kwestionariusz dla pracowników 2 edycja /PDF

eds.fundacja.pl

kwestionariusz dla pracowników 2 edycja /PDF

24.Strona 4 z 9f. pewność pracy bez obawy o zwolnienie 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWg. możliwość decydowania o sposobiewykonywania zadań w pracyh. możliwość decydowania o czasie (godzinach)pracy0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWi. wyjazdy na kontrakty zagraniczne 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWj. możliwość udziału w dodatkowychszkoleniachk. odległość miejsca zamieszkania od miejscapracyl. zgodność wykonywanych zadańz wyuczonym zawodem0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWm. forma umowy o pracę 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWJakie poświęcenia były konieczne aby Pan(i) mogła podjąć / zdobyć obecną pracę?(prosimy ustosunkować się do każdego z poniższych zdań. Cyfry oznaczają 0 – w ogóle nie, 100 – w pełni)pracować w zupełnie innym zawodzie 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWpracować za wynagrodzenie równe lub niewielewyższe od zasiłku dla bezrobotnychwyprowadzić się daleko od rodzinnejmiejscowości0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWpodjąć dodatkowe płatne szkolenia 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWpracować w trudnych warunkach higienicznych(np. hałas, zapylenie)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWuciążliwe dojeżdżać do pracy 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWpracować na zmiany (więcej niż jedną) 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW25.26.27.28.SZANSE NA RYNKU PRACYGdyby teraz musiał Pan / Pani szukać nowegozatrudnienia, jak ocenia Pan / Pani swojeumiejętności poszukiwania pracy? (0 – zupełnienie umiem, 100 – umiem bardzo dobrze)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWGdyby teraz musiał Pan / Pani szukać nowegozatrudnienia, jakie byłoby Pana / Pani ogólnenastawienie związane z poszukiwaniem pracy? (0 –0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWbardzo pesymistyczne, 100 – bardzo optymistyczne)Jak bardzo obawia się Pan / Pani tego, że w ciągunajbliższego roku nie będzie miał(a) pracy?0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW(0 – wcale, 100 – bardzo się obawiam)Jak Pan / Pani sądzi, na ile znalezienie pracy zależy od następujących czynników?(0 – w ogóle nie zależy, 100 – ogromnie zależy)a. różnych układów i znajomości 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWb. rozwoju gospodarczego regionu 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWc. aktywności poszukującego 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWd. umiejętności poszukującego 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWe. stanu gospodarki kraju 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWf. wiedzy poszukującego 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWg. działania władz państwowych 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWh. działania władz lokalnych 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWBadania Lokalnego Rynku Pracy - pracownicy

More magazines by this user
Similar magazines