Bez názvu-3.indd - FORD Service

fordservice.cz

Bez názvu-3.indd - FORD Service

Plastové výliskynárazníkůOriginální plastové výlisky nárazníku FordFirma KTD GmbH provedla srovnávací vizuální zkouškuoriginálního plastového výlisku nárazníku Ford a několikaneoriginálních plastových nárazníků. Originální díl Ford prošelvizuální zkouškou bez připomínek. Výsledky zkoušky dvoutestovaných neoriginálních dílů naleznete níže.**KapotaOriginální kapota FordFirma KTD GmbH provedla srovnávací prohlídku originální kapotyFord a několika neoriginálních kapot. U originálních dílů Fordnebyly zjištěny problémy s vůlí a přesnou montáží na rozdíl odneoriginálních dílů. Některé rozdíly jsou vidět na dvou testovanýchneoriginálních dílech dole.**ISAMRhibo11221. Přesnost montáže a rozměrová přesnostnejsou v pořádku. Výlisek nárazníku nenírozměrově přesný2. Plastová lišta dokonale nezapadá do vybrání3. Přední výlisek je nutno přizpůsobit1. Nepřesný tvar, roh se nachází příliš nízko2. Nesprávné lisování, nerovnoměrná šířka spáry3. Otřep v rozích33Van WezelVan Wezel1121. Výlisek není rozměrově přesný2. Upevňovací úchyty nejsou rozměrově přesné3. Plastová lišta dokonale nezapadá do vybrání1. Rohy jsou nepřesně ohnuté. Nebezpečíprůniku vody2. Lepený spoj mezi vnějším a vnitřním panelemje volný. Panely se mohou vzájemně posouvat3. Kapota nezapadá do zámku, je nutné seřízení233


Zopakování základních faktůPřednosti originálních dílů Ford jsou známé již mnoho let.V roce 2006 provedla organizace MIRA (Motor IndustryResearch Association) rozsáhlé testy zaměřené na ochranuchodců*, které jednoznačně prokázaly zvýšené rizikozranění v případě, že chodci při nehodě narazí dotestovaných neoriginálních kapot na rozdíl odoriginální kapoty Ford.Jako majitel nebo správce vozového parkuchcete nejen zajistit bezpečnost našich společnýchzákazníků, ale i jejich spokojenost sezkrácením doby opravy, uchováním hodnotyvozidla a jeho obnovením do stavu před havárií.Společnost Ford vám chce poskytnout podporuv největším možném rozsahu a nabízí originálnídíly, které splňují veškeré uvedené požadavky.Dokonalé lícování akvalita povrchua kvalita povrchu originálních dílů Ford aneoriginálních dílů na různých modelech.*Všímejte si rozdílůNeoriginální díl nelze jednoduše namontovata ani nemůže jako součást vozidla plnitpožadovanou funkci v případě havárie. Nadruhé straně originální díly Ford jsou vyráběnypodle originální výkresové dokumentaceFord, CAD dat a výrobní specifikace,a tedy se dokonale se shodují s původnímidíly: vzhledem i chováním při nehodě.Tuto skutečnost prokázaly nezávislé testyvyžádané společností Ford, které provedlaorganizace MIRA v roce 2006*. Výsledkytestů ukázaly, že vynikající lícování a kvalitapovrchu originálních dílů Ford na rozdíl odneoriginálních dílů přispívají ke zkráceníčasu opravy a snížení mzdových nákladů.Nejnovější nezávislá studie, kterou vypracovalaspolečnost KTD GmbH na žádostFord of Europe, potvrzuje výsledky těchtotestů, při nichž bylo posuzováno lícováníKTD GmbH ve spolupráci s DEKRA Testing &Inspection GmbH, rovněž zjišťovalaodolnost proti korozi originální kapoty Forda neoriginálních kapot*. DEKRA prohlásila,že pozinkování originálního dílu přispěloke zlepšení protikorozní ochrany, a tedyi k podstatnému zvýšení odolnosti protikorozi.Jak můžete vidět, testované neoriginálnídíly mohou na první pohled vypadat jakooriginální díly, ale při bližším zkoumání lzesnadno najít rozdíly.**Zachování zárukyOriginální díly Ford umožňují obnovitpoškozené vozidlo do původního technickéhostavu před nehodou. Tím nejendosáhnete nejvyšší možné ceny vozidlapři případném prodeji, ale navíc zachovátezáruku Ford proti prorezivění i záruku nadíly Ford. Vyloučíte tím až na 12 let dalšímožná finanční rizika, která vyplývají zeOriginální díly Ford.Správná volba.Feel the differenceKapota Oran Kapota Cora Kapota JumasaOriginálníkapota FordSnímky ukazují povrch vnějšíhopanelu kapoty po 1000hodinách působení solnéhoroztoku při zkoušce podleDIN EN ISO 9227 NSS*.KapotaKlokkerholmKapotaSchliekmannKapotaVan Wezelzáruky (záruka proti prorezivění v závislostina modelu).Zřetelné označeníNa druhé straně použití neoriginálních dílůpři opravě karosérie představuje porušenítéto záruky, která se vztahuje na příslušnoučást vozidla a může být takovým zásahemnepříznivě ovlivněna. Navíc záruka na dílyFord neplatí pro díly, které nejsou opatřenyznačkou Ford.Zachování funkčnostiPokud byly při opravě použity originální dílyFord, můžete se vy i váš zákazník spolehnout,že při případné příští havárii zajistívyměněný díl stejnou ochranu chodců ařidiče jako původní díl v souladu se záměrykonstruktérů.Posuďte sami ten rozdílRozlišit neoriginální a originální díly jepro neškolené oko obtížné. Odlišnostise projeví teprve, když na rozdíl od originálníchdílů podlehnou neoriginální dílykorozi anebo – a to je daleko horší –při havárii. Většina originálních dílů Fordje nyní opatřena obchodní známkouFord, která je zřetelně umístěná azůstane snadno čitelná pro vás i vašehofl eetového zákazníka i po montáži.Umístění značky se u jednotlivých dílůliší, avšak uživatelská příručka uvádí, kdeji najdete.* Úplné znění zkušebních zpráv (všech zkoušek provedenýchsdružením MIRA, které jsou popisovány v této brožuřevčetně originálních snímků), naleznete na internetové adresewww.parts-testing-results.com.** Snímky zachycují výlisky předních nárazníků fi rem VanWezel GmbH a ISAM SpA a kapoty fi rem Van Wezel GmbHa Rhibo SpA. Veškeré díly jsou zveřejněny na webové adresewww.parts-testing-results.com.Tato tiskovina byla správná v okamžiku předání do tisku. Vzhledem k tomu, že společnost Ford se řídí politikou nepřetržitého vývoje, vyhrazuje si právo kdykoli změnittechnickou specifikaci a obsah výrobního programu bez předchozího upozornění.Ford Motor Company, s.r.o.Karolinská 654/2,186 00 Praha 8Česká republika© Ford Motor Company Limitedwww.fordoriginalnidily.czOriginální díly Ford.Správná volba z dobrých důvodů.a Zachovají vynikající ochranu cestujících i chodců v případě haváriea Jsou vždy testovány s ohledem na zajištění jejich funkčních vlastností,které jsou uvedeny ve specifikaci Forda Mají stejnou kvalitu, rozměry a tolerance jako díly používané ve výroběa Mohou být namontovány v čase stanoveném na opravua Umožňují obnovit vozidlo do původního technického stavu před haváriía Zachovají záruku proti prorezivění Ford na celé vozidloa Zachovají záruku na díly Forda Mohou být snadno rozpoznány i po montáži podle zřetelně umístěné ochrannéznámky Ford, jíž jsou opatřeny hlavní díly, k jejichž poškození dochází při havárii11.2009 CZECS

More magazines by this user
Similar magazines