Views
3 years ago

Pregledni zapisi u formatu MARC 21 - NSK - Nacionalna i ...

Pregledni zapisi u formatu MARC 21 - NSK - Nacionalna i ...

Pregledni zapisi u formatu MARC 21 - NSK - Nacionalna i

Pregledni zapisi uformatu MARC 21upute za katalogizacijuProsinac, 2011.

Kartografska građa - NSK - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ...
Mrežna građa - NSK - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Glazbena građa - NSK - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
katalog. (2009) - NSK - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Stil & Elan magazin u pdf formatu - Ina
Preuzmite kompletan časopis broj 2 u PDF formatu - Portal kulture ...
Katalog znanstvenih i stručnih izdanja u pdf-formatu
katalog se može ovdje skinuti i u PDF formatu - Indop
Liflet aluminijumskih ograda i gelendera u .pdf formatu - Lyctum
Preuzmite brošuru u pdf formatu - Institut za higijenu i tehnologiju ...
Preuzmi u pdf formatu - Documenta
Stil & Elan magazin u pdf formatu - Ina
Ovde možete preuzeti katalog u pdf formatu na srpskom i engleskom ...
Šumske površine odobrene za žirenje, pašarenje i ispašu krupne ...
Prirućnik za statistiku nauke, tehnologije i inovacija u Bosni i ...
Zakon o knjižnicama - NSK - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ...
Izvješće o radu NSK za 2007 - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ...
Adresar knjižnica Sveučilišta u Zagrebu - NSK - Nacionalna i ...
Bilten prinova - NSK - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
God. 2, br. 3 (2010.) - NSK - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ...
Bilten prinova - NSK - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Sandra Đurica, dipl. iur., Pravna služba NSK - Nacionalna i ...
PLAN RADA ZA GODINU 2009 - NSK - Nacionalna i sveučilišna ...
Smjernice za nakladnike - NSK - Nacionalna i sveučilišna knjižnica ...
Baštinske zavičajne zbirke - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ...
Izvješće o radu za 2008. godinu(pdf.) - NSK - Nacionalna i ...
Plan rada za godinu 2008. - NSK - Nacionalna i sveučilišna ...
izvješće o radu za 2006. godinu - NSK - Nacionalna i sveučilišna ...
Sitno potrošni uredski materijal - NSK - Nacionalna i sveučilišna ...
Plan rada za 2011. godinu - NSK - Nacionalna i sveučilišna ...