TM 03/2012 - TechMagazín

techmagazin.cz

TM 03/2012 - TechMagazín

Výkonný pomocník pro vysokou produktivituvýroby přesných mini dílůStandardní mini destičky ISCAR pro čelnízapichování a soustružení nyní k dostánípro rozsah průměrů 8 až 17 mm a maximálníhloubku zápichu 5,5mm.Jeden nožový držák pro všechny tyto geometrie.MIFR Pro čelnízapichovánía profilováníMIFR Pro čelnízapichováníMITR Pro vnitřnízávitováníMIUR PropodpichováníMIGR Pro vnitřnízapichovánía profilováníMIGR ProvnitřnízapichováníP M K N SH3 3 3www.iscar.cz


Přichází jaro, auta se zelenají – ale všeho s mírou!Březen býval v lidových pranostikách starých časů měsícem, který bylo žádoucí strávit v teple zakamny, posléze v pokrokových dobách budování socialismu měsícem knihy, pak v následujícímoderní době budování kapitalismu, nějakou dobu měsícem internetu, a nyní, jak se zdá, sezase v době komerční pro změnu stává měsícem energií.Zasloužila se o to pozoruhodná koncentrace jarních veletrhů zaměřených svým obsahem na tototéma. Amper, Electron ale i série průmyslových FOR-veletrhů, stejně jako vzápětí následující nejvýznamnějšísvětová jarní veletržní kolekce Hannover Messe v sousedním Německu, to vše se (ostatnějak jinak v poslední době) točí kolem energie. Zejména pak její výroby a možností jejích úspor.Takže i v tomto vydání TechMagazínu najdete téma energií a energetiky zastoupeno měrouvrchovatou, a to v nejrůznějších podobách a souvislostech. K těm nejatraktivnějším patříinteligentní sítě – Smart Grids, a elektromobilita. Vozidla na elektrický pohon, ať už v čisté formě,poháněné palivovými články, nebo hybridní podobě v kombinaci se spalovacími motory, jsoudnes prostě hitem, který si nedovolí opomenout ve svém programu a vývojových záměrechprakticky žádná z významných automobilek, a i letos se jimi neopomenou pochlubit na prestižnímženevském autosalonu.Letošní rok je však v jistém smyslu považován v této oblasti za průlomový: z oblasti konceptů a vývojovýchstudií, prezentovaných na mezinárodních výstavách nastupují mnohé elektromobily doběžné sériové výroby a na trh. Jinými slovy - už se jimi nemusíte kochat jen v naleštěné podobě v zářireflektorů, obklopenými smečkami usměvavých modelek, ale lze si je i normálně koupit. Tedy pokudna to samozřejmě máte. Protože moderní elektromobily, stejně jako každá technická novinka ve svérané fázi, nejsou zrovna levnou lidovou záležitostí (i když technicky vzato o úplnou novinku nejde -elektromobily už jezdily před více než 100 lety). Nicméně v moderní podobě jako ekologická spásanašeho průmyslem zdevastovaného světa jsou samozřejmě žádoucí. Proto jsou také, podobně jakotzv. čisté energie, s níž se do budoucna počítá pro jejich pohon, různým způsobem podporoványa dotovány. Například v podobě jejich zvýhodněného napájení (nezřídka zdarma), daňových úlev čimožností vjezdu i tam, kam mají neekologické vozy vstup zapovězen či ztěžován.Ale pozor: právě tady se může skrývat příslovečné čertovo kopýtko. Když se něco přežene, byťv dobré víře, může to vést ke zcela opačným výsledkům, než bylo původně zamýšleno. Ostatněo počínající určité averzi vůči elektromobilům svědčí i zdánlivé drobnosti jako např. reakce naamerickém kontinentu (kde si od nich tolik slibovali…) – neelektromobilisté, jichž je ovšem nynídrtivá většina, už na ekologická vozidla začínají pohlížet nevrle, kvůli vyhrazeným parkovacímmístům před vchody do nákupních center, zatímco oni se musejí plahočit ze vzdáleného koutapřeplněného parkoviště… Prostě, řečeno slovy nejmenovaného ruského činitele: „myšlenka byladobrá, ale dopadlo to jako vždycky…“ I dobré úmysly mají svá úskalí.Navíc, jak naznačuje jedna z čerstvých studií týkající se této problematiky, nemusejí být „zelené“elektromobily zdaleka tak čisté v porovnání s jejich klasickými „smrdutými“ protějšky poháněnýmispalovacími motory, jak by se mohlo z marketingové euforie kolem elektromobility zdát (dočtete seo tom na str. 56). Podobný případ už svět zažil, a ne jeden. Například v podobě biopaliv, kde se přistřízlivém vyhodnocení všech záležitostí, jež s nimi souvisejí, ukázalo, že v některých případech mohoubýt v konečném efektu ještě škodlivější než fosilní paliva, která měla nahradit. Podobný příběhpředstavují i solární elektrárny, jejichž až nekritická podpora nedomyšlená do důsledků vyvolalaboom, jehož následkům se nyní snaží evropské země čelit narychlo upravovanou legislativou. A anivětrníky, další zdroj adorované čisté energie už na tom nejsou o moc lépe, poté co jejich masovýnárůst a nestabilní dodávky energie začaly působit nemalé problémy distribuční rozvodné síti.Bylo by proto škoda, kdyby elektromobily, které určitě mohou být přínosem pro moderní dopravuzejména ve městech, dopadly podobně zakrátko poté, co je světové automobilky začaly brátvážně. Ostatně mají na to právo: byly tu dříve, ještě než se na silnicích objevila auta se spalovacímimotory. Doufejme tedy, že nedopadnou jako mnohé evolučně starší články a vyvinou se vesvébytný druh, přizpůsobený podmínkám soudobého světa a našim skutečným potřebám.Chcete říditfirmuefektivně?Vyberte siinformačnísystém,který vám toumožní!Josef Vališka, šéfredaktorwww.helios.eu


z domova a ze světaDaimler rozjížDí výrobunáklaDních aut v ČíněNěmecký automobilový koncernDaimler, který se řadí mezinejvětší výrobce nákladníchautomobilů na světě, v únoruoficiálně spustil s čínskou firmouFoton společný podnik pro výrobunákladních automobilův Číně.Podle agentury DPA se Foton podílína světovém trhu s těžkýmia středně těžkými nákladními automobilyzhruba 40 %. „Foton jevedoucím výrobcem užitkovýchautomobilů a třetím největšímproducentem těžkých nákladníchvozů v Číně. Náš 50% podíl vespolečném podniku Beijing FotonDaimler Automotive nám poskytnepozici klíčového hráče na čínskémtrhu s nákladními automobily.Prodej těžkých a středně těžkýchnákladních vozů v Číně je téměřdvojnásobný ve srovnání s celkovýmprodejem v USA, západní Evropěa Japonsku,“ uvedl šéf divizenákladních vozů Daimler TrucksAndreas Renschler.Vozy Foton Auman GTL již dřívevyužívaly platformu firmy Daimler--Benz a budoucí automobily vyráběnéve společném podniku jižbudou vybaveny i motory Daimler.Nyní budovaný druhý výrobní závodv pekingském distriktu Huairouumožní zvýšit celkovou produkčníkapacitu společného podniku BFDAna 160 000 středních a těžkých nákladníchvozů. ■ict unie vyzývá vláDu k oDborné Diskusi o DohoDě actaSdružení firem z oboru informačníchtechnologií a elektronickýchkomunikací ICT Unie, souhlasís rozhodnutím vlády ČR, kterápřerušila ratifikaci mezinárodní„protipirátské“ smlouvy ACTA.Podle ICT Unie je třeba provéstdůkladnou analýzu možných dopadůtéto smlouvy a problematikuveřejně konzultovat s oborovýmisdruženími.Sdružení předních ICT firem rozumísnaze chránit autorská práva a vítá ji,zároveň však upozorňuje, že jakékoliaktivity v tomto směru musí respektovatzásady ochrany osobních údajů– ty by neměly být žádným způsobemzpochybňovány či omezovány.Není možné jít nad rámec ochranyautorských práv a bránit rozvoji internetu.Ochranu autorských práv nelzeprosazovat za cenu hrubého zasahovánía omezování svobod milionůbezúhonných uživatelů internetu nacelém světě, poukazují představiteléICT Unie s tím, že jakékoliv porušovánízákonů je nutno řešit standardnímizpůsoby a postupy jako v jiných oborechlidské činnosti.„Vyzýváme českou vládu, aby dohoduACTA konzultovala s oborovými sdruženímiv naší zemi, k čemuž zatímnedošlo. ICT Unie je připravenav tomto směru intenzivně spolupracovat,“prohlásil prezident sdruženíSvatoslav Novák.Podle názoru ICT Unie se vláda a celápolitická reprezentace ČR také musízačít detailněji zabývat i oblastí kybernetickébezpečnosti obecně. Hackerskéútoky z posledních týdnů i dnů(a nejen ony) dostatečně výmluvněvypovídají o hrozbách, jimž je kyberprostorvystaven. Dosavadní aktivity,související mj. s naplňováním Strategiekybernetické bezpečnosti ČR, na jejížpřípravě se ICT Unie podílela, nejsoudostatečně razantní, dochází ke zpožďovánírealizace jednotlivých kroků,nezbytných pro posílení ochrany klíčovýchtechnologických infrastruktur.ICT Unie se oblastí kybernetickébezpečnosti dlouhodobě zabývá a namožné hrozby opakovaně upozorňuje.PPf se stahuje ze strojírenské Části ePhPPF Group, jedna z největšíchinvestičních a finančních skupinve střední a východní Evropě podohodě s ostatními akcionáři odcházíze společnosti EP Industries,strojírenské části Energetickéhoa průmyslového holdingu (EPH).EP Industries vznikla loni vyčleněnímz EPH s cílem oddělitprůmyslové aktivity holdingu odpodnikání v energetice. Podíl60 % drží v EP Industries DanielKřetínský, zbývající část firmykontrolují fondy a struktury skupinyJ&T. V EPH kontroluje celkem40 % akcií skupina PPF, stejný balíkdrží skupina J&T, 20 % má DanielKřetínský.Nemusí jít jen o útok hackerů, závažnýmohrožením je i odliv kvalifikovanýchspecialistů, nedostatek investicdo technologií a celkový nezájemvedení státu o tuto oblast. „Současnýstav ochrany kyberprostoru v Českuje nedostatečný a obávám se, že si toodpovědné osoby bohužel plně neuvědomují,“doplnil Svatoslav Novák. ■„PPF Group již v okamžiku vstupudo akcionářské struktury EPH deklarovalasvou preferenci dlouhodoběinvestovat do odvětví energetiky.Vydělení strojírenské části a odchoduSkupiny PPF z ní, sledujelogiku našeho investičního uvažování,“uvedl akcionář PPF Jiří Šmejc.Souhlas s transakcí ještě musí udělitÚřad pro ochranu hospodářskésoutěže. ■Personálieve firmáchVýměna veSTILLuLogistická společnostSTILL oznámilazměnu na postujednatele. Od ledna byl pověřen vedenímspolečnosti Branislav Timko,který předtím vedl společnost STILLna Slovensku. Vystřídal Zdeňka Lamače,který po 20. letech, kdy se mupodařilo zajistit dlouhodobě silnoupozici firmy na trhu manipulačnítechniky, ukončil své působení vespolečnosti.Euro RSCG PRposiluje týmTým Public RelationsagenturyEuro RSCG posílilazačátkem února Kateřina Jouglíčková,která nastoupila na poziciPR manažerky. Stala se dalším členemtýmu korporátní komunikace,který se věnuje zejména klientůmWestinghouse, TPCA, Porsche InterAuto CZ, Orco Property Groupnebo Transparency International.Kateřina Jouglíčková pracovalapředtím 9 let ve společnosti ToyotaMotor Czech.Novým členem týmu korporátníkomunikace se stal rovněž VladimírMichna, který nastoupil napozici Junior PR Manager.Asseco s novým členempředstavenstvaČlenem představenstva Asseco CEna Slovensku se stal Marek Grác,který dříve ve společnosti působilve funkci Healthcare Business UnitDirector. Jeho úkolem bude identifikovata řídit klíčové projekty v oblastisoftwarových řešení pro oblastzdravotnictví v regionu středníEvropy a definovat dlouhodoboustrategii pro segment zdravotnictvív rámci celé skupiny Asseco.Nový ředitelAutoCont CZNovým ředitelemspolečnosti Auto-Cont CZ se stal JaroslavBiolek, současnýředitel divize IT infrastrukturaa člen představenstva společnosti.Dosavadní ředitel Martin Grigar sebude nadále z pozice předsedypředstavenstva věnovat především▲3/20125


z domova a ze světa▲záležitostem fungování a rozvojeholdingu AutoCont.ZnovuzvoleníGŘ AŽD PrahaValná hromadaAŽD Praha zvolilastatutární orgánya generálního ředitele společnostina další tříleté období. V čele firmybyl potvrzen – již počtvrté – dosavadnístávající ředitel Ing. ZdeněkChrdle, který je ve funkci šéfa AŽDod roku 2003. Do dozorčí rady bylizvoleni Miroslav Kozák, Daniela Veseláa Petr Rott. Jednateli firmy sestali Zdeněk Chrdle, Roman Juříka Miroslav Hora.Canons novými lidmiNovým obchodnímředitelem příméhoprodejníhokanálu Canon v ČR se stal AntonínBrož. V krátkodobých cílech budemít na starosti stabilizaci obchodníhotýmu přímého prodeje.Od února nastoupilna pozici novéhoKey Account ManageraCanon prodistributory takéVladimír Mašek, který bude zodpovědnýza distribuci produktůurčených pro firemní využití.Nové tvářev Ericsson ČROd konce minuléhoroku nastoupilna pozici novéhoCountry Managera českého zastoupeníEricsson Olle Backgard, zkušenýmanažer s 20letou působností veslužbách švédské značky. Předtímpůsobil ve Vídni jako viceprezidentNew Business Central Europe. Napozici viceprezidentaa generálníhoředitele pro středníEvropu jmenovalafirma GerhardaSturma, který na stávající post nastoupilz funkce generálního ředitelepro Španělsko a Portugalsko.Panasonic v nové struktuřeDo čela nové skupiny PanasonicSystem CommunicationsCompany Europe, která sloučila12 různých produktových kategoriífirmy z oblasti B2B do jednohocelku, byl jmenován Petr▲Inekon dodá tramvajedo USa pro SeattleKromě Seattlu jezdí české tramvaje firmy Inekon už i ve městech Portland a Tacoma, v USA sei vyrábějí, jejich výrobou se zabývá firma United Streetcar, která je divizí Oregonských železárenSpolečnost Inekon Group uzavřelasmlouvu s americkýmměstem Seattle o dodávce šestitramvají v hodnotě 26,6 mil. USD(500 mil. Kč).Inekon dodali už v roce 2007 doSeattlu první tramvaje, které od tédoby jezdí prakticky se 100procentníspolehlivostí a firmě pomohly jakoreference ve výběrovém řízení, kteréo malá aUta není zájem,kolínSká tpCa omezUje výrobUKolínská TPCA od května hodlásnížit výrobu – zkrátí pracovnítýden na čtyři dny a počet směnze tří na dvě. Podle odhadů vyrobí221 000 aut, což je o zhrubapětinu méně než vloni.Změna se dotkne 150 agenturníchpracovníků a zaměstnanců s pracovnímismlouvami uzavřenými nadobu určitou, uvedl mluvčí automobilkyRadek Kňava. O konkrétníchčíslech se zatím nemluví, vedenís odbory zvažuje varianty, jak tytolidi alternativně zaměstnat. Oficiálněfirma zdůvodnila omezení výrobypoklesem poptávky po malýchautech na evropských trzích. Podleprezidenta společnosti SatošihoTačihary musí automobilka pružněreagovat a přizpůsobovat výrobupoptávce. „V této chvíli děláme všepro to, abychom minimalizovali dopadna kmenové zaměstnance. Jejichzkušeností a odborných znalostívýrobních procesů si velmi ceníme.Pro ty, kteří nebudou mít uplatněníve výrobě, hledáme jiné uplatnění,“dodal Tačihara.ČeSko UryChlí výStavbU elektrICkýCh SítíMinisterstvo průmyslu a obchoduČR chce do nové energetickékoncepce zahrnout zrychlení výstavbyelektrických sítí. Důvodemje mj. potřeba rychlejší reakcena přetoky elektrického proudu,především při vysokém výkonuvětrných elektráren na severu Německa,které zatěžují tuzemskouenergetickou soustavu.„V koncepci chceme zrychlit procesvýstavby elektrických sítí. Nyní se staví10 až 12 let, což neumožňuje rychloureakci na problémy, které se vyskytnou,“řekl ministr průmyslu a obchoduMartin Kuba na tzv. Žofínském fóru,které se konalo předposlední únorovýtýden v Praze. Česká přenosová soustavaje přetoky z Německa zatížena.město uspořádalo v loňském roce.„Zástupci Seattlu si zároveň vyhradiliopci na pořízení dalších 20 tramvají,s právem jejího převedení na jinéhozákazníka. „Ten tak nemusí vypisovatvlastní, nové výběrové řízení. Díkytomu se nám otevírají dveře do celéAmeriky. Již nyní projevilo zájem městoDallas z Texasu o dodání tří tramvajíz této opce,“ uvedl místopředsedapředstavenstva společnosti Jan Hušek.Výrobu objednaných tramvají zahájíInekon Group v druhé polovině letošníhoroku v dílnách ostravskéhoDopravního podniku. První dokončenátramvaj má do Seattlu dorazitzačátkem roku 2014.Významnou zakázku na dodávkutramvají získal i další český výrobceŠkoda Transportaion v podobě26 souprav pro maďarské městoMiškovec. ■Již loni z automobilky vyjelo o 8,5 %vozů méně než v roce 2010, celkem270 705 vozů. Výsledky podle představitelůspolečnosti ovlivnil pokles prodejůmalých vozů na klíčových trzích západníEvropy, kde mezi hlavní odběratelepatří Francie, Itálie, Německo, VelkáBritánie a Holandsko. Na domácím trhuprodeje těchto vozů ale vzrostly. Důvodemmůže být jejich klesající cena(což samozřejmě není nic potěšitelnéhopro výrobce – v ČR už lze pod200 000 Kč sehnat více než dvě desítkymodelů), o tyto vozy je zájem hlavněze strany zákazníků, kteří potřebují autodo města, které je snadno ovladatelnéa pohodlně zaparkuje téměř všude. ■Na kritické přetoky elektřiny z Německapoukázal i český vyslanecpro energetickou bezpečnost VáclavBartuška – předposlední únorovývíkend činily rekordních 2000 MWh,a pokud se budou dále stupňovat,není podle něj v budoucnosti vyloučenýani tzv. black-out, tedy masovývýpadek proudu. Hrozbu totálníhovýpadku elektřiny kvůli německýmvětrníkům nedávno popřel generálníředitel soustavy ČEPS VladimírTošovský. ČEPS nyní nepočítá s výstavboutransformátorů na hranicíchs Německem. Jejich stavba bybyla nákladná (podle šéfa ČEPS byvyžadovala investici zhruba dvoumiliard korun) a trvala by několik let.ČR chce proto v příštích letech investovatdvě miliardy eur (zhruba50 mld. Kč) především do posílenítuzemské přenosové sítě. Nováenergetická koncepce ČR má býthotová do 30. června. Vláda mělapůvodně koncepci posoudit dokonce loňského roku, ale původnínávrh podle Martina Kuby nestálna reálných základech. „Nemůžemeplánovat až do roku 2050, toje stejné, jako kdybychom v roce1962 plánovali dnešek,“ uvedl ministrs tím, že nová koncepce byměla vycházet z tuzemských surovinovýchzdrojů a podpořit konkurenceschopnostČR. Bude mj. zahrnovati dostavbu jaderných blokův Temelíně a prodloužení životnostiatomové elektrárny v Dukovanech,kde není vyloučena ani výstavbadalšího bloku. ■6 3/2012


interviewPotřebujeme lidi, kteří dokážívidět věci v souvislostechSe značkou Siemens se pojí především elektrotechnika a energie. Tedy obory zaměřené v současnédobě zejména na ekologii, efektivitu a úspornost, která je nyní v centru pozornosti. Naaktuální vývoj v této oblasti jsme se zeptali generálního ředitele české pobočky koncernuEduarda Palíška.Jaké trendy a novinky lze u nás v této oblastiv příštích letech očekávat?K hlavním tématům patří dnes trvale udržitelnýrozvoj pro česká města. Město je základním životnímprostorem tohoto století: V Evropě žijeve městech 70 % lidí a aktuálně na města připadá75 % světové spotřeby energie, ale také 80 %světové produkce skleníkových plynů. Ve městecha jejich infrastruktuře leží obrovský ekologickýa ekonomický potenciál úspor.Eduard Palíšek (Ing., Ph.D., MBA) je od 1. ledna 2010 generálním ředitelemskupiny Siemens v ČR. Vystudoval strojní a poté podnikatelskoufakultu na VUT v Brně a Nottingham Trent University. Do vedení skupinySiemens přišel z brněnského závodu na výrobu průmyslových parníchturbín, kde od roku 1996 zastával funkci ředitele. Byl také celosvětovězodpovědný za strategické plánování, akvizice a rozvoj obchodníchaktivit v oblasti parních turbín v rámci koncernu.Další významnou oblastí je tzv. Energy Management.Český Siemens věnuje velkou pozornostsnižování spotřeby energií v oblasti řízení průmyslovévýroby a k rozvoji této koncepce přispívářadou řešení – od nejnižší úrovně na úrovni senzorůa měřičů spotřeby přes úspory na úrovni řízení ažpo komplexní manažerské systémy, které umožňujísledovat a spravovat nákupy a tarify energií, prognózyspotřeby, hospodaření s emisemi i napojenína centrální podnikové informační systémy (ERP).Nelze opomenout ani trend označovaný jako Inteligentníbudovy – jde především o optimalizacibudov a zvyšování energetické účinnosti jejichprovozu, až k tzv. nulové spotřebě energie. Budovyspotřebovávají 40 % celosvětově vyrobené energie.Směrnice EK o energetické náročnosti budovstanovuje, že do 31. prosince 2018 musí státy EUzajistit, aby všechny nové budovy užívané a vlastněnéorgány veřejné správy měly téměř nulovouspotřebu energie. Od konce roku 2020 bude tentostandard závazný pro všechny nové budovy.Naše Divize Building Technologies nabízí automatizacibudov, vytápění, větrání a klimatizaci a takézabezpečovací a protipožární techniku. Instalacívyspělých technologií pomůžeme zákazníkovi plněvyužít úsporný potenciál budovy, snížíme spotřebuenergií až o 30 % a podstatněsnížíme emise CO 2, to vše bezvlivu na uživatelský komfort.Siemens patří i mezi průkopníkysystému financovánítěchto projektůz prokazatelně dosaženýchúspor (Energy PerformanceContracting– EPC). Jak se vám totořešení osvědčilo, slyší naně investoři?Metodou EPC se zabývámeod roku 1994. Od té doby našispecialisté realizovali už desítkyprojektů a zákazníci tak uspořilitéměř 79 000 t CO 2a přes200 milionů Kč. ProblémemČeska jsou energeticky nevyhovujícíbudovy a provozy.I u nás se už staví řada moderníchadministrativních objektůa výrobních provozoven, kteréodpovídají aktuálním normám,nebo jsou přímo označoványjako inteligentní. Problém je ales těmi stávajícími, které jsou postránce energetické náročnostiv nevyhovujícím stavu. Firmya instituce by přitom mohly vyřešením tohoto stavuušetřit stovky miliónů korun ročně. Díky metodě EPCjsou počáteční investice minimální a vše je splácenoz následných úspor. Zlepšit tento stav se snaží divizeBuilding Technologies pomocí sérií odborných seminářůnazvaných „Snižování energetické náročnostibudov“, které organizovala ve spolupráci s nezávislýmikonzultačními společnostmi pro oblast energetiky.Úspěšná realizace projektu EPC vyžaduje specifickýa poměrně náročný přístup k řešení, know-how z danéproblematiky a odbornost pracovníků. Vše naštěstímáme, a mohu potvrdit, že se nám osvědčilo. Investořisi začínají stále více uvědomovat přínosy tohoto řešenía jsou ochotni poskytovat nezbytnou součinnost, bezkteré nejsou příprava, realizace projektu EPC a tedyi následné partnerství dost dobře možné.Firma vyvíjí nyní značnou aktivitu v moderníchsegmentech, jako jsou elektromobilita,inteligentní sítě – smart grids, efektivní automatizace,apod. Jak se do těchto projektůzapojuje česká pobočka?Český Siemens je velmi aktivní jako dodavatel kompletníinfrastruktury pro dobíjení elektromobilů – oddobíjecích stanic až po systémy řízení a operačnícentra – a v procesech zavádění standardizace.Jsme partnery projektu Praha elektromobilní, lonibyly přímo před pražským sídlem firmy otevřenydvě dobíjecí stanice a další ve spolupráci s E.ON naletišti v Brně, fungují pro veřejnost zdarma.Na evropské úrovni Siemens spolupracuje se švédskouautomobilkou Volvo, pro jejíž model C30 vyrábíelektrovýzbroj, motory, měniče, nabíjecí zařízení a dodávái softwarové řízení nabíjení. Spolupracuje i s německouautomobilkou BMW, především v oblastiindukčního dobíjení elektromobilů. Vyrábíme nejennabíjecí stanice, ale vyvíjíme a testujeme i systémindukčního dobíjení, kde není potřeba pevné spojeníautomobilu s dobíjecí infrastrukturou. Zkušební provozúspěšně probíhá a uvedení systému do komerčníhoprostředí se dočkáme v blízké budoucnosti.Smart Grids jsou velkou výzvou pro energetikujako takovou – pro provozovatele energetickýchsoustav, dodavatele technologií, legislativu. Jdeo natolik významné téma, že Siemens k tomu vybudovalsamostatnou divizi. V Čechách se snažímeuplatnit know-how a portfolio řešení z projektů nacelém světě. Zatím zde fungujeme jako obchodnízastoupení – výzkum a vývoj je soustředěn doNěmecka – a spolupracujeme s dalšími partnery naprojektu ČEZ Smart regionu Vrchlabí. Pro Smart CityVrchlabí dodáváme inteligentní systém řízení, kterýmj. umožňuje tzv. selfhealing funkcionalitu – samo--řiditelnou a samo-opravující se energetickou síť.V České republice působí Siemens už přes120 let, má tu i své výrobní závody. Na co sehodlá zaměřit v letech nadcházejících?Budeme pokračovat v rozšiřování výroby. OEZ Letohradletos v druhé polovině roku očekává dalšírozšíření výrobního programu o nový typ jističe.V nedalekých Králíkách otevře výrobní areál a otevřeaž 160 pracovních míst. Rozroste se i mohelnickýzávod na výrobu elektromotorů, který pro dalšírozvoj výroby speciálních a zákaznických provedenímotorů počítá s investicí až 12 mil EUR a vytvořenínových pracovních příležitostí. Také brněnský závodna výrobu průmyslových parních turbín letos očekávádalší navýšení výroby a nábor 70 zaměstnanců.Ke změnám došlo i v obchodní oblasti, kde se kladedůraz na energetickou efektivitu pro infrastrukturuměst, takže jsme v rámci koncernu vytvořili specializovanýsektor, zaměřený na tento segment.Naší důležitou prioritou je rozvoj vývojových center.Český Siemens patří dle počtu zaměstnanců mezi10 největších ze 192 zemí, ve kterých firma působía u většiny vyráběných produktů se také výrazněpodílíme na výzkumu a vývoji. V současnosti pracujeve skupině Siemens ČR v R&D centrech téměř 400zaměstnanců. V Praze a Ostravě roste jedno ze třísvětových vývojových center kolejových vozidel.Nyní zaměstnává 130 inženýrů, ale stále nabíráme.Cílovým stavem je zhruba 200 vývojářů a konstruk-8 3/2012


interviewtérů. Ti se podílejí na vývoji kolejových vozidel Siemenspro celý svět. V Praze a Ostravě bylo třebaprojektováno VIP oddělení vysokorychlostních vlakůVelaro pro Ruské železnice.V neposlední řadě rozšiřujeme také naše globálníadministrativní centrum. V Praze a Ostravě se nacházíjedno z šesti takových světových center, vekterém téměř 1000 lidí zpracovává účetní, personálnía nákupní agendu pro ostatní evropskéa část mimoevropských zemí koncernu. Pro zajištěnírůstu ve všech zmíněných oblastech stále hledámeodborně a jazykově dobře vybavené absolventystředních a vysokých škol.A daří se to? Od firem je slyšet spíše nářky naproblémy s nedostatkem mladých pracovníkůs potřebnou kvalifikací...Tento stav má objektivně řadu důvodů. Napříkladdemografický aspekt – právě nastupují populačněslabší ročníky a logicky je tak menší počet uchazečůo studium na vysokých školách. V minulých letechbylo nejaktraktivnější studium ekonomie a práva,byla velká poptávka po nových manažerech, protožebylo potřeba vyměnit celou jednu generaciekonomicko správních pracovníků za ty, kteří nemajívazbu na minulý režim. Tak vznikla poptávkapo těchto netechnických oborech. A poukazovatteď na to, že jsou špatné vysoké školy, nebo že jechyba v systému je velmi krátkozraké a navíc toneodráží realitu, protože je to pouze popisovánídůsledku a nikoli příčin.Příčina tkví podle mého názoru v tom, že aby bylzájem o studium technických oborů, které je velicenáročné, je nutné vytvořit podmínky, aby ten, kdoje chce studovat, šel studovat s perspektivou, žes tímto vzděláním získá špičkové uplatnění, dobréspolečenské postavení a možnost dalšího růstu.Řešení mají tedy v rukou firmy. Musí se samy zeptat:děláme dost pro to, abychom nabízely atraktivnímísta pro absolventy technických vysokých škol?Soustředíme se na ně stejně intenzivně jako na lidi,kteří se rozvíjejí po manažerské linii?Jenže daly firmy dostatečně najevo, že budepotřeba technické specialisty?Pozor, to je další velká chyba! Jakmile začnou firmy diktovat,jaké odborníky jakého zaměření potřebujeme,je to cesta do pekel. Od vysokých škol potřebujeme,aby vychovaly absolventy, kteří mají solidní, širokýzáběr, dokáží vidět věci v souvislostech a adaptovatse na konkrétní podmínky. Jakmile školy podlehnoutlaku průmyslu na výchovu úzce specializovanýchodborníků, tak jsme prohráli celou budoucnost. Toje velmi nebezpečný jev, který se teď bohužel častoskloňuje v diskusích o vysokých školách, ale je potřebaintenzivně poukazovat na to, že je to špatný trend,který by se neměl v žádném případě připustit. Pokuddo firmy nastoupí absolventi se širokým rozhledem,hlubokou odbornou znalostí a schopností propojovatsvé poznatky do souvislostí a transponovat jedo jiných oborů, je pak na firmě, aby jim umožnilazískat na takovýchto základech užší specializaci, kteráodpovídá firemním potřebám. Takový absolvent paknebude uvězněn v bariérách úzké odbornosti a budeschopen mnohem pružněji reagovat na měnící seprostředí. Na tom by neměly mít zájem jenom firmy,ale mělo by to být celospolečenským cílem, protožetakový občan pak nebude k zajištění své budoucnostipotřebovat podporu státu.Ale pokud se firmě podaří podchytit a vyškolitsi kvalitní absolventy, což není jednoduchá anilevná záležitost, má nějakou záruku, že v jejíchslužbách také aspoň nějakou dobu zůstanou?Takovou záruku nikdo nedá. Jsme ve svobodnémsvětě, je na každém jak se rozhodne. Firma by mělapředevším vytvořit takové podmínky, aby byly pro tytolidi zajímavé a pak nebude mít problémy s fluktuací.Peníze nemusejí být vždycky tím rozhodujícím faktorem,i když jsou určitě jedním z hlavních. Pro řadu lidímůže být zajímavé, že mohou pracovat na atraktivníchprojektech, ve špičkovém týmu. A to je přesně to, comusí firmy nabídnout. Vytvořit prostředí, aby kvalitnítechnici měli obdobný statut ve firmě jako dobrýmanažer. Pak budou mladí lidé toužit stát se techniky.Jenže ne všichni mají takové možnosti jakotřeba Siemens...Chceme být v tomto směru jakýmsi vlajkonošem, alejsem přesvědčen, že v Česku je celá řada firem, i menších,které dokážou nabídnout podobné, neménězajímavé věci. Ale je tu jeden velice nebezpečnýaspekt: ještě možná větší nedostatek technickýchstudentů než v Česku je dnes vidět v zahraničí. A budetendence tyto lidi „přetahovat“. To, co zde spoustalidí kritizuje a haní, bude mít velmi zajímavou tržníhodnotu v cizině. Takže lákání absolventů našichtechnických škol, o kterých si mnoho lidí tady myslí,že nejsou dostatečně kvalitní, do zahraničí bude velmiintenzivní. A pak budou samozřejmě chybět tady.Některé firmy, jako například mladoboleslavskáautomobilka Škoda, jdou cestou zakládánívlastních technických škol na univerzitníúrovni...To ale také není řešení. U nás je už příliš mnoho vysokýchškol, a pokud chceme, aby zůstaly nadálekonkurenceschopné v evropském a světovém rozměru,je potřeba, aby měly velikost zajišťující jakési„nadkritické množství“. Úspěšnost škol se posuzujei podle jejich inovačního potenciálu, publikovánív impaktových časopisech, počtu projektů atd. Tologicky nemůže malá regionální univerzita dokázatv takovém měřítku jako významná prestižní škola.Myslím, že věci by mohlo prospět spíš smysluplnéspojování vysokých škol do silných celků. Vytvořilyby se univerzity, které si mohou dovolit kvalitní vyučujícía špičkové technické zázemí. To je cesta, neroztříštění na desítky škol různého charakteru a kvalit.Mimochodem by se tím také podařilo vyřešit problémpoklesu počtu studentů z důvodu nástupu slabýchpopulačních ročníků, o kterém jsem již hovořil. ■Školení kennametalOficiální distributor značky Kennametal pro ČR, firma Jan Havelka, spol. s r. o., ve spolupráci se společnostíKennametal pořádají pro své zákazníky již 3. ročník tradičního školení o novinkách a výrobnímsortimentu světoznámého výrobce špičkových nástrojů pro obrábění kovů.Přední technický specialista firmy Kennametal Ing. Radek Paděla seznámí účastníky školení s vybranýmiletošními novinkami, výhledem na nejbližší období a také průřezem sortimentu v portfoliuproduktů a služeb nabízených společností Kennametal.Školení se připravuje v oblasti Jeseníků s předpokládaným termínem začátkem června.Zájemci o účast mohou získat podrobnější informace na e-mailové adrese: jan.havelka@eurocarbide.cz, nebo Ing. Jan Havelka, tel.: 603 480 707, www.jan-havelka.czJan Havelka, spol. s r. o., oficiální distributorfirmy Kennametal pro ČR a držitel ocenění„Mezinárodní prodejní partner firmy Kennametal roku 2000“3/20129


strojírenstvíObrábění TiTanuřešení prO lékařský průmyslPříklady užití zdravotnických dílůJedna z nejrychleji rozvíjejících se částí výroby mini dílů je oblastvýroby pro medicínský průmysl, speciálně ortopedické implantátya protetika. Hlavním důvodem je stoupající věková hranice populace.Nejpotřebnějším odběratelem takových dílů jsou pacienti nad 65 let.Jejich počty se dle očekávání do roku 2050 více než ztrojnásobí.proces. Výroba takových dílů z tyčoviny vyžadujevelký stupeň odběru přebytečného materiálu. Tovýrobu při nedostatečném stupni vhodnosti nástrojůznačně prodražuje. Proto se některé díly odlévajís menším přídavkem pro obrábění. Samotnéupínání takových obrobků je také komplikovanéa vyžaduje složité upínací přípravky. Poslední faktor,který výrobu prodražuje je vyšší stupeň přesnosti.Soubor těchto podmínek vede k vývoji nové technologiea řešením s cílem asistovat specializovanýmdílnám vyrábějícím medicínské díly se snahou zvyšovatjejich produktivitu. Semistandardní a speciálnínástroje pro soustružení spolu s vybranými jakostmikarbidů, inovovanou geometrií řezné hrany a utvařečiumožňují produktivně vyrábět díly splňujícípředepsanou toleranci.Hlavním znakem rozdílnosti medicínské výroby odběžné je to, že se 90 % dílů pro implantaci vyrábí z titanovéslitiny Ti6AL-4V. Menší procento dílů je vyráběnoz nerez ocelí, ale chirurgii přeci jen svým poměrempevnosti a váhy více vyhovuje titan než nerez ocel.K titanu navíc lidská tkáň přilne mnohem lépe.Titan 6AL-4V je nepoužívanější materiál pro medicínskéimplantáty, díky jeho nízké váze, vysoképevnosti a biokompatibilitě. Je výhodný i ve vztahuk pozdějším prováděným metodám vyšetření jakoje magnetická rezonance a počítačová tomografie,protože nevykazuje žádné interference.Titan 6AL-4V je běžně používán pro kyčelní klouby,kostní šrouby, kolenní klouby, kostní výztuhy, dentálníimplantáty a další chirurgické náčiní a nahrazujetak donedávna používané chrom-kobaltovéslitiny.Při obrábění titanu vznikají nepoměrně větší řeznésíly než při obrábění ocelí. Titanové slitiny díky jejichmetalurgické charakteristice lze mnohem problematičtějiobrábět než ocel o stejné tvrdosti.Chovají se spíše jako hůře obrobitelné nerez ocelis ještě větší houževnatostí, těžko utvářenou třískoua větší tendencí ulomit břit nástroje při jeho vnikánía výstupu ze záběru. Používané karbidové nástrojenení třeba povlakovat, protože na rozdíl od ocelis titanem chemicky nereagují. Získáme tak ostrouřeznou hranu, což je vlastnost při obrábění titanuvelmi potřebná. S ohledem na snížení prostuputepla do nástroje se doporučuje maximálně použítpovlakování metodou PVD (zachovává ostřejšíhranu než CVD). K takovému účelu nabízí firmaISCAR jakosti karbidů IC908, IC907, IC1008.ISCAR v současné době nabízí sortiment standardníchmini destiček vhodných pro obrábění titanovýchdílů. Jde o standardní nepovlakované destičkys velmi ostrou leštěnou řeznou hranou jakosti IC20.Všechny upínatelné do standardních držáků. Prooblast vnějšího soustružení jde například o nástrojetypů SWAPR/L s destičkami WPEB, WPEX nebo provnitřní soustružení nástroje řady SWUBR s destičkamiPrůmysl výroby mini dílů spolu s dílnami vybavenýmišvýcarskými automaty i výrobci nástrojů jsoujiž v pohotovosti. Takzvaný medicínský průmysl sedynamicky rozvíjí a jistě bude časem nabývat nasvém významu. Stane se pak důležitým oboremse specifickými požadavky na technologii výrobyi nástroje. Takto pokračující trend je předpokladatelnýs ohledem na celosvětově rostoucí výzkuma vývoj medicíny za účelem prodlužování aktivnívěkové hranice.Zejména oblast ortopedických implantátů přispívájiž nyní velkou měrou do požadavků strojírenské(medicínské) výroby. Ta se snaží operativně reagovata zvyšuje poptávku na vyhovující typy obráběcíchcenter a specializované řezné nástroje tak, aby sevýrobci stali konkurence schopnými a aby cenovádostupnost dílů vyhovovala odběratelům.Výroba dílů pro medicínu představuje přesné obráběnípoměrně malých součástí, které jsou navíc z hůřeobrobitelných materiálů, jako jsou titan a nerez oceli.Obrábění složitých tvarů ortopedických součástínahrazující kosti a klouby je složitý a zdlouhavýDoporučené nástroje pro výrobu kostního šroubu10 3/2012


strojírenstvíPříklad použití nástrojůPro upichování:Nejlépe vyhovuje stávající systém JET-CUT s destičkamišířky 3 a 4 mm. Jde o zapichovací a upichovacídržáky a planžety s destičkami, které majípřívod řezné kapaliny středem přímo k řezné hraně.Chladicí kapalina se tak dostává přímo ke kritickémumístu pod oddělovanou třísku a docházíke skutečně primárnímu efektivnímu chlazení. Tove spojení se submikronovým karbidem IC908opět garantuje kvalitní povrch a dlouhou životnostnástroje.Titan je znám svojí vlastností zpevňování povrchovévrstvy. Proto je důležitá pozitivní geometrie břitua větší úhel střihu, čímž vzniká tenká tříska s relativněmalou styčnou plochou na čele nástroje. Navícvysoké řezné síly při obrábění, kombinované s třenímodcházejících třísek, generují poměrně vysokéteploty i do nástroje. Teplo z vlastního obrobku kvůlišpatné vodivosti titanu také odchází špatně, a takje nástroj výrazně tepelně namáhán. Vysoké tlakya teplo mají za příčinu kráterové výmoly a rychléopotřebení destičky.S relativně malým modulem elasticity vykazujetitan větší pružnost než ocel a při obrábění se přivětší hloubce třísky více odtlačuje od nástroje. Tenkostěnnésoučásti se pak řezným tlakem deformují,rozdrnčí se a vznikají problémy s dodržením drsnostipovrchu a výrobní tolerance. Řešením je pokudmožno co nejtužší systém upnutí obrobku, tuhý stroja především vhodná pozitivní geometrie nástrojů.Při používání destiček s povlakem (pokud možnoWBMT, WBGT. Pro obrábění větších dílů lze použít ISOdestičky CCGT-060202AS IC20,CCGT-09T304AS IC20,nebo VCGT-110302AS IC20, VCGT-160408AS IC 20.Na upichování titanu jsou velmi dobře uzpůsobenédestičky JET-CUT s přívodem chlazení středem destičkyaž k řezné hraně. Pro těžší aplikace upichováníse doporučují nástroje řady TANG-GRIP.Současně ISCAR provedl rozsáhlou analýzu ortopedickýchimplantátů na trhu, ve snaze stanovitco nejefektivnější nové řady nástrojů pro zlepšeníefektivity výroby v této oblasti. Jako výsledek konstrukcetakové specifické řady nástrojů, destičeka vývoj utvařečů pro obrábění Ti6AL-4V přicházíISCAR s následujícími doporučeními:Pro frézovací operace:Širokou škálu monolitních karbidových jemnozubýchi hrubozubých stopkových fréz pro pravoúhléboční úběry. Pro obrábění tvarových ploch i odjehlováníkulové frézy. Frézy mají tak ostrý břit, žemohou brát při dokončování minimální třísku až0,01 mm. S obdobnými nástroji ze submikronovýchkarbidů s PVD povlakem lze obrábět titan i nerezoceli při vysokých rychlostech a posuvech.Díl kloubového aparátuNástroj SWISSCUTpři výroběkostního šroubuPro operace vrtání a vystružování:Nové monolitní karbidové vrtáky již od průměrů0,8 mm s geometrií P a výstružníky geometrie „S“ze submikronového karbidu IC908.Pro soustružení:Broušené destičky VCET, DCET a CCET s novýmleštěným utvařečem WF a hladicí geometrií propolodokončovací a dokončovací operace. Pro extrakvalitní povrch se nabízí destičky VCGT s utvařečemMD. Pro švýcarské automaty přímo konstruovanouřadu nástrojů SWISS-CUT. Ta zahrnuje škálu mininožůpro vyměnitelné destičky, které lze upínatz jedné i druhé strany držáku. To lze s výhodouvyužít při výměně ve stísněném prostoru stroje.Zahrnuje též destičky pro soustružení, upichování,zapichování a řezání závitů.Jemnozubé monolitní karbidové frézyDíly pohybového aparátuPVD) je třeba pečlivě sledovat jeho složení. Titanmá mnohdy tendenci při vyšších teplotách obráběníchemicky reagovat právě s prvky obsaženýmiv něm a pak může docházet ke zvýšené míře nalepovánítřísek k řezné hraně.Všechny problémy obrábění titanu jsou definoványa není jich málo. Skutečností je, že součástí z nějbude stále přibývat a je třeba se na tuto problematikupřipravovat včasným přechodem na novénástrojové řady. ■Více na www.iscar.cz.3/201211


strojírenstvíSVÁTEK TECHNOLOGIÍA INOVACÍ V PRAZEOD 13. DO 16. BŘEZNA SE NA VÝSTAVIŠTI PVA EXPO PRAHAV LETŇANECH USKUTEČNÍ PRŮMYSLOVÉ VELETRHY FOR INDUSTRY,FOR LOGISTIC, FOR ELECTRON, FOR ENERGO A FOR AUTOMATIONZAMĚŘENÉ NA STROJÍRENSTVÍ, LOGISTIKU, ELEKTROTECHNIKU,ENERGETIKU A AUTOMATIZACI.Společná vstupenka umožnínávštěvníkům vstup do ce-lého areálu, budou se tak moci seznámit najednom místě s novými trendy a technologiemiúzce navazujících průmyslových oborů.Absolutní světovou novinkou, , největšího světovéhovýrobce přesné měřicí techniky Mitutoyo,bude superpřesný mikrometr s rozlišením 0,1 µma přesností v celém rozsahu MPEj = 0,6 µm. V expozicispolečností Aimtec a LogTech se na praktickéukázce můžou návštěvníci seznámit s tím, jakefektivně a bezchybně vychystávat různé druhyzboží pomocí technologie Pick by Light. . Na stánkufirmy ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM spol. s r.o. budejedinečná možnost zhlédnout veškeré technologiepoužívané pro označování a identifikaci výrobků,které společnost Markem-Imaje S.A.S. nabízí svýmsoučasným a budoucím zákazníkům. Na veletrhuFor Industry bude představena zcela nová generaceink-jet tiskáren 9232.Společnost Strojírna KUKLENY představí možnostispeciálních vícevřetenových hlav, vyráběnýchdle konkrétního zadání a potřeb. Česká firmaLARM a.s. bude prezentovat nové typy inkrementálnícha absolutních snímačů: typ MIRCa MARC pracujících na magnetickém principu. Naveletrhu v expozici MCAE Systems, s.r.o. mohounávštěvníci vidět i cenově dostupnouosobní 3D tiskárnu Dimension uPrintPlus určenou přímo na pracovní stůl, kterástaví modely pro vizualizaci, funkční testy,plánování a spolupráci z odolného materiáluABSplus. Fabory CZ Holding s.r.o., dodavatelspojovacího materiálu a nářadí pro profesionály,bude prezentovat širokou nabídku sortimentu:šrouby, matice, podložky, kolíky, závitové tyče,vruty a další výrobky s možností kusových dodá-vek zákazníkovi. TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJEs.r.o. představí novinku v podobě CNC horizontálníhocentra LYNX 220 LMS.Nenechte si ujít březnové průmyslové veletrhyv Praze, jejichž nabídka je opravdu pestrá. Novinkouje doprovodná akce For Jobs, která se zabývápracovními příležitostmi v průmyslových oborech.Připravují se workshopy: Galerie inovací, Bránainovačnímu podnikání otevřená, Inovace v oblastivýroby a optimálního využití elektrické energie,E-mobilita v dopravě apod. ■Více na www.forindustry.cz.12 3/2012


MIKROPRŮTOKOMĚRPRO KAPALINYwww.bibus.czMĚŘENÍ PRŮTOKU PATŘÍ MEZI ČASTÉ POŽADAVKY ŘÍZENÍ PROCESŮV PRŮMYSLU. PŘESNÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU JE POTŘEBNÉ NAPŘÍKLADPŘI PROCESECH DÁVKOVÁNÍ. STÁLE ČASTĚJI SE SETKÁVÁMES POTŘEBOU MĚŘENÍ VELMI MALÝCH PRŮTOKŮ. NEJEDNÁ SE VŽDYO KONTINUÁLNÍ PRŮTOK, ČASTO JE NUTNÉ ZAZNAMENAT I KRÁTKÝVSTŘIK Z ČERPADLA.Již 20 let nabízíme zákazníkůmna českém trhu technickoupodporu, návrhy řešenía dodávky komponent.Tlakové snímačea spínačeDotyková kapacitnítlačítkaDetektory a separátorykovůSpínací lišty a koberceMěření úrovně hladinyTypickým příkladem je dávkování odorantů dozemního plynu. Odorant se do plynů dávkuje vevelmi malém množství a s velkými výkyvy podleaktuální spotřeby plynu. Funkční princip průtokoměruLFM je pro tyto nároky ideální. Díky maléhmotě měřicího ústrojí dochází k minimálnímutření a přístroj reaguje i na nejmenší množství látky.Poskytuje přitom vysoké rozlišení 75 000 pulsů nalitr, výbornou opakovatelnost ± 0,1 % a linearitu2,5 % z měřené hodnoty.Průtokoměr LFM umožňujeměřit průtok kapalin s viskositouv rozsahu 0,6–5 mm 2 /sZ hlediska principu jde o objemové měřidlo.Objem je odměřovaný dvojitým kyvným pístem.Průtokoměr LFM v rozloženém stavuV každém cykluprojde přesprůtokoměrmnožství kapa-liny, rovnající seobjemu komormínusobjempístů. Tento processe opakuje 5 ažPrůtokoměr LFM300krát za sekundupodle velikosti průtoku. Každý cyklus představujepřibližně 0,01 cm 3 . Integrovaný frekvenční snímačbezdotykově zaznamenává pohyb pístu a tímvytváří signál úměrný průtoku.Konstrukce přístroje zaručuje vysoké rozlišenía rychlou odezvu měření při minimální tlakovéztrátě. Průtokoměr je kompaktní a včetně snímačeváží jen 650 g. Je vyrobenýz kvalitních materiálů, které odolávajíkorozi, a jeho použití jevhodné pro různé chemikálie.Přístroj je možné velmi snadnovymýt, proto se výborně hodítaké pro potravinářské a farmaceutickéúčely. Pro spolehlivoufunkci není po velmi dlouhoudobu nutná žádná údržba. ■Vladimír Duchoňduchon@bibus.czPro správné rozhodnutí je podstatnémít v každém okamžiku k dispoziciobjektivní a přesné informace. To platív každodenním životě i v technice. MyVám pomáháme změřit, v jakém stavuse dané médium nachází, a Vy rozhodujete,co s tím. Nabízíme snímačepro vysoké či velmi nízké tlaky tekutina plynů, snímače teploty, plovákové akapacitní snímače hladiny, snímačeúhlů, náklonu, otáček a také snímačeprůtoku pro nejrůznější média a kapacity.


strojírenstvív duchu „zelené“automatizace...V areálu mnichovského Nového výstaviště se po dvou letech opět představí nejmodernějšířešení a novinky v oboru průmyslové automatizace na 5. ročníku Mezinárodního odbornéhoveletrhu pro automatizaci a mechatroniku. Veletrh, který letos přichází o měsíc dříve, jepro výrobní podniky významnou informační platformou. AUTOMATICA 2012 proběhne jižod 22. do 25. května.Odborný svaz Robotika Automatizace německéhostrojírenského svazu VDMA již loni na podzim prognózoval,že automatizační odvětví docílí v roce2011 silný dvoumístný růst a také výstavnickáorganizace Messe München je přesvědčena, žeprestižní veletrh naváže na své dosavadní úspěchy.„Počet obsazených pavilónů vzrostl z původníchčtyř na pět. U předběžných rezervací vzrostl početvystavovatelů a čistá výstavní plocha. Už rok předzahájením přislíbilo svou účast na 250 vynikajícíchvystavovatelů a je rezervováno o 10 % více plochynež ve srovnatelném časovém období předminulou Automaticou. V branži je dobrá nálada,“konstatovala Anja Schneider, odpovědná vedoucíprojektu u Messe München.S ohledem k životnímu prostředíS enormním zájmem se při minulém konání veletrhusetkala iniciativa „Zelená automatizace”, která podleorganizátorů jasně ukazuje dvě perspektivy budoucíautomatizace: Jednak komponenty šetřící zdroje proudržitelnou výrobu a jednak systémy pro konkurenceschopnousériovou výrobu zelených technologií.Jak ukazuje technologické fórum IPA, témata udržitelnostia energetické účinnosti prostupují průmyslstále víc. Proto budou také na veletrhu AUTOMATICA2012 hrát významnou roli. Mimořádně zajímavá jeve spojení s Green Automatisation i oblast tzv. BlueCompetence, která v podstatě určuje pravidla a nastoluje„jízdní řád“ ekologických trendů v průmyslu.Zaměřeno na praxiVýznamným plusem veletrhu je celkové spektrumvýstavy, které bylo vytvářeno v těsné spoluprácis průmyslem robotiky a automatizace: klíčovýmiobory jsou montážní a manipulační technika, robotika,strojové vidění a průmyslové zpracováníobrazu, které je ještě následně rozčleněno na oboryMachine Vision (strojové vidění) a RobotVision(robotické vidění). Nabídka je doplněná o oborypolohovacích systémů, techniky pohonů, senzoriky,bezpečnostní techniky, napájecí techniky, softwarea služeb a také výzkumu a technologie. AUTOMA-TICA tak představuje celé spektrum automatizacei kompletní řetězce tvorby hodnot – od komponentůaž po systém a od aplikace až po služby.Logickou součástí veletrhu je proto i 7. německýkongres robotiky (IRA), který bude příležitostí seznámitse s vývojovými trendy a názory předníchosobností v oboru.Přes svou obrovskou rozmanitost je veletrh přehledný,pavilóny jsou jasně tematicky strukturovány,takže se každý návštěvník může rychle zorientovata dostat se do expozice, která ho zajímá.Novinkou letošního ročníku je zvláštní přehlídkavýroby baterií a jejich komponent, připravená vespolupráci s VDMA. Budou tu virtuální 3D modelyvýrobních struktur, výroba jednotlivých článků,elektrod, jejich spojování apod.Nově je do programu veletrhu integrován i programzaměřený na výrobu kompozitů, které jsou považoványza materiály budoucnosti s velkou oblastípoužití. Poprvé bude prezentována celá oblastkompozitů v plné šíři a procesy, které s ní souvisejí(především automatizovaná výroba kompozitů).Ve dnech 24. a 25. května proběhne také kongresSMS k výrobě kompozitů. ■...Ruku v Ruce s RobotyRoboti jsou již mnoho let neodmyslitelnou součástí průmyslu. Jsou silní, rychlí, přesní a vytrvalí,ale mají i určitá omezení z bezpečnostních důvodů, takže musí pracovat v oddělenýchbuňkách. V budoucnu však moderní technika zajistí tak vysokou bezpečnost, že člověka robot budou moci pracovat doslova ruku v ruce. Veletrh Automatica předvede bezpečnouspolupráci člověka a stroje.Další vývoj „bezpečných robotů” umožní na jednéstraně buňkové koncepty bez pevných zábran, šetřícímísto a na druhé straně nové aplikace systémůčlověk + robot, např. v montáži, v lékařské technicenebo v sektoru služeb. Cestu do průmyslové praxeurovnal i standardizační základ normy ISO 10218-1týkající se bezpečné kooperace člověka s robotem(MRK). Obsahuje bezpečnostní požadavkypro průmyslové roboty, aby člověk a robot mohlispolupracovat v určeném pracovním prostoru bezprostorového oddělení ochrannými zábranaminebo světelnými závorami.„MRK dovoluje kombinovat silné stránky člověkai robota a automatizovat tak procesy, které dosudnebyly z ekonomického hlediska automatizovatelné.Člověk má vyšší kognitivní schopnosti, je kreativnía může se rychle přizpůsobit komplexním situacím.Roboti naproti tomu mají neúnavnou přesnou opakovatelnosti při vysoké zátěži. Spoluprací je možnopracoviště navrhovat ergonomičtěji a díky vyššímustupni automatizace snižovat náklady,” říká MartinHägele, vedoucí oddělení robotických systémů IPA.Německé centrum pro letectví a kosmonautiku, DLR,světový lídr v oblasti bezpečné MRK, např. jako prvníprovedlo biomechanicko-medicínské testy zranění,jejichž cílem je vyvinout, podobně jako v oblasti automobilů,standardizovaný postup testování nárazu(crash test) pro roboty. Špičkovým exponátem institutuje robot s odlehčenou konstrukcí (LBR), který bylzdokonalen firmou Kuka Robotics. Při vývoji robotaLBR nestavěly Kuka a DLR jeho koncept na robotickétechnice, nýbrž vycházely ze scénáře, že člověk a robotpracují společně. Tím byly nově definovány požadavkyna robota, které lze nejlépe realizovat odlehčenoukonstrukcí a integrovanými senzory síly a momentu.Dalším průkopníkem na poli bezpečné kooperacečlověka a robota je Reis Robotics. Již koncem 90. letfirma ohlásila patenty na softwarové funkce, kteréby umožnily zajistit bezpečnou redukci rychlostistejně jako ohraničení pracovních prostor pro bezpečnostosob – bez instalace dělicích ochrannýchzařízení. I tato svá řešení v Mnichově představí.Mezinárodní federace robotiky (IFR) pořádá 23.května kulatý stůl, na němž budou prezentoványprvní výsledky ke světovému trhu průmyslovýchrobotů a situace celosvětového průmyslu robotů.Nejlepší řešení se budou ucházet o získání prestižníceny IERA Award 2012. ■Pro zájemce o návštěvu veletrhů Automatica a Ceramitec je připravován dotovaný zájezds jednodenní návštěvou veletrhu za cenu 2500 Kč. Zájezd zahrnuje dopravu z Bratislavy,Brna či Prahy a jednodenní ubytování. Akci pořádá společnost Expo Consult+Service. Odjezdje 24. 5., návrat po návštěvě veletrhu je 25. 5. Návštěvníci z ČR a SR mohou využít zlevněnévstupenky za Kč a dotované zájezdy. Všechno lze objednat přes www.expocs.cz14 3/2012


AUTOMATIZACEZNAMENÁ OPTIMALIZACI.Objevte všechny možnosti:na veletrhu AUTOMATICA 2012.5. mezinárodní veletrh proautomatizaci a mechatronikuMONTÁŽNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNIKAPRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ OBRAZU22.-25. května 2012 | Nové výstaviště MnichovROBOTIKA POZIČNÍ SYSTÉMYPOHONY BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKAŘÍDICÍ TECHNIKA SENSORIKANAPÁJECÍ TECHNIKA EXPO-Consult + Service, spol. s r. o.Brno | Tel. +420 545 176 158, 545 176 160 | info@expocs.cz


JARNÍ PŘEHLÍDKY ELEKTROTECHNIKY,ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACEA MĚŘICÍ TECHNIKYNOVINKY NEJVĚTŠÍCHLÍDRŮ V OBORUTRADIČNÍ SVÁTEK VŠECH ODBORNÍKŮ A FANDŮ Z OBORUELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACEA MODERNÍCH KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SE POMALUBLÍŽÍ. JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK VELETRHU AMPER PROBĚHNEV MODERNÍCH HALÁCH P, F A V NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI.Účast je opravdu hojná, zúčastní se více než600 významných vystavovatelů z tradičníchi nových oborů veletrhu. Prezentovat se budeopět globální elektrotechnický koncern Siemens,společnost OEZ, Turck, Phoenix Contact, Blumenbecker,Omron, B+R Automatizace, Festo, E.ONServisní, Autocont Contorol Systém, Tečin nebosvětová špička v technologiích pro automatizacia energetiku – společnost ABB. Veletrh bude evropskouveletržní premiérou také pro společnostNoark Electric Europe, jež je součástí nadnárodníhokoncernu s více než 25 000 zaměstnanci. V říjnu2011 vstoupila na český a slovenský trh a její hlavníčinnost, vývoj, výrobu a distribuci elektrotechnickýchpřístrojů a komponentů přestaví na stánkuč. 15 v hale P.Zajímavosti vystavovatelůTradiční dodavatel elektrotechnického materiálu,společnost Axima letos představí v hale V na stánkuč. 084 novinky ze svého portfolia zaměřené naprůmyslovou automatizaci, mezi které patří např.variace průmyslových rozváděčových topení německéhovýrobce RO/SE.K praktickému vyzkoušení na stánku 177 v hale Vbude výběr monitorovací techniky firmy Emos. Jdenapř. o atraktivní videotelefony s velkým 7“ barevnýmLCD displejem, sběrnicový systém V-BUS7nebo průmyslové kamery CCTV využívající špičkovétechnologie Sony Effio.Festo je předním celosvětovým dodavatelem v oblastiprocesní a průmyslové automatizace. Současněnabízí svým zákazníkům také školení a seminářepro rozšíření odborných znalostí. Dozvědět se víceo produktech a službách Festo můžete na stánku067 v hale V.Tradičním vystavovatelem veletrhu je i tuzemské obchodnízastoupení portugalského holdingu Efacec.Jde o předního světového výrobce silnoproudýchzařízení, transformátorů a automatizačních systémů.Své široké výrobní portfolio doplnil o kompaktnírozvaděč řady Fluofix GC s dálkovým ovládánímurčený do sítí s napěťovou hladinou 38.5 kV, kterýzájemci najdou v hale P, na stánku č. 190.Na venkovní ploše VP 06 předvede společnost E.ONServisní ukázky práce pod napětím na linkách 22 kV,k vidění budou nejrůznější typy svítidel a světelnýchzdrojů pro veřejné osvětlování a principy inteligentníchřídicích systémů pro veřejné osvětlení. Nastánku společnosti se pak zájemci dozvědí o novémsystému dálkových odečtů – Smart metering, zelenéhobonusu pro střešní FVE. Vyzkoušet si můžouelektroskútr a mnoho dalšího.Významný výrobce bezdrátového ovládání, společnostEnika.CZ působí také v oblasti instalační elektroniky,osvětlovací techniky, elektromechanickýchAMPER a Optonika20.–23. 3. 2012Electron13.–16. 3. 2012součástek a nabízí i komponenty pro automatizaci.Své novinky představí v hale P, na stánku č. 82.Švýcarský výrobce elektrických konektorů, Multi-ContactAG, bude prezentovat všechny své řady elektrickýchkonektorů skrze české zastoupení, společnostMulti-Contact Czech c/o Stäubli Systems s.r.o. Představenbude např. nový stíněný jednopólový konektor16BV-GS nebo modulární silový konektor (MPC),vymezený pro kolejové aplikace. Na stánku 26 v hale Fse bude též prezentovat robotová divize Stäubli Robotics,která je výrobcem 6osých a SCARA robotů.Omron Industrial Automation Business (IAB) představína svém stánku 17 v hale V automatizačníplatformu Sysmac - řízení jednoho stroje prostřednictvímjednoho připojení a jednoho softwaru.Na veletrhu v hale P se bude prezentovat na stánkuč. 178 i největší slovenský výrobce ocelových a betonovýchstožárů, společnost ELV Produkt a.s. Senec.Zajímavosti na veletržní půdě v hale V předvede nasvém stánku č. 61 i společnost Leonardo Technologys expozicí koncipovanou na lasery pro značení dolakovaného kartonu, skla, etiket nebo kovu.Z oblasti elektrotepelné techniky představí společnostDanfoss s.r.o. v hale P, stánek č. 22 ucelenářešení Devi. Jde o topné systémy v kombinacis inteligentní regulací termostatů nebo za pomocívyspělého bezdrátového systému. Firma Lintechv hale F na stánku 110 se zabývá laserovou technologií,stavbou jednoúčelových strojů a zakázkovouvýrobou. Společnost na veletrhu nabídne službuzakázkového značení výrobků a dílů, výrobu razidel,identifikačních a výrobních štítků včetně výrobyovládacích panelů. A nejen společnosti, které sezabývají elektronikou a elektrotechnikou budoupřítomní na veletrhu. Jedna z prestižních automobilek,francouzský Peugeot, představí na svém stánkuhybridní dieselovou novinku Peugeot 3008 Hybrid4,o které se podrobněji dočtete na str. 48, 49.Navštivte zajímavé konferencea seminářeNávštěvníci nejen z řad odborné veřejnosti se majímožnost přímo na výstavišti zúčastnit mnoha zajímavýchkonferencí a seminářů:20. března● seminář „Nové normy pro uzemňovánía návrh el. instalací“● konference „Perspektivy elektromobility“● konference „Perspektivy automatizace“21. března● seminář „Elektronické součástky a aplikace@ AMPER 2012“●seminář „Ochrana před bleskem po změnáchČSN EN 62305“● konference „Inteligentní budovy 2012“●konference „Poplachové systémy – projektovánía integrace v prostředí staveb“/pokračování na str. 18/16 3/2012


ekonomikaCeramiteC 2012Souběžně s mezinárodním veletrhem Automatica proběhne letos namnichovském výstavišti také další významná mezinárodní akce – veletrhCeramitec – nově s podtitulem „Technologie – inovace – materiály“.Výhodou pro návštěvníky je, že organizátoři umožnili návštěvníkům na jednuvstupenku přístup i na druhou akci. Co tedy bude v Mnichově ve čtyřech haláchna výstavní ploše 44 000 m 2 k vidění?Veletrh pokrývá široké spektrum oblastí – zastoupeny jsou suroviny, hrubáa jemná keramika, ohnivzdorná keramika, prášková metalurgie, technickákeramika a prakticky vše, co s těmito obory souvisí. V rámci branže tak Ceramitecpokrývá prakticky vše - od klasické keramiky a zpracování surovin až pošpičkovou hi-tech keramiku a speciální průmyslové aplikace z oblasti technickékeramiky. Je proto logické, že přítomni budou prakticky všichni významní hráčiv oboru. Minulý ročník v roce 2009 se zúčastnilo 656 vystavovatelů (z tohovíce než polovina ze zahraničí z 35 zemí) a zhlédlo jej na 15 000 návštěvníkůz téměř pěti desítek zemí. Podobnou účast očekávají organizátoři i letos.Obdobně jako tehdy, jsou nejvíce zastoupeny firmy z Německa, Itálie, Francie,Velké Británie, Číny, Španělska, USA, Nizozemska či Turecka, v první desítcezemí s největším počtem vystavovatelů figuruje i ČR, odkud je přihlášeno(zatím) 7 vystavovatelů. V podstatě obdobnou strukturu vykazuje i statistikanávštěvníků, kteří se rekrutují především z řad profesionálů, což kopírujezaměření veletrhu. „Všichni klíčoví zástupci, kteří byli na minulém ročníku sezúčastní i letos, rostoucí trend vidíme hlavně u hrubé keramiky,“ konstatovalana tiskové konferenci k veletrhu tisková mluvčí Dr. Jutta Seitz.CERAMITEC 2012 zahájí panelová diskuse na téma „nákladová a energetickáefektivita“, což je i jedno z ústředních témat celého veletrhu. Každý výstavníden má speciální motto a je zaměřen na určité téma. Odborný svaz Práškovémetalurgie připravil např. na 22. května „Den práškové metalurgie“, kde se představítradiční i nové technologie a výrobní postupy pro výrobu dílů práškovoumetalurgií, inovace a technologie pro výrobu v keramickém průmyslu i novázařízení v tomto oboru. Následující 23. květen je pro změnu „Heavy Clay Day“,neboli Den hrubé keramiky zaměřený mj. na šetření zdrojů a energetickouúspornost. Na akci se bude poprvé podílet i evropská pracovní skupina ECTS(European Ceramic Technology Suppliers). Den technické keramiky připadána 24. května a jeho součástí bude i zapojení účastníků 10. Mezinárodníhosympozia o keramických materiálech a komponentech pro energetické a environmentálníaplikace, které se koná 20.–23. května v Drážďanech. A konečně25. května je na programu Den Indie, která je partnerskou zemí letošníhoveletrhu.Premiérově jsou na letošním ročníku jako novinka nabízeny i prohlídky s průvodcemzaměřené na nejzajímavější exponáty ke každému tématu, kterépředstavují doplněk veletržního programu. Různé trasy jsou zaměřeny na tématickéokruhy „Hrubá keramika“, „Technická keramika“ a „Energetická účinnost,pece, refraktory“. Účast je bezplatná, ale pro zájemce o ca 2,5 h specializovanéprohlídky je nutná předchozí závazná registrace.CERAMITEC 2012Technologie | Inovace | Materiálythe expertise22. – 25. května 2012Nové výstaviště MnichovNejlepší setkání v oboru:Využijte vůdčího potenciálu světovéhoveletrhu ve svůj prospěch..Jako globální lídr mezi oborovými veletrhy VásCERAMITEC přesvědčí vysokou mezinárodní účastía ve svém odvětví nejširší nabídkou strojů, přístrojů,zařízení, postupů, surovin a služeb pro keramickýprůmysl a práškovou metalurgii.Poznačte si datum22. – 25. května 2012Technická hi-tech keramika je klíčovou součástí řady moderních systémů, najdeme ji v autech,domácích spotřebičích i raketoplánechFoto: CeramTecKontakt:EXPO-Consult + Service, spol. s r.oTel. 545 176 158, 545 176 160info@expocs.czwww.ceramitec.de3/201217


Téma: Amper / electron 2012/pokračování ze str. 16/22. března● ●seminář „Cesty světla – nejkontroverznějšítémata v oblasti osvětlování“● ●seminář „DpS a vše kolem nich @ Amper 2012“● ●seminář „požární bezpečnost kabelovýchtras ve smyslu vyhl. mV 268/2011 Sb. a navazujícíchpředpisů a norem - praktické užitípři projektování a realizaci staveb“● ●konference „energie pro budoucnost VI – progresivnířešení energetické hospodárnostiprovozu domácností“● ●konference „moderní měřicí technika“Bal Seal zřizuje v ČeSkukancelář pro východní evropuSpolečnoSt Bal Seal engineering nedávno oznámilaotevření Své první východoevropSké poBočky v praze,S cílem zvýšit počet oBchodních příležitoStí a poSílitpozice v regionu. to Bude rovněž hlavním úkolem novéhooBlaStního oBchodního ředitele pro východní evropu.23. března● ●seminář „Spolehlivost v elektrotechnice2012“ a další.Další zajímavosti na trhuSpeciální pozornost bude opět věnována e-mobilitě,kde kromě konference „Perspektivy elektomobility“proběhne přímo na veletrhu výstava e-mobilů. Novinkouletošního ročníku je volba ELEKTROMOBILUROKU 2012. Odborná komise složená z motoristickýcha odborných elektrotechnických novinářůbude hodnotit nejen automobil jako takový, ale taképrogresivní technologie, inovace a přínos v oblastielektromobility. Nominované vozy se rekrutují odvýrobců automobilů prestižních značek, které jižuvedly elektromobil na evropský trh. V rámci veletrhuse budou moci návštěvníci seznámit s nominovanýmivozy a také si je osobně vyzkoušet.Kromě toho si budou moci také vyzkoušet „INTELI-GENTNÍ DŮM V PRAXI“, který připravila společnostEstelar v hale V, stánek č. 154. V rámci tohoto projektusi lze na vlastní dotek vyzkoušet, jaký je život v chytrémdomě vybaveném inteligentní elektroinstalací,seznámit se s ovládáním celého domu prostřednictvímtelevize, iPadu nebo mobilního telefonu.Nejen prezentace novinek a navázání novýchAmerický výrobce pružin, těsnění a produktůpro elektromagnetické stínění se už zanedlouhopo svém vzniku v roce 1958 zařadilk renomovaným světovým dodavatelům do různýchprůmyslových odvětví, včetně automobilovéhoa leteckého průmyslu, energetiky, pro ropnýa plynárenský průmysl až po zdravotní techniku.K dalšímu rozvoji v zemích východní Evropy byunikátní patentovanou technologii Bal Seal CantedCoil, která zvyšuje jejich spolehlivost a výkon.Kromě toho chce společnost posílit svou pozici napoli těsnicích technologií a položit „základní kámen“pro podporu dalšího růstu v zemích východní Evropya Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu.V souvislosti s otevřením nové kanceláře jmenovalafirma i nového oblastního ředitele pro východníEvropu. Stal se jím Tibor Jelenek, jehož výhodouv rozvoji obchodních kontaktů bude nepochybněi znalost hned několika jazyků používaných v regionujeho působnosti. Načasování zahájení provozunové kanceláře přišlo podle něj ve správný čas.„Mnoho firem z USA a západní Evropy nyní přesouvásvé výrobní závody do východoevropskéhoregionu. Dělají to nejen kvůli nízkým nákladům, aletaké kvůli dostupnosti velmi šikovných a vzdělanýchpracovníků, kteří jim umožní dosáhnout nejvyššíproduktivitu práce. A přesně to je oblast, kde jimmůže Bal Seal se svým týmem zkušených inženýrůobchodních kontraktů, ale také možnost poznata oslovit mladé talentované lidi z oboru, najítvhodné potenciální zaměstnance – i to je nověsoučástí veletrhu AMPER 2012.Toto setkání zástupců firem, odborných škol a studentů– AMPER CAREER DAY proběhne v pátek 23. 3.2012 a nabízí jedinečnou příležitost pro navázání komunikaces potenciálními budoucími zaměstnancivzdělanými v daném oboru a prostor pro přímoukonfrontaci s požadavky a názory uchazečů z oboru.V rámci veletrhu proběhne rovněž tradiční soutěžo nejpřínosnější exponát veletrhu ZLATÝ AMPER 2012.Do soutěže je přihlášeno 28 exponátů, které jsou svýmiparametry srovnatelné se světovou úrovní a reflektujísoučasné trendy vývoje ve svém oboru. Hodnocení exponátůbude provádět odborná komise letos v novémsložení pod vedením Prof. Ing. Radimíra Vrby, CSc. ■podrobněji o doprovodných akcíchna veletrhu najdete na www.amper.cz.měla nyní firmě pomoci i nově otevřená kancelářna Pankráci, v blízkosti historického centra města.Umožní ji lépe uspokojovat rostoucí poptávku průmyslovýchfirem ve východoevropském regionu,včetně Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunskaa také Ruska a dalších zemí.Wayne Young, obchodní ředitel Bal Seal pro Evropu,z amsterdamské kanceláře firmy říká, že v rozhodnutíotevřít novou kancelář v Praze sehrála roli řadarůzných ekonomických a kulturních faktorů. „Prahaje po celou dobu její více než tisícileté existencepolitickým, kulturním a hospodářským centremEvropy. Považujeme tento projekt za bezpečnouinvestici do oblasti se stabilním sociálním a politickýmsystémem a silnou orientací na výzkum a vývoj,“říká Wayne Young. Podle jeho slov vybudovalafirma novou pobočku s cílem zlepšit podporu prodosavadní zákazníky z východní Evropy a také získatnové zákazníky pro speciální pružiny využívajícía více než 120 patenty nabídnout užitečné produktya služby pro zlepšení konkurenceschopnosti– včetně např. vývoje nových materiálů a řešenípro specifické účely či aplikace,“ konstatuje TiborJelenek. ■Více informací o produktech a službách firmyBal Seal získáte na www.balseal.com.18 3/2012


GET MORE.POWER DENSITY DESIGN FLEXIBILITY CONTACT RELIABILITYCanted coil spring electrical contactshelp you get more performance and efficiencyout of the equipment you make for power management.Hall P, Stand 224sales@balseal.com+420 606 681 430Simply a better solution.


Téma: Amper / electron 2012Optimalizace řízení strOjůFirma Festo patří k těm dodavatelům automatizační techniky, kteří nové trendy nejen podporují,ale často i sami tvoří. moderní stroje vyžadují stále větší objem řídicích signálů, ale jaktakové signály optimálně zpracovat? roli hraje nejen jejich počet, ale i rozmístění po stroji,délky kabelů, přístupnost, atd.Nejrůznější topologii řízení stroje zvládne platformapro řízení strojů pod názvem CPX. Jdeo stavebnici elektronických (a pneumatických)modulů, které mohou pracovat s mnoharůznými signály. Kromě běžných binárních vstupůa výstupů zde najdeme také standardní analogové– většinou s možností přepínání proud/napětí s rozsahem0-20 mA, 4-20 mA, resp. 0-10 V. Dalšími modulyjsou vstupy pro termočlánky nebo odporováteplotní čidla, opět s přepínáním na konkrétní typ.Snímat lze také tlak stlačeného vzduchu – modulobsahuje čtyři čidla s rozsahem 0 až10 barů nebo– 1 až +1 bar. K dispozici je také modul pro odměřovánípolohy, ať už potenciometrem, bezdotykově(Temposonic), nebo inkrementálním magnetickýmsnímačem. Do světa elektrických pohonů vedemodul pro řízení až dvou manipulátorů se čtyřmiosami (serva, krokové motory, stejnosměrné motory,lineární elektromotory) nebo modul pro příméřízení jednotlivých motorů. Pomocí modulu CMAXlze polohovat také pneumatické pohony/serva.Pneumatická část s interní komunikací může obsahovatlibovolnou kombinaci různých velikostíventilů, proporcionálních redukčních ventilů i tlakovýchčidel. Interní komunikace dovolí připojitvelký počet ventilů a také rozdělit jejich napájenína několik sekcí a odpojovat je navzájem nezávisleod elektrického zdroje, znamená též vynikající diagnostiku.Obrazně řečeno – elektronika se stěhujei mezi pneumatiku.Obr. 1: Modularita terminálů CPXStavebnice dovoluje kdykoliv snadno a rychlevyměnit, odebrat nebo doplnit nejen jednotlivémoduly, ale i techniku jejich připojení (sendvičovákonstrukce dovoluje libovolné změny modulů i konektorů– viz obr. 1).V případě potřeby lze terminál doplnit o periferníjednotky, které terminál rozšíří ve formě „pavouka“s až 16 nohami a až 64 podřízenými stanicemi (např.elektrické vstupy a výstupy, ventilové terminály,atd. – obr. 2), přesto se pro programátora systémustále jedná o jedinou stanici a jedinou adresu nasíti. Topologie instalace tak může být centrální,necentrální nebo dokonce hybridní.Pomocí všech signálů a především pomocí komunikacepo průmyslové síti tak terminál zvládneObr. 2: Rozšíření terminálu o periferie – hybridní topologieObr. 5: CPX/MPA – platforma pro řízení strojů20 3/2012


Téma: Amper / electron 2012rozvaděčů, bez složité kabeláže, s vynikajícím krytím.Příklad symbolizuje skutečnou integraci funkcív automatizaci a nastavuje nové směry, kterými setato oblast ubírá.Pokud máte zájem dozvědět se další informaceo výrobcích a službách společnosti Festo, můžetenás navštívit na našem stánku během veletrhuAmper v Brně. Naše expozice bude umístěnav pavilonu V, stánek číslo 67 a kromě zmíněnýchvýrobků, zde uvidíte zastoupení velké části sortimentu,který firma Festo nabízí. K dispozici budoutaké naši obchodně-techničtí poradci a specialistépro oblast elektrických pohonů. Těšíme se na Vašínávštěvu. ■Ing. Zdeněk Haumerwww.festo.czObr. 3: Automat v ovládacímmodulu termináluObr. 4: Komunikační modul proProfiNetřízení celého stroje – ovládací modul (šířky pouhých40 mm) obsahuje buď komunikační uzel pro průmyslovousíť (např. ProfiNet s optickou komunikací– viz obr. 4), nebo dokonce volně programovatelnýautomat (CEC – obr. 3), který si poradí nejens vysokým počtem signálů, ale zvládá napříkladi interpolaci elektrických pohonů ve 2D.Větší objem dat znamená přesnější informaceo zařízení, lepší diagnostiku a především možnostdistribuovaného řízení, kdy se o danou část technologiestará vždy lokální řízení. V takovém případěje na terminálu kromě komunikačního modului lokální automat, komunikující s ostatními (např.moduly z obr. 3 a 4).Na obr. 5 je symbolicky uveden příklad, co všelze pomocí terminálu CPX ovládat a řídit – bezMitsubishi ElEctric rozšiřujEřadu hMi Got1000Společnost mitsubishi electric rozšířila řadu operátorských panelů GOT1000 o nové modelyGT14, které mění standardy výkonu pro integrované terminály střední třídy o velikosti 5,7“.Operátorské panely s označením GT14 jsou HMIo velikosti 5,7“ dostupné v monochromatickém i barevnémprovedení obrazovky s rozlišením 320x240pixelů. Disponují celou řadou funkcí přinášejícíchvyšší flexibilitu a více možností ovládání systémů.Barevná verze se může pochlubit TFT obrazovkous 65 536 barvami a dosahuje tak větší ostrosti obrazuv porovnání s 256 barvami, které jsou v této tříděobvyklé. Monochromatická verze přináší STN displejs 16 stupni šedi. Obě verze poskytují LED podsvícení,analogové dotykové funkce, USB port na přednístraně panelu, slot na SD karty, krytí přední částiModely GT14 jsou dostupné v monochromatickém i barevném provedení obrazovky a disponujícelou řadou funkcí, které přinášejí vyšší flexibilitu a více možností ovládání systémů.panelu IP67f a možnost komunikace přes ethernet.Mezi klíčové vlastnosti modelu GT14 patří pokročilémožnosti komunikace. Porty RS232 a RS422/485 jsoustandardním vybavením, ethernet je volitelný. PanelyGT14 disponují funkcí „FA Transparent“, která umožňujepřipojenému PC přímo komunikovat s prvkyprůmyslové automatizace Mitsubishi Electric, jakojsou např. PLC, měniče a servopohony.USB porty umožňují jednoduchý přenos operačníhosystému a projektových dat a rovněž připojenímyši a klávesnice. Kromě obvyklého USB portuna zadní části terminálu má GT14 také jeden USBport na přední části panelu, cožusnadňuje přenosy dat bez nutnostiotevření rozvaděče. Předníčást panelu je chráněna krytímIP67f. Komunikační funkce pakuzavírá slot na SD kartu, díkykterému je možné provádět naSD karty sběr dat a zálohy/obnoveníprogramů PLC a parametrů.Panel GT14 umožňuje zaznamenávatdata ze vzdáleně připojenýchzařízení, jako jsou např.PLC nebo teplotní kontroléry,výstaviště Brnohala V | stánek 6720. – 23. 3. 2012www.festo.czdíky vestavěné RAM, která je schopna uchovat až2000 datových bodů. Data je možné poté ukládata přenášet na SD karty nebo paměťová USB zařízení.Mezi další funkce patří řízení a monitorováníaž dvou kanálů komponentů průmyslové automatizacepřipojených k GT14 přes sériové neboethernetové rozhraní. Pro umožnění současnéhopoužití více funkcí jsou zařízení GT14 vybavena9 MB flash pamětí.Model GT14 je kompatibilní s nástrojem GT Works 3pro návrh obrazovek, který poskytuje ucelenousadu běžných funkcí, objektů a tvarů. ■Mitsubishi Electric Corporation poskytuje vysocekvalitní produkty korporátním i běžnýmspotřebitelům na celém světě. Je uznávanoupřední společností v oblasti výroby, propagacea distribuce elektrického a elektronického vybavenípoužívaného pro zpracování informacía komunikaci, ve vesmírných projektech a satelitníkomunikaci, spotřebitelské elektronice,průmyslových technologiích, přenosu energiía stavebních zařízeních. Provozuje výzkumnáa vývojová centra, pobočky a výrobní závodyve více než 30 zemích světa.www.mitsubishi-automation-cz.com3/201221


Téma: Amper / electron 2012Dopřejte své výrobě automatizaci bez zbytečných limitůHL-G1: Měření senzoreMs přesností 0,5 mikronůVětšinou jsou uVáděny desítky technických „nej“, kterýmidodaVatelé argumentují, proč zVolit práVě jejich programoVatelnýautomat (plc) pro řízení aktuálního projektu.potřebujeme Však opraVdu Vykonat 100 instrukcí za 3 µs?minas a5 – servo pohony pro ty nejnáročnější aplikaceCo uživatel hlavně potřebuje je, aby zařízeníbez problémů fungovalo dle jeho představ,a to platí pro výběr řídicího systému, senzorů,pohonů atd. Pokud selže jedna část automatizačnítechniky většinou se „zastaví“ celý systém.Programovatelné automaty společnosti PanasonicElectric Works (PEW) na výše zmiňovanou rychlostreálně dosáhnou (řada FP2SH), ale je nutné sena výběr správné technologie podívat z většíhonadhledu. Má dodavatel zkušenosti s oborem nasazení?Je systém rozšiřitelný s ohledem na našestřednědobé a dlouhodobé plány? Má dodavatelPLC v portfoliu komplexní nabídku automatizačnítechniky, jako jsou operátorské panely, senzory,pohony, zdroje, koncové spínače atd.?Vzhledem k povaze nadnárodního dodavatele průmyslovýchřešení po celém světě má PEW zkušenostis dodávkou řídicích systémů různých velikostív mnoha průmyslových oborech. Nespornou výhodouje možnost „rozběhnout“ automatizační celkyod jednoho výrobce bez neduhů vzájemné nekompatibility.Senzory, laserové popisovače, kamerovésystémy, čtečky 2D kódu, čítače, časovače, servopohony,PLC, operátorské panely, zařízení pro LEDUV vytvrzování, ionizery a komunikační jednotkytvoří dobře fungující systém s logem Panasonic.Spotřeba energií konečně na uzděPrávě problematika úspor v oblasti spotřeby energiívedla Panasonic k vývoji široké nabídky Eco PowerMeterů a následného sofistikovaného zpracovánínaměřených dat. Snad nejlepší referencí je fakt, žePanasonic svá zařízení opravdu ve všech továrnáchpoužívá a naměřená data zpracovává celosvětově.Měřit lze výrobní linky, haly nebo dokonce konkrétnístroje. Jednotlivé měřicí body lze připojit k řídicímusystému přes RS485, prostřednictvím ethernetunebo bezdrátově a sledovat aktuální hodnoty.plc Fp0r pro řízení jednoúčelových strojů či výrobních celkůHodnoty z nepřipojených měřicích míst můžemepřenášet prostřednictvím SD karty a společně pakdata podrobit zpětné analýze, aby mohla být zahájenanezbytná a správná opatření pro zvýšeníenergetické účinnosti. Neustálé sledování a optimalizacejsou základním kamenem pro modernía efektivní hospodaření s energií.KW2G se odlišuje od ostatních „měřáků“ možnostívyužít rozšiřující moduly, kterými je pak umožněnoshromažďovat data z několika okruhů najednou.kW2g - při osazení všech rozšiřitelných modulů dokážeměřit až 16 jednofázových okruhůPro komunikaci s dalšími zařízeními má Eco PowerMeter rozhranní RS485 (Modbus RTU / MEWTO-COL) a pro rychlé připojení k PC je vybaven USB.Při osazení všech rozšiřitelných modulů dokážeměřit až 16 jednofázových okruhů. Zařízení můžeměřit elektrickou energii a paralelního sledovánípulzního vstupu - měření spotřeby vody, páry,vzduchu atd. Dobrým příkladem je využití u kompresorů,kde sledováním spotřeby elektrickéenergie k m 3 vyrobeného vzduchu můžeme přináhlé změně poměru předvídat závadu zařízenís velkou pravděpodobností.Oči a uši řídicí jednotkyBezpečnostní závory Panasonic nacházejí uplatněnínejen v náročném automobilovém průmyslu, ale vevšech oborech průmyslové výroby. V provozech, kdepři obsluze obráběcích strojů může dojít ke zranění,patří ochrana prstů, rukou či paží nebo nohou mezipotřebný bezpečnostní standard. Řada SF4C jsounejtenčí bezpečnostní závory na světě, a tak pomontáži do prostupu „nekrade“ šířku a je tam stáledostatek prostoru pro zakládání výrobku či jakoukolivdalší manipulaci. Další výhodou jsou uživatelskynastavitelné červené a zelené LED vestavěné přímodo těla závory, které přinášejí okamžitou zpětnouvazbu o aktuálním stavu závory či aplikované funkci.Kromě bezpečnostních závor a 3D skenerů je z širokénabídky možno vybrat senzory pro detekcipřítomnosti, barvy, senzory měřící, senzory elektrostatickéhonáboje atd.V oblasti měření jsou přesnost a kvalita senzorůklíčovými parametry, které ovlivní celé další zpracování.Pokud něco nezměříme nebo změřímenepřesně, chybu se nám nepodaří eliminovat sebelepšímnásledným výpočtem. Příkladem přesnéhoměřicího laserového senzoru s rozlišením 0,5 mikronůje HL-G1, který je k dispozici pro vzdálenosti30, 50, 85 a 120 mm. Svými parametry, digitálnímdisplejem, třemi digitálními výstupy a dvěmaanalogovými výstupy (4-20 mA, 0-10 V) je senzorprakticky ideální pro přesné průmyslové měřenís vysokou mírou opakovatelnosti.Automaty v několika hladináchPEW má k dispozici PLC v několika řadách od FPe,které je možné jednoduše naprogramovat i prostřednictvímtlačítek na panelu, přes modulární řaduFP0R, FPΣ a FPX až k nejvyššímu modelu FP2SH.Výběr vhodného PLC závisí na mnoha faktorech.Každopádně díky široké škále řídicích jednotek,rozšiřujících modulů a schopnosti komunikovatpo kabelu či bezdrátově je možné splnit téměřjakákoliv přání. V portfoliu jsou řídicí jednotky s reléovýmii tranzistorovými výstupy (PNP i NPN),šestipalcový dotykový panel pro venkovní použití – gt32-edigitálními i analogovými vstupy a širokou škálourozšiřitelných modulů. Právě vhodnou volbou modulůlze zajistit optimálně velký systém pro aktuálníprojekt. Řídicí jednotka FP2SH nemá žádné vstupyani výstupy a přesto použitím vhodných modulůlze dosáhnout systému obsluhujícího až 8192 I/O.U některých řad jsou funkce polohování součástízákladní jednotky, u jiných tuto funkci plní externímodul. Právě v modularitě je síla. Nestačí vám u nejnižšíhomodelu řady FPX 8 vstupů a 6 výstupů?22 3/2012


Téma: AMPER / Electron 2012Nevadí. Přidáte „add-on“ kazetu a tím potřebnérozšíříte. Vzhledem k tomu že se jedná o kartu,která se vkládá do konektoru na horní straně PLC,nikdy nenastanou problémy s místem v rozvaděči.Speciální moduly pro regulaci teploty, komunikaci,ovládání servopohonů, RTEX polohování či prorozšíření I/O jsou k dispozici.Samostatné operátorské panelyPanasonic byl iniciátorem a následně zakládajícímčlenem asociace PLC open, která jako první nastavilapevná pravidla pro principy programováníprogramovatelných automatů. Tím je samozřejmězaručeno, že vývojové prostředí FP Win Pro je plněkompatibilní se všemi mezinárodními standardynormy IEC 61131-3 (pro windows 2000/XP/Vista/Windows7). Nikdy se nestalo a ani nestane, že bypro nový HW PLC bylo nutno pořídit finančně náročnénové vývojové prostředí. Vždy nové typy PLCse do systému postupně doplňují buď v novýchverzích, nebo prostřednictvím upgradu, a zpětnákompatibilita se staršími typy je vždy zachována.PLC se instalují na lištu DIN v rozvodné skříni a nenítedy praktické, aby byl displej jeho součástí. Rozumnějšíje použít operá torský dotykový panel, kterýlze snadno pro pojit s PLC, a který tak může být nasnadno přístupném místě. Panely Panasonic řadyGT a GN s krytím IP65 až IP67 do náročných průmyslovýchprovozů se vyznačují dobrou komunikacís PLC PEW i jiných výrobců.Servopohony od 50 do 5000 WServopohony Panasonic série Minas A5 jsou standardněvybaveny funkcí „Bezpečné zastavení“ (STO= Safe Torque Off ). Skutečnost, že bezpečnostnífunkce jsou začleněny do servopohonu, umožňujepo vzniku bezpečnostního incidentu (spínačnouzového zastavení, bezpečnostní světelné závory,ochranné dveře atd.) jednodušší a rychlejšínaběhnutí linky do normálního provozu. ServopohonyMinas A5 najdou uplatnění v jakýchkolivprojektech včetně náročných aplikací v souladus ČSN EN 61508, EN62061 a ISO13849-1.S odezvou 2 kHz patří mezi nejrychlejší pohonytéto kategorie. Kromě svých pokročilých kontrolníchfunkcí je MINAS A5 vybaven architekturouLSI, která umožňuje ultra rychlý provoz systému.Díky 10pólovému rotoru bylo dosaženo nízkéhotočivého momentu a velmi stabilní rychlosti.Dvaceti bitové ovládání (1,04 milionů pulsů najednu otáčku) umožňuje mimořádně rychléa přesné polohování a zajišťuje plynulejší provoz.Dále je možné využít automatické či ručněnastavitelné filtry pro eliminaci vibrací při zastaveníLED UV vytvrzování s výkonem 12 800 mW/cm 2stroje. S ohledem na zmíněné vlastnosti a rychlouodezvu jsou Minas A5 vhodná pro náročné aplikacev široké škále třeba i nepřetržitých provozůs důrazem na přesnost.Senzory tlaku s duálním displejem jako standardUV vytvrzování na bázi LEDV mnoha rozličných aplikacích, jako třeba při výroběrelé, injekčních stříkaček, motorů, DVD, kde je třebaUV záření k vytvrzování rozličných substrátů, seuplatní zařízení UJ30/35, kde jako zdroj světla je použitaLED technologie. Oproti klasickým zařízeníms UV lampou se UJ30/35 vyznačuje především nižšíspotřebou, bezúdržbovým provozem, minimálnímodpadním teplem vyzařujícím do okolí, kratším časemvytvrzování díky lepšímu směřování světelnéhopaprsku a provozem bez dodatečného chlazeníi při non-stop nasazení. Spolu se zpětnou vazboukontroly teploty je garantována stabilita světelnéhopaprsku s maximální odchylkou 2 % a maximálnívýkon (plynule nastavitelný) až do 12 800 mW/cm 2 .K zařízení lze připojit až čtyři hlavy s různou velikostíči tvarem paprsku a lze je použít pro samostatnéaplikace (k dispozici až 10 m dlouhé kabely) nebopaprsky jednotlivých hlav vhodně kombinovat. Životnostemitujících hlav, kde výstupní paprsek můžebýt přímý nebo pod úhlem 90°, je při maximálnímvýkonu 20 000 h čistého času. Aktuální projektyukazují, že zařízení se hodí nejen do automatizovanévýroby, kde o spouštění jednotlivých vytvrzovacíchhlavic se stará PLC s příslušnými senzory polohy, aletaké do ruční výroby, kde si operátor spíná hlavicedle potřeby nožním či jiným spínačem.PEW v oboru průmyslové automatizace nabízí komplexnířešení komponenty jedné značky. Jejichoptimální možnosti propojení a komunikace vedouk úspoře času a tím i finančních prostředků, jak přiřešení celého projektu na klíč, tak při dodatečnéintegraci do stávajícího systému.Výrobu nezrychlí, pokud jedna část bude „super moderní“… bohužel to platí právě naopak … celková produkceje závislá a přímo ovlivněna nejslabším článkemvýrobního řetězce. Vhodná kombinace automatizačnítechniky z portfolia společnost Panasonic zajistí optimálnívýrobu. Určitě ne všechny řídicí systémy musízpracovat instrukci za 0,03 µs, ale určitě většina pracujespolehlivě v široké škále aplikací po celém světě. ■Eco Power Meter- měření spotřeby bez kompromisůKomplexní sortiment výrobkůpro bezpečnou automatizaciPanasonic Electric Works Czech s.r.o.AC Platinium, Veveří 111, 616 00 BrnoTel: (+420) 541 217 001, Fax: (+420) 541 217 101E-Mail (CZ): info.pewczs@eu.panasonic.com3/201223


Téma: Amper / electron 2012RegulátoR buzení musí umožňovatspolehlivé a přesné měřeníVětšina elektrické energie je vyráběna pomocí synchronních alternátorů. Jakost a spolehlivostdodávky je významně ovlivňována regulátorem buzení alternátoru. Buzení ovlivňuje nejennapětí a velikost jalového výkonu, ale též může v přechodových stavech tlumit systémové kmity.Moderní číslicový regulátor je tvořen kompaktníjednotkou, která v sobě sdružuje analogové obvody,programovatelná pole, mikroprocesory, komunikace,vstupně-výstupní obvody a fázové řízenítyristorů. Příkladem inovativního regulátoru, kterýpoužívá nové perspektivní obvody, je kompaktníregulátor buzení AVR Z110A firmy ZAT a.s. Jehoalgoritmy jsou vyvíjené v univerzálním prostředíZAT IDE, které slouží i ke konfiguraci ostatníchproduktů firmy. Firmware i aplikační softwareregulátoru je snadno modifikovatelný a je tedymožné vyhovět speciálním požadavkům zákazníka.Použití moderní součástkové základny, zvláště pakprogramovatelného logického pole, umožňujevysoké frekvence vzorkování harmonických signálů,které se projeví ve vysoké přesnosti měření a jehoodolnosti vůči rušení.na logické pole značně ulevilo požadavkům navýkon procesorů a umožnilo provádět výpočtyefektivních hodnot a výkonů z jemně vzorkovanýchsignálů. Stávající řešení umožňuje použít vzorkovacífrekvenci 200 kHz. Společně s využitím 16bitovýchpřevodníků dosahuje měření vysoké přesnosti.Bloky pro regulaci a uživatelskýmodulVlastní algoritmus regulátoru buzení je vytvořenlogickým automatem, který je naprogramovánv uživatelském modulu. Automat zajišťuje správnéspouštění a propojení jednotlivých bloků regulátoru.Základním blokem je selektorový regulátor,který zajišťuje P (I) regulaci budicího proudu, P regulacistatorového napětí při regulaci naprázdnonebo PI regulaci statorového napětí přifázovanéhoZvláštním blokem, který obsahuje jak logické, tak i spojitéřízení, je fázovač a synchronizátor. Synchronizátorzajišťuje srovnání frekvence generátoru na frekvencisítě pomocí povelů do řídicího systému turbíny. Srovnáníotáček se neprovádí zcela přesně, ale na volitelnouhodnotu skluzu. Fázovač vysílá s předstihem povelna generátorový vypínač tak, aby k přifázování došlopři nulovém rozdílu fáze. Pro přifázování je tedy nutnáshoda dvou zařízení – fázovače a kontrolního obvodu.Proto byl v ZATu vyvinut i samostatný kontrolní obvod,který nezávisle měří a blokuje povel k fázování.Regulátor buzení je pomocí komunikace spojens monitorovacím panelovým počítačem, který jeumístěn obvykle na dveřích budicí soupravy. Počítačumožňuje obsluze sledovat a ovládat důležitéveličiny generátoru (viz. obr 2).Přínosy inovaceVšechny funkce a možnosti aplikací vyvinuté proregulátor ZAT AVR Z110A jsou kompatibilní s novouřadou řídicích systémů ZAT SandRA Z100. Jdeo speciální aplikaci ŘS, která rozšiřuje možnostinasazení systémů ZAT. Pro uživatele přináší možnostpoužití ŘS pro různé technologie od jednoho výrobcev rámci jednotné instrumentace a vývojové,konstrukční a výrobní základny jednoho dodavateleObr. 1 Provedení regulátoru buzení ZAT AVR Z110AObr. 2 Zobrazení ovládacího a monitorovacího prostředíHW regulátoru a firmwareRegulátor buzení je řešen jako jednodeskový modul.Na desce plošných spojů jsou integroványlogické a spojité vstupy a výstupy, fázové řízenítyristorů, programovatelná pole, dva jednočipovémikropočítače architektury ARM a komunikačníadaptéry CAN, USB, RS232 a Ethernet. Deska regulátoruopatřená konektory a svorkovnicemi jeumístěna v plechové skříňce, která je uzpůsobenápro umístění do rozvaděče (viz obr. 1). Všechny spojitévstupy a výstupy jsou galvanicky oddělené. Běhuživatelských modulů zajišťuje exekutiva reálnéhočasu s rozlišením 1 ms. Exekutiva umožňuje spouštětúlohy v pevné periodě i úlohy asynchronní.Debugger, který běží na servisním PC propojenýmpřes USB, umožňuje zobrazení a modifikaci proměnnýcha jejich zobrazování v grafech. Speciálnífirmware regulátoru buzení zajišťuje složitá měřeníefektivních hodnot a výkonů, filtraci signálů a řízenítyristorového můstku. Přesunutí této části algoritmůgenerátoru. Do sčítacího bloku jsou kromě měřenéhodnoty statorového napětí přičítány výstupy dalšíchbloků. Jde o tzv. statiku, stabilizační derivačníčlen, omezovače a systémový stabilizátor. Statikamodifikuje regulační odchylku podle velikostidodávaného jalového výkonu. Omezovače buďse zpožděním, nebo okamžitě zabraňují provozustroje mimo pracovní oblast generátoru. Hlídačmeze podbuzení reaguje okamžitě a jeho zásah sepřičítá, což způsobí přibuzení. Zásah hlídače je navíczávislý na velikosti svorkového napětí generátoru.Bez zpoždění působí též omezovač statorovéhonapětí, ten naopak snižuje buzení. Omezovačestatorového a rotorového proudu působí se zpožděnímv závislosti na velikosti proudu, od určitéúrovně přetížení je jejich zásah okamžitý. Systémovýstabilizátor tlumí kývání rotoru, ke kterému docházípři přechodových dějích v rozvodné soustavě. V regulátorujsou implementovány bloky systémovéhostabilizátoru PSS2A i PSS3B.a výrobce zároveň. HW i SW regulátoru buzení bylvyvinut za podpory grantu MPO ČR 2A-3TP1/023.Vlastnosti nového kontroléru plně splňují všechnypožadavky kladené na řízení synchronních generátorůlibovolných výrobců a výkonů. Hodí se tedy prorekonstrukce starších budicích souprav i pro novéaplikace budicích souprav vyžadující nejmodernějšía nejpřesnější řízení energetických bloků.Možnosti uplatněníPrimární použití kontroléru AVR Z110A je k regulacinapětí generátorů. Dále pak umožňuje regulacijalového výkonu a regulaci účiníku. Vzhledemk integrovanému fázovému řízení a širokým možnostemměření je možné jeho využití pro libovolnouaplikaci, která jako akční člen používá řízenýtyristorový můstek. Příkladem mohou být aplikace,kde je potřeba zdroj stejnosměrného proudu, např.zdroj proudu pro SS motor nebo pro plazmatron. ■Ing. Mirek Hořan, ZAT a. s.24 3/2012


Téma: Amper / electron 2012Pražské veletrhy elektrotechnikynabídnou odbornost i zábavuDruhý ročník mezinárodního veletrhu For electron a jeho souběžných veletrhů For energo– 1. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie a For Automation – 1. mezinárodníveletrh automatizační, regulační a měřicí techniky, je za dveřmi. Toto setkání odborníkůz oborů elektroniky, elektrotechniky a energetiky se bude konat ve dnech 13.–16. 3. 2012v pVA eXpO prAHA.Doprovodný programBěhem celého veletrhu budou probíhat přednášky,konference a semináře na aktuální témata, kterájsou připravována ve spolupráci s předními odborníkya významnými organizacemi jednotlivýchoborů. Stěžejním tématem pro letošní ročník budeE-mobilita v dopravě. Dílčími tématy budou: E--mobilita a její rozvoj (Lithium – vzduchová baterie,nová technologie pro elektromobilitu a skladováníelektřiny, první zkušenosti z projektu Praha elektromobilnía potenciál jeho dalšího rozvoje), Využitípotenciálu e-mobility (Autobus s trihybridním pohonem,světový unikát, koncepty elektromobilůa bonus: Zážitky ze 4000 km dlouhého závoduelektromobilů WAWE 2011).Společnost Sdělovací technika bude pořádat přednáškyna téma: Český elektrotechnický a elektronickýprůmysl (aktuální informace o jednomz nejvýznamnějších odvětví české ekonomiky, jehotransformaci, úspěšných projektech, zahraničníchinvesticích a aktivitách designových, vývojovýcha testovacích center) a Moderní elektronické součástky(trendy a novinky v oblasti elektronickýchkonstrukčních prvků a jejich aplikací).Konferenci na téma Off-Grid v ČR 2012 – ostrovnísystémy v ČR uspořádá společnost b.i.d. services.Konference se pokusí nastínit vývoj tohoto odvětvív několika příštích letech, ukáže možnosti současnýchtechnologií a seznámí účastníky s případovýmistudiemi ostrovních režimů použitých v domácnostechi průmyslových areálech.Nebudou chybět ani soutěže a doprovodné akce.Pro návštěvníky bude před Vstupní halou I. připravenatestovací dráha elektromobilů a dalších elektroprostředků společností PRE a E.ON. Elektrokola sibudou moci návštěvníci vyzkoušet v hale č. 1.Pro ty, kteří mají soutěživého ducha, pak bude připravenaanketní otázka, po jejímž zodpovězenímohou vyhrát zajímavé ceny. Tuto soutěž najdouzájemci na informacích ve Vstupní hale I.Zaregistrujte se a získejte vstupenku za zvýhodněnýchpodmínekKaždý návštěvník, který se zaregistruje na stránkáchveletrhů For Electron, For Energo či For Automationmůže získat vstupenku za zvýhodněných podmínek.Více informací naleznete na www.electroncz.cz,www.forenergo.cz,www.forautomation.cz. ■ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9,tel.: +420 225 291 136, e-mail: electron@abf.cz2. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKYA ENERGETIKY2 nd INTERNATIONAL TRADE FAIR OF ELECTROTECHNICS, ELECTRONICSAND POWER ENGINEERINGSouběžné veletrhy / Simultaneously:FOR ENERGOFOR AUTOMATIONLETŇANY VÁS ZVOU!WELCOME TO THE EXHIBITION CENTRE PRAGUE LETNANY!www.electroncz.cz13. – 16. 3. 20123/201225


Téma: AMPER / Electron 2012KOMPAKTNÍ AUTOMATIZAČNÍ SVORKY– EFEKTIVNÍ VÝSTUP POŽADOVANÝCH HODNOTÚZKÉ ANALOGOVÉ SVORKY INLINE IB IL AO 2/UI-PAC OD FIRMY PHOENIXCONTACT JSOU KOMPAKTNÍ ALTERNATIVOU PRO VÝSTUP PROUDOVÝCHA NAPĚŤOVÝCH SIGNÁLŮ. TYTO ANALOGOVÉ SVORKY JSOU ŠIROKÉ POUHÝCH12 MM, MAJÍ DVA KANÁLY A NABÍZÍ PŘESNOST A VÝKON ZA DOSTUPNOU CENU.AMPER 2012pavilon P, stánek č. 47Dva analogové výstupy pracují synchronněs lokální sběrnicí s rozlišením 11 bitů plusznaménko a s přesností 0,1% konečnéhodnoty měřicího rozsahu. Dvouvodičový systémse používá pro připojení akčního členu. Podporujestandardní signály ±10 V, 0…10 V, 0...20 mA,4...20 mA a ±20 mA. Pomocí proudového signálulze spolehlivě ovládat zátěže až do 450 ohmů.Tuto analogovou výstupní svorku ideálně doplňujíkompaktní a cenově dostupné analogové vstupnísvorky IB IL AI 4/I-PAC a IB IL AI 4/U-PAC. Tyto svorkyumožňují měřit standardní signály 0 až 20 mA, 4 až20 mA, 0 až 10 V a ± 10 V. Čtyři diferenciální vstupypracují synchronně s lokální sběrnicí s dobou aktualizaceprocesních dat 250 µs pro všechny čtyři kanály.Kompaktní svorky Inline jsou rychlé a spolehlivé,zmenšují potřebné množství místa v rozvaděčia zároveň snižují náklady. To umožňuje použitítěchto svorek v dynamických aplikacích v oblastistrojírenství a také v sektoru vodního hospodářstvía infrastruktury.Přijďte navštívit náš stánek č. 47 v pavilonuP na veletrhu AMPER 2012 v Brně(20.–23. 3. 2012). Informace k získání volnévstupenky na veletrh najdete na našich wwwstránkách. Těšíme se na Vaši návštěvu. ■Nové tiskárnyšetrné k životnímuprostředíV řadách tiskáren BLUEMARK a THERMO-MARK přibyly novinky, které společnostPhoenix Contact bude prezentovat na svémstánku u příležitosti mezinárodního veletrhuAMPER.Tiskárna BLUEMARK CLED je vybavenatechnologií UV-LED, která zajišťuje za pomocíUV záření okamžité vytvrzení nanesené náplněv podobě zkapalněného plastu. Tiskárnase používá k potisku popisných plastovýchštítků UniCard pro značení svorek, vodičůa zařízení.Přednosti tiskárny:● nulová doba zaschnutí naneseného plastu napopisovací materiál,● vysoká odolnost proti chemikáliím, mechanickémuoděru a smazání,● plastová náplň obsahuje výhradně rozpouštědlašetrná k životnímu prostředí,● okamžitý tisk bez zahřívání – popsaný materiállze ihned použít pro montáž.Tiskárny THERMOMARK CARD a THERMO-MARK ROLl, určené ke značení svorek, kabelů,vodičů i zařízení, využívají pro tisk na popisný materiáltermotransferový tisk. THERMOMARK CARDtiskne na plastové štítky UniCard, THERMOMARKROLL tiskne štítky nebo tepelně smrštitelné návlekyumístěné na rolích. Obě tiskárny mají dotykovýLCD displej, kompaktní rozměry a dají se snadnopřenášet. Pomocí USB portu lze obě tiskárny připojitk počítači, čímž je zajištěna snadná instalace.Tiskárny komunikuji s vlastním projekčním a značicímsoftware Clip Project, jež je součástí dodávky,a který umožňuje snadnou výměnu dat. ■Analogová kavárna v pavilonu VVe spolupráci s technickým muzeem a VUTBrno připravila společnost Phoenix Contactdoprovodný zábavný program v Analogovékavárně, která bude umístěná v pavilonu V naveletrhu AMPER.Návštěvníci se zde budou moci občerstvit běhemnáročného dne v příjemně stylovém a historizujícímprostředí analogového věku. Personál v Analogovékavárně bude obsluhovat v dobovém oblečení a mezitímsi návštěvníci můžou prohlédnout zajímavéexponáty z historie elektrotechniky. Během dne sebude v kinokavárně promítat premiéra úvodního díluprvního elektrotechnického českého seriálu PhoenixContest, který bude vysílat i TV Elektrika. Žánrově jdeo komediální seriál s prvky sci-fi a napětí, ve kterémse prolíná firemní dnešní realita s fikcí. V rámci vývojeděje se v seriálu budou objevovat krom profesionálníchherců i současné osobnosti a postavy světačeské elektrotechniky. V rámci programu analogovékavárny proběhnou také přednášky z historie rozvojeelektrotechnického průmyslu v Čechách a na Moravě,pořádané fakultou elektrotechniky VUT Brno.Před návštěvou kavárny si určitě nezapomeňtevyzvednout bingo tiket na stánkuPhoenix Contact v pavilonu P, protože v kavárněse bude hrát právě tato zábavná hrao zajímavé ceny. ■PHOENIX CONTACT, s.r.o., Dornych 47b, 617 00 Brnotel.: 542 213 401, e-mail: obchod@phoenixcontact.comwww.phoenixcontact.cz26 3/2012


Téma: AMPER / Electron 2012NEJLEHČÍ A NEJODOLNĚJŠÍ!NOVÉ TERMOKAMERY FLUKE ŘADYTI(R) 125, 110 a 100SPOLEČNOST FLUKE S HRDOSTÍ PŘEDSTAVUJE ZCELA NOVOU ŘADUTERMOKAMER, KTERÉ JSOU ÚČELNĚ KONSTRUOVÁNY TAK, ABYPOMOHLY UŽIVATELŮM VYKONAT VÍCE PRÁCE ZA KRATŠÍ DOBU,A TO I V TOM NEJDRSNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ.Projekt, který by normálně zabral hodinu, lzenyní s novou termokamerou dokončit za párminut. Nejnovější řada termokamer FLUKEjsou nejlehčí a nejodolnější profesionální výrobkytohoto druhu, jaké lze v současnosti na trhu koupit.Systém ostření IR-OptiFlexS využitím revolučního a mimořádně odolnéhosystému ostřeni Fluke lze odhalit problémy mnohemrychleji. Systém ostření IR-OptiFlex dosahujeoptimálního zaostření kombinaci objektivu s pevnýmostřením, který usnadňuje použití s flexibilitoumanuálního ostření v jedné kameře.Technologie IR-Fusion®Termokamera disponuje intuitivní technologiíIR-Fusion, nejlepší v oboru. Patentovaná technologiespolečnosti Fluke zajišťuje sloučení digitálnícha infračervených snímků do jediného záběrua umožňuje přesnou dokumentaci problematickýchoblastí.Odolné provedenía ovládání jednou rukouLehká profesionální kamera nabízí uživatelům odolnosta spolehlivost. Zaostření lze provádět jedinýmstiskem. K dispozici je laserový ukazatel a svítilna.Intuitivní ovládání umožňuje pouze namířit a stisknout.Žádný jiný výrobce kromě společnosti FLUKEnenabízí odolnější a ergonomičtější přístroje.Záznam videa ve více režimechJediná dostupná termokamera umožňuje na problémovýchmístech zaznamenat video bez ostřeníve viditelném pásmu a infračerveném spektrus plným využitím možnosti technologie IR-Fusion.Obsluha může sledovat procesy v průběhu času,snadno vytvářet zprávy o vývoji infračervenéhospektra a vyhledávat další problémy.Systém poznámek IR-PhotoNotesPro přesné určení problematických oblastí umožňujetermokamera pořídit až tři digitální záběryke každému souboru. Lze přidat snímky zařízení,továrních štítků motorů, dceřiných pracovišť nebojiných užitečných informací.Elektronický kompasUžitečná funkce, která zajišťuje, aby z informacíbylo patrné, kde se daný problém nachází. Záznamz kompasu lze snadno zobrazit ve zpráváchi snímcích. ■NOVINKAna českém trhuElectron 2012hala 1, stánek A8AMPER 2012hala V, stánek č. 093Ahlborn měřicí a regulační technika spol s r.o.,Dvorecká 359/4, 147 00 Praha 4, tel: 261 218 907,e-mail: ahlborn@ahlborn.cz, www.termokamery.czAutorizovaný distributortermokamer FLUKE3/201227


svítidel, tak i zdrojů světla. Běžné i nestandardní sloupy - v pozinkovanémnebo barevném provedení, na nichž jsou tato svítidla nainstalovaná, jsou oddodavatelů Vysto s.r.o. a Kooperativa v.o.d.V parku budou nainstalované jak standardní vysokotlaké sodíkové výbojky,tak svítidla řady COSMOPOLIS, dále LED svítidla s různými typy světla - teplé,studené a sadová svítidla. K vidění dále budou (z hlediska bezpečnosti) velmimoderní osvětlení přechodů pro chodce, svítidlo k nasvícení historickýchpamátek a architektonicky zajímavých objektů, různé typy slavnostníhoosvětlení veřejných prostranství, jako např. vánoční apod.„Rozlehlost našeho areálu - s komunikacemi mezi jednotlivými objekty - umožňujevyužít v každé modelové „ulici“ jiný druh osvětlení. Bude zde např. uliceVelká LEDková, kterou budou osvětlovat velká LED svítidla, ulice COSMOPO-LISová se svítidly určenými pro hlavní komunikace, ulice SODÍKová, osvětlenámenšími svítidly se sodíkovými zdroji, které jsou vhodné do bočních ulic a uliceMINI LEDková s různými typy barvy světla,“ vypočítává Jaromír Uhde. „Volnéplochy budou na ukázku osazeny dvěma druhy atypických sloupů s několikavýložníky, tzv. stromů, které se budou vyrábět pouze na objednávku na základěspecifikace zákazníka, pro konkrétní místo, které je třeba kvalitně nasvítit. Jdenapř. o parkoviště nebo manipulační plochy, na nichž je třeba s minimemsloupů, které by překážely plynulosti provozu, zajistit dobré osvětlení. Celkembude v technologickém parku prezentována komplexní přehlídka 39 ks a 10různých typů svítidel veřejného osvětlení. Všechna svítidla budou samostatněovládána a regulována dálkově systémem Philips CityTouch.“Do konce února by měl být brněnský technologický park VO hotový a sezahájením jeho provozu se počítá v dubnu. Na zahajovací prezentaci budousamozřejmě pozváni potenciální zájemci o rekonstrukci VO ze samosprávobcí. Park však bude po domluvě přístupný všem, kdo se o veřejné osvětlenízajímají.Další podobný technologický park veřejného osvětlení by měl vzniknouti v Českých Budějovicích. „Je to správná cesta, jak přiblížit a prakticky předvéstzákazníkům ze segmentu municipality vše, co je na trhu v oblasti VO a coje optimální právě pro jejich obec a město,“ konstatuje Jaromír Uhde. ■www.eon-servisni.czInnovationPerformanceQualityPOZVÁNKASetkáníobchodních partnerův rámci konání veletrhuAmpér 2012 v BrněTermín:20. - 22. 3. 2012 (12 00 - 18 00 )Místo:SMC Industrial Automation CZ s. r. o.Hudcova 78a, 612 00 BRNOMikrobus:zájemcům nabízíme odvoz z areálu BVV i dovoz zpětfi remním mikrobusem.Časy odjezdů: 12 00 13 30 15 00 16 30Místo odjezdů: označené stanoviště na parkovišti předpavilonem P.www.smc.czREPASE UMOŽŇUJE UŠETŘIT50 % NÁKLADŮ NA BATERIÍCHE.ON Servisní, s.r.o.si Vás dovoluje pozvat u příležitostikonání výstavy Amper do své expozicena volné ploše F, č. plochy VP 06.Kde Vás rádi seznámíme s naší pracía technologiemi, které používáme.Ceny trakčních baterií využívaných v nejrůznější technice, jež pro svůj provozvyžaduje velké množství energie, se pohybují v řádu desítek až stovek tisíc Kč.Vzhledem k tomu může být jejich repasování, umožňující ušetřit až polovinunákladů zajímavou možností. Podle firmy Grampol, která repasování trakčníchbaterií a autobaterií v ČR nabízí, lze za pouhou polovinu nákladů získat opětbaterii s původní 100% kapacitou. Každá baterie je rozebrána a všechny dílydůkladně zkontrolovány, případně vyměněny za nové. Ačkoli je technologiev ČR novinkou, v zahraničí se již několik let využívá a ušetřila tak společnostemnáklady za nové baterie v řádu desítek milionů Kč, které pak mohly firmy investovatjinam. Mezi klienty Grempolu patří i LG, Toyota, Nissan, Bosch, Linde,CAT, apod., ale i menší firmy a živnostníci. ■3/201229


Téma: AMPER / Electron 2012Seriál: LASER – PRINCIPY – APLIKACE – TECHNOLOGIE – TRENDYV minulém roce oslavil LASER jubilejní 50. výročí svého narození. V odborných i populárně--naučných periodikách se tím pádem nemohlo neodrazit zvýšeným počtem článků na tototéma. V ČR navíc proběhla odborná konference LASER 50 pořádaná Ústavem PřístrojovéTechniky AVČR.Na konferenci se poprvé setkali čeští technici a vědečtípracovníci z různých oborů, kteří mají codočinění s fenoménem nazývaným LASER, a tojak v širších souvislostech, počínaje historií, principya unikátními aplikacemi, tak i s ohledem naposlední konkrétní současné aplikace, globálnívývoj a trendy.V periodikách se taktéž objevovaly a objevujíčlánky, které poukazují na nové typy laserovýchsystémů, aplikace a obecný vývoj v této oblasti.Ne vždy jsou však tyto informace přesnéa objektivní. I vlastní terminologie je dost častozmatečná (např. kotoučový laser versus diskový),resp. zmiňují jen úzkou oblast vývoje bez pochopenívlastní podstaty a principů, a to ve vší úctěk autorům publikovaných článků. Dost často jdejen o doslovné překlady firemních prezentacírůzných výrobců.Na stránkách časopisu TechMagazín a souběžnětaké na webových stránkách www.techmagazin.czbudeme společně s firmou LAO – průmyslovésystémy s.r.o. uvádět ucelený seriál, který budemonitorovat přehled v oblasti laserových systémůa aplikacích a sledovat linii od obecného ke konkrétnímu.V tomto čísle, které nyní držíte v rukou,začneme teorií – základní princip laseru.V dalších číslech se pak budeme podrobněji věnovathlavním typům průmyslových laserů, rozeberemejejich principy a také zmíníme výhody a nevýhodypro různé průmyslové aplikace. Podrobněji se budemevěnovat samotným technologiím laserovéhořezání, svařování, značení, kalení, nanášení,… atd.Osvětlíme principy samotných technologií. A toi s ohledem na použitelnost jednotlivých typů laserůpro konkrétní aplikace. Dále pak podrobněji zmínímemožnosti laserových optických systémů, tzn.jak dovést laserový paprsek od vlastního laserovéhozdroje k samotnému obrobku. S aplikací pro různétypy průmyslových laserů. Dotkneme se i problémumetrologických aplikací / systémů využívajících laserpro měření různých fyzikálních veličin. Před koncemucelené řady článků seriálu se zaměříme na veškerésouvislosti ohledně tzv. laserové bezpečnostia příslušných norem. V posledním díle pak, který byměl končit v prosincovém vydání TechMagazínu,vás budeme informovat o unikátních laserovýchaplikacích s použitím speciálních typů laserů, takzvanýchUF (Ultra-Fast-lasery s velmi krátkou délkoupulsu (fs a ps)), popř. zaměříme téma na zajímavéaplikace v UV oblastech.Každý článek bude následně možné stáhnou nejenna webových stránkách www.techmagazin.cz, alei webových stránkách firmy LAO. ■ /jv/CO JE LASER A JEJICH HLAVNÍ DĚLENÍ (1. ČÁST)Od svého vzniku pronikl laser do všech možných odvětví lidské činnosti. Hlavní využití nalézáv průmyslu, medicíně, vědě a výzkumu, elektronice, zábavním průmyslu jakožto i ve zcela„běžných“ věcech jako jsou laserová ukazovátka, počítačové CD-ROM apod. V tomto seriálubychom proto chtěli postupně zasvětit čtenáře do tématiky laserů a jejich využití s důrazemna průmyslové aplikace.Základní princip laseruSlovo laser je zkratka pro „zesilování světla stimulovanouemisí záření“ z anglického Light Amplificationby Stimulated Emission of Radiation. Laser takobecně označuje optický zesilovač, který generujeelektromagnetické záření (světlo) pomocí procesustimulované emise fotonů, který vychází ze zákonůkvantové fyziky a termodynamiky.Obecné schéma laseru je zobrazeno na obr. 1.Základem laseru je aktivní prostředí, které jenějakým způsobem buzeno (opticky, elektrickyapod.). Buzením dodáváme do laseru energii,Obr. 1 Obecné schéma laserukterá je potom právě pomocí procesu stimulovanéemise vyzářena v podobě laserovéhosvazku. K tomu je zapotřebí ještě vytvořit tzv.optický rezonátor, který je nejčastěji tvořen odraznýmizrcadly.Jak se tedy dodaná energie do rezonátorupřemění na laserový svazek?Obecně můžeme říci, že aktivní prostředí vždyobsahuje „element“, který se může nacházet v základnímstavu s nižší energií nebo v excitovaném(vybuzeném) stavu s vyšší energií. Tímto elementemje nejčastěji atom, ale není tomu tak vždy(může to být např. vibrační stav molekuly, chemickávazba apod.). Pro tuto chvíli je důležité, žepři přechodu z vyššího do nižšího energetickéhostavu tento element vyzáří foton (kvantum elektromagnetickéhozáření). Tento zářivý přechod seděje spontánně sám od sebe a prostředí má vždysnahu být ve stavu s co nejnižší energií – ve stavutermodynamické rovnováhy. Právě díky buzenítento stav porušíme a převedeme aktivní prostředído excitovaného stavu, kdy je většina našich elementůve stavu s vyšší energií (tento stav se nazýváinverze populace). Teprve v tuto chvíli můžemeenergii dodanou aktivnímu prostředí přeměnit nalaserový svazek (proud fotonů) pomocí procesustimulované emise, který je zobrazen na obr. 2.Jde v podstatě o lavinovitý efekt, kdy nám fotondopadající na excitovaný atom způsobí (stimuluje)jeho přechod z horní na dolní energetickou hladinua při tom dojde k emisi dalšího fotonu. Jakfotony putují rezonátorem od jednoho zrcadlak druhému, jejich počet rapidně narůstá a docházík lavinovitému efektu a uvolnění energie v podoběproudu fotonů (svazek laseru) – viz obr. 3.Co dělá laserový svazektak unikátním?Důležité je, že při procesu stimulované emise mádopadající a emitovaný foton stejnou energii (frekvenci),stejný směr, polarizaci a fázi. Z toho plynouzákladní tři vlastnosti laseru, které ho odlišují odjiných zdrojů záření: Svazek laseru je:● Kolimovaný (tj. nerozbíhá se)● Monochromatický („jednobarevný“, tj. generovanéfotony mají stejnou frekvenci resp. vlnovoudélku)30 3/2012


Téma: AMPER / Electron 2012Obr. 2 Stimulovaná emiseObr. 3 Princip laseru● Koherentní (generované fotony jsou tzv. vefázi jak časové tak prostorové).Opakem je např. klasická žárovka, která generujezáření zcela „chaoticky“ a generuje fotony rozbíhajícíse do všech směrů, různých vlnových déleka s náhodnou fází. Právě díky těmto vlastnostem sestal laser tak cenným pomocníkem v tolika různýchaplikacích. U průmyslové aplikace se využívá zejménamožnosti fokusovat svazek laseru do malého bodua dosáhnout tak vysoké plošné hustoty energie,která je potřebná pro opracování daného materiálu(řezání, svařování, značení, kalení apod.). V jinýchaplikacích jako je např.holografie je zapotřebíhlavně vlastnosti koherence,atd.Základní dělenílaserůNejčastěji se lze setkats dělením laserůpodle typu aktivníhoprostředí:● Plynové lasery:Aktivním prostředímje zde plyn, který lze budit různými způsoby –elektricky, radio-frekvenčními vlnami, opticky atd.Typickým představitelem je např. HeHe (heliumneonový) a CO 2laser, který je v průmyslu velmidobře známý v řezacích aplikacích.● Pevnolátkové lasery: Aktivní prostředí je pevnálátka, nejčastěji monokrystal. Buzení je nejčastěji optické,a to buď výbojkami, nebo laserovými diodami.Typickým představitelem je Nd:YAG (prostředí jemonokrystal ytrium aluminium granátu dopovanéhoatomy neodymu), který se v průmyslu používáhlavně pro laserové řezání, značení a svařování.● Vláknové lasery: Speciální typ pevnolátkovýchlaserů, kde aktivní prostředí tvoří optickévlákno dopované atomy erbia (Er) neboyterbia (Yr). Buzení je pomocí laserových diod, jejichzáření je do aktivního vlákna přivedeno opětoptickým vláknem. Jde o tzv. vlákno-vlákno architekturua laser díky tomu neobsahuje žádnéopto-mechanické prvky jako zrcadla apod. Výkonydnes dosahují až 40 kW. V dnešní době se jednáo nejmodernější technologii pro průmyslové řezání,svařování a značení a podíl vláknových laserů natrhu neustále stoupá.● Polovodičové lasery: Aktivním prostředím jeelektricky čerpaná polovodičová dioda. Diodovélasery se pohybují od výkonu mW až do kW. Tytolasery mají vysokou účinnost, ale trpí nízkou kvalitouvýstupního svazku. Mohou být miniaturníchrozměrů (nízké výkony) a používají se v CD/DVDpřehrávačích, laserových tiskárnách apod. Diodovélasery s vysokým výkonem se v průmyslu používajízejména na svařování (kovů i plastů) a kalení.● Chemické lasery: Tyto lasery jsou buzeny chemickoureakcí a jsou schopny dodat ohromnémnožství energie v krátkém čase. Zájem o ně mápředevším armáda pro vojenské účely.● Excimer lasery: Speciální třída plynovýchlaserů buzených elektrickým výbojem. Aktivníelementem, který generuje záření je tzv. excimer(speciální molekula, kde je jedna z jejích složekv excitovaném stavu). Tyto lasery pracují v ultrafialovéoblasti (UV) a jejich hlavní použití je vefotolitografii v polovodičovém průmyslu.● Barvičkové lasery: Jako aktivní prostředí je použitoorganického barviva. Výhodou těchto laserůje jejich laditelnost – mohou zářit na více vlnovýchdélkách. Použití je zejména ve vědě a výzkumu.Další možné dělení laserů je podle typuvýstupního svazku.Zde je základní dělení na kontinuální (CW) a pulsnílasery. CW laser generuje souvislý výstupní výkon(zejména řezání, kalení,…), pulsní naopak generujelaserové pulsy. Pulsní lasery se dále dělípodle typu, jakým je puls generován. V průmysluje nejčastěji používáno tzv. Q-spínání, kdy lasergeneruje pulsy s délkou v řádu ns (zejménapro značení, gravírování) nebo pomocí pulsníhobuzení (např. výbojkami) s pulsy v řádech ms(laserové svařování). Speciální třídou jsou pak tzv.ultra-rychlé lasery, které generují pulsy v řádechps a fs (až 10–15s), které nejsou v průmyslu zatímpříliš rozšířeny kvůli jejich ceně. Nicméně jsou dobudoucna ideální pro mikro-obráběcí aplikace.Tolik pro pochopení základního principu laserua jejich hlavní dělení. V dalším díle seriálu se budemedetailněji věnovat hlavním typům průmyslovýchlaserů a jejich aplikacím. ■Ing. Miroslav NovákLAO-průmyslové systémySlavíme 20. výročí1992 - 2012ISO 9001:2011POSKYTUJEME PrOfESiOnáLní řEšEníLASErOvých TEchnOLOgiíPrůmyslové komplexní laserové technologieStandardní systémy a integraceZákaznická řešeníMěřicí a automatizované systémyPříslušenství, spotřební materiál a náhradní dílyškolení, konzultace a poradenstvíServis a technická podporaLAO - průmyslové systémy s.r.o.Na Floře 1328/4, 143 00 Praha 4Tel: +420 241 046 800 • E-mail: laser@lao.czwww.lao.cz


Téma: Amper / electron 2012ABB: přehlídkA špičkových řešení A nápAdůSpolečnost ABB představí ve své expozici na veletrhu Amper 2012 řadu technických a technologickýchnovinek a inovací od vysokonapěťových zařízení a rozvodných systémů, až poprodukty pro rezidenční sektor a domácnosti.Na svém stánku č. 16 v pavilonu p brněnskéhovýstaviště představí kromě jiných tyto novinky:Pro vysoké i nízké napětíV oblasti vysokonapěťových systémů nabízí ABBretrofit VN rozvaděčů. Spínací přístroje jsounejnamáhanější částí rozvodných zařízení, tudížnejrychleji stárnou a vyžadují zvláštní pozornostpři posuzování opotřebení a případné nutnostivýměny. Často tak dochází k situaci, kdy zařízeníjako celek nemá vážnější funkční problémy, aleúdržba zastaralých a opotřebených spínacích prvkůje neudržitelná. Pro tyto případy má ABB připravenořešení, ekonomicky výhodnou alternativu k jinaknutné výměně celého rozváděče.Kompaktní rozvaděčový systém Safeplus je určenpro distribuční sítě do 36 kV. Nabízí vynikající flexibilitudíky kombinaci plně modulárních a částečněmodulárních konfigurací ve spojení se standardnímdistribučním rozvaděčem SafeRing. Představuje takkompletní řešení pro distribuční sítě 12/24/36 kV.Tradiční součástí produktového portfolia jsou přístrojovétransformátory VVN. Jejich úkolemje poskytnout přesné vstupní údaje pro systémyjištění/ochran, ovládání a měření, včetně fakturačníchměření. Tyto transformátory vvn mají zaúkol především:●●transformovat proudy nebo napětí z jejich obvyklévysoké hodnoty na velikosti zpracovatelnéelektrickými ochranami a dalšími přístroji.●●oddělit sekundární obvody od primárních, kteréjsou připojeny k systémům velmi vysokého napětí.●●umožnit normalizaci elektrických ochran a dalšíchpřístrojů využitím pouze několika hodnot jmenovitýchsekundárních proudů a napětí.Pod označením Relion nabízí ABB skupinu výrobkůpro ovládání a ochranu energetických zařízení odvýroby přes přenos až po sekundární distribucielektrické energie.Kompaktní sekundární trafostanice řady Orion -budovy trafostanic této řady jsou betonové monobloky,učené pro transformaci VN/NN v distribučníchsoustavách do 22 kV v rozsahu výkonuinstalovaných olejových nebo suchých transformátorů400, 630, 1000 a 1600 kVA.rozvaděče mNS iS se svým unikátním systémem oddělovánísilových a ovládacích prostor nabízejí nejvyššímožnou úroveň bezpečnosti pro obsluhu a kontrolu.Kratší doby odstávky, méně času na hledání závada nižší zásoba náhradních dílů zaručují nižší nákladyna provoz zařízení. Při kombinaci MNS iS s dalšímivýkonovými a automatizačními technologiemi lzetechnicky lépe navrhnout, vyprojektovat a řídit rozvaděčovýsystém nízkého napětí v jediném systému.Řídicí systémy a PLCV části expozice věnované PLC se představí nejvýkonnějšíprocesorová jednotka pm592 v provedeníXC pro práci v obzvláště drsných podmínkách, novářada operátorských panelů Cp600 s vektorovougrafikou nebo s webovým mikroprohlížečem, inovovanéprogramovací prostředí pS501 Control BuilderPlus dle IEC61131-3 s programováním PLC funkcív jazyce C a integrovanými nástroji DriveManagerpro frekvenční měniče ABB, PlutoManager pro realizacibezpečnostních funkcí SIL3 a Panel Builderem600 pro tvorbu vizualizace na panelech CP600.Řídicí systémy v expozici zastupuje hlavně novýSystém 800xA 5.1, který nyní nabízí v rámciFP1 mnohá vylepšení klíčových funkcí. Jde zejménao systémovou integraci, podporu nejnovějšíchverzí ERP systémů, dávkové zpracování, programování,zobrazování a diagnostiku alarmů, virtualizacia mnoho dalších.Nejmenší DCS na světě - řada FreelanceŘada Freelance v aktuální verzi 9.2 nově podporujeinstalace pod Windows 7. Nyní je tedy možnéinstalovat OPC server, vývojový a operátorský nástrojtohoto nejmenšího DCS na světě pod 32 bit.verzemi Professional, Enterprise a Ultimate.Nová řada frekvenčních měničů AC S880Zcela novou řadu frekvenčních měničů AC S880představí Jednotka prodeje pohonů. Řada integrujeosvědčená řešení a technologie předchozích řad.Navíc přináší nové prvky pro zvýšení produktivity,zlepšení bezpečnosti a přispívá k úsporámelektrické energie ve všech odvětvích průmyslu.Součástí prezentace je také sortiment NEMA motorůBaldor s vyšší účinností, a mechanických částípohonů Dodge.Analytika, instrumentacea bezpečnostní technologieZ oblasti měření a regulace se představí nová řadainovativních snímačů tlaku 266x, která nacházíuplatnění zejména v průmyslu a energetice. Novářada je nástupcem dosavadních snímačů řady 264a 265, které si díky svým parametrům a spolehlivostizískaly značnou popularitu.Videografický zapisovač Sm 500F umožňujesběr a ukládání dat z různých druhů snímačů a jejichdalší zpracování a přenos. Na veletrhu se představíspolu s osvědčenými snímači teploty řady TSP, kompaktnímsnímačem tlaku 261 a kompaktní clonouOrimaster, používanou pro měření průtoku páry.Bezpečnostní systémyABB Jokab SafetyDynamické bezpečnostní obvody a rozsáhlé bezpečnostníprogramovatelné automaty (PLC) jsoupřevratnými myšlenkami, které byly realizoványv oblasti bezpečného řízení, kontroly a ochrany.PLC šetří počet vstupů, nabízí větší spolehlivost,jsou bezpečné a umožňují jednoduché připojovánía odpojování strojů pomocí All-Master jednotky.Domovní audio a video telefonyABB-WelcomeNové moderní domovní audio a video telefonyABB-Welcome přinášejí zajímavé možnostiv oblasti komunikace. Mimořádný komfort, vyššíbezpečnost a stylový design, umožňující sladitsystém v interiéru i s vnější architekturou. Kroměšpičkového dotykového video displeje a nabídkyhands-free telefonů v několika designových řadáchpatří k trumfům systému také intuitivní ovládánía snadná montáž díky pouze dvojvodičovétechnologii.K atraktivním exponátům bude patřit nepochybně novágenerace rychlonabíjecí stanice Terra pro rychlé dobíjenídvou elektromobilů současně32 3/2012


Téma: AMPER / Electron 2012Další ze zajímavých novinek prezentovaných na veletrhuje miniaturní jistič S 200 S s bezšroubovýmisvorkami. Díky technologii Easy-Connect, použitéu bezšroubových svorek kompaktních jističů, lze dalekorychleji a snáze dokončit vodičovou instalaci systémů,bez nutnosti použití nástrojů. Konce pevných či slaněnýchvodičů s koncovými návlačkami stačí jednodušezasunout do příslušné svorky, kde budou bezpečněuchyceny. Pro odpojení vodiče stačí pouze zatlačitna speciálně vyvinutou uvolňovací páčku, zabraňujícíjeho náhodnému uvolnění. Odpojení vodiče je takbezpečné, rychlejší a nevyžaduje žádný nástroj. ■Lovec blesků: Bleskosvod Pulsars včasnou emisí výbojeUnikátní funkce aktivního bleskosvoduje založena na včasné emisi specifickéhovstřícného výboje (Early Streamer Emissionsystem – ESE). Ještě dříve, než se náboj nahromadípřirozeným způsobem ke vstřícnémuvýboji, Pulsar generuje výboj, který serychle šíří s cílem zachytit blesk a nasměrujejej do země. Časový předstih oproti noduchému tyčovému bleskosvodu bylověřen v řadě laboratoří a zajišťuje zásadnípřídavnou jed-ochranu.Miniaturní jistič S 200 S s bezšroubovými svorkamiJE SNADNÉ OVLÁDAT SVŮJ DŮMA ŠETŘIT ENERGIEMIPředstavte si... jediným dotykem spustíte film, necháte zatáhnout žaluzie a obklopí vás prostorovýzvuk žádané hlasitosti… Po západu slunce se automaticky zapne venkovní osvětlení,celý dům se zamkne…Pokud jste mimo, lze vzdáleně nastavit topení či klimatizaci…to všeumožní chytrý domácí systém GILD.Co je chytrý systém GILDJde o komplexní systém inteligentní elektroinstalace,který spojuje nejvyšší nároky na komfort, ovládání,bezpečnost a design u rodinných domů i komerčníchbudov. Systém umožňuje ovládání všech elektrickýchsoučástí stavby, včetně regulace vytápění a zabezpečeníobjektu. Nabízí unikátní spojení moderní elektroinstalace,řídicího systému, zabezpečení a komerčníelektroniky. Maximální variabilita a možnosti systémuumožňují nasazení jak v jednoduchých instalacích(byty, rodinné domky), tak i v hotelech, penzionechnebo velkých komerčních budovách.Jak systém pracujeŘídicí a výkonové prvky systému jsou umístěnyv rozvaděčích. Každý rozvaděč obsahuje řídicíjednotku, která zajišťuje obsluhu ovládacíchprvků a následné ovládání silových okruhů.Všechny rozvaděče systému a jejich řídicí jednotkyjsou propojeny komunikační sběrnicí,která zajišťuje okamžitý přenos informací v rámcicelého objektu. Ovládací prvky systému jsousběrnicové a nízkonapěťové, což přináší předevšímprovozní bezpečnost a snadnou instalaci.Ovládacím prvkem může být libovolný vypínačjakéhokoliv výrobce, který zaujal designem nebobarvou. Toto řešení má v celkovém důsledku elektroinstalacevýznamný vliv na pořizovací cenu.Systém ovládá všechny světelné a vybrané zásuvkovéokruhy, žaluzie nebo rolety. Způsobovládání každého okruhu je dán uživatelskýmnaprogramováním. Žádný ovládací prvek nemápevnou vazbu na konkrétní okruh. Kdykoliv lzeměnit logiku ovládání a závislosti podle aktuálnípotřeby. Ovládat a stmívat lze jakékoliv světelnézdroje od klasických žárovek, přes úsporné ažpo zářivky apod.Důležitým rysem systému GILD je otevřenostpro další funkce, které mohou být libovolněnakonfigurovány dle požadavku investora. Dosystému je možno integrovat solární systémy,tepelná čerpadla, vyhřívání bazénů, sauny nebotřeba zavlažování trávníků. Všechny komponentyjsou samo-adresační, to znamená, že po zapojení(nebo výměně) se nový prvek automatickyidentifikuje a začne pracovat. Základní funkcesystému lze ihned po zapojení jednoduše programovatpomocí tlačítek a displeje na řídicí jednotce.Následně po dokončení stavby lze připojitk PC a dalším multimediálním prvkům a provádětpokročilé programování a monitorování nebodálkové ovládání všech funkcí. ■www.gildsystem.cz3/201233


Téma: AMPER / Electron 2012KONFEKCIOVANÉ FLEXIBILNÍ KABELY ReadyCableS dalším rozšířením řady konfekciovaných flexibilních kabelů ReadyCable přichází společnostHennlich Industrietechnik, která je výhradním zástupcem německé firmy igus GmbH pro ČR.Nabídka konfekciovaných vysoce flexibilních kabelůse rozšířila již na 1400 typů podle dvaceti výrobníchstandardů. Dosud společnost Hennlich Industrietechnikdodávala konfekciované kabely podle specifikacevýrobních standardů společností B&R, Baumüller, Beckhoff,Berger, Lahr Control, Danaher, Morión, ELAU, Fanuc,Fagor, Heidenhain, Lenze, NUM, Rexroth, SEW, Siemensa Stöber. Nyní jsou k dispozici také nové kabely podlestandardů Allen Bradley, Jetter, LTi DRiVES a Omron.ReadyCable jsou kompletním systémovým řešením,protože využívají kabely Chainflex také od firmy igusGmbH. Kabely tak mohou být dodávány jako silové,servo, čidlové, datové nebo ovládací. Jsou primárněurčeny pro použití s cyklickým namáháním na ohybnebo ve zkrutu.Kabely Chainflex lze dodat s pláštěm z PVC, PURnebo TPE. To je umožňuje použít v různých prostředích.Uplatnění tak nacházejí v prostředí přiteplotách od -35 do 100 °C, jsou odolné proti působeníolejů, hydrolýzy, kyselého nebo zásaditéhoprostředí. Poloměr ohybu začíná na 7,5násobkuvnějšího průměru kabelu. „Délku kabelu si můžeurčit sám zákazník. Není přitom omezen žádnýmminimálním objednaným množstvím a neplatížádné poplatky za řez,“ uvedl product manager prokabely ReadyCable Ing. Jan Švarc z divize Lin-techspolečnosti Hennlich Industrietechnik..Kabely Chainflex byly vyvinuty speciálně pro vedenív energetických řetězech. Všechny jsou dostupnés označením podle standardů výrobce pohonu.Pomocí digitálně řízeného vysokonapěťového testovacíhozařízení je zaručena funkčnost a správnáprůchodnost dodaných konfekciovaných kabelů.Hennlich Industrietechnik rovněž navrhuje a dodávákonfekciované kabely, které lze využít pro speciální potřebyzákazníka. „Lze tak navrhnout i takové, které jsouosazeny netypickými konektory či speciálními kabely.Takovéto nestandardizované propojovací kabely můžemenajít např. v testovacích linkách, v prostředcíchhromadné dopravy, na robotizovaných pracovištích činestandardních výrobních zařízeních,“ uvedl Švarc. ■www.hennlich.cz/lin-techKOMUNIKAČNÍ BRÁNOU KE VŠEMPRŮMYSLOVÝM SBĚRNICÍM PLCNová komunikační brána EU5C-SWD-EIP-MODTCP výrobce Eaton Elektrotechnikaje určena pro spojení systému SmartWire-DT s programovatelnými automaty.SmartWire-DT je komunikační systém pro efektivníspojení spínacích a řídicích prvků. S novou branouje možné nyní propojit systém SmartWire-DT s programovatelnýmiautomaty pomocí komunikačníchsítí EtherNet/IP nebo Modbus-TCP. Brána obsahujepřepínač 10/100 Mb/s a zjednodušuje konfiguraci sítís lineární topologií. Eaton tak nabízí připojení Smart-Wire-DT ke všem významným průmyslovým sběrnicím,běžně používanými výrobciprogramovatelných automatů.Diagnostické rozhraní zjednodušuje zprovozněnía pomáhá uživateli řešit problémy. Výkonnýsoftware pro konfiguraci a uvedení do provozuSWD-Assist usnadňuje nakonfigurovat síť Smart-Wire-DT. On-line funkce systému SWD-Assist pakzvláště pomáhají při prvních testech zapojení rozváděče,jež lze realizovat i bez připojeného PLC.Všechny vstupy a výstupy zařízení v síti Smart-Wire-DT mohou být vyexportovány a použityv programovacím prostředí PLC používanémjeho výrobcem (např. RSLogix 5000).Základní výhody systémuSmartWire-DT je inteligentní komunikační systémpro jednoduché zapojení tlačítek a dalších ovládacíchprvků, spínačů a ochran motorů. Nahrazujedřívější kabeláž řídicích signálů a odstraňuje nutnostpřivádět vstupní a výstupní signály až na odpovídajícísvorky PLC. Univerzální moduly SmartWire-DT mohounahrazovat komponenty, jako tlačítka, ochranymotorů nebo I/O moduly, s jejichž instalací se počítáaž v budoucnu při úpravách výrobního zařízení. ■DALŠÍ GENERACE POHONNÝCH JEDNOTEK PARKERNejnovější doplňky střídavých pohonů s proměnnou rychlostí představila společnost ParkerHannifin. AC30V je první ze zcela nové generace pohonných jednotek pro splnění specifickýchpožadavků na průmyslová čerpadla, ventilátory i další aplikace.Nový AC30V byl navržen s důrazem na jednoduchost,aniž by se ohrozila funkčnost pohonu. Zpočátkubude jednotka dostupná ve třech velikostech,které budou pokrývat výkonové spektrum 0,75 do18,5 kW v provedení IP 20. Později bude dostupnátaké verze s krytím IP 55 a výkonem až 110 kW.Stavebnicové řešení systému pohonů poskytlofirmě Parker možnost vytvořit sérii AC30, včetněupravených zákaznických variant pro ucelený řídicíproces nebo zvláštní individuální aplikace. Takovémodulární řešení rovněž snižuje množství různýchstavebnicových dílů na skladě a s tím spojené nákladyjak u distributora, tak i u koncového uživatele.Pro méně zkušené i schopné uživateleUživatelsky přívětivé ovládání umožňuje úplný a zcelajednoduchý intuitivní přístup ke všem funkcím pohonu.Podsvícený LCD displej může zobrazovatinformace v kterémkoli z 10 různých jazyků, včetnězjednodušené čínštiny. Pomocí zabudovaného konfiguračníhopomocníka (tzv. Wizard), který provádíuživatele krok za krokem celým postupem nastavenía automaticky se postará o všechny důležité parametrypohonu, mohou i méně zkušení uživatelé nakonfigurovatpohon během několika minut. Jakmile jekonfigurace dokončena, automatická funkce odladěnísystému zajistí optimalizaci pohonu s motorem. Parametrypohonu se mohou uložit na záložní paměťovouSD kartu, kterou lze použít i k nastavení dalších pohonů.Zabudovaná funkční makra pro řadu aplikací a funkcíPLC umožňují schopným uživatelům sestavit sofistikovanýřídicí systém, který by dříve vyžadoval nasazenísamostatného PLC. Rozšířenou flexibilitu může poskytnouti některá z mnoha již dostupných volitelnýcha přizpůsobitelných vstupních/výstupních karet.Volně stažitelný software „Drive Quicktool“ umožňujes minimálními nároky na řízení a diagnostikusnadno nakonfigurovat, monitorovat a řídit pohonjednoduše z laptopu. Je třeba zdůraznit, že tatojednoduchost negeneruje žádné funkční kompromisy,protože software umožňuje uživateli jak přímépřipojení na pohon, tak i připojení přes síť LAN. Automatickásoftwarová detekce IP adresy usnadňujeuživateli přesně identifikovat jednotlivé pohonyAC30 z jiných zařízení, které mohou být na stejné síti.Odolný systém i pro drsné podmínkyAC30V byl navržen pro použití i v nejnáročnějším prostředí.Tyto pohony s rozšířeným rozsahem pracovníchteplot 0 - 50 o C, odolnou povrchovou úpravou dle 3C3,zabudovaným filtrem EMC pro prostředí C2 a zabudovanoustejnosměrnou tlumivkou pro potlačenílineárních harmonickýchkmitů, mohoupracovat v jakýchkoliaplikacích. Splňujínormu EN61800-3,tudíž negativně neovlivňujíelektrickésystémy v blízkémokolí. ■34 3/2012


Téma: AMPER / Electron 2012SOLARIS DYNAMIC 3D FOCUS MODULRozdílná výška povrchu produktu si vyžaduje rozdílnou zaostřovací vzdálenost pro laserovouoptiku. Přídavný Dynamic 3D Z-axe modul umožňuje automatické, velmi rychlé a snadné přeostřenípaprsku. Výhodou je, že bez posuvu laseru je nyní možné mít rozdílnou zaostřovacívzdálenost, až o 45 mm.Dříve byla zaostřovací vzdálenost Solaris laserupřesně definována typem optiky a neměnná. V některýchaplikacích je produkt mimo tuto zaostřovacívzdálenost nebo máme dvě výškově rozdílné ploškya pak dochází k zvětšení značícího bodu laseruprávě přeostřením mimo zaostřovací vzdálenosta snížením výkonu pro značení. Vizuálně písmopak není ostré. Z toho důvodu je možné použítprávě zaostřování se Solaris Dynamic 3D Z-axemodul, přeostřující paprsek v Z ose. Doplňkovouinstalací Solaris Dynamic 3D modulu lze získat variabilnízaostřovací vzdálenost laseru a stopa a bodlaseru bude vždy správně zaostřen a písmo budes ostrým okrajem.Přeostřovací Solaris 3D Z-axe modul, měnící plynulezaostření optiky v rozmezí 45 mm se používá keznačení nestejně vzdálených povrchů, bez pohybuproduktu nebo laseru. Dynamické 3D přeostřeníse provádí rychlým elektronickým posunem dvoučoček v expandéru paprsku. V návrhovém softwareSolMark pro tvorbu značení je položka s hodnotoupro Z osu. Jde právě o hodnotu pro přeostření najinou vzdálenost od optiky laseru.S dynamickým 3D modulem získá uživatel perfektníznačení v různých vzdálenostech zaostřeníse zvyšující se rychlosti produkce, kdy přeostření jev hodnotách několika ms. Eliminuje se mechanickýpojezd laseru, a tedy i stabilita přesnosti značení,bez vlastního pohybu produktu nebo laseru.Použití Solaris Dynamic 3D Z-axemoduluNejčastější použití přídavného modulu je proznačení elektronických komponent, jako jsoujističe, stykače, patice elektrických komponentapod. Laser přeostřuje na rozdílné výšky produktua značení probíhá velmi rychle. Přeostřením se dostanelaser i do míst, kde nelze použít mechanickéznačení a může kopírovat i křivkové povrchy, jakojsou oblouky nebo válcové povrchy. Milisekundovýčas na přeostření nikterak nezpomalí produkcia vždy zaručí vysokou kvalitu stopy laserovéhopaprsku. ■Leonardo technology s.r.o.,Hlohovec 37, 691 43 Hlohovectel.: 777 584 636 (777 LT info),e-mail: haumer@LT.cz, www.LT.czekonomickýCO 2 laser250.000,- KèDNA v identifikacinajdete na výstavìAMPER Brno20.-23.3.2012stánek V-061www.LT.cz3/201235


Téma: Amper / electron 2012Jezdí po silnicích už více nežJeden a půl stoletíI když by se mohlo zdát, že elektromobily jsou výdobytkem moderní doby posedlé ekologickýmipožadavky, opak je pravdou: byly tu historicky mnohem dříve, než klasické automobily,a výkony tehdejších oldtimerů si kupodivu nijak nezadají ani s jejich dnešními hi-tech nástupci.První vozy poháněné elektromotory a napájenéakumulátory se objevily v Holandsku a v Itáliive 2. polovině 30. let 19. století. Zajímavé je,že jejich předchůdcem, který naznačil možnostipohonu díky elektrické energii z akumulátorů bylaloď – tam se totiž elektrický pohon objevil nejdříve.Šlo o první akumulátorovou loď na světě,kterou roku 1834 předvedl v Petrohradě na řeceNěvě německý fyzik Moritz Hermann von Jacobi.Úplně první skutečný elektromobil (jeho autorembyl profesor Sibrandus Stratingh z nizozemskéhoGroningenu) byl sestrojen už v roce 1835 – tedydesítky let před prvním automobilem se spalovacímmotorem.milník překonal belgický Camille Jenatzy se svýmelektromobilem Jamais Contente s aerodynamickouhliníkovou karoserií ve tvaru doutníku, už rokuElektromobil Lohner-Porsche s elektromotory v předníchkolech vystavený na Světové výstavě v Paříži roku 1900 měldojezd na baterie 60 km, a Porsche ho později vybavili spalovacím motorem k dobíjení akumulátorů, čímž vznikljeden z prvních hybridních vozů v historii1899. Elektromobil Torpédo KID dosáhl v roce 1902dokonce rychlosti téměř 170 km.h -1 .A co víc – i svým dojezdem si historické elektromobilyz počátku minulého století nijak nezadalys vozy, které představují současní inženýři jako hi--tech špičku. Elektromobily se dnes pyšní dojezdemv řádu desítek km, ty nejlepší ujedou na čistě elektrickýpohon kolem 200, špičkový Tesla Roadsterto dotáhl až na 500 km na jedno nabití. Rekordnídojezd tak dnes avizují spíše hybridní vozy využívajícíkombinaci běžného motoru a elektromotoru.Jenže už roku 1908 dosahoval vůz Fritchle ModelA Victoria na třítýdenní zkušební jízdě na jedno dobitívzdálenost v průměru 140 km (nejdelší ujetá vzdálenostčinila 170 km). A to navíc na běžných silnicíchv zimě, tedy v podmínkách, které jsou pro elektromobilnejhorší. Zdokumentován je i výkon vozuDetroit Electric, vyráběného na počátku minuléhostoletí, který ujel bez dobíjení 211 mil, tzn. 340 km.Ani dnes moderní elektromobilita a dobíjecí stanicenejsou nic nového pod sluncem. Ve Vídniuž v časech rakousko-uherské monarchie jezdilykočáry s elektrickým pohonem, které dobíjely svéakumulátory ze zásuvek instalovaných na chodníkupřed proslulou Sachrovou cukrárnou.Už před více než stoletím se objevily elektromobilyi u nás. Stavbou elektromobilů se zabýval také „českýEdison“ Ing. František Křižík – v roce 1895 představilElektromobily tak byly historicky první silničnímotorová vozidla vůbec. Ve svých počátcích seovšem podobaly spíše kočárům, z nichž často takékonstrukčně vycházely. Ale pozoruhodné je, žeuž pár let po svém nástupu výkonově nijak přílišnezaostávaly za těmi dnešními, dokonce spíšenaopak. V dobách, kdy byly spalovací motory ještěv plenkách si to už elektromobily svištěly rychlostípřesahující 100 km.h -1 . Tento historický rychlostnísvůj první elektromobil poháněný stejnosměrnýmelektromotorem o výkonu 3,6 kW, druhý realizovanýtyp byl opatřen v každém zadním kole elektromotorem2,2 kW. Třetí vůz jím postavený měl hybridnípohon pro prodloužení dojezdu. Škodovy závodyvyrobily v době první světové války elektromobilypro Plzeňský pivovar.V USA jezdilo na přelomu 18. a 19. století vícelektromobilů než vozů se spalovacím moto-36 3/2012


Téma: Amper / electron 2012rem a v roce 1900 bylo vyrobeno o třetinu víceelektromobilů než automobilů – dokud nepřišelHenry Ford se svým modelem T a průmyslovousériovou výrobou automobilů ve velkém. Ta srazilajejich ceny, jimž nemohly elektromobily konkurovata v Texasu byla navíc objevena ropa, cožrazantně snížilo cenu benzínu. To na další stoletízavřelo dveře vývoji elektromobilů. Problém bylhlavně s bateriemi – olověné akumulátory, kterése ostatně používaly v prakticky stejné podoběaž donedávna, byly těžké, nepraktické a drahé.Nabízely poměrně malou kapacitu, což se samozřejměprojevovalo i v jejich výkonu, kterýneumožňoval – na rozdíl od spalovacích motorů,jež si mohly vozit zásoby paliva sebou, nějakýextrémně dlouhý dojezd.Ostatně, kdo ví, jakou cestou by se vyvíjel rozvojautomobilismu, kdyby místo nástupu a vylepšeníspalovacího motoru došlo k nějakému přelomovémuvynálezu v konstrukci a technologiiakumulátorů? ■Rychlá kola na bateRkySouboj s rychlostí zahájily elektromobily jako vůbec první motorová vozidla už před více než100 lety. Jejich dnešní následovníci jim v tom zdatně sekundují, a tak se prakticky vzápětípo nástupu současného elektromobilního boomu objevily i elektromobily pro vyznavačerychlé jízdy.Nejrychlejší elektromobil na světě: Buckeye Bullet 2.5Jako jeden z prvních zástupců tohoto automobilovéhosegmentu pro příznivce sportovní jízdy,se objevil roadster Tesla, který začala v roce2008 vyrábět automobilka Tesla Motors. Série proamerický trh je už prakticky vyprodána a výrobabude ukončena vozem s výrobním číslem 2500.Tesla Motors začala už přijímat rezervace na připravovanýelektromobil Model S, jehož prodej budezahájen v polovině roku 2012, což už bude ovšemsedan, byť svižnějšího střihu.Audi představilo elegantní sportovní koncept e-tron,Nissan, tvůrce elektromobilu Leaf pak sportovní kupéEsflow. Ke své tradici malých lehkých roadsterů sevrátili v elektrifikované podobě i Britové a společnostGordon Murray Design uvedla na trh vozidlo pod názvemTeewave AR.1 s. Také francouzská automobilkaVenturi již nabízí malý sportovní elektromobil Fetish.U sportovních vozidel se však uplatňuje spíšehybridní pohon. Příkladem je třeba Porsche –Panamera S hybrid, kde třílitrovému mechanickypřeplňovanému 6válci 3,0 TFSI (245 kW) asistujeelektromotor (34 kW). I když podle Guinnessovyknihy rekordů je – pokud jde o akceleraci – ještěrychlejším vozem Infiniti M35h, což Japonci s gustemvyužili v reklamním videoklipu. M35h je sezrychlením z 0 na 100 km/h za 5,5 s nejrychlejšímvozem planety mezi tzv. „plnohodnotnými” hybridyTMG EV P001Audi e-tron: i tak může vypadat elektromobil(Full Hybrid) zatímco při akceleraci „papírově pomalejší“Porsche Panamera S Hybrid zrychluje z 0 na100 za 6 s. Potřebuje k tomu systém Infiniti DirectHybrid, pohonná jednotka založená na koncepcijednoho elektromotoru se dvěma spojkami, kombinujícíbenzinový 6válec 3,5 l o výkonu 225 kWa elektromotor s výkonem 50 kW. To dává celésoustavě nejvyšší kombinovaný výkon 268 kW, cožInfiniti využila k získání rekordního zápisu (uznanýrekord na 400 m je 13,9031 s).Na elektřinu jezdí dokonce už i plnokrevné závodnívozy. Například loni ustavila Toyota se svým vozemTMG (Toyota Motorsport Gmbh) EV P001 rychlostnírekord pro elektromobily na známém okruhu „NurburgringNordschleife“ časem 7 minut, 47,79 s. Jehoprojetí časem pod 8 minut překonala dosavadnírekord, jehož držitelem byl elektrický Peugeot EX1,který zvládl Nurburgring za 9 minut, 1,33 s. Elektromotors krouticím momentem 800 Nm použitýv TMG EV P001 nabízí max. rychlost 250 km.h -1 .V proslulém 24hodinovém závodě Le Mans se představilv roce 2010 Citroën Survolt, poháněný dvojicíelektromotorů s kombinovaným výkonem 300 k při0-5000 ot.min -1 , s nimiž dosahuje maximální rychlosti260 km.h -1 . Z 0 na 100 km.h -1 zrychlí pod hranici5 s, s pevným startem zvládne 1000 m za 22 s.Absolutním rekordmanem mezi elektromobily jezřejmě s názvem Buckeye Bullet 2.5, který vyvinulia postavili studenti z univerzity v americkém Ohiu.Na podzim roku 2010 dosáhnul zkušební automobilve tvaru stíhačky na Bonevillské solné pláni v americkémUtahu rychlosti 515 km.h -1 . Mezinárodníautomobilová federace (FIA) ovšem jako rekorduznala zatím nižší hodnotu, průměrnou rychlost495 km za hodinu, protože okamžitá rychlost vozuneodpovídá její metodice. S vylepšeným strojemBuckeye Bullet 3 se pak jeho tvůrci pokusí zaútočitna elektromobilní rekordní rychlost 400 mil zahodinu (640 km.h -1 ). ■3/201237


energieBezvětří – nováhrozBa pro německýprůmyslRozhodnutí německé vlády vyřadit z energetickýchzdrojů jaderné elektrárny je sicekrok, který ji získal body u ekologů, ales daleko menším nadšením se nyní setkávápo důslednější analýze u tamních průmyslníků,kteří zjišťují i budoucí potenciálnírizika – dopad na zásobování energií můžebýt větší, než se v prvotní euforii zdálo.Náhlý výpadek jaderné elektrárny Brokdorfa bezvětří - tak vypadá noční můra manažerůhamburského koncernu Aurubis. Kdyby se proměnilave skutečnost, znamenalo by to pronejvětšího evropského zpracovatele mědi miliónovéškody, protože záložní dieselagregáty a závodníelektrárna jsou schopny zajistit elektřinupouze pro dokončení rozpracované výroby. Přisoučasném bezvětří a výpadku jaderné elektrárnyse pece a válcovny hamburské měďařskéfirmy zastaví - pro svůj provoz potřebuje tolikelektřiny jako 300 000 domácností, tedy jakovšichni obyvatelé druhého největšího městav Německu dohromady.Německá „energetická revoluce“ vyvolává obavyi v dalších průmyslových firmách. Nebezpečívýpadku v severním Německu silně vzrostlopo odstavení atomových bloků Brunsbüttela Krümmel. Brunsbüttel (806 MW) uvedený doprovozu roku 1996 byl uzavřen v roce 2007podle původního plánu likvidace atomovéenergetiky. Jeho průměrná roční produkcečinila 5 TWh. Elektrárna Krümmel (1402 MW)z roku 1983 stojí kvůli sérii poruch od roku2007 a spolková vláda ji připojila k sedminejstarším blokům, jež nechala uzavřít pohavárii ve Fukušimě. Jako jedna z posledníchbude uzavřena jedna z nejmladších jadernýchelektráren - Brokdorf v ústí Labe do Severníhomoře o výkonu 1480 MW, uvedená do provozuv roce 1986. Roční výroba se pohybujepřes 10 TWh (pro představu: je to zhrubaosmina veškeré české produkce elektřiny).Výkon bloků zmíněných elektráren postupněnahrazují větrné parky na severomořském pobřežíi daleko před ním. Paradoxem je, že při výstavběvětrných elektráren sehrává klíčovou roliprávě hamburský Aurubis. Pro výrobu a připojeníjednoho větrníku o výkonu 5 MW je zapotřebí20 až 35 tun mědi.Větrná energetika vyprodukovala loni 7,6 %německé elektřiny. Její růst však v posledníchletech stagnuje. Roční přírůstky instalovanéhovýkonu se pohybují kolem 1700 MW a celkovýinstalovaný výkon činil na konci roku 2010 (loňskádata ještě nejsou k dispozici) 27,2 tisíce MW.To je o 1,7 tisíce MW méně, než předpokládalreferenční scénář odborného časopisu EnergiewirtschaftlicheTagesfragen. Průměrný ročnípřírůstek německé větrné energetiky do koncedekády odhaduje poradenská společnost RolandBerger na 1,6 tisíce MW. ■ /vp/chytré elektroměry od Čezumají už tisíce Českých domácnostíEnergetická společnosti ČEZ dosud nainstalovala svým odběratelům mezi tuzemskými domácnostmipřes 30 000 chytrých elektroměrů, které mají přispět k šetření energie. Zařízeníjiž využívají domácnosti v Pardubicích, ve Vrchlabí a na Jeřmanicku.Chytré elektroměry umožňují dálkově odečitatelnéměření spotřeby elektrické energie. Do sítě předávajíinformace o spotřebě energie a zdroj (dodavatel)podle toho může regulovat dodávky. Systém mášetřit spotřebu energie a zvýšit spolehlivost energetickésítě.Zavádění chytrých elektroměrů ČEZ je pilotnímtestovacím projektem programu Smart Grids, kterýmá zjistit chování těchto zařízení v reálných podmínkáchdistribuční sítě. „Zkušenosti s novou technologiípotřebujeme vyhodnotit pro to, abychom byli připravenina případné nasazení v dalších oblastech,“uvedl František Müller z ČEZ Měření. Zákazníkůms chytrými elektroměry ČEZ nabídl speciální dvoutarif- vysoký a cenově zvýhodněný nízký tarif. Pokudodběratel přesune některé energeticky náročnéaktivity, jako je např. žehlení, praní, mytí nádobív myčce, do doby na níž se vztahuje nízký tarif, můžetak svůj účet za elektřinu výrazně snížit. V případě,že změna klientovi nepřinese očekávanou úsporu,zaplatí za spotřebu podle svého současného tarifu.„Mimo jiné nás zajímá, jestli jsou odběratelépod finančním tlakem ochotni změnit své chovánía využívat některé energeticky náročnějšíspotřebiče mimo špičku,“ uvedl Ondřej Mamula,vedoucí projektu chytrých elektroměrů společnostiČEZ. Zákazníci mohou vývoj své spotřebysledovat také na internetových stránkách.Evropská unie požaduje, aby v roce 2020 disponovalo80 % odběratelů-domácností chytrými měřidlyelektřiny. Nyní se pracuje na technicko-ekonomickémposouzení všech nákladů a přínosů pro trha zákazníky, podle kterého bude rozhodnuto o způsobuzavedení elektroměrů v jednotlivých zemích.Projekt ČEZ je součást této studie. Elektroměry jižtestují také Německo, Španělsko, Itálie, Švédsko,Francie, Velká Británie, Austrálie či USA. ■Škoda js a rusatom overseaspředstavily podmínky jaderné spolupráceV Plzni proběhl 16. února seminář, na němž se představitelé konsorcia MIR.1200 setkali s vícenež 60 manažery společností českého jaderného průmyslu. Představili jim proces a podmínkyjejich zapojení do subdodávek pro jaderné projekty v Rusku a ve světě, i pro projekt dostavby3. a 4. bloku JE Temelín, o níž se konsorcium rovněž uchází.Část semináře byla zaměřena na kvalifikační požadavkya certifikace, které musí české společnostisplňovat, aby mohly být zařazeny do globálního dodavatelskéhořetězce společnosti Rosatom a účastnitse na projektech jaderných elektráren budovanýchv Ruské federaci a ve světě. V současnosti Rosatomstaví nebo vyjednává výstavbu 31 jaderných reaktorův 9 zemích po celém světě. Většina těchtoprojektů se nachází v zemích označených v návrhunové Exportní strategie České republiky 2012–2020,kterou nedávno představila česká vláda za prioritní.Podle Leoše Tomíčka, výkonného viceprezidentaspolečnosti Rusatom Overseas, je ruský jadernýprůmysl obrovskou příležitostí pro české společnosti.„Pokud nepočítáme Francii a Rusko, pak je českýjaderný průmysl v Evropě svým rozsahem unikátní.Navíc je orientován na ruskou technologii. Proto jelogickým řešením rozšířit stavební, výrobní a inženýrskoukapacitu o české podniky. Na rozdíl od našichkonkurentů máme zakázek dost a potřebujeme proně kvalitní dodavatele,“ konstatoval.V druhé části semináře představitelé ŠKODA JS,která je partnerem Rosatomu v temelínském tendru,seznámili účastníky s postupem přípravy nabídky,kterou hodlá konsorcium předložit investorovi v polovinětohoto roku.„Přecházíme od slov k činům. Řešíme do všechpodrobností praktické otázky spolupráce s českýmispolečnostmi na subdodávkách pro 3. a 4. blok JETemelín. Oproti konkurenci známe důvěrně česképrostředí, s mnoha firmami jsme pracovali na předchozíchprojektech, ale spolupráci je třeba neustálezdokonalovat. Dodavatelský řetězec bez důkladnépřípravy fungovat nemůže,“ řekl Miroslav Fiala, předsedapředstavenstva a generální ředitel ŠKODA JS.„Spolupráce se společností Rosatom nám otevírámožnost podílet se nejen na dostavbě JE Temelín,ale i na dalších projektech ve světě. I vzhledemk probíhající ekonomické krizi jde pro české podnikyo příležitost, která se už nemusí opakovat“, řekla VladislavaČesáková, členka představenstva společnostiZAT Příbram, jedna z účastnic semináře. ■38 3/2012


O BUDOUCNOSTI ROZHODUJÍ POLITICI,INŽENÝRŮ SE NEPTAJÍV únoru hostila Praha Evropské energetické fórum 2012, které se věnovalo aktuálním problémůmsoudobé energetiky a případným možnostem jejich řešení. A problémů, před nimiž tentoživotně důležitý sektor nyní stojí, je opravdu dost. Cesty k jejich překonání jsou komplikované,i když na řadu případů lze vztáhnout okřídlené úsloví „včera bylo pozdě“...Evropský elektrárenský park zastarává, shodují seodborníci z energetiky i politici včetně unijních.Poněkud se liší v odhadech, kolik a dokdy budetřeba investovat pro jeho obnovu. Shodují se všakalespoň v řádu nezbytných částek: Zapotřebí budoustovky miliard až bilióny eur, a to v nejbližšímjednom až dvou desetiletích.Otázka zní: Najdou se takové sumy? Vloží se do nejefektivnějšíchsměrů? Investoři marně čekají na jasnéslovo – a místo toho slyší jen spojení druhý balíček,třetí balíček a třeba příprava osmého balíčku. Vnitřníenergetický trh vyřeší vše, zní z Bruselu. Elektrárenskéspolečnosti se však do investic neženou, i kdyžje možná už pět minut po dvanácté. Inženýrů, tedyprojektantů, producentů a budoucích uživatelůnových energetických zařízení, se už neptá nikdo.Drahé bruselské cíleO tom, že se do roku 2014 podaří vytvořit jednotnývnitřní trh, pochybovali všichni vystupujícína letošním Pražském evropském energetickémfóru. A jednoznačně zodpovědět zásadní otázku,zda elektřina je komodita jako každá jiná, anebobychom na ni měli pohlížet jako na součást systémubezpečnosti státu, se bránili.Jistě, národní kompetence rozhodovat o energetickémmixu je v rozporu se snahou vytvořit jednotnývnitřní trh. Tím spíš, že třeba loni schválená urychlenálikvidace jaderné energetiky v Německu bezohledu na to, jak dopadne na sousedy (mohutnénárazové, těžko regulovatelné přetoky produkceseveroněmeckých větrných parků zatěžují polskoua českou přenosovou síť, protože Němcům chybípřímé spojení od těchto zdrojů ke spotřebitelůmna jihu země), není v rozporu s unijními pravidly.Zvyšování podílu tzv. obnovitelných zdrojů na energetickémmixu, jak ho požadují bruselské cíle, však podlepředních představitelů RWE Transgas a ČEZ zásadnímzpůsobem vede k deformaci trhu. A šéf senátního podvýborupro energetiku Jiří Bis, který desetiletí pracovalprávě v energetice, upozornil, že v důsledku toho setak vzácné investiční zdroje vynakládají nehospodárně:České fotovoltaické elektrárny mají dnes špičkovývýkon 2000 MW, tedy dvou temelínských bloků.Vyprodukují za rok dvě terawatthodiny proudu, tedy3,3 % tuzemské výroby. Investice se pohybovalymezi 120 a 200 miliardami Kč, roční náklady činí24,5 mld. Kč. Stejnou výrobu elektřiny by zajistilonapř. spalování bioplynu ve stanicích o výkonu 266MW. Stačily by na to investice 26,6 mld. Kč a ročnínáklady 8,24 mld. Kč. Navíc bychom získali stabilníobnovitelný zdroj schopný působit i v základnímzatížení. Podobné parametry by přineslo i spalováníbiomasy. Potřeba: v prvním případě 250 000hektarů, v druhém dva milióny tun biomasy ročně.Levné povolenky nepřejí investicímVe střední a východní Evropě se za posledních 10 let vybudovalyelektrárenské kapacity větší než 30 000 MW;zhruba polovinu tvoří plynové zdroje. V předchozímdesetiletí to bylo méně než 30 000 MW, z čehož vícenež polovinu představují plynové a černouhelné bloky.Za prahem životnosti (40 let) je však kolem 38 000 MW.Bezmála 150 000 MW je v provozu 21 až 40 let.Čím je nahradit? Při současné ceně emisních povolenekpohybující se kolem 10 eur za tunu vypuštěnéhoInvestiční náklady na roční výrobu 7500 kWhtis. Kč pořadíFotovoltaika 450–750 6.Větrná elektrárna 200 (150) 5.Biomasa (spalování) 112,5 4.Jaderná elektrárna 107 3.Bioplyn (elektřina) 80–100 2.Uhelná elektrárna 82 1.Pramen: www.vodni-tepelne-elektrarny.czenergieoxidu uhličitého se vyplatí provozovat i vysloužilé,tedy neekologické zdroje. Investice do moderníchbloků s menší spotřebou paliva znamenají naopakdražší výrobu proudu. A obnovitelné zdroje, kterévůbec nepotřebují povolenky, jsou tak drahé, žekonkurovat mohou pouze díky vysokým dotacímdosahujícím až polovinu konečné ceny elektřiny.Tento obrázek se změní při ceně povolenky 30 eur,s níž se počítalo v minulých letech. Dosluhujícízdroje budou už poněkud dražší než nové a některéobnovitelné zdroje jsou v takovémto případě dokoncelevnější než nejmodernější klasické.Což je však zatím jen teorie a trh s povolenkami míříspíše dolů. Nahrává tomu i pokračující hospodářskákrize, která – a jsme zpátky u hlavního tématupražského fóra – společně s nejistotou, že regulaceenergetiky bude stabilní, způsobuje, že se investujezcela nedostatečně.Platí to o všech nedotovaných zdrojích, mj.o jaderné energetice. Její budoucnosti se věnovaldvouhodinový panel, který otevřela šéfka SÚJBDana Drábová referátem s provokativním názvem„Stres v jádře, jádro ve stresu“.Ztrácí se tradiční know-how„Neptáme se, zda jsou jaderné elektrárny dostatečněbezpečné. Kdyby nebyly, nesměly by seprovozovat. Chceme vědět, co lze učinit pro dalšízvýšení jejich bezpečnosti. Nebude-li veřejnostjaderným elektrárnám důvěřovat a akceptovatje, dlouhodobě nepřežijí i kdyby technicky bylynaprosto bezchybné a ekonomicky snášely zlatávejce,“ konstatovala Dana Drábová.Docent katedry energetického strojírenství ČVUTa viceprezident CENEN (Czech Nuclear EducationNetwork) Václav Dostál prohlásil: „Jaderné elektrárnyprovozované správně vyškoleným personálem (navšech pozicích, včetně manažerských) jsou zárukoubezpečnosti, ať se jedná o generaci 2, 3 nebo 4.Přesto je samozřejmě správným trendem navrhovatnová zařízení ještě bezpečnější než předchozí.Jaderná energetika je o učení se z vlastních chyb,těch ale není mnoho, proto je kontinuita klíčová.Rizika havárií jsou obecně tak malá, že je zapotřebínějakého opomenutí, aby k nim došlo. Jadernévzdělávání není o vysoké škole, nýbrž předevšímo praxi,“ tvrdí doc. Dostál.Trh, který vtrhl ve velkém i do jaderné energetiky,působí negativně na nakládání s lidskými zdroji.Úspěšné jaderné země jako Rusko, Jižní Korea a další,mají dlouhodobou státní koncepci rozvoje jadernéenergetiky, která zahrnuje i rozvoj lidských zdrojů.Připočtěme k tomu, že studium technických oborůje velmi náročné, a přitom nepopulární. Kromě tohonejdůležitější věci z provozu atomových bloků, onoprovozní know-how, se získává praxí a jen těžko jelze předávat v písemné podobě. Proto hrozí, že seztratí. A navíc nejen zde. Tradiční konstruktérskéa zejména inženýrské jaderné know-how se rovněžmůže podle Dostála rozplynout, zvlášť když stát platítechnické školství „od kusu“ a říká školám: Vychovávejtevelká stáda. „Jenže ta neobsahují špičkovéodborníky,“ glosuje doc. Dostál a uzavírá: „A je nesmyslvychovávat velká stáda špičkových odborníků,protože pak máte velké množství překvalifikovanýchnezaměstnaných.“ ■/jl/3/201239


energiePodPora obnovitelných zdrojů končíPodporu obnovitelných zdrojů energie čeká výrazné omezení a výhledově úplné zastavení.Uvedla to po schůzce s prezidentem Václavem Klausem předsedkyně Energetického regulačníhoúřadu (ERÚ) Alena Vitásková.Náklady na podporu obnovitelných zdrojů v ČR podleERÚ jen letos dosáhnou téměř 38 mld. Kč a budoudále růst. „Ten trend meziročně vzrůstá, takže po dobu,kdy se podpora bude vyplácet, se dostáváme nastovky miliard korun. Energetický regulační úřad sepřipravuje a bude zastavovat podporu obnovitelnýchzdrojů v České republice,“ řekla Alena Vitásková.Do budoucna asi jen střešnífotovoltaika a bioplyn od zemědělcůNěkteré obnovitelné zdroje dosáhly podle ERÚ jižpodílu určeného Národním akčním plánem o obnovitelnýchzdrojích, který předpokládá, že v roce2020 budou krýt 13,5 % celkové spotřeby. Podle dřívějšíhovyjádření úřadu dosáhly limit již např. solárníelektrárny, letos by těchto limitů měly dosáhnouti další alternativní zdroje. Výroba elektřiny z fotovoltaickýchelektráren loni prudce vzrostla oprotipředminulému roku, do konce loňského října taksolární elektrárny vyrobily 2012 GWh proudu, cožbylo více než trojnásobek celoroční produkce předcházejícíhoroku. Výroba z fotovoltaických zdrojůmá růst i v dalších letech, ale nikoli tak rapidně.Podle Vitáskové se přesto na poli obnovitelnýchzdrojů najdou výjimky, jejichž podpora do budoucnaI když se názory obou zemí na problémy souvisejícímis hospodářskými pravidly v EU rozcházejí,v oblasti obrany a jaderné energetiky si naopakFrancie a Velká Británie, které prosazují odlišnýpřístup než Německo, zdá se rozumějí. „Na našemminulém summitu jsme podepsali historickéje rozumná, např. fotovoltaika na objektech jakojsou střechy rodinných domků, bioplynové staniceu malých zemědělců, kteří tím zajišťují svojí výrobua kde obnovitelný zdroj vzniká. Právě u bioplynovýchstanic, jejichž počet se za loňský rok zvýšil o 84 provozovenna 264 čeká ERÚ v příštích letech výraznějšírůst výroby elektřiny. Jejich instalovaný výkon je kekonci loňského roku odhadován na zhruba 146MW. Stát se však loni začal obávat, že u bioplynuvznikne stejný problém jako u fotovoltaiky, jejížrozvoj se promítl do zdražení elektřiny a ministerstvazemědělství a průmyslu a obchodu proto dotačníprogramy pro bioplyn zrušila. Resort zemědělství alekoncem loňského roku dotace obnovil.Omezení podpory budí obavyPlány na omezení nebo úplné zastavení podporyjiž vyvolávají obavy a kritiku. Například ekologickésdružení Calla je považuje za krok zpátky, který byzároveň poškodil českou ekonomiku. Už vzhledemk tomu, že cíl ČR ohledně podílu obnovitelnýchzdrojů je mnohem nižší, než je průměr EU, který doroku 2020 činí 20 %. Podle předsedy představenstvaČeské průmyslové fotovoltaické asociace (CZEPHO)Aleše Spáčila by se Česko při změně akčního plánuSPoluPráce v jaderné energetice Pro mírové účelyBritský premiér David Cameron a francouzský prezident Nicolas Sarkozy se dohodli na posíleníspolupráce obou zemí v oblasti jaderné energetiky pro mírové účely.Pilířem německé energetiky budou podle propočtůdeníku Handelsblatt v cílovém roce 2030 větrníky s 27procentním podílem na celkovém mixu. Na ostatníobnovitelné zdroje (bioplyn, biomasa, geotermální) připadne13 %. Ztrojnásobení produkce fotovoltaickýchzdrojů zvýší jejich podíl ze současných 2,4 na 7,3 %,ačkoli na jejich výstavbu půjde bezmála třetina investicpožadovaných německou energetickou revolucí.Rozhodující část potřebných miliard je třeba prostavětdo roku 2022, kdy v Německu vypnou poslednípartnerství týkající se obrany. Dnes naplníme tutoambici v atomové energii. Jako dva jaderné státyzkombinujeme naše odborné znalosti k posíleníprůmyslového partnerství, zlepšení jaderné bezpečnostia vytvoření pracovních míst u nás doma,“prohlásil James Cameron.energetická revoluce za Sto tiSíc na oSobuNejméně na 328 mld. eur, tedy astronomických 8 biliónů Kč, přijde německá energetickárevoluce do roku 2030. Každý Němec včetně kojenců tak za konec atomové energetikya omezení podílu uhelných bloků pod polovinu celkové výroby zaplatí během dvou desetiletí4000 eur – v přepočtu 100 000 Kč.mohlo také dostat do sporu s Evropskou unií. „ERÚskutečně dle nového zákona o podporovanýchzdrojích elektrické energie, který vstoupí v účinnostběhem následujících týdnů, může zastavit podporuobnovitelným zdrojů energie, nejdříve však za dvaroky od doby, kdy dojde k naplnění cílů stanovenýchv Národním akčním plánu,“ uvedla CZEPHO.„Obnovitelné zdroje energie jsou investice, která selidem vyplatí. Celková podpora OZE představujezhruba 0,46 Kč/kWh,“ reagovala asociace na vyjádřeníšéfky ERÚ. Podle asociace právě zastavení podporymůže naopak cenu elektřiny v Česku výrazně zdražit.Pokud by ČR zůstala u tradiční energetiky, bude mítpodle CZEHPO za 10 let jednu z nejvyšších cen elektřinyna světě. Elektřina z jádra podle ní totiž po roce2025, kdy má být rozšířena jaderná elektrárna Temelín,již podle asociace nebude konkurenceschopná.Nejvíce v současné době cenu energie ovlivňujídistribuční poplatky, tvrdí CZEPHO s tím, že z porovnánínákladů na distribuci elektřiny v ČR a v sousedníchzemích vyplývá, že v roce 2010 zaplatilyčeské domácnosti za distribuci energie nejvícev celém regionu střední Evropy. ■Na únorovém summitu dvou zemí byly mezi několikafirmami včetně Rolls-Royce, Arevy a EDF podepsánydohody týkající se stavby dvou reaktorů EPRv nové atomové elektrárně Hinkley Point ve Spojenémkrálovství v hodnotě zhruba půl miliardy liber.Podle britského premiéra jsou ale nynější kontraktyjen začátkem, investice by se prý nakonec mohlyvyšplhat až k 60 miliardám liber a přinést až 30 000pracovních míst. Británie už potvrdila seznam osmimíst vhodných pro stavbu nových reaktorů, kterémají vzniknout do roku 2025. Všechny by měly býtvybudované u už existujících elektráren. ■tři jaderné reaktory. Bloky Neckarwestheim-2, Isar-2a Philippsburg-2 mají instalovaný výkon celkem4351 MW. Ročně produkují přes 32 TWh (mld. kWh),více než obě české jaderné elektrárny dohromady.Do té doby se však musí vyřešit přenos prouduz mořských větrníků na severu k odběratelům naprůmyslovém jihu Německa, který je na trvalé dodávceelektřiny životně závislý; dnes tam toto tzv.základní zatížení pokrývají atomové zdroje z vícenež poloviny.Do přenosových tras se má během téměř 20 letinvestovat na 40 mld. eur. Jejich výstavba se však uždnes opožďuje kvůli zdlouhavému vydávání úředníchpovolení a protestům obyvatel, kteří si je nepřejíve své blízkosti. Za posledních 5 let se postavilojen 90 km, zatímco program energetické revolucepočítá s vedením v délce 3500 km, konstatuje deníkSüddeutsche Zeitung. ■40 3/2012


IT a komunikaceNové možNosti pro bezdrátovou komuNikaciModul založený na nejnovější specifikaci Bluetooth v. 4.0, který uvedla na trh švédská společnostconnectBlue, se vyznačuje malou spotřebou elektřiny. Pod názvem OLP425 má modul pozoruhodnétechnické parametry a funkce, které mu umožňují, aby sloužil jako základ ucelených zákaznickýchsystémů dodávaných na klíč. Specifikace Bluetooth v 4.0 obsahuje možnosti, jak realizovat komunikačnímoduly s velmi malou spotřebou elektřiny.Tato tzv. Bluetooth Low Energy Technologybyla rychle implementována v mobilníchzařízeních s operačními systémyAndroid, Apple iOS i Windows, jimž přineslaprodloužení výdrže baterií, zkrácení doby vytvořenírádiového přenosu a zlepšení interoperability.Zákazníci z oblastí průmyslu nebo zdravotnictvítak mohou nyní snadno využívat mobilní aplikacepro HMI (Human Machine Interface), komunikačníbrány a sběr dat. Zatímco dříve se museli spolehnoutna technická zařízení dedikovaná pro danou úlohu,nyní lze místo toho použít běžný smartphone.„Nový modul OLP425 má unikátně malou spotřebu;navíc se však dodává buď jako ucelenýmodul s GPIO připravený k okamžitémupoužití, bez nutnosti instalace softwaru,nebo jako platforma určená pro vybavenídodatečnými funkcemi a periferiemi. Zákazníktak může modul doplnit vlastním aplikačním softwarem,“říká Rolf Nilsson, výkonný ředitel connect Blue.V základní verzi má Modul OLP425 digitální a analogovéGPIO. Podle požadavků zákazníka může být doplněnknoflíkovou baterií, snímačem teploty, vlhkosti či akcelerometry.Pomocí vývojového nástroje IAR EmbeddedWorkbench může uživatel do modulu doplnit i vlastníaplikace – např. software pro přístup k parametrůmstroje nebo zařízení pro diagnostiku a údržbu, pro konverzidat, sběr dat nebo logické funkce.Jednou z výhod Bluetooth Low Energy Technologyje možnost realizovat malá mobilní zařízení – OLP425je menší než jiné moduly a connectBlue spolu s nímpředstavila i nový rozměrový standard modulů Bluetooth.Jako rádiové zařízení má novinka schváleníFCC (Federal Communications Commission; USA)IC (Industry Canada) i R&TTE (Radio and TelecommunicationsTerminal Equipment; Evropa). Splňujenormy pro EMC, bezpečnostní standardy, standardypro zdravotnickou techniku a je plně kompatibilnís Bluetooth 4.0. Tyto certifikáty umožňují zákazníkůmušetřit náklady na vývoj a integrovat do svých zařízeníbezdrátovou komunikaci bez nutnosti projít drahýma zdlouhavým procesem schvalování a kvalifikace. ■3G modemy s mobilNími daty a hlasemprostředNictvím simZcela nový 3G router vyvinutý společně s firmou Sierra Wireless představila společnostNatgear. Vzájemná spolupráce obou společností spojila dva samostatné technologické vývojea výsledkem je unikátní řešení MVBR1210C HSPA+ Mobile Broadband Voice Router, kterýzajišťuje veškerý provoz „triple play“ sítí (přenosy dat, hlasu a videa).Router jde bezproblémově začlenit do každé kompatibilnímobilní širokopásmové síťové infrastruktury.Univerzální přístroj rozšiřuje zejména možnostimobilních hlasových služeb. Na zadní straně jeumístěn slot pro SIM kartu a „hlasový“ port propřipojení jakéhokoli telefonu určeného pro volánív pevných linkách, což umožňuje mobilním operátorůmposkytovat kromě datových i hlasové službynejvyšší kvality bez nutnosti tradiční pevné linky.Modem nabízí i možnost připojení k širokopásmovémuADSL internetu rychlostí až 21 Mb/s pro stahovánídat, resp. 5,7 Mb/s pro opačný směr (odesílánídat). Přístroj mj. obsahujei dva ethernetové WAN portypro zajištění nepřerušenéhoprovozu při případném selhánía obnově připojení k síti.Pro připojení elektronickýchzařízení k lokální síti prostřednictvímkabelu jsou k dispozicičtyři ethernetové porty, připojitse lze také přes vysokorychlostníWi-Fi síť standardu802.11n. Novinka obsahuje rovněž port USB 2.0určený např. pro připojení tiskárny, DLNA zařízenínebo zprovoznění Ready SHARE cloud úložiště.Podporuje protokol IPv6 i rodičovskou kontroluOpenDNS. ■treNdy v elektroNických dokumeNtechEnterprise Content Management patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti informačníchtechnologií. Jaké nové trendy se budou prosazovat v letošním roce, co mohou uživatelé očekávata na co by se měli připravit?regulačních orgánů či u poboček zahraničních firem.Regulatorní požadavky přitom mohou sloužitjako vhodný spouštěcí mechanismus pro zvyšováníefektivity. Kvalitní a moderní ECM je středobodemtěchto aktivit, neboť bez něj je značná část regulatorníchnařízení jen obtížně (či vůbec) realizovatelná.Odborníci ve společnosti CCA, zaměřené na informačnísystémy pro správu dokumentů, vybrali5 nejdůležitějších trendů, které letos ovlivní oblastsprávy a řízení podnikového obsahu v ČR. „Každáorganizace si tak může ověřit, zda je na nastupujícítrendy v oblasti ECM připravena, zda jí někdeneujíždí vlak či nemá v určité oblasti možnost získatkonkurenční výhodu,“ říká Martina Marešová,ředitelka společnosti CCA.Životní cyklus informacíInformation Lifecycle Management (ILM) nebolispráva životního cyklu informací se prolíná jak s EnterpriseContent Managementem (ECM), tak s RecordsManagementem (RM). Cílem všech je splnitpotřeby organizace či legislativní nařízení z hlediskamanagementu informací ve vztahu k lidem, procesůma technologiím. Nové ECM platformy umožňujípřistupovat k ILM komplexněji, čehož organizace začnoumasivněji využívat. Lze tedy očekávat zvýšenýzájem o ILM a díky tomu i o moderní ECM řešení.Koncept Enterprise 2.0V loňském roce dospěl koncept Enterprise 2.0, čilikoncept moderní organizace s důrazem na efektivnívyužívání moderních technologií do bodu, kdy bylschopen integrace s klíčovými procesy, jako jsouproduktový vývoj, HR či zákaznické služby. Letošnírok bude koncept Enterprise 2.0 ještě představovatkonkurenční výhodu, i když ne tak významnou jakovloni. A v příštím roce již bude ignorování E2.0 prokonkurenceschopnost handicapem.Plnění regulatorních nařízeníRegulatorní nařízení pro správu a uchovávání informacíjsou již několik let v USA a v západní Evropěvelkým IT tématem. Letos lze očekávat jejich dalšírozšiřování i u nás, ať už prostřednictvím českýchMobilní přístupMůžeme očekávat další pronikání ECM do mobilníchplatforem Android, Apple, RIM a WindowsMobile, popřípadě dostupnost prostřednictvím mobilníchwebových prohlížečů. Nejprve se mobilnípřístup začne prosazovat u malých a středních organizací,které nejsou tolik svázané procesy a obecnějsou při adopci nových trendů pohotovější nežvelké organizace.Specializovaná zařízeníObjevují se první zařízení kombinující hardwarea ECM, podobně jak se to stalo v oblasti databází(např. Oracle Exadata), middlewaru (např. OracleExalogic) či Business Intelligence (např. Oracle Exalytics).Nejlepší předpoklady pro to mají výrobci, kteřímají ve svém portfoliu vhodný hardware i software,v oblasti SMB existuje i prostor pro účelové aliancevýrobců zaměřených tímto směrem. ■ /jv/3/201241


IT a komunikaceRYCHLÁ ANALÝZA DATZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍMezi společnostmi SAP a NetBase vznikladohoda, podle které bude SAP prodávatpod svou značkou řešení NetBase pro využitídat ze sociálních médií.Produkt SAP Social Media Analytics, poskytovanýjako rozšíření systému SAP, společnostemumožní efektivnější analýzu informacíze sociálních sítí. Díky tomu lze získat lepšípřehled o dění na sociálních sítích, které jsouv poslední době stále důležitějším komunikačnímkanálem.SAP Social Media Analytics nabídne marketingovýmspecialistům v reálném čase podrobnéanalýzy, které jim umožní na základědat ze sociálních sítí přesněji porozuměttrhům i zákazníkům a umožní firmám lépereagovat na vývoj trhu. Řešení společností SAPa NetBase využívá pokročilou analýzu přirozenéhojazyka a dokáže zpracovávat mi liar dypříspěvků na milionech serverů a získávatz nich strukturované informace (i v podoběmetrik/kvantitativních vyhodnocení) umožňujícírychle zachytit aktuální trendy, rozpoznatvnímání jednotlivých produktů, služeb i firema sledovat jejich úspěšnost na trhu i vývoj.Uživatelé tak mohou rychle získávat informacenejen o vlastní firmě, a jak je vnímána, aletaké detailně sledovat aktivity konkurence,rozpoznat silné i slabé stránky jejich produktů.Pomocí nástroje SAP Social Media Analyticslze také sledovat a vyhodnocovat úspěšnostmarketingových kampaní.Řešení je založeno na technologiích cloudcomputingu. Využívá pokročilých metod prozpracování přirozeného jazyka (NLP – naturallanguage processing), na jejichž základě v příspěvcíchv sociálních médiích odhaluje vývojnázorů, emocí i chování, které korespondujís trendy trhu. Oproti konkurenčním nástrojůmnení třeba, aby zákazník před sběrem datnejprve zadal předmět svého zájmu a složitědefinoval pravidla. SAP SMA nabízí jižshromážděná data a řadu předpřipravenýchfiltrů, které umožňují provést analýzu praktickyv reálném čase.Naslouchat dění na sociálních sítích může firmámpomoci ve vztahu s jejich zákazníky. ■/sap/NOVÝ CADVERTER ŘEŠÍ PROBLÉMYS NEKOMPATIBILITOU NÁVRHÁŘSKÝCH DATSpolečnost Theorem Solutions, zaměřená na specializované převodníky dat mezi CAD formáty(tzv. CADvertery) uvedla nejnovější CADverter, který jednosměrně převádí formát dat DGNdo formátu Catia V5.MALÉ „ZELENÉ“ STROJEXerox uvádí novou řadu stolních tiskáren a multifunkcí s kvalitním a cenově dostupným tiskem,které jsou určené pro menší a střední podniky. Kompaktní tiskárny Phaser 3010/3040a multifunkce řady WorkCentre 3045 a WorkCentre 6015 podle charakteristiky výrobce „šetřírozpočet i cenný pracovní prostor“.Černobílé tiskárny Xerox Phaser 3010/3040 patříke kompaktním zařízením. Jejich rozměry činí pouhých36x20x21 cm, ale zvládají tisk rychlostí 20 až24 stránek za minutu. Podobné rychlosti dosahujei černobílé multifunkční zařízení WorkCentre 3045,které patří ve své kategorii také k nejmenším na trhu.Kopíruje, skenuje, faxuje, pracuje s e-maily a tisknedokumenty rychlostí až 24 stránek za minutu. Barevnémultifunkce řady WorkCentre 6015 s rozměrypouhých 41x39x34 cm mají stejnou tiskovou základnujako barevná tiskárna Xerox Phaser 6010a dosahují rychlosti 12 stran za minutu v barvě a 15stran za minutu černobílého tisku.Společným prvkem pro všechny zmíněné modely jevyužití nejmodernější tiskové technologie Hi-Q LED,která byla dosud doménou zařízení z nejvyšších řadgrafických produktů Xerox. Jde o novou generaci LEDosvitu s dvojnásobnou hustotou svítivých diod, kteráoproti konkurenčním LED strojům nabízí vyšší kvalitutisku, potlačení proužkování, přesnější a klidnějšítiskový rastr a plynulé barevné přechody a polotóny.O pětinu nižší energetické nárokyPhaser 3010/3040, WorkCentre 3045 MFP a 6015MFP používají také speciální toner, kterému stačík fixaci nižší teplota, díky čemuž spotřebuje o 20 %méně energie. Tonerová kazeta je zároveň jedinýmspotřebním materiálem, uživatelé proto nemusí vyměňovatžádné jiné součástky. Tisková technologieHi-Q LED dále snižuje hlučnost tiskárny a zvyšujejejí efektivitu v porovnání s produkty využívajícímitradiční laserovou technologii.Program byl vyvinut k překlenutí mezery mezi sférousystému Plant Design a strojírenského CADu,k řešení problémů vzájemně neslučitelných datovýchformátů a schopnosti dokončit celkovékontroly návrhů s kombinovanými soubory dat,když se tyto dvě návrhářské disciplíny potkají.CADverter Microstation (DGN) do Catia V5 bylnavržen pro přenos dat z Microstation do aplikacíCatia V5 a Delmia. Za normálních okolnostíjsou tyto dvě návrhářské disciplíny používányv různých odděleních organizace, ale pokud majítito pracovníci vzájemně sdílet data, mohou nastatproblémy kvůli nekompatibilním formátůmdat, systémů Microstation a Catia V5 a Delmia.CADverter od Theoremu nabízí řešení a umožňujeuživatelům programů Catia a Delmia přebírat od platformyMicrostation sdílené blokové instance nebo referenčnísoubory, které jsou použity k definování produktovéstruktury a vytvoření souborů CATproductv Catii V5 nebo Delmii. Následně se převzetím jednotlivýchgeometrických položek Microstation a vytvořenímsouborů CATpart nebo CGR sestav vytváří geometrickésestavy pro použití v Catii V5 nebo Delmii.CADverter Microstation do Catia V5 umožňujeuživatelům Catie V5 nebo Delmie přebírat návrhybudov nebo zařízení z Microstation a používatje jako produktová data v Catii nebo jakodigitální výrobu a výrobní definice v Delmii.Při vývoji DGN na V5 CADverteru Theoremu bylapoužita rozhraní programů (API) Bentley MicroStationi Dassault Systèmes, což zaručuje kompatibilitus posledními vydáními. ■Další klíčové vlastnosti zahrnují:● tisk v rozlišení 1200 x 2400 dpi pro vizuálně preciznítext i grafiku.● u WorkCentre 3045NI a 6015NI standardní WiFi konektivitupro pohodlné umístění zařízení kdekoli v kanceláři.● snadno ovladatelný systém vzdálené správy, kterýmonitoruje aktuální stav tiskové fronty a množstvízbývajícího toneru. Poskytuje také přímý přístupk on-line technické podpoře.● instalace probíhá jednoduše díky technologii plug--and-play, zařízení umí pracovat i s nestandardnímirozměry médií, takže lze snadno tisknout široké spektrumkancelářských dokumentů i prodejních materiálů.„Podniky musí dosahovat stále vyšších výkonů s pokudmožno co nejnižšími vstupy. Zejména u malýchfirem je tento trend klíčový. Zařízení Xerox Phaser3010/3040 a WorkCentre 3045 MFP přináší produktivitua funkce high-endových zařízení ve zlomkujejich velikosti,“ uvedla Šárka Sakařová, produktovámanažerka Xerox. ■42 3/2012


technologieNejlevNější evropSká raketa úSpěšNěodStartovalaNa konci února odstartovala z kosmodromu Kourou v jihoamerické Francouzské Guyaně nováraketa Vega. Tento nejnovější evropský kosmický nosič má být levnou alternativou k raketámAriane a Sojuz.Vega představuje nejmenší evropskou raketus nosností jen několik set kilogramů. Má umožnitrelativně levnou dopravu na nízké oběžné dráhypro menší komerční družice a především nejrůznějšívědecké experimenty. Při svém premiérovém startuvynesla Vega na oběžnou dráhu italský satelit Laresa několik menších družic sestavených univerzitamiz různých zemí.Nový nosič se stane významným doplňkem kosmickéPříprava rakety Vega ke startufoto: ESAflotily evropské kosmické agentury ESA, která zatímdisponovala jen „těžkotonážními“ (a tudíž drahými)nosiči – pro nejtěžší náklady slouží raketa Ariane 5, jejížmaximální verze je schopna na dráhu mezinárodníkosmické stanice ISS vynést přes 20 tun. Střednětěžké satelity (na dráhu přechodovou ke geostacionárnído hmotnosti kolem 3 t) vynášely ruské raketySojuz. Vega je určená pro relativně levné vynášenímenších družic – její vypuštění by nemělo stát víc než20 mil. eur, což je zhruba polovina nákladů na startSojuzu (který vyjde na 40 mil. eur) a čtvrtina potřebnána let obří Ariane, který stojí kolem 80 mil. eur.Pro nás není bez zajímavosti i česká stopa na tomtokosmickém projektu: na instalaci elektronického vybavenía bezpečnostních a komunikačních systémůodpalovací rampy pro raketu Vega se podílela i českáfirma G.L.Electronic, působící v oblasti vesmírnýchtechnologií. Společně s italskými kolegy ze společnostíValo Gavazzi Space a Telematic Solutions vyrobilia nainstalovali externí kabeláž pro satelit LARESa zajistili také instalaci bezpečnostního kamerovéhoa IR systému po obvodu areálu kosmodromu. ■Skládačka Hiriko: elektrovůz do měStaPřestože slovo Hiriko zní japonsky, jde o evropský projekt (i když s kořeny na proslulém americkémMassachusetském technologickém institutu – MIT). V baskičtině označuje tento výraz„městský“, a to je i přesná charakteristika unikátního elektromobilu, jehož prototyp představilpočátkem roku v sídle Evropské komise její prezident José Manuel Barroso.dost, dvoumístný elektromobil byl navržen jakoskládací. Takže při parkování se může „smrsknout“a uložit do řady stejných vozítek tak, že zabírá vesložené podobě minimum místa na ulici. Tím, žese vozítko naklopí a přitáhne obě nápravy k sobě,se výsledná délka, kterou vůz zabírá na parkovacíploše, zkrátí na pouhých 1,5 m.Malý skládací elektromobil začal původnějako projekt CityCar v rámci konceptuSmart Cities na MIT. MIT Media Lab v jehorámci vyvinula pozoruhodný typ vozidla, odlišnýod běžných městských aut, který se postupněve spolupráci s baskickou investiční společnostíDenokinn vyprofiloval do záměru komerčně realizovatelnéhoelektromobilu. Na projektu se začalopracovat v lednu 2010, kdy si konsorcium firemzvolilo CityCar jako základ pro možnou budoucísériovou výrobu.Malý 2,5 m dlouhý elektromobil o hmotnosti 730 kgmá max. rychlost 90 km.h -1 a dojezd 120 km, což jepro oblast jeho předpokládaného použití v městskémprovozu naprosto dostačující. Oproti dnesjiž běžnému miniautu Smart by měl zanechato třetinu nižší stopu na životním prostředí. Čtyřielektromotory v nezávisle zavěšených a nezávisledigitálně ovládaných kolech pohánějící vůz umožňujívysokou manévrovatelnost. A aby toho nebylo1 234Do dvoumístného „skládacího“ elektromobilu se nastupujepo odklopení přední částifoto: HIRIKONetradiční je i systém nastupování a vystupování- předkem vozidla po odklopení čelní části(a rovněž skládacího volantu připomínajícího spíšeřídicí „knipl“ letadla), což má určité výhody – řidičmůže zajet kolmo ke krajnici a vystoupit přímo nachodník, aniž by potřeboval další volný prostorkolem vozu.Hiriko se bude vyrábět v továrně v baskickém městěVitoria-Gasteiz, kde v současné době probíhá výrobaprvních 20 zkušebních modelů. Do roku 2015by roční výroba měla dosáhnout 9000 kusů. S prodejemelektromobilů Hiriko a jejich komerčnímnasazením do ulic evropských měst se počítá v roce2013, cena by se měla pohybovat okolo 12 500 eur.Ve hře je i možnost využívat ho v programu sdíleníautomobilů (podobně jako např. funguje projektcar2go). ■44 3/2012


technologiePosun hranic k chytřejším zařízenímSamsung Electronics na únorové evropské výstavě Samsung European Forum 2012 v Prazepředstavil širokou paletu nových produktů, které charakterizují novou strategii „posouváníhranic“. Pomocí nových technologií chce poskytovat konektivitu i obsah napříč nejrůznějšímizařízeními – od televizorů přes mobilní telefony, tablety, notebooky, stolní počítače až podomácí spotřebiče.„Lidé vyznávají stále dynamičtější životní styl a žádají,aby jim technologie obohacovaly a zpříjemňovalyživot,“ uvedl Seok Pil Kim, prezident a generální ředitelEvropské společnosti Samsung. Firma se proto snažívybavit mladé lidi technologickými dovednostmi probudoucnost. Nová řada produktů nabízí více obsahu,inteligentnější uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání,vysokou kvalitu obrazu a špičkový design. Produktovéinovace se opírají o tři hlavní pilíře, kterými jsou: SmartInteraction (chytrá interakce), Smart Content (chytrýobsah) a Smart Evolution (chytrá evoluce).Televize, kterou budete zdravitPříkladem, jak takovéto produkty budoucnostimohou vypadat je třeba televizor ES8000 LED TV,vybavený dvoujádrovým procesorem, který uživatelůmumožňuje současně surfovat na internetua stahovat přitom aplikace.Smart Interaction umožňuje uživatelům chytrýchtelevizorů komunikovat se svým přístrojem a ovládatjej prostřednictvím hlasu a pohybu, nebo pomocí systémupro rozpoznávání tváře. Televizor se poté, co hopozdravíte: „Ahoj televize!“ (Hi, TV!) zapne, aktivuje svésystémy a čeká na další povely (hlasové nebo gesty),na něž reaguje. Starají se o to vestavěná HD kamera,mikrofony a rychlý procesor podporující multitasking,kterými je přístroj vybaven, k přijímání a analýze zadávanýchpokynů. Například vyslovením slov „webovýprohlížeč“ spustí prohlížení webu, a pouhým ukázánímrukou lze následně procházet a vyhledávat požadovanéinformace, nebo zvýšit hlasitost apod.Smart Content (chytrý obsah) umožňuje prostřednictvímaplikací instalovaných v chytrém televizoruuspokojovat osobní preference uživatele a funkceAllShare Play, umožňuje přístup k vlastnímu obsahuprostřednictvím obrazovek nejrůznějších zařízení(např. tabletu), a to kdykoli a kdekoli.Smart Evolution (chytrá evoluce) je zastoupenanovou technologií Samsung Evolution Kit, kterábude každý rok prostřednictvím lokální technologiesystem-on-chip nabízet veškerá hardwarovái softwarová vylepšení. Vybrané modely roku 2012a nové SMART televizory už jsou na zadní straně vybavenyslotem určeným právě pro tuto technologii.Samsung představil také Super OLED TV, svůj vůbecprvní 55palcový televizor využívající technologiiSuper OLED, který v bezkonkurenčně tenkémprovedení nabízí i při těch nejrychlejších scénáchextrémně živý obraz s krátkou prodlevou, realistické,věrné barevné podání a vysokou kvalitu.Další technologickou novinkou jsou bezdrátové přenosypomocí Smart Wi-Fi pro fotoaparáty a videokamery.Prostřednictvím funkce WiFi Direct lze připojitfotoaparát k telefonu nebo tabletu a pořízené fotografiesdílet napříč nejrůznějšími platformami neboje přímo z fotoaparátu odeslat e-mailem. FunkceAuto Backup, zase přenese fotografie do počítačebez nutnosti kabelového připojení i v případě, žeuživatel není zrovna v dosahu žádné běžné Wi-Fi sítě.Nová generace chytrých spotřebičůA nejsou to už jen inteligentní elektronické přístroje jakoaudiovizuální technika, kde se uplatňují tyto modernítechnologické vymoženosti. Podobné funkce se stěhujíi do dalších spotřebičů, jako je např. tzv. bílá domácítechnika. V letošním roce hodlá Samsung věnovatznačné úsilí vývoji chytrých parametrů domácích spotřebičůdalšími investicemi do vývoje. Základní pilíře tétostrategie jsou: Smart Eco (chytrá ekologie), Smart Space(chytrý prostor) a Smart Future (chytrá budoucnost).Firma se zaměřuje na vývoj technologií i produktů prodomácnosti, které budou šetrné k životnímu prostředí.Příkladem je technologie EcoBubble, která umožňujese Super Eco cyklem praní ve studené vodě značnouúsporou energie při zachování účinnosti praní jako nabavlněný program při 40°C. Nejnovější motory s digitálnímiměniči a kompresory používané u moderníchpraček a chladniček s invertorovým kompresorem vykazujíoptimální spotřebu energie i životnosti, takže naně výrobce může nabízet neobvyklou 10letou záruku.Díky technologii Eco Slim použité u nových chladničekSérie G dosáhl výrobce zvětšení vnitřních prostor, anižby se zvětšily jejich vnější parametry. Větším objememdisponují i nejnovější pračky Samsung, které nabízejíkapacitu 12 kg prádla ve standardní hloubce a 8 kgv zúžené variantě s nízkou energetickou spotřebou.Podobně nová konvekční mikrovlnná trouba slibujeoptimalizaci varného prostoru a většího objemu.I výkonné kancelářské technologie nyní obsahujíprvky zaměřené na vyšší úspornost a efektivitu –např. tzv. „ekotlačítko“ použité u nové multifunkčnímonolaserové tiskárny SCX-3405FW dokáže snížitcelkové náklady na tisk o více než 20 %. Zařízení jevybaveno mobilní aplikací pro tisk, díky které lzepo stažení tisknout a organizovat položky pohodlněz jediného chytrého zařízení, např. počítače,mobilního telefonu nebo tabletu. ■ /mo/První magnetické mýdlo na světěBritští vědci z Bristolské univerzity vytvořili jako první na světě mýdlo, které lze ovládatpomocí magnetů. Objev publikovaný v odborném časopise Angewandte Chemie by mohlumožnit vytvářet čisticí prostředky zcela nové generace, které by bylo možné po aplikaci opětodejmout, a použít např. pro čištění ropných či olejových skvrn na moři.Vědci již dlouho hledali způsob, jak řídit mýdla(nebo čisticí povrchově aktivní látky, které jsouznámy v průmyslu), resp. usilovali o řešení, kteráby zvýšila jejich schopnost rozpustit oleje vevodě a poté je odstranit ze systému.Výzkumníci již dříve zkoušeli mýdlos různými speciálními funkcemi,např. citlivé na světlo, kysličníkuhličitý, nebo změny v kyselostiprostředí, teplotě či tlaku. Nyní sejim podařilo vytvořit mýdlo citlivéna magnetické pole. S použitímmagnetu byli vědci schopni ovlivňovata měnit některé vlastnostimýdla jako např. elektrickou vodivost nebo bodtavení, což může být velmi důležitým faktorem proprůmyslové čištění.Dřívější pokusy s ionizovanými tekutinami, tvořenýmivětšinou vodou obsahující komplexy těžkýchkovů se zdály být dobrým předpokladempro možnost kontrolypomocí magnetického pole (aspoňpo nějakou dobu), ale kovovéčástečky byly vždy uvnitř roztokupříliš izolované, což bránilo jejichdlouhodobější interakci.Nyní vědci dosáhli kýženého výsledkurozpuštěním železa v řaděinertních materiálů tvořených chloridovými a bromidovýmiionty, velmi podobným těm, které seběžně používají např. v ústních vodách či textilníchkondicionérech. Přídavky železa vytvořily v mýdlovýchčásticích potřebná mikroskopická kovovájádra. Univerzitní tým vytvořil mýdlo obsahující naželezo bohaté soli, které reagovaly na magneticképole, pokud bylo umístěno do roztoku. Šlo o plněfunkční mýdlo, jehož magnetické vlastnosti bylyověřeny výzkumníky z Laue-Langevinova institutu.K otestování vlastností použili vědci magnetve zkumavce obsahující nové mýdlo umístěnév organickém roztoku s menší hustotou.Po přiblížení magnetu na železo bohaté mýdlopřekonalo gravitaci a povrchové napětímezi vodou a olejem a stoupalo skrz organickýroztok vzhůru ke zdroji magnetické energie.Výzkumníci považují experiment za úspěch z vědeckéhohlediska, ale dodávají, že takovéto tekutinyještě nejsou natolik zralé, aby se v blízké době objevilyna trhu v podobě např. komerčních čisticíchprostředků pro domácnost. ■ /zdroj: ILL/3/201245


technologiePROJEKT BETTER PLACE SE SYSTÉMEMVÝMĚNNÝCH BATERIÍOd posledního ledna letošního roku přibyla mezi vozidla brázdící silnice v zemi zaslíbené takéstovka elektrických sedanů v úpravě, která umožňuje rychlou výměnu akumulátorů prostřednictvímrobotizovaného systému. Síť výměnných stanic se rozšiřuje po celé zemi a společnostBettrer Place, provozovatel tohoto systému, rozvíjí své aktivity i v zahraničí.baterií „za provozu“ dokázal zvládnout v rekordnímčase jedné minuty – docílili toho v roce 2009 v Jokohamě.Japonsko rovněž inklinuje k zavedení systémuBetter Place a v roce 2010 byla na takovýto režimvybavena nevelké flotila tokijských taxíků – v tomtopřípadě byly použity vozy Nissan Quashqai. Současnějaponské hlavní město zkouší systém plně automatickéhot-swap výměny baterií v běžném provozu.Koncem loňského roku zřídila společnost experimentálnícentrum s rychlovýměnou baterií(Switchable Electric Car Experience Center), kterétvoří demonstrační stanice, showroom, předváděcísál apod. také v Číně. Poté se hodlá Better Place zaměřitna spolupráci s místními firmami a vybudovatsíť elektroservisů a stanic v několika jihočínskýchprovinciích. Firma zahájila v Číně jednání s tamníenergetickou společností a v budoucnu se uvažujeo možnosti zapojení čínských výrobců automobilůs jejich modely elektromobilů. Jak uvedl šéf BetterPlace Shai Agassi, nyní společnost zvažuje rozšířenísvé působnosti také v Německu a ve Francii. ■Výměnu baterií na speciálních stanicích zajišťujíroboty ukryté pod zemí, které běhemokamžiku nahradí vybitý akumulátor za plný,a vozidlo může pokračovat v cestě stejně, jakokdyž natankuje palivo u standardní čerpací stanice.Nezdržujte se dobíjením,vyměňte si za plnou celou bateriiSystém využití elektromobilů s výměnnými baterie mivyvinula a zrealizovala stejnojmenná americká společnost.Vozy, které nabízí klientům, lze dobíjet jakdoma, tak u běžných nabíjecích stanic, které jsounyní zřizovány např. v obchodních centrech apod.,ale především prostřednictvím rychlovýměny celýchbaterií. Standardizovaný akumulátor o hmotnosti225 kg a výkonu 22 kW zajistí vozu dojezd cca 160 km.Rozmístění nejbližších dobíjecích a výměnných stanicukazuje vestavěná navigace, takže řidič elektromobiluse díky jejich relativně husté síti může vydat v Izraelii na dlouhodobé vyjížďky. Do projektu byly v první fázizařazeny sériově vyráběné vozy Renault Fluence ZE,upravené pro rychlovýměnu baterií a spolupráci sestanicemi programu Better Place, uživatelé platí zajejich pronájem. Bytová zásuvka zajistí dobití vozuFluence ZE za zhruba 6–8 h, rychlodobíjení na dobíjecíchstanicích trvá v průměru půl hodiny a výměnabaterií nezabere více než 5 minut.Kořeny programu Better Place, který využívá odlišný,komplexněji pojatý model elektromobility, nežvětšina již ohlášeních pilotních projektů na podporunasazení elektromobilů, sahají už do roku 2008.O systém je značný zájem, projekt je koncipovánjako mezinárodní. Prvními zeměmi zařazenými doprogramu se staly Izrael a Dánsko.V červnu loňského roku analogicky s budovánímizraelského projektu zřídila Better Place obdobnoustanici na předměstí Kodaně a během následujících9 měsíců by mělo v Dánsku vzniknout ještědalších 19 takovýchto stanic. V Izraeli je plánovánovybudování několika desítek stanic rychlovýměnybaterií, což by umožnilo jezdit prakticky po celézemi bez zdržujících zastávek potřebných k výměněakumulátorů tradičním způsobem. Firma rovněžuzavřela dohody o spolupráci s několika leasingovýmispolečnostmi. Schéma pronájmu vozu plusvýměna baterií společných pro všechny sítě můžebýt tím nejlépe životaschopným modelem. Společnostnabízí předplatné na obsluhu v rámci stanicumožňujících výměnu baterií bez zásahu člověkas využitím elektronické karty.Na řadě jsou Čína a Japonsko,ale i EvropaObdobné projekty a iniciativy avizovaly i další společnosti,ale do realizační fáze je zatím dostala pouzeBetter Place a dokázala, že systém výměny akumulátorůje reálnou variantou rozvoje elektromobility.Pokusný systém stanic hot-swap pro rychlovýměnuPROFI SYSTÉM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍOsram Encelium je nový systém řízení osvětlení, který ušetří až 75 % energiev kancelářích a průmyslových budovách.Systém, který bude v Evropě představen na veletrhu Light+Building, je možné kombinovats šesti různými strategiemi úspor energie. Provozovatelé budov mají možnost systém řídita sledovat globálně přes internet v 3D zobrazení. V kancelářích lze individuálně upravovatúroveň osvětlení. Při použití v kombinaci s poslední generací elektronických předřadníků,je systém schopen zaznamenávat a popisovat spotřebu energie v reálném čase. Softwareidentifikuje potenciál optimalizace a umožňuje přesně mířené zásahy do systému řízeníosvětlení. Výsledkem je možnost pružně využívat nákladově efektivnější tarify. ■46 3/2012


technologieDŮMYSLNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ NOVÉHO FORDU B-MAXJedinečné řešení dveří vyvinuli inženýři společnosti Ford pro připravovaný model B-Max.Jde o novátorskou koncepci, která usnadňuje přístup do interiéru, nastupování a vystupovánív úzkých parkovacích místech a lepší manipulaci s neskladným materiálem.Anglická firma Antonov,specializující se navývoj a výrobu převodovekpředstavila lonina Stuttgartské výstavěelektrických vozidelIDTechEx prototyp třírychlostníautomaticképřevodovky vyvinutéa určené speciálně proelektromobily. Její koncepcevychází z toho,že elektromotory nabízejísice ve srovnáníse spalovacími motoryširší křivku krouticího momentu, ale účinnostelektrického motoru se mění v závislosti na otáčkáchod 90 až k 60 %, přičemž právě při nízkýchotáčkách je nižší i účinnost. Antonov navrhujeproto zařadit za elektromotor několikastupňovoupřevodovku s tím, že takovéto řešení může zvýšitúčinnost elektrického pohonu.Za pravdu jí daly už první testy tohoto zařízeníprováděné na pěti nákladních elektrických vozidlechfirmy Smith: Po zabudování převodovky doelektromobilu vykazoval motor auta o 15 % většíúčinnost. To lze využít např. k prodloužení dojezdu,výrobě kompaktnějších elektrických pohonnýchsystémů díky nižšímu nutnému krouticímu momentuapod. Delší doba, kdy motor pracuje v optimálníchotáčkách, by se měla příznivě projeviti v celkově menším opotřebení soustavy.Při vývoji konceptu vycházel vývojový týmz chování a požadavků řidičů, co by odkompaktního vozu očekávali.Vysokopevnostní strukturální prvkykaroserie ze středových sloupků přemístilikonstruktéři přímo do dveří,kde zajišťují vynikající ochranu posádky,zejména v případě bočníhonárazu. V klíčových místech karoseriebyly použity speciální druhyoceli, jež jsou až 5krát pevnější nežběžná ocel. Výsledkem je extrémnětuhá nosná struktura bez nežádoucíhonárůstu hmotnosti.Během tří let vývoje bylo provedeno více než 1000počítačových simulací k optimalizaci bočního nárazu.Simulace byly následně ověřeny v sérii skutečnýchbariérových testů. Systém podnázvem „Easy Access Door“ (dveře se snadnýmpřístupem) integruje středové sloupky karoseriepřímo do dveří automobilu. Na každé straněBUDOU MÍT ELEKTROMOBILY PŘEVODOVKU?Zatímco u běžných automobilů je převodovka jednou z klíčových součástí, elektromobily díkysvému pohonu, který umožňuje dosáhnout maximálního krouticího momentu prakticky odnulových otáček, takovéto zařízení nepotřebují. Ale je opravdu převodovka pro elektromobilyzbytečná?Automatická třístupňová převodovka pro elektromobilyVyvážení výstupního hřídelePřídavná synchronizace 2. převodového stupněNízoktlaké čerpadlo oleje (mechanické)Vysokotlaké čerpadlo oleje (elektrické)Řídicí jednotka hydraulikyDuální mokrá spojkakaroserie tak vzniká nástupní otvor o bezprecedentníšířce 1,5 m. U konvenčních dveří automobilůje poskytovaný nástupní otvor o poloviční šířce.„Navrhli jsme karoserii tak, abychom využili všechpředností nové koncepce dveří a přitom vytvořilipevnou, tuhou a lehkou konstrukci,“ řekl DarrenPalmer, ředitel kvality produktového vývoje ve Fordof Europe.Možnosti nového uspořádání dveří využívá takéinteriér připravovaného modelu. Zadní sedadlaa přední sedadlo spolujezdce lze sklopit a vytvořittak velkou ložnou plochu, na kterouse vejde např. jízdní kolo nebo předmětydlouhé až 2,3 m.Novinka Ford B-Max bude představenaveřejnosti na blížícím se autosalonu v Ženevěa na českém trhu se začne prodávatna podzim letošního roku. ■Navržena pro elektromobilyInovativní modulární vícerychlostní převodovka bylavyvinuta ke zvýšení výkonu a dosahu elektrickýcha hybridních vozidel. Je optimalizována pro dosaženímaximální efektivity, nabízí bezproblémové,vysoce kvalitní plně automatické řazení a výraznémožnosti úspory energie. Rovněž nabízí vyšší cestovnírychlost, svižnější rozjezd, lepší stoupavostelektromobilu a možnost vyrábět pohonné jednotkykompaktnějších rozměrů při zachování stejnýchvýkonových parametrů. Znásobením krouticího momentua rychlosti převodovka Antonov umožňujevýznamně zredukovat velikost elektrického motoru,výkonové elektroniky a baterie potřebné pro danývýkon a dosah. Hmotnost prototypu předváděnéhona výstavě činila 55 kg při délce 416 mm. Sériovýmodel, s nímž se uvažuje pro běžné komerční nasazení,na němž výrobce pracuje, má být ale ještěkompaktnější: zhruba o 10 kg lehčí a o 40 mm kratší.Životnost jednotky bude podle vyjádření výrobcedosahovat minimálně 400 000 km. Samotná jednotkamá běžný tvar, výrobce zvolil dvouhřídelovéuspořádaní s ozubenými koly s dvojitou spojkou proplynulé řazení. Zvolená koncepce navíc umožňujezvýšit počet rychlostních stupňů až na čtyři.Více stupňů, více možností,větší efektivita„Jednostupňová převodovka znamená samozřejměkompromis, zejména pokud jde o nízké rychlostiakcelerace, jízdu se stoupáním do vrchu a vysokérychlosti. Skokovou změnu 10 % zlepšení účinnostilze dosáhnout jen dvěmapřevodovými stupni, aletechnické kompromisy zůstávajív jiných oblastech.Tři nebo více stupňů jsoulepší, přinášejí dalšízlepšení v oblasti výkonua kultivovanosti,stejně jako vyšší účinnosti.Každý další převodový stupeň poskytuje malédílčí zisky v efektivitě cyklu,“ uvedl při představenínovinky obchodní manažer firmy Antonov prorozvoj David Paul.Za svůj koncept získala firma ocenění IDTechExElectric Vehicles Land Sea Air Technology Awardjako nejvýznamnější inovaci v oblasti elektrickypoháněných vozidel za poslední roky. Převodovkazískala ocenění v kategorii dopravy soutěži InnovationAwards renomovaného britského Institutionof Engineering and Technology v roce 2010. Projevilyo ní už zájem četné firmy z řad potenciálníchpartnerů pro uplatnění v různých segmentech,včetně vysoce výkonných automobilů, lehkýchužitkových vozidel a veřejných dopravních prostředků.■3/201247


plasty a chemieZcela nová generace svářeček optických vlákenJihokorejská společnost Ilsintech představila zajímavou novinku, kterou je odolná 3D svářečkanové koncepce SWIFT S3 s několika celosvětovými prvenstvími.Jde např. o nejmenší a nejlehčí přístroj v dané kategorii.Unikátní je kapacita měnitelné baterie, kteráumožňuje až 250 svarů včetně vypečení. Videovýstup a USB 2.0 porty jsou samozřejmostí. Se svářečkouse velmi dobře pracuje i díky ultra rychlémufirmware a dotykové obrazovce 4,3” s vysokýmrozlišením. Funkcionalitu vylepšuje možnost přednastavita uložit si několik globálních nastavení prorůzné situace. Kompletní změna nastavení je pakotázkou vteřin. I u této svářečky se do budoucnapočítá s podporou SPLICE-ON konektorů, vláknovédržáky lze vyměňovat. SWIFT S3 tak bourá zažitécenové stereotypy v oblasti svářecích automatů.Jako bonus je součástí každého setu celá řada příslušenství.■dupont představil novýmateriál pro ZdravotnictvíChemický koncern DuPont uvedl na výstavěPharmapack novou třídu plastu Delrin provyužití v medicínském průmyslu. MateriálDelrin - SC699 nabízí shodné parametry jakojeho předchůdce, ale s výrazně nižším třením.Jde o velmi důležitý faktor, protože umožňuje snadnoupráci s nástroji vyrobenými s použitím tohotonového materiálu. Podle výrobce je ideální provystřikování vyráběné částí, vyžadujících vysokoupřesnost forem ve zdravotnickém sektoru. Je rovněžvhodný pro laserové značení. Jako jeden z prvníchvýrobců využije novinku firma Ypsomed pro výrobujednorázového injektoru UnoPen. ■ /dup/Prototypy nových medicínských přístrojů s využitímmoderních ABS plastů firmy DuPontnový typ separačních bubnů si poradíi s problémovými dílyAni v čase nástrojů s horkými kanály a tahačů vtoků neztratila klasická separační technikasvůj význam. V závislosti na konkrétním zadání mohou být využity různé separační nástavcenebo separační bubny. To je i případ nového řešení separace od německé firmy MTF Technik,které na český trh uvedla společnost Kuboušek.Patentovaná novinka překonávádosavadní bariéryPro tyto případy vyvinuli konstruktéři společnostiMTF Technik zcela nový typ separačního bubnu,který byl současně přihlášen k patentování a veřejnostiprvně představen na veletrhu „K 2010“v Düsseldorfu. Nový MTF pravoúhlý separačníbuben se skládá z nerezové klece se čtyřmi tangenciálnímiseparačními mezerami, které mohoubýt pokaždé samostatně nastaveny v rozmezímezi 0 a 58 mm. Separační mezery jsou tvořenyparalelními plochami se šířkou 80 mm. Tím jeúčinně zamezeno nežádoucímu provléknutí neboprotažení vtoků. Prostřednictvím vždy dvojicerýhovaných matic na jednu separační mezeruumožňuje zařízení přesné a rychlé nastavení dlerozdílných tvarů tříděných dílů.Tangenciálně vystupující separační mezery tímumožňují třídit i větší a ploché díly, které aždosud nemohly být separovány běžnými známýmitypy separátorů s jednoduchou separačníštěrbinou.Asi největší předností pravoúhlého separačníhobubnu MTF je pravidelné krátké otevření separačníštěrbiny v horní úvrati otáčení bubnu běhemPravoúhlý separační buben Typ 3 R7 B pro separacikomplexních dávek (vtoky / díly) ve standardním provedeníHranice třídicích možností s doposud známýmizařízeními ležela v minulosti v první řadě u dílůs jen minimálními rozdíly ve velikosti, u malýchnebo špičatých dílů s náchylností k zaklesávánínavzájem nebo takových geometrií vtoků, kterése separační mezerou provlékly. Stejně tak obvyklezpůsobovaly problémy gumové díly nebo dílys měkkým povrchem, které v třídicích zařízeníchsnadno uvízly.kombinovaný pravoúhlý separační buben s děrovanýmbubnem ve speciálním provedení pro dvoustupňové třídění2K vstřikovaných dílů od vtokůPravoúhlé separační bubny mohou být integrovány přímodo vstřikovacích strojůtřídění. Sofistikovaná konstrukce separační štěrbinyzpůsobí automatické samovolné odklopenív každé otáčce a tím efektivně vylučuje zaháknutínebo zasekávání vtoků a dílů do sebe navzájem.Díky této vlastnosti nového separátoru mohou býtbez problému separovány i měkké díly.▲48 3/2012


plasty a chemiePlaSt, který vznikl Pro leDŘešení pro čistou výrobuNerezový konstrukční základ ve spojení s teflonempotaženým separačním pístem předurčuje tentotyp separačního bubnu pro použití v tzv. čistýchprostorech specializovaných výrob. Prostě tam, kdese vyžadují vysoké nároky na kvalitu prostředí provýrobní procesy.Klec separačního bubnu je navržena tak, že můžebýt usazena na stávající standardní podvozkyřady bubnových separátorů MTF Technik a rozšiřujetím dosavadní produktový program firmy.Pro správný výběr optimální třídicí techniky prokonkrétní aplikace využívá firma Kuboušek v technologickémcentru pro testování nejčastěji nasazovanéseparátory, nebo v případě potřeby např.pro testování méně obvyklých případů dílů a vtokůi zkušební prostor výrobce v Německu. Po obdrženívzorků jsou zde provedeny zkoušky třídění,z jejichž průběhu obdrží zákazník odpovídajícívideozáznam. ■Pod označením BWF colour LED se skrývá materiál speciálně vyvinutý v laboratořích německéhovýrobce BWF pro vysokovýkonné LED aplikace na trhu osvětlovacích prvků.Speciální směs pro LED aplikace umožňuje zajistitsvětelný přenos přesně uzpůsobený jak pro běžnébarevné teploty LED i specifické barvy a barevnéteploty při použití LED technologie. Ve srovnánís běžnou barevností vyniká přenosem světla bezviditelných hotspotů a zároveň dosahuje skvělýrozptyl světla. Homogenní povrch nabízí světelnépruhy a pásy bez tmavých částí a oproti běžnýmopálovým svítidlům umožňuje dosáhnout tentomateriál až o 40 % větší světelný výstup. V důsledkutoho může být použit menší počet LEDsvítidel, nebo být dosažena vyšší světelnost najednu lampu.K oceňovaným fotometrickým vlastnostem patříkromě zmíněného vynikajícího přenosu a šířenísvětla ve srovnání s běžnými materiály i to,že může být uzpůsobeno barevné teplotě LED.Podle výrobce najde tento plast uplatnění v řaděaplikací: např. je vhodný pro modemy a energetickyúsporné světelné koncepty využívající LEDtechnologii. Lze jej implementovat i do velmi plochých,měkkých osvětlovacích prvků určených proefektivní osvětlení. ■Projekty na zvýšenie výrobnejkaPacity, vrátane SlovenSkaJeden z lídrov strojárskeho trhu v oborespracovania plastov, firma Krauss Maffei rozširujevýrobu v Číne a vo východnej Európe.Podľa vyjadrenia materskej spoločnosti v Mníchovepôjde o zdvojnásobenie výrobnej kapacitya rozšírenie výkonnostnej kapacity v závodochv Haiyane (Čína) a v Martine (Slovensko).Generálny riaditeľ Dietmar Straub v tlačovejspráve uviedol, že projekty sú navrhované tak,aby posilnili aktivity v kľúčových rozvíjajúcich satrhoch, ako aj na trhoch vznikajúcich.Rozširovanie začne v oboch závodoch na začiatkuroka 2013. V závode v Haiyane, ktorý vznikolv roku 2006, zvýši spoločnosť produkciuvstrekovacích strojov Netstal a Krauss Maffei prevyužitie PET a zariadenia pre reakčné a vytláčacietechnológie. Podnik tiež posilní výrobu strojovsérie MX. Začiatkom tohto roka Krauss Maffeivytvoril novú Čínsku pobočku zlúčením s prevádzkouNetstal Shanghai. Rozloha závodu Haiyannarastie z pôvodných 35 052 na 64 312 m 2 .V Martine Spoločnosť Krauss Maffei začala výrobuna uspokojenie rastúcich požiadaviek východoeurópskychtrhov – firma spustila na jeseň 2010výrobu AX série vstrekovacích lisov do 350 t, skriňovýchrozvádzačov a foriem. Po plánovanomrozšírení výrobných kapacít sa rozloha závoduzdvojnásobí na 38 100 m 2 , pridá sa výroba robotov,EX vstrekovacích lisov a strojov s orezávacioutechnológiou. ■/epn/SPecialiSta Pro oDolná bezúDržbová ložiSkaNěmecká firma LHG využívá plastové prvky vyráběné z materiálu COM-KU/D pro speciálníradiální valivé ložisko s kluznou vrstvou COM-KU/D. Jde o bezúdržbový, svinutý, kombinovanýtechnický materiál, který se vzhledem ke svým parametrům nízkého opotřebení, součiniteletření a zatížitelnosti řadí k nejlepším kluzným technickým materiálům.Slovenský závod Kraus Maffei sa rozrastie na dvojnásobokVšechna valivá ložiska typuCOM­KU/D, ať už jde o standardníprovedení podle ISO6124 a DIN (řada ND) a ISO6124/3 (řada HD) nebo zvláštní, na zakázku vyráběnérozměry a provedení, jsou bezúdržbová, tzn.nevyžadují mazání. S využitím různých plastovýchsměsí je možné dimenzovat zvláštní radiální valiváložiska podle konkrétních speciálních požadavků.Kromě bezúdržbovosti je ložisko díky středové vrstvěze speciálního plastu velmi vysoce zatížitelné. Charakteristickýmznakem tohoto plastu pro kluzná ložiskaspočívá v tom, že ani při vysoké zátěži nedocházík jeho deformaci. Díky tomu nachází tento technickýmateriál zvláštní využití při setrvale vysoké zátěži.Podle výrobce se ložisko COM­KU/D nejlépe hodípro pohyby, které se konají pouze ve velkých časovýchodstupech. Použití nacházínapř. u ventilů, kulovýchuzávěrů, uložení rozváděcíchlopatek, škrticích klapek atd.Kluzná vrstva speciálního plastuodolná proti stárnutí zabraňujepevnému usazení dílů a zajišťujetak bezproblémové uloženía jeho dlouhodobou funkčnost.Vzhledem k tomu, že plast COM­KU/D nepohlcujetéměř žádnou vlhkost, mohou být z něj vyráběnáložiska ve spojení s ušlechtilou nerezovou ocelípoužita bez omezení či nutnosti dalšího těsnění(izolace) u většiny běžných kapalin. Pouzeu velmi abrazivních médií je utěsnění ložiska doporučováno(v některých případech i nezbytné),aby se zabránilo předčasnému opotřebení.Protože se při výrobě plastu COM­KU/D nepoužívajífenolové pryskyřice nebo podobné zdraví škodlivémateriály, mohou být tato valivá ložiska využitataké v aplikacích, které v souvislosti se snášenlivostís životním prostředím podléhají zvláštnímpožadavkům.V produktovém portfoliu LHG je plast COM­KU/Dkvůli svým specifickým vlastnostem použit také provýrobu stejnojmenného bezúdržbového celoplastovéhokluzného ložiska s vinutým jádrem. Nabízídobré kluzné vlastnosti, vhodné pro vysoké a velmivysoké zatížení (rovněž rázové zatížení a v případětlaků na hranách), dobré tlumicí vlastnosti, velmivhodné při nízkých kluzných rychlostech, dobrouchemickou odolnost a dlouhou životnost. Výrobcejej doporučuje jako vhodnou alternativu pro výměnuza mazaná ložiska. ■/LHG/3/201249


automobilová technikaINOVOVANÉ VERZE CITROËN JUMPYStejně jako předchůdce si inovovaný model Jumpy Multispace zachovává objemný a pohodlnýinteriér. Vzhledem ke své modularitě je schopen pojmout až 9 osob s komfortem na úrovnisegmentu MPV.Faceliftem se změnila čelní strana. Rozšířila se chromovanámaska chladiče s novým protaženým logem,sahajícím až ke světlometům. Tímto novým tvaremstylizovaných šípů je opatřena také zadní část vozu.Objem zavazadlového prostoru pod zadním platem553 dm 3 zůstal zachován, došlo k vylepšení výbavy.Nový Jumpy Multispace je k dispozici ve čtyřechverzích výbavy: Attraction, Confort, Oceanic (kombinovanýkoncept mezi kombi a kempinkovým vozem)a verze Exclusive pro nejnáročnější zákazníky.V poslední verzi Exclusive jsou sériově dodáványtempovat, omezovač rychlosti, zadní parkovacíasistent, zatmavená skla u zadních oken a u oknapátých dveří a paket zahrnující odstín nárazníků,bočních ochranných lišt a litých 16palcových kolv barvě karoserie. Nejvyšší úroveň výbavy můžedoplnit rovněž nová příplatková výbava „DirectAccess“ určená zejména pro vozy zajišťující dopravupro hotely nebo kyvadlovou dopravu naletištích. U této nové konfigurace 7/8 míst bylozrušeno pravé boční sedadlo v 2. řadě, aby seuvolnil přístup k místům ve 3. řadě.Jumpy pro profesionályOd roku 1926 využívá francouzská automobilkasvou „kreativní technologii“ i pro profesionální řidičev jejich užitkových verzích jako byly slavnémodely TUB, Type H, 2 CV Fourgonnette a další.Dnes do této řady užitkových verzí patří kromějiných i model Jumpy, který v omlazené podobězavítal na náš trh.Inovovaný Jumpy se blíží spíše MPV než užitkovémuvozu. K dispozici je ve dvou délkách a dvou výškách,takže se dokonale přizpůsobuje potřebám profesionálníchřidičů. Tak jako u modelu Multispace sezměnila čelní strana s novým protaženým logem.Objem nákladového prostoru lze zvětšit až na 7 m 3 ,výška prahu zavazadlového prostoru je pouhých49 cm, čehož bylo dosaženo díky zadnímu pneumatickémuodpružení, ale také díky širokým bočnímposuvným dveřím, které umožňují nakládánípalet. Zadní dvoukřídlé dveře se mohou otevřítaž do úhlu 180°.Nový Jumpy je dnes vybavenasistentem pro rozjezd dosvahu, fixním omezovačemrychlostis možností nastavenímaximálnírychlosti,kterouvůz nesmípřesáhnout.Za příplateksi lze u obouverzí pořídit systémsignalizace podhuštěnípneumatik a pokročilý systém protiprokluzu,který dle nastavení jednoho ze čtyř režimů (normální,terén, sníh a písek), reaguje dle dané situacea optimalizuje pohyblivost vozu.Aby se snížily emise CO 2, prošel nový Jumpy úpravami.Dostal aerodynamické kryty pod karoseriia zařízení, které umožňuje optimální řízení nabitíbaterie pomocí alternátoru. Jumpy v obou modifikacíchje nabízen ve verzi s manuální převodovkouve třech motorizacích HDi 90, HDi 125 a HDi 160a také s automatickou 6stupňovou převodovkou,která je propojena pouze s motorem HDi 160. ■HUDBA V AUTĚ – ANO ČI NE?Otázka hudby v autě často budí rozporuplné reakce. Někomu vyhovuje, jiní v ní vidí rušivýelement. Svádí nás hudba k jízdě v rytmu hudby? Je to důvod pro rychlou agresivní jízdu?vnímat zvuk motoru a ostatní zvuky. Hlasitá hudbapřekrývající všechny ostatní zvuky může být skutečněnebezpečná. Především v hustém městskémprovozu potřebuje řidič sledovat všechny podněty,aby mohl co nejrychleji reagovat. S hlasitě puštěnouPodle ankety, kterou provedla Direkt pojišťovna,většina řidičů potvrzuje, že hudbu v autě poslouchajía 44 % dotázaných uvedlo, že hudbajim pomáhá zůstat v bedlivém stavu na dlouhýchtrasách. Ve většině případů tedy hudba vevoze pomáhá, pokud je v přijatelné hlasitosti, abynetlumila vjem okolí. Příliš hlasitá hudba řidičiznesnadňuje vnímat co se děje kolem, takže sestává nebezpečnou.Jak uvedla Kateřina Krásová z Direkt Pojišťovny,„rádio s CD přehrávačem dnes patří k základní výbavěvozu a naprostá většina řidičů také v anketěuvedla, že hudbu v autě poslouchá. Zda je to dobřeči špatně nelze jednoznačně říci. Jisté ale je, žehudba náš styl jízdy a naše soustředění na řízeníovlivňuje. Je proto třeba dobře zvážit i to, co a jakhlasitě si v autě pouštíme.“Častým argumentem proti bývá fakt, že řidič připoslechu příliš hlasité dynamické hudby má tendencijezdit v jejím rytmu. Tedy rychleji, a to častoaniž by si to uvědomoval. To potvrzuje i 31 %samotných řidičů, kteří přiznávají, že poslechhudby v autě ovlivňuje jejich styl jízdy. Dalších19 % řidičů zase uvedlo, že hudba v autě snižujejejich pozornost. Přesto ji však poslouchají. 6 %řidičů považuje hudbu za dobrý způsob, jak zabavitděti v autě.Řidičů, kteří v autě hudbu neposlouchají, je jen 9 %a z nich skoro polovina (46 %) uvedla, že je při jízděruší. Dalších 17 % uvedlo, že jim hudba brání dobřepísní se snadno přeslechne zvuk výstražné sirénynebo troubení ostatních řidičů. ■50 3/2012


automobilová technikaJediný pick-up ve své třídě s pěti hvězdičkamiPodle nových přísnějších kritérií hodnocení bariérových testů Euro NCAP platných od roku2012, získal nový Ford Ranger opět plné hodnocení 5 hvězdiček.Ranger tak upevnil svoji pozici nejbezpečnějšíhopick-upu na evropském trhu. Podle nové metodikyobhájil rovněž 5 hvězdiček oblíbený rodinný FordFocus.„Bariérové testy Euro NCAP pro rok 2012 jsou bezpečnostnímbarometrem, podle kterého budouposuzovány všechny nové vozy v Evropě. Znovudosažení5 hvězdiček představuje pro Focus i Rangerskvělý úspěch,“ řekl Stuart Southgate, ředitelbezpečnosti vozidel ve Fordu.Model Ranger využívá unikátní technická řešenína ochranu chodců včetně speciální struktury podkapotou, která zmenšuje riziko poranění hlavy.K bezpečnosti chodců přispívají také absorpčnímateriály v předním nárazníku. Tyto prvky pomohlymodelu Ranger získat rekordně vysoké hodnoceníza ochranu chodců.„Bodovací systém byl upraven tak, aby kladl ještěvětší důraz na ochranu chodců. Nový Ford Rangerdosáhl jako jediný vůz ve své kategorii výsledků,které nyní od automobilů s 5hvězdičkovým hodnocenímvyžadujeme,“ uvedl mluvčí Euro NCAPMichiel van Ratingen. ■Ford transit connect electric:auto s „želví kontrolkou“Zatímco většina automobilek začala elektrifikaci svých vozů s osobními vozy, Ford zamířildo jiného segmentu a odstartoval svůj elektrický program v kategorii užitkových vozidel.Ford Transit Connect Electric, jehož výhradnímdovozcem na český trh se stala společnost FordCharouz, vznikl jako elektrický van ve spolupráciFordu a společnosti Azure Dynamics. Ta nakupuje odautomobilky Ford tzv. drak – základní podvozek bezmotoru a převodovky, který následně „elektrifikuje“ve svém výrobním závodě do podoby funkčníhoelektromobilu. Použila k tomu svůj osvědčený systémForce Drive, který umožňuje (v závislosti na provozníchpodmínkách, přídavných zařízeních a jízdnímcyklu) dojezd 80–120 km. Elektromotor nabízí stálýnepřetržitý výkon 52 kW s krouticím momentem117 Nm, a v případě potřeby maximální výkon105 kW při krouticím momentu 292 Nm. Dosahujemaximální rychlost 120 km.auta s elektroměrem: systém ovládánídobíJecího procesu pro elektromobilyK pozoruhodným novinkám v expozici Ericssonu na prestižní únorové přehlídce bezdrátovýchtechnologií Mobile World Conference v Barceloně patřila i univerzální platforma umožňujícířidičům ovládat dobíjení elektromobilů.Díky možnosti dobíjet vysokonapěťové li-ion akumulátoryJohnson and Johnson, kterými je vybaven z běžnézásuvky 240 V, se Ford Transit Connect Electric řadí dokategorie tzv. plug-in vozidel. Jeho specifikace vycházíz modelové varianty Trend, pojme 575 kg užitečnéhozatížení a celková hmotnost vozidla činí 2340 kg. Nákladovýprostor o objemu 3,7 m 3 je identický s běžnousériovou verzí Connect se vznětovým motorem.Také většina funkcí je shodná s běžnou verzí, ale jednukontrolku u variant se spalovacími motory nenajdete:nese symbol želvy a označuje „power limit“ nebolimez výkonu. Rozsvěcí se při poklesu dojezdu k nulovévzdálenosti nebo při omezení výkonu (s vozidlemlze ale dál pokračovat v jízdě), ovšem jakmile začneblikat, je zle – znamená to, že se výkon výrazně přiblížilk vyčerpání (což samozřejmě ukazuje i ukazatel stavubaterie), vůz přejde do režimu sníženého výkonu.K optimálnímu využití energie pomáhá i automatickápřevodovka, nabízející 1. a 2. rychlostní stupeň, cožumožňuje lépe využívat regenerativní brzdnou energii(podobně jako při brzdění motorem u běžnéhovozu): stupeň 1 dokáže lépe využít brzdnou energiinež „dvojka“ a ta je zase pro regenerativní brzděníúčinnější než běžná poloha „D“ pro přímý chod.K zajímavostem patří i to, že ačkoli jde o elektromobil,v případě nouze dokáže projet (sníženourychlostí) i vodou o hloubce 20 cm. Před vysokotlakýmostřikem k čištění spodku ovšem výrobcedůrazně varuje. ■dobíjení majiteli vozu. Řidič nastaví na konzole uvnitřvozu nebo dálkově pomocí chytrého telefonu nebotabletu čas a rozsah dobíjení. Vůz poté komunikujes rozvodnou sítí prostřednictvím mobilní sítě a provádídobíjení podle ceny elektřiny v síti, díky čemuž snižujeuživateli náklady. Pro dodavatele elektřiny je zase koordinacedobíjení vozů v celé rozvodné síti efektivnější. ■Systém, zaměřený na zjednodušení života řidičů elektromobilůa práce dodavatelům energií se představil naspeciálně vybaveném elektromobilu Volvo Electric C30,který byl vybaven vestavěným elektroměrem a speciálnímsoftwarem. Koncept vyvinulo konsorcium firemVolvo Car Corporation, výrobce komunikační technikyEricsson, švédský dodavatel elektřiny Göteborg Energia Viktoria Institut (neziskový výzkumný institut informačníchtechnologií). Inovační výzkumný projekt, na kterémse podílí odborníci z několika odvětví, využívá stávajícímobilní sítě a elektrickou rozvodnou síť a umožní nabídnoutmobilní konektivitu pro elektromobily. Nováarchitektura dovolí řidičům volit a ovládat režim dobíjenívozu (ať již okamžitě nebo podle plánu nastavenéhořidičem) a ovládat jej během připojení vozidla k běžnéelektrické zásuvce. Systém rovněž naúčtuje náklady3/201251


testNAFTOVÉ AMPÉRYPeugeot 3008 HYbrid4 se u nás objeví na jaře– PEUGEOT 3008 HYbrid4V OKOLÍ FRANCOUZSKÉHO LETOVISKA DINARD JSME VYZKOUŠELIPRVNÍ SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÝ HYBRIDNÍ AUTOMOBIL S DIESELOVÝMMOTOREM PEUGEOT 3008 HYbrid4. A SVEZENÍ TO BYLO OPRAVDUHODNĚ ZAJÍMAVÉ.Peugeot sice nepatří mezi průkopníky vývojehybridních pohonů, nicméně se může pochlubitvlastní technologií. Jako první navíc od počátkuprosazuje spojení elektromotoru a přeplňovanéhovznětového motoru. Výsledkem vývoje byla v lednu2006 představená full-hybridní technologie HYbrid2s elektromotorem 16 kW/80 Nm vloženým meziturbodiesel 1,6 HDI/80 kW a robotizovanou 6stupňovoupřevodovku. Přestože Peugeot o rok pozdějituto techniku oficiálně představil na autosalonu veFrankfurtu nad Mohanem pod kapotou modelu 308,nakonec od této konstrukčně poměrně nákladnékoncepce ustoupil a vše vsadil na souběžně vyvíjenouOtočným ovladačem na středovém tunelu lze měnitrežim pohonu HYbrid4.technologii HYbrid4. Ta slavila premiéru v roce 2008na domácí půdě na pařížském autosalonu právěv crossoveru 3008, tehdy však prezentovaném ještějako studie Prologue. Sériová výroba prvního dieselovéhohybridu se rozjela po třech letech vývojea pečlivého testování v továrně v Sochaux na konciroku 2010, a to na společné lince s běžnou 3008.Ačkoliv je technologie HYbrid4 ve své podstatěkonstrukčně jednodušší, ve srovnání s HYbrid2 přinášíněkolik výhod. Dá se poměrně snadno použíti u jiných modelů, Peugeot ji vedle 3008 namontovali do poloterénního kombi 508 RXH. Hlavnímbonusem pro zákazníka je však spolu s úsporoupaliva pohon všech kol. Obě poháněné nápravyvšak nejsou mechanicky spojené žádným hřídelemani mezinápravovou spojkou. Podobně jakou luxusního SUV Lexus 450h jde totiž o elektronickyřízenou čtyřkolku „by wire“ (po drátech). Přední kolaPeugeotu 3008 HYbrid4 roztáčí osvědčený a skvěleodhlučněný přeplňovaný vznětový čtyřválec 2,0HDI s výkonem 120 kW (163 k) a nejvyšším točivýmmomentem 300 Nm. O pohon zadních kol se staráve víceprvkové nápravě uložený střídavý synchronníelektromotor s 20 kW (27 k) a 100 Nm, který všakumí krátkodobě až 27 kW (37 k) a 200 Nm.Společně oba motory vyvinou výkon až 147 kW(200 k), což hybridní 3008 zajišťuje zrychleníz 0–100 km.h -1 za 8,5 s a maximální rychlost191 km.h -1 . Hlavním smyslem hybridního pohonuje však co nejefektivnější zacházení s naftou, kekterému hlavně ve městě značnou měrou přispívái schopnost čistě elektrické jízdy. Tu systém využívávždy při rozjezdu a v nízkých rychlostech. Řidič sámVíceprvková zadní náprava s elektromotoremse vyrábí samostatně v Mulhousemá ale možnost si ji „natvrdo“ vynutit otočením ovladačena středovém panelu do polohy ZEV (Zero EmissionVehicle). Bezemisně se lze pohybovat rychlostíaž 70 km.h -1 , plně nabité akumulátory typu NiMH(nikl-metal-hydridové), ukryté pod podlahou zavazadlovéhoprostoru vystačí asi na čtyři kilometry.Mile nás překvapilo, že v režimu ZEV není plynovýpedál přehnaně citlivý, takže spalovací motor donutík nastartování až hodně razantní sešlápnutí nebobaterie vybitá pod určitou úroveň. Samotné star-Futuristicky tvarovaný volič automatizovanépřevodovky52 3/2012


testtování turbodieselu je díky inovativnímu systémuStop/Start, kde funkci startéru přebírá alternátor,rychlé a hladké. Občas jsme ani nepostřehli, že jižmotor běží. Kromě alternátoru se ale baterie dobíjejíi pomocí rekuperace. Jakmile řidič sundá nohuz plynu, elektromotor přejde do režimu generátorua začne vyrábět elektřinu. Zároveň plní funkci motorovébrzdy, jež tak šetří brzdové destičky. Než jsmevšak přišli na to, že lze až překvapivě silný brzdnýúčinek elektromotoru celkem jednoduše regulovatplynovým pedálem, většinou jsme zastavili několikdesítek metrů před semaforem.Vysoce funkční a kvalitně zpracovaný interiérVedle režimu ZEV nabízí systém HYbrid4 ještě další třimožnosti. Nejčastěji bude aktivní program Auto, jenž seautomaticky nastavuje po každém vypnutí zapalování.V tomto programu elektronika nezávisle na řidiči upravujespolupráci obou agregátů tak, aby se spotřebaco nejvíce přiblížila udávaným hodnotám 3,9–4,1 l veměstě, 3,7–4,0 mimo město a 3,8–4,1 l/100 km (v závislostina velikosti kol). Na připraveném 20km městskémokruhu jsme se i díky velké snaze systému co nejvícepřenechávat pohon automobilu elektromotoru dostalipodle palubního počítače, mimochodem sledujícíhospotřebu v 5minutových intervalech, na hodnotulehce nad tři litry. Celkový průměr se sice zastavil na5,6 l/100 km, než jsme ale vyzkoušeli režim Sport, svítilana displeji hodnota lehce pod pěti litry.Pokud totiž řidič otočí kolečko do programuSport, 3008 výrazně ožije. Elektromotor totižzačne fungovat jako přídavná síla (elektrickýboost) posílající na zadní kolaaž 200 Nm, takže na přidání plynureaguje o poznání svižněji. Tato„podpora“ se připojuje na základěaktuálních jízdníchpodmínek vyhodnocovanýchpodle polohy plynovéhopedálu a údajůsenzorů stabilizačníhosystému (ESP). Pohonvšech kol funguje dorychlosti 120 km.h -1 ,pak již prý nemá takovýpřínos. Dynamičtějšímustylu jízdy pomáhá i robotizovanápřevodovka, která odřazujeve vyšších otáčkách turbodieselu.Pokud se s 3008 náhodou dostanete do svízelnésituace nebo jen potřebujete vyjet po rozblácené čizasněžené cestě ke své chatě, přijde vhod možnostnapevno aktivovat pohon všech kol zvolením režimu4WD. Schopnosti „čtyřkolky“ jsme si vyzkoušelipři nasimulovaném zapadnutí a následném vyjetíz hlubokého písku, kde dostala regulace točivéhomomentu obou motorů pořádně zabrat. Pohon 4x4ale pracuje i s vybitými bateriemi, protože 8kW alternátordokáže vyrobit dostatek elektřiny pro napájeníelektromotoru v nízkých rychlostech, což platí i přicouvání, také obstarávané elektrickou jednotkou.Peugeot pochopitelnědopřál cestujícím možnostzabavit se běhemjízdy sledováním tokůenergie mezi koly, motorya bateriemi na výklopnébarevné 7palcové obrazovce.Řidič ho ale můževidět ve zmenšené a jednoduššípodobě i na digitálnímdispleji palubníhopočítače v přístrojovémštítu mezi rychloměrema ručičkovým ukazatelemprovozního stavu baterii.Jak jsme si během asi 300 km ověřili, všechnyčásti hybridního řetězce, na který dává Peugeotzáruku 5 let, jsou velmi dobře sladěné a automobiljako celek funguje opravdu bezproblémově.Podpora elektromotoru nejenže celkem úspěšnězakrývá asi o 120 kg vyšší hmotnost proti běžné3008, navíc dokáže skvěle vyhladit prodlevu řazenírobotizované 6stupňové převodovky BMP6. Tanavíc dostala skoro až futuristicky tvarovaný volič,který podobně jako dvoubarevné šedočernékožené čalounění Guérande a Tramontane patříke specialitám hybridní verze. Víceprvková zadní1 – Elektromotor pohánějící zadní kola / 2 – Vysokonapěťové baterie NiMH / 3 – Řídicí jednotka motoru PTUa výkonová elektronika / 4 – Stop/Start systém / 5 – Automatizovaná 6stupňová převodovka / 6 – Turbodiesel2,0 HDI pohánějící přední kola / 7 – Zadní víceprvková náprava / 8 – Přední náprava typu McPhersonMísto otáčkoměru je ukazatel funkčního režimubaterieBarevný displej zobrazuje toky energie mezi motorya baterií, včetně jejího stavuSpotřeba se sleduje v 5minutových intervalechnáprava z Peugeotu 508 (běžná 3008 má vzadujednoduchá vlečená ramena) zajišťuje skvělé jízdnívlastnosti v zatáčkách, a to hlavněna nerovném povrchu. I přessnížení objemu zavazadlovéhoprostoru z 432 na377 l si Peugeot 3008Hybrid4 zachoval solidníužitnou hodnotu a navícjako jeden z mála hybridůmůže tahat přívěs. ■/ms/foto: PeugeotTECHNICKÁ DATA Peugeot 3008 HYbrid4Spalovací motor: 2,0 HDI 120 kW (163 k)/300 NmElektromotor: 20 kW (27 k)/100 Nm,krátkodobě 27 kW (37 k)/200 NmCelkový výkon: 147 kW (200 k)Převodovka: robotizovaná 6stupňová BMP6Maximální rychlost: 191 km.h-1Zrychlení 0-100 km.h -1 : 8,5 sSpotřeba paliva (město/mimo město/kombinace): 3,9-4,3/3,7-4,0/3,8-4,1 l/100 kmEmise CO 2 : 99-108 g/km3/201253


představujemeSportovní limuzína s uhlazeným vzhledem– ELEKTROMOBIL OPEL AMPERAAkční rádius vozu čistě na elektrický pohon závisí naprofilu trasy, způsobu jízdy a vnější teplotě. Sofistikovanýsystém pohonu Voltec garantuje příjemnoudynamiku. Točivý moment 370 Nm je dostupný odminimálních otáček motoru a zaručuje zrychleníz 0 na 100 km.h -1 za cca 9 s, maximální rychlostčiní 161 km.h -1 . Ampera při pohonu na elektřinujezdí téměř bezhlučně a i v režimu prodlouženéhodojezdu se spalovacím motorem, který poháníelektrický generátor, je hlučnost minimální.Tento propracovaný systém prodlouženého dojezdui po vybití akumulátoru dává řidiči jistotu, žes vozem nezůstane někde stát s prázdnou baterií.Nová Ampera disponuje všemi environmentálnímipřednostmi včetně výborné dynamiky, která je dánasystémem elektropohonu, aniž by trpěla tradičníminedostatky konvenčních elektromobilů.Automobilka Opel představuje první sériově vyráběný elektromobil, který má být využitelný,díky prodlouženému dojezdu, pro každodenní běžný provoz. Kola elegantního vozu jsoupoháněna vždy jen elektřinou. Inovativní lithio-iontový akumulátor kapacity 16 kWh napájíelektromotor o výkonu 111 kW. Plně nabitá baterie umožňuje dojezd 40 až 80 km pouzena elektrický pohon. V České republice se Ampera začne prodávat v červnu letošního roku.Design vně i uvnitřNejde nevšimnout si vyvážených proporcí karoseriekombinované nízkým a širokým postojem. Linieaerodynamických tvarů dodává vozu na dynamičnostis futuristickým vzhledem. Přispívají k tomu také novévýrazové prvky automobilky, jako jsou přední světlometyve tvaru bumerangů. Zavazadlový prostor nabízízákladní objem 310 l, který se dá jako u konvenčníchvozů zvětšit sklopením zadních sedadel na 1005 l.Interiér praktického 5dveřového modelu poskytujeprostor a komfort vozu střední třídy, do kterého sekomfortně vejdou čtyři dospělé osoby. Konvenčnísdružený přístroj, který mívá před sebou řidič, bylnahrazen rekonfigurovatelným grafickým displejeminformačního centra řidiče. Klasické ovladačev zájmu zjednodušení zastoupil dotykový monitor,na kterém lze primárně volit navigaci, klimatizaci,centrum užívání energie a funkce nabíjení. Ukazatelúčinnosti, zobrazující se na displeji informačníhocentra spolu s údajem o rychlosti jízdy, představujeanimovaná kulička, která se pohybuje nahorua dolů, mění barvy podle rychlosti jízdy, akceleracea brzdění. Udržováním kuličky ve středu obrazovkynaznačuje, že řidič využívá energii optimálně.Stálý elektrický pohonPřední kola modelu Ampera vždy pohání elektromotoro výkonu 111 kW. Vlastní elektrický pohontvoří dvojice elektromotorů a vícerežimová planetovápřevodovka. Na rozdíl od konvenční převodovkynemá převodovka Ampery jednotlivé převodovéstupně. Vůz je poháněný buď jedním nebooběma elektromotory, v závislosti na požadovanémvýkonu a rychlosti – vždy ale tak, aby byla garantovánaoptimální účinnost. Jeden z elektromotorů54 3/2012


představujemeSystém elektrického pohonu VoltecAmpera se liší od jiných elektromobilů schopností pokračovat v jízdě i po vyčerpání kapacity akumulátorů.Revoluční systém elektrického pohonu, uložený pod přední kapotou vozu spolu se zážehovýmmotorem, tvoří trakční elektromotor, elektrický generátor a planetová převodovka, zvyšující účinnostpohonu redukcí otáček elektromotoru. V režimu prodlouženého dojezdu, který se aktivuje vždy připoklesu kapacity akumulátoru pod stanovenou hodnotu, čerpá trakční elektromotor elektrickou energiiz generátoru poháněného účinným čtyřválcovým zážehovým motorem o objemu 1,4 l a výkonu63 kW. Tím se prodlouží dojezd na více než 500 km na jednu náplň palivové nádrže. Podle zkušebnímetodiky EU pro elektromobily (ECE R101), která zohledňuje smíšený způsob pohonu (elektrickýa se spalovacím motorem) spotřebuje Ampera na ujetí 100 km méně než 10 kWh elektrické energiea méně než 1,6 l benzinu, přičemž emituje méně než 40 g/km CO 2.má dvojí funkci: pomáhá pohánět vůz nebo sloužíjako generátor a udržuje minimální pohotovostníkapacitu baterie. V zájmu maximální životnosti jeelektromotor efektivně mazán tlakovým olejem,který zároveň systém ochlazuje.Při vyšším zatížení a rychlosti se aktivuje druhýelektromotor. Optimalizační program systému pohonuprůběžně vyhodnocuje nejúčinnější režima plynule přepíná mezi pohonem jedním a dvěmamotory tak, aby systém v rámci požadavků řidiče nadynamiku jízdy spotřebovával co nejméně energie.Jde o proces, který řidič vůbec nevnímá.Účinnost každého elektromotoru se snižuje, pokudse blíží ke hranici maximálních otáček. Použitímdvou elektromotorů propojených přes planetovoupřevodovku se zvyšuje celková účinnost pohonnéhosystému snížením otáček motorů při dosaženípožadované rychlosti jízdy. Tato konfiguraceredukuje spotřebu elektrické energie předevšímpři rychlé jízdě po dálnicích.Spojením palubního generátoru se spalovacím motorem(který se nastartuje samočinně v momentě,když kapacita akumulátoru klesne pod zadanouminimální hodnotu) umožňuje vozidlu ujet přes500 km na jedno nabití a naplnění nádrže.Zážehový 16ventilový čtyřválec je konstruovanýs ohledem na nízké údržbové nároky. Proto disponujemj. bezúdržbovým řetězem pro pohonventilů, zapalovacím systémem se samostatnýmiindukčními cívkami pro každou zapalovací svíčkupřímo v hlavě válců (řešení zvyšuje spolehlivost)a zapalovací svíčky s platinovými elektrodami.Elektromobil je připraven tak, aby fungoval za všechpodmínek bez zvýšení nároků na řidiče. Kroměprovozního režimu „Normal“, který se aktivuje pokaždém nastartování, lze tlačítkem „Drive Mode“na středové konzole navolit režim „Sport“. Ten měnísamočinně reakci pedálu akcelerátoru a umožňujedynamičtější jízdu. Pro specifické jízdní podmínkyjsou k dispozici dva zvláštní režimy: „Mountain“a „Hold-charge“. Horský režim „Mountain“ zaručujedostatečnou kapacitu akumulátorů pro delší jízdupo horských silnicích. Zapnout by se měl asi 10 minpřed vjezdem do kopcovité oblasti, aby se pohonnýsystém stačil v předstihu zásobit elektrickou energiípro zvýšenou energetickou spotřebu. Udržovacírežim „Hold-charge“ je užitečný při jízdách v zónáchs omezenými emisemi, jako jsou už dnes některáměstská centra. Režim včas aktivuje zážehový motori když jsou akumulátory plně nabité a při vjezdu dobezemisní oblasti může řidič naplno využívat ryzeelektrický pohon s dojezdem až cca 80 km.Podvozek odladěný podle evropskýchspecifikJízdní vlastnosti Ampery lze srovnávat s vlastnostmisportovně laděné limuzíny. Přední náprava využívákombinované tlumičové vzpěry McPhersons hliníkovými spodními rameny a hydraulickýmiAkumulátorKomplet akumulátoru o hmotnosti 198 kg s kapacitou16 kWh je uložený ve středovém tuneluvozu ve tvaru písmene „T“ pod zadními sedadly.Akumulátor je chráněn opěrnými lištami z martenzitovéultra-pevné oceli. Celý komplet sestáváz 288 lithium-iontových článků a je konfigurovanýpro optimální výkon a životnost. Jako prvnísériově vyráběný systém svého druhu využívákapalinový systém tepelné regulace, který dokážepodle potřeby baterií zahřívat nebo chladit.Baterie se dá snadno dobíjet z běžné domovnízásuvky veřejné elektrické sítě 230 V/16 A, a proplné nabití stačí cca čtyři hodiny. Nabíjecí proceslze naprogramovat tak, aby se využilo výhodnižších sazeb mimo odběrové špičky.silentbloky. Zadní náprava je tvořena vlečenýmirameny propojenými torzně poddajnou příčkou.Takováto náprava spojuje výhody nízké hmotnosti,malých prostorových nároků a přesného vedení kol.Hřebenové řízení s elektrickým posilovačem mádva pastorky, jeden spojený s volantem, druhýs elektromotorem posilovače, čímž je zajištěn variabilníúčinek posilovače. Brzdová soustava inovativníkonstrukce umožňuje měnit při brzdění kinetickouenergii na elektrickou. Při tzv. regenerativním brzděnívůz zpomaluje elektromotor, který fungujejako generátor a dobíjí akumulátory. Při potřeběintenzivního brzdění nebo úplného zastavení se aktivujíplynule konvenční hydraulické brzdy. Přechodmezi oběma režimy brzdění je naprosto plynulý.Maximální pasivní bezpečnostZákladní struktura karoserie je dimenzovaná promimořádnou míru ochrany posádky při případnénehodě. Během vývoje bezpečnostních a ochrannýchsystémů bylo provedeno přes 50 různýchbariérových testů při různých rychlostech a úhlechnárazu. Řada specifických testů prověřovala takébezpečnost li-iontové baterie, např. se zkoumalajejí vodotěsnost při zaplavení. V případě nouzovésituace lze baterii snadno odpojit od systémů vozu.Na tento povedený nový model zaregistrovala automobilkakoncem února v Evropě už přes 6000objednávek. V celé Evropě se bude prodávat zajednotnou doporučenou cenu 42 900 eur, což odpovídáceně 1 080 000 Kč (samozřejmě se může lišitdle aktuálního kurzu). Dle filozofie značky se na Amperuvztahuje dlouhodobá záruka, omezená pouzeproběhem 160 000 km. Na samotný akumulátor sevztahuje záruka 8 let nebo 160 000 km. ■ /pk/3/201255


ekonomikaELEKTROMOBILY NEMUSÍ BÝT VŽDYEKOLOGIČTĚJŠÍ NEŽ AUTA NA BENZÍNK oblíbeným dekoracím na karosérii elektromobilů patří zelené lístky evokující kladný vztahk životnímu prostředí. Ale je tomu skutečně tak? Pokud jde o čistě technické parametry, majímožná jejich propagátoři pravdu, ale při komplexním pohledu je věc složitější.Elektřina, která tyto vozidla pohání, stejně jakojejich díly, se musejí někde vyrábět, a započteme--li i tyto faktory, související s výrobou a provozemelektromobilů, vycházejí „ekovozítka“ v trochujiném světle. Studie, kterou publikovala v závěruloňského roku skupina čínských a americkýchvědců – kterou lze získat na http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/es202347q naznačuje, žeekologický přínos elektromobilů nenítak jednoznačný, jak by se z euforiekolem nich mohlo zdát.Autoři studie srovnávaliemise různýchtypů (CO 2 ,PM2.5,NO X , HC)a dopadna životníprostředíve 34 velkýchměstech v Číněu konvenčních a elektřinoupoháněných vozidel,a dospěli k pozoruhodným závěrům.Ekologický šampion: elektrokoloPři srovnání kolik zplodin vyprodukuje elektromobila vůz s klasickým pohonem (vezmeme--li v úvahu všechny zdroje, které se na jízděvozu podílejí), vyšly elektromobily překvapivějako větší škůdci než auta na benzínový pohon.S jejich výrobou a provozem je totiž spojenovýrazně více emisí skleníkových plynů. Protožestudie vznikla v Číně, je vcelku logické, že zdroje,které dodávají elektřinu bateriím tamních elektromobilů,i baterie samotné nepatří rozhodněk ekologickým ideálům a bývají většinou velmi„špinavé.“ Znečištění nevzniká až ve vozidlea nezamořuje z výfuku nejbližší okolí – o to jeho však více.Při používání konvenčních vozidel i elektromobilůjsou obvykle posuzovány předevšímemise CO 2měřené v g km –1 v poměrně širokémrozmezí – mohou variovat mezi 135–274 g km –1u elektromobilů, 150–180 g km –1 u běžných aut,či 14–27 g km –1 v případě elektrokol. Studiezkoumá celkový vliv na zdraví a životní prostředí(označovaný jako environmental health impacts,neboli primary PM2.5). Tedy zahrnuje i znečištění,které nevzniká jen ve vozidle samotném,ale přímo v (uhelných) elektrárnách, je ho všakvíce. Ačkoli přímý dopad na životní prostředíje často horší u klasických vozidel vzhledemk tomu, že u nich hrají hlavní roli výfukové emise,které jsou v blízkosti populačních center nebopůsobí přímo uvnitř nich, zatímco u elektromobilůpřipadá hlavní část jejich negativního vlivuna životní prostřední na vzdálenější elektrárenskéemise. Pro většinu měst je primární, základnídopad na životní prostředí, poměřováno na ces-tujícího a kilometr jízdy, větší u elektromobilůnež u klasických aut. A to dokonce v průměruaž 3,6krát i když nižší než u dieselů (v průměru2,5krát) a zhruba srovnatelný s dieselovými autobusy.U elektrokol jeale celkový dopadna životní prostředínižšínež u všechtří zmiňovanýchkategorií,a to 2krátve srovnání s vozidlypoháněnými benzínovýmimotory, 12krátoproti dieselům a 5krátv porovnání s dieselovýmiautobusy.Zhruba stejný objemškodlivých látek jakou elektromobilů takpřipadá na dieselovéautobusy a vůbecnejhorším způsobemdopravy je z pohleduzmíněné studie na emise dieselový automobil.Vítězem, pokud jde o ekologičnost, se vesrovnání různých typů dopravních prostředkůstala jednostopá vozidla, konkrétně elektrokola.Například ve srovnání jejich parametrů nazákladě dostupných zveřejněných údajů vyprodukujínejlepší elektromobily 135 g CO 2nakilometr jízdy, zatímco elektrokolo jen 17 g CO 2na 1000 metrů jízdy.V případě Číny jsou tyto stroje s elektrickým pohonemvelmi oblíbené a rozšířené. Za poslednídekádu si tam lidé pořídili víc než 100 milionůelektrokol, což představuje vůbec nejrychlejšíboom nějakého dopravního prostředku v dějinách.Prodej elektrokol je nyní dvojnásobnýve srovnání s konvenčními vozidly a jejich trhstále rychle roste.„Ekologičtí čuníci“ i podleGreenpeaceK podobným závěrům o diskutabilní ekologičnostielektromobilů dospěla už před třemi letyi studie americké Národní rady pro výzkum (NRC)s názvem „Skryté náklady energie“. Konstatuje, žeRoztomilý elektrický MiniCooper podle Greenpeace možná není zdaleka tak ekologický, jak setváří. Na druhou stranu výrobci značně pokročili v ohleduplnosti k životnímu prostředíu vozidel poháněných klasickými motory, jak ukazuje např. nový Ford Eco-netic a další autas tzv. ultra nízkými emisemi a maximem recyklovatelných součástí.vozy poháněné elektřinou nejsou nijak výrazněčistší než klasické automobily na uhlovodíkovápaliva, protože většina elektřiny se stále produkujev uhelných elektrárnách. Výroba nynífavorizovaných elektromobilů navíc zatěžuježivotní prostředí více než produkce běžnýchautomobilů a vytváří dvojnásobek oxidu uhličitého,který je spojován s faktory ovlivňujícímiglobální oteplování. „Pokud se mají elektromobilystát zelenou alternativou, musí se v palivovémmixu produkce elektřiny omezit podíluhlí nebo se musí vyvinout čistší technologiespalování uhlí,“ řekl v komentáři ke zprávě šéfautorského týmu zmíněné studie Jared Cohon.K faktorům, které elektromobilům výrazně ubírajína ekologickém půvabu, patří zejména jejichvýroba. Konkrétně energeticky vysoce náročnávýroba baterií, která se navíc u některých typůspojuje se škodlivými látkami.Pro mnoho lidí bude zřejmě překvapením, žek aktivistům upozorňujícím na ekologické problémyelektromobilů, kteří varují před mýty o jejichčistotě a prospěšnosti pro životní prostředíse přidala i organizace Greenpeace, která jinakpatří téměř k ekologickým fanatikům – některéelektromobily označila doslova za „ekologickáprasátka“.Upozorňují, že elektroauta v některých případechdají vzniknout více škodlivinám než běžné vozy jezdícína ropná paliva, a je jen zdáním, že elektroautanevypouštějí CO 2. Elektrická verze populárního vozuMini Cooper má na 100 km spotřebovat 15 kWhenergie. Ovšem přepočteno na průměrné emiseelektráren firmy Vattenfall, která s BMW na projektutěchto elektrických aut spolupracuje, se podleGreenpeace dostane do vzduchu 133,5 g CO 2nakaždý ujetý kilometr elektrického Mini - což jsousrovnatelné parametry, jakých dosahují běžná autana benzin či naftu. U elektrického vozu Smart navícorganizace Greenpeace spočítala, že v případě využíváníenergií z uhelných elektráren, je pro životníprostředí dokonce ještě škodlivější než úspornásériová naftová verze. Zatímco dieselový Smartzatíží okolí 88 g CO 2na kilometr, elektrický je zodpovědnýza 90 g. ■/joe/56 3/2012


ekonomikaJazykové znalosti Jsou dnes už součástípožadované kvalifikacePro uplatnění na trhu práce je dnes jako kvalifikační předpoklad už prakticky nutností i znalostcizího jazyka. Vyplývá to z lednových statistik portálu Jobs.cz vycházejících z téměř 21 000inzerovaných pracovních míst.Jak uvedl Tomáš Ervín Dombrovský ze společnostiLMC, která portál provozuje, mezi jazykovými znalostmivyžadovanými po uchazečích dominujejednoznačně angličtina, kterou požadují téměřtři pětiny (58 %) inzerátů s nabídkou pracovníhomísta. Řidčeji je zastoupena němčina, kterou pouchazečích o zaměstnání na dané pracovní pozicichce 12 % firem. V případě těchto dvou jazykůnavíc firmy chtějí obvykle dobré jazykové znalosti- většinou (ve čtyřech pětinách) byla vyžadovánastředně pokročilá a lepší úroveň.I dobrá znalost češtiny se však u řady cennýchpracovních zařazení cení a je i přímo vyžadována,a to ve větším rozsahu, než např. u některýchcizích jazyků. Zatímco požadavky znalostifrancouzštiny, španělštiny, polštiny a dalšíchjsou minimální (jejich podíl na celkovém počtuinzerovaných míst u nich nepřesáhl jedno procento)- požadavek na češtinu se ve zmíněnémprůzkumu vyskytl v téměř 6 % inzerátů. Explicitnípožadavek výborné znalosti češtiny se týkápředevším komunikačních pozic, jako je např.funkce tiskového mluvčího, práce v marketingunebo u obchodních a dalších pozic, v nichž jezapotřebí perfektní reprezentace firmy. To jepřípad většiny z inzerátů, u nichž je výslovněuveden požadavek znalosti češtiny na úrovnirodilého mluvčího.Část firem přitom však dobrou znalost češtiny berejako samozřejmý předpoklad a při přijímacím pohovorujako nutnou podmínku pro spolupráci i v případech,kdy to zdaleka není opodstatněné. Tedy i v případě,kdy to povaha práce nevyžaduje nebo se např.ve firmě používá jako hlavní jazyk angličtina. Takovátopraxe je však přitom podle Tomáše Ervína Dombrovskéhov rozporu s antidiskriminačním zákonem. ■letošní rok bude ve znamení inovací,firmy Jsou však příliš zahleděny do sebePodle průzkumu analytické a poradenské společnosti Price Waterhouse Cooper (PwC) se českéfirmy letos zaměří hlavně na domácí trh a inovace, vytvoří nová pracovní místa a svůj růstbudou financovat především z vlastních zdrojů.Receptem na úspěch v letošním roce bude posílitpozici na domácím trhu či přijít s novým výrobkemnebo službou. Shodla se na tom více než polovinaz dotazovaných šéfů nejvýznamnějších tuzemskýchfirem, které v rámci 3. ročníku průzkumu názorůgenerálních ředitelů oslovila poradenská společnostPwC Česká republika (PwC ČR). Průzkum provedlave čtvrtém čtvrtletí roku 2011 mezi stovkou vedoucíchpracovníků a vlastníků významných firemrůzných odvětvích působících v ČR.Ze studie vyplynulo zjištění, že více než čtyři pětinyfirem hodlají svůj růst financovat vlastními zdroji,bankovní úvěr k tomu doplní zhruba čtvrtina z nich.Celkově by letos měla v tuzemských podnicíchnepatrně vzrůst zaměstnanost.Obavy z globálního vývoje,ale důvěra ve vlastní schopnostiNázory dotazovaných ředitelů potvrdila, že šéfovévýznamných tuzemských firem se obávají vývojeglobální ekonomiky – téměř dvě třetiny (61 %) z nichočekávají další zhoršení vývoje, jsou však nicméněpřesvědčeni, že se dokážou prosadit a i letos dosáhnoutrůstu tržeb. Alespoň trochu v to věří více než polovinadotázaných (58 %). Příležitosti vidí zejména vezvýšení svého podílu na stávajících trzích (36 %) a vevývoji nového výrobku či služby (27 %). Na zahraničnítrhy se však v nejisté době chystá jen necelá pětina(18 %) dotázaných. Ambice českých firem v rozletudo zahraničí se tak blíží spíše světovému průměru(18 %) než regionu střední a východní Evropy (6 %).Podle názoru analytiků z PwC patří k problematickýmskutečnostem to, že i když české firmy nepatříglobálně k největším, stále se nenaučily hledat sisilné partnery či alespoň vzájemně spolupracovat.Pouze 7 % českých generálních ředitelů vidí růstovépříležitosti pro letošní rok v založení společnéhopodniku či strategické aliance, zatímco v regionustřední a východní Evropy společný podnik představujevýznamnou růstovou příležitost pro téměřčtvrtinu (22 %) dotázaných. (Vznik oborových klastrův poslední době však naznačuje, že i tady se začínásituace měnit a firmy si snad začaly uvědomovat, žespolečnými silami lze dokázat více.)„České podniky stále dělají strategickou chybu, když sesnaží vše dělat samy. Pro globálně pojatou ekonomikujsou příliš malé a na světových trzích pouze doplňujíkapacity větších hráčů či zaujímají pozice jen v okrajovýchsegmentech. Nevyužijí tak svůj potenciál. Klíčemk úspěchu je zužitkovat to, co umím, a spojit síly sesilnějším partnerem,” říká Petr Smutný, partner v odděleníPodnikových financí a restrukturalizací, PwC ČR.Také v růstu spoléhají české firmy zatím spíše na vlastnísíly. Svůj růst plánují tuzemské podniky předevšímz vlastních zdrojů (83 %), což je stejně jako loni. Nepatrněvzrostl podíl těch, kteří si k tomu vezmou ještěbankovní úvěr (z 24 % na 28 %). Ostatní zdroje financováníjsou v našich zeměpisných šířkách spíše okrajovéa používány jen ve specifických případech - např.private equity hodlá využít 5 % generálních ředitelů.Práce bude, firmy jsou uvážlivějšíV loňském roce zhruba polovina firem zvyšovalapočty zaměstnanců, necelá čtvrtina zachovala stavya více než čtvrtina propouštěla. Porovnání s plányna rok 2011 tak ukazuje, že firmy většinou nabíralyvíce, než původně plánovaly, popřípadě méněpropouštěly. Letos hodlá třetina (33 %) firem udržetsvé stavy beze změn. Počet zaměstnanců se zvýšíu 36 % firem, klesne naopak u 32 %. Meziročně byměl přitom letos klesnout jak podíl těch, co budouvýrazně nabírat, tak i propouštět. Firmy se z uplynulýchtřech náročných let poučily a v posuzovánípotřebného počtu zaměstnanců jsou uvážlivější,takže hromadná propouštění jsou spíše výjimkou.„Rok 2008 roztočil spirálu pesimismu, kdy se firmyv panice zbavovaly i kvalitních, strategicky důležitýchzaměstnanců, kteří jim pak výrazně chyběli. Nyní sejiž poučily, úsporná opatření provádějí selektivnějia s ohledem na strategické potřeby v následujícíchletech,” uvedl ředitel v oddělení Poradenstvípro řízení lidských zdrojů, PwC ČR Andrew Krenek.Hlavní agendu z oblasti lidských zdrojů (HR) budepro generální ředitele letos představovat střednímanagement a jeho správná motivace a udržení.Permanentní problém představují mladí pracovnícia motivace a udržení zkušených technických pracovníků.Otázka mladých pracovníků je ve světě mnohemožehavějším tématem než ve střední Evropě. Většívýzvou je ve světě i práce s vyšším managementem,zatímco čeští ředitelé dosud tuto problematiku přílišneřeší (necelých 8 % ČR vs. 28 % globálních ředitelů).„Uplynulé roky hospodářské a finanční krize daly českýmfirmám, zvyklým prakticky od vzniku svobodnéhotrhu v 90. letech minulého století pouze na řízení růstu,jedinečnou lekci. Jejich vedení se musela naučit, jakřídit firmu v době, kdy klesá poptávka a preferencezákazníků se mění. Úspěšní manažeři, vlastníci či lídřifirem již pochopili, že odpovědí na těžké časy neníbezhlavé „řezání“ nákladů a propouštění, ale selektivnířízení nákladů, vstupů a hotovosti, a hlavně dobrénápady, inovace a schopnost porozumět svému zákazníkovia udržet si s ním dobré vztahy. Příklady ukazují,že i v zavedených tradičních odvětvích se lze odlišitod konkurence. Vlastně stačí relativně málo: pochopit,co zákazník skutečně chce, a prodat mu to způsobem,který je mu příjemný a kterému rozumí,“ konstatuje JiříMoser, řídicí partner PwC ČR. ■/pwc/3/201257


ekonomikaEU směřUjE k rEcEsiPodle nedávno zveřejněných prvních odhadů Eurostatu čekají ekonomikunašeho kontinentu nepříliš potěšitelné vyhlídky – Evropa jakocelek míří do recese, i když podle analytiků propad rozhodně nebudetak drastický, jako v období následujícím po nedávné celosvětovéfinanční krizi.Za hlavní příčiny evropských problémůoznačují ekonomové vysoké zadluženía nízkou konkurenceschopnost na zahraničníchtrzích – Evropa byla v posledníchletech prostě příliš soustředěnána sebe. Ohroženy však nejsoujen země se slabší ekonomikou, alemožnost krize hrozí už zhruba v tuctučlenských zemí EU – nevyjímaje aniekonomiky států považovaných za vyspělejšíčást unijního spektra. Podledokumentu, který v polovině únoravydala Evropská komise, se tato hrozbatýká nejen Itálie či Španělska, ale i např.Velké Británie nebo Francie.Zpráva o Mechanismu včasnéhovarování je součástí nové unijní legislativy,jejímž cílem je vyvarovat senepříjemných zaskočení nepříznivýmekonomickým vývojem s dramatickýmidůsledky, a která zpřísňuje ekonomickýdohled nad členskými státy. Dokumentvychází z údajů mapujících ekonomickývývoj v členských státech uniez pohledu desítky významných ukazatelů,jakými jsou kromě tradičního HDPi výše veřejného dluhu, poměr vývozua dovozu, zadluženost domácností čináklady na bydlení. Nezabývá se všaksituací zemí, které už pod zpřísněnýmekonomickým dohledem jsou – tzn.problematikou Řecka, Irska, Portugalskaa Rumunska, ale přidává k nim v podstatědalší „kandidáty“. První vydáníupozorňuje na nutnost podrobnějipřezkoumat makroekonomickoupolitiku dvanácti „ohrožených“ států,mezi nimiž figurují kromě již zmíněnýchnapř. i skandinávské země (Švédsko,Dánsko, Finsko), Belgie, Slovinsko, Maďarsko,Bulharsko a Kypr.Zvláštní pozornost, pokud jde o početvýtek Evropské Komise, si získalaBelgie, kde státní dluh téměř dosahujeobjem HDP a ještě vyšší úroveňvykazuje zadlužení domácností. Úroveňplatů přitom patří k nejvyššímv unii, ale exportní schopnosti jsouproblematické. S vysokým poklesemexportu se však potýká i Francie (téměř15,5 % pokles patří k nejvyššímv EU). Komise upozorňuje i na poklessoukromých investic. Britský exportpoklesl během uplynulých 5 let téměřo čtvrtinu, zadlužení soukroméhosektoru přesahuje dvojnásobek HPD,a i když státní dluh ještě dosahujezatím „jen“ 80 % HDP, povážlivě roste.Vysoký státní dluh patří i k hlavním problémůmItálie (dosahuje 118 % HDP,vyšší zadlužení vykazuje už jen Estonsko),která se potýká s dluhovou krizía realizací nepopulárních úspornýchopatření. Také Maďarsko a Španělskosužuje hlavně vysoká zadluženostsoukromého sektoru – Španělskonavíc v kombinaci s extrémně vysokounezaměstnaností, která je s 22 %(průměr za poslední tři roky činí 16,5 %)nejvyšší v EU. Problémem bulharskéekonomiky, jež jinak vykazuje dokoncemírný přebytek veřejných rozpočtů,jsou vysoké mzdové náklady, které jsous téměř 28 % růstem nejvyšší v unii.Pozornosti EK neunikly ani problémyskandinávských zemí: Švédsko, obdobnějako Finsko sužuje vysoké zadluženíjak firemního sektoru, tak domácností.Finská ekonomika se navícpotýká s citelným poklesem exportu(i když je jeho zahraniční bilance zatímstále v plusu, během posledních letpřišlo Finsko téměř o pětinu – 18,7 %– podílu na zahraničních trzích). Relativněnejlépe ze skandinávské trojiceje na tom Dánsko s přebytky zahraničníobchodní bilance (díky vývozuslužeb, ropy a zemního plynu) a veřejnýmifinancemi v poměrně dobrémstavu, ale vysoce zadluženým soukromýmsektorem (233 % HDP) kvůliambicióznímu rozmachu stavebnictvíz předkrizových časů.Problémy se nevyhýbají ani lídrům unie.HDP Německa ve čtvrtém čtvrtletí podlepředběžných údajů klesl o 0,2 %, cožje o trochu lepší výsledek, než se čekalo(v anketě agentury Reuters analyticiv průměru předpovídali, že nejsilnějšíevropská ekonomika ve čtvrtém čtvrtletívykáže pokles o 0,3 %), a to zejménana základě výrazného prosincovéhopoklesu – nejvyššího za téměř tři roky.Mírně lepší výsledek, než se očekávalo,naopak hlásí druhá největší ekonomikaeurozóny – Francie, kde ekonomikav závěru loňského roku vzrostla o 0,2 %.Jak se vyvíjí evropskéhospodářství?Hrubý domácí produkt Evropské uniei eurozóny v posledních třech měsícíchloňského roku mezičtvrtletněklesl shodně o 0,3 %. Tento vývoj kopírujei česká ekonomika, která vykázalastejnou hodnotu vývoje HDP. Dobrouzprávou je, že podle analytiků by propad,jehož jsme nyní v Evropě svědky,neměl mít tak dramatický průběh jakorecese, kterou Evropa prošla po globálnífinanční krizi v roce 2008. Růstse však nicméně dá očekávat zřejměaž příští rok.Ještě ve třetím čtvrtletí si ekonomikaEU i eurozóny držela podle Eurostatumezičtvrtletně růst, i když velmi mírný.V případě unie dosahoval 0,3 %, v případěeurozóny 0,1 %. Teď už to jdes evropským hospodářstvím s kopce:dostalo se do propadu. Jde o prvnímezičtvrtletní pokles od druhéhočtvrtletí 2009, kdy vrcholila globálnífinanční krize.Mezičtvrtletní propad ekonomiky Eurostatzaznamenal u 12 zemí. V pětipřípadech si země udržely mírný růst.Ekonomiky Finska a Kypru v podstatěstagnovaly. Největší mezičtvrtletní poklesvykazovalo na konci loňskéhoroku Portugalsko (-1,3 %), největší růstnaopak mělo Slovensko (+0,9 %). Jevšak nutno poznamenat, že evropskápřehlídka není úplně kompletní, Eurostatuvedl mezičtvrtletní data pouzeu 19 z 27 států EU, a např. u Řecka,které je nyní v centru pozornosti ekonomůa analytiků údaj chybí.Určitý obraz ovšem může poskytnoutstatistika srovnávající meziroční vývojv posledním čtvrtletí loňského roku.Celkový HDP unie vzrostl o 0,9 %a o 0,7 % u eurozóny. Nejvýraznějšípokles v tomto směru připadá naŘecko (-7 %), ale s poklesem se potýkajíi další středomořské ekonomikyItálie a Kypru (-0,5 %) či Portugalska(-2,7 %), a nevyhnuly se jim ani některéz vyspělých evropských zemíjako např. Nizozemsko (-0,7 %).Celkově (i když ukazatele na počátkuletošního roku naznačovaly možnoststabilizace) analytici předpokládají, žeběhem letošního roku ekonomika eurozónyklesne o 0,4 % a k růstu se vrátív příštím roce, půlprocentní poklesprognózuje pro letošní rok i MMF. ■Jak vypadá současná evropská ekonomika z pohledu HDP?Změna mezičtvrtletní meziroční2011 2011Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4EA17 (eurozóna)+ 0,8 0,2 0,1 -0,3 2,4 1,6 1,3 0,7EU24 (unie)++ 0,7 0,2 0,3 -0,3 2,4 1,7 1,4 0,9Členské zeměBelgie 0,9 0,3 -0,1 -0,2 2,9 2,1 1,6 0,9Bulharsko 0,5 0,3 0,3 0,4 3,3 2,0 1,6 1,5ČR 0,6 0,2 -0,1 -0,3 2,8 2,0 1,2 0,5Dánsko 0,0 1,0 -0,5 : 2,2 1,7 0,0 :Německo 1,3 0,3 0,6 -0,2 4,6 2,9 2,7 2,0Estonsko 2,9 1,3 1,0 -0,8 9,5 8,4 8,5 4,0Finsko 0,2 0,1 1,6 : 5,8 4,8 4,6 :Francie 0,9 -0,1 0,3 0,2 2,2 1,6 1,5 1,4Irsko 1,8 1,4 -1,9 : 0,2 2,1 0,2 :Itálie 0,1 0,3 -0,2 -0,7 0,8 0,7 0,2 -0,5Kypr -0,1 0,3 -0,8 0,0 1,5 1,4 -0,5 -0,5Litva 1,0 1,9 1,4 0,8 3,2 5,1 5,7 5,3Lotyšsko 2,1 1,8 1,5 -0,9 5,4 6,5 7,3 4,5Lucembursko 0,2 -0,9 0,6 : 2,9 0,5 1,1 :Maďarsko 0,7 0,1 0,4 0,3 2,1 1,7 1,5 1,5Malta -0,3 0,4 0,3 : 1,8 2,4 2,4 :Nizozemsko++ 0,7 0,1 -0,4 -0,7 2,8 1,6 1,1 -0,7Polsko 1,0 1,2 1,0 : 4,5 4,6 4,2 :Portugalsko -0,6 -0,2 -0,6 -1,3 -0,5 -1,0 -1,8 -2,7Rakousko++ 0,9 0,5 0,2 -0,1 4,3 3,9 2,7 1,5Rumunsko 1,2 0,9 1,8 -0,2 1,3 1,9 4,4 2,1Řecko++ : : : : -0,8 -7,3 -5,0 -7,0Španělsko 0,4 0,2 0,0 0,3 0,9 0,8 0,8 0,3Slovensko 0,8 0,9 0,8 0,9 3,4 3,4 3,2 3,3Slovinsko -0,1 0,0 -0,2 : 1,9 0,7 -0,1 :Švédsko 0,7 1,0 1,6 : 5,8 4,8 4,6 :Velká Británie 0,4 0,0 0,6 -0,2 1,7 0,6 0,5 0,8Zdroj: Eurostat58 3/2012


ekonomikaHodnota investic v Česku v uplynulém rocevzrostla na dvojnásobekAgentura CzechInvest loni meziročně zdvojnásobila objem zprostředkovaných investicna 33,7 mld. Kč. Počet investičních projektů vzrostl o 24 na rekordních 233.Zahraniční investoři loni v Česku investovali 13,5 mld. Kč,zbývajících 20,17 mld. Kč připadlo na tuzemské investorya dceřiné firmy mezinárodních společností. Nejvícepeněz, téměř 15,5 mld. Kč, šlo do výroby dopravníchprostředků. Díky investicím, které agentura zprostředkovala,by mělo v Česku vzniknout 12 500 novýchpracovních míst. V roce 2010 hodnota investic zprostředkovanýchCzechInvestem mírně klesla na 16,3 mld.z předchozích 16,9 mld. Kč v roce 2009.Největší loňskou investicí je podle generálníhoředitele CzechInvestu Miroslava Křížka projekt farmaceutickéspolečnosti Teva Czech Industries (dříveIVAX a Galena) v hodnotě 2,15 mld. Kč na zvýšenívýrobních kapacit v Opavě. Druhé místo patří dánskémuvýrobci hraček Lego Group, který do rozšířenívýroby v Kladně investoval 1,6 mld. Kč. Třetí příčkuobsadila českobudějovická strojírenská firma RobertBosch. Její investiční projekt má hodnotu 1,4 mld. Kč.Investory lákají IT, výzkum a vývojTakřka polovina investičních projektů loni mířila do ITa vývoje softwaru. Největší podíl v počtu investic zaznamenalyse 112 novými projekty strategické služby. Dovýzkumu a vývoje směřovalo 65 investičních projektů.Bezmála 90 % investičních projektů připadlo natuzemské firmy. Značnou část těchto projektů tvoříreinvestice zahraničních firem, které u nás investovalyuž dříve. Německé podniky loni v ČR umístily 8 investičníchprojektů, americké firmy 5, z Velké Britániea Severního Irska pocházejí čtyři investiční projekty.„Nejčastěji firmy se svými investicemi mířily do Jihomoravskéhokraje. Z pomyslného investičníhokoláče si loni nejvíce ukrojil Ústecký kraj, kam směřovalyinvestice v hodnotě 6,21 mld. korun,“ uvedl ministrprůmyslu a obchodu Martin Kuba. Připomněl,že sněmovna nyní projednává vládní novelu zákonao investičních pobídkách, která počítá s tím, že investičnípobídky by mohly čerpat i společnosti zabývajícíse výzkumem a vývojem nebo strategickýmislužbami. „Novela rozšiřuje záměr toho, na co byinvestiční pobídky měly být poskytovány, a navyšujesektor služeb s vyšší přidanou hodnotou, protožeinvestiční pobídky byly dříve směřovány – a byloto přirozené – pouze do průmyslové oblasti, velmičasto do automobilového průmyslu,“ uvedl Kuba.Podle generálního ředitele CzechInvestu má nyníČesko šanci získat další velké investice. „Několik projektůje na cestě, zatím ale není možné prozrazovatpodrobnější detaily. Jsou to ale investice většíhocharakteru, které jsou zajímavé technicky i vývojově,“uvedl Milan Křížek.Zlaté časy jsou pryč,ale přichází čas hi-techOd roku 1993 zprostředkoval CzechInvest investicev celkové hodnotě 715 mld. Kč, které vytvořily228 000 pracovních míst. Rekordní investice agenturavykázala v roce 2006, kdy i díky nové automobilceHyundai zprostředkovala projekty v hodnotě119,8 mld. Kč. V následujících letech hodnota investicklesala. Hlavní podíl na nich totiž měly investicezaměřené na výzkum, vývoj a služby, které jsoufinančně méně náročné než výrobní projekty. ■krize? průmysl loni rostl, zakázek už ale ubýváPrůmyslová výroba v Česku za loňský rok vzrostla o 6,9 %, v prosinci 2011 byla meziročněreálně vyšší o 2 %. Z údajů, které na počátku února zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ)vyplývá, že loňský průmyslový růst táhly hlavně automobilky a zahraniční zakázky, těchz tuzemska naopak ubylo.Hodnota nových zakázek za celý loňský rok meziročněstoupla o 5,4 %, trend posledních měsícůje ale ubývání počtu zakázek. Nové zakázkyze zahraničí se za loňský rok meziročně zvýšilyo 12,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky o 5,1 %klesly. Jen za prosinec se hodnota nových zakázekze zahraničí proti prosinci 2010 zvýšilao 10,3 % a hodnota tuzemských se snížila o 17,1 %.V prosinci ale průmyslová produkce po vyloučenísezónních vlivů celkově klesla – byla meziměsíčněnižší o 0,8 %. Jak konstatoval pro deníkE15 analytik ČSOB Petr Dufek, na prosincovémvýsledku průmyslu se podepsal o jeden den nižšípočet pracovních dnů a slábnoucí evropská poptávka.„Nepříznivou zprávou je tentokrát propadzakázek o 1,2 %, nicméně jejich trend se nemění.Na jedné straně rostoucí zakázky ze zahraničí,na straně druhé klesající zakázky z tuzemska,“komentoval poslední vývoj v českém průmyslu.Hlavní roli si udržely automobilky, jejichž výrobarostla o 11,5 %, největší pokles zaznamenali výrobcielektroniky. Výroba motorových vozidel, přívěsůa návěsů přispěla ke zvýšení průmyslové produkcev loňském roce meziročním růstem o 21,2 %, výrobastrojů a zařízení o 12,3 % a výroba pryžovýcha plastových výrobků vzrostla o 10,1 %. Desetinovýpokles (9,8 %) vykázala za loňský rok naopak průmyslováprodukce ve výrobě počítačů, elektronickýcha optických přístrojů. Tržby z průmyslové činnostiv běžných cenách byly v roce 2011 meziročně vyššío 7,2 %, tržby z přímého vývozu průmyslovýchpodniků se zvýšily v běžných cenách o 16,2 %.Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvímneprůmyslových podniků, v běžnýchcenách klesly o 0,4 %. ■Čr vyvezla zboží celkem za tři biliony korunČeské firmy loni vyvezly zboží v rekordní hodnotě2,9 až tři biliony korun, přičemž hlavníčást českého exportu směřovala do zemí Evropskéunie. Oznámil to premiér Petr Nečas,který počátkem února spolu s ministrem průmyslua obchodu Martinem Kubou představilnovou exportní strategii ČR do roku 2020.Nová exportní strategie má snížit závislost českéhovývozu na trzích EU, zvýšit počet exportníchoborů či zapojit do vývozu více malých a středníchpodniků, aby český vývoz nebyl závislý jen na několikavelkých firmách. Dokument také definuje 12zemí prioritních pro český export, jako je Brazílie,Čína, Indie, Irák, Ukrajina či Spojené státy. Materiálobsahuje i 28 zájmových zemí, na které má býtrovněž upřena zvýšená pozornost. Samostatnoukapitolou jsou pak členské země EU.Prioritní země jsou podle MPO ČR zpravidla velkéekonomiky a trhy, na nichž české firmy v minulostiuž působily, či trhy na kterých nyní tuzemští exportéřizaostávají za konkurencí z jiných zemí. „Zájmové zeměse pak vyznačují vysokou dynamikou růstu dovozua vidíme v nich také nadějný růstový potenciál pročeské firmy. V EU se chceme zaměřit na zachovánístávajících pozic a jejich další rozvoj především ve prospěchmalých a středních podniků,“ podotkl MartinKuba s tím, že země EU budou i nadále představovatpro české exportéry nejdůležitější odbytiště.Podle premiéra ale závislost na vnitřním trhu EUnenabízí příliš prostoru pro další dynamický růstčeského vývozu. Zajímavé obchodní a investičnípříležitosti představují pro české vývozce právězemě, které jsou ve zmíněné strategii zařazenymezi prioritní a zájmové, vzhledem k tomu, žemají trvale rostoucí podíl na světovém dovozua dosahují vyšší tempa růstu.Součástí balíčku opatření na podporu českéhovývozu je také letošní zvýšení pojistných fondůpojišťovny EGAP o miliardu korun a navýšení kapitáluČeské exportní banky (ČEB) o 660 mil. Kč.V rámci nové exportní strategie ČR pro příští rokyvznikne rovněž integrovaná síť 70 obchodníchmisí, ve které propojí své síly MPO, CzechTrade, ČEBa CzechInvest – celkově se tak zvýší počet těchtostředisek z 37, které fungují nyní, téměř na dvojnásobek.V prioritních zemích bude fungovat 28 misí,v zájmových zemích jich bude 25 a v EU 17. ■3/201259


legislativa a právoPODMÍNKY PRO VEŘEJNÉZAKÁZKY BUDOU PŘÍSNĚJŠÍZADÁVÁNÍ TENDRŮ DOSTÁVÁ NOVÁ PRAVIDLA, PREZIDENT VÁCLAVKLAUS V POLOVINĚ ÚNORA PODEPSAL NEDÁVNO PARLAMENTEMPŘIJATOU NOVELU PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, ZPŘÍSŇUJÍCÍ PODMÍNKYVEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.Podobu novely zákona provázely v parlamentuostré spory, sněmovna nakonec poslední lednovýden potvrdila svou už dříve přijatou verzia odmítla změny navržené Senátem. Ten, stejnějako sněmovní opozice žádal, aby vítězové tendrůrozkrývali svoji vlastnickou strukturu, a to včetněanonymních akcionářů, tichých společníků neboosob, které se podílejí na zisku společnosti, anižv ní figurují. Podmínky navrhované senátem byvšak podle některých odborníků působily v praxipotíže. Nicméně jak např. ukázala anketa na serverunovinky.cz, převážná většina respondentů si nemyslí,že by novela zákona o veřejných zakázkáchzabránila korupčnímu jednání...Podívejme se aspoň ve zkratce na hlavní či nejvýznamnějšízměny, které by měly zlepšit konkurenčníprostředí při výběru uchazečů o veřejné zakázkya omezit rizika korupčních afér.Konec zakázek „na míru“ předemzvolenému vítěziNovelizace zákona přináší do zadávání tendrůněkteré významné změny, jejichž cílem je učinitproces výběrového řízení průhlednější a zamezittak případným machinacím. Podle údajů uváděnýchnapř. organizací Transparency International sev České republice z celkového objemu veřejnýchzakázek odhadovaného na více než 600 mld. Kčročně ztrácí bezmála desetina. Proti těmto ztrátámby nyní měly začít fungovat nové podmínky, kteréby podobným praktikám (a z nich vyplývajícímnásledně často neřešitelným problémům) zamezily,a snížily riziko korupce.Ruší se tzv. „losovačky“ a novela stanovuje také takovápravidla, aby zmizely často kritizované případy,kdy výběrové řízení bylo vypsáno na míru konkrétnífirmě – k takovéto situaci by při uplatnění novélegislativy už prakticky nemělo docházet. Vítěznéfirmy budou muset např. zveřejnit subdodavatele,kteří dostanou přes 10 % z ceny zakázky. U zakázkynad 300 milionů korun by se to na rozdíl od dosavadnípraxe týkalo už i subdodavatelů, kteří zajistilivíce než 5 % zakázky.Návrh doplňuje dosavadní zákon také o pasážtýkající se účasti zahraničních firem: Zadává-li veřejnouzakázku sdružení zadavatelů a jeden nebovíce účastníků sdružení zadavatelů jsou zahraničníosoby, je pro způsob zadávání veřejné zakázkyrozhodné právo toho státu, ve kterém se budeplnit převažující část veřejné zakázky. Účastnícisdružení podle věty první se mohou dohodnout,že rozhodné je právo České republiky.Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízenítěm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikánív členském státě Evropské unie a ostatníchstátech, které mají s Českou republikou či Evropskouunií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístupdodavatelů z těchto států k zadávané veřejnézakázce.Jak velká je významná zakázka?Přesná pravidla učiní konec dohadůVeřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejnázakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.Pravidla, která naopak určují charakter významnéveřejné zakázky stanovují, že se jí rozumí takováveřejná zakázka, kterou zadává:a) zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b), nebojiná právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-liČeská republika ve vztahu k této osobě v postavenípodle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2, přičemž předpokládanáhodnota veřejné zakázky činí nejméně300 000 000 Kč,b) kraj, hlavní město Praha, nebo příspěvkováorganizace, u níž kraj nebo hlavní město Prahavykonávají funkci zřizovatele, anebo jiná právnickáosoba, je-li kraj nebo hlavní město Praha ve vztahuk této právnické osobě v postavení podle specifikacístanovených v § 2, přičemž předpokládaná hodnotaveřejné zakázky činí nejméně 200 000 000 Kč,c) obec nad 100 000 obyvatel, nebo příspěvková organizace,u níž tato obec vykonává funkci zřizovatele,anebo jiná právnická osoba podle dikce zákona, je-litato obec ve vztahu k této právnické osobě v postavenípodle § 2, přičemž předpokládaná hodnotaveřejné zakázky činí nejméně 100 000 000 Kč,d) obec nad 25 000 do 100 000 obyvatel, nebopříspěvková organizace, u níž tato obec vykonáváfunkci zřizovatele, anebo jiná právnická osoba podle§ 2 odst. 2 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k tétoprávnické osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm.d) bodu 2, přičemž předpokládaná hodnota veřejnézakázky činí nejméně 50 000 000 Kč, neboe) obec do 25 000 obyvatel, nebo příspěvkováorganizace, u níž tato obec vykonává funkci zřizovatele,anebo jiná právnická osoba podle § 2 odst.2 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k této právnickéosobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu2, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázkyčiní nejméně 20 000 000 Kč.Dochází také k prodloužení lhůtu významných veřejných zakázekProvede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacíchpodmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužitlhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacímřízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a topodle povahy provedené úpravy. V případě takovézměny zadávacích podmínek, která může rozšířitokruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatellhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celoupůvodní délku lhůty pro podání žádosti o účastnebo pro podání nabídek.Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podánínabídek se ovšem pohlíží, jako by nebyla podána,a zadavatel tendru o tom, že jeho nabídka bylapodána po uplynutí lhůty musí dodavatele bezodkladněvyrozumět....a kdo se o ni může ucházet?Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel,který splní základní kvalifikační předpokladypodle § 53, b) splní profesní kvalifikační předpokladypodle § 54, c) předloží čestné prohlášenío své ekonomické a finanční způsobilosti splnitveřejnou zakázku a d) splní technické kvalifikačnípředpoklady podle § 56.Veřejný zadavatel zároveň není oprávněn stanovittakové kvalifikační předpoklady, které by vedlyk podstatnému omezení hospodářské soutěže, a současněby kvalifikační předpoklady byly vzhledemk potřebám zadavatele možné nahradit stanovenímodpovídajících smluvních podmínek. Zákon rovněžstanovuje, že kvalifikace dodavatele nemůže být předmětemhodnotících kritérií. Kvalifikační předpoklady60 3/2012


legislativa a právonicméně zůstávají významným faktorem, a to např.v situaci, kdy by došlo k takové změně, že by zájemcepřestal původně stanovená kritéria splňovat. Pokuddo doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídkypřestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatelpovinen nejpozději do 7 pracovních dnů tutoskutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit.Zpřísnění doznaly i podmínky týkající se informacío uchazečích. Jde o snahu zprůhlednit profil dodavatelůa vyhnout se komplikacím a problémům,které se v minulosti někdy objevovaly v souvislostis neprůhlednou vlastnickou strukturou neboskutečnostmi, které dodatečně vypluly na světloaž ex post. Do předpisů stanovujících podmínkyvýběrového řízení tak byl doplněn nový odstavec3, který stanovuje, že součástí nabídky musí býtrovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členůstatutárních orgánů za poslední 3 roky, b) má-li dodavatelformu akciové společnosti, aktuální seznamvlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnotapřesahuje 10 % základního kapitálu, c) prohlášeníuchazeče o tom, že neuzavřel v souvislosti se zadávanouveřejnou zakázkou zakázanou dohodu podlezvláštního právního předpisu ve smyslu zákona.Odbor veřejného investování Ministerstva promístní rozvoj ČR připravil na webových stránkáchhttp://www.portal-vz.cz specializovaný portál, nakterém jsou k dispozici komplexní a přehlednéinformace týkající se zadávání veřejných zakázek,které by měly pomoci zorientovat se v této problematice,a to jak v národních tak evropských právníchpředpisech k veřejným zakázkám a koncesím. Lzena něm samozřejmě nalézt i plné znění novéhozákona č. 55/2012 Sb, jak zní oficiální název výšeuvedené právní normy. ■/pm/Od dubna se veřejné zakázky řídípodle nových pravidelDne 24. února 2012 byl ve Sbírce zákonů ČRuveřejněn nový zákon č. 55/2012 Sb., kterýmse mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů. Novelazákona vstoupí v účinnost dne 1. dubna 2012(s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9, 61, 113 a 185,pokud jde o § 156 odst. 3 větu druhou a třetí,které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014).Zásadní protikorupční novela má posílit transparentnostzadávání veřejných zakázek, zefektivnitvýběrová řízení a minimalizovat nedostatkydosud platného zákona o veřejných zakázkách.Jejími klíčovými změnami jsou proto mj. např.výrazné snížení limitů veřejných zakázek maléhorozsahu na 1 milion Kč pro dodávky a službya 3 miliony u stavebních prací, přičemž od roku2014, kdy vstoupí v platnost zmíněná ustanovení,které mají zatím ještě dvouletou výjimku, seoba limity sjednotí na nižší - milionové - hranici.Podle novely bude dále také zadavatel povinenodůvodnit účelnost zakázky, zveřejňovatsmlouvy i skutečně uhrazené ceny. Všechnyinformace a dokumenty (až na definovanévýjimky) o zadávacím řízení budou veřejnéa dodavatel bude mít povinnost rozkrýt subdodavatelezakázek.v zahraničí letos pozor na pokuty!Řidiči, kteří jedou letos za hranice, by si měli dát pozor na změny v dopravních pravidlech,které od letošního roku platí v některých zemích.Na Slovensku platí od začátku letošního roku novýceník pokut. Sice se mírně snížily sazby za překročenírychlosti mimo obec, ale za tento přestupek uvnitřobce jsou naopak vyšší, takže za překročení rychlostiv rozmezí 20-24 km/h už můžete počítat s částkou100 eur a o 35-39 km/h dokonce 200 eur. Porušenízákazu předjíždění se bude trestat 100 eury, zastavenína přechodu pro chodce či cyklisty 30 eury, pokudpřitom někoho navíc ohrozíte, může činit pokuta150 eur. Nedání přednosti cyklistovi stojí 40 eur.Při ohrožení cyklisty odbočujícího vlevo při vašemodbočování vlevo vám hrozí pokuta 60 eur. Blokovělze lehčí přestupky řešit pokutou do výše 60 eur, zazávažnější porušení zákona hrozí sankce až do 150eur, a opravdu vážné porušení zákona (jízda bezřidičského oprávnění, užívání tzv. antiradarů, vjezd nablikající železniční přejezd...) může vyjít až na 650 eur.Také za neometenou střechu od sněhu a ledu hrozí až60 eur pokuty, podobně jako v Německu, kde policiemůže udělit varovnou pokutu 25 eur, ale v případě, žeby sníh odlétávající za jízdy ohrožoval ostatní, to můžebýt až 80 eur. Řidiče může 25 eur stát neočištěné čelnísklo – na Slovensku za něj ostatně hrozí citelná pokutataké. Nově se lze na slovenských silnicích setkats dopravní značkou „Nehoda“. Označuje úsek, kde semá pokračovat v jízdě se zvýšenou opatrností kvůlizvýšenému nebezpečí havárie. Za přestupek spáchanýv takto označeném úseku se udělené sankceautomaticky zvyšují o pětinu.Přestupek spáchaný v takto označeném úseku jena Slovensku automaticky o pětinu dražšíV Rakousku načerpáte už biopalivo,ale pozor na volný průjezd záchrankyOd ledna 2012 platí na rakouských dálnicích novépravidlo, jehož cílem je zajistit hladký průjezd sanitek,hasičů a policistů ucpanou dálnicí. Zatímcodosud se v Rakousku nechával na dálnici těmto vozůmvolný odstavný pruh, nyní už platí princip tzv.záchranné uličky, což znamená, že na dvouproudédálnici musí zajet auta, jakmile začne vznikat zácpa,co nejvíce ke kraji. Mohou přesahovat i do odstavnéhopruhu, avšak jen v nejnutnějším případě, jinakby měl zůstat volný také odstavný pruh. Řidičům,kteří nové pravidlo záchranné uličky poruší, hrozípodle rakouského autoklubu ÖAMTC pokuta vevýši až 726 eur. Kdo vyloženě zabrání průjezduzáchranným vozidlům, riskuje postih až 2180 eur.Rakouské čerpací stanice začnou v roce 2012 nabízetbiopalivo E10. Benzin s 10% obsahem bioethanoluje od letošního února možné natankovattaké v Německu. Německo také v úsilí o zlepšováníživotního prostředí od začátku roku 2012 zpřísnilopravidla emisních zón v centrech měst. Do center18 německých měst mají od 1. ledna 2012 zakázánvjezd automobily s červenou emisní známkou, tedytakové, které splňují pouze emisní normu Euro 2.Ve Švýcarsku neriskujte jízdupo dálnici bez známkyÚřady ve Švýcarsku podstatně zvedly pokuty prořidiče, kteří vjedou na dálnici bez zaplaceného poplatku.Namísto dřívějších 100 franků budou tamnípolicisté pokutovat provinilce dvojnásobkem. Švýcarskomá jen roční kupon, jehož cena zůstává na40 francích, jinak obecně letos musí řidiči sáhnouhlouběji do kapsy nejen u nás. Letošní rok přinesldražší dálniční známky i v Rakousku – roční nyní vyjdena 77,80 eur, mírně vzrostly i viněty s krátkodobouplatností. Dvouměsíční stojí 23,40 eur, 10denní seprodává za 8 eur. Na Slovensku změnili platnost vinět,místo 7denní známky, která stála 7 eur, zavedlo slovenskéministerstvo dopravy 10denní za 10 eur. Cenaroční známky (50 eur) a měsíční (14 eur) se nemění.Ve Francii bude od jara letošního roku povinný alkotester.Jeho absence bude oceněna pokutou 17 eur.Stačit by však měl i obyčejný jednorázový, který lzepořídit za pakatel. Řidiči budou také asi muset přibrzdit,protože u francouzských silnic v tažení za většíbezpečnost silničního provozu výrazně přibude radarů,a nebudou označované jako na našich silnicích.Nespoléhejte na to, že se pokutě od zahraničníchpolicistů vyhnete. V platnost zřejmě vejde novásměrnice EU, která zjednoduší vymáhání pokutv rámci unie. Nejprve ji však musí členské státyzavést do svého právního řádu. Po aplikaci novéhopředpisu do praxe budou policisté v zahraničívyužívat propojené databáze vozidel v rámci EU.Zahraniční policisté tak budou oprávněni např.vyzvat českého majitele vozidla, se kterým bylv zahraničí spáchán přestupek, k uhrazení pokuty.Pokud majitel vůz neřídil, musí tuto skutečnostdoložit a policii poskytnout údaje o řidiči, který ses autem přestupku dopustil.V USA se mohou auta už řídit i samaPokud se vydáte za oceán, do Nevady už můžetei s robotickým autem. Tento americký stát jako prvnína světě schválil vyhlášku opravňující od 1. březnaprovoz robotických vozidel, které se řídí samy, nasvých silnicích. Plně automatická auta budou mítčervenou poznávací značku (že by reminiscence naautomobilový pravěk, kdy musel před každým takovýmtomoderním „samohybem“ jezdícím bez koní běhatmuž s červeným praporkem, aby varoval ostatníúčastníky silničního provozu?) a každý provozovateltakového vozidla jej bude muset pojistit na 1–3 mil.dolarů proti škodám, které by mohl způsobit. ■3/201261


kaleidoskopNEJVÝKONNĚJŠÍ TABLETVYDRŽÍ AŽ 18 h NA BATERIETablet Eee Pad Transformer Prime,který představila firma Asus, vypadána první pohled jako desítkyjiných zařízení tohoto typu, jimižvýrobci v poslední době zaplavilitrh. Při bližším seznámeníse však objeví řada věcí, kterépřístroj spojující výhody tabletua netbooku činí svým způsobemunikátním.Např. odnímatelná klávesnice, kterázároveň slouží jako dokovací stanice.Díky tomu dokáže zařízení pracovatpodle výrobce až 18 h bez nabíjení(samotný tablet má výdrž bateriídosahující až 12 h, při zapojení domobilní dokovací stanice, která jejnabíjí z vlastní baterie, se výdrž prodloužío dalších 6 h). Jde o prvnítablet na světě vybavený výkonnýmčtyřjádrovým procesorem NVIDIATegra 3 nové generace, díky němužje ve spojení s 12jádrovým grafickýmčipem GeForce TransformerPrime nejvýkonnějším tabletemsoučasnosti s nejrychlejším multitaskingem.Současně jde o prvnítablet na světě využívající OSGoogle Android 4.0 Ice CreamSandwich.Špičkový displej s technologiíSuper IPS+, díky nížje zobrazený obsah bezproblémů čitelný i na přímémslunečním světle, jevyroben ze speciálního sklaCorning Gorilla Glass odolnéhoproti poškrábání. Zdokonalení sedočkal i fotoaparát, který lze používatpřímo z výchozí obrazovkyzamknutého zařízení. Čelní fotoaparáts rozlišením 1,2 Mpx sehodí k pořádání videokonferencí;zadní – s rozlišením 8 Mpx, funkcíautomatického ostření a LED bleskem– k pořizování fotografií. Přednostíhlavního fotoaparátu je vysokásvětelnost F2.4, BSI CMOS snímač,ostření dotykem a redukce šumupři nízkém osvětlení. TransformerPrime je prvním zařízením svéhodruhu vybaveným 8 Mpx fotoaparátem,který dokáže natáčet i videov rozlišení Full HD 1080p. Novéuživatelské rozhraní fotoaparátuusnadňuje sdílení, panoramatickýrežim a živé efekty. Pozadí zpestřujípořizovaná videa, základní úpravyfotografií lze provádět přímo v systému.Užitečnou funkcí (zejménana cestách), je ukládání webovýchstránek a jejich následné prohlíženív režimu off-line, tzn. bez připojeník internetu. Pokud se právě nenacházítev dosahu žádné Wi-Fi sítě,ale potřebujete přenést souborymezi dvěma zařízeními podporujícímituto technologii, lze využítnovou funkci Wi-Fi Direct.Zařízení se vyrábí ve dvou verzích –s kapacitou úložiště 32 nebo 64 GB. Jevybaveno slotem pro micro SD karty,3,5 mm kombinovaným audio jackema portem micro HDMI. Dokovací stanicenabízí nejen klávesnici či touchpad,ale i prakticky neomezené možnostirozšíření přes port USB a slot propaměťové karty SD. To vše je ukrytov tenkém kovovém těle o hmotnostipouhých 586 g a tloušťce 8,3 mm. ■DO KINA S VLASTNÍMI 3D BRÝLEMIPasivní 3D technologie nabízínejen výhodu lehčích brýlí,které nepotřebují baterie, aletaké kompatibility s 3D projekcív kinech. To inspirovalo i firmuLG k vytvoření nové řady brýlív módním designu. Jejich majitelétak mohou nejen sledovat3D TV, ale v kině si nemusí půjčovatbrýle od provozovatelůmultiplexů a případně platitpůjčovné.Tři nové modely brýlí – LG F310,klip LG F320 a model Alain MikliLG F360, které budou uvedenyna trh s novou generací 3D televizorůLG CINEMA, (na přelomuprvního a druhého kvartálu2012) jsou komfortní na nošenía mají elegantní design. BrýleLG F310 o hmotnosti pouhých13,5 g s tenkými obroučkami, stejnějako sportovní model navržený vespolupráci s designérem AlainemMiklim - LG F360, využívají na rozdílod jiných 3D brýlí zaoblené čočky,které jsou přirozenější a brýle lépevyhovují tvaru obličeje. Další novinkouje klip LG F320, určený proty diváky, kteří používají dioptrickébrýle. Klip se na běžné brýle jen„nacvakne“, a při pozorování obrazupřes tyto brýle pak jejich nositeluvidí 3D obraz. Oproti předchozígeneraci klipu byla váha sníženao 25 %, váží tak pouze 5,5 g.„Televizory LG Cinema 3D využívajístejnou technologii FPR (film-typePatterned retarder) a RealD, jako tanejlepší 3D kina. Díky tomu už nenínutné být odkázán na nepohodlnébrýle od provozovatelů kin, ale jemožné použít elegantní lehké designovébrýle, které jsou součástí vybavenítelevizorů LG,“ uvedl Martin Malý,tiskový mluvčí LG Electronics CZ. ■NEJVĚTŠÍ DESKTOPOVÝ CLOUD VYUŽÍVÁ 45 000 INŽENÝRŮNejvětší cloud osobních počítačůna světě provozuje jeden z hlavníchsvětových dodavatelů telekomunikačníchřešení a služeb– společnost Huawei.Technologii desktopového clouduzačala využívat v roce 2009 ve svémvýzkumném a vývojovém centruv Šanghaji a dnes tuto technologiipoužívá více než 45 000 inženýrůHuawei po celém světě, kteří prostřednictvímaplikace tzv. tenkého klientamohou kdykoli přistupovat ke svýmvirtuálním desktopům, což přispívák lepší efektivitě a pracovním postupům.V implementaci desktopovéhocloudu se už data neukládají v jednotlivýchpočítačích, ale na serverechv datovém centru cloudu. Desktopovýcloud díky centralizaci kontroly nadukládáním dat také podstatně zvyšujeúroveň zabezpečení informací. Navíc sezefektivnila údržba, protože každý pracovníkIT se nyní dokáže postarat o vícenež 1000 virtuálních počítačů, zatímcodříve zvládali jednotliví pracovníci ITspravovat maximálně stovku počítačů.V porovnání s konvenční desktopovoutechnologií může používánídesktopového cloudu ušetřit firmámaž 30 % tradičních investic a 73 % procentspotřeby energie. Zároveň firmamaximalizuje využití procesorů, kterév případě společnosti Hua wei vzrostloz 5 na 60 % celkové kapacity. Dobapotřebná k implementaci se v desktopovémcloudu zkrátila ze tří měsícůna jeden týden. ■62 3/2012


kaleidoskopELEKTRONICKÁ LÁHEV VYČISTÍ VODUPokud si nejste jisti, zda voda ze studánky jeopravdu pitná, můžete použít dezinfekci UVzářením, kterou disponuje láhev CamelBakAmerická firma CamelBakuvedla na trh pod názvemAllClear zajímavý produkt v podoběhi-tech lahve. Masivnívíčko má v sobě zabudovanýčisticí systém – vestavěná UVlampa a související elektronikapo stisknutí tlačítka ozáří obsah0,75 l lahve a spustí minutovýproces mikrobiologickéočisty.Zbývající čas do dokončení sezobrazuje na vestavěném displeji,stejně jako stav akumulátorů. ZařízeníAll Clear podle výrobce vystačína 10 000 cyklů, což představujenapř. vyčištění 3 l vody denněpo dobu 7 let. Dvojice li-ionbaterií by měla vystačit zhrubana 80 čištění (přibližně 3 lahvedenně během měsíce), potom jenutno je dobít prostřednictvímUSB kabelu, který je dodáván jakosoučást kompletu. Dobíjení trvázhruba 5 hodin. Prví verzi čisticíhosystému představila firma v roce2009 se záměrem uvést ji na trhnásledující rok. Poté však láhevještě prošla modernizací, díky níždošlo sice ke zpoždění projektu,ale zrychlil se čisticí proces. Bylovyřešeno lepší uložení akumulátorůa také došlo ke snížení ceny– nyní je láhev i s ochrannoukrytkou nabízena za 99 USD, filtrhrubého čištění se prodává za 15dolarů. ■ROBOTICKÝ ASTRONAUT BUDE POMÁHAT LIDEM V KOSMUI dobývání kosmu má své historickémilníky: jedním z významnýchse stalo datum 15. února letošníhoroku, kdy si na kosmickéstanici ISS v laboratorním moduluDestiny poprvé potřásl rukou lidskýastronaut (současný velitelISS Daniel Burbank) s robotickýmkolegou.Robonaut by se měl stát pomocníkemlidské posádky na vesmírných misích.Došlo tak k završení jedné z významnýchetap testovacího programu, kterýmá ověřit možnosti mechanické bytostina palubě kosmické lodi. Robotickýastronaut 2, neboli R2, jak se někdyoznačuje humanoidní android, takdal vědět o své připravenosti pomáhatlidem. O svých pocitech dal robot vědětpřímo ve vysílání, na osobní facebokovéstránce a na twitteru, a navícposlal všem „plechovou“ řečí pozdrav„Ahoj světe“ („Hello World!“).Prvními testy prošel kybernetický pomocníkastronautů už před rokem, aleteprve loni v říjnu ho zapnuli a provedliprvní kontrolní prověrky jehosystémů. Ty pak pokračovaly až do15. února a byly završeny právě zmíněnýmsymbolickým podáním ruky.„Mimochodem, bylo to opravdu„chlapské“ podání ruky. Velmi příjemnéa programátoři odvedli skutečnědobrou práci, výborný engineering,je to opravdu impozantnírobot,“ prohlásil Burbank.Po této oficiální události byl robot siceopět vypnut, ale již brzy ho čeká novářada náročných testů, včetně práces imitací řídicího panelu. Vědci a inženýřichtějí prověřit, jak na něm androidmůže ovládat různé přepínače, pokudby se spoléhal na vlastní smysly (např.strojové vidění), protože R2 musí nejenposlouchat povely a vykonávatpříkazy, ale i samostatně určovat, zdase po jeho zásahu zapojil ten či onensystém. Od kdy bude pověřen prováděnímreálných úkolů NASA zatímbližší informace neuvedla. ■Je to tady: člověk a robot si podali ruce v kosmu. Situace, kterou jsme byli zvyklí vídatjen ve sci-fi filmech se stala skutečností.fоtо: NASANEJMENŠÍ PROJEKTOR DO KAPSYKapesní projektor Philips PicoPixPPX2055 disponuje přednostmijako jsou velmi malé rozměry,nízká hmotnost a atraktivní design.Zařízení lze jednoduše připojitk notebooku nebo počítačiprostřednictvím USB kabelu.Novinka, kterou představila společnostPhilips, zvládá promítat obrazo úhlopříčce až 305 cm, s kontrastnímpoměrem 1000:1, takže dokážeuspokojit nejen potřeby jednotlivců,ale i firemní požadavky.Jedná se o nejmenší kapesní projektorna trhu. Jeho rozměry jsou7 x 7 x 2,7 cm a hmotnost pouhých115 g. Samotná projekce obsahuz počítače probíhá v rozlišení854 x 480 bodů. K výhodám patřípoužitý zdroj světla – LED dioda sesvítivostí 55 lumenů, což je nejvyššíhodnota ve své kategorii, a také životnostlampy až 30 000 h. Manuálníostření umožňuje jednoduše vyladitobraz podle vzdálenosti od zdi čipromítacího plátna. Fotky, filmy neboprezentace lze promítat přímo z počítačenebo notebooku přes USB kabel.Projektor se z připojeného počítačezároveň napájí, takže není třeba připojovatdalší kabel či nabíječku. ModelPicoPix PPX2055 si za svůj atraktivnívzhled vysloužil designové ocenění2012 iF Product Design Award. ■NEZÁVISLÉ „LOW-TECH“ VYTÁPĚNÍNA ŠVÝCARSKÝ ZPŮSOB„Limuzína s vestavěným vytápěnímna dřevo“ (doslova: Limousine mitHolzofen eingebaut) jak dokládázápis v technickém průkazu, kterýmá ke svému vozu Volvo 240 mladýŠvýcar Pascal Prokop.Ten skutečně vybavil vozidlo kamnyna dřevo vestavěnými na místo předníhosedadla spolujezdce a v pohodězdolává i třeskuté zimy. Uspět naofi ciálních místech nebylo ovšemsnadné, úřady nakonec vydaly povolení,ovšem se zákazem topenív kamnech při jízdě po ulici (záběry,díky nimž se svérázný kutil proslavili na internetovém portálu YouTubea švýcarském webu 20 Minuten Onlinebyly pořízeny v uzavřeném areálu letiště)a také policisté zastavují kurióznívozidlo na každém kroku, konstatujePascal Prokop. ■Nezávislé vytápění do auta si můžepředstavovat každý jinak3/201263


etro – relaxCO SE PSALO PŘED 51 LETYV POPULÁRNÍM TECHNICKÉMMĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”Automobil na sluneční paprskyJde o další druh akumulátorového vozidla, vyvinutéhov Číně. Provoz je velmi levný, stačí několikkorun za 100 kilometrů pohodlné jízdy. ■Nabíjecí přijímačČajka je název nového sovětského kapesníhotranzistorového přijímače, který je sestavenz několika standardních bloků a osazen šestitranzistory. Akumulátorová baterie zajišťujenepřetržitý poslech 20 hodin. Po vyčerpání jilze opět napojit střídavým proudem ze sítě napůvodní kapacitu. ■Smělý pokusBavlinské naleziště nafty je jedno z největšíchv SSSR. Bylo tu 188 naftových věží a postaveníkaždé, včetně vyvrtání díry k ložisku nafty spotřebovalomnoho stovek tisíc rublů. Vědci Všesvazovéhovědeckovýzkumného ústavu přišli na to, že jemožné zmenšit počet vrtných věží a produkce naftybude stále stejná. Zjistili, že elektrický proud, kterýprotéká zemí, a pohyb nafty v útrobách země seřídí matematickými zákony. Proto vyvinuli sečítacístroje – elektrointegrátory, pomocí kterých lze zjistitmnožství nafty v kterémkoliv místě pod zemí. ■Hluk a vitamínŠkodlivý vliv hluku na lidský organismus je znám uždávno. Dosud byly pouze dva způsoby ochrany protihluku: buď odstraňovat a zeslabovat zdroje hluku,nebo chránit a skrývat před ním sluchové orgány.Nyní našli japonští vědci třetí nečekaný způsobochrany. Zkoumajíce mechanismus škodlivého působeníhluku, zjistili, že vyvolává zvýšené vylučovánívitamínu B1 (thiaminu) z organismu, což napomáhávzniku avitaminózy se všemi jejími následky.Z toho vyplývá, jak je nutné a důležité chránitvšechny dělníky na pracovištích před hlukem a všemosobám pracujícím v hlučném prostředí podávat vezvýšeném množství vitamín B1. Organismu můžebýt dodáván buď v potravě, která je na něj bohatá(například ovesné vločky, čočka, mrkev, mléko, vejce),anebo prostě v preparátech v podobě tablet. ■Alpský rohTento prastarý jednoduchý hudební nástroj horskýchpastevců se doposud udržel ve Švýcarsku,Skandinávii, v Pyrenejích a ve Střední Asii, kdemá být údajně jeho kolébka. Nyní byla opět obnovenajeho stará tradice. Družstvo výrobců dřevěnýchnástrojů v rakouských Alpách vyrobiloněkolik těchto rohů, z nichž jeden je jistě největšína světě. Je dlouhý 10 m a má tři náústky, takžemohou hrát současně tři osoby. Obří alpský rohbyl vyroben podle starého návodu, zapůjčenéhomnichovskou státní knihovnou, z jednoho kususmrkového dřeva. Kmen byl v polovině rozříznut,podle přesných výpočtů vyhlouben, preparována obě poloviny byly opět spojeny. Jeho mohutnýzvuk lze nyní slyšet v rakouských Alpách, kde jejiž znovu v provozu. ■Matrace pro myšiVelkou zakázku matrací pro myši dostala čalounickáfirma od vědeckovýzkumného ústavu státu Illinois.Vysvětlují to tím, že když se myši dobře vyspí, jsouaktivnější a lépe reagují na pokusy. ■Nový tvar skříňkyNávrháři z Tesly Přelouč zhotovily pro rozhlasovýpřístroj nový tvar skříňky, který měl úspěchna výstavě Kultury bydlení a odívání V Brně.Skříňka byla zhotovena podle návrhu MojmíraPožára. ■Hledač trhlinV Ústavu automatizace a telemechanizace Akademievěd SSSR byl sestrojen přístroj, který hledájemné vlasové trhliny v nemagnetických materiálechod hloubky 8 mm. ■Největší rybářská síťByla zhotovena v Paříži. Její délka je 320 metrůa šířka 50 m. Pracovalo na ní 200 dělníků pojeden měsíc. K moři ji dopravili letadlem – posložení zaujala objem 9 m³. ■Svinovací cisternaCisterna, kterou vyrábějí v Americe, je z pogumovanéhonylonu. Jde zřejmě o největší cisternu tohototvaru na světě – 21 m dlouhá a 8 m široká. Vejde sedo ní 200 000 l kapalných pohonných látek nebojiné tekutiny. Prázdná (bez kapaliny) se může lehcesvinout a váží jen jednu tunu. ■Motocykl v aktovceMladý inženýr z Illinoiského technologickéhoústavu sestrojil malý motocykl, menší než jižznámý motocykl, který lze umístit do batohu.Jde vlastně o koloběžku s pohonem na přednímkole. „Motor“ má výkon 0,32 k, pohybuje serychlostí 12 až 15 km za hod. Celý motocykl vážípouze 6 kg. ■250 000 gausůTakovou bude mít intenzitu obrovský magnetvyrobený v USA. Znamená to, že bude 10krát silnějšínež dnešní magnety. Budou se jím zkoumatmagnetické síly mezi atomy a jejich částicemi vesluneční soustavě a ve vesmíru. ■64 3/2012


etro – relaxModerní kuchyňVybavení kuchyně se dnes již neobejde bez moderníhopraktického mycího stolu. Stůl má zařízenína mytí skla, porcelánu, příborů, talířů, skleničeka další „knify“ na drhnutí, mytí a oplachování. ■Fotografovat v pecíchVe vysokých nebo ocelářských pecích do teploty1800 stupňů C umožňují fotografovat kamery vyrobenév NSR. Aparát má tubus 60 cm dlouhý,chlazený vodou a objektiv chlazený vzduchem. ■Zničí meteor kosmickou loď?Je meziplanetární koráb ohrožen meteory? Nebudelidská posádka při cestě do mimozemskýchprostor ohrožena meteory, nechrání-li ji zemskáatmosféra, ve které by meteory shořely? MeteorModerní dispečinkNa Dole Wujek v Katovicích mají moderní dispečinkse světelnými signály, které informujídispečery o provozu v různých částech dolu.Brzy má být dispečink Dolu osazen televiznímprůmyslovým zařízením, takže dispečer budemoci přímo sledovat postup prací na předku. ■Fotograficky zachycený přelet meteoru, kterýzanechal na snímku hvězdné oblohy stopuje tělísko vesměs velice malé, ale má obrovskourychlost. Pro srovnání: Představte si, že bystevesmírný koráb položili na koleje a do něho byvjela lokomotiva rychlostí 120 km/h. Z korábuani lokomotivy by mnoho nezůstalo. A přecenáraz by nebyl o nic menší, než srážka s meteorempři rychlosti 60 km/vt, s meteorem, který byvážil pouhých 10 gramů. A meteor vážící pouhýjeden gram a letící rychlosti 50 km/vt má stejnoukinetickou energii jako nákladní automobil 13 ttěžký při rychlosti 50 km/h.. ■Vyhrajte vstupenkydo NTMVyluštění sudoku z minulého čísla TM2/2012:8 1 7 3 6 5 2 9 45 3 2 4 7 9 6 8 16 4 9 8 1 2 3 5 73 5 8 2 9 4 7 1 62 7 1 6 3 8 9 4 54 9 6 1 5 7 8 3 21 8 4 7 2 3 5 6 97 6 5 9 8 1 4 2 39 2 3 5 4 6 1 7 8Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:Vít Pavlenko, PrahaJana Kučerová, PrahaJana Hrinková, ČáslavStačí vyluštit a zaslat faxem nebo na adresu redakce: TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00Praha 3, fax: 222 781 273CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE:Volná vstupenka pro dvě osoby do znovuotevřeného Národního technického muzeav Praze. Čestnou vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujítjedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.Pravidla sudoku jsou prostá:stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci bylyumístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.41 4 9 2 76 7 2 41 7 3 69 7 1 48 2 7 69 8 4 6 253/201265


výstavy a veletrhy – soutěž8.–18. 3. Ženeva, Švýcarsko: GENEVAINTERNATIONAL MOTOR SHOW –82. mezinárodní autosalon. Pořádá/info: Palexpo SA, tel.: +41 (0)22 761 1111, fax: +41 (0)22 798 01 00, e-mail:info@palexpo.ch, www.palexpo.ch14.–17. 3. Augsburg, Německo:GRINDTEC AUGSBURG – strojírenskýveletrh specializovaný na brusky.Pořádá: Messe Augsburg, tel.: +49 (0)821 25 72 0, fax: +49 (0)8 21 25 72 105, e-mail: info@messeaugsburg.de, www.messeaugsburg.de15.–18. 3. Atény, Řecko: ECOTEC –mezinárodní výstava environmentálníchtechnologií a fotovoltaickýchsystémů. Pořádá: T. Expo SA, tel.: +30210 6800470, fax: +30 210 6800476, e--mail: texpo@texpo.gr, www.texpo.grZAUJAL VÁS OBSAH ČASOPISU?66 3/201220.–22. 3. Praha, ČR: REKLAMA /POLYGRAF – mezinárodní veletrhreklamních služeb, marketingu a medií,polygrafického průmyslu a obalůa balicích technologií. Pořádá: M.I.P.Group, a.s., tel.: 267 315 585-8, fax:267 315 589, e-mail: mip@mip.cz,www.mip.cz20.–23. 3. Brno, Výstaviště: AMPER– mezinárodní veletrh elektrotechnikya elektroniky. Pořádá: Terinvest,tel.: 221 992 148, fax: 724 612 075,e-mail: obchod@terinvest.com, www.terinvest.com20.–23. 3. Varšava, Polsko: AUTO-MATICON – nejvýznamnější polskýveletrh automatizace, robotiky, řízenía měření. Pořádá: Institut průmyslovéhovýzkumu pro automatizaciChtěli byste dostávat pravidelně každý měsíc nové vydání bez starostí až do své poštovní schránky za zvýhodněnýchpodmínek? Od letošního roku mají tuto možnost i čtenáři na Slovensku. Stačí jen vyplnit předplatní lístek a zaslatna adresu redakce, nebo objednat pomoci elektronického formuláře a odeslat na adresu: predplatne@techmagazin.cz.Objednávka bude následně potvrzena na Váš e-mail.Zvýhodněná předplatitelská cena zůstává přes zvýšení DPH jen 300 Kč (1 číslo = 25 Kč), pro předplatiteleze Slovenska 12 Eur nebo 300 Kč. Firemní zákazníci mohou využít předplatitelský bonus ve výši 35 %slevy na inzerci a k tomu prezentační článek zdarma.✁Objednávka zvýhodněného ročního předplatnéhoFirma: .............................................................................................................................................................................................................................................Jméno a příjmení: .................................................................................................................................................................................................................Ulice: ..............................................................................................................................................................................................................................................PSČ: ............................................................................................................... Obec: ................................................................................................................IČO: ...................................................................................................................... Tel.: ................................................................................................................DIČ: ..................................................................................................................... Fax: ................................................................................................................Počet výtisků: ....................................................................................... Podpis: ................................................................................................................Datum: .................................................................................................... Razítko:Zvýhodněné roční předplatné činí 300 Kč.a měření (PIAP), tel.: +48 (022) 87-40-150, fax: +48 (022) 87-40-149, e-mail:piap@piap.pl, www.piap.pl25.–28. 3. Brusel, Belgie: AUTO-TECHNICA – veletrh automobilovéhoprůmyslu. Pořádá: Federauto(Confédération Belge du Commerceet de la Réparation Automobiles),tel.: +32 (0)2 778 62 00, fax: +32 (0)2778 62 22, e-mail: mail@federauto.be,www.federauto.be26.–30. 3. Düsseldorf, Německo:TUBE – mezinárodní veletrh potrubnítechniky, WIRE – mezinárodní veletrhdrátů a kabelů. Pořádá: Messe DüsseldorfGmbH, tel.: +49-211-4560 900,fax: +49-211-4560 668, e-mail: info@messe-dueseldorf.de, www.messe--dueseldorf.deSOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELEVlastně se o soutěž ani nejedná, od počátku roku losujeme z nově příchozích objednávekpředplatného (včetně obnovených) a každý měsíc tři předplatitele odměníme věcnými cenami.PRO BŘEZNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:Růžena Nováková, Karlovy Vary; Jan Kubelka, Česká Lípa; Jan Gerstenberger, PrahaCeny do soutěže – antivirový software – poskytla společnost DataGuard, dodavatel bezpečnostníchřešení špičkové kvality s přidanou hodnotou. Společnost zastupuje zahraničnívýrobce komplexní antivirové ochrany a je výhradním distributorem produktů Kaspersky Labv ČR a SR, „Elite Partnerem“ společnosti McAfee a partnerem společnosti Fortinet. DataGuardnabízí širokou škálu služeb v oblasti bezpečnosti dat od analýzy bezpečnostních rizik, navrhovánířešení, instalace testovacích produktů až k následné realizaci doporučených postupů.Objednávku zašlete na adresu: TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, fax: 222 781 273,e-mail: predplatne@techmagazin.cz, www.techmagazin.czNyní i na SlovenskuV příštím čísle:■ Obrábění a tváření■ Hannover Messe– strojírenské technologie■ Inteligentní budovy– chytré sítě, technickázařízení budovMěsíčník pro technické obory, vědu,výzkum, strojírenství, plastikářský a automobilovýprůmysl, IT a technickéškolstvíRočník 3, číslo 3/2012Vydavatelství:TECH MEDIA PUBLISHING s.r.o.Petržílova 3304/19143 00 Praha 4Redakce:TechMagazínK Červenému dvoru 24130 00 Praha 3tel.: +420 775 150 094redakce@techmagazin.czwww.techmagazin.czŠéfredaktor:PhDr. Josef Vališkatel.: +420 736 136 110josef.valiska@techmagazin.czObchodní ředitel:Petr Kostolníktel.: +420 774 622 300petr.kostolnik@techmagazin.czInzertní oddělení:Markéta Svobodovátel.: +420 605 228 226inzerce@techmagazin.czSpolupracovníci redakce:P. Mišúr, J. Kůr, J. Šmíd, P. Přibyl, M. Podskalská,M. Busta, P. Sedlický, K. Pittner,Z. Zuntych, V. Kaláb, J. PřikrylTisk:Europrint a.s.Pod Kotlářkou 3, Praha 5Distribuce v ČR:Společnosti PNS a.s.Paceřická 1, Praha 9Distribuce na Slovensku:MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s.Vajnorská 137, BratislavaVychází v českém a slovenském jazyce12x ročně. Poskytnutím autorskéhopříspěvku autor souhlasí s jeho rozmnožováním,rozšiřováním a sdělovánímprostřednictvím tištěného médiaa internetu vydavatele. Nevyžádanérukopisy a fotografie se nevracejí.Kopírování nebo rozšiřování obsahu,případně jeho částí (není-li určeno výslovněpro osobní potřebu) výhradněse souhlasem vydavatele. Za obsahinzerce zodpovídá zadavatel.MK ČR E 19708ISSN 1804-5413

More magazines by this user
Similar magazines