arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

hulumtim ndërkombëtar i organizuar vitin 2005nga Qendra për Studimin e Politikave Arsimore(CEPS) Lubja. Ky hulumtim analizonte, mes tjerash, afsimin e mësimdhësve shërbim disa vendeve Rajon përfshirë dheKosovën. Në pyetjen se cilat ja shkaqet qëmësimdhësit dhe administratorët arsimorë kosovarëka marrë pjesë trajnime, 195 pjesëmarrësite përfshirë hulumtim ka dhë këtopërgjigje: 954.8. Si i vlerësoj mësimdhësit programet e zhvillimitprofesional165Metodologji e reja mësimdhëniesndikoj pozitivisht zhvilliminhuman, sepse teknxësit i zhvillojafsi dheshkathsi jesore,afsikreative, mendiminkritik, afsi përzgjidhjen e problemeve,shkrim- leximinfunksional,shtoj vijueshmëri,përkrahinbarazi dhedrejsi sociale,gjinore dhe diversitetinkulturor, errisin jegjasimesatare fëmijëveta, duke krijuarndjenjën ekënaqësisë,mendimin pozitiv,solidaritetin dhepërkujdesjen medashuri.95Mula M., Buleshkaj O., Salihu R., Hoti D., Enhancing Professional Development of Practitioners andTeaching/Learning Practices in SEE countrieshttp://www.see-educoop.net/portal/tesee.htm

More magazines by this user
Similar magazines