ANNUAL REPORT - BEST Košice - TUKE

best.tuke.sk

ANNUAL REPORT - BEST Košice - TUKE

BEST YEAR 2012ANNUALREPORT


Príhovor prezidentaBEST TU Košice dosiahol v roku 2012 niekoľko významných úspechov.Snáď najvýznamnejším bola tento rok oslava osemnástich rokov založenia našejlokálnej organizácie LBG Košice. V roku 2012 vďaka nám vycestovalo do zahraničiavyše 60 študentov z toho 35 našich členov. BEST nie je iba o cestovaní , je aj o organizovanírôznych súťaží a prednášok na Technickej univerzite v Košiciach. Dali smemožnosť zasúťažiť si študentom na troch inžinierskych súťažiach akými boli napr:Drive a Wheel in your head - medzinárodná inžinierská súťaž so strojníckou fakultou; Postav si svoj most – lokálna inžinierska súťaž; Najlepšia záverečná práca – organizovanákaždoročne v spolupráci so spoločnosťou Schneider Electric.Taktiež sme v spolupráci s organizáciou Združenie mladých podnikateľov Slovenskausporiadali prednášku spojenú s prípadovou štúdiou pre študentov TUKE.Prednášajúcim bol pán Jozef Ondáš a prípadovú štúdiu viedol pán Peter Ondruš.BEST v Košiciach nedáva možnosť doplnkovo sa vzdelávať len študentom mimoBESTu ale aj priamo svojím členom. V roku 2012 sme mali 2 svojich zástupcov naInternational Student Forum Paris 2012, 1 zástupcu na Presidents meeting Timisoara2012 a na veľkom množstve iných menších podujatí.Rok 2012 môžem teda nazvať rokom veľkých zmien, úspechov a viditeľného veľkéhoposunu vpred a rozvoja našej organizácie. Som hrdý na všetky naše úspechy, ktorésme spoločne dosiahli, v duchu poslania organizácie - študenti študentom, smesplnili všetky naše vytýčené ciele a do nasledujúceho roka 2013 sme vyzbrojenímnožstvom nových členov plných BEST spiritu, entuziazmu a elánu pracovať vdobrovoľníckej organizácii.S pozdravom prezident BEST Košice Bc. Michal Dic1


BEST YEAR 2012Kalendár podujatí a projektov ,ktoré sme v tomto akademickom roku zrealizovali.Legenda k obrázku:formálne projekty a podujatianeformálne projekty a podujatia3


BEST InternationalBEST, Board of European Students of Technology je konštantne rastúca neziskováapolitická organizácia. Od roku 1989 ponúkame komunikáciu, spoluprácu avýmenu pre študentov z celej Európy. 94 Lokálnych BEST skupín (LBGs) v 32 krajináchvytvárajú rastúcu, dobre organizovanú, silnú, mladú a inovatívnu sieť študentov.BEST sa usiluje pomôcť európskym študentom technológie myslieť medzinárodne,pochopiť európske kultúry a vyvíjať jednotlivcov, ktorí by boli schopní pracovať vmedzinárodnom prostredí.Preto pre študentov vytvárame možnosti na stretnutie a vzájomné učenie sa ceznaše akademické aj neakademické kurzy a vzdelávacie sympóziá.Našou prioritou je ponúknuť kvalitné služby pre študentov z celej Európy.Usilujeme sa priblížiť k sebe všetkých partnerov trojuholníka “študent - firma -univerzita”.Spolupracujeme s technickými univerzitamiv 32 krajinách Európy,čo dokopy predstavuje 94 univerzít.BEST KošiceTechnická univerzitaLokálna skupina BEST TU Košice bola založená v roku 1994.Počas 19 rokov aktívne poskytuje vedomosti, informácie a praktické skúsenostištudentom nielen Technickej univerzity v Košiciach ale i mnohým zahraničnýmštudentom zúčastňujúcich sa na kurzoch organizovaných našou LBG(local BESTgroup). Naša organizácia podporuje výmenu a mobilitu medzi študentmi .My, jej členovia sme ľudia, ktorí toho chcú v živote dosiahnuť viac, sme vysoko motivovanía klasické štúdium na škole pre nás nie je dostatočnou výzvou. Získavameschopnosti a porozumenie veciam skrze skúsenosť.Naše motto je “študenti pre študentov”. Každý v našej sieti študentov má vo svojom4


vnútri BEST spirit - motiváciu k učeniu, chuť zlepšovať sa a inšpiráciu byť mobilnejší,flexibilnejší, priateľskí a hlavne európsky a medzinárodne mysliaci človek.Vízia - Posilnenie diverzityBEST pomáha študentom myslieť medzinárodne, pochopiť iné kultúry a spoločnosti,rovnako rozvíja schopnosť pracovať v kultúrne diverznom prostredí. Počas nášhopôsobenia sme sa podieľali na organizovaní viacerých projektov - akademické ineakademické kurzy, kultúrne výmeny, semináre pre študentov, či riešenie prípadovýchštúdií, voľnočasové alebo vzdelávacie interné akcie.Poslanie - Rozvoj študentovBEST vytvára podmienky pre vedomostný a osobnostný rast študentov a pomáhaim využiť ich potenciál naplno.Členmi BOARDU/ vedenia LBG Košice na akademický rok 2012/2013 sú:5President: Bc. Michal DicViceresident: Bc. Maroš HnatkoSecretary: Bc. Marcela MarkovičováPublic Relations: Daniel DemečkoFundraising: Bc. Tomáš BrotkaHuman Resources: Peter LukáčIT Responsible: Lukáš FrantálVivaldi: Bc. Peter Leitner


Podujatia organizovanéBEST Košice v roku 2012Drive a wheel in yourheadDátum :12. – 19.2.2012Typ:Zimný kurz / Winter courseÚčasť:22 zahraničných študentov+ 8 slovenských študentov TUKEBEST Košice v spolupráci MK - Košice 1 pripravili medzinárodnú súťaž inžinierov zameranúna technickú problematiku v oblasti automobilového priemyslu . Úlohouvšetkých študentov bolo zostaviť pojazdný RC model automobilu s elektrickýmmotorom bez použitia technickej dokumentácie. Ďalšou zaťažkávajúcou úlohoubolo upraviť si model po technickej stránke pri vopred daných podmienkach,dimenzovať auto pre zvolený štýl jazdy a navrhnúť vlastný dizajn modelu.Po náročných hodinách a dňoch stavania a modelovania a po záverečnom rautev knižnici TU, na ktorom sa odborná porota rozhodovala, ktorému modelu udelícenu za dizajn, sa účastníci pripravovali na vrchol kurzu, a ním bol záverečný pretekmodelov. Víťazmi v kategórii pretek sa stal tím v zložení: Balász Blahó z Maďarska,Antonio Krnjak z Chorvátska a Roxolana Ivanchenko z Ukrajiny; víťazným slalomomsa výhre potešili Ivan Bartot z Talianska, Catarina Laurencia z Portugalska, JurajBaťovský a Ján Petróci z TUKE; titul najkrajší dizajn získal tím na čele so SarunasNekrosius z Litvy, Irina Ivanytsya z Ukrajiny, Hector Villanueva z ďalekého Mexika aFrantišek Vdovjak z TUKE.Účastníci mali možnosť počas kurzu navštíviť spoločnosť GETRAG FORD TransmissionsSlovakia s.r.o, spoznať Košice, ako z povrchu, tak aj z jeho podzemia aleboochutnať typické bryndzové halušky a popritom všetkom spoznať priateľov z 15krajín sveta.6


National engineeringcompetitionPostav si svoj MOST!Dátum : 15. – 16.10.2012Účasť: 45 študentovDo druhého ročníka súťaže sa zapojili študenti z rôznych fakúlt Technickej univerzityv Košiciach ako aj študenti stredných odborných škôl z východného Slovenska.Absolventi inžinierskej súťaže si prehĺbili teoretické a praktické znalosti z oblastistavebného a strojárskeho priemyslu, dizajnu a zdokonalia sa v komunikačnýchschopnostiach, tímovej práci a projektovom manažmente.Úlohou študentov bolo postaviť za dva dni most zo surových cestovín za použitiadaného epoxidového lepidla. Výsledné rozmery mosta museli dodržať tieto limity:šírka maximálne 110 cm, výška maximálne 50 cm a hrúbka v rozmedzí 5 – 20 cm.Záťažové testy boli vyvrcholením súťaže, skúškou pevnosti mostov a šikovnosti ichstaviteľov, merané za pomoci špeciálneho prístroja zapožičaného od Strojárskejfakulty, a na ktorého konštrukcii sa podielala aj Stavebná fakulta.Víťazom kategórie o najväčšiu záťaž z fakulty informatiky a elektrotechniky menoviteLukaš Štefanský, Lukaš Plavčan, Miroslav Mikita sa podarilo prekonať rekord zminulého ročníka súťaže takmer o polovicu na 119 kg. V dizajne dominovali opäťštudenti umeleckej fakulty - Viktória Mravčákova, Martin Kossuth a Marína Kissováa ka tegóriu strených škôl a ocenenie si vyslúžili študenti zo SPŠ Strojnícka PrešovMichal Verešpej, Marek Mendzif a Marek Štefanič.7


BEST DODDni príležitostíNábor nových členovAko študentská organizácia sa neustále snažíme inšpirovať ostatných študentovk aktivizácii seba samých a k motivácii stať sa súčasťou BESTu. Vyhľadávame natieto účely všetky možné príležitosti, ako sa zviditeľniť, ako zaujať, ako zrealizovaťdialóg medzi potencionálnymi členmi a nami, ako promovať sezónne kurzy, učímeštudentov ako písať motivačné listy na sezónne kurzy, ako v listoch zaujať a takdostať šancu vycestovať do cudziny zažiť dobrodružstvo, osmeliť sa a naučiť saniečo nové.6.3.2012 – Účasť na Dni Príležitostí (IAESTE) - knižnica TUKE7.3.2012 – BEST DOD - Coffee break – nábor nových členov2.4.2012 – Účasť na Microsoft Technology Day – knižnica TUKE9.10.2012 - BEST DOD - Coffee break – nábor nových členovSúťaž soSchneider ElectricProjekt má za cieľ nájsť spomedzi prihlásených súťažných prác študentov tie,ktoré sú najhodnotnejšie a najrelevantnejšie v kontexte s energetikou a elektrickouenergiou.V akademickom roku 2012/2013 sme zorganizovali už 5. ročník súťaže o najlepšiudiplomovú, bakalársku prácu a semestrálny projekt. Do súťaže sa prihlásilo celkovo18 súťažiacich zo štyroch fakúlt. Na konci akademického roka zasadala odbornáporota zložená zo špecialistov spoločnosti SCHNEIDER ELECTRIC Slovakia,s.r.o., ktorívyhodnotili tri najlepšie záverečné práce.1. miesto 850 EUR : Zsolt Čonka , FEI, Zlepšenie dynamickej stability pomocou FACTSzariadenia2. miesto 500 EUR: Jan Bačík, FEI, Model helikoptéry na báze experimentálnychúdajov3. miesto 350 EUR: Peter Adamondy, FEI, Riadenie robota rozpoznávaním ľudskýchpohybov pomocou zariadenia Kinect8


HosťovanieInternational BOARDuDátum: 5.5 - 13.5.2012Miesto: Turňa nad Bodvou, ešte dačoÚčasť: 20 BEST členovTento rok nám bolo veľkou cťou privítať u nás samotných predstaviteľov novéhoi starého BOARDu pre International BEST. Za 8 dní si predávali skúsenosti, vytváralinové vízie fungovania organizácie, premeny a vízvy do budúceho roka. Prácemali až až, a preto sme im my , ako hosťujúca LBG poskytli nielen útulné priestoryna diskusie ale aj typickú slovenskú stravu, nápoje a pohostinnosť. Večerné pártyboli samozrejme v kľudnejšom duchu, BOARD team odchádzal príjemne unavenýs úsmevm na tvári a s veľkými očakávaniami do nasledujúceho roka BESTu.9Training day LBG KošiceDátum: 30.11.2012Miesto : Internáty Jedlíkova 9Účasť: 1 Alumni member, 5 Full Members, 10 New membersTréning sa spočiaku zameral na upresnenie pojmov, regiónov a hlavnej myšlienkyBESTu ako takého, určené pre úplných nováčikov na lepšie zorientovanie sa v organizácii.Tréning ďalej viedli Full members ( stáli úplní členovia) pričom témami boloFR - ako písať FR projekty, ako postupovať pri fundraisovaní financií od napísaniaprojektu až po jeho prezentáciu. Po obedňajšej prestávke bola pre prítomnýchpripravená prednáška od Alumni ( starší bývalý člen BESTu) o pripravovaní sa a osprávnych postupoch telefonickej komunikácie s firmami. Vrcholom tréningu bolovymyslieť projekt v malom časovom úseku v skupinkách, podať o ňom firmám čonajjasnejšie informácie a pokúsiť sa prezentovať tento projekt pred potencionálnymisponzormi, zahrnutý bol aj fiktívny telefonát. Nasledovalo vyhodnotenie.


Prednáška a workshopv spolupráci so ZMPSDátum: 30.10.2012 Knižnica TUKEÚčasť: 60 študentov TUKEPrednáška s pánom Dr. Jozefom Ondášom, Csc. v spolupráci so ZMPS (Združeniemladých podnikateľov Slovenska) bolo spojením profesionálnej prednášky, o tomako sa dá vybudovať kariéra a ako sa zároveň dajú splniť sny ak sa nimi riadime aak pracujeme na ich dosiahnutí. Prednáška pokračovala worshopom zameranýmna marketing a propagáciu, ktorého sa zúčastnilo okolo 60 študentovŠportový večer s IAESTEJe klasickým teambuildingom v športovom duchu, kedy si dve spriaznenéštudentské organizácie chcú zmerať svoje sily buď vo volejbale alebo vo futbale.Sláva víťazom, česť porazeným...Ako BESŤáci si dávame záväzok, že na budúci rona sebe popracujeme.19.03.2012 - Športový večer s IAESTE - Jedlíková 7 telocvičňa22.11.2012 - Športový večer s IAESTE - Jedlíková 7 telocvičňaTatraJAMDátum: 28.12 - 2.1 2012Neformálne novoročné stretnutie BESŤákov v Tatrách. Akciu organizuje LBG Bratislava,LBG Košice sa na nej zúčastňuje ako coorganizačný tím, a teda pomáhazrealizovať toto stretnutie vyše 80 mladých ľudí z Európy túžiacich tak po kvalitnejoslave nového roka v spoločnosti svojich kamarátov, ako aj po zašportovaní si vnašich veľhorách a nabraní nových síl do nasledujúceho skúškového obdobia.10


ŠtefanovicaDátum: 26.12.2012Je neformálnou stretávkou bývalých a súčastných BEST členov v znamení získavanianových kontaktov a rád pre fungovanie LBG, v pohodovej povianočnej atmosférepri domácih dobrotách a dobrom vínku.Zúčastnili sme saSpring corses/ Jarné kurzy – 8 študentov TUKESummer courses/ Letné kurzy – 6 študentov TUKEAutumn courses/ Jesenné kurzy – 7 študentov TUKEWinter courses/Zimné kurzy – 1 študent TUKEKEBAAB Pieniny - zúčastnilo sa 8 BEST členov; československé tréningovo-motivačnévíkendové stretnutie Košice-Bratislava-Brno-Praha za účelom výmeny skúseností,nových myšlienok a utuženia vzťahov. Tento rok v slovenských Pieninách, organizujúcouLBG bola Bratislava.KEBAAB Šumperk - organizujúcou LBG bolo Brno; zúčastnilo sa 5 BEST členovRM - Regional meeting Gliwice - stretnutie regiónu “MONGOLIA” - Poľsko, Rumunsko,Slovensko a Ukrajina. Zúčastnilo sa 12 BEST členov.Počas dňa sa na RM konali tematické tréningy z oblasti FR, získavania grantov,Marketingu, HR, tréningy na motiváciu, na vedenie tímu alebo prezentácie prácerôznych LBG´s počas roka a prezentácie Committies International BESTu, do ktorýchmôže patriť ktokoľvek s nasadením a chuťou tvrdo pracovať.RM - Regional meeting Cluj Napoca - zúčastnilo sa 10 BEST členovTradičné tréningy na FR a PR témy, Time management, Working with group, prezentácieCommitties a ich práce a recruitment do International Committies.MW - Motivation weekend Brno - zúčastnili sa 4 BEST členoviaAkcia vhodná najmä pre začínajúcich BESŤákov, ktorá je pomyselnou vstupnoubránov do tajov fungovania BESTu, výhod plynúcich z jej členstva ale samozrejmev menej formálonm duchu spojená so spoznávaním nových miest a priateľov.MW - Motivation weekend Budapešť - zúčastnili sa dvaja BEST členoviaGA - General Assembly - Stretnutie zástupcov LBG, členov komisií a extradelegátov.GA prebehlo, ako každý rok, na jar. Náplňou boli diskusné skupiny, tréningy,sharing sessions a diskusie o zmenách v BESTe. Prebehli voľby vedúcich Komisií anového vedenia medzinárodného BESTu. Na GA sú vždy 2 delegáti za každú lokálnuskupinu.11


PM - Presidents´ Meeting - Jesenné stretnutie delegátov všetkých LBG BESTu. Zakaždú lokálnu skupinu jeden delegát. PM je jeden z dvoch General Meetingov vBESTe. PM je miesto, kde môžeme diskutovať o zlepšovaní našej organizácie. Delegátizo všetkých local BEST groups a členovia medzinárodných tímov sa zídu, abyspoločne pracovali. PM je šanca pre každého zdieľať a predstaviť svoje myšlienky!KontaktSídlo (oficiálna adresa):Kontaktná adresa (kancelária):BEST Technická univerzita Košice BEST Technická univerzita KošiceLetná 9 Boženy Němcovej 32042 00 Košice 040 01 Košicee-mail: kosice@best.eu.orgIČO: 31970486Grafický návrh: Bc. Zuzana DorotováText: Archív BEST Košice; Bc. ZuzanaDorotováFoto: Archív BEST Košice; Bc. Michal DicText editor: Bc.Marcela Markovičová12


13Partnerom ďakujeme...

More magazines by this user
Similar magazines