Marek Kavan - CFO Club

cfoclub.cz

Marek Kavan - CFO Club

Marek KavanProfesionální zkušenosti2008 – současnost ALLQ, s.r.o., spolumajitel a jednatelPoskytovatel služeb v oblasti správy HW/SW, účetnictví a administrativy.2001 – současnost EQUICA, a.s., spolumajitel, předseda dozorčí radyVýznamný dodavatel projektových manažerů pro řízení rozsáhlých projektů ve státní správě i v soukromémsektoru, a to především v oblasti informačních a komunikačních technologií.1996 – současnost AQUASOFT spol. s r.o., Finanční a provozní ředitel, spolumajitelPřední domácí dodavatel rozsáhlých softwarových aplikací pro státní instituce a velké podniky. Společnostv posledních 15 letech zrealizovala projekty pro desítky zákazníků v celkové hodnotě za více než 1,5 miliardyKč. Poskytuje práci více než 100 vysoce kvalifikovaným odborníkům.Hlavní náplň práce: finanční a provozní řízení společnosti.Zodpovědnost za: sestavování a vyhodnocování firemních rozpočtů, řízení a koordinaci činností spojených súčetnictvím firmy a zajišťování analýz plnění finančních ukazatelů.Do r. 1996OSVČVývoj SW na zakázku – zákazníci: Celní správa, Státní veterinární správa, …Vzdělání1985 – 1990 ČVUT, Fakulta strojní, Obor Automatizované systémy řízeníOstatní informaceČlen Českého svazu triatlonuAbsolvent studijního programu Finanční manažer na The Open University Business School


Stručná charakteristika výsledkůBěhem jeho působení se společnost AQUASOFT vypracovala na jednoho z nejlépe hodnocenýchzaměstnavatelů na českém trhu (2., 4. a 6. místo ve studii Best Employers 2008 – 2010 mezi malými astředními firmami), který poskytuje práci více než 100 vysoce kvalifikovaným odborníkům na poli vývojeinformačních technologií. Ve společnosti zavedl motivující systém variabilního odměňování, závislý nejen navýkonech zaměstnanců, ale i společnosti jako celku. Společnost také úspěšně provedl certifikacemi ISO9001:2008, 27 001:2005 či 10 006:2003.Za jeden z největších úspěchů posledních let považuje udržení stabilní výše mezd zaměstnanců i v doběnepříznivé ekonomické situace, spolu s dlouhodobě se rozšiřujícím spektrem nabízených benefitů, azejména zachování stabilního počtu zaměstnanců. V roce 2010 navíc společnost dosáhla historicky nejnižšímíry fluktuace za celou dobu své existence.V roce 2009 dosáhla společnost AQUASOFT zatím nejlepších ekonomických výsledků ve své historii.Hospodařila se ziskem 14,3 miliónů korun a meziročně ho tak navýšila o 30 %. Výnosy se zvýšily o 23 % nacelkových 254,6 milionů. I proto mohla být zaměstnancům meziročně navýšena průměrná mzda o 11% anapříklad jen na ročních bonusech bylo vyplaceno více než 10 miliónů korun.Zároveň se společnosti AQUASOFT každoročně daří dosahovat zvyšování reálného hospodářského výsledkuve vztahu k plánovaným hodnotám. Rok 2010 v tomto ohledu nebyl výjimkou ‐ společnosti AQUASOFTdosáhla navýšení hospodářského výsledku o celých 50 % oproti plánu. V roce 2010 přesáhl obrat firmy 250miliónů Kč. Dynamický nárůst vykazuje většina klíčových ekonomických ukazatelů, např. výnosy průměrněmeziročně rostou o 21 %.Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 | T: 281 093 400, F: 281 093 401 | www.aquasoft.eu | IČO: 64946274, DIČ: CZ64946274AQUASOFT spol. s r.o., zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 42854.


Ostatní:Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 | T: 281 093 400, F: 281 093 401 | www.aquasoft.eu | IČO: 64946274, DIČ: CZ64946274AQUASOFT spol. s r.o., zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 42854.

More magazines by this user
Similar magazines