kwestionariusz dla pracowników 2 edycja /PDF

eds.fundacja.pl

kwestionariusz dla pracowników 2 edycja /PDF

29.Strona 5 z 9Jakie byłyby dla Pana / Pani skutki pozostawania bez pracy? Proszę ocenić uciążliwość każdego z nich.(0 – w ogóle nie uciążliwe, 100 – ogromnie uciążliwe)a. trudność założenia / utrzymania rodziny 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWb. konieczność pozostania na czyimśutrzymaniu0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWc. ograniczenie kontaktów z ludźmi 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWd. brak możliwości realizacji własnych marzeńpozazawodowych (np. podróże)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWe. poczucie bycia nikomu niepotrzebnym 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWf. nuda 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWg. poczucie własnej bezradności 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWh. brak możliwości własnego rozwoju 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWi. konieczność korzystania z pomocyspołecznej0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWj. zajmowanie niskiej pozycji społecznej 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWk. brak szacunku ze strony innych ludzi 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW30.l. zapominanie umiejętności zawodowych 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWNa ile według Pana / Pani poniższe czynniki poprawiają szanse na znalezienie pracy?(0 – w ogóle nie poprawiają, 100 – maksymalnie dużo poprawiają)a. kursy, szkolenia umiejętności specjalistycznych0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW(zawodowych, technicznych)b. kursy, szkolenia umiejętności psychologicznych 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWc. przekwalifikowanie się / wyuczenie nowegozawodu0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWd. wyższe wykształcenie 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWe. studia podyplomowe 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWf. znajomość języka obcego 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWg. znajomość obsługi komputera 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWh. ukończenie dwóch kierunków studiów 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWi. praktyki i staże 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWj. znajomości 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWk. możliwość zmiany miejsca zamieszkania 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWl. odpowiednia prezencja 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWm. odpowiednie cechy charakteru 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWn. dogodna sytuacja rodzinna 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWo. dobry stan zdrowia 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWp. posiadanie odpowiedniego zawodu 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWq. posiadanie renty 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWr. zaangażowanie w wolontariat (praca społecznabez wynagrodzenia)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW31. Czy teraz poszukuje Pan / Pani innej pracy? TAK NIEBadania Lokalnego Rynku Pracy - pracownicy

More magazines by this user
Similar magazines