V severoindickém Iláhábádu na soutoku posvátných řek ... - Jan Šibík

sibik.cz

V severoindickém Iláhábádu na soutoku posvátných řek ... - Jan Šibík

30 PONTONOVÝCH MOSTŮ - Dějiště festivalu spirituality, nevěřícími přezdívané „Město iluzí“, jepřístupné po provizorních mostech. Celá oblast bývá za letních monzunových dešťů zaplavena a vysycháaž do listopadu. Jedna z pontonových konstrukcí přetížená davy poutníků se letos zřítila do řeky05/13 g 71


Nedílnou součástí očistného rituálu je zapalování ohňůa posílání květů po vodě. Tu si poutníci touží odnést i domůMnozí sádhuové, tedy svatí muži a světci, procházejí náročným duchovním a tělesnýmvýcvikem. Nestříhají si nehty, stojí na jedné noze, užívají jedinou ruku, spí v trní…Největšímu náboženskému svátku mnozí hinduisté neváhajípřinést i největší oběť. Celé rodiny, leckdy hladové a bezpeněz, se trmácejí napříč subkontinentemK řece míří nejbídnější z bídných, prosící o almužnu,střední vrstvy stejně jako boháči a politici v limuzínáchs tmavými skly, doprovázení ochrankou02/13 g 73


Svatí mužové potírající se popelem žehnají prostýmvěřícím. Pro Inda je čest dát jim almužnuPo rituální očistné koupeli tradičně následujesušení promočených částí oděvuNavzdory výrazné modernizaci Indická vláda dopřála Ganze a Jamuně Pestrobarevný dav poutníků se do Ilámábáduvalí ze všech stran, pešky, auto­posledních let zůstává Indie zemítradic a intenzivně prožívacentracitěžkých kovů, fekálií a dalších busy, vlaky i papalášskými limuzínami.větší průtok odpouštěním přehrad. Konnéspirituality. V Iláhábádu, jednom z nejposvátnějšíchsložek po většinu roku odpudivých řek se Mnozí se do řeky noří už s předstihemmíst v zemi, se k řečištím pokusila snížit dočasných omezením prů­časně ráno za chladna. Průvod se totižreálných vodních toků připojuje i bájná myslové produkce na horním toku. dává na pochod v sedm a na prosté hinduistySarasvatí, řeka osvícení.Území o rozloze 20 km 2 organizátořikráčející vzadu by se nakonec aniDo záplavové oblasti v místě jejich rozdělili do sektorů, vyhrazených jednotlinemuselo dostat. Řeku totiž zaplní mili­soutoku se během dvouměsíčního obdobívým náboženským skupinám – ašráónytěl, hrnoucích se vpřed s radostnýmisjíždějí hinduističtí poutníci z celého mům. Všude zní zpěv a hudba, kouří se výkřiky a horečnatým pohledem.světa. Za odhadem 150 miliónů eur pro z ohňů, snad nikde jinde nenajdete tolik Policisté dav zvládají jednosměrnýmině vzniklo gigantické stanové megaměsto,svatých mužů a asketů. Tito sádhuové,koridory a dřevěnými holemi. Přestostřežené 30 tisíci policisty, zpřístup­zvaní též bába, jsou dodnes ostatními In­si duchovní událost vyžádá lidské živo­něné 30 pontonovými mosty a protkané dy uctíváni coby následovníci poutníků ty. Kromě utopení hrozí ušlapání nejenstovkami kilometrů provizorních silnic a světců z védských dob. Striktními cvičenímina nádražích. Navíc letos vyhořel kempz ocelových plátů. Za maximálního náporua odříkáním se snaží dosáhnout jed­a pontonový most se převrátil do řeky.10. února, v astrology určeném noty s bohem. V pestrém davu za ujmou Další Kumbh Mela se koná v roce 2025.opti málním dni pro očistnou lázeň, se tu takřka nazí nágyové posypaní popelem,Fotoreportérdo vod nahrnulo mezi 30 a 40 milióny s až několikametrovými dredy a charakteristickýmizbraněmi: trojzubcem à la Ši­Kumbh Mely málem propásl.Jan Šibík (50) vyvrcholeníkajících se a leckdy vysílených věřících.V tu chvíli mělo 240 lékařů ve 14 špitálech va, tyčí a mečem. Spávají na trnovém loži,U vstupu do nádraží jej totižfalešná ochranka přesvědčovalao osmihodinovém zpož-plné ruce práce, zásobníky s 80 milióny používají jedinou ruku, praktikují lingamlitrů pitné vody se rychle vyprazdňovaly jógu a na okroužkovaný penis si zavěšujídění expresu a vnucovalaa vzduch houstl extází i směsí zápachů. i několikakilogramová závaží.mu předražené taxi.Míru znečistění Gangy a Jamuny se indické úřady snažípo dobu Kumbh Mely snížit odpouštěním přehrada útlumem 74 g průmyslové 02/13 produkce05/13 g 75

More magazines by this user
Similar magazines