Złota Księga XX-lecia (strony 137-160) - Polski Klub Biznesu

pkb.org.pl

Złota Księga XX-lecia (strony 137-160) - Polski Klub Biznesu

sprawdzić poziom naszego personelu są Europejskie MistrzostwaKrupierów, organizowane przez European Casino Association.W pierwszej edycji konkursu, która odbyła się w 2008 r., krupierkaOlympic Casino Poland zajęła wysoką piątą lokatę wśród najlepszychkrupierów w Europie. Tegoroczną, trzecią edycję eliminacji do tegoprestiżowego konkursu organizuje nasze kasyno w Kielcach. Jesteśmypewni, że wśród laureatów wielkiego finału, który odbędzie się w majuw Wilnie, znajdzie się także nasz krupier.Zainicjowaliśmy także nową, atrakcyjną formułę prezentowania interesującychwydarzeń – Hilton Boxing Night – wzorowaną na organizowanychna całym świecie galach „Boxing Dinner Show”. Towydarzenie łączące sport, prestiż i świetną zabawę. Zainteresowaniejakim się cieszyło, oznacza, że na stałe wpisze się do warszawskiegokalendarza imprez sportowych.Posiadamy bardzo szeroką ofertę usług dla firm. Organizujemykonferencje prasowe, imprezy firmowe oraz udostępniamy stoły promocyjnena imprezach wraz z profesjonalną obsługą naszych krupierów.Dla osób indywidualnych oferujemy organizowanie imprezurodzinowych, wieczorów kawalerskich i panieńskich, jednocześnieprzez cały rok organizujemy wiele specjalnych imprez promocyjnychi autorskich koncertów muzycznych.Kasyna Olympic Casino Poland to nie tylko miejsca, gdzie możnaspróbować szczęścia przy stołach. Staliśmy się także organizatoremprestiżowych zawodów sportowych. W naszych kasynach zorganizowanom.in. konkurs dla światowej czołówki siłaczy czyli ArmwrestlingWorld Cup oraz Activist – Nocne Marki „Polish Night Life Awards2008” – prestiżowa impreza dla świata reklamy i mediów.Od początku naszej obecności na polskim rynku angażujemy się aktywniew działalność sponsorską i uczestniczymy w akcjach charytatywnych.Należymy do elitarnego grona sponsorów Polskiego KomitetuOlimpijskiego, dzięki czemu wspieramy przygotowania polskich zawodnikówdo najważniejszych wydarzeń sportowych. Jesteśmy dumni, żeprzyczyniliśmy się do ich sukcesów podczas letnich Igrzysk Olimpijskichw Pekinie oraz podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver.Wspieramy również inne dyscypliny sportu, jak choćby MistrzostwaŚwiata w Kolarstwie Górskim zorganizowanych w Kielcach.Wierzymy, że nasz profesjonalizm i zaangażowanie zagwarantująPaństwu rozrywkę i doznania na najwyższym światowym poziomie.Do zobaczenia w Olympic Casino.Tel.: +48 22 351 72 50, Fax: +48 22 351 72 59; www.olympic-casino.com137


CARDCO Sp. z o.o.Marek i Mirosława GalewscyFirma Cardco Sp. z o.o. powstała 1993 roku i zajmowałasię wdrażaniem mało znanych na polskim rynkuproduktów, takich jak Systemy Lojalnościowe w oparciuo karty plastikowe w standardzie kart kredytowych.Początkowo Prezes Zarządu inż. Marek Galewskiobawiał się, że tak mało znany produkt „rodem z DzikiegoZachodu” jakim są karty rabatowe, lojalnościowe– nie znajdzie klientów. Niewiedza i nieufnośćdo tak nowoczesnej metody zdobywania klientówspowodowała, że Marek Galewski wraz pomysłodawcą Michałem Wiśniewskim(przyszłym założycielem zespołu „Ich Troje”) uznali, iż koniecznymjest stworzenie w 1989 roku najpierw własnego – „edukacyjnego” SystemuLojalnościowego skupiającego ponad 1000 placówek handlowychi firm w większych miastach w Polsce, honorujących kartę rabatową „SevenCard”.Efekt był na tyle widoczny, iż po roku wdrażano już systemylojalnościowe dla Kodaka (ponad 100.000 kart) a zdecydowały sie nanie także Fuji, Orbis, Mercedes S. Zasady, Opel „Komornicki”, InvestBank, TUiR WARTA i in. To wszystko nie mogło się udać bez źródła finansowania,jakim była od 1989 r. Spółka „Seven”, która przez pierwsze5 lat zajmowała się jedynie budownictwem, pod nadzorem inż. JanuszaGalewskiego oraz Z-cy Prezesa Mirosławy Galewskiej (która stworzyłapierwszy w Polsce Dział Personalizacji Kart, w oparciu o całkowicie zautomatyzowanytzw. emboser już z polskimi czcionkami do wytłaczaniai kodowania danych osobowych na karcie).W kraju nie było wówczas fabryki kart więc importowaliśmy je z Niemiec(było za drogo), następnie z Włoch (było za długo), później z Czech(tam firma upadła) więc od 2000 r. karty produkowane są w kraju.Przypomnijmy, że w Polsce było wówczas jedynie kilkaset kart kredytowych,a warunkiem otrzymania karty był depozyt w wysokości 24.000 zł!Cardco wdrożyło w 26.000 przedsiębiorstwach ponad 25.000.000 kartplastikowych czyli tyle ile funkcjonuje obecnie aktywnych kart kredytowychw Polsce.Firma Cardco Sp. z o.o. od 2002 roku rozpoczęła wdrażanie systemówkontroli dostępu (KD) i rozliczenia czasu pracy (RCP) w oparciu o biometrięlinii papilarnych. Początkowo wdrażaliśmy i sprzedawaliśmy jakopierwsi w Polsce nowoczesne systemy kontroli dostępu do komputera.W późniejszym etapie działalności nasza firma postanowiła dostarczaćna rynek Polski kompleksowe systemy biometryczne. Od tamtego czasuoferujemy sprawdzone systemy rozpoznawania linii papilarnych, tęczówkioka i geometrii twarzy. Wykonaliśmy instalacje systemów kontrolidostępu w oparciu o czytniki linii papilarnych w wielu polskichfirmach, ciesząc się dzięki temu świetnymi referencjami. W 2004 rokuposzerzyliśmy naszą ofertę o kolejne produkty biometryczne tj. klamki,zamki, myszki, pendrive-y.Od 2007 roku w naszej ofercie znaleźć można także moduły biometryczne,poszukiwane przez firmy produkcyjne. Naszym celem jest dostarczaniena rynek Polski produktów biometrycznych najwyższejjakości. Takimi rozwiązaniami są miedzy innymi systemy kontroli dostępu,które są systemami sterowania i zarządzania dostępem do wybranychobiektów lub zasobów. Obejmują one wiele technicznychrozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego poruszaniasię w obiekcie osób uprawnionych oraz ochrona przed wstępem doobiektów osób nieuprawnionych. W zależności od wymagań w zakresiebezpieczeństwa, rozwiązanie to może mieć charakter zarówno prostegonarzędzia kontroli ruchu osób, jak i w pełni profesjonalnego systemu zarządzaniacałym obiektem oraz funkcjonującym w nim systemem bezpieczeństwa.W chwili obecnej jesteśmy wyłącznymi dostawcami produktówSupremy i eKey – wiodących dostawców algorytmów odczytu palca.Pragniemy, aby nowoczesne systemy biometryczne znalazły zastosowaniezarówno przy zabezpieczeniu małych jak i dużych obiektów, a takżemaksymalnie zwiększyły bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszechobecnymterroryzmem i piractwem komputerowym. Nasza oferta skierowanajest zarówno do firm czy instytucji państwowych jak i klientówindywidualnych. Mamy doświadczenie w zabezpieczeniu obiektówkażdego rodzaju. Klientom gwarantujemy przede wszystkim profesjonalizm,dyskrecję, sprzęt najwyższej jakości, dogodny termin realizacji, szybkiewykonanie usługi, korzystną cenę oraz stałą obsługę serwisową.Systemy Kontroli Dostępu mają już swoją historię, niekiedy zaskakującąi zabawną. Pierwszy wybór produktów jakimi były BiometryczneSystemy Zabezpieczeń okazał się nietrafiony. W 1997 r. zakupiono ame-138CARDCO Sp. z o.o., Łódź, ul. Górnicza 12/14


ykańskie oprogramowanie weryfikujące osoby na podstawie geometriitwarzy. Planowano wprowadzenie takiego systemu w więziennictwiei w dużych obiektach sportowych. Jednak... Marek Galewski, chcącsprawdzić jak szybko reagują urządzenia na pojawienie się uprawnionejosoby, podstawił do kamery dobrej jakości zdjęcie swojej twarzy.I ... system otworzył drzwi! – urządzenie zadziałało jak na tanim filmieakcji. Aż do 2005 r. zaprzestaliśmy promocji technik biometrycznych. Dochwili kiedy syn – Rafał Galewski, z wykształcenia informatyk, wrazz Anną Adamczewską, stworzyli profesjonalny Dział Systemów Biometrycznych,a Biuro Obsługi Klienta objęła córka Aneta Galewska.Rozwojowi tego typu zabezpieczeń paradoksalnie pomógł międzynarodowyterroryzm. Po zamachu w USA 11 września, światowe firmyprześcigały się w tworzeniu doskonalszych algorytmów, zapewniającychwysoki poziom bezpieczeństwa. Dobre czytniki już nie działają przyużyciu „martwego palca” a wielka zaletą biometrii jest brak koniecznościzapamiętywania haseł, pinów, kodów.Pracodawcy coraz częściej uznają wyższość skanerów biometrycznychnad plastikową kartą dostępową. Powszechnym zastosowaniem czytnikówlinii papilarnych są choćby, wprowadzone w 2009 r. do ogólnegoużytku na terenie hipermarketów, automaty do ładowania telefonówkomórkowych. W 2010 roku planowana jest instalacja ponad 3000 bankomatówna odczyt układu żył palca a także zainstalowanie BiometrycznychSystemów Wejścia-Wyjścia w ponad 400 obiektach.1992 r.Wprowadzenie na rynek „PierwszejOgólnopolskiej Karty Rabatowej”;2001 r.Brązowy Medal „AkademiiPolskiego Sukcesu”;2002 r.Pierwsze w Polsce instalacjeBiometrycznych Systemów Kontroli Dostępu;2003 r.Dyplom Komitetu IntegracjiEuropejskiej „Za Europejską jakośćProduktów”;2003 r.Biografia inż. M. Galewskiegow Leksykonie „Who is Who w Polsce”;2003 r.Certyfikat „Biała Lista–Solidna Firma”wręczany również przez kolejnych 7 lat;2004 r.Rekomendacja Krajowego Rejestru Długówjako „Wiarygodnego Kontrahenta”;2004 r.Dyplom Teraz Polska „Za NajciekawsząOfertę Targową na Rynku Wschodnim”;2004 r.Srebrny Krzyż Zasługinadany przez Prezydenta RP;2008 r.Certyfikat „EU STANDARD”;2009 r.Koncesja MSWiA2009 r.Srebrny Medal „Akademii PolskiegoSukcesu”.Kiedy chcesz uzyskać autoryzowany dostęp polegasz na:* Czymś, co znasz: PIN, hasło ...* Czymś, co masz: klucz, token, karta...Biometria rozwiązuje te problemy.* Coś, czym jesteś: cecha Biometryczna.Biometria jest najbezpieczniejszym i najwygodniejszym narzędziemsłużącym do autoryzacji.Nie może zostać pożyczona, skradziona czy zapomniana,a jej podrobienie jest praktycznie niemożliwe.Biometria może być zintegrowana z każdą aplikacją wymagającązabezpieczeń, kontroli dostępu i identyfikacji oraz weryfikacji ludzi.www.cardco.pl; www.biometria.pl139


Społecznej i wiele innych. Wśród swoich pracowników firma skuteczniepromuje stosunkowo nową inicjatywę w Polsce, jaką jest wolontariat pracowniczy:w 2009 r. w działania, mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym(osierocone dzieci, osoby niepełnosprawne) i ochronęśrodowiska zaangażowało się tą drogą ponad 700 osób.Coca-Cola HBC Polska jest częścią systemu Coca-Cola, do którego należyw naszym kraju także firma Coca-Cola Poland Services, przedstawicielThe Coca-Cola Company.od 1999 r., to największa tego typu impreza w Polsce: co roku bierze w nimudział kilkadziesiąt tysięcy młodych piłkarzy reprezentujących kilka tysięcy szkółz całej Polski. Obie firmy zachęcają Polaków do zwiększenia aktywności fizycznejpoprzez promocję i organizację imprez sportowych, od lokalnych amatorskichzawodów po największe wydarzenia sportowe. We wspieranych przez firmymaratonach biegowych i rowerowych od lat aktywnie uczestniczą pracownicyfirmy, z roku na rok coraz więcej. Coca-Cola HBC Polska wspiera także finansowoprogram edukacyjny Trzymaj Formę, realizowany przez Polską FederacjęProducentów Żywności we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.Coca-Cola na całym świecie włącza się w imprezy promujące ruch i aktywnywypoczynek. W Polsce firma jest partnerem ruchu Olimpiad Specjalnych, propagującsport wśród osób niepełnosprawnych. Najważniejszym sportowymprogramem Coca-Coli w naszym kraju jest Coca-Cola Cup, piłkarski turniej dlaszkół podstawowych i gimnazjów pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Szkolnego Związku Sportowego. Turniej Coca-Cola Cup, rozgrywanyCelem tego programu jest edukacja w zakresie zasad zbilansowanej diety orazpromocja aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej.Więcej informacji: www.coca-colahellenic.plTel.: 022 5195100, fax: 022 5195 555, mail: media.pl@cchellenic.com, www.coca-colahellenic.pl141


C. HARTWIG Warszawa SAHartwig – moc marki dojrzewaprzez lataTrudno w dzisiejszej Europie znaleźć takdoświadczoną kompanię spedycyjną jakC.Hartwig Warszawa S.A., która to firmaprzez 152 lata pracy zajmuje należną pozycjęw międzynarodowej spedycji. Wypracowaneprzez lata kontakty w świecie i sprawdzone procedury dają tej firmieprzewagę w obsłudze klientów. Gdy w grę wchodzą skomplikowanedziałania i wymagania np. zachowanie stałej temperatury przy transporcieszczepionek, lub gdy trzeba zająć się niebezpiecznym ładunkiem – wiadomo,że Hartwig Warszawa zrealizuje to zadanie z powodzeniem.Tu warto przywołać anegdotę dotyczącą jednej z placówek szacownejfirmy. Wisi tam plakacik z krótką przestrogą: saper myli się raz, spedytorowiHartwiga nie wolno nawet tego. Przez półtora wieku opisywanetu Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej przeżywało trudnechwile. Na jego losach swoje piętno odcisnęły kolejne wojny, zmianyustrojowe i zawirowania gospodarcze.Zaufanie i profesjonalizmFunkcjonuje opinia, że Hartwig przez lata istnienia stał się kuźnią kadrdla całej branży przewozów, spedycji i logistyki. Co więcej, prawie zawszew ślad za Hartwigiem otwierającym np. w nowym porcie przeładunkowymswoją placówkę, idą inne firmy z tej branży. Charakterystyczne jestto, że klienci, którzy muszą pilnie wysłać lub ściągnąć towary, z całymzaufaniem powierzają to zadanie właśnie Hartwigowi Warszawa. I chybanie jest tajemnicą, że skuteczne działanie bierze się z siły marki C.HartwigSA. A zaufanie partnerów wykonujących zlecenia i tworzących łańcuchdostaw to fundamentalna sprawa dla szybkiej realizacji.Dzięki ww. atutom i istnieniu 22 oddziałów oraz ścisłej współpracy zuznanymi międzynarodowymi firmami spedycyjnymi i transportowymiHartwig Warszawa gwarantuje najwyższą jakość rozwiązań spedycyjnych.Potwierdzeniem jest m.in. 85 letnia współpraca z MiędzynarodowymiTargami Poznańskimi, a także powierzenie opisywanej firmieobsługi spedycyjnej przez wiele zarządów korporacji targowych. Nadługiej liście firm współpracujących z Hartwigiem Warszawa znajduje sięrównież PLL Lot, Lufthansa, Philip Morris, Rockwool, Schindler Polska.Optymalizacja potrzebna jak tlenDodajmy, że bardzo często łańcuchy dostaw wychodzą z Polskia kończą się na odległych kontynentach. Przy realizacji zleceń Hartwigstosuje strategię “zwinności łańcucha dostaw”, w którym spedytor wykazujedużą zdolność do adaptacji do sytuacji panującej w gospodarcekrajowej i światowej. Dzięki temu dobre kontakty z klientami owocująwzrostem ich satysfakcji i opłacalnością działania. Uznane autorytetypotwierdzają słuszność wyboru tej drogi i dodają, że w warunkach panującychw szybko zmieniającym się i konkurencyjnym środowisku i przyniepewności gospodarczej, optymalizacja działań spedytora i przewoźnikajest koniecznością.Twórca Muzeum Historii Polskiego TransportuCarl HartwigHartwig silny swoją 152 letnią tradycją i nowoczesnymi proceduramistanął przed wyzwaniem przedstawienia społeczeństwu historii polskiegotransportu w organizowanym przez siebie tematycznym muzeum.Muzeum zapełnionym nie tylko historyczną treścią, ale takżewspółczesnymi treściami tak ważnej gałęzi gospodarki oraz powiązaniamiz sytuacją na światowych rynkach. Hartwig dysponuje bogatymizbiorami i zachęca innych do deponowania swoich eksponatów. Już zyskałprofesjonalnych patronów. Pragnieniem organizatora jest, aby historiapodała rękę współczesności.142 C.Hartwig Warszawa SA, ul. Równoległa 4, 02–235 Warszawa


Historia C.Hartwig sięga 1 lipca 1858 roku,kiedy to obywatel Wielkiego Księstwa PoznańskiegoCarl (Karol) Hartwigzapisał w rejestrze handlowym swoją firmę.Po kilkunastu latach handlu opałem i materiałami budowlanymipostanowił zająć się transportem.Wiązało się to z burzliwym rozwojem kolei żelaznych i powstającąpotrzebą przewozu towarów między dworcami kolejowymi.Rodzi się firma spedycyjno-transportowa, która zaczyna się bogacići inwestować w dalszy rozwój.Właściciel rozwinął swoją firmę do takich rozmiarów, że uzyskałzaszczytne miano spedytora cesarskiego...www.c.hartwig.pl143


Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"im. Tadeusza SygietyńskiegoMAZOWSZE oficjalnie powołał do życiadekret Ministerstwa Kulturyi Sztuki 8 listopada1948 roku, polecającyprofesorowi TadeuszowiSygietyńskiemu zorganizowaniezespołu ludowego, którego zadaniemmiała być troska o tradycyjnyrepertuar ludowy, oparty na pieśniach,przyśpiewkach i tańcach wsi mazowieckiej i regionalnej tradycji artystycznej.Jednak idea zespołu powstała na długo przez tym.Tadeusz Sygietyński, wybitny kompozytor i miłośnik folkloru orazMira Zimińska-Sygietyńska, aktorka przedwojennej sceny, w ruinachbombardowanej Warszawy przyrzekli sobie, że jeśli przeżyją wojnę,założą zespół. O ile dla aktorki filmowej i kabaretowej dziedzina wydawałasię odległa, o tyle dla Tadeusza była realizacją dawnych marzeń.Zimińska porzuciła karierę aktorki i zajęła się sprawami organizacyjnymi.Sygietyński komponował w oparciu o oryginalne relikty ludowejpieśni, latami zdobywane doświadczenie.Przetrząsali wiejskie chaty. Zimińska w poszukiwaniu babcinych strojów,Sygietyński w poszukiwaniu uzdolnionej młodzieży. Na siedzibę Zespołuwybrano podwarszawską posiadłość z początku XX wieku,nazwaną na cześć żony pierwszego właściciela – Karolinem.Pod koniec 1948 roku do pałacu w Karolinie zjeżdżać zaczęły pierwszegrupy młodzieży z okolicznych wiosek i miasteczek. Na Sygietyńskichspoczął obowiązek nie tylko zadbania o wikt i opierunek, ale przedewszystkim zapewnienia podopiecznym wykształcenia. Rozpoczęły sięnauki, próby, ćwiczenia i po dwóch latach, 6 listopada 1950 roku, na deskachTeatru Polskiego w Warszawie odbyła się premiera.Początkowo program artystyczny składał się z piosenek przeplatanychtańcami z terenów centralnej Polski – Opoczna, Kurpii…Po warszawskiej premierze, między kolejnymi koncertami, szlifem programu,planami na przyszłość, ważyły się najważniejsze dla Zespołu decyzje.Już w 1951 roku „Mazowsze” wyruszyło na podbój świata, zaczynającod jedynie słusznego w tych czasach kierunku – ZSRR.Po trzech latach polskie władze zdecydowały się pokazać „Mazowsze”za „żelazną kurtyną”. „Mazowsze” zdobyło Paryż 1 października 1954roku. Sześć lat później przepłynęło Atlantyk.Rok 1955 okrył żałobą „Mazowsze” i zachwiał plany na przyszłość Zespołu.Zmarł Tadeusz Sygietyński. Rysowały się najczarniejsze scenariusze.Rozważano nawet rozwiązanie Zespołu.„Gdyby nie Mira nie byłoby Sygietyńskiego ani Mazowsza” – pisał kiedyśMarian Hemar, poeta i przyjaciel Zespołu. To ona – Mira Zimińska-Sygietyńska – po śmierci Sygietyńskiego przejęła dyrektorską pałeczkę.To ona uczyniła „Mazowsze” takim, jakie jest dziś. To dzięki niej „Mazowsze”zdobyło światową sławę, dając blisko 6,8 tysięcy koncertów,w Polsce i 50. krajach.Kierowała Zespołem ponad 40 lat, poświęcając bez reszty swój talent,doświadczenie i życie.144 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinieul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy


Tradycje „Mazowsza” Miry Zimińskiej-Sygietyńskieji Tadeusza Sygietyńskiego są kultywowane.Dzisiejszy Zespół to blisko stuosobowa grupaprofesjonalnych tancerzy, śpiewaków i muzyków;to 12 ton bagażu, 1600 kostiumów i ponad 60 lat doświadczenia;to melodie z całej Polski, z całego świata; to liryzm polskiej pieśni ludowejmistrzowsko podniesionej do światowego wymiaru;to żywiołowość i różnorodność naszych tańców,brawurowe często zapierające dech w piersiach choreografiei popisy tancerzy, niepowtarzalny urok, bogactwo form i kolorównaszych strojów ludowych; to wreszcie to pieśni i tańcez 43. regionów etnograficznych Polski.A nade wszystko to Witold Zapała i jego choreografie.„Mazowsze” regularnie występuje na największych scenachPolski i świata. Występy artystów Zespołu oklaskuje rokroczniekilkaset tysięcy widzów.Od 2009 r. miłośnicy folkloru mogą oglądać Zespółw Karolinie – siedzibie „Mazowsza”.Tam bowiem powstało nowoczesne Centrum „Matecznik Mazowsze”– gdzie promowane są najambitniejsze koncertyi spektakle polskich artystów.www.mazowsze.waw.pl145


MINCER MONA LIZAFirma Mincer powstała we wrześniu 1989roku. Początkowo było to małe, rodzinne przedsiębiorstwo,produkujące głównie tusze do rzęs, sprzedawanena rynkach RWPG. W 1992 roku poznaliśmypodczas targów w Bolonii udziałowców francuskiejfirmy, którzy zaproponowali nam wspólne przedsięwzięciew Polsce. I tak w 1993 r. zaistniała naszanowa firma, Mincer Mona Liza, działająca z powodzeniemdo dnia dzisiejszego.Janina MincerMincer Mona Liza – jest marką skierowaną do wszystkich, którzydbają o własny wygląd, jak i do osób ze skłonnościami alergicznymii wrażliwej skórze. Receptury wszystkich naszych produktów skomponowanesą z surowców (głównie naturalnych) renomowanych, światowychfirm. Nowoczesna technologia umożliwiła stworzenie wielu liniikosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, przeznaczonych dla klientekw różnym wieku, dotkniętych różnymi problemami skórnymi (naczynka,nierówności pigmentacyjne, trądzik, suchość, zmarszczki i wiotczenie).Proponujemy całą gamę kosmetyków dla cery wrażliwej i alergicznej,które cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Od lat śledzimy uważnierozwój światowej kosmetologii. Bierzemy udział w seminariachbranżowych, organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Wiele informacjiczerpiemy z fachowych czasopism kosmetologicznych i medycznychoraz z osiągnięć współczesnej medycyny estetycznej.Jakość surowców i gotowych wyrobów nadzoruje Laboratorium KontroliJakości, a Dział technologiczny czuwa nad procesem wytwarzania.Zespół grafików i plastyków opracowuje projekty opakowań w oparciuo najnowsze trendy. Jako jedyna firma w Polsce posiadamy patent nasłoiczek z tzw. membraną dozującą, która zabezpiecza zawartość opakowaniaprzed zakażeniem mikrobiologicznym i pozwala na jego ekonomicznedozowanie. Nasi Klienci otrzymują preparaty kosmetycznespełniające wszelkie normy jakości i standardy bezpieczeństwa obowiązującew ustawodawstwie polskim oraz Unii Europejskiej. Nasza filozofiato najlepsza pielęgnacja skóry oraz dbałość o jej zdrowie i piękno.Największą satysfakcję daje nam zadowolenie naszych Klientek.Uzyskanie certyfikatów unijnych, jak również ISO 9001 potwierdzająjakość i bezpieczeństwo produkowanych przez nas kosmetyków. ProduktyMincer Mona Liza cieszą się uznaniem i renomą, zarówno wśródklientek, o czym świadczą liczne pozytywne opinie docierające do firmy,jak i w gronie ekspertów.Korzystając z doświadczeń francuskich udziałowców dostaliśmy, jużna samym początku działalności, szansę wykorzystania najnowszychosiągnięć światowych, zarówno w sferze technik produkcyjnych, jaki systemu zarządzania. To właśnie na bazie tych atutów rozpoczęliśmyna przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ekspansję narynki kosmetyczne innych krajów. Zaczynaliśmy od promocji naszychproduktów w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, a obecnie zdobyliśmyjuż uznanie klientów w ponad dwudziestu krajach świata, w tymw Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Australii, Bułgarii, Czechach, Turcji,Gruzji, Rosji, na Ukrainie, na Litwie. Prezentujemy z powodzeniemnaszą ofertę dystrybutorom i indywidualnym Klientom na największychwystawach kosmetycznych w Amsterdamie, Frankfurcie, Bolonii, Pradze,Bukareszcie, Wilnie, Nowym Yorku, Chicago, na targach Intercharmw Moskwie i Kijowie, Cosmeeting w Paryżu i wielu innych.Ponad 20-letnia obecność firmy Mincer Mona Liza na rynkach krajowymi zagranicznym w dziedzinie kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzyi ciała jest wynikiem profesjonalizmu, wysokiej jakości oferowanychproduktów oraz zaufania, którym darzą nas Klienci. Oferta skierowanado trafnie wybranych grup docelowych powinna być zwarta i na tyle interesująca,by mogła konkurować z ofertami zagranicznych potentatówkosmetycznych. Na przestrzeni kilku ostatnich lat w odpowiedzi narosnące oczekiwania Klientów oraz rozwój sieci handlowej i dystrybucyjnejMincer Mona Liza wprowadziła na rynek kilka nowych serii kosmetycznych,między innymi: KAWIOR MEDICAL, Collagen Ochrona DNAOmega 3&6, HYALURON REVITAL, kilka serii produktów marki ANTIAL-LERGIQUE, które spotkały się z dużym zainteresowaniem na rynkachpolskim i zagranicznych. Dalsza perspektywa to wzrost udziału w krajowymrynku kosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy i ciała oraz ekspansjana nowe rynki zagraniczne.Patrząc na Polskę przez pryzmat UE, stwierdzamy że polskie firmymuszą być silne, muszą posiadać, potwierdzoną wysoką jakość swoichusług oraz umiejętnie i skutecznie walczyć o Klienta. Taką firmą jestwłaśnie Mincer Mona Liza.146Mincer cor. Mona Liza cos. France Janina Mincer, ul. Kościuszki 37, 05–816 Michałowice


HYALURON REVITAL storczyk i pentapeptydy – dajmy sobie odrobinę luksusu.Bogato nawilżająca linia przeznaczona dla aktywnych, wymagających i oczekującychspektakularnych efektów kobiet po 50 roku życia.KAWIOR MEDICAL – młodość z głębin mórz. Ekskluzywny programprzeciwzmarszczkowy do cery dojrzałej, skierowany do kobiet, dla którychzdrowie oraz piękny wygląd skóry twarzy i ciała jest sprawą priorytetową.Zostaliśmy dostrzeżeni przez profesjonalistów i uhonorowanilicznymi nagrodami, są to m.in.:Firma Roku, Eurolider, Oskar Kosmetyków, Qultowy kosmetyk,Złota Pieczęć Estetyka Natura, Wybitny Polski Eksporter,nominacja do Godła Teraz Polska.Otrzymane nagrody są dla nas motywacjądo dalszego doskonalenia i poszerzania oferty.Jesteśmy firmą znaną na rynkuz terminowego regulowania wszelkich płatności.Zostało to dostrzeżone przez niezależne instytucje,co zaowocowało wpisaniem nas na Białą Listęi sześciokrotnym przyznaniem certyfikatu Solidna Firma.Collagen Ochrona DNA Omega 3 & 6 – ochrona komórkowego DNA.Zawiera opracowany w Laboratorium firmy nowoczesny, inteligentny programanti-aging, mający na celu walkę z wolnymi rodnikami oraz przedłużenie młodości skóry.ANTIALLERGIQUE – pielęgnacja cery o nierównejpigmentacji naczynkowej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień.tel.: 2723 80 39/40, fax.: 22 753 03 55, e-mail: mcr@kosmetyka.com.pl, www.mincer.com.pl147


KASTOR S.A.Ireneusz Krawczyk, Prezes ZarząduKIreneusz KrawczykASTOR – producent koszul męskichi konfekcji damskiej .Spółka akcyjna w 100% z kapitałem polskim.Marka KASTOR jest na rynku od 1990 roku, chociażhistoria firmy to 45 lat tradycji w branżyodzieżowej.Od 1979 roku w firmie, wówczas Wólczanka,pracuje jej obecny prezes Ireneusz Krawczyk– absolwent Wydziału Włókiennictwa PolitechnikiŁódzkiej. Od początku pracy zawodowejzwiązany z odzieżownictwem (Telimena, Próchnik,Wólczanka). Od powstania Spółki AkcyjnejKASTOR w 1992 roku pełni funkcję prezesa tej firmy.W ciągu prawie 20 lat istnieniaSpółka KASTOR zbudowała trwałąpozycję lidera wśród producentówodzieży, produkujących koszulemęskie stawiając na wysoką jakośćproduktu, jego walory wzornicze,nienaganną technologię wykonania,nowatorstwo i ciekawe wzornictwo.KASTOR dystrybuuje koszulena całą Polskę. Produkuje także narynki zachodnie. Posiada własnąsieć Salonów Firmowych w Polsce.Zatrudnia około 230 osób.Cele jakie stawia sobie Firma to rozwój sieci salonów firmowych, polepszenierozpoznawalności marki KASTOR oraz zwiększenie obrotówspółki. W planach jest także szersze zdobywanie rynków zagranicznych.Firma KASTOR walczy o klienta jakością produktu i serwisem.Wdrażane są nowości, proponowane przez producentów tkanin, noweapretury tkanin, czy nowości technologiczne w produkcji koszul.Zarząd firmy KASTOR.Na zdjęciu (od lewej):wiceprezes ds. finansowychJolanta Pobielajew,prezes Ireneusz Krawczyk,wiceprezes ds. handlui marketingu Ewa Królak,kierownik działu handlowegoBeata Leśniewska.Jako jedna z niewielu firm spółka KASTOR posiada program „Koszulana miarę”, w którym klient może zamówić koszulę zgodnie z potrzebąi ze swoimi dokładnymi wymiarami.Firma KASTOR była wielokrotnie nagradzana i honorowanazaszczytnymi tytułami oraz nagrodami m.in.:2001 • „Teraz Polska”– godło Promocyjne XI Edycji Konkursu;2003 • Firma Roku 2003;Mister Exportu Przemysłu Lekkiego2004 • Wyróżnienie Malwa 2004;2006 • Klub Gazele Biznesu 2006;2008 • Wice Mister Exportu Przemysłu Lekkiego;2008 • Laureat Akademii Polskiego Sukcesu – Złoty Medal Akademii.• Od 2000 roku do 2009 roku – coroczny laureat certyfikatu„Przedsiębiorstwo Fair Play“.• Od 2006 przynależność do klubu BCC oraz do PolskiegoKlubu Biznesu.Salon firmowy przy siedzibie firmy w Łasku.Prezes Ireneusz Krawczyk z pracownikami firmy.148 KASTOR S.A., 98–100 Łask, ul. Przemysłowa 12


tel. centr. (043) 675 51 68149


Ośrodek Rekreacyjny LETNI OGRÓDSławomir KowalczykSławomir Kowalczyk w latach osiemdziesiątych wyjechałwraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych i Kanady.Tęsknota za krajem i pięknem ziemi mazurskiej, skądpochodzi jego rodzina, pozwoliła za zdobyte zagranicąpieniądze zrealizować marzenie jego życia – zbudowaćw latach dziewięćdziesiątych unikalny na skalę światowąeuropejski projekt nagradzany wieloma nagrodamii wyróżnieniami – „Letni Ogród” – OśrodekRekreacyjny w Wygrynach.Sławomir KowalczykMazury, do których należy Zatoka Wygryńska są jednym z najatrakcyjniejszychregionów w Polsce. Tu zachowała się urokliwa przyroda z bogactwemjezior, rzek i lasów. Można podziwiać nieskażone łąki, pola,i błękitne wody. Zachowały się również unikalne gatunki zwierząt i ptaków,panuje tutaj wyjątkowy mikroklimat.Letni Ogród jest malowniczo położonym portem jachtowym w samymsercu Mazur.PensjonatLetni Ogród otoczony jest przepięknym lasem. Na terenie LetniegoOgrodu dla Państwa wygody znajduje się pensjonat wyposażony w pokojenoclegowe, salę kominkową i koncertową.Do dyspozycji gości oddajemy urocze pokoje z tarasami, z widokiemna port oraz jezioro Bełdany. Podczas deszczowych wieczorów zachęcamydo wspólnego biesiadowania w sali koncertowej, która wyposażonajest w profesjonalny sprzęt tj. perkusję, pianino, gitaręelektryczną i akustyczną, nagłośnienie. Jest to miejsce gdzie można zagraćw bilard czy obejrzeć mecz w TV.Sala kominkowa ogrzeje wszystkich miłośników ciepła przy lampceulubionego trunku. To właśnie tu serwujemy świeże swojskie dania.Kuchnia Polska zachwyci wszystkich, nawet tych o delikatnym podniebieniu.Serwujemy dania regionalne i staropolskie, oraz bogaty wachlarzdań na specjalne zamówienie. Na życzenie upieczemy dzika, zorganizujemyognisko, kulig oraz obsłużymy przyjęcie. Poranna kawa na tarasiei bezkresny widok portu, a w dalekim horyzoncie Zatoka Bełdańska,służy jakże potrzebnej nam kontemplacji i wyciszeniu.PortPrzy szlaku żeglownym Wielkich Jezior Mazurskich znajduje się największyna Mazurach ekskluzywny port jachtowy o klubowej funkcji.Port jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce i w Europie,z którego wypływając nie trzeba kłaść masztu żeby pływać po JeziorzeBełdany, Jeziorze Mikołajskim, Jeziorze Śniardwy. Ma 500stanowisk do cumowania. Zapewnia wszystkie udogodnienia dla armatorówjachtów żaglowych i motorowych.Basen portowy (5 ha) mieści się na terenie Letniego Ogrodu, któregocałkowita powierzchnia wynosi 15 ha. Każde stanowisko portowe składasię z przyległej do niego działki, która pozostaje do dyspozycji klienta.Można ustawić meble ogrodowe, altankę, grilla, itp. Do każdej z działekdoprowadzona jest energia elektryczna oraz woda.Powierzając nam swój wypoczynek, mogą Państwo być pewni, że staramysię spełniać wszelkie oczekiwania armatorów łodzi motorowychi żaglowych. Opiekujemy się łódką cały rok, posiadamy sprzęt do wodowaniaoraz zimowania łodzi, serwis służy radą jak i kompleksowąobsługą łodzi w zakresie niezbędnych przeglądów i napraw. Całość terenujest zamknięta i całodobowo dozorowana. Wejście do portu ograniczająhydrauliczne szlabany nawodne sterowane pilotami (tylkoczłonkowie Port-Clubu „Letni Ogród“ posiadają piloty).DomkiNajbardziej wymagającym oferujemy całoroczne domki. Wystarczysobie wyobrazić domek, ogródek, keja, łódka w samym sercu Mazur. Jużdziś łódka może być częścią Twojego domu... w szlafroku na jacht!Domki można wynająć całorocznie, na miesiąc, na weekend.W sezonie oferujemy opcję House&Boat Charter tzn. wynajęcie stanowiskaportowego z domkiem, a przed domkiem łódź na weekend!LokalizacjaOśrodek Rekreacyjny „Letni Ogród“ w Wygrynach położony jest międzymiastami Ruciane-Nida i Mikołajki w sercu Mazurskiego Parku Krajobrazowego.Przebiega tędy najpopularniejszy szlak żeglarski, prowadzący od Rucianego-Nidydo Węgorzewa. Wielkie Jeziora Mazurskie to terenywyjątkowo piękne, z rezerwatami przyrody, różnorodnymi jeziorami, rzekamii kanałami. To kraina o bogatej kulturze i historii z jej licznymi pamiątkamijak śluza Guzianka, zamek w Reszlu, leśniczówka Gałczyńskiego– Pranie. Również dziś wiele się tu dzieje. Jest wiele tętniących życiemmiejscowości, gdzie odbywają się liczne imprezy żeglarskie, koncertyi festiwale szantowe.150Ośrodek Rekreacyjny "LETNI OGRÓD", Wygryny 30A, 12–220 Ruciane-Nida


• Spływy Krutynią •• Muzeum Gałczyńskiego Leśniczówka Pranie •• Sanktuarium w Świętej Lipce •• Mikołajki • Śniardwy •• Cerkiew w Wojnowie •• Zamek w Reszlu Kadzidłowo •• Park Dzikich Zwierząt Rezerwat Zakręt •• Pływające wyspy •Serdecznie zapraszamy do serca Mazur!Sławomir Kowalczyktel. (0-87) 423 61 96, fax (0-87) 423 61 95, GSM 607 607 699, e-mail: port@letniogrod.eu151


GMINA MIELNOZbigniew Choiński od czerwca 1990roku (z jednoroczną przerwą w 1999r.)pełni funkcję Wójta Gminy Mielno.Tak długa kadencja jest wynikiem zaufaniai uznania pracy Wójta przez mieszkańcówgminy na rzecz społecznościgminnej, rozwoju powiatu koszalińskiegooraz całego województwa zachodniopomorskiego.Podczas jego kadencjiGmina Mielno jest organizatorem licznych imprez promujących gminę.Do najpopularniejszych należy Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie,w którym to bierze udział około 1.500 uczestników z różnych stronkraju i z zagranicy. Przedsięwzięcie to w 2008 r. otrzymało tytuł „NajlepszyProdukt Turystyczny Pomorza Środkowego”. Również w 2010 roku MiędzynarodowyZlot Morsów zdobył bardzo prestiżowe wyróżnienie – imprezaznalazła się w gronie laureatów Konkursu Marszałka WojewództwaZachodniopomorskiego na „Wydarzenie turystyczne promujące regionw 2009 r.“ W 2008 roku w 11 edycji konkursu Ministra ŚrodowiskaGmina Mielno otrzymała wyróżnienie „Lidera Polskiej Ekologii”. Jednymz sukcesów Mielna jest znalezienie się wśród laureatów rankingu EuropejskaGmina – Europejskie Miasto 2008 organizowanym pod patronatemMinisterstwa Rozwoju Regionalnego. W 2009 roku w Warszawie podczasGali Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego„Przyjaźni Środowisku”, Zbigniew Choiński odebrał kolejne prestiżowe wyróżnieniew Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”organizowanym od ośmiu lat pod Patronatem Honorowym PrezydentaRP. W 2009 r. Gmina zdobyła wyróżnienie w rankingu dla samorządówpn. Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2009. Wyróżnienie to zostałoprzyznane za skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych. Zbigniew Choińskiotrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.: Srebrną Odznakę zazasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Złotą Odznakę za zasługidla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Brązowy KrzyżZasługi oraz Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.Gmina Mielno to jeden z najbardziej atrakcyjnych regionówPolski. Na turystów czekają tutaj szerokie, piaszczyste plaże, jezioroJamno, zróżnicowana i bogata roślinność oraz wspaniałymorski klimat. Perłami w turystycznej koronie gminy jestniewątpliwie Mielno i Unieście. Obie miejscowości sąpołożone na piaszczystej mierzei oddzielającej jezioro Jamno od morza.Pozostałe osady: Chłopy, Gąski, Mielenko, Niegoszcz, Łazy, Sarbinowo gwarantująkameralny, rodzinny wypoczynek.Morze Bałtyckie oraz jezioro Jamnostwarzają idealne warunki dla amatorówsportów wodnych takich jak windsurfing,kajakarstwo, żeglarstwo oraz wędkarstwo.Na osoby szukające aktywnego wypoczynkuczekają liczne szlaki piesze i rowerowe.Specyficzny mikroklimat i najczystszypas wybrzeża, a ponadto duże obszaryleśne, to atuty będące kołem zamachowymrozwoju regionu. Wszystkie kąpieliskazdobyły uznanie w rankingachoceniających czystość plaż i wód, bezpieczeństwooraz infrastrukturę. Każda z ośmiu miejscowości położonych naterenie gminy jest inna. Właśnie ta różnorodność pozwala wszystkim znaleźćtu dla siebie miejsce i odpowiednią formę wypoczynku.W Gminie funkcjonuje całoroczna baza noclegowa, są to: hotele, motele,pensjonaty, ośrodki Spa, ośrodki wczasowe, sanatoryjne, wypoczynkowe,pensjonaty, kwatery prywatne, wille, pola namiotowe i campingowe…Pełna informacja o bazie noclegowej znajduje się na stronie www.mielno.plGmina Mielno od wielu lat znajduje się w pierwszej dziesiątce najbogatszychgmin Polski. W planach zagospodarowania jest ponad 350 hektarów,przeznaczonych pod przedsięwzięcia typowo turystyczne. O skali i rozmachudziałań świadczy jeden z najwyższych w Polsce poziom inwestycjiw przeliczeniu na mieszkańca. Największą z planowanych inwestycji jestbudowa portu jachtowo-pasażerskiego na mierzei, koło kanału łączącegojezioro Jamno z morzem. Nabrzeże przy falochronach morskich stworzywarunki do uruchomienia pełnomorskich połączeń pasażerskich z innymiportami nadbałtyckimi. Jest projekt budowy mol spacerowo-cumowniczychwe wszystkich miejscowościach gminy leżących nad morzem. Jego realizacjaumożliwi uruchomienia sezonowej linii „taksówki wodnej” kursującej międzymiejscowościami gminy. W planach jest również budowa Centrum KulturyPaństw Nadbałtyckich, które ma stać się nowoczesną placówką kulturalno-edukacyjną,a także centrum konferencyjno-szkoleniowym.152Urząd Gminy w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76–032 MielnoTel. +48 94 34 59 830, tel. /fax: +48 94 34 59 834, e-mail: ug@gmina.mielno.pl, www.mielno.pl


GMINA USTRONIE MORSKIEStanisław Zieliński od 29 lat sprawujefunkcję Wójta Gminy Ustronie Morskie.Odznaczony Złotym i Srebrnym KrzyżemZasługi oraz Krzyżem Kawalerskim OrderuOdrodzenia Polski.W okresie sprawowania swojej funkcji zrealizowałkluczowe inwestycje społeczno-gospodarczew gminie: m. in. powstał GminnyOśrodek Kultury, Gminny Ośrodek Zdrowia,Przedszkole, Remiza OSP, rozbudowanoZespół Szkół w Ustroniu Morskim,Urząd Gminy, odtworzono plażęna długości 1.500 m, powstało CentrumSportowo-Rekreacyjne, kompleks boisksportowych Orlik 2012. Dzięki staraniomWójta Gminy wybudowano równieższereg innych obiektów i urządzeńinfrastruktury komunalnej (sieć wodociągowa,drogi, chodniki, promenadanadmorska, Międzynarodowa ŚcieżkaRowerowa) co wpłynęło na poprawężycia mieszkańców gminy jak i rozwójfunkcji wczasowo-turystycznych gminyUstronie Morskie.Za ten wieloletni wkład w rozwój samorządnościlokalnej, ochronę środowiska i sukcesy, Wójt Gminy otrzymałw 2009 r. prestiżowy Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu.Ustronie Morskie to prawdziwa perła bałtyckiego wybrzeża, atrakcyjnykurort leżący w pasie nadmorskim przy trasie Kołobrzeg– Koszalin, swym niepowtarzalnym urokiem i atrakcjami pozwoli wypocząćnawet bardzo wymagającym gościom. Mor – to morze. Ka – tokarykatura, czyli Morka. Ustronie Morskie to stolica polskiej karykatury.Każdego roku w lipcu odbywają się tu bowiem Warsztaty Satyry, Karykaturyi Dobrego Humoru. Najwybitniejsi polscy karykaturzyści zostali uhonorowaniprzez władze gminy własnymi ławeczkami z uwiecznionymiw metalu rysunkami ich autorstwa i to właśnie tu, w Ustroniu Morskimjest Promenada Satyry i Dobrego Humoru.Nasza gmina dba o swój wizerunek i promocję, o czym świadczą licznedowody uznania i wyróżnienia. Z uwagi na na czystość wody i infrastrukturęturystyczną Ustronie Morskie otrzymało Międzynarodowy CertyfkatBłękitnej Flagi. Od wielu lat gmina uznawana jest także przezturystów za najbezpieczniejszą i najpopularniejszą gminę turystycznąw Polsce. Trudno znaleźć nad Bałtykiem drugą taką fantastyczną gminę.Wystarczy spojrzeć na rzesze uśmiechniętych turystów na plażach, szlakachturystycznych, by nabrać pewności, że to właśnie idealne miejscedo wypoczynku.Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78–111 Ustronie MorskieTel./fax: +48 94 351 55 35, tel.: +48 94 351 55 97, www.ustronie-morskie.pl, ustronie-mor@post.pl153


INVEST-DRUKJanusz BarcińskiNie ma takiej dziedziny życia gospodarczego,nie ma takiej gałęzi przemysłu, która niemusiałaby korzystać z usług poligraficznych.Poligrafia jest wszechobecna. Janusz Barcińskiprzygodę z drukiem rozpoczął w 1989 roku.Wówczas, wraz ze wspólnikiem, nie dysponowalizbyt dużym kapitałem, co zmusiło ich dopowiększenia liczby udziałowców w budowanejod podstaw firmie poligraficznej. Niestety,układ ten nie przetrwał zbyt długo. Proza życia, a właściwie problemy organizacyjno-gospodarcze,bardzo szybko zweryfikowały ten stan. Zabrakłocierpliwości, trochę wytrwałości, a w niektórych przypadkach rzetelności.Po wielu przeobrażeniach Invest-Druk jest dzisiaj drukarnią rodzinną,prowadzoną przez Janusza Barcińskiego z żoną Renatą. Początki byłybardzo trudne. Duża konkurencja, centralne rozdzielnictwo papieru,Wawerczyk Roku 2009, Gala Finałowa kolejnej, szóstej już edycji. Podczas uroczystościwyróżniono pięcioro mieszkańców, którzy przyczynili się do rozwoju dzielnicy i jej promocji.Laureatką wyróżnienia specjalnego została Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawyi wieloletnia mieszkanka Wawra. Na zdjęciu: Janusz Barciński, prezes Stowarzyszenia Inicjatywadla Wawra, wręcza Hannie Gronkiewicz-Waltz statuetkę Wawerczyka Roku.Janusz Barcińskibrak wolnego rynku maszyn i urządzeń poligraficznych, nieznajomośćhermetycznej branży i nieustająca konieczność inwestowania… W tymokresie doświadczenie zdobywało się wyłącznie na własnych błędachi na własny rachunek, a to często bardzo drogo kosztowało. Po kilku latachfunkcjonowania drukarnia każdą wykonaną pracą udowadniała, żew Polsce są znakomici fachowcy, a przy dobrej technologii, należytej starannościi ciągłej dbałości o jakość, można drukować nie gorzej niżw Austrii, Czechach we Włoszech czy w Niemczech. Liczył się równieżniekonwencjonalny system pracy z klientami, na listy których wpisałysię nie tylko małe firmy, ale też duże korporacje i agencje reklamowe.Po ponad dwudziestu latach ciężkiej pracy i determinacji firma JanuszaBarcińskiego ma dobrą, pewną pozycję na wciąż trudnym rynku poligraficznym.Działalność poligraficzna i edytorska to dla niego nie tylko biznesi trudna walka o godne miejsce na rynku, ale także możliwość twórczejpracy nad poprawą techniki i sztuki. Nie bez racji mówi się przecieżo drukarzach – towarzysze sztuki drukarskiej!Przez cały okres swojej pracy Janusz Barciński nie szczędzi czasu, aniśrodków, na działalność społeczną i charytatywną. Udzielał się w pracachzwiązanych z organizacją środowiska biznesu, w pracach nad rozwiązaniamisystemowymi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. W ramachzałożonej przez siebie fundacji organizował rzeczową i finansowąpomoc dla stołecznej policji, służby zdrowia i szkolnictwa. Od ośmiu latjest radnym dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Z dużym zaangażowaniempracuje nad poprawą infrastruktury tej dzielnicy i jej bezpieczeństwa.Założył stowarzyszenie, w ramach którego promuje Wawer, jego przedsiębiorcówi mieszkańców. Jak sam mówi, biznes to nie wszystko – pracaspołeczna i chęć pomocy innym powinna być na stałe wpisana w życiekażdego z nas.Za swoją wieloletnią działalność i postawę został dwukrotnie odznaczonybrązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi, trzema medalami PolskiejAkademii Sukcesu – brązowym, srebrnym i złotym. W 2009 roku ministerMSWiA Grzegorz Schetyna odznaczył go Brązowym Medalem „ZaZasługi dla Policji“. Posiada wiele wyróżnień i podziękowań, które są potwierdzeniemjego niezwykłej osobowości. Wolny czas spędza zimą nanartach, latem na rowerze lub łodzi motorowej.154 INVEST-DRUK, 04-514 WARSZAWA, ul. Szumna 5a


XX LAT POLSKIEGO KLUBU BIZNESU1990-2010


158Nagrody, tytuły i wyróżnieniaprzyznane przez Polski KLub Biznesuw dwudziestoleciu 1990-2010.


1990Martyna LISECKA−KLINZPrezes PROSPER BANKBUSINESSWOMAN ROKU 1990Za umiejętność inwestowania, dynamiczne obracanie kapitałemi zorganizowanie prywatnego banku.Piotr BÜCHNERBUSINESSMAN ROKU 1990Za realizację największej bezpośredniej inwestycji kapitałuzagranicznego w Polsce (fabryki medykamentów)oraz za wspieranie kultury polskiej.Marek MIKUŚKIEWICZPrezes MARCPOLBUSINESSMAN ROKU 1990Za wybitne osiągnięcia w dynamicznej organizacjihandlu krajowego i zagranicznego.Jan KLUKDyrektor ICL Computers LimitedBUSINESSMAN ROKU 1990Za sprowadzenie do polskinowoczesnej technologii komputeroweji szczególne osiągnięcia we wspieraniu kultury polskiej.Martyna LISECKA−KLINZJan KLUKMarek MIKUŚKIEWICZPiotr BÜCHNERPierwsi laureaci nagród Polskiego Klubu Biznesu.1991Marek PROFUSPrezes PROFUS MANAGEMENTBUSINESSMAN ROKU 1991Za stworzenie i zarządzanie nowoczesną siecią handlową.Zbigniew NIEMCZYCKIPrezes CURTIS INTERNATIONALBUSINESSMAN ROKU 1991Za całokształt działalności gospodarczej.Wojciech SAŁYGAPrezes SAKO InternationalBUSINESSMAN ROKU 1991Za stworzenie modelowych programów rolnychi dalekosiężne inwestowanie w naukę.Andrzej RZEŹNICZAKBUSINESSMAN ROKU 1991Za animację życia gospodarczego Ziemi Tucholskiej.MONOLIT−POLANDDEBIUT W BIZNESIE 1991Za wprowadzenie nowoczesnej technologii budownictwa.EURO−CENTRUM−TADEUSZPrezes Tadusz DUDOJĆFIRMA ROKU 1991Za promocję i osiągnięcia w small business`iew kraju i za granicą.VITTONAndrzej LASKOWSKI, Witold OŁDAKOWSKIFIRMA ROKU 1991Za osiągnięcia w nowoczesnej produkcji dla budownictwa.MARCPOLPrezes Marek MIKUŚKIEWICZFIRMA ROKU 1991Za najwyższe osiągnięcia handlowe.Marek OCZKOWSKIDyrektor Studia Mody ITMNAJLEPSZY MARKETING ROKU 1991Za marketing oraz niekonwencjonalnądziałalność charytatywną na rzecz dzieci.Ewa SOCHACKIPrezes IPACO−PRESSDEBIUT W BIZNESIE 1991Za innowacyjną działalność edytorskąDOM i WNĘTRZE.Zbigniew NIEMCZYCKIMarek PROFUS159


WARTA S.A.Prezes Andrzej WOJTYŃSKIFIRMA ROKU 1991Za nowe formy i ekspansjęna krajowym rynku ubezpieczeniowym.1992Jerzy GĄSIOREKPrezes ALG Sp. z o.o.BUSINESSMAN ROKU 1992Za wprowadzenie w polskim budownictwienowoczesnych rozwiązań ogrzewania obiektów.Monika MIZIELIŃSKA−CHMIELEWSKADyrektor KAPSCH PolskaBUSINESSWOMAN ROKU 1992Za dynamiczne i skuteczne kierowanie oddziałem firmy „Kapsch”i wprowadzenie w Polsce najnowszych systemów telekomunikacyjnych.Andrzej BURZYŃSKIBUSINESSMAN ROKU 1992Za wprowadzenie nowych, na światowym poziomie,technologii w przemyśle odzieżowymi za produkcję na potrzeby rolnictwa.Andrzej PAWELECPrezes CIN−CIN Sp. z o.o.BUSINESSMAN ROKU 1992Za wprowadzenie na rynek polski najnowszych technologiiprzetwórstwa spożywczego, gwarantujących wysoką jakośćproduktu oraz za dynamiczny rozwój firmy.Krzysztof HABICHPrezes PRZYMIERZE Sp. z o.o.BUSINESSMAN ROKU 1992Za całokształt działalności.ANIMEXPrezes Witold PERETAFIRMA ROKU 1992Za wzorcowe wspieranie polskiego rolnictwa,rozwijanie handlu i produkcji.INWESTDRUKPrezes Janusz BARCIŃSKIFIRMA ROKU 1992Za osiągnięcie europejskiego poziomu jakościi społeczną działalność na rzecz polskiego biznesu.INKA CorporationPrezes Bogdan PASZUKOWFIRMA ROKU 1992Za osiągnięcie wysokiej jakości produkcji z surowców naturalnychi sukcesy rynkowe w kraju i za granicą.LANDIS & GYRDyrektor Jacek GROMSKIFIRMA ROKU 1992Za wprowadzenie w Polscenowoczesnych technik oszczędzania energii cieplneji edukację polskich specjalistów.Bohdan HERBICHDEBIUT W BIZNESIE 1992Prezes BUSINESS FORUM Sp. z o.o.Za wprowadzenie na rynek prasowy tygodnika„Business Forum”.Zakłady Górniczo−Hutnicze „BOLESŁAW”Dyrektor Czesław ROBAKOWSKIFIRMA ROKU 1992Za wzorowe prowadzenie przedsiębiorstwa państwowegow okresie zmiany polskiego systemu gospodarczego,wzorową restrukturyzację i utrzymanie zatrudnieniana właściwym poziomie.1993Andrzej WOJTYŃSKIPrezes TUiR WARTABUSINESSMAN ROKU 1993Za wybitne osiągnięciaw działalności na polskim rynku ubezpieczeń.Lech KRUSZONAPrezes Agencji Wydawniczo−Reklamowej WPROSTBUSINESSMAN ROKU 1993Za dynamiczny rozwój wydawnictwa prasowego „Wprost”.Krzysztof CZYŻPrezes KRISBUT Sp. z o.o.BUSINESSMAN ROKU 1993Za produkowanie w Polsce obuwia na europejskim poziomie.Andrzej MACHNIKOWSKIPrezes AGRO FAR Sp. z o.o.BUSINESSMAN ROKU 1993Za wybitne osiągnięcia w zaopatrywaniu rolnictwaw nowoczesne środki ochrony roślin.Monika MIZIELIŃSKA−CHMIELEWSKAJanusz BARCIŃSKIZygmunt SOLORZBUSINESSMAN ROKU 1993Za uruchomienie i rozwój pierwszej polskiejsatelitarnej telewizji prywatnej „Polsat”.Robert BUNICZPrezes HELIKON Sp. z o.o.DEBIUT W BIZNESIE 1993Za promocję i dynamiczną sprzedaż polskich meblina krajowym i zagranicznych rynkach.160

More magazines by this user
Similar magazines