Otevřít soubor.

is.vsfs.cz

Otevřít soubor.

Prezidentské režimyObsah kapitoly1. Úvod2. USA jako prototyp prezidentských režimů3. Exekutivní monismus4. Charakteristika prezidentských režimůStudijní cílePochopit logiku fungování prezidentských režimůSeznámení se se systémem USADoba potřebná kestudiuPojmyk zapamatováníÚvodDistanční text cca 30 - 60 min., průběžně doporučená literaturaParlamentarismus v republikách a monarchiíchKonstruktivní veto nedůvěryExekutivaSoudní mocAkceschopnost vládyExekutivní monismusPrezidentské režimy nejsou výsadou evropských politických systémů.Pokud bychom měli hovořit o fungujících prezidentskýchrežimech lze jednoznačně říci, že se jedná pouze o Spojenéstáty americké. Jiné prezidentské režimy bychom nalezli takév Latinské Americe, nicméně ty již tak dobře nefungují - jsouznačně nestabilní, odborníci označují tyto systémy jako tzv. „delegativní demokracie“ (kvůli silnému prezidentovi který tzv.„krotí“ početnou řadu politických stran pro jejich politikaření).Pokud v tomto textu budeme hovořit o prezidentských režimech,bude to především o USA.


USAVýkladová částPrezidentské režimy jsou vlastně takovým opakem režimů parlamentních,neboť u nich dochází významnému oddělení legislativya exekutivy. Zatímco v parlamentních systémech dochází kesplývání exekutivy a legislativy tím, že obě moci vykonávají svékompetence, a tím, že oplývají mechanismy vzájemného působení,v případě prezidentských režimů tomu tak není.V prvé řadě je nutné konstatovat, že ve světě bychom našliřadu prezidentských režimů. Nalezli bychom je předevšímv Latinské Americe, nicméně žádný z nich nefunguje tak dobřejako prezidencialismus v USA. A dokonce se dá s jistou odvahoutvrdit, že jediným dobře fungujícím režimem je právě ten v USA- viz úvod.Exekutivní monismusVraťme se ale ke vztahu exekutivy a legislativy. Exekutiva jeztělesněná prezidentem, v jehož osobě se snoubí jak osobaprezidenta (symbolu) tak osoba premiéra (skutečného držiteleexekutivní moci). V tomto případě proto hovoříme o tzv.EXEKUTIVNÍM MONISMU.Charakteristikyrežimůprezidentských1. v čele státu stojí prezident, který neodvozuje svou legitimituz parlamentu (jako v režimu parlamentním), ale je volen přímouvolbou, popřípadě je volena přímí logika volby tak,jak je tomu v případě USA, prezident je formálně volenkolegiem volitelů, kteří potvrdí rozhodnutí voličův prezidentských volbách.2. Prezident je zvolen na pevně stanovené období (většinoutomu bývá na 4 - 8 let), konkrétně v USA je volební obdobíprezidenta 4 roky. Prezident je neodvolatelný a s ním i jehovláda (v případě USA hovoříme o tzv. administrativě).Jedinou možností jak lze prezidenta odvolat je instituttzv. impeachmentu, což je proces zbavení se prezidentavýkonu na základě prokázaných závažných provinění. Tatoprovinění jsou pečlivě vyslovena a definována (jde např. opřípad velezrady nebo korupce)Formální žalobu vznáší jedna z komor Kongresu -Sněmovna reprezentantů – z velezrady, úplatkářství nebojiných těžkých zločinů“. Samotný proces se posléze odehrávápřed Senátem, kterému předsedá předseda Nejvyššíhosoudu. Odvolání prezidenta je potřebná dvoutřetinovávětšina přítomných senátorů.

More magazines by this user
Similar magazines