěže členů, která probíhalacelý školní rok. Včelaříkům bylo rovněžpředáno osvědčení „Mladý včelař“. Každý členkroužku Ambrožíků si na závěr odnesl dárek,který věnoval magistrát města Havířova.Jiří Vavříkvedoucí včelařského kroužkujuravavrik@seznam.cz


Ze života ZO ČSVV. Purnoch vytváří své miniatury do posledních detailů.Kláty a miniaturyV. PurnochaMůj tatínek, Vladimír Purnoch z Budyně nad Ohří,se věnuje včelaření neuvěřitelných 50 let. Má ještěi jiného koníčka. V blízkosti jeho bydliště je mateřskáškolka a základní škola. Aby dětem přiblížilvčelí svět, rozhodl se vyrobit nejen kláty v „životnívelikosti“, ale také zhotovil miniatury včelích obydlí.Jeho záměr vychovávat děti a mládež ve vztahuke včelařství a vůbec propagovat včelaření muvyšel. Úly i miniatury zaujaly děti i dospělé.Vytvoření miniatur úlů byla práce náročná a titěrná.Tatínek ručně, nožíkem, vyřezával jednotlivéúlky. Některé podstatné části jeho díla jsou zhotovenéz jediného kusu dřeva. Během třech měsícůse mu podařilo vytvořit téměř celou historii vývojevčelích úlů. Začal brtěmi. Brť je část kmene stromus dutinou osídlenou včelami, odříznutá a přenesenák lidskému obydlí. Následovaly kláty (špalkovéúly), tvořené vydlabaným dřevěným špalkema stříškou. V miniaturách ztvárnil také vylepšenékláty s nerozběrným dílem a pod střechou. Běhempatnáctého a šestnáctého století se u nás začalyobjevovat úly typu košnice, které byly slaměné.Také je ve své sbírce nevynechal. A dalo mu hodněpráce, než se naučil zpracovávat slámu. V miniaturáchspatříme také včelín s úly přístupnými jenzezadu, moderní nástavkové úly, které se k nám zesvěta dostaly až na konci 19. století a nezapomnělani na pojízdný kočovný vůz s úly. Své miniaturyukázal nejen dětem, ale občas je prezentujei na místních výstavách zahrádkářů.Diana Jandečková Purnochová,Kostomlaty pod MilešovkouTo už nejsou miniatury, ale skutečné klátysrpen 2012 l 283


Ze života ZO ČSVLoketští včelaři slavili 75 letDo své organizace začleňují včelaře zeStarého Sedla, Lokte, Nového Sedla,Horního Slavkova, Krásna a Nové Vsi.Počtem včelstev a členů (56) se řadí mezidruhou největší organizaci v okrese Sokolov.Při organizaci působí první včelařský kroužekv Karlovarském kraji, jehož členy je 10dětí. Historie spolku loketských včelařůsahá prokazatelně do roku 1937, avšak z vyprávěnídnes již bohužel zesnulého a dřívenejstaršího člena této organizace vyplývá,že organizovanost loketských včelařů sahámnohem dále. Z dochovaných pramenů jepatrno, že po poválečných letech bylo mnohovčelínů opuštěných a o tyto se pak začalastarat nová generace včelařů. Proto je letošnírok pro loketské včelaře jubilejní. Je to totiž75. rok jejich existence. Toto jubileum jsmeoslavili v rámci Krajských mysliveckýchslavností v neděli 17. 6. na Statku Bernardv Královském Poříčí. Včelařům v tento významnýden vysvětil v kostele sv. Kunhůtyv Královském Poříčí generální vikář plzeň-ského biskupství Mons. Mgr. Josef Žákzcela nový a vůbec první prapor organizace.Oslav se zúčastnili všichni starostové měst,v nichž organizace loketských včelařůpůsobí. Starostové zavěsili na vysvěcenýprapor znaky svých měst. Kmotrem praporuloketských včelařů se stal starosta městaLoket Ing. Bednář. Oslav se zúčastnil i členpředsednictva ČSV Jiří Jiránek, předsedaOkresní organizace ČSV Jiří Štamberga tajemník ČSV Ing. Rudolf Peleška, kteřípředávali vysoká svazová vyznamenání„Vzorný včelařský pracovník“ třem členůmorganizace a další ocenění členům včelařskéhokroužku. Včelaři na zdejší akci sklidilivýrazný úspěch s nabídkou točeného medovéhopiva a domácích medovníků, s medovinouči s medem v dárkovém balení. Nikdo sitaké nenechal ujít prohlídku stálé expoziceproskleného úlu se včelami.Včelaři si také nechali vysvětit Vzdělávacístředisko, kde se návštěvníci mohou kdykolivdozvědět lecos o historii včelařství, o včelíchproduktech a v období jara až podzimumohou bezpečně nahlédnout do prosklenéhoúlu a dozvědět se mnoho o životě včeljiž pouhým pohledem. Toto středisko sloužínejen pro výuku včelařům, ale i nevčelařskéveřejnosti. Pořádají se zde odborné semináře,míří sem poznávací a tematické zájezdyvčetně žáků základních škol, kterým včelařipřednášejí o životě včel. Součástí vzdělávacíhostřediska je i upoutávka na stálou historickouvčelařskou expozici.Poděkování za zorganizování této náročnéakce náleží Krajskému mysliveckému sdružení,plzeňskému biskupství, především pakčlenu základní organizace Rudolfu Šnáblovi,který byl doslova motorem příprav a organizacevčelařského programu. Děkujemetaké všem těm, kteří se podíleli na přípravácha realizaci této ojedinělé včelařské akciv našem Karlovarském kraji.Mgr. Martin Starkpředseda organizaceFoto Josef Šimeček , Tomáš BlechaSvěcení praporuOcenění členů včelařské kroužkuStarosta Lokte kmotrem svěcené vlajky284 l VčelařstvíVzdělávací cyklus pro začínající včelařeVýbor Okresní organizace ČSV Opava v rámcicelého Moravskoslezského kraje ve spoluprácis Masarykovou střední školou zemědělskoua Vyšší odbornou školou v Opavě pořádápůlroční výukový cyklus pro začínající včelařea včelaře se zájmem o ucelený soubor přednášekz oboru včelařství. Zahajovaný projektvzdělávání začínajících včelařů zaštiťuje ČSVKKV Moravskoslezského kraje. Garanty tétovzdělávací akce pro začínající včelaře ČSV jsoupředsedové OO ČSV Moravskoslezského kraje.Místem konání je Masarykova střední školazemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě.Zahájení výuky je plánováno na 13. října 2012a bude pokračovat každou první sobotu v měsíciaž do 2. března 2013 vždy od 8:00 do 17:00hodin. Přihlášky a podrobnosti najdou zájemcina stránkách OO ČSV Opava, http://oocsv--opava.webnode.czVyplněné přihlášky odesílejte na adresu:vladka.tancik@sezanam.cz nebopoštou na adresu: Michal Tančík, Nová 6,74771 Brumovice u Opavy.Cena za celý vzdělávací cyklus přednášekna osobu činí 1000,- Kč, lze si také zaplatitjednotlivé dny přednášek samostatně na místěza 250,- Kč.Do náplně vzdělávacího cyklu pro začínajícívčelaře jsme zahrnuli: komplexní seznámenís oborem včelařství se základy biologie a fyziologievčely medonosné s problematikou včelíchnemocí a léčení včelstev.Alena Vítková,předsedkyně OO ČSV OpavaKontakt: alihruba@seznam.cz


ZO ESKÉHO SVAZU VELA FRÝDEK-MÍSTEKpořádá „v Domě včelařů v Chlebovicích“VČELAŘSKÝVÝLETsobota 25. srpna 2012PROGRAM:sál : 13.00 hod. - Včelařská přednáška„Racionalizace včelaření“Ing. Břetislav Pravda a Věra Pravdovávenkovní areál: 13.00 hod.Zábavné odpoledne15.00 hod. Kulturní vystoupeníMažoretky TALENTO Frýdek-MístekK tanci i poslechu hraje hudba DVA A ČAS.Domácí medové i jiné občerstvení, otevřeno včelařské muzeuma „Včelí obchůdek“.Akce se koná za každého počasí.Srdečně zvou pořadatelé.Zahrada Čechpro včelařeSrdečně vás zveme na přednášky, které budemepořádat při příležitosti celostátní výstavyZahrada Čech, která letos proběhne od pátku14. do soboty 22. září. Přednášky se budoukonat dne 15. září a zahájí je v 10.00 hod.úvodním příspěvkem na téma Racionalizacechovu včel a nové směry ve včelaření Ing. JanJindra. Po něm od 12.00 hod bude následovatR adomír Báča na téma Včelí produkty a apiterapie.Expozice včelařství bude opět umístěnav celém 1. patře pavilonu D, kde si můžetenakoupit i objednat různé včelařské potřebya zařízení a také se dozvědět novinky, kteréjsme pro vás připravili.Jan MASOPUST, předsedaOO ČSV, o. s., LitoměřiceSpolek vela Mladošovice aokolí Vás všechny srden zve naJubileaUznání Karlu RubášoviV letošním roce přítel Karel Rubáš předal funkci pokladníkaZO ČSV Janovice nad Úhlavou, kterou zastával 20 let. Jakořadoví členové jsme si až teď uvědomili, co dlouhá léta odvádělpro chod našeho občanskéhosdružení včelařů.Pracoval za rámecsvých kompetencí pokladníka,byl duší organizace.Do svých 86let, kterých se ve zdravídožil v dubnu letošníhoroku, s příkladnou pečlivostívedl veškerouagendu organizace bezvyužití výpočetní techniky. Touto cestou chci jménemsvým a také za všechny včelaře sdružené v ZO Janovicenad Úhlavou projevit K. Rubášovi uznání a poděkovatmu za vše, co pro nás včelaře nezištně dělal.Ing. Pavel MarcinkoZO ČSV Janovice nad ÚhlavouŽivotní jubileum Jirky SrbaPražští včelaři a zvláště včelaři Prahy 6 by rádi poděkovali obětavémufunkcionáři Jirkovi Srbovi, který se v březnu 2012 dožil 70let. Členem ZO ČSV Praha 6 je od roku 1981 a více jak dvě desítkylet pracoval v jejím výboru jako hospodář. O něco později začal sestejnou zaníceností působit v Městském výboru ČSV Praha ve stejnéfunkci. Proto ho pražští včelaři znají i z tradičních včelařskýchbesed. Do dalších let mu přejeme hodně osobní pohody a předevšímzdraví, které ne vždy se k němu otočilo tou přívětivou tváří.Karel Voříšek, předseda ZO ČSV Praha 6Jan Válek, jednatel MV ČSV PrahaVčelaři z Velkého Újezda slavíSto deset let od založení „Pobočného spolku včelařského ve Velkém Újezdě“(od Zemskéhoústředního spolku včelařského markrabství Moravského) letos v srpnu slaví včelaři sdruženív ZO ČSV ve Velkém Újezdě. Naše základní organizace dnes sdružuje i včelaře z okolních vesnicDaskabátu, Staměřic, Lazníček a Výklek. K tomuto výročí připravujeme včelařskou výstavu,která se uskuteční v rámci Velkoújezdských hodů dne 10. a 11. srpna v klubovně v radnici ve VelkémÚjezdě u Olomouce. Výstava bude otevřená pro veřejnost v sobotu 10. 8. od 14 do 18 hoda v neděli 11. 8. od 9 do 15 hod. Srdečně zveme všechny příznivce včelaření.Za výbor ZO ČSV Velký ÚjezdJan Heger, jednatel ZO ČSV4.roník –MEDOVÉHODNE MLADOŠOVICEnedle 26.srpna 2012Program09,00 – zahájení trhu, prodej medu, medoviny, medového peiva, kosmetiky na bázivelích produkt X N i ] N D å L Y ê FK Yel v pozorovacím úle Y ê W Y DU Q p D W Y Rivostní hry pro dti Y ê VW DY D Y elaVN ê FK SR P cek a literatury promítání DVD „VelaVN ê U R N ³ doplN R Y ê VW i Q N R Y ê SU R G H M09,30-10,00 – VK U R P i å G ní vela a host u sochy sv.$ P E U R å H VODY Q R VW Q t SU R MH Y edsedy S spolku a fotografování10,00-12,00 – pednáška ing. Vojtcha Frány na téma„Velí produkty a apiterapie³ Y R OQ ê Sístup12,30-14,00 slavnostní obd pro velae a pozvané hosty,ukonení Medového dneOberstvení v celém prbhu Medového dne zajištnoOdešli z našich řadOpustil nás dobrý přítelS velkým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždyopustil 28. května 2012 po dlouhé nemoci ve věku 80 letnáš přítel a dobrý včelař, bývalý člen výboru ZO ČSV a OOČSV České Budějovice Ing. František Stupka.Byl pracovitý a ochotný, po mnoho let vykonával velmi odpovědněfunkce ve výborech ZO i OV, dlouhá léta byl takékronikářem ZO a významně se podílel na evidenci členůa včelstev tím, že zpracovával a udržoval mapový přehledstanovišť včelstev. Jeho činnost byla základní i okresní organizacíČSV oceněna čestným uznáním a odznakem Vzornývčelař. Osobnost př. Stupky bude všem jeho přátelůmjistě velmi chybět.Za ZO ČSV a OV ČSV České BudějoviceIng. Václav Křížsrpen 2012 l 285


Jubilea93 letFrantišek Herbst - ZO Trhové Sviny; AugustinKopačka - ZO Třemošná92 letFrantišek Maršan - ZO Prachatice91 letJosef Hála - ZO Pardubice; František Kalibán- ZO Litomyšl90 letRudolf Heczko - ZO Hnojník85 letFrantišek Bujnoch - ZO Dobrá; Ing. JosefMaňhal - ZO Mirotice; Ludvík Komprda -ZO Lysice; Leonard Kozok - ZO Karviná;Karel Bouček - ZO Hostomice pod Brdy;Ing. Metoděj Lengál - ZO Diváky; FrantišekKriegler - ZO Česká Skalice; Antonín Schmidt -ZO Dlouhá Ves; Josef Pochman - ZO Rakovník;Vladislav Drda - ZO Prostějov; Otakar Kučera- ZO Lovosice80 letZdeněk Dohelský - ZO Velké Hamry; ZdeněkToufar - ZO Miroslav; Alois Tkadlec - ZOFrancova Lhota; Ernest Fiala - ZO VysokéMýto; Viktor Sikora - ZO Dolní Lomná; MarieRejhonová - ZO Uhlířské Janovice; ZdeněkŠrámek a Jaroslav Procházka - ZO Rosice;Miloslav Nejedlík - ZO Moravské Budějovice;František Novák - ZO Jílové u Prahy; Jiří Zeman- ZO Lukavec; Vladimír Podolský - ZO ČeskáSkalice; Vladimír Maňhal - ZO Blatná; VáclavBis - ZO Hořice v Podkrkonoší; BohuslavToman - ZO Stará Bělá; Jan Červ - ZO ČeskýKrumlov; Josef Wojnar - ZO Bystřice nad Olší;Ludvík Vichr - ZO Pelhřimov75 letZdeněk Opršál - ZO Šumperk; Ing. BohumilPojer - ZO Ruprechtov; Zdeněk Adler - ZOBrno - Královo Pole; Ladislav Máca - ZO NováCerekev; Štefan Dunko - ZO Ostrava-Poruba;MUDr. Olga Baková - ZO Pacov; ZdeněkAdamík - ZO Město Albrechtice; Miloš Hrdlička- ZO Lysá nad Labem; Rudolf Machura - ZOLitultovice; Ing. Karel Hudrlík a Josef Král- ZO Frýdlant; Alois Holan - ZO Březnice;Břetislav Nožička - ZO Radim; Václav Hromčík- ZO Nivnice; Jaroslav Mačí - ZO Trhové Sviny;Růžena Nečasová - ZO Litomyšl; ZbyněkDostál - ZO Prostějov; Amálie Siekliková - ZOBystřice nad Olší; Josef Šimpach a LadislavBerka - ZO Pelhřimov; Vítězslav Říha - ZOVyškov; Josef Havlík - ZO Česká Lípa; ArnoštHolub - ZO Lubno; Oleg Ozom - ZO KarlovyVary; Josef Vávra - ZO Nové Město na Moravě;František Nikl - ZO Šternberk; MUDr. JaroslavKoutenský - ZO Spálené Poříčí; MiroslavŠpaček - ZO Police nad Metují70 letPavel Jelínek - ZO Chrast u Chrudimi; JaroslavChlumec - ZO Hronov; Jaromír Vaněk - ZOBystřička; Anna Chramostová - ZO JindřichůvHradec; Jozef Cicák - ZO Mnichovo Hradiště;Petr Kotous a Ing. Josef Tolar - ZO ČeskéBudějovice; Vladimír Doležel - ZO Náměšť nadOslavou; Josef Thoř - ZO Sychrov; Jan Jagoš -ZO Velká nad Veličkou; Radomír Dvořák - ZOPaskov; Josef Baďura - ZO Loučka u Lipníkanad Bečvou; František Šmejkal - ZO Kostelecnad Černými lesy; Jan Chytrý - ZO Nedvědice;Stanislav Mráček - ZO Hustopeče nadBečvou; Marta Schubertová - ZO Kralovice;František Mikulášek - ZO Sloup v Moravskémkrasu; Anna Bučková - ZO Studénka; VlastimilJubilantům upřímně blahopřejeme!Vitula - ZO Židlochovice; František Tesař - ZOLitomyšl; František Hrazdil - ZO Prostějov;František Fišer - ZO Blatná; Josef Haman -ZO Hořice v Podkrkonoší; Fridrich Janko - ZOČeský Krumlov; Karel Vrána - ZO Vyškov; JiříLička - ZO Lubno; Jaroslav Blažek - ZO Žďárnad Sázavou65 letJosef Michek - ZO Seč u Chrudimi; Ing. ZdeněkCinegr - ZO Český Brod; Jan Chroust - ZOJimramov; Jaromír Pustějovský - ZO Příbor;Miroslav Čmiel - ZO Bukovec; DrahomírVojkůvka - ZO Sedliště; Karel Dýma - ZO Brno-Žabovřesky; Vladimír Mazal - ZO Telč; VáclavHnídek - ZO Chlumec u Chabařovic; JanPonec - ZO Teplice; Bohuslav Bulíř - ZO ČeskýDub; Karel Dlouhý - ZO Dobříš; Mgr. JaromírHladký - ZO Písek; Ladislav Tálský, Ivan Blahaa Ing. Václav Rous - ZO Velké Meziříčí; JosefMasný - ZO Olomouc; Jan Syrovátka - ZODačice; Jiří Jindra - ZO Trutnov; Josef Ticháček- ZO Švihov; Petr Katzer - ZO Hanušovice;Václav Andrla - ZO Slavkov u Brna; ZdeněkFíla - ZO Šumavské Hoštice; Ivan Knap -ZO Slezská Ostrava; Alena Stránská - ZODyjákovice; Antonín Skýpala - ZO DlouháVes; Bronislav Mrhal - ZO Rakovník; Jiří Malik- ZO Stará Bělá; Miloslav Čech a StanislavStupka - ZO Česká Lípa; Leopold Kulik - ZOKarlovy Vary; Josef Peňáz - ZO Nové Městona Moravě; Zdeněk Wellart - ZO Šternberk;Miloš Hodek a Pavel Sedláček - ZO SpálenéPoříčí; Luboš Houf - ZO Žďár nad Sázavou;Jan Chabičovský - ZO Lázně Kynžvart; MilanEliáš a Miroslav Cimerman - ZO LovosiceODEŠLI Z NAŠICH ŘADdoc. RNDr. František Novák, CSc. (67 let)- ZO Lysá nad Labem; Vojtěch Touš (51 let)- ZO Němčice u Klatov; Pavel Bobek (64 let)a Miloslav Zádorožný (89 let) - ZO Třebíč; JiříBeran (83 let) - ZO Lomnice nad Lužnicí; EmilFilipec (57 let) - ZO Lipník nad Bečvou; JosefViceník (79 let) - ZO Nezdenice; Josef Dohnal(83 let) - ZO Velké Meziříčí; Jan Soukup - ZOBílina; Hildegarda Meislová (88 let) - ZOVřesina; František Zvoníček (84 let) - ZOŠtítná nad Vláří; František Hromadník (101let) - ZO Černovice; František Fábera (80 let) -ZO Opařany; Jan Havel (81 let) - ZO Novosedlynad Nežárkou; Vladimír Navrátil (77 let) - ZOČest jejich památce!Ronov nad Doubravou; Václav Baštář (85 let)- ZO Klatovy; Josef Janča (84 let) - ZO UherskéHradiště; Miroslav Dvořák (85 let) a JosefVyskočil (81 let) - ZO Jihlava; Karel Palowski(78 let) - ZO Albrechtice u Českého Těšína; JiříPokorný (85 let) - ZO Kosova Hora; Josef Michl(76 let) - ZO Police nad Metují286 l Včelařství


Za obsah inzerátů zodpovídají jejich zadavatelé, nikoli redakceSLUŽBY* VČELAŘSKÝ OBCHOD BRNO, Koliště 25, PSČ 602 00, tel. 545 574 965,zásobuje vás, včelaře, již 65 let veškerým NÁŘADÍM a POTŘEBAMI.PRODEJ včelích produktů a kosmetiky, cukru, keramických květináčů,zeláků, peč. forem. Výměna vosku za mezistěny. VÝKUP VOSKU, MEDU,propolisu za aktuální ceny v hotovosti. ZÁSILKOVÝ PRODEJ. Prodejní doba:Po až Pá 8.00 - 17.00 h. PARKOVÁNÍ VE DVOŘE.(VC-001-08)* WWW.VCELIOBCHOD.CZ. Včelařské potřeby Semily, zásilkový prodeji osobní odběr. Pravidelné akce a slevy + info o dotacích. Tel. 724 937 999,JaHan, s. r. o., na rozhraní Libereckého a Královéhradeckého kraje,Rovensko pod Troskami 62, 512 63.(VC-002-08)* VČELAŘSTVÍ KAUER - OBCHOD S VĚCMI ROZLIČNÝMI, MEDUA VČELAŘSKÉHO ARTIKLU TÝKAJÍCÍ SE, nacházející se v obci ZNOJMO-PŘÍMĚTICE, ul. KRAJNÍ 690/4, tel. 723 682 112, www.vcelarstvi.kauer.cz, e-mail: kauer.vcely@centrum.cz. Prodej veškerých potřebpro práci se včelami, včelích produktů a kosmetiky. Výměna mezistěn.Výkup včelího vosku a medu za aktuální ceny (platba v hotovosti).Přípravky k výrobě medoviny. Prodejní doba: Po-Pá 9.00 - 12.00, 13.00- 17.00 h. Na základě tel. dohody i po pracovní době. (VC-003-08)* TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA: vyrábíme zateplené palubkové a nezateplenécelodřevěné nástavkové úly. Další včelařská výroba - rojáky, bedny, přířezyatd. Velice rádi převedeme vaše nápady na vylepšení úlů do praxe.Výrobky dovážíme nebo zasíláme zásilkovou službou. Ceník poštou zdarma.Tepeza, spol. s r. o., výroba Roudnice nad Labem. Tel. 602 682 470,objednávky tel. 606 928 073, e-mail: truhlarna@tepeza.cz (VC-004-08)* NABÍZÍME VŠE ÚČELNÉ pro modernizaci a úspěšnost vašich včelařskýchprovozů. Zateplené a tenkostěnné úly na vaši rámkovou míru, rámkovépřířezy a ostatní včelařské potřeby. Příjem objednávek na oddělky a matkyF1. Veškeré informace a ceny najdete na www.apis-kolomy.cz. Včelí farmaa stolařství Kolomý, 793 33 Staré Město 192, tel. včelí farma 554 714 751,fax 554 713 115, tel. stolařství - výroba úlů 603 518 183, e-mail: včelífarma - kolomy@tiscali.cz, stolařství - kolomy@worldmail.cz (VC-005-08)* EL. ZATAVOVAČ - pro pocín. i nerez. drátek. Více na www.zatavovac.cz,tel. 739 338 356. Čas zatavení lze přizpůsobit.(VC-006-08)* OBLASTNÍ CHOV - VČELAŘSKÁ STANICE JABLOŇANY; VČELPO, SPOL.S R. O., OBORA 108, 679 01 SKALICE N. SVIT., přijímá celoročně objednávkyna plemenné insemin., přiroz. oploz. a neoploz. matky po matkáchJAB, DOL, SKLENAR, SINGER. Tel./fax 516 469 135, tel. 720 410 962,773 455 150, objednavky@vcelarskastanice.cz. VČELPO zároveň nabízíVÝMĚNU VOSKU A VOŠTÍ za MEZISTĚNY; vykupuje MED, VOSK, PROPOLIS,PYL za nejvyšší aktuální ceny. Provoz. d.: Po-Pá 6.00 - 15.30 h. Tel.516 469 120, 773 455 150, objednavky@vcelpo.cz (VC-007-08)* SKLENICE A VÍČKA NA MED KAMKOLI V ČR! DOPRAVA ZDARMA až k vám(u celých palet) vč. složení. Sklenice Včela, Facette, Fass 720 ml 5,80 Kč vč.DPH. Sklenice na 0,75 kg; 0,5 kg (3 typy) a 0,25 kg (2 typy) medu. Láhvena medovinu 0,5 l; 0,7 l; 1,0 l. Víčko TO 82 zlaté 1,90 Kč. Dárkové krabice,plastové obaly, víčka TO 82 a TO 66 na www.trebonsky-med.cz. SkladyTřeboň, Kunčice p. O., Lutín, Lány u Chrud., Neplachovice-Zadky, TvarožnáLhota. E-mail: info@trebonsky-med.cz, tel. 774 176 886. (VC-008-08)* FIRMA BŘINEK VYRÁBÍ: všechny typy úlů, bedny, rojáky, plemenáče,oplodňáčky, přířezy, NOVÁ SLUNEČNÍ TAVIDLA, ROJO-MATKO-CHYT z roku1940, VČELAŘSKOU VÁHU, sekce, množárny, pakety, krmítka, formyna sbíjení rámků, chovná dna. DOVOZ PO CELÉ ČR ZDARMA CELOROČNĚ.VÝKUP voští (15. 10. - 15. 4.). PRODEJ A VÝMĚNA mezistěn a mnohodalšího. Vše i na DOBÍRKU. Nabídkový list a ceník pošlu zdarma. VáclavBřinek, 270 33 Jesenice u Rakovníka, mobil 603 245 293 (19.00 -24.00 h), www.brinek.cz, e-mail: vaclav@brinek.cz (VC-009-08)* NAVŠTIVTE V BUČOVICÍCH naši bohatě zásobenou a levnou prodejnu.VŠE pro DOTACE - skladem moderní medomety, ÚLY, přířezy, mezistěnyrůzných rozměrů a vše ostatní. Větší objednávky nad 7 000 Kčrozvážíme dle možností po celé ČR ZDARMA. Vykoupím propolis 700až 800 Kč a vosk 110 Kč. VČELAŘSTVÍ SEDLÁČEK, 685 01 Bučovice,Mírová 199. Otevřeno: ÚTERÝ až SOBOTA 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 h,www.vcelarstvisedlacek.cz, tel. 603 821 580.(VC-010-08)* VYUŽIJTE DOTACE NA NÁKUP MEDOMETU A NĚKTERÝCHVČELAŘSKÝCH POTŘEB. Dodáme všechny typy medometů fy LOGAR- ZÁRUKA KVALITY. Veškeré včel. potřeby - výměna a výkup voskua voští - prodej a distribuce sklenic a slovenských plastových nádob.INTERNETOVÝ OBCHOD SE SVÝM VELKOOBCHODEM. Maloobchodníprodej v nové prodejně. Úterý od 9.00 h, jinak po tel. doh. Včel. potřebya VELKOOBCHOD Horní Kalná, tel./fax 499 431 242, mobil605 840 939, e-mail: vcest@vcest.cz, http//www.vcest.cz (VC-011-08)* VČELAŘSTVÍ A VÝUKA VČELAŘSTVÍ - PETR VYDRA, Kounicova 69,602 00 Brno, tel. 542 210 006, 461 744 108, 545 240 081, e-mail:vydra.vcelarstvi@centrum.cz. NABÍZÍ v prodejně v Brně, Novobranská 8,veškeré nářadí a potřeby, výměnu mezistěn, prodej včelích produktůa kosmetiky. ZAJIŠŤUJE zásilkový prodej. DODÁVÁ kvalitní matkykraňky Troiseck F1 (na dobírku, volný prodej po tel. dohodě). VYRÁBÍzateplené i tenkostěnné nást. úly, plemenáče, rojáky, oplodňáčky.NAKUPUJE celoročně med, vosk, pyl a propolis.(VC-012-08)* VČELAŘSKÁ PRODEJNA OPAVA. Veškeré nářadí a potřeby. Výměna mezistěn.Zásilkový prodej. Celoroční výkup kvalitního medu za výhodnýchpodmínek. Výkup vosku. Prodej potrav. sudů na med. Informace a prodejnana adrese: Fa VČELBAL, prodejna VČELA, Na Rybníčku 24, Opava, tel.553 712 353, www.vcelbal.cz, e-mail: info@vcelbal.cz (VC-013-08)* VÝROBA MEDOMETŮ a fluidních odvíčkovacích zařízení. JaroslavVodička, tel. 603 893 168. APIDOMIA, s. r. o., Sentice 162, 666 03 Tišnov,www.apidomia.cz(VC-014-08)* NÁSTAVKOVÉ ÚLY s podporou otevírání, osvědčený patent.Již 6 let na trhu! Na jakoukoli rámkovou míru, uteplené i neuteplené.Bedny, rojáky, tavidla, přířezy a další. Nabídka a ceníkzdarma! Tradice, poctivost a osvědčená kvalita. Ing. PavelBuřinský, Spáčilova 3036, 767 01 Kroměříž, tel. 731 525 400,e-mail: burinsky@email.cz. Více na www.burinsky.cz (VC-015-08)* VČELAŘSKÝ DŮM MEDOCENTRUM. 2012 - zahájení prodeje přípravkuAPIGUARD (přírodní cesta v boji proti roztoči Varroa). Přijímáme objednávkyAPIGUARDU na rok 2012, pro ZO ČSV a zákazníky s naší kartouvýrazné slevy. Vyžádejte si zdarma brožuru APIGUARD. MEDOCENTRUM- odborně způsobilý prodejce vyhrazeného léčiva APIGUARD (registrovanýpřípravek v ČR). Náchodská 35, Praha 9 - Horní Počernice, tel.222 563 589, 603 486 978, www.medocentrum.cz (VC-016-08)* NABÍZÍME VÝROBU ÚLŮ již od 990 Kč - 3 nástavky, dno, víko; zateplenépalubkové 1 890 Kč. Množstevní slevy. Výroba z nerezu, obchod se včelařskýmipotřebami. Dále vykupujeme vosk a propolis za aktuální ceny. Vícena www.vcelarstvi-schenk.com nebo tel. 736 684 900. (VC-017-08)* VAST-OIL JE TU PRO VÁS: úly z tvrzeného polystyrenu, nerez medometya vše pro zájmové i profesionální včelaře za velmi rozumné ceny. Širokýsortiment - KATALOG POSÍLÁME ZDARMA. Pomůžeme vám s dotací k modernizacivašeho provozu. Navštivte nás v Karviné - Autosalon Chevrolet, volejte596 317 842, 603 581 620, 733 330 102, e-mail: sciskala@vastoil.cz,www.vastoil.cz. U NÁS KUPUJETE SE ZÁRUKOU!(VC-018-08)* VČELAŘSKÁ PRODEJNA HRADEC KRÁLOVÉ, Selicharova 1422,PSČ 500 12, tel. 777 083 863, 605 940 212, e-mail: info@vcelarenihrou.cz, skype: vcelarenihrou.cz, ICQ 387607644.Veškeré včelařské potřeby, úly a medomety. Akční balíčky pro dotace.Výměna mezistěn, výkup medu a vosku. Internetový obchod:www.vcelarenihrou.cz. Zásilkový prodej.(VC-019-08)* SPOLEČNOST API NOVO MACHINERY, s. r. o., Kavalcova 8, Bruntál, vyrábía dodává strojní zařízení a příslušenství pro včelaře. Paralelněradiálnímedomety Mamut 12 - 52 rámků, odvíčkovací zařízení, separátory víčeka medu, automatické vytáčecí linky. Zařízení a další informace naleznetena www.api-novo.cz, tel. 554 715 114.(VC-020-08)* PATENTNÍ RÁMKY a kvalitní nepraskající strůpkové fólie vyrábí a dodáváfirma Ing. Vladimír Novotný - Bruntál, Kavalcova 8. Rámky do výšky 185 mmjsou v bezdrátovém provedení. Lze objednávat i provedení rámků na «divokou»stavbu - upravená horní loučka zajišťuje centrovanou stavbu díla bezmezistěny. Objednávky nad 1 000 Kč s DPH jsou dodávány bez poplatkuza dopravu. Www.vcely-novo.cz, tel. 737 242 900. (VC-021-08)* MEDOMETY HAVLÍČKOVA BOROVÁ - výroba a prodej nerezových svářenýchmedometů, klasické i automaticky zvratné s programovatelnýmovládáním, průměr 460 až 1 000 mm. Samostatná nerezová vřetenado starších typů medometů. Stroje na pastování medu 10 - 400 kg,nádoby k vyváření vosku, odvíčkovací stojánky i vany. PV Oudoleň, tel.569 642 221, mobil 731 479 134, www.medomety.cz (VC-023-08)* POHONY MEDOMETŮ - výroba a prodej pohonů medometů. Prodejzákladních včelařských potřeb na www.apitec.cz. Tomáš Vlk, Vranová126, 679 62 Křetín. Kontaktujte přednostně e-mail: info@apitec.cz, tel.723 947 895. (VC-024-08)* FA KOVÁČ - výroba válcovaných mezistěn. Vykupuji vosk. Jan Kováč, Dlouhá22, 783 06 Domašov nad Bystřicí, mobil 732 269 614. (VC-025-08)VČELAŘSKÁPRODEJNAVčelpo, spol. s r. o.Praha 1, Křemencova 8OTEVŘENOPondělí 08.30 – 17.00Úterý 08.30 – 17.30Středa 08.30 – 17.00Čtvrtek 08.30 – 18.30Pátek 08.30 – 14.00Polední pauza 12.30 – 13.00Inzercetel. a fax: 224 934 344e-mail: obchod@vcelarskaprodejna.czobjednavky@vcelpo.czwww.vcelarskaprodejna.cz* SKLENICE NA MED Včela 720 ml od 5,50 Kč, víčko TO 82 zlaté od 1,99 Kča další. Doprava po ČR (z Brna) levná i zdarma. E-mail: vpotucek@volny.cz,www.apis-cz.eu, tel. 603 891 770.(VC-026-08)* TŘEBÍČ - VČELAŘSKÉ POTŘEBY A KVĚTINÁŘSTVÍ, HANA BULOVÁ nabízí:široký sortiment pro včelaře, zahrádkáře a vinaře; výměnu a prodej mezistěn;výkup vosku a medu; prodej cukru, kosmetiky ze včelích produktů,medoviny a kvalitního vína, květin, dřevin, ovocných stromků, osiv, postřiků,substrátů, proutěného zboží, svíček a dalších dekorací. Nabízíme zásilkovýprodej: www.ovcelach.cz. To vše na adrese: Velkomeziříčská 1121, 674 01Třebíč, tel. 724 879 510, e-mail: bulova.h@seznam.cz (VC-027-08)* NABÍZÍM levný cukr. Severomoravský kraj. Kontakt: tel.777 330 174. (VC-028-08)* MATKY SLOVINKY A ODDĚLKY (r.m. 39 x 24). Matky F1 od insem. matekpř. Havlína - linie 152, 745, odchov v plemenáčích. Uznaný šlechtitelskýchov vč. kraňské, V. Srkala, soudní znalec, tel. 608 120 121, 756 43Kelč 83, e-mail: kel.poklad@seznam.cz(VC-029-08)* UZNANÝ ŠLECHTITELSKÝ CHOV nabízí oplozené matky F1 Troiseckod kvalitních matek z oblastních stanic. Emil Kolář, M. Kudeříkové 124,664 71 Veverská Bítýška, tel. 549 420 704 (po 16. h), e-mail: emilajda@centrum.cz(VC-030-08)* TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA - zabýváme se výrobou zateplených i nezateplenýchnástavkových úlů. Vše vyrábíme podle požadavků a rámkové míryzákazníka. Provádíme impregnaci parafínem. Nabídku i s fotkami zasílámee-mailem. Boleradice, okr. Břeclav. Tel. 724 879 429. (VC-031-08)* MEDOMETY Z VALAŠSKA. Dodáme nerezové medomety zvratné s automatickouregulací a tangenciální s ručním nebo elektrickým pohonem,odvíčkovací vany a stoly, stáčecí a čeřicí nádoby. Vysoká kvalita. MARTINKOVÁŘ - Nerezová výroba, tel. 605 136 609, www.medomety-kovar.cz.Hutisko-Solanec 462, 756 62.(VC-032-08)* OPLOZENÉ MATKY F1 Singer kraňky vyznačující se mírností a dobrýmisnůškovými vlastnostmi. Odzkoušené v našem profesionálním provozu.Dále oddělky r.m. 39 x 24 a 39 x 27,5. Lubomír Chramosta, Strmilov 68,378 53 Jindřichův Hradec, tel. 728 879 345. (VC-033-08)* REGISTROVANÝ CHOV v okrese Český Krumlov přijímá objednávkyna oplozené matky F1 Singer po osvědčených inseminovaných matkách.Tel. 732 109 477.(VC-034-08)* ROZMNOŽOVACÍ CHOV včely kraňské dodá výběrové matky SINGERpůvodem z Rakouska, vyznačující se dobrými snůškovými vlastnostmi.Dále oddělky na r.m. 39 x 24 a 39 x 27,5. Jan Chramosta, Sládkův Kopec1079/II, 377 01 Jindřichův Hradec. Tel. 724 920 327. (VC-036-08)* ŠLECHTITELSKÝ CHOV včely kraňské nabízí kvalitní výběrovématky kmene Singer odchované po matkách inseminovaných- oplozené a neoplozené. Objednávky přijímá Jaroslavsrpen 2012 l 287


InzerceHalásek, Blízkov 51, 594 42 Měřín, tel. 566 544 003 (večer),mobil 723 651 977, e-mail: jhalasek@email.cz(VC-037-08)* MATKY KMENE SINGER NABÍZÍ ŠLECHTITELSKÝ CHOV - VČELÍFARMA JIŘÍ STRNAD, Štíhlice 9, 281 63 Kostelec n. Černými lesy, mobil603 173 881, fax/záznam. 321 677 710, e-mail: info@vceli-farma.cz.Tradičně nabízíme tyto osvědčené matky původem od Ing. Janouškaa z Rakouska. Mírné, klidné, rychlý rozvoj. Matky dodáváme od červnado září obratem po objednávce. Zvláště je vítán osobní odběr na farměve Štíhlicích (směr Mukařov - Český Brod) v pátek a sobotu od 8.00do 18.00 h. V jiné dny po dohodě. Výměna mezistěn. (VC-038-08)* ŠLECHTIT. CHOV CARNICA NÍZKÝ JESENÍK dodá v červnu až září matkyF1 od ověřených insemin. hl. na mírnost, med, nerojivost a čist. pud. Krásnýjarní rozvoj! Odchov pouze v plemenáčích. Výběr: SKLENAR, SINGER,HAVLÍN, ŽÁK. Také oddělky r.m. 37 x 30 a 39 x 24. PhDr. Břetislav Plšek,Úvalno 200, 739 91, tel. 776 861 561.(VC-040-08)* UČITEL VČELAŘSTVÍ z Vysočiny nabízí matky a oddělky kmene VIGORna r.m. 42 x 17 a 39 x 24. Veter. atest a doklad samozřejmostí. Ing. RostislavPešek, 394 26 Lukavec 77 (okr. PE), tel. 773 282 899. (VC-041-08)* ZÁMEČNICTVÍ SLÁMA - MEDOMETY celonerezové svařované, včetnězakázkové výroby samostatných košů, odvíčkovacích táců s odkapávačemaj. Podrobnější informace na tel. 737 752 622, www.medomety-js.cz(VC-042-08)* VČELAŘSKÁ PRODEJNA - DŮM VČELAŘŮ CHLEBOVICE (Frýdek -Místek). Prodej včelařských potřeb, výměna vosku za mezistěny, prodejvčelích produktů, včelařské literatury apod. Nákupní bonusy, poradenskécentrum, e-shop. Čt 15.00 - 18.00 h, Pá 10.00 - 18.00 h, So 9.00- 12.00 h. Pro zájezdy do včelař. muzea kdykoliv. Kontakt: Knödlová, tel.603 542 619, www.vcelaricifm.cz (VC-043-08)* TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA: vyrábíme zateplené palubkové celodřevěnénástavkové úly na r.m. 39 x 24 s varroadnem. Info: Jiří Novák - truhlář,Hradební 2336, Uherský Brod, tel. 603 824 501, 603 824 710,www.eurookno.cz(VC-044-08)* CELOROČNÍ VÝKUP MEDU LANŠKROUN - Lubník 24, výkup vosku, výměnamezistěn. Červen - srpen, pátek a pondělí, 15.00 - 20.00 h, po dohoděkdykoli. Tel. 602 968 633, e-mail: jan.langer@email.cz (VC-045-08)* VČELAŘSKÁ PRODEJNA V LOMU OPĚT V PROVOZU. Celotýdenní provozprodejny včelařských potřeb ve Včelařském centru Lom vám nabízíkompletní vybavení pro včelaře. Pomůžeme vám s dotacemi. Kontaktujtenás na telefonu 777 093 832. E-mail: hruska.rudolf74@seznam.cz.Otevřeno Po-Pá 8.00 - 16.00 h.(VC-046-08)* ŠLECHTITELSKÝ CHOV ZO ČSV NEDVĚDICE nabízí oplozenématky F1 linie Singer od inseminovaných matek v obdobíčerven až září. Objednávky přijímá: Stanislav Kytner, 592 62Nedvědice 190, tel. 605 811 256.(VC-047-08)* NABÍZÍME NÁSTAVKOVÉ ÚLY PALUBKOVÉ, zateplené, r.m. 39 x 24 (11 r.).Díly i jednotlivě. Síťované dno 480 Kč, nástavek 450 Kč, víko 90 Kč. Ceny uvedenybez DPH. PŘI ODBĚRU 10 ks jednoho druhu 1 ks ZDARMA. Okr. Kolín,tel. 321 763 160, 777 116 409, email: info@klavary.cz (VC-048-08)* MATKY F1 VIGOR A SINGER nabízí šlechtitelský chov Šilheřovice.Ing. Martin Čecháček, Farní 215, 747 15 Šilheřovice, tel. 603 820 421,e-mail: mcechacek@atlas.cz(VC-049-08)* NABÍZÍM OPLOZENÉ MATKY F1 z registrovaného chovu linie 152 př. Havlína.Okr. UH. Tel. 724 168 941, e-mail: jos.gab@seznam.cz (VC-050-08)* LIPOVÉ PŘÍŘEZY dle vašich požadavků. Varroadna, zateplené i tenkostěnnénástavky, zateplené pozink. stříšky. Tel. 602 183 737. (VC-051-08)* KRMIVO PRO VČELY. Řepný základ, vyrobeno na základě konzultaces VÚVč v Dole českým výrobcem. www.krmivoprovcely.cz. Tel.602 183 737. (VC-052-08)* WWW.VCELARSTVI-JASOVI.CZ, výroba tenkostěnných nástavkovýchúlů, impregnace parafínem, včelařské potřeby, medomety, mezistěny,oddělky, matky. Ing. Tomáš Jaša, Kněž 7, 582 91 Světlá n. S., tel.737 451 563. (VC-053-08)* ŠLECHTITELSKÝ CHOV působící v okrsku ZO ČSV Křtiny provádí liniovýchov a výběr z insem. materiálu z VÚVč Dol a oblastních stanic. Pište na:Miloš Ševčík, 679 05 Bukovinka 119, tel. 516 439 444. (VC-054-08)288 l Včelařství* PRODÁVÁM MATKY F1 Singer. Grůzová, Havlíčkova 17, 693 01 Hustopečeu Brna, tel. 519 413 368.(VC-055-08)* MATKY z registrovaného chovu, m. F1 linie př. Havlín. Tel.774 204 714, e-mail: BeckovaPavli@seznam.cz (VC-056-08)* VÝROBA ÚLŮ palubkových zateplených, tenkostěnných a styrodurových.Dále bedny na rámky, rojáky, plemenáče, atd.Katalog výrobků zašlu zdarma. Lipové přířezy 39 x všechny výšky.Výkup vosku za 100 Kč/kg, výměna za mezistěny, prodej veškerýchvčelařských potřeb a cukru. Petrovice 50, Humpolec;Jindřichův Hradec, Dolní Radouň 57. Tel. 777 292 011. (VC-057-08)* NÁSTAVKOVÉ ÚLY Z VALAŠSKA - NYNÍ AKCE NA UTEPLENÉ ÚLY, CENA2 250 Kč. Tenkostěnné a uteplené palubkové nástavkové úly, r. m. 39 x24. Dále přířezy, formy na sbíjení rámků a rojáky. Vše ve vysoké kvalitěa za dobrou cenu. Více informací na: www.vcelarstvi-hajda.jex.cz. PetrHajda, Jablůnka 618, okr. Vsetín, tel. 739 216 851. (VC-058-08)* VÝROBA ZATEPLENÝCH ÚLŮ. Nabízíme zateplené nástavkové úly,rámky, přepravní boxy, víka. Zboží máme skladem celoročně, posílámena dobírku. ZAŠLEME KATALOG ZDARMA. Www.zatepleneuly.cz, Ru-ka,spol. s. r. o., 561 65 Jamné nad Orlicí. Objednávky: ru-ka@ru-ka.cz, mobil777 773 001, tel. 465 642 361. (VC-059-08)aktuální informace:www.vcelarstvi.cz* NABÍZÍM VÝROBU nástavkových zateplených palubkových úlů s varroadnem,r.m. 39 x 24 a 39 x 27. Více informací na tel. čísle 731 584 380.Truhlářství Novák, Jabloňová 637, 375 01 Týn nad Vltavou. (VC-060-08)* VČELÍ FARMA nabízí med: řepkový 80 Kč/kg, svazenkový 85 Kč/kg,lesní květový 85 Kč/kg, lipový 90 Kč/kg, jarní - pampeliškový 90 Kč/kg,lesní/medovicový 95 Kč/kg, medovicový+ 120 Kč/kg. Vzorky zašlu poštou;obsah vody v medu do 18 %; med je ve 40kg plastových obalech;rozvoz po domluvě. Tel. 737 528 679.(VC-061-08)* PŘIJÍMÁM objednávky na volně pářené matky F1 z registrovanéhochovu. Tel. 737 764 619, e-mail: fox@borysek.com. Petr Borýsek,687 31 Šumice 321. (VC-062-08)* LETOS NÁM NAŠE PILNÉ VČELKY DONESLY HODNĚ MEDU. Prodejtejej dobře přímo „ze dvora“ nebo do obchodu. K tomu potřebujete hezké,kvalitní i levné etikety. Rádi vám je dodáme. Pište a objednávejte na adresách:Ing. Lea ANDREJSOVÁ, METAPIS, Cizkrajov 75, 378 81 Slavonice,e-mail: andrejsova@metapis.cz, internet: www.metapis.cz. KVALITA -TRADICE - SOLIDNOST - i váš úspěch!(VC-063-08)* NABÍZÍM VÝROBU VŠECH DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ PRO CHOV VČEL.Např. palubkový zateplený úl 39 x 24. Dno: síto, 150mm, zadní dveře.3x nástavek: úzké palubky bez spodních drážek = bez přístupu hmyzuk izolaci, 3cm izolace, 33 vyplet. r., mat. mřížka, uzávěr 80mm, krmítkostropní plastové, víko izol. 5cm, fólie, plsť, protistavba. Cena 3 300 Kč vč.DPH. Jsem plátce PÚ, doprava a množstevní slevy: dohodou. Ing. Jiří Klesnil,Bor u Skutče 18, tel. 602 146 305, klesnil.jiri@seznam.cz (VC-064-08)* NÁSTAVKOVÉ ÚLY typ Langstroth nebo na r.m. 39 x 24, tenkostěnnéi zateplené. Dno síťované i plné, zateplené víko. Kvalitní, ekologické,cenově příznivé. Další truhlářská výroba pro včelaře: úly dle vašich požadavků,lipové přířezy, rámky, rojáky, kapsovitá krmítka. Ing. Petr Pavelka,Olšovec 13, Hranice, tel. 777 635 142, 581 625 765, e-mail: p.pavelka.olsovec@seznam.cz(VC-065-08)* VYRÁBÍM NAVRTÁVAČE RÁMKŮ s přestavitelnými vřeteny a osvědčenéometače včel s regulací otáček, tak jak je používám ve svém provozu, kompletnízateplené úly r.m. 39 x 24 a lipové rámkové přířezy 1 ks à 6,50 Kča další včelařské výrobky za dobré ceny dle vašich požadavků. Množstevníslevy i na rámkové přířezy. Včelařství Zdeněk Novotný, 561 02 DolníDobrouč 46, tel. 608 383 546, www.vcelarstvi.snadno.eu (VC-066-08)* OPLOZENÉ MATKY vyšlechtěné v drsných klimatických podmínkáchJeseníků zasílám v průběhu srpna. Jsou mírné, mají vynikající čisticí pud,pevné sezení na plástech a prudký jarní rozvoj. Cena matky je 350 Kč.Šlechtitelský chov včely kraňské, Ing. Pavel Cimala, Pusté Žibřidovice 52,788 23 Jindřichov na Mor., tel. 583 232 222, mobil 777 232 893,www.vcelimed.cz, e-mail: cimala@vcelimed.cz(VC-067-08)Za obsah inzerátů zodpovídají jejich zadavatelé, nikoli redakce* OPLOZENÉ MATKY. Odchované od inseminovaných matek VÚVč Dol.Uznaný registrovaný chov Mirek Naider, Kosmonautů 4, 350 05 KarlovyVary, tel. 602 265 618, e-mail: naider.heda@volny.cz (VC-068-08)* PALUBKOVÝ ÚL R.M. 39 x 24: 3x NÁSTAVEK, DNO, VÍKO, U NÁS POUZE1 660 Kč vč. DPH, nástavek 400 Kč, varroadno 500 Kč. Včelařské prodejnya e-shop pro celou ČR. V našich prodejnách i na internetu naleznete veškerýsortiment pro včelaře. PRODEJNA LYSÁ NAD LABEM, Masarykova 52,Po-Pá 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00 h, tel. 313 034 224. PRODEJNAPODBOŘANY, Kryry-Stebno 69, Po-Pá 7.00 - 15.00 h. E-shop: www.provcely.cz, e-mail: obchod@provcely.cz, tel. 608 850 859. (VC-073-08)* SADY NA PRODUKCI plástečkového medu, www.hajdamach.byl.cz(VC-075-08)* EXKLUZIVNĚ!!! 3LETÁ MATKA SINGER ® , testovaná na dcerách F1přímo v chov. stanici Singer v Rakousku, nyní v ČR! Registrovaný chovpřijímá objednávky matek SINGER ® a VIGOR ® za dotovanou cenu 120až 230 Kč - dle počtu objednaných matek. Možnost expresního vyřízeníDO 7 DNŮ za příplatek 100 Kč/ks. Klícka a postup přidávání matekZDARMA. Využijte spojení dlouholetých zkušeností včelmistra z VÚVč Dola ochranné známky Carnica Singer! Tel. 774 560 966. Dále nabízímeOMETAČ VČEL, tel. 776 086 703, www.med-prokes.cz (VC-079-08)* NOVÉ ÚLY PRO ZDRAVÁ VČELSTVA. Podpora začínajících včelařů, nabídkakompletního vybavení a počátečního zaškolení. Výroba a prodej– RNDr. Pavel Mach, Luční 975, 330 11 Třemošná u Plzně, tel. vzkazyna 605 333 414, e-mail: mach@softech.cz, www.uly.cz (VC-080-08)* MEZISTĚNY Z VLASTNÍHO již vytaveného vosku jakéhokoliv rozměru.Využijte mimosezonních slev a objednejte si zpracování již nyní. AlenaMachová, Luční 975, 330 11 Třemošná u Plzně, e-mail: machova@softech.cz, tel. večer 603 426 378.(VC-081-08)* VČELÍ FARMA LOM – celoročně vykupujeme kvalitní propolis.Zaručujeme trvale příznivé ceny od 800 Kč za kilogram. Platba hotověnebo na účet při zaslání na adresu: Včelí farma Lom, Fr. Veselého578. Máme zájem o výkupní místa po celé ČR za výhodných podmínek.Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonu 602 434 344, večer476 744 774 nebo elektronicky farma@vcely.cz (VC-082-08)PRODEJ* MATKY A ODDĚLKY, N. Bydžov 1322, rozvoz po celé ČR. Tel.737 643 241. (VC-022-08)* PRODÁM levně starší medomet. E-mail: mgr.vecerova@seznam.cz(VC-069-08)* VČELSTVA, oddělky, r.m. 39 x 24. Atest. Střední Čechy. Tel.739 673 866. (VC-071-08)* PRODÁM VČELY: kočovný vůz osazený 20 včelstvy, r.m. 37 x 30, vysouváky.Stáří a není, kdo by pokračoval. Tel. 721 534 283. (VC-074-08)* PRODÁM včelstva v nást. úlech r.m. 39 x 24 a hliníkové konve na med.Tel. 602 426 286.(VC-076-08)* PRODÁM včelstva v nást. úlech r.m. 39 x 24. Chrudimsko. Tel.469 676 404. (VC-083-08)KOUPĚ* VÝKUP MEDU - vykoupíme váš med u nás i u vás - přijedeme. Přelévámedo našich sudů, po dohodě zašleme sudy předem. Digitální váhu, refraktometraj. vozíme s sebou. Zajímavé aktuální ceny. Oblasti svozu - sev. Čechy,stř. Čechy, záp. Čechy a při větším množství i jižní Čechy. Výkupna medu- Louny, Vladimírská 2501, Louny. Denně i v So a Ne od 16.00 do 18.00 h.Tel. 602 319 623, 602 861 332, 415 652 564. (VC-035-08)* KOUPÍM starší medomet na ruční pohon od např. končícího včelaře.Kontakt tel. 602 253 502.(VC-072-08)* KOUPÍM orig. úly Čechoslovák r.m. 37 x 30, zachovalé. Jen okr. SU, JE,UO, BR. Tel. 724 523 124.(VC-077-08)* NEREZOVÝ MEDOMET třírámkový nebo čtyřrámkový a sluneční tavidlo.Dále koupím traktůrek Agro 070 výrobce Agrostroj Prostějov, i v dezolátnímstavu. Mobil 739 161 993, e-mail: olpa50@seznam.cz (VC-078-08)


Včelařská palynologie VIII.Pylové zdroje včelstev v době pozdního létaPozdní léto začíná s odkvětem lípy malolisté(Tilia cordata). Na řadě míst se setkámeještě s kvetoucí lípou stříbrnou (Tilia argentea,Tilia tomentosa), která poskytuje včelámtaké mnoho nektaru i pyl, byť s jistýmiriziky otrav na některých stanovištích nektaremtéto lípy. Dalším kvalitním lokálnímzdrojem pylu i nektaru jsou svitely latnaté(Koelreuteria paniculata), katalpy trubačovité(Catalpa bignonioides) a později kvetoucíjerlíny japonské (Sophora japonica).O vývoji vegetace rozhodují srážky a zdrojepylové snůšky pro hromadný sběr nalézajívčelstva především v kulturníkrajině. Na obhospodařovanýchplocháchorné půdy a okrajovýchrostlinných společenstvechpolí se setkávámes pestrou směsicí oranžověbělavých ploch vzhledověpodobných heřmánků(Chamomilla recutita),rmenů (Anthemis cotula)s dočasnou modří chrppolních (Centaurea cyanus).Ještě dříve odkvétajíplochy oseté mákem setým(Papaver sommniferum),které jsou jako zdrojepylu charakteristické prodruhou polovinu a závěrvrcholného léta. Podél cestnaopak rozkvétají čekankyobecné (Cichorium intybus), komonicebílé (Mellilotus albus) a komonice lékařské(Mellilotus officinalis).Od začátku plného léta se sklizní obilovinse dále prohlubuje deficit půdní vláhya pylová snůška se přizpůsobuje zaměřenímsběrací činnosti včel na několik rostlinnýchdruhů zastoupených na loukách po druhéseči. Výjimkou jsou přirozeně oblasti s většímiosevními plochami slunečnice roční(Helianthus annuus), která v optimálníchteplotních a vlhkostních podmínkách dokážebýt vynikajícím zdrojem nektaru i pyluv době od odkvětu lípy malolisté do rozkvětuvřesu. Na místech bez snůšky ze slunečnicejsou včelstva odkázána na přínos pyluz hvězdnicovitých A (heřmánek a rmen) jiždlouho od počátku vrcholného léta po několiktýdnů dominujících v pylové snůšce,v níž však přibývá stále ve větší míře podílpylu donášeného z jetele plazivého (bílého)(Trifolium repens) i lučního (Trifolium pratense).Místy se stává významným zdrojempylu i nektaru v této době škarda dvouletá(Crepis biennis).V podletí obvykle s dále se prohlubucícímdeficitem půdní vláhy přichází snůška z vřesu(Callunas vulgaris), která je převážněnektarová a vzápětí na dobu několika týdnů,obvykle od konce července do druhé srpnovédekády je v pylovém přínosu významně zastoupenasnůška z kukuřice seté (Zea mays)a vratičů (Chrysanthemum vulgare). Zvláštěv sezónách s výraznějším srpnovým suchemvčely intenzivně sbírají pyl i na pelyňcích(Artemissia sp.) a merlících (Chenopodiumsp.).Barevné spektrum pozdně letního pylovéhosběruNa počátku období jsou ještě zastoupeny pylovérousky máku setého hnědošedé barvy,nápadně se tak barvou lišící od černých rousekdříve kvetoucího máku vlčího, doplňujeje šedobílá příměs pylových rousek čekanky,bílé rousky pylu z chrpy polní a v postupněnarůstající míře žlutobílá barva pylovýchrousek jitrocele, zejména jitrocele kopinatého(Plantago lanceolata) jehož porosty regenerujízvláště v případě deštivějšího počasív červenci na loukách po druhých sečích.Ve stejných rostlinných společenstvech poskytujeve vzrůstajícím objemu hnědé pylovérousky jetel. Převážnou složkou pylovéhopřínosu tvoří v prvních týdnech pozdníholéta oranžově červené rousky heřmánků,rmenů, škardy, případně také slunečnice.Narůstajícímu podílu sytě až tmavě hnědýchrousek tak v pylovém přínosu ustupuje tatooranžová záplava obvykle od druhé polovinyčervence a zvláště v době kvetení vřesu, kterýje také zdrojem světle hnědých pylovýchrousek.Poslední týdny pozdního léta obvykleod konce července do poslední dekády srpnajsou ve znamení přínosu mimořádně velkýchpylových rousek kukuřičného pylu světležluté barvy a jasně červených rousek pyluz kopretiny vratiče a světle žlutých rousekpůvodem z pelyňků..Význam pylu ve výživě včelstev v pozdnímlétěMnožství i kvalita pylu přinášeného včelstvyv době pozdního léta je vedle zdravotníhostavu, dostatku zásob, kvalitní matky a přiměřenésíly včelstva klíčovým faktorem určujícímkvalitu výživy zimních včel, která určujedélku jejich přežívání a tak předurčujeúspěšnost včelaření v následujícím roce. Jenvčelí larvy, kterým se dostalo bohaté výživy,jejímž základem byl kvalitní pyl se mohoudobře rozvíjet v následujícím roce a poskytnoutžádaný medný výnos. Z tohoto hlediskaje třeba věnovat zajištění pylové pastvy včelv pozdním létě dostatečnou pozornost, kdyžvíme, že již po zimním slunovratu se začínajívyvíjet generace zimujících včel, Stanovištěvčelstev by proto měla být úměrně velká právěs ohledem na podletní pylovou úživnost.V otevřené zemědělské krajině bývá pyludostatek. Jiná situace však nastává poněkudpřekvapivě ve zdánlivě panenské příroděna včelnicích uzavřenýchlesními komplexy jehličnatáýchdřevin s nebohatýmpodrostem, kde zejménav kombinaci s déle trvajícímedovicovou snůškou můžedocházet k nedostatečnémuzásobení včelstev pylem,jejich slábnutí a dokoncei většímu riziku šíření virózv organismech pylem podvyživenýchvčelích dělnic, známýchdříve jako tzv. černánemoc včel.Mikroskopická analýzaPro pozdní léto je charakteristickýminimální výskyta případně úplné chyběnípylových rousek růžovitýchrostlin tak typických propředcházející jarní i časněletní období. Planě rostoucí růže i maliníkyjsou již odkvetlé a ostružiníky (Rubus sp.)kvetoucí ještě po celé pozdní léto se nevyznačujíobvykle takovým výskytem. Protose setkáváme zejména na počátku pozdníholéta s výraznou dominancí pylu hvězdnicovitýchA – heřmánků a rmenů – s četnýmikrátkými tupě zašpičatělými trny na povrchu.Podobné povrchové struktury naleznemena větších pylových zrnech čekanky.Vysoký podíl získávají postupně pylová zrnajetelů oválného tvaru s 1 - 3 viditelnými nápadněvyčnívajícími klíčními póry. Typickájsou pylová zrna pozdě kvetoucích lip s široceotevřenými póry mezi vrcholy trojhranněoválných zrn. Na stanovištích, která majív doletovém okruhu rozkvetlá slunečnicovápole jsou nahrazována nezaměnitelně dlouzeostnitými slunečnicovými pylovými zrny.S počátkem podletí můžeme nalézat pylovázrna vřesu v typických čtveřicích (tetrádách),jak jsou charakteristická pro všechnyvřesovcovité rostliny. Rozkvět kukuřice přinášínejen velké pylové rousky z této statnélipnicovité rostliny avšak i jedny z největšíchpylových zrn bez nápadných povrchovýchstruktur a s drobnými okrouhlými klíčnímipóry se slabě vyvinutým valem po obvodu.RNDr. Václav Švamberk(autor je učitelem včelařství)kontakt: tel.: 603 830 411, e-mail: vsvamberk@volny.cz


V květech máku polního formují včely mnohem světlejší rousky, než jaké poskytuje mák vlčíSlunečnice je zdrojem žlutooranžových rousekCentaurea cyanus (Chrpa polní - modrák) Tilia argentea (lípa stříbrná) Typická dlouze ostnitá pylová zrna slunečnice a pylovézrno řepkyPyl bělotrnu kulatohlavého - zrna nezaměnitelného tvaruPyl lčekanky k (porovnání s řepkou)Typické velké pylové zrno chrastavce lučního (porovnánís řepkou)Vřes je zdrojem světlých žlutohnědých rousekVčela medonosná při tvorbě velkých světle žlutých pylových rousek na květech kukuřice

More magazines by this user
Similar magazines