TM 08/2012 - TechMagazín

techmagazin.cz

TM 08/2012 - TechMagazín

eferenční standard v technologii phased Arraybyl předefinovánBrilantní dotYková lCd oBrazovkanovinka od lídra v technologických inovacích phased Array.Omniscan mX2: 10,4“ LCD obrazovka, rychlé a snadné ovládání, odolnost, vysokorychlostnítransfer dat, a ještě mnohem víc.Olympus CzeCh GrOup spOl. s r.O., člen kOnCernuPro více informací nás kontaktujte na ndt@olympus.cz, nebo navštivte www.olympus-ims.cz


Balada nádražníKdyž dva dělají totéž, nemusí to být totéž, praví známé mudrosloví, a jak se zdá, za pravdumu dává informace, která prolétla letními českými médii: Investice italské společnosti GrandiStazioni do pražského hlavního nádraží se začíná vyplácet a nádraží Italům, kteří si hood Českých drah za 1,15 miliardy Kč pronajali na 30 let, vydělává. Ukázal to hned první rokplného provozu rekonstruované a zmodernizované odbavovací haly. Pozoruhodné na tomje při podrobnějším pohledu ale ještě jedna věc: Firma Grandi Stazioni Česká republika, kterámá celý ten zázrak oživení a byznysové výdělečnosti nádražního areálu na svědomí, je z 51 %ovládaná skupinou Ferrovie dello Stato (italské státní dráhy). Tedy italská obdoba médii častopropíraných Českých drah. Jinými slovy: státní podnik z krizí zmítané Itálie to zmáknul lépe,než za dlouhá léta státní akciovka z krizově zatím poměrně rezistentního Česka. Tak jak to, žeto „kurňa“, jak říkají bodří Moravané, těm Italům jde, a našim, kteří by pro takovýto projekt díkydetailní znalosti prostředí atd. měli mít vlastně ideální podmínky, ne?Nyní je na řadě rekonstrukce zchátralé secesní Fantovy budovy (včetně obnovy legendárníFantovy kavárny), se kterou chce Grandi Stazioni začít letos na podzim, a kde má být dalších5000 m 2 pro obchod. Doufejme, že se ji také povede oživit jako nádražní halu, nebo třebanádraží v Mariánských lázních. Tamní výpravní budova, která byla v roce 1904 svědkemi historického setkání císaře Františka Josefa I. s anglickým králem Edvardem, se nyní zásluhouitalských státních drah v renovované podobě skví v nové kráse.A snad se jim to podaří ukázat českým kolegům i v Praze. I když třeba z možnosti vytvořit tamcentrum firmy Apple, o němž před časem jednatel italské Grandi Stazioni Fabio Battaggiamluvil, nejsem příliš nadšen a přijde mi (ale třeba fůře jiných ne) jako úlet. Nic proti Applu, alezapojení secesní památky (byť dnes ještě značně omšelé) do projektu ambiciózní technologickéfirmy, která má svá vlastní, striktně dominantní marketingová pravidla, mi nepřijde jakošťastné. Podobně jako mi nesedí třeba představa dnes již krásně zrenovovaného secesníhoObecního domu, který si nadšeně fotí turisté z celého světa, s logem Microsoftu nad vstupnímprůčelím. Nebo Hradčany osvěcované neónovou výzdobou McDonaldu. Na druhou stranujsem aspoň po Praze nezaznamenal od italských developerů žádnou vyslovenou hrůzu, jakouštědře obšťastňují matičku zlatou, stověžatou ze řetězu utržení developeři domácího původuči zahraniční společnosti se sídly v různých exotických destinacích.Noviny, či dnes už asi hlavně televize a internet, přinášejí občas vůbec zajímavé informacea značné oblibě se u redakcí těší zejména ty, jež jsou podepřeny odkazem na výsledky nějakéseriózní studie či průzkumu. Jako třeba toho, který se zabýval popularitou různých profesíu nás. Vzpomínám si, že jako kluci jsme většinou chtěli být – až vyrosteme – potápěčem,kosmonautem, nebo aspoň pilotem, případně popelářem (protože to byli ti správní frajeři,kteří naskakovali a seskakovali za jízdy). Dospělí mají holt jiné preference. Češi si - a to je asidobře - nejvíce váží profese lékařů, vědců a učitelů (zejména vysokoškolských). Tedy aspoňpokud můžeme věřit výsledkům aktuálního průzkumu Centra pro průzkum veřejnéhomínění (CVVM): V hlasování, kdy lidé udělovali 26 profesím bodové hodnocení od jednohodo 99 bodů, nadělilo vědcům maximum bodů 15 % lidí. Nejhůře dopadli poslanci, ministřia uklízečky, přičemž vůbec nejopovrhovanějším povoláním pro více než čtvrtinu (27 %) odpovídajícíhonároda je stabilně právě poslanec. I když mi potom nějak nejde do hlavy, proč sepak tolik lidí hrne do politiky a snaží se tam u svého poslaneckého korýtka udržet zuby nehty?Mimochodem: novináři si v letošním hodnocení polepšili a dostali se na žebříčku popularitypovolání před bankovní úředníky a kněze, ovšem co si budeme povídat, stále je to až druhápolovina žebříčku. Ale stejně asi pořád lepší, než poslanec, nebo ministr, že…KOVOSVIT MASSvět obráběcích strojůVáš dodavatel standardnícha multifunkčních CNCobráběcích strojů.MCU 630VT-5XMultifunkční pětiosá obráběcí centraSP 430Soustružnické centrumTěšíme se na vás 10.-14.9.na našem novém stánkuna veletrhu MSV BrnoNajdete nás v hale P, stánek 122Josef Vališka, šéfredaktorWWW.KOVOSVIT.CZ


z domova a ze světaobsah■ Editorial: Balada nádražní 3■ Z domova a ze světa 4–7■ Interview – Galileo se stěhuje do Čech 8–9Příloha:Nedestruktivní zkoušení: metody, diagnostika 10–25■ Inspekce metodou MPM 11■ Současné ultrazvukové technologie pro NDT 12–13■ Unikátní měřicí systém kontroly koncových měrek 14–15■ Vzdělávání a certifikace odborného personálu 15–17■ Kontrola svarových spojů ultrazvukem metodou TOFD 19■ Pokrokové zkoušení bodových svarů 20■ Nedestruktivní 3D zobrazování s vysokým rozlišením 21■ Recept na úsporu nákladů 22■ Ověřování kvality různých materiálů v laboratořích 24■ Seminář ASME 25Příloha:MSV – Návrat vystavovatelů 26–35■ Obrábění titanových dílů 27■ Packaging Live ovládnou roboti 28■ Jak pomáhá centrální mazání snižovat náklady? 29■ Technologie šroubových kompresorů se vstřikem oleje 30■ Horizontální obráběcí centra HMC z Kovosvit MAS 31■ Zbraň na odposlouchávací zařízení 32–33■ ŽĎAS: Šest dekád průmyslové historie Vysočiny 34–35ČEZ spolupracujE na roZvojiElEktromobility sE Škoda autoSpolečnost ČEZ převzala od automobilkyŠkoda Auto na jeden rokdo testovacího provozu dva elektromobilyŠkoda Octavia Green ELine a vybuduje dobíjecí stanicev Mladé Boleslavi.„Testování elektrických Octavií je prvníkrok k navázání výraznější spoluprácemezi námi a automobilkou a příležitost,jak posunout vývoj elektromobilityv ČR vpřed. Důležitá budou i datao dobíjení těchto vozů u dobíjecíchstanic ČEZ. Jejich výstavbu plánujemev areálu továrny Škoda Auto v MladéBoleslavi a blízkém okolí,“ uvedl TomášChmelík, manažer útvaru čistétechnologie společnosti ĆEZ. V tétolokalitě se ČEZ zaměří na výstavburychlodobíjecích stanic, jejichž zprovozněníplánuje na rok 2013.V první fázi spolupráce se ČEZ zaměřenna detailní sledování jízdníchvlastností elektromobilů Škoda OctaviaGreen E Line – auta bude používat nakratší služební cesty a testovací jízdyv městském provozu. „Roční spoluprácenám poskytne cenné údaje z provozuelektromobilů v reálné dobíjecí síti. Výsledkemmohou být nejenom novátechnická řešení, ale i obchodní modelycílově zaměřené na provozovateleelektromobilů. Zároveň se bude pracovatna snížení omezujících vlastnostíelektromobilů tj. limitovaného dojezdua vyšší pořizovací ceny,“ uvedl Petr Kristl,vedoucí vývoje elektromobility společnostiŠkoda Auto.ČEZ se v rámci projektu Elektromobilitazaměřuje na testování elektromobilů,elektroskútrů a elektrokol a zprovozniluž 20 dobíjecích stanic v Praze, Ostravě,Plzni a Trutnově. V první fázi pilotníhoprojektu se zaměřil na instalaci stanicpro normální dobíjení, které pracujíve své základní verzi s napětím jakoběžná domácí zásuvka (tj. 16A/230 V),ale ještě letos zprovozní první ze stanicrychlého dobíjení, které pracují s vyššímnapětím a umožňují dobíjet 100 %kapacity akumulátoru do 50 minut. ■■ Veletrh For Waste 36■ Plasty a chemie 38–39■ Kogenerace pod dohledem Krakonoše 40■ Z formule za volant elektromobilu 41■ Tendr na dostavbu Temelína odstartován 42■ Regály v obchodech pod dohledem mobilů 43■ Unikátní baterie ve spreji 44■ Vojáky budou chránit plastové přilby a kevlarové spodky 45■ K automobilu na CNG vlastní čerpací stanici 46■ Až pětina vozidel má zfalšovaný rok výroby 47■ Elegantní a nejbezpečnější pick-up Ford Ranger 48■ Test: Nejmenší VW up! 49■ EU podporuje českou konkurenceschopnost 50–51■ Legislativa: Nastoupí evropské DIČ? 52–53■ Kaleidoskop 54–55■ Retro-relax 56–57■ Veletrhy, soutěž 58uniE ElEktromobility budEpodporovat jEjí roZvoj v ČrSpolečnosti EmotionCar, Eprona,EVC Group, Micos, Molaris, NanoEnergies Trade a Renerga solutionsse staly zakládajícími členynově vzniklé Unie elektromobility(UEM). Předmětem činnostiUnie je vytváření optimálníchpodmínek pro rozvoj elektromobilityv České republice.„Elektromobilita je dynamicky se rozvíjejícíoblast, jíž patří budoucnost,a která má pro celou společnost řadunesporných výhod. Nově založenáUnie chce pomoci překonat bariéry,které masivnějšímu zastoupení vozidelna elektrický pohon zatím brání.Mám na mysli např. v Česku doposudnedostatečně rozvinutou infrastrukturu,“uvedl Svatoslav Novák, který bylna ustavující Valné hromadě Unie elektromobilityzvolen jejím předsedou.Hlavní aktivitou UEM bude přípravainiciativních návrhů a stanovisek prořešení otázek elektromobility, a tolegislativních a regulačních, dále návrhytechnických standardů a realizaceprojektů pro koncepční podporu tétooblasti. Nedílnou součástí práce UEMbude také propagace elektromobilityv ČR. Unie chce rovněž participovatna činnosti poradních orgánů ustavenýchstátní správou a samosprávou,spolupracovat s ostatními sdruženímia subjekty působícími v oblasti elektromobilitya také se subjekty, které v tétooblasti přímo nepodnikají, ale jejichčinnost s ní úzce souvisí, jako jsoudodavatelé technologií či služeb. ■4 8/2012


interviewGalileo se stěhuje do ČechOd 1. září 2012 zahájí v Praze svou činnost jedna z významných částí evropských nadnárodníchstruktur: Evropská agentura pro GNSS zvaná GSA. Co bude tato agentura v Praze znamenatpro ČR, český průmysl a instituce vysvětluje Ing. Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro spoluprácis GSA a mluvčí Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity.Jak pokračuje příprava na nastěhování GSAdo Prahy, která bude jejím sídlem?Jsme v přesném harmonogramu. Například do květnase prováděly úpravy budovy. Ta je dnes hotova a připravena,přicházejí první pracovníci GSA – ovšem ne,že bychom pro ně dělali nějaký luxus, ty hlavní úpravyse týkají bezpečnosti a relevantních věcí, které nějaksouvisejí s bezpečným chodem agentury. Musímevycházet z toho, že tato agentura bude mimo veřejné,komerční a záchranné služby systému Galileo takéspravovat segment veřejně regulovaných služeb,které jsou určené pro státní a bezpečnostní orgány.Můžete přiblížit jaký status má organizaceGSA v rámci ČR?GSA je evropská instituce v České republice, to znamená,že nejde o českou instituci, ale „evropskouagenturu“, jinými slovy, vše co dělá – od dokumentacepočínaje po vlastní provoz – dělá dle předpisůa nařízení EU. Nemá tedy smysl psát mail typu: „chtělbych tam pracovat“ na české subjekty. Lidé, kteří sechtějí ucházet o pracovní místa, se musejí obracet nawebové stránky www.gsa.europa.eu a na nich najdoumožnosti nejen pro zaměstnance, ale i pro firmy. Přesněto samé platí pro studenty – nabízejí se stáže, aby užv létě při budování informačního systému mohli češtístudenti, kteří dělají informatiku, spolupracovat s GSA,což jim může umožnit přístup k zaměstnání v GSA. Naportálu jsou uváděny poptávky služeb a zařízení, kteréGSA hledá. Například vybavení budovy nábytkem,jeho montáže a jiné obchodní a technické služby. GSAnabízí již dnes řadu příležitostí i pro české dodavatele,kteří vyhoví stanoveným požadavkům.Co je vlastně hlavním posláním agentury?GSA je dnes odpovědné za komercializaci systémuGalilea a EGNOS. To znamená marketing a PR.V budoucnosti to bude také certifikace, akreditacea právní služby. Pod GSA spadají dvě bezpečnostnía monitorovací střediska: jedno ve Franciia druhé v Anglii. Tyto střediska budou řízena z Prahya v případě nějakého veřejného ohrožení či nebezpečnésituace, bude GSA řídit přes bezpečnostnía monitorovací střediska eventuální vypnutí veřejnědostupných služeb systému Galileo.V souvislosti s budováním systému Galileo seobčas objevuje otázka, zda skutečně potřebujemevlastní evropský systém, když je tujiž vcelku spolehlivě fungující GPS? S tím, žeřadu služeb nákladného systému Galileo bymožná zastaly jiné, již dnes běžně dostupnétechnologie...To je standardní otázka, se kterou se běžně setkáváme.Když to budeme posuzovat z hlediska, žemáme jen potřebu získávat informace o pozici,tzn. koordináty X, Y, Z, tak pokud je někdo potřebujes přesností na 80 m, pak mu asi Galileo nicvíc nepřinese.Tuto službu zvanou Open Service (OS) samozřejměnabídne Galileo také, ale s větší přesností,což je pro řadu aplikací velmi důležité. Základní rozdíloproti GPS jsou ale služby jako např. CommercialService (CS), která je šifrovaná a predestinovanápro komerční využití a služba Safety of Life (SOL),která je hlavně určená pro dopravní zařízení a služby.Služba Search and Rescue (SAR), které má k dispozicizpětný kanál bude používána v případech nouzovéhovolání o pomoc, tak se volající dozví, že hoslužba zachytila, a že pomoc už je na cestě. O služběPublic Regulated Service (PRS) jsme již mluvili,je to služba vyhrazená výhradně pro bezpečnostnívyužití v členských zemích EU. Galileo služby mohouvyužívat funkce „integrity“, která signalizuje platnostuživatelských informací, což je předpokladem procertifikaci systému např. pro použití v dopravě.Což GPS v současné podobě nenabízí…U GPS, což je principiálně vojenský systém, jenuvolněný i pro veřejnost, může nastat situace –a už také nastala – že vzhledem např. ke světovésituaci ji Američané nevypnou, ale změní přesnost.Takže ze dnes dosažitelných 40 m – podle různýchaktuálních faktorů to může být 25–50 m a může býtnajednou přesnost přepnuta standardně na 100 m.Takže tu křižovatku či odbočku i s takovouto sníženoupřesností sice ještě najdete, ale pokud jde třebao posunování kontejnerů nebo hledání určitýchvěcí na přesné pozici při průmyslovém použití, tamuž nastává situace, kde je systém pracující s takovoutoomezenou přesností nepoužitelný. Názornýpříklad je třeba přistávání letadel. Teď máme sicenavigační systém GPS, ale nikde na světě se s tímnedoporučuje přistávat a využití v letectví je pouzeinformační. Z tohoto důvodu se implementují takzvané augmentační systémy jako např. americkýWAAS (Wide Area Augmentation Systém), kterénedostatky GPS kompenzují. Evropský pendantsystému WAAS je EGNOS. Systém EGNOS, který jev provozu, je certifikovaný pro leteckou dopravuIng. Karel Dobeš, nar. 1947, patří k přednímčeským expertům v oboru kosmických programůa satelitní techniky. Elektrotechnikaa sdělovací technika se prolíná celým jeho profesnímpůsobením od studií - zahájil na ČVUTv Praze, ale po odchodu do zahraničí v roce 1969pokračoval na Technické universitě Mnichov,absolvoval řadu stáží a praxi v USA, Japonskua UK. Diplomoval ve spolupráci s Německýmstřediskem pro letectví a kosmonautiku (DLR)a podílel se na řadě významných mezinárodníchprojektů včetně programů ESA a NASA.a jeho funkcionalita a procedury jsou kompatibilnís Galileem. Takže už dnes menší letiště připravujíprojekty, díky nimž by mohla letadla levně přistávat,bez potřeby vysokých investic do výstavby letištníinfrastruktury. Elektronika v letadle a certifikovanéprocedury produkují na základě verifikovanýchEGNOS navigačních dat přistávací informace, nakteré se pilot může plně spolehnout. Zjednodušeněobrazně řečeno – když svítí zelená kontrolka, pilot ví,že vše zvládne automaticky elektronika a příslušnýsystém, nebo svítí červeně a pak použije to, copoužíval v době, kdy takovéto systémy nefungovaly.Právě toto je třeba v dopravním segmentu velmidůležité. Teď například začínáme s leteckou dopravou,ale to samé platí i pro vlaky, lodě, praktickypro všechny systémy dopravy. Pokud se tedy nato podíváme z hlediska, že naším cílem je vysoceefektivní kombinovaná komplexní doprava, potřebujemejednu věc: aby dopravní toky a dopravaobecně byly řízeny pomocí určitých spolehlivýchkomplexních systémů. A tam je zásadní informaceo poloze vozidel. Když má třeba vlak z Brna do Prahyzpoždění, a vy potřebujete být v Praze na letišti,budoucnost by měla být taková, že v reálném časedostanete informaci, jak se na to letiště dostanete,jaké přípoje z těch, které jsou k dispozici jsou ještěreálné, nebo zda je lepší využít jiné navržené spojení.Cílového zákazníka nezajímá, jak to komplexnísystém řeší – nepotřebuje vědět něco o navigaci,jejím zpracování, využití v ohledu na pozici dopravníchprostředků – potřebuje správnou informaciv reálném čase. A to samé platí obdobně pro komerčníaplikace sledování kontejnerů, sledovánídopravy nebezpečných nákladů a jiné.8 8/2012


interviewNa specializovaných veletrzích se už představilysystémy využívající přesnou navigaci jakotechnicky nenáročnou alternativu k nákladnýmproprietárním drážním technologiím.Na takovýchto systémech se už pracuje a na železniciby měly najít uplatnění. Dráhy jsou ovšemhodně konzervativní a právě certifikace EGNOSua příchod systému Galileo by mohly motivovatzměnu tohoto myšlení. Tyto technologie umožňujíjednoduší vytváření redundantních řídícíchsystémů, což znamená, že vlak vysílá signál o svépřesné pozici stále, takže se dá kontrolovat vlastněvšechno. A když je dopravní situace souhrnněsimulována a řízena na určitém počítači, kam jedodávána přesná poloha všech vlaků, je okamžitěvidět, že se třeba dva vlaky řítí proti sobě, takže lzeaktivovat příslušné bezpečnostní prvky a opatřeníjednodušeji, než když je k dispozici jen informace„vlak vyjel ze stanice“ a nic bližšího o něm nevíme.S přesnou informací o aktuální pozici lzemít vše pod kontrolou – rychlost apod. A přesnostu Galilea se nachází v rozmezí umožňujícím užpřesně posoudit i to, zda vlak jede po levé nebopo pravé koleji. A to jsou výhody a rozdíly ve srovnánís třeba GPS.Například ve Vídni funguje dnes taxi systém, kde sepoužívají jako senzory vozidla taxislužby. V každémje zabudovaný přijímač – dnes ještě GPS – a tenvysílá po kanálu vysílače, který používají řidiči, kdyžse objednávají jejich služby, stabilně v určitýchintervalech – například každých 5 s – jeho polohu.A na základě toho se počítá dynamická dopravnímapa Vídně, kde je přesně vidět, jaký je provozv určité lokalitě. Když taxík stojí, nebo se pohybujeminimální rychlostí, je zjevné, že v daném místě jekolona, když taxíky jedou, dá se vypočítat, jakourychlostí se provoz v místě pohybuje apod. Alednešní systém má problém: Ve Vídni jsou poměrněširoké ulice, takže je nutné uměle dopočítávat, zdavozidlo jede nalevo nebo napravo apod. U Galileabude však jeho přesnost vyhovující i pro tyto věcia bude možné řidičům nabídnout i doporučení,v kterém pruhu mají jet, aby se rychleji dostali k cíli.A to jsou právě výhody Galilea vůči GPS. Protomyslím, že i když se to obvykle dělá, tyto systémyse vlastně přímo srovnávat nedají.Lze Galileo chápat jako modernějšího nástupceGPS?Pro kritiky Galilea bude asi zajímavé, že Američanénemají vůbec nic proti Galileu a neberouho jako konkurenci své GPS, ale hodlají ho naopaki sami využívat. V roce 2025 či později chtějí dátdo provozu GPS 3. A zdůrazňují, že GPS 3 by mělbýt systém systémů, který by mohl ve spoluprácis Galileem vyřešit dnešní problémy, které majíhlavně v Americe ve velkých městech. Pro potřebysoučasné navigace s maximální přesností jezapotřebí mít spojení de facto se čtyřmi satelity.A v New Yorku nebo dalších městech, kde jsouvysoké budovy, je to obtížné, protože je početvhodných satelitů nízký.Už dnes existuje dohoda o určité kompatibilitěobou systémů právě na hladině veřejné služby(Open level). Jejich provozovatelé se nakonec domluvilia GPS, GLONASS a Galileo budou na těchtoúrovních pracovat společně, takže výsledkem jsousystémy, kterým bude jedno, zda vidí satelit systémuGalilea, GLONASSu či GPS. Právě pro tytověci, např. pro turistiku v pralesích či horách, využitíve velkoměstech s vysokou zástavbou, se zvýšídostupnost satelitní navigace tak, že nebude mítžádné výpadky. Nebude moci nastat situace, ževám před důležitou křižovatkou vypadne signál,protože kolem ní jsou tak vysoké budovy, přeskteré signál nepřejde. Nějaký satelit prostě přímonad tou ulicí bude. Takže ani GPS bych nepovažovalza konkurenci, ale spíše za doplnění.Ostatně třeba i americké firmy v Evropě, se o Galileovelmi zajímají, Třeba jedna z technologických firemv ČR, která na Galileu včetně EGNOSu intenzivněpracuje je Honeywell ČR, V Brně vyvíjejí novougeneraci přístrojů pro letectví. Takže Galileo je proEvropu rozhodně technologickým přínosem. Budesvým způsobem výrazným přínosem pro naše národníhospodářství, což uznal i vládní poradní výborNERV. Satelitní navigace a kosmické technologiejsou zmiňovány jako jeden z pilířů české konkurenceschopnosti.Jaký význam bude mít Galileo pro Česko,kromě toho že bude sídlem jedné z jeho klíčovýchinstitucí?Když mluvíme o satelitní navigaci, musíme rozlišovatdvě zásadní věci: jednou je samotný systém– což v případě Galilea bude 30 satelitů, pozemníkontrolní stanice a další infrastruktura, prostě vše cosystému umožňuje, aby pracoval a zajistil pokrytícelé Země signálem z Galilea.Druhou věcí – pro český průmysl ještě mnohemdůležitější – jsou aplikace. Tedy vše, co se s tímsystémem používá. A právě to otevírá úplně novémožnosti, je tam možnost symbiózy, která by mohlavzniknout s projektem GMES – Global MonitoringEnvironment Security, což je dálkové pozorováníZemě a všechny související produkty. Pro přesnounavigaci potřebujeme signál, který umožní určitpřesnou pozici souřadnic bodů X,Y a Z. Ale k tomu,aby se systém dal používat v autech, ve vlacíchapod. jsou potřeba digitální mapy, přesné modelyterénu, aby systém na mapě ukázal, kde se pohybujete,speciální algoritmy, aby spočítal nejkratšínebo optimální cestu. A všechny tyto věci otevírajíúplně nový segment pro český průmysl. Protožekdyž chcete pro auto nebo mobilní telefon použítsatelitní navigaci, očekáváte, že dostanete o hodněvíc informací – kde je nejbližší restaurace, nádraží,bankomat... Všechny tyto věci mu sí někdo sbírat,kontrolovat, zanášet do digitálních databázovýchpodkladů aktualizovat. To vše nejsou jednorázovézáležitosti, ale věci, které se musejí dělat pravidelně.Na počátku uživatelé dostali jednou za rok digitálníCD a tam byla mapa ČR. Ale třeba v Praze semění jednosměrné ulice i několikrát během roku.Automobily se tak budou muset stát mnohemvíc inteligentními, aby se do nich tyto informacedostávaly a updaty přicházely automaticky, a abysi řidič, když si sedne a jede, mohl být jistý, žemapa je aktuální, a že když něco hledá, třebadům nebo firma na té adrese skutečně jsou. Cožnabízí velký potenciál pro úplně nové segmentyprůmyslu a příležitost i pro menší a střední firmy.Když mají k dispozici předpisy a standardy jak se todělá, mají možnost to prodávat i do jiných zemí.Mohou vzniknout firmy, které se na to budouspecializovat a budou schopny tyto podkladyvytvořit a dodávat. A to nejen pro nás, to budepotřeba udělat i pro řadu dalších východoevropskýchzemí – Slovensko, Ukrajinu...Základní rozhraní je signál, který zadá polohuv určitých koordinátech. Zemi obepíná speciálnísíť souřadnic – má označení VGS 84 – podle kterése lze orientovat. To systém dodá jako standard.Ale informace, která určí, že jste na poloze takovéa takové zeměpisné šířky a délky a v určité nadmořskévýšce, ještě moc k praktickému využitínení. To znamená, že k ní je potřeba ještě něcodalšího. A na tom se poté staví aplikace. Právěty jsou šancí pro české firmy i průmysl. Nabízí sebyznys, který bude potřeba dělat a nevyžadujevelké investice. Od globálních mezinárodníchfirem se asi nedá očekávat, že budou jezditpo Česku a přesně mapovat všechny okresnía místní cesty, a jejich okolí, aby bylo možnémít v navigaci do detailu informačně pokrytoucelu ČR. Když se podíváme např. na běžné modelynavigací, tak Západní Evropa, NěmeckoFrancie, Skandinávie, Švýcarsko, Benelux, jsouvětšinou 100% pokryté, Rakousko třeba z 90 %a směrem na východ už občas začíná problém.Střední Evropa včetně ČR má sice silnice pokryty,ale doplňkové informace ne. A to je šance pronás. Dostali jsme know-how jak tyto věci dělata mohli je vyrábět i pro jiné. ■ /jv/8/20129


NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍmetody, technologie, diagnostikaVážené čtenářky, vážení čtenáři,přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínuvěnována významná pozornost problematicenedestruktivního zkoušení a situaci v tétooblasti v České republice. Většina příspěvků bylazaměřena především na metody nedestruktivníhozkoušení a očekávaný vývoj v této oblasti. Dnesbych chtěl tento úvodní článek zaměřit na mezinárodníspolupráci.Ve většině průmyslově vyspělejších států existujíodborné společnosti, jejichž úkolem je sdružováníodborníků, kteří se profesně zabývají nedestruktivnímzkoušením (v současnosti jich existuje vícenež 80). V řadě zemí jsou tyto společnosti plněprofesionální a pracují zcela na komerční bázi, např.ASNT (USA), DGZfP (Německo), RSNTTD (Rusko),JSNDI (Japonsko), ChSNDT (Čína), CINDE (Kanada),COFREND (Francie), AEND (Španělsko), AIPnD (Itálie)a několik dalších. Řada dalších společností pracujena „poloprofesionální“ úrovní, tedy mají alespoňněkolik zaměstnanců, kteří zajišťují běžný chodspolečnosti (sem se v současné době zařadila i našeČeská společnost pro NDT - ČNDT). Naprostá většinaostatních společností je však plně založenana dobrovolnickém principu a spoléhá na určitýprofesní „entuziasmus“ několika svých vesměsstarších členů. Nicméně i tyto společnosti hrajídůležitou roli v rozvoji nedestruktivního zkoušeníve svých zemích.Je samozřejmé, že rozsah činností národních NDTorganizací je rozhodujícím způsobem závislý napozici, kterou společnosti v jednotlivých státechzískaly. Největší organizace zajišťují celý systémvzdělávání a certifikace, odpovídají za tvorbu a zaváděnítechnických norem, zajišťují konferencea semináře, vydávají publikace, provádí expertníčinnost apod. Především jsou však uznávanýmipartnery představitelů průmyslových firem a státníchorgánů. Pro příklad dobře fungující společnostitohoto typu se stačí podívat za naše západníhranice do Německa (www.dgzfp.de). Na úspěchytéto společnosti navazují národní NDT organizacev Rakousku a Švýcarsku, které využívají regionální, jazykovoui mentální blízkost. Díky tomuto propojenízde existují relativně jednotné systémy vzdělávání,jsou pořádány společné konference apod.Rozdílná pozice národních společností a snahao prosazování společných zájmů stály u zrodu mezinárodníchspolečností, které zastřešují národníorganizace na regionální i světové úrovni. Prvnímezinárodní konference s přívlastkem světová sekonala roku 1955 v Bruselu. Světová organizacenárodních NDT společností (dnes ICNDT) bylazaložena roku 1960. Evropská federace (EFNDT)v současné podobě datuje svůj vznik do roku 1998(Kodaň). Podobně vznikly regionální skupiny v dalšíchčástech světa APCNDT (Asie-Pacifická oblast),PANNDT (Amerika) a nejnověji AFNDT (Afrika).Tyto mezinárodní společnosti vytváří řadu pracovníchskupin zaměřených např. na oblast podporymenších NDT společností, zvyšování povědomío významu NDT, zastupování celé komunity přijednání s dalšími mezinárodními organizacemi(z oblasti energetiky, dopravy, normalizace dalšíchtechnických oborů atd.), důležitou roli hrají přisjednocování požadavků na vzdělávání a certifikaci,v oblasti normalizace a výzkumu moderních NDTpostupů. Velmi významnou část činnosti představujepořádání konferencí a výstav, které se konají vevzájemně provázaných čtyřletých cyklech.Zatím poslední vrcholné setkání NDT odborníkůse konalo v dubnu letošního roku v jihoafrickémDurbanu (ICNDT 2012). O místě konání těchto konferencía výstav hlasují představitelé členských zemípříslušné mezinárodní asociace. Přidělení pořadatelstvísvětové NDT konference do Jihoafrickérepubliky bylo poměrně překvapivé, neboť v Africese dosud akce podobného rozsahu nikdy nekonala.Nicméně organizátoři se svého úkolu zhostili výborněa uspořádali konferenci i výstavu na skvěléúrovni. Během pěti hlavních jednacích dnů mohlotéměř 1500 registrovaných účastníků vyslechnoutna 400 přednášek, případně navštívit stánky vícenež stovky vystavovatelů. Česká defektoskopie sezde rozhodně neztratila, počtem odborných příspěvkůjsme se umístili na 12. místě. Také mezivystavovateli byly dvě české firmy a prezentačnístánek zde měla i Česká společnost pro NDT.Úspěch konference v Durbanu je velmi inspirativníi pro Českou společnost pro NDT, neboť bude organizátorkounejbližší akce podobného rozsahu– XI. European Conference on NDT (ECNDT), kteráse bude konat v říjnu roku 2014 v Kongresovémcentru v Praze.Česká společnost pro NDT patří mezi menší společnostia při srovnání s německou nebo ruskouspolečností se nachází v diametrálně odlišné situaci,neboť má několikanásobně menší členskou základnu,především však na počátku své samostatnéexistence před 20 lety nezareagovala odpovídajícímzpůsobem na novou situaci a nevěnovalapozornost oblasti školení a certifikace. Přesto je jejísoučasná pozice na poměrně dobré úrovni. Svědčío tom mimo jiné i přízeň 25 firem, které naši činnostpodporují formou firemního členství.Roku 2009 převzala ČNDT odpovědnost za tvorbunorem v oblasti nedestruktivního zkoušení, částečněse zapojila do školicí činnosti a spolupracuje přivydávání odborných publikací. Od letošního rokuse také podílíme na mezinárodním projektu, jehožcílem je přeložit a dát k dispozici defektoskopickýmodborníkům mezinárodní učebnice pro všechnyzákladní NDT metody. Každoročním vrcholem našíčinnosti je mezinárodní konference a výstava NDEfor Safety/Defektoskopie, jejíž 42. ročník se budeletos konat ve dnech 30. 10. až 1. 11. 2012 v Kongreshotelu na přehradě Seč u Chrudimi. ■Více informací o ČNDT: www.cndt.czPavel Mazal, prezident ČNDTKonferenci v Durbanu, kde prezentovalo své výrobky a služby přes 100 vystavovatelů včetně českéhozastoupení, navštívilo téměř 1500 účastníků10 8/2012


Téma: Metody nedestruktivního zkoušeníInspekce metodou mpmNedestruktivní metoda MPM (Magnetická Paměť Materiálu) jezaložená na měření a analýze rozložení zbytkových magnetickýchpolí v kovových materiálech zachycujících technologickou historiimateriálu. Využívá se pro určení SCZ (Stress Concentration Zones),poruch a heterogenity v mikrostruktuře materiálu a svarových spojů.Magnetická paměť materiálu reprezentuje jev, kterýnastává v materiálu ve formě zbytkové magnetizacevlivem procesu výroby, tepelného zpracování,ochlazování, tváření, ohýbání, tvarování, lisování,sváření apod. v prostředí zemského magnetickéhopole a vlivem provozního zatížení. Principem metodyje skenování intenzity magnetického poleHp těsně nad povrchem materiálu pomocí skenovacíhozařízení – jde o vozíček, na kterém jsouupevněny snímací sondy, opatřený kolečky prosnímání vzdálenosti Lx a příslušnou elektronikoupro zesílení a digitalizaci signálů ze sond.Skenovacích zařízení je více typů a liší se hlavněpočtem a umístěním sond (např. pro inspekci potrubí).Speciální vysoce citlivé skenovací zařízeníje určeno pro inspekci potrubí (např. vodovodní,naftovod, plynovod) v podzemní hloubce 1 až3 m. Zařízení je propojeno kabelem s Měřičemkoncentrací napětí TSC-3M-12, který umožňujesejmutá data graficky zobrazit na displeji, uložitdo paměti a později přenést do PC, ve kterém jespeciální SW pro analýzu dat.Na displeji Měřiče koncentrací lze zobrazit skenovanéhodnoty intenzity Hp, nebo gradientu magnetickéhopole dHp/dx v číselné nebo graficképodobě (tzv. magnetogram), data uložit, přečíst,smazat, přenést do PC atd.MPM metoda se používá k:● ●určení míst/oblastí s vysokou koncentrací napětíSCZ (Stress Concentration Zones), detekce materiálovýchvad a defektů v makro i v mikrostruktuřena povrchu i v hloubce materiálů u konstrukcí,zařízení či jednotlivých komponentů,● ●inspekci svarových spojů,● ●inspekci kritických míst tlakových nádob, potrubía konstrukcí,● ●sledování procesů při únavových materiálovýchzkouškách a destrukčních testech,● ●zvýšení účinnosti a spolehlivosti inspekce kombinacís konvenčními metodami (např. AE, UT).Oblasti využití:● ●potrubní systémy včetně potrubí v zemi(1 až 3 m),● ●kotle, cisterny,● ●kulové a tlakové zásobníky,● ●ocelové konstrukce,● ●turbíny (lopatky, rotory),● ●koleje, hřídele strojů,● ●detaily dopravních prostředků(auta, železnice, lodě, letadla),● ●svařované konstrukce,● ●mosty, zdvihací zařízení.Výhody metody MPM:● ●nedestruktivní metoda,● ●rychlost měření,● ●inspekce je možná i za provozu,● ●není třeba úprava povrchu měřenéhomateriálu,● ●včasná diagnostika únavového poškození,● ●snadné rozpoznání nových a použitých strojníchsoučástí,● ●AE a vibrace nemají vliv na měření,● ●doplněním a porovnáním výsledků s jinými metodamilze významně zvýšit kvalitu inspekce.Omezení (vlivem vysoké citlivosti):● ●nelze použít na uměle zmagnetované kovy a nemagnetickémateriály,● ●přítomnost cizích magnetických materiálův těsné blízkosti kontrolovaného objektu, přítomnostexterního magnetického pole neboelektrického svařování do vzdálenosti 1m.Ukázka diagnostiky NTL plynového potrubí pod zemíPoužité normy:● ●Normy EU ISO 24497-1, 2, 3: 2007(E) – Názvosloví,všeobecné podmínky použití● ●metody MPM, inspekce svarových spojů a celářada ruských norem. ■Ukázka inspekce oblouku na potrubíUkázka diagnostiky koleje – vlevo kolej s trhlinou, vpravo magnetogram koleje bez závadPREDITEST s.r.o., Novodvorská 1010/14,142 00 Praha 4, tel.: 261 341 801, www.preditest.cz8/201211


Téma: Metody nedestruktivního zkoušeníSOUČASNÉ ULTRAZVUKOVÉTECHNOLOGIE PRO NEDESTRUKTIVNÍZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍJE TO JIŽ TÉMĚŘ 100 LET OD PATENTU PRVNÍHO ZAŘÍZENÍ, KTERÉVYUŽÍVALO ULTRAZVUKU PRO DETEKCI VAD SKRYTÝCH UVNITŘ MA-TERIÁLU. OD TÉ DOBY SE NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮA KONSTRUKCÍ STALO BĚŽNOU PRAXÍ V CELÉ ŘADĚ TECHNICKÝCHODVĚTVÍ OD DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ A STAVEB PŘES ENERGETIKU,PETROCHEMII AŽ PO LETECTVÍ A TECHNICKÝ VÝVOJ A VÝZKUM.MODERNÍ ULTRAZVUKOVÉ METODY NEDESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍSE V SOUČASNÉ DOBĚ PRUDCE ROZVÍJÍ A NABÍZÍ MOŽNOSTI DŘÍVENETUŠENÉ.Zkoušení ultrazvukem vzniklo především jakoodezva na potřebu zjišťovat vnitřní vady rozměrnýchsoučástí, které nebylo možné dobředetekovat prozařovacími metodami. Postupemčasu se oblast zkoušení s využitím ultrazvukovýchmetod rozšiřovala a dnes již kromě tradičních kovovýchmateriálů (svary, odlitky, výkovky, tvářenéprodukty) zahrnuje i nové nekovové materiály,např. kompozitní materiály, které se začaly používatv hojné míře v letectví.Konvenční ultrazvuková metodaNejstarší a dodnes hojně využívanou technikouje klasická konvenční ultrazvuková metoda, kteráje založena na principu šíření zvukové vlny o frekvencíchnad hranicí slyšitelnosti (reálně v řáduMHz) a následnou detekcí odražených vln, popř.měřením útlumu se zjišťuje, zda materiál obsahujeskryté vady (praskliny, dutiny, nespojitosti a podobnénepravidelnosti u svarů, výkovků, bloků,tlakových nádob, turbín a dalších konstrukčníchdílů). Konvenční ultrazvuková metoda se nejčastějipoužívá pro zjišťování skrytých vad uvnitřsoučásti, případně také pro měření tloušťky materiálu.Podle interakcí ultrazvukové vlny s defektyv materiálu lze určit, o jaký typ vady se přibližnějedná (objemová či plošná vada, pórovitost, atd.).Pomocí znalosti rychlosti šíření ultrazvuku v danémmateriálu lze také určit některé jeho fyzikálnívlastnosti (např. modul pružnosti). Na rozdíl odzkoušky prozařováním nejsou třeba žádná opatřenínutná k ochraně pracovníků, ultrazvukovýpřístroj je snadno přenosný a lze kontrolovati velkou tloušťku materiálu. I při nedestruktivnímzkoušení modernějšími metodami lze tyto technologiekombinovat s klasickou ultrazvukovoutechnikou. Konvenční ultrazvuková metoda mátedy v NDT kontrole stále co nabídnout, neboťjí lze poměrně jednoduše realizovat, nicméněmá svá jistá úskalí a omezení (např. vyšší rizikonezachycení defektu, velice obtížné pořizovánídatového záznamu a dokumentace nutné prosledování vývoje stavu konstrukce aj.) což vesvém důsledku vedlo k rozvoji modernějšíchultrazvukových technik, zejména metod TOFDa Phased Array.Metoda TOFDMetoda TOFD (Time of Flight Diffraction) se do češtinypřekládá jako difrakční ultrazvuková technikaa používá se téměř výhradně pro nedestruktivnízkoušení svarů. Byla vyvinuta v r. 1985 v Harwelověvysílačlaterálnívlnalaterální vlnakoncové echohorníhranahorní hrana trhlinydolní hrana trhlinydolníhranapřijímačkoncovéechoObr. 1: TOFD – dráhy ultrazvukových vln v materiálua jejich zobrazení na displejiObr. 2: Proměnné časování pulsů v elementech sondy Phased Arraycentru (Velká Británie) pro zjišťování velikosti trhlinve svarech jaderného reaktoru. Metoda TOFD jezaložena na interakci ultrazvukových vln s okraji vad.Okraj vady při interakci s ultrazvukovou vlnou emitujedifrakční vlnění, které se zaznamenává. Z fázea časového posunu těchto difakčních signálů lzeurčit velikost, případně typ detekované indikace –vady (obr.1).. Na rozdíl od konvenční ultrazvukovémetody se při hodnocení velikosti vady technikouTOFD nepoužívá velikost (amplituda) detekovanéhosignálu, proto výsledná náhradní velikost vady nenítak závislá na změně kvality akustické vazby. Hlavnívýhodou metody TOFD je v rychlém prozkoušenídlouhých úseků svarů, detekování vad (a to i vadnevhodně orientovaných pro detekci odrazovoumetodou či prozařováním!) v celém objemu svaru,určení typu vady a určení polohy a rozměru vady(délka, hloubky a výška vady). Jednoduchost koncepceumožňuje aplikovat tuto metodu na různýchkomponentách. Metoda TOFD má však i několikomezení, například jako všechny ultrazvukovémetody může být i tato ovlivněna typem a strukturouzrna zkoušeného materiálu. Dále se nehodípro určování defektů ležících blízko zkoušenéhopovrchu, protože echo od přítomné vady můžebýt skryto echem od laterální vlny a přesnost přiurčování velikosti vady poté rapidně klesá s blízkostízkoušeného povrchu.Metoda Phased ArrayPrincip metody Phased Array (PA) je znám jiždlouho, ale její rozšíření umožnil až vývoj vevýrobě piezokomponentů ultrazvukových sonda digitálního zpracování signálů v 90. letech20. století. Tato metoda opět vznikla předevšímjako odezva na požadavky zkoušení v jadernéenergetice, kdy bylo nutné např. zlepšit rozlišitelnostpři zkoušení heterogenních svarů, možnostdetekovat malé trhliny v geometricky složitýchsoučástech, zvýšit přesnost při určování velikostivady, možnost detekovat náhodně orientovanévady jednou sondou z jedné pozice, atd. TechnologiePhased Array využívá vícenásobných ultrazvukovýchelementů a elektronického časovánípulsů k vytváření zvukových svazků (paprsků),které se dají elektronicky směřovat, vychylovata zaostřovat (obr.2). Lze tak dosahovat vysokýchpřesností, rychlosti kontroly a prováděnívícenásobných úhlových kontrol. Technika PAumožňuje získat podrobnou informaci z objemumateriálu a převézt ji do datové formy, vytvářetpodrobné řezy vnitřních struktur (obr. 3 a 4)podobných ultrazvukovým obrázkům v medicíně.Metoda Phased Array je nejkomplexnějšíz ultrazvukových metod. Jedna z velice typickýcha častých aplikací je k monitorování počátečníhostavu a především vývoje stavu konstrukce, čistrojního celku v průběhu provozního cyklu.Technologie Phased Array se v její manuální, ale12 8/2012


www.bibus.czObr. 3: Zobrazení informace z objemu materiálu metodami Phased Array a TOFDpředevším pokročilé formě semiautomatickéhoa automatického zkoušení skenováním rychleprosazuje do praxe, protože jde o techniku, kterámá současné NDT kontrole hodně co nabídnout.Ať už jde o zkoušení tvarově složitých součástí,fokusaci ultrazvukového paprsku nebo přesnějšívyhodnocování velikosti vady. Technika PA budezcela beze všech pochyb určovat směr dalšíhovývoje v ultrazvukové defektoskopii.Osvědčeným vedoucím inovátorem obou těchtoprogresivních ultrazvukových technologií - TOFDa Phased Array, i výrobcem řady zařízení založenýchna těchto metodách je firma OlympusNDT. Již více než 12 let jsou využívána zařízenís těmito průlomovými technologiemi pro aplikacereálného technického světa. Nejvyspělejšímz nabízených přístrojů s vestavěným LCD monitoremje v současnosti modulární platformaOmniScan MX2 a MX (obr.4), která umožňujevolit mezi technologickými moduly: UT, PA, EC(vířivé proudy), ECA (pole vířivých proudů). Pouhouvýměnou příslušného modulu v defektoskopuOmniScan MX lze tedy velmi jednodušea rychle změnit metodu NDT kontroly bez nutnostizměny celého zařízení. Tyto přístroje jsouobvykle srdcem modulární inspekční sestavy,často kombinující technologie TOFD, PhasedArray i konvenční ultrazvuk, složené z celé řadyprvků širokého spektra příslušenství jako skenerů,sond, adaptérů a softwaru. Tyto sestavya jejich nastavení jsou vždy voleny přesně podlepožadavků konkrétní aplikace nedestruktivníhozkoušení. ■Martin Juliš, FSI VUT Brno,Ústav materiálového inženýrstvíPetr Dobšák, Olympus Czech Group, s.r.o.Již 20 let nabízíme zákazníkůmna českém trhu technickoupodporu, návrhy řešenía dodávky komponent.3D tiskárny3D skeneryRapid prototypingReverzní inženýrstvíSvět je barevný a je 3D. A takový jejtaké spoluvytváříme. Často nejdřívena obrazovce. Ten největší zážitek seale dostaví teprve až v okamžiku, kdyten kousek 3D světa, který jsme samivytvořili, držíme v ruce. Modely sev našich 3D tiskárnách vytvářejí velmisnadno. Jsou přesné, pevné a barevné.Můžete je použít i jako funkční součást.Obr. 4: Zařízení OmniScan MX2 s moduly pro techniky UT, TOFD a PA.


Téma: Metody nedestruktivního zkoušeníUNIKÁTNÍ MĚŘICÍ SYSTÉM NAKONTROLU KONCOVÝCH MĚREKKONCOVÉ MĚRKY ROVNOBĚŽNÉ TVOŘÍ JEDEN ZE ZÁKLADNÍCHPILÍŘŮ PŘESNÉHO MĚŘENÍ VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ. JEJICHPOUŽÍVÁNÍM, ALE I STÁRNUTÍM DOCHÁZÍ K ROZMĚROVÝMZMĚNÁM. PRAVIDELNÁ KONTROLA BĚŽNÝCH PROVOZNÍCH, ALEI REFERENČNÍCH MĚREK JE PŘIROZENĚ NUTNÁ A JE SOUČÁSTÍFIREMNÍCH METROLOGICKÝCH ŘÁDŮ.Unikátní měřicí systém na kontrolu koncovýchměrek představí na MSV Brno 2012 ÚPT AVČR a společnost MESING, spol. s r.o.Kontrola měrekMetodologie kontroly je obsažena v norměEU ISO 3650, která uvádí dva základní způsobykalibrace. První využívá „přisátí“ jednoho čelaměrky na referenční plochu a pomocí vhodné,zejména interferometrické techniky, je měřenavzdálenost referenční plochy od jejího volnéhočela. Druhým a všeobecně nejrozšířenějšímzpůsobem je porovnávání ve vybraných bodechdélky kalibrované měrky s délkou referenční měrky.K tomu slouží speciální zařízení vybavené dvěmaprotilehle umístěnými kontaktními snímači. Hlavněse používají indukčnostní snímače s vakuově odstavovanýmiměřicími doteky, které jsou ve vyhodnocovacíjednotce zapojené v součtovém režimua běžně se dosahuje opakovatelnosti měření v řáduněkolika setin µm. V České republice je používánzejména přístroj MKM 3, vyráběný brněnskou firmouMesing.Diskuse problému a formulacepožadavkůZejména první metoda je časově velmi zdlouhaváa přirozeně drahá, ale i při použití druhé – komparační– metody se kontrolují velké sady měrek celýden a tuto práci mohou vykonávat jen velmi zkušenía odpovědní pracovníci. Dlouhá doba je obvyklespojena s teplotní nestabilitou v laboratoři a přirozeněse projevuje i určitá nestabilita podsestavy snímača vyhodnocovací jednotka. To přirozeně takévede k celkovému zhoršení přesnosti. Snahou protobylo co nejvíce zkrátit dobu měření, minimalizovatpoškozování obou funkčních ploch koncové měrkypoužitím bezkontaktní metody a maximálně omezitvliv kontrolora na proces měření s redukcí jeho činnostina vložení a vyjmutí měrek z měřicího zařízení.Tyto požadavky jsou splnitelné automatem s vysocepřesným bezkontaktním optickým měřicímsystémem. Odpovídající zařízení dosud nemělave svém programu žádná specializovaná a renomovanáfirma.Organizace vývojeVývoj se rozhodla zrealizovat dvě brněnskáspecializovaná pracoviště, která spolu již řadulet úspěšně spolupracují, a to ÚPT AV ČR, v. v. i.a MESING, spol. s r.o. ÚPT řešil optickou, měřicí částa řídicí elektroniku, Mesing je tradičně autoremmechanické částí včetně automatického zásobníkua výměníku měrek. Koncepce měřidla muselazaručit kontrolu sad s až 126 měrkami v rozsahudélek 0,5 až 100 mm za podmínky maximálníeliminace délkové dilatace soustavy a fluktuaceindexu lomu vzduchu.PrincipMěřicí systém kombinuje laserovou interferometriia interferometrii nízké koherence, využívajícínekoherentní záření, přičemž princip je do značnémíry podobný klasické laserové interferometrii.Rozdíl je v typu použitého zdroje záření – bíléhosvětla.Koncová měrka je odměřována z obou stran pomocísvětelného svazku, kdy se jeho část odrážíod jednotlivých čel koncové měrky a další částnásledně prochází kolem této měrky a na základěvzájemného porovnání získaných interferenčníchsignálů je stanovena délka koncové měrky, a tos nejistotou měření v řádu desítek nanometrů.Měřicí světelný svazek je tvořen nejen světlem zestandardního jednofrekvenčního laseru, který sevyužívá např. při měření délky ve velmi přesnémstrojírenství, ale obsahuje i světlo z tzv. pulsníhofemtosekundového laseru. Toto světlo obsahujetisíce laserových vln s širokým rozsahem vlnovýchdélek, a proto se pro něj vžil název tzv.“bílésuperkontinuum“.Schéma sestavy s principem měření je na obr. 1.Měřicí systém kombinuje Michelsonův interferometra Dowellův interferometr, přičemž Dowellůvinterferometr je umístěn v referenční větvi Michelsonovaintereferometru. Svazek bílého světla zezdroje je rozdělen polopropustným zrcadlem č. 1na dvě části. Vzniklý měřicí svazek Michelsonovainterferometru prochází dvojicí kompenzačníchdesek a odráží se od referenční plochy RS. Referenčnísvazek Michelsonova interferometru představujeprimární svazek pro Dowellův interferometr.Zrcadlem č. 2 je rozdělen na dva protiběžnésvazky, procházející Dowellovým interferometrem– trojúhelník tvořený zrcadly č. 2, 3 a 4. Část těchtosvazků je odražena čely měřené koncové měrky,neodražená část protiběžných svazků procházíkolem koncové měrky. Na výstupu interferometruje pak tedy celkem 5 svazků, schopnýchvzájemně interferovat. Podle principu interferometrienízké koherence platí, že k interferenciměřicího a referenčního svazku dochází ve stavuvyvážení interferometru. V případě popsané ex-Obr. 114 8/2012


Téma: Metody nedestruktivního zkoušeníplochy P3΄ dochází k interferenci referenčníhosvazku a části měřicího svazku, odražené od čelakoncové měrky P3. Poloze referenční plochy P1΄odpovídá interference referenčního svazku s částíměřicího svazku, procházejícího kolem koncovéměrky. Tento stav je adekvátní konfiguraci sestavyse zrcadlem, umístěným v poloze P1. Pro měřenídélky koncové měrky představuje poloha P1, resp.P1΄ referenční pozici, danou konfigurací sestavy.Softwarově lze vytipovat vztažné body na oboučelech kontrolované měrky.RealizaceFotografie vyvinutého měřicího systému je naobr. 2. Systém umožňuje zkontrolovat bezkontaktněa automaticky největší sadu měrek (126kusů) za cca 90 min. se základní nejistotou měřeníaž 20 nm. V současnosti není znám žádnýjiný obdobný přístroj svého druhu. S prvnímnasazením se počítá v ČMI v rámci společnéhoprojektu a pracovníci ČMI taktéž participovali přivšech závažných krocích spojených s vývojema ověřováním. Realizace záměru by nebyla možnábez finanční podpory Grantové agentury ČR,MPO, Evropské komise a MŠMT. Na vývoji měřicímetody, konstrukci, výrobě, oživování, ověřování,zajištění finančního krytí atd. se podílel širokýtým pracovníků obou organizací a je na místějmenovat hlavně Z. Buchtu, B. Mikela, M. Čížka,J. Lazara, P. Konečného, T. Pikálka a R. Wíttka i autoryčlánku, kteří tento unikátní projekt na svýchpracovištích koordinovali. ■Ondřej Číp – ÚPT AV ČR, v. v. i.,Královopolská 147, 612 00 Brno, ocip@isibrno.czJan Kůr – MESING, spol. s r.o.,Šámalova 60a, 615 00 Brno, jan.kur@mesing.czObr. 2perimentální soustavy lze interferenci na výstupuinterferometru pozorovat pro polohy referenčníplochy RS, označené v obrázku jako P 1΄, P2΄ a P3΄.V případě, kdy je referenční plocha RS nastavenado polohy P2΄, dochází k interferenci referenčníhosvazku a části měřicího svazku, odraženéod čela koncové měrky P2. Pro polohu referenčníMěřící a automatizační technikawww.mesing.czMSV BRNO 2012pavilon F, stánek 23MESING, spol. s r. o., Šámalova 60a, 615 00 Brnotel.: +420 545 426 211, e-mail: info@mesing.czGPS: 49°11‘54.679“N 16°38,8.24“NMesing_122x47_TM8.indd 1 20.7.12 8:55VzděláVání a certifikace odborného personálu V oboru ndt.co noVého můžeme očekáVat se zaVedením normy iso 9712 V roce 2012?Certifikační sdružení pro personál (APC) bylo založeno v roce 1995 jako zájmové sdruženíprávnických osob pro zabezpečení personální certifikace zejména v oblasti NDT a dálev technických oborech, jako je koroze a protikorozní ochrana nebo tepelné zpracování kovůaj. V současné době APC tvoří sdružení 50 členů z řad významných průmyslových podniků.APC je akreditováno Českým institutem pro akreditaci(ČIA, o.p.s) dle normy EN ISO/IEC 17024:2003 – Posuzováníshody – Všeobecné požadavky na orgány procertifikaci osob. Rozsah akreditace je možné nalézt nawebových stránkách sdružení www.apccz.cz. APC jetaké uznanou organizací pro schvalování pracovníkůpodle směrnice 97/23/EC. Odsouhlasení NDT pracovníkůpodléhá ustanovení nařízení vlády č. 26/2003Sb.ve znění nařízení vlády č. 621/2004Sb. U tlakovýchzařízení kategorií III a IV musí být pracovníci odsouhlaseninezávislou organizací uznanou nařízení vládyčlenským státem a podle čl. 13, přílohy I a přílohyIV směrnice 97/23/EC. APC je autorizováno ÚNMZa současně notifikováno European Commission Directorate-Generalfor Enterprise pro schvalování NDTpracovníků v oblasti regulované sféry.V oblasti vzdělávání a získání potřebných kvalifikacíosob existují v podstatě tři hlavní směry: (a)národní soustava kvalifikací a povolání, (b) systémvzdělávání nezávislými školicími středisky a (c)personální certifikace. Personální certifikace se lišíod předchozích dvou základních vzdělávacích oblastízejména v prokázání odborných, praktickýcha fyzických schopností, kterou držitelé certifikátumusí opakovaně prokazovat po několika letech.V případě personální certifikace jde o způsobiléosoby vykonávat konkrétní činnost, pro kteroumají odborné, fyzické a také morální schopnosti.Cílem EU je zejména sjednocovat požadavky na kvalifikacev jednotlivých profesích, které se liší nejen mezijednotlivými státy, ale i vnitrostátně. V současné doběvzniká v oblasti NDT mnoho certifikačních orgánůnabízejících personální certifikace. Firmy, jejichž cílemje vlastní profit firem logicky razí cestu a myšlenkytypu, že je velmi dobře, pokud existuje konkurence,vždyť kdo by neslyšel na nižší ceny za kvalifikacea certifikace. Proti tomu se nedá nic namítat. Cenacertifikace a získané kvalifikace se dokonce můžesnížit až na 0 Kč, neboť ji lze prostě dodat „zadarmo“jako bonus v rámci poskytovaných dodávek výrobkůči jiných služeb, jak to některé firmy v současné doběpropagují a vykonávají. Ale dovolte mi otázku: „Jak natom budeme za pár let z hlediska odbornosti lidí, kteříprovádějí kontroly kvality výrobků a služeb?“Povinností každého certifikačního orgánu je odebratcertifikát, v případě, že certifikovaná osoba podvádípři vyhodnocování výsledků kontrol, nedodržujenormy nebo bezpečnost, nebo obecně neprokazujezpůsobilost vykonávat činnost, pro kterou je certifikována.Pokud existuje velké množství certifikačníchorgánů a navíc jsou postaveny čistě do ziskové sférynebo je certifikace chápána jako bonus k dodávanýmvýrobkům a službám, je snadné pro držitele certifikátuodebraný certifikát levně „sehnat“ jinde, popř.k odebrání ani nedojde, neboť taková certifikačnífirma si nebude chtít zkazit „dobré“ vztahy se svýmizákazníky a zákonitě pak bude docházet ke snižováníúrovně kvality a důvěryhodnosti takových certifikátů.Nemusím se ani zmiňovat, že v současné době jižexistují individualisté, kteří si certifikáty tisknou domana svých tiskárnách. Proč by to vlastně nedělali, kdyžpodle vzoru některých komerčních firem „nemusí“ býtakreditováni, přesto, že požadavek akreditace (jakonapř. v oboru NDT) vychází ze zavedených norem.Samozřejmě, „neakreditovaná“ certifikace významněsnižuje cenu certifikátů blížící se k 0 Kč, pokud tedypomineme cenu papírů a tonerů. Devalvace ceny zakvalifikace a certifikace v nepatřičné míře může véstaž k devalvaci kvality prováděných služeb samotných,kdy jde o odborně způsobilý personál provádějícíkontroly výrobků a dozor nad provádějícími činnostmi.Zákazníci často neznají požadavky kvalifikačních a certifikačníchnorem a s důvěrou se obracejí na své dodavateletěchto služeb. Je na zvážení, zda vše „levné“ je▲8/201215


Téma: Metody nedestruktivního zkoušenívždy to nejlepší a jakou cenu ve skutečnosti za „levnou“kvalifikaci zaplatí.Evropská federace NDT přijala strategii obdobnou tév oblasti kvality, kdy za každou zemi existuje jedenhlavní představitel, na kterého je možné se v tétooblasti obrátit. V oblasti personální certifikace je zaČR vybraným uznaným certifikačním orgánem Certifikačnísdružení pro personál (APC), které navázalona celostátní defektoskopický systém a ve spoluprácise Sector Cert Gmbh vybudovalo certifikační systémuznatelný na mezinárodním poli.V některých členských zemích rovněž existují vedlehlavního garanta v oblasti certifikace i další certifikačníorgány, které spolu vzájemně spolupracují (v souladus požadavky normy ČSN EN/ISO 17024). Každýcertifikační orgán však má vlastní certifikační systém,v jehož rámci působí schválená střediska. Ta však nemohoupracovat napříč certifikačními orgány, neboťby se jednalo o střet zájmů na újmu certifikačníchorgánů. Logicky nemůže dodavatel sedět ve statutárnímorgánu jedné společnosti a vedle si tvořit svůjvlastní certifikační orgán. Certifikační orgány společněspolupracují pro zabezpečení harmonizovaných požadavkůna vzdělávání a vypracování shodných kritériípři posuzování odborné způsobilosti.Spolupráce působících certifikačních orgánů jenutná na úrovni akreditovaných certifikačních orgánů,v rámci každého z nich působí schválenépověřené orgány a zkušební střediska. Pokud certifikačníorgán deleguje či pověří jiný orgán k prováděnízkoušek, musí být schopen sledovat všechnydelegované funkce a být odpovědný také za zabezpečeníochrany všech zkušebních materiálů (vzorků,vzorových protokolů, souborů otázek, písemnostízkoušek, atd.) a musí zajistit, že vzorky nebudoupoužity pro účely školení. Pověřený kvalifikační orgán,stejně tak jako certifikační orgán nesmí být nezávislýna jednom převládajícím zájmu a musí být nestrannýz hlediska každého uchazeče usilujícího o kvalifikaci.Zkušební středisko pak musí pracovat pod řízenímcertifikačního orgánu nebo pověřeného kvalifikačníhoorgánu. Zkušební středisko může být umístěnov prostorách zaměstnavatele. V takovém případěmusí být zkoušky prováděny pouze za přítomnostiautorizovaného zástupce certifikačního orgánu.APC s ohledem na naplňování strategií EU a takéEFNDT má síť schválených středisek pro zabezpečováníškolení a kvalifikačních zkoušek. Pro schválenístřediska, působícího v systému APC, musí splňovatzákladní odborná, technická a materiální kritéria (tzv.6M), ale také dodržovat etická pravidla, která spočívajív první řadě v dodržování zákonných požadavkůdefinovaných v Obchodním a Občanském zákoníku.Obecně se v poslední době razí přístup „Nauč se, kdechceš, ale prokaž, že to umíš!“Úkolem certifikačního orgánu je zejména prověřitzpůsobilost pracovníka danou činnost vykonávat nazákladě úspěšného složení teoretických a praktickýchzkoušek, vykonané předepsané praxe a ověření relevantníchzpůsobilostí. Doporučuje se školení vykonatv rámci sítě schválených středisek, nicméně je možnése vyškolit i mimo tato střediska. V tomto případěmusí uchazeč doložit rozsah a předmět získanýchškolení, který certifikační orgán je povinen posoudit.Složení kvalifikační zkoušky pak musí probíhat přímov systému konkrétního certifikačního orgánu popř.pověřeného kvalifikačního orgánu, který je pro takovýúčel certifikačním orgánem schválen. Není možnévydávat certifikát na základě jiného certifikátu, pokudnení známa historie a důvěryhodnost provedenýchzkoušek. Výhodou absolvování předepsaných školeníve schválených střediscích APC je přístup k relevantnímodborným materiálům, které splňují požadavkypro úspěšné složení zkoušek, neboť schválená střediskamají k dispozici cvičné úlohy a otázky, protokoly,instrukce, postupy, aj., které jsou v souladu s normamia specifikacemi.NDT metoda Stupeň 1 (h) Stupeň 2 (h) Stupeň 3 (h)AT 40 (64) 64 48ET 40 48 48LTB – Metoda změn tlaku 24 (16) 32 (24) 32 (24)C – Metoda zkušebního plynu 24 (16) 40 (32) 40 (24)MT 16 24 32PT 16 24 24ST16 24 20TT 40 80 40RT 40 (72) 80 40 (72)UT 40 (64) 80 40 (72)VT 16 24 24V letošním roce bude zavedena v ČR novánorma, která spojuje požadavky normy EN473 a ISO 9712 a bude nahrazena jednotnoumezinárodní normou ISO 9712:2012. Překladnormy je v současné době v připomínkovém řízení,nicméně bych v současné době zdůraznila novinky,které se nás všech dotknou v oblasti NDT.Nová norma ISO 9712 se zmiňuje oproti ČSN EN473:2009 o dvou nových metodách (a) zkoušeníinfračervenými - termografickými metodami (TT)a zkoušení tenzometrické (ST) a současně specifikujepožadavky na školení, zkoušky, odbornou a fyzickouzpůsobilost u certifikovaných osob v těchto metodách.V definicích norma ISO 9712 zdůrazňuje povinnostina:a) zaměstnavatele, který v případě požadavku nacertifikaci personálu musí nahlásit uchazeče certifikačnímuorgánu, nebo pověřenému kvalifikačnímorgánu a poskytnout platný doklad osobních údajů.Ten musí zahrnovat prohlášení o vzdělání, školenía praxi a potřebných zrakových schopnostech požadovanýchpro způsobilost uchazeče. Pokud se jednáo uchazeče, který je nezaměstnaný nebo je OSVČ,jeho prohlášení o vzdělání, školení a praxi musí býtověřeno minimálně jednou nezávislou stranou.Zaměstnavatel je odpovědný za zajištění každoročnízrakové ostrosti, konkrétně jde o ověření schopnostvidění nablízko, které musí umožnit minimálně čteníJaeger textu číslo 1 nebo písma Times Roman N 4,5nebo ekvivalentního písma (výška písma je 1,6 mm)ze vzdálenosti nejméně 30 cm jedním nebo oběmaočima, bez korekce nebo s korekcí. APC rovněž budeuznávat vhodné alternativy těchto testů s ohledemna pokročilé metody v optometrii. Testy zrakové ostrostimusí být provedeny nejméně jedenkrát ročněa musí být ověřeny zaměstnavatelem a nemusíbýt provedeny lékařem. Zaměstnanec je povinense podrobit každoročnímu testu zrakové ostrostia předložit výsledek testu zaměstnavateli. Test barvocitujiž nepodléhá každoroční kontrole.Schopnost vidění barev musí být dostatečná tak, žeuchazeč může rozeznávat a rozlišovat kontrast mezibarvami nebo odstíny šedi, které se používají v NDT metoděpodle určení zaměstnavatele. Potvrzení o celkovézrakové způsobilosti (tedy zrakové ostrosti a barvocitu)bude u APC vyžadováno pouze při první certifikaci.b) uchazeče, kdy uchazeč musí před kvalifikačnízkouškou splňovat minimální požadavky na zrakovéschopnosti (tím je myšlena zraková ostrost a správnýbarvocit), na školení a musí splňovat minimálnípožadavky na průmyslovou praxi před certifikací.Požadavky na školení dle ISO 9712:Pro všechny stupně musí školení odpovídat ISO/TR25107 popř. jeho ekvivalentu. Technický předpis ISO/TR 25107 nebyl prozatím v ČR zaveden. První hrubýpřeklad tohoto předpisu vydalo APC ve svém zpravodajiAPC v roce 2010. Pokyny pro organizace zajištujícíškolení NDT zaměstnanců jsou uvedeny v ISO/TR 25108.Minimální délka školení povinně absolvovaná uchazečemo certifikaci bude mít tento definovanýrozsah. Rozsah hodin uvedený v závorce je současnýrozsah definovaný normou ČSN EN 473:2009a rozsah hodin před závorkou je nový požadaveknormy ISO 9712 (viz tabulka).Norma ISO 9712 v rámci školení RT nezahrnuješkolení z radiační bezpečnosti a uvádí, že pokudnení národními předpisy stanoveno jinak, musípro zkoušení radiografickou metodou být složenadodatečná zkouška z radiační bezpečnosti.V ČR je problematika jaderné bezpečnosti řešena atomovýmzákonem a příslušnými vyhláškami SÚJB, kteréna tento zákon navazují či jej doplňují. Osoby pracujícís uzavřenými či otevřenými zdroji záření musí požádato příslušné povolení popř. složit státní zkoušky z jadernébezpečnosti u příslušného regionálního centra SÚJB.Přímý přístup ke zkoušce ve stupni 2 nebo 3 vyžadujesoučet hodin uvedených pro jednotlivé stupně.Možné redukce dle ISO 9712:S ohledem na vzdělání uchazeče o certifikaci popř.požadavek omezeného rozsahu certifikace (např.RT používané v radioskopii, měření tloušťky neboautomatické testování) je možná redukce počtuhodin školení za předpokladu, že celková délkasnížení nepřesáhne 50 % délky školení. V případěpožadavku na snížení rozsahu hodin je proto nutnése obrátit vždy přímo na APC. Snížení až do 50 %požadované délky školení se může také získat v určitémpřípadě praktickým školením, jehož délkaje posuzována maximálním faktorem 5. Případnýkurz by se měl soustředit na praktická řešení častovyskytujících se problémů a jeho podstatná část by16 8/2012


Téma: Metody nedestruktivního zkoušeníměla obsahovat testování známých vadných vzorků.V případě požadavku na redukci délky praxe, certifikačníorgán musí vzít v úvahu faktory definovanénormou jako např. kvalitu praxe, simultánní získávánízkušeností ve dvou s více NDT metodách aj. Zápočetdélky praxe může být získán současně ve dvou neboněkolika NDT metodách pokrytých normou ISO 9712při následujícím snížení celkové požadované praxe: a)dvě zkušební metody – snížení celkové délky o 25 %, b)tři zkušební metody – snížení celkové délky o 33 %, c)čtyři nebo více metod – snížení celkové délky o 50 %.Ve všech případech musí uchazeč prokázat, že prokaždou zkušební metodu, ve které žádá o certifikaci, mádélku praxe nejméně poloviční délky, než je požadováno.Ve všech případech musí prokázat, že pro každouNDT metodu a sektor, ve kterém žádá o certifikaci, máminimálně poloviční délku vyžadované praxe, kteránemůže trvat méně než jeden měsíc.Průmyslová NDT praxe dle ISO 9712Minimální délka praxe (v měsících) v sektoru, vekterém uchazeč usiluje o certifikaci, je pro následujícímetody a stupně definována:a) AT, ET, LT, RT, UT, TT: stupeň 1 (3 měsíce), stupeň2 (9 měsíců) a stupeň 3 (18 měsíců)b) MT, PT, ST, VT: stupeň 1 (1měsíc), stupeň 2 (3 měsíce)a stupeň 3 (12 měsíců)Pokud uchazeč usiluje o certifikaci ve více metodách,musí být celková doba praxe součtem délky praxev každé metodě. Pro certifikaci ve stupni 2 uvažujenorma ISO 9712 s tím, že délka praxe obsahuje stejnoudobu praxe jako ve stupni 1. Pokud má být osobakvalifikována přímo ve stupni 2, bez praxe ve stupni1, musí se délka praxe sestávat ze součtu délky praxepožadované pro stupeň 1 a stupeň 2. Není dovolenožádné redukování doby praxe z výše uvedeného.Před přistoupením ke zkoušce postačuje splnit10 % z celkové požadované praxe. V případě, žeuchazeč usiluje o získání části praxe po úspěšnémsložení zkoušky, výsledky zkoušky zůstávají platnépo dobu dvou let nebo po dobu praxe nutné prourčitou metodu v závislosti, která doba je delší.Odpovědnosti stupně 3 vyžadují znalosti nad technickýrozsah jakékoliv specifické NDT metody. Rozsah minimálnípraxe u tohoto stupně je uvedený pro uchazeče,kteří úspěšně absolvovali technickou školu nebo dokončilialespoň dva roky inženýrského nebo vědeckéhostudia na vysoké škole nebo univerzitě. V opačnémpřípadě se musí délka praxe násobit koeficientem 2.Pro certifikaci ve stupni 3, ve smyslu této mezinárodnínormy je, aby praxe zahrnovala obdobíjako ve stupni 2. Pokud se osoba bude kvalifikovatpřímo ze stupně 1 na stupeň 3, bez období praxeve stupni 2, musí se praxe skládat ze součtu délkypraxe požadované pro stupeň 2 a stupeň 3. Nenídovoleno žádné redukování doby praxe.Kvalifikační zkoušky stupně 1 a 2:V oblasti kvalifikačních zkoušek pro uchazeče o certifikacinevznikají žádné nové požadavky. Norma ISO9712 s ohledem na nové metody TT a ST doplňujerozsah otázek pro všeobecnou část zkoušky prostupeň 1 a 2 následujícím způsobem:a) Pro metody AT, ET, TT, RT, UT v rozsahu 40 otázekb) Pro metody LT, MT, PT, ST, VT v rozsahu 30 otázekU praktické části zkoušky jsou normou upřesněnypožadavky na zkušební vzorky. Zkušební vzorky prostupeň jedna musí být specifické pro daný sektor a musíobsahovat charakteristické vady, které vznikají při výroběnebo během provozního používání. Vady mohou býtpřirozené, uměle vyvolány nebo uměle vyrobeny. Prohodnotící úkoly ve stupni 2 mohou být použity místopravých vzorků datové soubory nebo umělé zdroje.Vzorky použité pro kalibraci nebo pro měření (např.tloušťky nebo měření povlaku) nemusí obsahovatvady. Pro RT nemusí vzorek obsahovat vady, protožetyto jsou obsaženy na radiogramech určených provyhodnocení. Podobně jako u AT a TT a ST vzorkynemusí obsahovat vady, protože ty jsou již předvedenyv datových souborech pro interpretaci vestupni 2. Požadavky na typy vad ve zkušebních vzorcíchlze nalézt v CEN/TS 15053 nebo ISO/TS 22809.Požadavky na počet zkušebních vzorků a počet oblastínebo na obsah pro praktické zkoušky ve stupních1 a 2 odpovídají platné normě ČSN EN 473:2009. Prometodu ST je normou definovaný minimální početvzorků 1 (pro stupně 1 a 2) a pro metodu TT je minimálnípočet vzorků 1 + 2 ds (pro průmyslové použití).V případě certifikace pro zkoušení těsností, jak metodouzměn tlaku, tak metodou zkušebního plynu,musí být zkouška provedena každou metodounejméně u jednoho vzorku.U kvalifikačních zkoušek, u kterých jsou vady nahrazenyumělými zdroji nebo soubory dat, musíuchazeč o stupeň 1 prokázat schopnost instalovata kalibrovat zařízení, ověřit jeho citlivost a zaznamenatzkušební data a uchazeč o stupeň 2 musí taképrokázat schopnost posoudit a vyhodnotit dřívezaznamenaná zkušební data. Součástí praktické částizkoušky pro stupeň 2 je navržení nejméně jednéNDT instrukce vhodné pro pracovníka ve stupni 1pro příslušný vzorek vybraný zkušebním komisařem.Vyhodnocení kvalifikačních zkoušek:Norma ISO 9712 uvažuje již o moderních elektronickýchzpůsobech zkoušení, kdy elektronický systémautomaticky spočítá správné odpovědi uchazečepodle uložených dat a ohodnotí celkovou písemnouzkoušku pomocí připravených algoritmů. ISO9712 dále upřesňuje hodnocení vzorků s instrukcía bez instrukce a uvažuje nové způsoby zkoušenív případě užití elektronického systému.Certifikace:V případě certifikace a vystavení certifikátů normaISO 9012 již zahrnuje případ vydávání digitálníchcertifikátů, kdy digitální certifikáty mohou být poskytnutémísto nebo spolu s tištěnou kopií certifikátu.V případě vystavení digitálních certifikátůbudou veškeré informace dostupné na webovýchstránkách certifikačního orgánu a budou obsahovat:jméno a příjmení certifikované osoby, názeva kontaktní informace certifikačního orgánu, akreditačnístatus certifikačního orgánu, jednoznačné IDcertifikované osoby, fotografii certifikované osoby,datum vydání a platnosti certifikátu, rozsah certifikace(včetně metody, stupně a relevantníhosektoru) a jakékoliv omezení certifikace.V případě tisku certifikátu z webových stránek certifikačníhoorgánu je třeba zabezpečit, aby patřičnévýtisky obsahovaly datum tisku a informace, žeaktuální certifikační status je možné ověřit na příslušnéwebové stránce.Obnovení platnosti certifikace na základěprodloužení:Platnost certifikace je 5 let. Období platnosti začínásplněním požadavků na certifikaci, tedy absolvovánímpředepsaného rozsahu školení, praxe, uspokojivýchzrakových schopností (zrakové ostrosti a barvocitu)a složením úspěšné zkoušky. Po pěti letech lze obnovitcertifikaci žádostí o tzv. prodloužení, kdy certifikovanáosoba musí doložit, že vykonává činnostbez významného přerušení a splňuje test zrakovéostrosti, provedený během posledních 12 měsíců.V případě, že certifikovaná osoba významně přerušilasvoji činnost v rámci certifikační periody, musívykonat recertifikační zkoušku. Platnost certifikaceje poté obnovena na nové období platnosti 5 letod data obnovení platnosti.Žádost a podklady pro prodloužení musí být předloženyběhem 6 měsíců před datem ukončení platnosticertifikátu. Výjimečně a na základě rozhodnutícertifikačního orgánu, mohou být vzaty v úvahupředložené podklady pro obnovení během 12 měsícůpo datu ukončení platnosti. Po uplynutí tohotoobdobí se nepřipouští žádné výjimky a uchazečimusí být povolen pokus o recertifikační zkoušku.Obnovení platnosti certifikace na základěrecertifikace:Každých 10 let může certifikovaná osoba obnovit certifikacina základě složení recertifikační zkoušky podlezjednodušeného postupu. Recertifikační zkouškuuchazeč skládá z praktické části v rozsahu danéhostupně. Pro úspěšné složení je potřebné získat hodnoceníalespoň 70 % pro každý vzorek (a pro instrukci vestupni 2). V případě neúspěchu je uchazeči dovolenodvakrát opakovat celou recertifikační zkoušku nejdřívevšak po 7 dnech a před uplynutím 6 měsíců od prvnírecertifikační zkoušky. V případě neúspěchu při těchtodvou dovolených opakováních, musí uchazeč požádato novou certifikaci (není povoleno žádné osvobozeníod zkoušky pomocí jakékoliv jiné platné certifikace).Žádost a podklady pro recertifikaci musí být předloženyběhem šesti měsíců před datem ukončení platnosticertifikátu. Stejně jako u prodloužení, nejsou přípustnéjakékoliv výjimky v obnovení po více jak 12 měsícíchpo uplynutí doby certifikace a musí být pro stupeň 1a 2 úspěšně složena kompletní nová zkouška ze všeobecné,specifické a praktické části. V případě stupně3 musí být vykonána zkouška z hlavní metody.Osoba usilující o recertifikaci ve stupni 3 se může rozhodnoutmezi zkouškou a zápočtovým systémempro recertifikaci. Pokud si vybere zápočtový systém,který vyžaduje předložení dokumentů od zaměstnavatelenebo přístup do prostoru zaměstnavatele,dotyčná osoba musí poskytnout certifikačnímuorgánu písemný souhlas tohoto zaměstnavatele.V případě, že uchazeč nesplní požadavky zápočtovéhosystému, musí vykonat recertifikační zkoušku popsanouv ISO 9712 s tím, že v případě neúspěchu u prvnízkoušky je povolena pouze jedna opakovací recertifikačnízkouška během 12 měsíců od data přihlášeník recertifikaci přes strukturovaný zápočtový systém. ■Ing. Hana Paterová, Ph.D.Certifikační sdružení pro personál (APC)Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9www.apccz.cz, certifikace@apccz.cz8/201217


Česká společnost pro nedestruktivní testováníCzech Society for Non-destructive Testingzve všechny defektoskopické odborníky i zájemce na nejvýznamnější událost roku 2012z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republiceDEFEKTOSKOPIE 2012NDE FOR SAFETY 201242. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky42 nd International Conference and NDT Technique Exposition30. 10.–1. 11. 2012October 30 – November 1, 2012 (Kongres Hotel JEZERKA, Seč)Konference bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcív různých oborech technické činnosti. Tato akce bude významnou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum,vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru. Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelůmslužeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů široké odborné veřejnosti.Více informací: www.cndt.cz/defektoskopie2012/Main sponsors / Hlavní sponzoři Sponzors / Sponzoři Mediální partneřiXI th European Conference on Non-Destructive TestingOctober 6–10, 2014Prague, Czech Republicwww.ecndt2014.com/


Téma: Metody nedestruktivního zkoušeníKontrola svarových spojů ultrazvuKemmetodou toFdKontrola svarových spojů kovových materiálů je velmi důležitou součástí zajištění celkovékvality různých strojírenských výrobků – od relativně jednoduchých až po konstrukční celky.Svarové spoje se kontrolují různými metodami nedestruktivního zkoušení, mezi nimiž má svédůležité a nezastupitelné místo i zkoušení ultrazvukem.Zkoušení svarových spojů ultrazvukem se prováděloa provádí většinou ručním způsobem. Pracovníkpohybuje měřicí sondou a zároveň sleduje obrazovkupřístroje. Tímto způsobem lokalizuje a paktaké hodnotí závažnost nalezených indikací. Toto všesamozřejmě provádí na základě předpisů (napříkladnorem), které mu určují nejen jak postupovat, aletaké jak hodnotit a udávají mu kritéria hodnocení.Zkoušení metodou TOFD je sice metoda používanájiž přes dvě desetiletí avšak u nás stále nepatří kezcela běžným metodám. Tato zkratka znamená Timeof Flight Diffraction. Již z názvu vyplývá, že metodaje založena na difrakci ultrazvukových vln, a to načelech necelistvostí, nejlépe ostrých. Při kontrolese používá dvojice sond, z nichž jedna vysílá širokýultrazvukový svazek do materiálu a druhá přijímá jižtlakových nádob a potrubí, případně i jiné vhodnékomponenty, u nichž je podezření na výskyt trhlin.Metoda se navíc osvědčuje v těchto případech jakorelativně rychlá.K měření a hodnocení se používá výkonný software.Výstupem měření je záznam uložený v pamětipřístroje či na pevném disku počítače, se kterýmje možné dále pracovat – přehrávat a analyzovatzískaný obraz, hodnotit.Naše společnost používá pro měření metodouTOFD manipulační prostředky velkou měrou vyvinuténa míru přímo ve společnosti. Tyto prostředkyumožňují urychlit a zpřesnit kontrolu svarovýchspojů trubek a nádob. Zařízení umožňují použitídvou párů sond při jednom měření, jsou vybavenasnímáním polohy, automatickým přítlakem sonds imerzní vazbou. Zařízení pro kontrolu rovinnýchsvarů běžných konstrukčních ocelí jsou vybavenaSoftwarová simulace měření TOFD při kontrole svarového spojeV případě velkých průmyslových výrob, např. svařovanýchtrubek nebo např. při výstavbě ropovodů čiplynovodů, se využívají ke kontrole i manipulátory používajícípři měření zároveň více ultrazvukových sond.Základem tohoto měření a hodnocení je posouzenívelikosti tzv. amplitudy echa, tedy zjednodušenělaicky řečeno, množství energie, které se námPorovnání RTG snímku a záznamu měření TOFD svarového spoje – zobrazení pórůvrátí po odrazu od vady zpět do přístroje. Velikostse potom vyjadřuje pomocí tzv. náhradní velikostivady, tedy toho, od čeho se ultrazvuk odrazil zpět.Tento princip tedy příliš neřeší situaci, že relativněvelký odražeč může být podstatně méně nebezpečnýpro kontrolované zařízení než např. velminebezpečná trhlina.Ultrazvukové zkoušení naštěstí má, jako fyzikálnímetoda založená na šíření vlnění materiálem,samozřejmě celou řadu aplikací. Kromě běžnéaplikace ultrazvukového zkoušení jsou tu napříkladaplikace TOFD a Phased Array.materiálem (tedy „vadami“) ovlivněné ultrazvukovévlnění. Ultrazvukové sondy jsou po dobu měřenív nastavené konstantní vzdálenosti. Tento způsobměření kromě jiného umožňuje i relativně přesnýodhad hloubkového rozměru vady. Tímto měřenímje možné identifikovat a ocenit nejenom vady typutrhlin, ale lze identifikovat např. i póry.Na druhou stranu není metoda TOFD všelékema má samozřejmě i svá mnohá omezení. Praktickéuplatnění metody TOFD v širším měřítku je umožněnopředevším rozvojem počítačové technikyv posledním desetiletí, protože základem je kontinuálnízáznam měření a následné hodnocení zapomoci slušného softwarového vybavení.Použití technikySpolečnost TEDIKO, s.r.o., používá pro kontrolu materiálumetodou TOFD přístroje Olympus OmniscanMX a MX2. Kontrolují se především svarové spojeManipulátor s hlavicí TOFD při měření svarovéhospoje potrubímagnetickým uchycením. Zařízení-manipulátorypro kontrolu svarových spojů trubek do průměru600 mm jsou stavebnicové prstence umožňujícírychlé a elegantní obkroužení celého spoje.Kromě výše popsané metody se zabýváme i ostatníminedestruktivními a destruktivními zkouškamimateriálů, diagnostikou stavu a sledováním životnostivýrobního zařízení v energetice,teplárenství, chemickémprůmyslu včetně rafinérií a dalšíchprůmyslových oborech, zajišťovánímrevizí a zkoušek tlakovýcha plynových zařízení, termoviznícha geodetických měření, přejímkamiinvestičních celků ve výrobních závodecha během stavebně montážníchprací, poradenskou, konzultačnía školicí činností.Zavádění nových metod, jako je napříkladTOFD nebo Phased Array,patří mezi základní principy společnostiv závazku poskytovat svýmzákazníkům služby vynikající kvality, které budouplně uspokojovat jejich požadavky a očekávánínejen současná, ale i budoucí. ■TEDIKO, s.r.o., Pražská 5487, 430 01 Chomutovtel.: 474 652 161, tel./fax: 474 652 138e-mail: info@tediko.cz, www.tediko.cz8/201219


Téma: Metody nedestruktivního zkoušeníPokrokové zkoušení bodových svarůSpojování kovových materiálů odporovým svařováním je velmi rozšířené, zejména ve forměbodových svarů při spojování plechových dílů např. při výrobě automobilových karosérií. Protožeje ekonomické navrhovat konstrukce s minimálním počtem svarových spojů, je nezbytnéz hlediska bezpečnosti konstrukcí zajistit dokonalou kvalitu těchto spojů.Pro zkoušení bodových svarů je k dispozici celářada zkušebních postupů. Destruktivní zkušebnímetody, představují jednoduché postupy s jednoznačnýmvýsledkem, které však vyžadujíobětování části produkce. To můžeu složitějších výrobků vést ke zvyšovánívýrobních nákladů.Pro vyšší efektivitu zkoušení bodovýchsvarů je možné využít nedestruktivnízkušební metody. Z nich má největšíuplatnění ultrazvuková metoda. Postup,kdy se jednoduchá ultrazvukovásonda ručně přiloží na bodový svar a zezobrazeného echogramu na displejipřístroje se vyhodnotí kvalita svaru,je dobře propracovaný a standardněužívaný. Má však několik nevýhod. Touzásadní je, že dochází pouze k integrálnímuhodnocení bodového svarua není tedy možné detailně posouditjeho topografii nebo lokální vlastnosti.Další nevýhodou je i způsob vyhodnoceníultrazvukových signálů. NeníMini Scannerk dispozici jednoznačné kritérium, které by určilostav svaru, ale z průběhu echogramu se vizuálněhodnotí, jak jejich časový průběh a tvar odpovídápodle zkušeností dobrému nebo vadnému svaru.A tak do hodnocení vstupuje lidský faktor, kterývždy představuje zvětšení nejistoty zkoušení.Nizozemský výrobce Amsterdam Technologypřišel s myšlenkou ručního ultrazvukového skenovacíhosystému s vysokým rozlišením. Imerznínádoba je v něm nahrazena vodní předsádkou,která se přes pružnou membránu přikládá nakontrolované místo. Celé zařízení, které má jednoduchýnázev Mini Scanner, sestává z vlastníruční skenovací hlavice a z přenosné řídicí a vyhodnocovacíjednotky.Skenovací hlavice obsahuje vysokofrekvenčnífokusovanou ultrazvukovou sondu, která se přiskenování pohybuje ve vodní komoře po plošnéšroubovici. Standardní snímaná plocha je 10 x20 mm, přičemž průměr jednoho sejmutého ultrazvukovéhobodu je díky vysoké fokusaci sondy Displej jednotky0,1 mm. Jeden sken tedy obsahuje 20 000 změřenýchbodů a jeho provedení trvá méně něž 5 s.Skenovací hlavicePři zkoušení se pro akustické navázání hlavice sezkoušeným dílem používá malé množství vazebníželatiny. Díky výměnným nástavcům skenovacíhlavice je možné zajistit kontrolu i komplikovanějšíchdílů.Řídicí a vyhodnocovací jednotka zobrazuje nadotykovém displeji všechny informace o zkoušce.V centru displeje je kompletní zobrazení skenovanéplochy s barevným vyhodnocením amplitudyultrazvukových ech. Jejich časový průběhv libovolném bodě je ve spodní části displeje.V pravé části jsou umístěna nastavovací a vyhodnocovacípole. Nastavují se zde rozsahy zobrazenípodle rozměrů zkoušených dílů, materiálové konstanty,požadované způsoby zobrazení signálůa požadované vyhodnocovací parametry. Jako výsledekzkoušky může být využita hodnota tloušťkysvarového spoje, místo lokální vady ve spoji, velikostbodového svaru nebo zjištěné vady. Vhodnýmnastavením vyhodnocovacích parametrůje možné při rutinních zkouškách vyhodnocovatkvalitu kontrolovaného svaru pouze z plošnéhozobrazení jednoznačně podle přítomnosti nebonepřítomnosti vady v oblasti svaru. Kompletnídata zkoušky jsou v jednotce přístroje ukládánapro pozdější vyhodnocování a pro archivaci a jemožné je předávat pro další zpracování prostřednictvímrozhraní USB nebo Ethernet.Pokud je v bodovém svaru vada typu nehomogenity,což je nejčastěji plynová bublina,je jednoznačně ve svaru lokalizovatelná co dovelikosti a polohy. Řada rozborů pomocí metalografickýchpostupů prokázala, že získané plošnézobrazení ultrazvukových signálů plně odpovídáskutečnému stavu bodového svaru.Pomocí měřicí funkce vyhodnocovacíjednotky je možné změřit rozměry bodovéhosvaru i zjištěné vady. Je takémožné zjišťovat skutečnou vzdálenostsvaru od okraje plechu, což je jedenze sledovaných parametrů při výroběsvařovaných dílů. Další měřicí funkceumožní zjistit hloubku protlačení bodovéhosvaru.Mini Scanner je použitelný i na jiné druhyodporových svarů, lze jím zkoušet i výstupkovéa švové svary. Velkou výhodoupřístroje je možnost kontroly odporověpřivařených matic nebo šroubů, což konvenčnímultrazvukovým postupem nenímožné. Dobře je také aplikovatelný nalaserové svary, které se v poslední doběpoužívají při výrobě karosérií stále častěji.U všech těchto svarů je možné zjistit vadyve svaru a vyhodnotit jejich rozměry.Ultrazvukový Mini Scanner nachází široké uplatněnízejména v automobilovém průmyslu, kdeodporové a laserové svary představují nejrozšířenějšíspojovací metodu a kde jsou kladeny vysokénároky na kvalitu provedených spojů. Jeho využitípři kontrole bodových svarů tří, případně čtyřplechů umožňuje snadno lokalizovat hloubkuzjištěné vady a tak zajistit správné nastavení svařovacíhoprocesu. Přístroj najde uplatnění ve fázíchpřípravy výroby, jako je vývoj svařovaných dílůa nastavování svařovacích automatů, i v sériovékontrole výroby.Přístroj Mini Scanner představuje pokrokové využitíultrazvukové zkušební metody, která v tomtopojetí umožňuje kvantitativní vyhodnocení stavusvarových spojů nebo homogenity materiálů. Nazákladě sejmutých a uložených ultrazvukovýchdat umožňuje hlubokou analýzu stavu zkoušenéhodílu a současně zajistí při vhodném nastavenírutinní hodnocení s minimalizací vlivusubjektivity. ■www.tsisystem.czVada bodového svaruSken přivařené maticeSken výstupkového svaruNehomogenity odlitku20 8/2012


Téma: Metody nedestruktivního zkoušeníNEDESTRUKTIVNÍ 3D ZOBRAZOVÁNÍS VYSOKÝM ROZLIŠENÍMV současnosti je již k dispozici technologie pro charakterizaci povrchu a vnitřních strukturs rozlišením od mm do 50 mm a to bez nutnosti přípravy vzorku. Pokud uvažujeme zobrazovacímetody s vysokým rozlišením existuje více technik, které toto zvládnou. Nicméně existujevelmi málo nedestruktivních technik, které dokáží analyzovat a s vysokým rozlišením zobrazitpovrch vzorku s jehovnitřní strukturu, nebo jeho pórovitost a vnitřní 3D propojení.RTG počítačová tomografie (X-ray CT)Rentgenové paprsky (RTG, X-ray) naopak mají tuvýhodu, že pouze slabě interagují s hmotou a pronikajíhluboko do materiálů - ať už jsou to plynné,tekuté nebo pevné neprůhledné materiály. Vědaa výzkum využívají již dlouho RTG paprsky pro nedestruktivnítestování, zatímco v lékařské komunitěbyly od roku 1960 úspěšně nasazeny počítačovétomografy (CT – computed tomography scanners).Lékařské CT může poskytnout rozlišení v mm nebosub-mm měřítku. Konvenční mikro CT má rozlišeníod desítek mikronů do několika mikronů a otevírátak řadu výzkumných aplikací v bio-medicíně, polovodičovémprůmyslu, analýze materiálů nebogeologickém výzkumu.Omezení spojená s rozlišeníma kontrastemNicméně pro řadu nových aplikací, jako je tkáňovéinženýrství, výzkum alternativních zdrojů energie(např. palivové články), pokročilé kompozitní materiály,MEMS, polovodiče a nanotechnologie,konvenční CT postrádají potřebnou rozlišovacíschopnost pro vizualizaci struktur nebo defektů,které jsou v řádech mikronů nebo méně. Navícmnoho biologických materiálů, polymerů a kompozitůmá velmi nízkou absorpci v RTG oblastia proto je zobrazovací kontrast pro tyto materiályvelmi nízký dokonce i při nízkém rozlišení.Nové mikro a nano CT aplikaceS potěšením můžeme představit novou řadu mikroa nano CT systémů od firmy Xradia Inc., které zaplňujímezeru v oblasti kontrastu a rozlišení, kterýmitrpí konvenční CT systémy.Systémem VersaXRM dosahuje zobrazovacího rozlišeníaž 0,7 mikrometrů a to dokonce i v případěNavíc neexistují žádné zobrazovací metody,Nkteré by tuto technologii jednoduše zvládlypro vzorky v násobné délkové škále – odmm- po nano-měřítko.3D RTG CT snímek zakončení lidského nervuKonvenční zobrazovací metodySEM (Skenovací Elektronová Mikroskopie) a AFM(Atomic Force Microscopy) jsou příkladem povrchovýchvizualizačních nástrojů. TEM (TransmisníElektronová Mikroskopie) na druhé straně vyžadujeultratenký vzorek. Ve většině případů je nutné provéstdestruktivní přípravu průřezu vzorku pomocífyzikálního nebo chemického procesu. Tento přístupmůže být únavný a může vnést do vzorku artefakty.Optická a konfokální mikroskopie je omezenadifrakčním limitem s prostorovým rozlišením,v nejlepším případě kolem 150 nm. Zatímco elektronovámikroskopie může dosáhnout prostorovéhorozlišení v nm, nebo Å měřítku, může být přípravavzorku velmi komplikovaná a to včetně potřeby vakuovékompatibility a elektrickou vodivosti vzorku.Navíc konvenční zobrazovací metody pracují ve 2Da tak je obtížné charakterizovat funkční a strukturálnízměny materiálů a senzorů ve 3D. Taková analýzav násobném měřítku je pak naprosto nemožná.Mozková tkáň skotu – Cevní studieStudie pouzdra polovodiče – Analýza poruchybiologických a měkkých materiálů s nízkým kontrastem.Vysokého rozlišení lze dosáhnout i prorelativně velké vzorky, často aniž by bylo nutnézmenšovat rozměry vzorku. Díky fázově vylepšenéoptice je nyní také možné zobrazovat materiálys přirozeně nízkým kontrastem – např. buňky uvnitřtkáně, rozhraní a povrch kostních chrupavek bezselektivního barvení, vizualizace malých hustotníchrozdílů v polymerních kompozitech nebo rozlišenía analýza prasklin, defektů, dutin, pórů a spojnicv porézních materiálech.Pro případ nano-zobrazovaní je zde systém nano-XCT, který rozšiřuje zobrazovací možnosti až dorozlišení pod 50 nm. Toto vysoké rozlišení a kontrastotevírá zcela nové možnosti v různých výzkumnýchoblastech, od bio-medicíny až po materiálové inženýrství,zejména tam, kde je potřeba zhotovitpřesný model vzorku bez nutnosti jeho invazivnínebo destruktivní přípravy. ■ Ing. Aleš JandíkLAO – průmyslové systémy, s.r.o., www.lao.cz8/201221


Recept na úspoRunákladů? nedělejtezbRklá Rozhodnutí…Česká poboČka spoleČnosti tÜV noRD má oD letošníholéta noVého jeDnatele, kteRým se stal ing. jan WeinfuRt.ZkušebnictVí ho pRoVáZí celým DosaVaDním pRofesnímpůsobením.Chystáte ve společnosti nějaké zásadnízměny? Na co se chcete zaměřit v nadcházejícímobdobí?Naším cílem je navázat na uplynulých více jak20 úspěšných let působení zejména na českéma zahraničním trhu. Aktivity společnosti se podařilopoměrně rovnoměrně rozložit do oblasti výrobkovécertifikace, systémové certifikace a činnosti STK, kteréprovozujeme v Praze a v Karlových Varech. PortfolioIng. Jan Weinfurt, nar. 1963, absolvent pražskéVŠE, je od 1. července 2012 novým jednatelemTÜV NORD Czech. Prakticky celé jeho dosavadnípůsobení je spojeno s prací v oboru inspekčnícha certifikačních činností. Je nadšeným, leč uvážlivýmpříznivcem nových technologií, jejichž uplatňováníchce rovněž podporovat a rozvíjet v rámciaktuálních i budoucích aktivit společnosti TÜVNORD Czech, s.r.o., na českém i zahraničním trhu.služeb máme vyvážené, a i do budoucna plánujemetuto rovnováhu zachovat. Máme ale i spoustu plánů– chtěli bychom se například zaměřit na rozšířenínabízených služeb v oblasti výrobkové certifikace. Tak,jak se uplatňují nové technologie u našich klientů, rádibychom je pokryli novými službami nejen regionálně,ale i odpovídající technickou základnou. To se týkájak oblasti kvalifikace našich specialistů, tak technickéúrovně zkušebních zařízení. Mnohá zkušební zařízeníjsou poměrně velkou investicí, stejně tak i vklady dovzdělávání a kvalifikace pracovníků pro nové oblasti.Není to jednoduché, ale chtěli bychom se angažovatpři posuzování nových technologií – ať už jsou totřeba alternativní pohony nebo nová paliva.Jednou z významných součástí vašeho zaměřeníje i energetika, včetně jaderné. Atraktivnímprojektem bude nyní dostavba JE Temelín,je to šance i pro vaše uplatnění?Pro tyto činnosti jsme akreditováni jako Inspekčníorgán č. 4013, včetně jaderných zařízení, společnostíČIA, o.p.s., a jsme také Autorizovanou osobou č. 248pro posuzování shody vybraných zařízení speciál -ně navrhovaných pro jaderná zařízení společnostíÚNMZ. Naši odborní inspektoři mají zkušenostis výstavbou JE Dukovany a s první etapou výstavyJE Temelín. Proto jsme připraveni zahájit okamžitěspolupráci na těchto činnostech – dostavba JE Temelín,v okamžiku, kdy se vyjasní, jak bude tato dostavbarealizována – podle jakých předpisů, na základějakých technologií, kdo bude dodavatelem apod.V této oblasti máme i velkou podporu naší, v jadernéenergetice velmi zkušené, mateřské organizace, TÜVNORD Systems Hannover, která nás zařadila mezi třinejpodporovanější dcery v této oblasti.Na dostavbě Temelína bychom se proto samozřejměrádi podíleli i šířeji, mimo našich standartníchaktivit nabízených v této oblasti, ale je zdezatím stále mnoho otazníků.Díky zaměření vašeho portfolia se nabízí synergickýefekt jeho různých složek. Spoléhátese na vlastní síly, nebo využíváte i spolupráces dalšími, například univerzitami?To, že naše služby lze kombinovat – poskytujemeslužby takzvaně z jedné ruky, je jednou z našichvelkých výhod. O klienty se staráme jak na polisystémové, tak výrobkové certifikace. Dalším důležitýmaspektem je regionální struktura, jelikož mámerozložené kanceláře co nejblíže klientům – v Děčíně,Plzni, Brně, Ostravě, Hradci Králové a v Praze.Na českém trhu existují kvalitní subjekty, kterédoplňují naše služby, např. v oblasti nedestruktivníhozkoušení spolupracujeme s několika školicímia zkušebními středisky, které připravují adepty propersonální certifikaci NDT podle evropských norem.Naše společnost využívá také vlastní školicí kapacity,které realizujeme jak v oblasti svařování, taki v dalších oblastech výrobkové certifikace s cílemnabídky komplexních služeb. Komplexnost a balíčkyslužeb na míru jsou pilíře naší společnosti a na tombudeme stavět i do budoucna.Komplikované je však získávání nových expertů přistruktuře dnešního odborného školství, včetně univerzitního.Osvědčilo se nám, že si své odborníkyvychováváme sami. Potřebujeme zejména takové,kteří už mají za sebou nějakou praxi, a ty potomspecializujeme do jednotlivých oborů. Ať už jsouto obory, v nichž prověřujeme funkčnost systémůmanagementu, včetně těch nejnáročnějších, jako jeautomobilový průmysl, výroba kolejových vozidel,potravinářský průmysl, nebo v těchto oborech působínaši odborní inspektoři – vyhrazená technická zařízení,svařování, ASME. Oblastí je více - víme, jaké personálníobsazení v nich potřebujeme a vynakládáme pro tonemalé prostředky, ale není jiná cesta než investovata systematicky pracovat s inspektory a auditory.Certifikace je pro mnoho firem a činností dnesv podstatě nutností. Ale chodí zájemci spíše zavámi, nebo se je snažíte sami aktivně získávat?Na přelomu tisíciletí došlo k dramatickým změnámna trhu. Ke sklonku devadesátých let jsme si mohli,zjednodušeně řečeno, dovolit žít z klientů, které jsmezískali na začátku našeho působení v tomto regionu,nebo z těch, kteří přišli „k TÜVu“. Po roce 2000 a několikanepříznivých obdobích, kterými si evropský průmyslprošel, ale už nemůžeme čekat totéž. Postupně jsmesi vybudovali několik kanálů, jimiž získáváme klientelu.Jelikož neprodáváme spotřební zboží, ale know-how,je segment našich příjemců dobře známý. Oslovujemeje formou technických seminářů, technické pomoci– od samého začátku při formulaci obchodních podmínekdodávky, při konstrukčních činnostech, přivývoji nových výrobků, zde všude nabízíme synergiínašich služeb. Chceme i nadále preferovat aktivní propagacinašich služeb, důsledně dbát na profesionalitua kvalitu naší práce, přinášet našim zákazníkům vždypřidanou hodnotu k tomu, co jim nabízíme.Co obnáší samotná certifikace?Ať už jde o certifikaci služby, výrobku nebo jehotechnických parametrů, je to kontrola nezávislouinspekční autoritou, zda posuzovaný předmět a jehovlastnosti (může to být např. i systém řízení) odpovídajíjeho definici v technických standardech. Faktickyto znamená soulad mezi požadavky standardu a konkrétnímpožadavkem zákazníka na daný výrobek.Náš odborný tým pravidelně sleduje aktuální vývojtěchto standardů a naši odborní garanti se pravidelněúčastní jednání v technických normalizačníchkomisích a podílí se na úpravách a aktualizacíchtěchto technických norem. Tak můžeme zákazníkůmnabídnout i výklad a požadavky těchto standardůvčetně jejich aktualizace připravovaného návrhu.Jak ale zájemce o certifikaci, navíc „masírovaný“reklamou pozná, která certifikační společnostje ta správná, která to s ním myslí dobře?V dnešní době působí na trhu množství subjektůzabývajících se certifikací a na první pohled možnánení snadné se v nabídce orientovat. Razíme velmijednoduchou zásadu: jeden odborník vyslaný k potenciálnímuklientovi vypoví o dodavateli službyvíce než tisíce slov a slibů v korespondenci. Poněkolika větách už víte, na čem jste. To je jednaz věcí, kde jsem velkým optimistou, pokud jdeo naše know-how, na něž jsme náležitě hrdí. I tam,kde bojujeme s cenou nebo se snažíme klientovinabídnout nějakou novou službu, je v okamžiku,kdy nás reprezentuje odborník, hned jasné, co jespolečnost opravdu schopna nabídnout. ■22 8/2012


Vážení kolegové, uchazeči o certifikaci NDTrádi bychom Vás informovali, že jsme rozšířili nabídku našich služebv oblasti certifi kace NDT personálu o další školicí a zkušební středisko.Pokud úspěšně absolvujete školení a zkoušky u některého z níže uvedených středisek,můžete získat mezinárodně uznávaný certifi kát, vystavenýCertifikačním orgánem pro certifikaci osob č. 3197 TÜV NORD Czech, s.r.o.Schválená školicí a zkušební střediskaPTS Josef Solnař, s.r.o.,Adresa: U Hrůbků 170/18, 709 00 Ostrava-Nová VesMetody: RT, UT, MT, PT, VT, AT, ETStupně: 1 a 2Specifi cké činnosti: VTP, UTT, ETT, ZMJ, ZMSA T G s.r.o.Adresa: Beranových 65, 199 02 Praha 9-LetňanyMetody: RT, UT, MT, PT, VT, ET, LTStupně: 1, 2 a 3Specifi cké činnosti: VTP, UTTTESTIMA, spol. s r. o.Adresa: Křovinovo náměstí 8/10, Praha 9-Horní PočerniceMetody: UTStupně: 1, 2 a 3Pro získání dalších informací se můžete obrátit na kontaktního pracovníka:TÜV NORD Czech, s.r.o., Pod Hájkem 406/1, 180 00 Praha 8Zdeňka Hrazdílková, tel.: +420 296 587 231, mobil: +420 606 690 199e-mail: hrazdilkova@tuev-nord.czTěšíme se na spolupráci s Vámi!


ověřování kvality různýchmateriálů v laboratoříchLaboratoře a zkušebny tÜV norD CzeCh, s.r.o., poskytují možnostefektiVního oVěření kVaLity Ve VšeCh obLasteCh, kDe jsouVyžaDoVány nejen neDestruktiVní, aLe i DestruktiVní zkoušky.naši speCiaListé s DLouhoLetými zkušenostmi přispíVají k VysoCeoDbornému posouzení různýCh materiáLů i k VyhoDnoCenínejrůznějšíCh probLémů a tím šetří čas i finanCe zákazníků.Metalografická laboratořMetalografie je experimentální metodapoužívaná ke zjišťování strukturmateriálů a jejich změn, na jejichž základělze určit historii materiálů i předpovědětjejich chování v budoucnu.Těchto možností lze využít ke sledovánítechnologických postupů, kezjišťování vad materiálů, ke sledováníprůběhu procesů i ke zjišťování příčinselhání jak materiálů, tak samotnýchprocesů. Nemusí se přitom jednat vždyjen o kovové materiály. Pokud existujívýrobní problémy nebo uživatelsképotíže, metalografie může přispět významnouměrou k jejich řešení.Laboratoř energetickéchemieVyrábíte pelety a brikety z biomasynebo dřevní štěpku a nejste si jisti, zdavaše výrobky splňují parametry, kterévyžaduje platná legislativa?Obraťte se na naši laboratoř, kde vámstanovíme obsah vody a popela, výhřevnosta další potřebné parametry, kteréurčitě uplatníte při vašem obchodnímpodnikání v oblasti spalování biomasy.Informace o vlastnostech paliv (černéa hnědé uhlí, tuhá biopaliva, tuháalternativní paliva a kapalná paliva)a vzniklých popelovin jsou dále důležiténejen pro konstrukční řešeníspalovacích zařízení, ale i pro dalšíoptimalizaci provozu daného zařízení.mechanický trhací stroj univerzálníVzorek po roztržení při tahové zkoušce betonářské výztužeNa základě poptávky vám rádi pomůžemevyřešit vaše problémy.Laboratoř analytickéchemiePotřebujete znát chemické složení materiálu?Nejde vám pozinkovat plech?Ohýbají se nebo praskají vám trubky?Chcete vyrábět nějakou součástku,máte materiál, ale nevíte, jaké má chemickésložení a zda bude vyhovovat?Nevěříte certifikátu o chemickém složeník zakoupenému výrobku? Potřebujetezjistit, jestli máte platinové,zlaté nebo jen železné víčko? Vykopalijste starý poklad? Rýžujete zlato? Dělajívám těžkou hlavu těžké kovy? Mátespeciální požadavek na analýzu prvků?Na všechny tyto otázky najdete odpověďv naší laboratoři analytické chemie.Ochotně poradíme, provedemechemický rozbor, určíme materiál,ověříme certifikát.Odmítli vás jinde? Obraťte se na nás!Vyjdeme vám vstříc i se speciálnímipožadavky.Mechanická zkušebnaV mechanické zkušebně provádímevětšinu známých mechanickýchzkoušek na kovových materiálech.Dále svary plastů a pevnost tkanýchpopruhů. Protože většina našich univerzálníchstrojů je řízena počítačem,můžeme po domluvě naprogramovati nestandardní zkoušky, napříkladcharakteristiky pružin jak na tah, tak natlak a další méně známé zkoušky. Jsmeschopni vyrobit i přípravky, napříkladna zkoušky pevnosti výrobků různýchneobvyklých tvarů, jako jsou háčky,kroužky, karabiny, obrtlíky atd. ■TÜV NORD Czech, s.r.o.,Laboratoře a zkušebnyRNDr. Alice KotlánováOlomoucká 7/9, 656 66 Brnotel.: +420 545 110 120, 545 210 625mobil: +420 724 355 718fax.: +420 545 211 709e-mail: kotlanova@tuev-nord.czwww.tuev-nord.czDřevní pelety pro vytápění v kotlech pro maloodběrateleVzorky po provedených mechanických zkouškách24 8/2012


SeminářASME Boiler and Pressure Vessel CodeNávrh, výroba a zkoušení tlakových zařízení dle ASME B&PV CodeTÜV NORD Czech, s.r.o. ve spolupráci se sesterskou společností ONE/TÜV/BVVás srdečně zve na odborný seminář konanýdne 16.10.2012v kongresovém centru hotelu Myslivna v BrněNad Pisárkami 1, 623 00 BrnoSeminář je určen pro pracovníky v oblasti návrhu, výroby a zkoušení tlakových zařízeníPro zaslání přihlášky, programu a dalších informací kontaktujte, prosím, níže uvedenéhopracovníka naší pražské kanceláře:Zdeňka HrazdílkováPod Hájkem 406/1, Praha 8tel.: 296 587 231mobil: 606 690 199e-mail: hrazdilkova@tuev-nord.czinformace naleznete též na www.tuev-nord.czTěšíme se na setkání s Vámi!


Téma: MSV Brno 2012MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH 2012NÁVRAT VYSTAVOVATELŮV DNECH 10.–14. ZÁŘÍ SE – JIŽ PO ČTYŘIAPADESÁTÉ – OTEVŘOUBRÁNY BRNĚNSKÉHO VELETRŽNÍHO AREÁLU, ABY PŘIVÍTALY ŠPIČKUVE STROJÍRENSKÉM PRŮMYSLU A NAVAZUJÍCÍCH OBORECH, A TAKÉDESETITISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ, KTEŘÍ SE TAK JAKO KAŽDÝ PODZIM, JIŽTRADIČNĚ SJEDOU DO MORAVSKÉ METROPOLE NA VRCHOLNOUUDÁLOST VÝSTAVNÍ SEZÓNY: MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝVELETRH, JEHOŽ PARTNERSKOU ZEMÍ JE LETOS INDIE.Nejvýznamnějšího průmyslového veletrhu vestřední Evropě, se každoročně účastní více než1500 vystavovatelů (loni téměř 1600) a 80 000návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35 % vystavovatelůa zhruba desetina návštěvníků. Jak zdůrazňujíorganizátoři, návštěvnost je tradičně vysoce odborná,přes 70 % návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích,třetina patří k vrcholovému managementu.Ani letošní ročník by neměl být výjimkou.Letos navíc souběžně s MSV 2012 proběhneprestižní mezinárodní veletrh obráběcí a tvářecítechniky IMT a technologické veletrhy Fond-ex,Welding, Plastex a Profintech spolu s veletrhemosobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovníhoprostředí Interprotec. Tedy skutečně reprezentativnípřehlídka stěžejních průmyslových oborů zaměřenýchnejen na strojírenství, ale i souvisejícíchprocesy a technologie.Sestava přihlášených vystavovatelů ukazuje, že sena brněnské výstaviště vrací i firmy, které z různýchdůvodů vynechaly poslední ročník či ročníky. Tatoskutečnost je pozitivní zejména proto, že nejde jeno návrat vystavovatelů z jedné nomenklatury, aletento trend lze pozorovat průřezově napříč všemiobory všech pořádaných veletrhů. Zastoupenyjsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnickéhoprůmyslu a součástí veletrhu jetradičně rovněž špičkový doprovodný programodborných konferencí, seminářů a workshopů naaktuální technická, obchodní a ekonomická témata.Automatizace a řídicí a měřicítechnikaHlavním, zvýrazněným tématem MSV 2012 je předevšímprůřezový projekt průmyslová automatizace,prezentace měřicí, řídicí, automatizační a regulačnítechniky zahrnující všechny obory veletrhu. Oborelektronika, automatizace a měřicí technika je poobráběcí technice a materiálech a komponentechve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovanýmcelkem MSV. Přihlášeni jsou už všichnivýznamní vystavovatelé, jako Mitutoyo Česko, OlympusCzech Group, Siemens, UNIS, KUKA RoboterCEE Gmbh a další. V oboru Materiály a komponentyjsou přihlášeni např. Arcelor Mittal, Vítkovice, UnionOcel, Lenze, ZKL, NORD Poháněcí technika, Wikov,TOS Znojmo a další. Mezi nové firmy, které si vybralyMSV pro prezentaci svých výrobků patří mj. PROMETI v tomto roce se koná v rámci veletrhu soutěžZlatá medaile MSV 2012, jejímiž vyhlašovatelijsou Svaz průmyslu a dopravy a Vysoké učenítechnické. Soutěž již nevychází z oborovéhočlenění veletrhu, ale budou oceněny inovativníexponáty, které vyhodnotí mezinárodní hodnotitelskákomise jako nejlepší.Group či Dillinger Hütte. Po 10 letech se vrací na MSVv oboru energetika také firma Eaton Elektrotechnika.Zvýšený zájem vystavovatelů ve srovnání s předchozímročníkem zaznamenali organizátoři také v hydraulicea pneumatice. Prezentovat se budou např.Bosch Rexroth, CHARVÁT Group, IMI International– NORGREN, STASTO Automation a další významnéfirmy. I přesto, že se letos nekoná veletrh Transporta logistika, nové firmy registrují organizátoři takév oboru doprava, manipulace, průmyslové balenía logistika. Po 7 letech se vrací např. firma ExpressoDeutschland, k největším expozicím bude patřitstánek společnosti Kredit a pojezdová kola z Hong--Kongu představí International Hardwares Trading Co.IMT a PLASTEX: silný tandemdoprovázející MSVMezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMTobsadí kvůli enormnímu zájmu vystavovatelů kromětradičních pavilonů P a B také pavilon F. Už v létě bylypřihlášeny prakticky všechny významné firmy oboru,např. TAJMAC-ZPS, Kovosvit MAS, TOS Varnsdorf, Alfleth,Trumpf a mnohé další. Na brněnské výstavištěse vrací také Erwin Junker, MAKINO, TOSHULIN, po8 letech bude opět vystavovat společnost PRAMETTOOLS či Tungaloy anebo BLASER SWISSLUBE.Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitůPLASTEX se na brněnském výstavišti koná počtyřech letech, i když mívá běžně rovněž dvouletýcyklus, ovšem v roce 2010 se nekonal, vzhledemk tomu, že jeho termín kolidoval se světovouveletržní jedničkou K Düsseldorf. Nicméněhojná účast vystavovatelů na letošním ročníkupotvrzuje, že v ČR je plastikářský a gumárenskýprůmysl dobře etablován. Ke klíčovým odběratelůmzpracovatelů plastů patří zejména automobilový,elektrotechnický a obalový průmysl.Zájem o stroje a výrobní zařízení, často šité přímona míru zvolené technologii nebo konkrétní zakázce,je vysoký. A právě tuto cílovou zákaznickouskupinu chce oslovit Mezinárodní veletrh plastů,pryže a kompozitů PLASTEX, jako hlavní událostoboru v ČR. Posledního ročníku se v roce 2008účastnilo 196 firem z 21 zemí a téměř polovinavystavovatelů prezentovala stroje a zařízení prozpracování plastů a pryží. Ani letos si ho nenechalaujít žádná z významných plastikářských firem. Naseznamu expozic nechybí jména jako Arburg,Engel, Kuboušek, Luger či Wittmann Battenfelda přibyli také noví vystavovatelé – HAHN Automation,Istrex Oil, Polytex Composite, Institut protestování a certifikaci a další, takže organizátořievidují oproti poslednímu ročníku zhruba 15%nárůst pronajaté výstavní plochy.Veletrhy s aureolou plamenů a jiskerV rámci tradičního dvouletého cyklu se letos vracísouběžně s MSV na brněnské výstaviště rovněž trojlístekveletrhů FOND-EX, PROFINTECH a WELDING.Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX se odsvého počátku v roce 1972 vypracoval na třetínejvětší specializovaný slévárenský veletrh nasvětě a jedničku v oboru ve střední Evropě. Je jednoznačněnejvýznamnější odbornou akcí tohotozaměření v regionu, kam si zástupci sléváren a modelárenpřijíždějí prohlédnout nové stroje a zařízenía seznámit se s progresivními technologiemia materiály. Na předcházejícím ročníku veletrhu sepředstavilo 93 firem z 10 zemí a podíl zahraničníchvystavovatelů dosáhl 28 %. Mezi největší vystavovatelebude patřit např. Hüttenes-Albertus CZ, ASKChemicals Czech, ŠEBESTA-služby slévárnám a další.Obdobná charakteristika platí i o souběžném mezinárodnímveletrhu svařovací techniky WELDING,který má ještě o tři roky delší historii – na brněnskémvýstavišti se koná již od roku 1969. Více než třetinavystavovatelů se prezentuje v segmentu strojea zařízení pro svařování a navařování plamenem,řezání kyslíkem a elektrickým obloukem. Početnézastoupení firem mají i přídavné a pomocné materiály,prvky, stroje a zařízení pro ostatní svařovánía manipulační a automatizační prostředky. Svénovinky a služby zde představí např. firmy FRONIUS,AIR LIQUIDE, CLOOS, AIR PRODUCTS, apod. SpolečnostESAB si dokonce vybrala brněnský veletrhjako jediný, na kterém se bude letos prezentovat.Tyto dvě prestižní přehlídky doplňuje Mezinárodníveletrh technologií pro povrchové úpravy PRO-FINTECH, na němž se budou prezentovat rovněžlídři v oboru jako např. Rösler OberflächentechnikGmbH, Surfin a další. ■/bvv/26 8/2012


Téma: MSV Brno 2012Obrábění titanOvých dílůSpolečnost Iscar představila poslední červnový týden na webovém portálu StreamTech.tvnovinky ze svého portfolia. Izraelský výrobce se řadí ke světové špičce v oblasti vývoje a výrobyobráběcích nástrojů pro nejrůznější průmyslová odvětví. Mezi oblasti, na něž se firmavýrazně zaměřuje v poslední době, patří obrábění titanu.Titanové prvky nacházejí v současné době díkysvým vlastnostem uplatnění v řadě oblastí, např.v medicínských aplikacích, nebo v leteckém a kosmickémprůmyslu. Jejich obrábění patří však k poměrněnáročným procesům vyžadujícím špičkovénástroje. To s sebou přináší potřebu řešit inovativnízpůsoby technologie obrábění nových materiálůa vyřešení uspokojivé produktivity, přesnosti výrobníchtolerancí a spolehlivosti procesů při výrobětakového charakteru. Firma Iscar se tímto vývojemzabývá a přináší na trh některé typy nástrojů proaplikace soustružení, frézování i vrtání, vyzbrojenénovými jakostmi karbidů, geometrií břitů a speciálnímiutvařeči.Atraktivní materiál s problematickýmzpracovánímK vlastnostem, které činí titan atraktivním pro konstruktérypatří zejména výjimečné mechanickévlastnosti, vysoká pevnost v poměru k měrné hmotnosti,chemická odolnost a odolnost proti korozia malá tepelná roztažnost. Ty se uplatňují i v podoběslitin s obsahem titanu. V leteckém průmyslu jenejpoužívanější titan 6AL-4V.Slitiny titanu však mají kromě svých pozoruhodnýchmechanických a chemických vlastností i svénectnosti. Zjednodušeně řečeno, chovají se jakošpatně obrobitelné nerez oceli, ale s ještě většíhouževnatostí. Protože titan na rozdíl od ocelis karbidy chemicky nereaguje, nástroje pro jehoobrábění není většinou potřeba povlakovat a nanástroji lze zachovat ostrou řeznou hranu (pro povlakováníse doporučuje použít metodu PVD, kterázachovává ostřejší hranu než CVD), nicméně titana jeho slitiny vykazují více problematický průběhobrábění. Při jejich obrábění vznikají podstatněvětší řezné síly než při odpovídající aplikaci obráběníocelí ekvivalentní tvrdosti. Navíc patří titanmezi tzv. zpevňující materiály, což znamená, žepovrchová vrstva obrobené části vykazuje většítvrdost než původní materiál. Při jeho opracováníje proto potřeba používat pozitivnější geometriinež při obrábění ocelí. Vyšší řezný odpor znamenátaké podstatně vyšší tepelné namáhání nástrojea v důsledku nižší tepelné vodivosti titanu si i samotnétřísky déle udržují teplo a tím je nástrojještě více namáhán.Při delší době nástroje v záběru se generuje vysokáteplota, a vzhledem k vysokým řezným siláma teplotě dochází ke kráterovým výmolům podélbřitu, vylamování, a tím k rychlému opotřebenínástroje. Jak břit vniká do materiálu, řezné tlakypulzují a břit opouští řeznou zónu, což může véstk rezonanci a vibracím. Hrozí riziko přeobrobeníjiž oddělené třísky. Problém s přehříváním nástrojea špatným odvodem třísek vedou k nutnostisnížení řezných parametrů a tím prudce klesáproduktivita.Podstatně vyšší modul elastičnosti titanu v porovnánís ocelí v kombinaci s vyšším řezným odporemtaké zvyšuje nežádoucí vlastnost, kdy docházík odtlačování obrobku od nástroje a tenkostěnnéprofily mají při obrábění tendenci se bortit a vibrovat,což se může odrazit v rozměrové přesnostia obecně přináší problémy při obrábění, a kladevysoké nároky na nástroje. Klíčem k řešení situaceje absolutně tuhý stroj, co možná nejpevnějšíupnutí obrobku a optimálně pozitivní geometrieřezného nástroje.vždy jen malá část nástroje a tím vzniká dostatekmísta pro odchod třísek a podstatně se snižujetaké tepelné namáhání nástroje. Při trochoidnímfrézování se používá vždy menší nástroj než je předepsanášířka drážky, takže jedním nástrojem lzevyrábět různé šířky drážek. Vzhledem k menšímradiálním silám při použití této metody lze použítfrézy s větším počtem zubů a tím dosáhnout vyššíminutový posuv.Praktické výsledky při použití nástroje CHATTERFREEukazují, že trochoidní frézování umožňuje výraznězvýšit produktivitu a snížit náklady. V běžné praxi přiobrábění drážky do plna činí posuv 20 % běžnéhoposuvu při bočním frézování. Trochoidní frézovánídrážky umožní použít posuv až 80 % běžného bočníhofrézování. Iscar doporučuje pro tento způsobpoužívat sousledné frézování a nabízí i nástrojevhodné pro tuto technologii:Jde o stopkové frézy CHATTERFREE nebo nástrojeřady HELIDO, HELIMILL s výměnnými destičkami.Monolitní karbidové frézy CHATTERFREE s variabilnízubovou roztečí, které jsou s ohledem na svojikonstrukci výhodným nástrojem pro zhotovovánídrážek a kapes (nejen) trochoidním způsobemfrézování. Nástroje vynikají vysokým stupněmodolnosti vůči vibracím a dlouhou životností.Řešení nabízí trochoidní obráběníOsvědčeným způsobem, jak na efektivní obráběnítitanu, je podle expertů firmy Iscar trochoidní, nebolispirálovité frézování. Použitím tohoto způsobu frézovánídrážek monolitní karbidovou frézou či čelníválcovou frézou s výměnnými břitovými destičkamilze většinu zmiňovaných negativních vlivů eliminovat.Při trochoidním frézování je dráha nástrojeprogramována v kruhových drahách s přísuvemvpřed do záběru s každým cyklem. Průměr nástrojeje menší než nominální šířka drážky. V záběru jeČtyř a 5břitými frézami lze na strojích s ISO40/BT40 drážkovat bez problému do hloubky 2×D doplna. Jakost karbidu IC900 s povlakem PVD TiAlNzaručuje dokonalou kombinaci mechanickýchvlastností pro tento způsob frézování. Alternativnízpůsob této aplikace lze provádět čelními válcovýmifrézami s vyměnitelnými destičkami, kdenavíc díky řezné hraně rozdělené do segmentůz jednotlivých destiček dochází k nižšímu přenosutepla do nástroje.Vzhledem k tomu, že donedávna měly některé konvenčníprogramovací softwary dosud s trochoidnímfrézováním problém a programátor musel v takovýchpřípadech manuálně programovat kompletnícestu nástroje (program se nedá vizuálně zkontrolovatjinak než při běhu na stroji), byl zatím tentozpůsob málo používán. Vývojáři CAM softwaru všakjiž pro zkrácení a zjednodušení tohoto procesupřidali trochoidní frézování jako jednu ze sekcíCNC programování. Tak lze nyní už celý programi graficky předem simulovat a zkontrolovat. ■www.iscar.cz8/201227


Téma: MSV Brno 2012Jak pomáhá centrální mazánísnižovat náklady?Hledáte nové možnosti snižování provozních nákladů ve výrobě ? Nahraďte u svých zařízeníruční mazání centrálním mazacím systémem. Významným dodavatelem centrálních mazacíchsystémů v ČR a SR je odštěpný závod CEMATECH společnosti HENNLICH.Je prokázáno, že ložiska strojů osazených centrálnímmazáním mají delší životnost než ta, která jsou mazánaklasicky ručně. Je to způsobeno tím, že při použitícentrálního mazání je mazivo do ložisek dodávánov malých dávkách ve velmi krátkých časových intervalech,za provozu stroje. Je v nich tak stále optimálnímnožství maziva a jsou z něj lépe vytěsňovány nečistoty.Odpadá také selhání lidského faktoru, což je bohuželu ručního mazání poměrně častý průvodní jev.Prostředky vynaložené na centrální mazání se provozovateliběhem velmi krátké doby vrátí, neboťušetří na náhradních dílech, na opravách a prostojíchs nimi spojených, na pracovních silách, snížíse spotřeba maziva a dochází také k výraznémuzvýšení komfortu práce.CEMATECH poskytuje v oblasti centrálního mazáníkomplexní služby – od technického poradenstvía návrhu systému přes dodávku komponentů, montáža uvedení do provozu až po servis a dodávkunáhradních dílů. K dispozici máme komponentovouzákladnu a know-how největšího světovéhovýrobce komponentů centrálního mazání: americko-německéfirmy LINCOLN.Na svém kontě má firma tisíce realizovaných systémůcentrálního mazání, klienty jsou firmy působící téměřve všech odvětvích průmyslu. Portfolio produktů a služebdoplňují dodávky komponentů mazací a garážovétechniky. ■ Více na www.hennlich.cz/cematech.Bezdrátové standardypro průmyslové aplikacePortfolio průmyslových produktů společnosti steute se neustále inovuje a rozšiřuje. Jde o dalšírozšíření nabídky bezdrátových spínačů, jejich modularitě a větší flexibilitě, které posouvajístandardy automatizace.Německá společnost steute, kterou zastupuje načeském trhu brněnská firma Rem-Technik, přicházís novým bezdrátovým standardem, který nabízídelší dosah bezdrátového spojení, až 700 m vevenkovním prostředí bez nutnosti zdroje energie.Bezdrátový přenos využívá protokol EnOcean vevlnovém pásmu 868 MHz.K dispozici jsou dvě varianty bezdrátových spínačů.Jde o bezbateriová (LR) a bateriová (ULR)zařízení. LR vytvoří dostatek energie nejen propřenos bezdrátového signálu, ale také pro příjempotvrzujícího signálu od příjemce. V ULR zařízenízajišťuje baterie obousměrnou komunikaci. Maláspotřeba energie u těchto bezdrátových prvkůumožňuje, v závislosti na konkrétní aplikaci, prodlouženíživotnosti baterie na několik let.Nové bezdrátové jednotky jsou použity u řadypolohových spínačů RF 95, která se tak rozrostlao dvě další provedení spínačů lišícími se různýmidosahy. Spínač s krátkou anténou ve tvaru “rybíploutve” lze použít pro aplikace s dosahem do500 m. Druhá varianta s dlouhou anténou umožňujevelmi dlouhý dosah až 800 m ve venkovnímprostředí.Bateriové a bezbateriové varianty mohou být kombinoványs různými dosahy podle přání zákazníka.Výhledově firma připravuje další typy spínačů vybavenérádiovým přenosem. ■/pk/8/201229


Téma: MSV Brno 2012Spolehlivé technologiešroubových kompreSorůSe vStřikem olejeSpolečnoSt AtlAS CopCo uvedlA nA trh řAdu šroubovýChkompreSorů GA Se vStřikem oleje o výkonu 30 Až 90 kW,jejiChž deSiGn přináší výrAzné zlepšení z hlediSkAudržitelnoSti A zároveň nAvýšení výkonu Až o 10 %,A tAké doplnění řAdy GX Se vStřikem oleje o výkonu 7 kW.Ve své třídě nejlepší výkonkompresorů GAMotory s řízenými otáčkami (VSD) jednotek GA37–90 VSD poskytují v průměru 35 % úspory energiía zároveň eliminují chod kompresoru naprázdno.Modely GA 30+ až 75+ s prémiovou efektivitouposkytují nejlepší účinnost a nejlepší výkonnost(FAD) ve své třídě. Trvale spolehlivá dodávka stlačenéhovzduchu doplňuje charakter řady GA 37–90.Vývojáři Atlas Copco zlepšili výkon zlepšenímhlavních komponent kompresoru. Bylo vylepšenéchlazení, které má vliv jak na výkon, tak takéna lepší možnosti servisu. Díky lepšímu rozloženíkomponent ve skříni došlo ke snížení teplot na výstupuelementu o 10 °C. Všechny řady dostaly velmiúčinné motory IE3/NEMA a šroubové elementy.Speciální motor s řízenými otáčkami (VSD) přizpůsobujevýkon kompresoru aktuální poptávce.Kompresor tak dosahuje v průměru 35% úsporyenergií a snižuje náklady po dobu životnosti ažo 22 %. Další výhody technologie VSD zahrnujínulovou dobu chodu kompresoru v odlehčenémstavu, žádné ztráty vznikající odtlakováním separátoru,integrované ovládací prvky kompresorua spouštění systému pod tlakem. Technologie VSDsnižuje nejen spotřebu energie, ale zároveň nabízív oboru vůbec nejlepší provozní rozsah.Integrovaná sušička jednotek GA využívá ekologickéchladivo R410A, které nemá negativní vlivna ozonovou vrstvu. Toto chladicí médium rovněžsnižuje spotřebu sušičky o 50 %. Doplňkovouintegrovanou sušičku lze doinstalovat do všechvýkonnostních modelů.Vlastní řídicí jednotka kompresorů Elektronikonposkytuje rozšířené, spolehlivé a trvalé monitorovánívýkonu kompresoru. Monitorování systémus prognózami přispívá spolu se snadno přístupnýmikomponenty ke snadnému provádění servisníchprací, snižuje potřebu údržby a prodlužuje dobuprovozuschopnosti kompresoru.GA rovněž představuje systém Workplace Air System,který lze jednoduše integrovat kamkoli v rámciprovozu, a to i do blízkosti samotné aplikace – tomupřispívají nízké emise hluku. Díky integrovanémuřešení úpravy kondenzátu jednotek GA mohou společnostis certifikací ISO 14001 bezpečně likvidovatkondenzát kompresoru do kanalizace.Skříň modelu GA je nejen chladnější, ale díky přetlakuv rozvaděči nasává rovněž méně vodivého prachu.To dále prodlužuje životnost elektrických součástí.Spolehlivá technologie řady GXza příznivou cenuOsvědčená šroubová technologie pro každou dílnuJako doplnění řady šroubových kompresorů sevstřikem oleje GX 2–5 kW představuje tento 7kWkompresor GX 7 spolehlivý a cenově konkurenčníkompresor pro evropský a americký trh. Je ideálnípro malé provozy a jeho cena zpřístupňuje šroubovoutechnologií se vstřikem oleje.GX 7 disponuje výkonem 14 litrů za sekundu připrovozním tlaku 10 bar. Tento 7,5kW (10hp) šroubovýkompresor se vstřikem oleje byl velmi žádána představuje tak cenné doplnění stávající řadykompresorů GX 2–5.Nový model nabízí uživatelům s nízkou poptávkoupo stlačeném vzduchu spolehlivost šroubovéjednotky se vstřikem oleje, nízkou energetickouspotřebu a malé rozměry. Zejména při srovnánís pístovými kompresory nabízí model GX vyššíefektivitu s mnohem nižšími emisemi hluku. KompresoryGX 7 jsou navíc vybaveny regulací zatíženo/odlehčeno, která je mnohem efektivnější než běžnýzpůsob regulace v podobě start/stop.Kompaktní provedení jednotek GX umožňuje snadnouinstalaci do provozu. Kompresory vypouštíchladicí vzduch v horní části, což umožňuje instalacike zdi či do rohu. Nabízen je v provedení s montážína vzdušník či podlahu. I doplňková integrovaná sušičkašetří prostorem, což ocení zejména malé dílnydíky úspoře za instalační práce a související náklady.Dvě varianty GX 7Nový model GX přichází ve dvojím provedení s výkonem7 kW vhodném pro rozličné aplikace. ŘadaGX 7–11 nabízí vyšší průtok (16 až 27 l/s), variantyrůzných tlaků (7, 8,5, 10 a 13 bar) a řídicí systém Elektronikon.To činí z této rozšířené řady šroubovýchkompresorů se vstřikem oleje ideální řešení pro aplikacevyžadující vyšší průtok a delší provozní cykly. Díkykompaktnímu provedení, regulaci zatíženo/odlehčenoa osvědčenému šroubovému elementu se vstřikemoleje přináší nový model GX úsporné a spolehlivé řešenístlačeného vzduchu pro malé provozy a dílny. ■30 8/2012


Téma: MSV Brno 2012HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍCENTRA HMC Z PORTFOLIAKOVOSVIT MASJIŽ PŘED VÍCE JAK ČTYŘMI ROKY UVEDL NA TRH KOVOSVIT MASDVOUPALETOVÉ HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM HMC. TYTOSTROJE JSOU DODÁVÁNY NA TRH VE SPOLUPRÁCIS MIMOEVROPSKÝM DODAVATELEM VE DVOU VELIKOSTECH PALETY– 500X500 MM A 630X630 MM. SPOLUPRÁCE OBOU VÝROBNÍCHFIREM Z ČECH A TAIWANU SPOČÍVÁ V KOMBINACI VYNIKAJÍCÍHOKONSTRUKČNÍHO, STROJNÍHO A ŘEMESLNÉHO PROVEDENÍ,SE ŠPIČKOVÝM KNOW-HOW V OBLASTI ELEKTRO A PLC ŘÍZENÍ.jiné stroje z nabídky společnosti se vyznačujeextrémně tuhou strukturou základu a stojanu,které tvoří odlitky z vysoce kvalitní šedé litiny. Pohyblivéčásti stroje jsou už standardně uloženyna valivých lineárních vedeních, které zajišťujívelmi dobré vlastnosti z hlediska přesnostistroje a v kombinaci s digitálními pohony lineárníchos, kuličkových šroubů s vnitřnímchlazením (opět ve standardu!) dává strojimožnost obrábění v dlouhých cyklech s maximálnímzatížením při dodržení vysoké přesnosti.Díky tomu stroj dosahuje vysokých hodnotpři pohybu rychloposuvem – až 48 m/min.Aby byla dodržena opakovaná přesnost, je strojvybaven přímým odměřováním Heidenhain vevšech lineárních osách.Výkonné průvlakové vřeteno strojes integrovaným motorem s vysokýmkrouticím momentem až420 Nm a dvojím přepínatelnýmvinutím pro rychlostní ob-rábění s maximálními otáčkami 10000 ot.min -1a pro hrubování do 3000 ot.min -1 je oběhověchlazené. Trvalý výkon motoru je 25 kW, v přetíženíje možno dosáhnout až 30 kW výkonu.Velikost kuželové dutiny vřetene je v základnímprovedení ISO 50. Automatická výměnanástrojů ze zásobníku pomocí výměnné rukyumožňuje práci v automatickém cyklu. S použitímzvláštního příslušenství stroje je umožněnonasazení produktivních nástrojů se středovýmpřívodem chladicí kapaliny. Zásobník nástrojůmá standardně 60 pozic a je možné ho rozšířitna 90 respektive 120 pozic, čas výměny nástrojetříska-tříska je 8 sekund.Otočný NC stůl (osa B) umožňuje obrábění dílcůna stroji z více stran a rozšiřuje tak produktivitumožností upnutí vícenásobných upínacích přípravků.Ve standardním provedení budestůl dodávaný jako plně řízená osa B. StrojNa trh se tak dostává stroj s výbornými technickýmiparametry a zároveň se zaručenouspolehlivostí a vysoce komfortním uživatelskýmrozhraním ve standardním provedení. Tamkde jsou obdobná provedení u konkurence zacenu příplatků, v podobě různých opcí, přicházíKovosvit za nižší cenu se standardním řešením,tedy BEZ PŘÍPLATKŮ.Horizontální obráběcí centra HMC jsou určenapro velmi přesné a rychlé obrábění skříňovýchi plochých součástí z oceli, šedé litiny, a různýchslitin. Dále jsou tyto stroje vhodné například proobrábění forem, zápustek a pro sériovou výrobudílců díky paletovému systému. Za dobu od uvedenína trh měla firma možnost řešit na těchtostrojích i poptávky z automobilového průmyslu,z oblasti výroby strojů a nástrojů.Stroj HMC vychází plně z koncepce strojů společnostiKOVOSVIT MAS, a.s., a tak jakoje dodávaný s automatickým výměníkem paletse dvěma paletami a díky robustnímu provedenía tuhému upnutí palety (hydraulické zpevňování)umožňuje obrábět dílce o velké hmotnosti(HMC 500–800 kg, HMC 630–1200 kg). Systém jemožno rozšířit až na 6 palet. Čas výměny paletyje 17 sekund. Možné jsou však i nestandardnízákaznické úpravy v oblasti rozšíření počtupalet na nekonečnou řadunebo až 180 a 240 pozicnástrojů v zásobníku.Konstrukcestrojeumožňuje snadný přístupdo pracovníhoprostoru a díky dobrémukonstrukčnímuzpracování krytovánípracovního prostoruje možno založit rozměrnýobrobek pomocíjeřábu. Stroje jsouv základním provedenívybaveny řídicím systémemFANUC 18 iMB,dále je možné dodatstroje i v provedení sesystémem HEIDEN-HAIN iTNC530. ■Ing. Martin Volný,www.kovosvit.cz8/201231


Téma: MSV Brno 2012Zbraň proti odposlouchávacím ZaříZenímPo nedávných aférách s politickými odposlechy se řada firem právem obává odposlechů ať jeto od konkurence, či vlastních zaměstnanců.Americká firma Fluke, známá v České republicehlavně praktickými termokamerami, které v ČRzastupuje společnost Ahlborn s.r.o., uvedla na trhnovou řadu termokamer s jedinečnou citlivostípro vyhledávání odposlouchávacích zařízení.Standardně zabudovaný mikrobolometrický superdetektorv termokameře umožňuje zobrazeníjakýchkoliv rozdílných teplot s citlivostí až 0,08 °C.Kamery umožňují okamžitě a detailně detekovat a zobrazitnejen úniky tepla z budov, problémy v elektrozařízeníchnebo elektrických a teplovodných rozvodech,ale díky vysoké citlivosti tak mohou odhalit i miniaturníodposlouchávací zařízení ukryté ve sluchátkách telefonů,vypínačích, zásuvkách, v klávesnicích počítačů,v nábytku, ve stropních podhledech, pod koberci,v podlahách, v čalounění nebo i profesionálně ukrytýchpod omítkou stěn, v rámech oken a pod.Všechny modely termokamer disponují velmijednoduchým uživatelským ovládáním v několikasvětových jazycích včetně češtiny. Uspořádánímenu na barevném ostrém displeji je intuitivnía pěkně přehledné. Jednoduchým úkonem lzepořídit termální snímek nebo video, ale také klasickýdigitální obraz i video. Z vlastního videozáznamu lzebuď přímo v kameře nebo na počítači vystřihnoutpožadovaný obrázek a teplotně jej vyhodnotit.Výhodou termokamer Fluke je dlouhá výdrž baterie,ovládání jednou rukou, hlasový záznamník, zabudovanýkompas, automatické i manuální ostření a velkáodolnost v terénu. Vydrží pád z výšky dvou metrů. ■Bližší informace na www.termokamery.czprůmyslové lankové spínačepro extrémní prostředíNové typy bezpečnostních lankových spínačů německé firmy steutejsou určené pro velké stroje a systémy, které pracují v extrémnímprostředí. Rozdíl mezi touto novinkou a základní verzí je ve velmirobustním kovovém krytu a efektivním těsnicím konceptem.Tělo včetně montážních šroubů je vyrobeno z nerezavějící oceli propoužití v silně korozním prostředí a odpovídá krytí IP67 nebo IP69K.Možnosti použití této řady také rozšiřuje velký teplotní rozsah od -40 °Cdo + 90 °C. Dostupná budou také provedení pro výbušné prostředí sesměsí plynu a prachu v zóně 1 a 2, 21 a 22 dle nařízení ATEX.Stop tlačítko umístěné na spínači ZS 80 umožňuje zastavit nebezpečnýpohyb. Spínač ZS 91 lze díky délce vedení 2 x 100 m použít v rozlohověvelkých nebezpečných průmyslových prostředích, jako jsou např. dopravníkovépásy v důlním průmyslu nebo při recyklaci odpadů.Nová řada lankových spínačů díky svým vlastnostem zvládne mnohoúkolů průmyslové automatizace, zejména v prostředí s extrémnímipodmínkami. ■32 8/2012


Téma: MSV Brno 2012Školicí středisko still ČRZákladním předpokladem pro bezpečný provoz manipulačního vozíku a tím i celkově vyššíefektivity jeho práce, což se díky větší bezpečnosti, efektivitě a ochraně materiálu ve skladui vozíků samotných odráží v nižších nákladech, je kvalitní vyškolení řidiče. A právě to je jednímz úkolů moderního školicího střediska, které v pražském sídle společnosti STILL funguje odpočátku loňského roku.Školicí středisko bylo zřízeno v rámci rozšiřovánínabídky služeb společnosti a jejich dalšího zdokonalovánís cílem nabídnout zákazníkům tzv. kompletníslužbu, tedy ne jen běžné základní zaškolení, kteréje obvyklou praxí. K jeho poslání patří však i celkovétrvalé zvyšování odborné kvalifikace vlastních zaměstnanců.Areál pro praktickou výukuZaostřeno na komplexní službyŠkolení patří v matrici flexibilního partnerskéhoplánu nabízeného společností STILL ČR k volitelnýmpoložkám v rámci servisní péče o zákazníky,ale představuje významnou složku v nabídceslužeb. „Nechceme být jen klasickým servisnímstřediskem, spektrum služeb je poměrně široké,od oprav a údržby manipulační technikya nabídky prodeje náhradních dílů až po službyfull service – komplexní péči o flotilu vozíků zapaušální platbu, včetně profesionálního školenípro obsluhu manipulační techniky,“ říká vedoucíškolicího střediska Tomáš Vít. „Firma vyvinula prosvé zákazníky speciální koncepci vzdělávání dleplatných předpisů, kterou provádí profesionálníškolitelé a zákazníkům a obchodním partnerůmjsme schopni poskytnout zajištění a realizaci nejrůznějšíchtypů školení. Kromě základních kurzů čiopakovacích školení pro řidiče motorových vozíkůzajišťuje středisko v rámci služeb souvisejícíchs manipulační technikou i školení pro jeřábníky,vazačské zkoušky, školení bezpečnosti práce, vypracováníbezpečnostních řádů pro sklady, požárníškolení i řadu poradenských služeb s uznávanýmvzděláváním od společnosti STILL.“Nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje nákladyna provoz manipulační techniky, je totižprávě řidič, který svým způsobem jízdy může ovlivnitřadu dalších ukazatelů od spotřeby pohonnýchhmot, přes četnost výměny opotřebitelných náhradníchdílů až po nehodovost, které se promítajído tzv. TCO (total costs of ownership) – celkovýchnákladů na provoz dodané manipulační technikypo celou dobu jejího používání. Pro jejichjednoduché ekonomické vyhodnocení sloužízákazníkům internetová aplikace „STILL Report“umožňující přístup do systému SAP s přehledněvyčíslenými náklady.Na míru zákazníkůmKvalitní školení STILL akademie jsou připravenazákazníkovi přímo na míru přesně dle jeho požadavkůa potřeb, jak po teoretické, tak i po praktickéstránce. Možné jsou i víkendové termíny, aby školenínenarušovalo běžný provoz zákazníkovy firmy.Moderní středisko nabízí k dispozici plně vybavenouučebnu a prostor pro praktickou výuku. Školenívšak mohou být prováděna profesionálnímtýmem firmy STILL ČR i přímo v areálu zákazníka,kdy je výhodou možnost přizpůsobit jej specifickýmpodmínkám provozu motorových vozíků. Jakzdůrazňuje Tomáš Vít, právě možnost přizpůsobitškolení prakticky na míru konkrétnímu zákazníkovi– a to jak pro intenzivní školení jednotlivcůnebo skupin orientované na praxi, tak pokud jdeo způsob či místo používání manipulační techniky– patří k silným stránkám. Zaručuje, že školeníjsou přímo nastavena na specifické podmínkykonkrétní firmy a mohou zajistit trvalá motivačníopatření pro její skladový tým. ■www.still.czNoviNky fiRmy siemeNs Na msv 2012Na 54. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu nebude mezi tradičními vystavovatelichybět ani společnost Siemens, která na pěti různých pracovištích představí širokou nabídkuřídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje.Sinumerik 840D sl – výrobaturbínových lopatekPři výrobě turbínových lopatek se uplatní multifunkčníobráběcí stroje s interpolací v 5 osách,které umožňují opracování složitých dílců najedno upnutí. Důraz je kladen zejména na maximálnípřesnost a kvalitu povrchu. Mezi přednostitohoto řídicího systému patří špičková funkcionalitaa uživatelský komfort pro snadné nastavenía měření, maximální přesnost s víceosoukinematickou analýzou, korekce chyb za chodustroje, perfektní řízení pohybu, vysoce dynamicképohony a dokonale přizpůsobené postprocesoryse softwarem NX CAM.Hybridní vřetenoProdukt firmy Weiss Spindle Technology, dceřinéspolečnosti koncernu Siemens,. představí poslednívýsledky vývoje. Jde o hybridní vřetena,jež v podstatě spojují hlavní motor a vřeteno dojednoho celku. Díky stavebnicové koncepci mázákazník možnost výběru z několika konstrukčníchvariant vřetena. Nový design zachovává veškerépotřebné funkce vřetena a nabízí max. rychlostaž 24 000 ot.min -1 , přímé propojení s motoremje zárukou vysoké přesnosti. Hybridní vřetenovéjednotky umožňují výrobcům obráběcích strojůzlepšit výkon jejich zařízení oproti tradiční konstrukčníverzi.Sinumerik OP 019 – operátorský panelpro nejnáročnější CNC aplikaceDotykový ovládací panel Sinumerik OP 019 jepřizpůsoben uživatelskému rozhraní SinumerikOperate a splňuje i nejnáročnější požadavkyna CNC aplikace pro technologiefrézování, soustruženía broušení. Displej s rozlišením1280 x 1024 je umístěn za přední sklo, dobřeovladatelná klávesnice na okraji panelu, a díkykapacitním senzorům lze funkční klávesy ovládati při provozu a s pracovními rukavicemi.Základní displej nabízí možnost zobrazení 3,resp. 4 kanálů a až 13 os a také paralelního zobrazeníobráběcích dat dvou kanálů, resp. os.Se stupněm krytí IP 66 splňuje podmínky proaplikace i v těch nejnáročnějších provozech.Součástí expozice společnosti Siemens bude rovněžprezentace rozhraní DRIVE CLiQ, které je společnýmjmenovatelem systémů solution line a pohonůSinamics S120. Má ambice stát se standardem v oblastiřídicích systémů a pohonů pro obráběcí strojea výrobci odměřování (např. Heidenhain, Renishawaj.) již proto začínají dodávat své produkty s tímtorozhraním.Siemens PLM SoftwareStejně jako loni představí Siemens i nabídku softwarua služeb v oblasti řízení životního cyklu výrobků(PLM). Na veletrhu budou prezentoványsystémy pro vývoj, konstrukci, výrobu a správudat o výrobku (CAD/CAM/CAE/PLM). Konkrétněprodukty NX (integrované řešení pro návrh, simulacia obrábění), Teamcenter (systém umožňujícípřístup k produktovým a procesním znalostem),Tecnomatix (komplexní řešenídigitální továrny) a Velocity(komplexní balík modulárníchintegrovaných řešení správy životního cyklu výrobků,určený pro středně velké firmy).Oficiálně bude představena i novinka pro konstruktéry– Solid Edge se synchronní technologií5. Nová verze přináší více než 1300 zlepšení nazákladě uživatelských podnětů, posun v synchronnítechnologii, nové nástroje tvorby modelů a řaduzlepšení pro tvorbu výkresů. ■8/201233


Téma: MSV Brno 2012ŽĎAS: ŠeSt deSetiletíprůmySlové hiStorievySočinyAkciová společnost ŽĎAs se sídlem ve ŽĎáru nAd sázAvou siloni připomnělA význAmný milník své historie: 60 let od svéhozAloŽení. Během této doBy se firmA vyprAcovAlA nA jednohoz nejvýznAmnějších českých strojírenských výroBců.„Po více než šest desítek let zůstává firmaŽĎAS i nadále nejvýznamnější firmou naŽďársku. Je na nás napojena řada dalšíchsubjektů, především z oblasti dopravy, zásobování,energetiky, atd. V současné době zaměstnává ŽĎASkolem 2600 kmenových pracovníků plus zhrubadalších 200 agenturních,“ říká obchodní ředitel Ing.Stanislav Hrdina.Firma se dlouhodobě pohybuje v objemu tržebokolo 3 mld. Kč ročně a od doby, kdy se v roce2002 majoritním vlastníkem staly Železiarne Podbrezová,společnost ŽĎAS prakticky nikdy nekleslase ziskem pod 100 mil. Kč. Za své výsledky vděčí mj.i rozložení aktivit do třech klíčových segmentů, kterépředstavují obory metalurgie, strojírenské výrobya nástrojárny. Výroba metalurgických produktůtvoří ca 2/3 tržeb, zhruba miliardu představuje strojírenskávýroba a dalších 100 mil. Kč generuje ještěnástrojárna. Strategický management firmy je řešenv součinnosti s majoritním vlastníkem – slovenskoudosažením světové úrovně. Bez toho bychom nemělišanci na těch nejnáročnějších trzích uspět,“charakterizuje současné zaměření firmy obchodníředitel Ing. Stanislav Hrdina.Druhým důležitým krokem je podle něj kvalifikace.Firma musí být kvalifikována pro tyto typy výrobkůspeciálními audity, vzhledem k mimořádným nárokůmna spolehlivost, extrémní požadavky na jakost,kvalitu, přejímky, dokumentaci celého výrobníhoprocesu od tavby až po finální výrobek. To ŽĎASjako jedna z mála firem svého druhu v ČR splňuje,a může tak fungovat jako certifikovaný dodavatelpro významné globální společnosti.U většiny výrobků se provádí kontrolní montáž v továrně,čímž se eliminují možné pozdější problémypři montáži u zákazníka. Firma má vlastní střediskona defektoskopii, využívá vlastní know-how a propracovanýsystém řízení jakosti.Měření, nutná k tomu, aby výrobek získal certifikaci,jsou pro ŽĎAS tak zásadní záležitostí, že jefirma chce mít plně pod kontrolou a řídit sama.To je jedním ze základních předpokladů úspěchu– jakkoli skvělý výrobek, pokud nebude splňovatpožadavky na jakost, systém vyhodnocování certifikace,nemá šanci. V hlavních segmentech, např.ve výrobě odlitků či ingotů (což představují výkovkydo 9 t a odlitky až do zhruba 45 t, včetně nejnáročnějšíchaplikací) je zhruba 50 % určeno přímo naexport. Nicméně do světa se vydává i část zbývajícídruhé poloviny – ŽĎAS dodává tyto polotovarydalším tuzemským zákazníkům, a pokud jsou toobchodní společnosti, dále je prodávají nebo jejako výrobci mohou použít pro další svůj výrobekurčený na export, přestože ve statistikách ŽĎASufigurují ve složce „domácí trh“.integrované kovací soubory v kovárnějsou řízeny operátorem z řídicí kabiny.pracovní postup je zaznamenándo programového systému, který paksamostatně kove sériovou produkci.firmou Železiarně Podbrezová.ŽDAS naopak vlastní100 % akcií společnosti TSPlzeň, která má obdobnývýrobní program, cožžďárskému mateřskémupodniku umožňuje lépesi rozložit vlastní synergie.Metalurgie světovéúrovně„Stěžejním oborem zůstávámetalurgie, kde dodávámeingoty, odlitky a výkovky.Jsou směřovány předevšímdo energetickéhoprůmyslu. Jde napříklado dodávky pro elektrárnyod vodních přes parnía větrné až po jaderné. Toje podmíněno výzkumem,neustálým rozvojem, hledánímnových technologiía materiálů, a samozřejměI ve strojírenství se vyplácíspecializaceVe strojírenské výrobě se z historického pohledu vefirmě profilovaly dva základní obory: obor tvářecíchstrojů a zařízení pro zpracování válcovaných výrobků.Obor válcoven vzhledem k vývoji historickésituace na trhu postupně ztrácel svou sílu, což bylodáno hlavně orientací na země bývalého blokuRVHP, továrna postupně ztrácela krok se světem,objevila se další konkurence, včetně velkých zahraničníchkoncernů, které rozebraly trh, a ŽĎAS jimnestačil konkurovat. Firma se proto specializovalana určitý segment, který nabízel šanci na úspěch,a to hlavně na jednotlivé operace po válcování.Výrobek se musí opracovávat, aplikuje se defektoskopie,musí se provést precizní úprava povrchu,nařezat materiál na komerční délky a podobně.ŽĎAS se proto zaměřil na rovnací a inspekční linky,dnes ve válcovnách rozhodující produkty, a v tomtosegmentu dosáhl úrovně umožňující měřit se i sesvětovou konkurencí.Největší referencí v novodobé historii firmy je dodávkainspekčních linek do Starého Oskolu v Rusku– zakázka na klíč v objemu 55 mil. euro, tzn. zhruba1,3 miliardy Kč. „Jsme přesvědčeni, že tento projektje i světový unikát, nikde jinde se na takovétotechnické úrovni a komplexnosti nerealizoval“, říkáobchodní ředitel. Rovnací linky, jako další z významnýchkomodit, směřují v současnosti předevšímna čínský trh.34 8/2012


Téma: MSV Brno 2012Kovozpracování – od počátku po„šrotové finále“Pokud jde o strojírenskou část výroby a tvářecístroje, je zaměření a spektrum zákazníků poměrněširoké. Mimořádnou oblast představují produktyzaměřené na zpracování železného šrotu, kdemá výroba ve firmě ŽĎAS dlouhou historii. „Šrotje surovina, která hýbe světem, a v tomto segmentujsme poměrně úspěšní. Máme rozsáhlývývoj a jsme schopni dodávat hydraulické mobilnínůžky na stříhání železného šrotu pod označenímCNS o výkonu 320 – 730 t. Tuto oblast pak rozšiřujístacionární nůžky dodávané o výkonu až 1100 t“,říká Ing. Hrdina.U výroby šrotovacích zařízení se uplatnily zkušenostii z metalurgické sekce, protože požadavky naformu zpracování šrotu se mění – zejména v automobilovémprůmyslu došlo k velkému posunu,hledají se lehké a odolné materiály s extrémnípevností, jsou vyvíjeny tak, aby umožnily nižšíspotřebu, ale přitom vydržely stále více. A takovýtomateriál je po čase nutné také recyklovat,což klade i větší nároky na zařízení, která to majízajistit. Vzhledem k tomu, že někteří zákazníci preferují,aby šrot, který si nastříhají, byl slisován dobalíků, vyrábí ŽĎAS i paketovací lisy. Zpracovateléšrotu nechtějí platit za „převážení vzduchu“, takžemají zájem, aby prostor, který mají při dopravěk dispozici, byl zhutněným materiálem využit namaximum. Jednou z posledních významných referencíje nyní dodávka do Polska, velké paketovacílinky z Vysočiny pracují také například v lisovnáchkaroserií koncernu Volkswagen.Další výrobní segment představují zařízení prokovárny – integrované soubory zahrnující kovacílisy, manipulátory, systémy na výměnu nástrojůa podobně. Široký rozsah velikostí kovacích souborů,které trh požaduje, byl také jedním z důvodů,proč firma koupila společnost TS Plzeň. ŽĎAS vyrábílisy do 4000 t a plzeňská továrna navazuje vyššímityporozměry, a to až do 18 000 t. ŽĎAS tak dnesmůže nabízet ucelenou produktovou řadu a komplexnířešení.Firma ve svém výrobním programu stále držíi klasické mechanické lisy, které mají na trhu svémísto a nacházejí příležitostně uplatnění, aledalší klíčovou oblastí jsou pro ŽĎAS hlavně hydraulickélisy, které mohou být využity praktickyV těžké obrobně jsou hrubovány a načistoobráběny náročné odlitky pro energetikupro jakékoli použití. Současnou nejvýznamnějšíreferencí v tomto výrobním segmentu je dodávka9 ks hydraulických lisů pro firmu Benteler.Vidíme, kam se ubírá světový vývoj a chcemena poptávky trhu reagovat. V současné době sepřipravujeme na rozšiřování železniční dopravy.Významné signály v tomto směru vnímáme např.na asijském kontinentu, v Číně a Indii. Tyto státyplánují rozšíření železničních sítí a mohutnéinvestice do výroby vagonů a pohonných jednotek.Zde bychom měli využít svých zkušenostía referencí s dodávkami zařízení na výrobu komponentůdílů podvozků.Nástroje pro mistry oboruTřetí segment představuje výroba nástrojů, kterákromě klasických nástrojů zahrnuje i různé speciality.Oproti klasické strojírenské výrobě vynikáprecizností, a tu mají podle Ing. Hrdiny lidé působícív tomto oboru zakořeněnou v sobě. Je to„zděděné“ know-how z předchozích generací,které firma využívá jak pro zpracování klasickýchnástrojů (především pro automobilový průmysl),tak pro speciální výrobu, kde je tato preciznostzákladním předpokladem úspěchu. Napříkladve spolupráci s ČKD Blansko Engineering vyrábíŽĎAS díly turbín pro různé přečerpávací i klasickéelektrárny. Právě u těchto dílů je kladena velkánáročnost na strojní zpracování, ale předevšímna ruční opracování.Součástí strojírenské produkce společnosti ŽĎASje i výroba podle cizí dokumentace, zahrnující spoluprácis renomovanými evropskými firmami. Typředají do firmy pouze dokumentaci a ŽĎAS jimpožadovaný výrobek zhotoví. Díky kvalitě, systémupřejímek a řízení jakosti je právě pro tyto velké firmyŽĎAS významným dodavatelem.Celoplanetární servis budujerenomé značky„Samozřejmě k našim výrobkům patří i servis, kterýjsme od počátku museli zajišťovat po celém světě,má tu dlouhou historii a bez něj by náš výrobníprogram ani nemohl existovat,“ dodává Ing. Hrdina.Největšími zahraničními odběrateli jsou v současnédobě Čína, Německo, Slovensko, Rakousko, Rusko,Norsko a Španělsko. Tato skupina hlavních odběratelůse příliš nemění. Kromě stávajících zákazníků,které má ŽĎAS dnes už na všech kontinentech– včetně Austrálie, má firma zajímavé referencetřeba v Argentině a pomocí Czech Trade se snažíhledat i další zákazníky, např. ve Vietnamu či Kazachstánu.Ne vždy je to však jednoduchá záležitost,jak upozorňuje Ing. Hrdina. V některých zemíchje sice poptávka, ale také problémy s placením čipojištěním, v Latinské Americe je to zase problémcel a poplatků, s potřebou spolehlivých místníchzástupců apod.Konkurence na trhu však není jediným problémem,s nímž se dnes firma musí potýkat. „Jako všichnivelcí výrobci narážíme na nedostatek kvalifikovanéhotechnického personálu. ŽĎAS spolupracujes technickými universitami, např. s VUT v Brně, narůzných programech, spolupráce je dlouhodobáa oboustranná, nicméně z hlediska přímého získánínových technických kádrů je to horší,“ konstatujeIng. Hrdina. „Ve městě je však střední odborné učilištěa průmyslová škola, perspektivní a schopní studentidostávají stipendia, chodí na stáže. Dobrý konstruktérale zraje tři roky, vývojář, schopný dělat novéstroje, vyrůstá 7 – 10 let. To samé platí i o projektantech– to je dlouhodobá záležitost. Rozhodujícíje si tyto lidi vychovat a udržet. Zatím se nám tonaštěstí daří – i díky tomu, že ŽĎAS je významnýmhráčem i na zahraničních trzích a může tak svýmlidem nabídnout zajímavou perspektivu.“ ■ /jv/V provozu Metalurgie jsou vyráběny např. precizní mohutné díly určené pro energetiku či lodní průmysl, které musejí splňovat přísná certifikační kritéria8/201235


veletrhyVeletrh FOR WASTE poprvé na podzims veletrhem FOR ARCH – nejnavštěvovanějšímstavebním veletrhem v ČRV pořadí již 23. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH proběhne v termínu18. - 22. září 2012 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech a bude se zabývat tématem nízkoenergetickéhostavění. Jeho součástí bude nově 7. ročník veletrhu FOR WASTE, který je zaměřenýna nakládání s odpady, recyklaci, průmyslovou a komunální ekologii.Předchozího ročníku veletrhu FOR ARCH se zúčastnilo769 vystavovatelů z 15 zemí světa, kteří představilisvé expozice celkem na 17 076 m 2 čisté výstavníplochy. Během 5 veletržních dnů prošlo branamivýstaviště 78 645 návštěvníků z řad odborné i laickéveřejnosti a stal se tak nejnavštěvovanějším stavebnímveletrhem v ČR. O prestiži celé akce vypovídái velký zájem médií – na veletrh se akreditovalo234 novinářů z odborných i celoplošných médií.Veletrh FOR ARCH 2012 se nezadržitelně blížía v souladu s moderními evropskými trendy jsmese rozhodli profilovat jeho směr a působení. Důrazkladený na úsporu energií ve stavebnictví budehrát v následujících několika letech důležitou roli.Vystavovatelé proto připravili prezentace novineka zajímavostí z této progresivní oblasti.Cílem veletrhu FOR WASTE 2012 je představenítradičních i pokrokových technologií v oborechodpadového hospodářství, recyklace, komunálníchslužeb, čištění a ekologie. Chceme návštěvníkyseznámit s možnostmi dalšího vývoje v těchtovýznamných průmyslových odvětvích. Nároky nahospodaření s odpady se rok od roku rychle měnía lidé i firmy, které nepřemýšlí pouze krátkodobě,ale myslí na budoucnost, zpracovávají ve velkémíře odpad a používají šetrné čisticí látky. Využívajík tomu moderních technologií, které jsou co nejšetrnějšík životnímu prostředí. Novým fenoménem21. století se stal recyklační průmysl. Zvýšení nárůstuodpadů, ze kterých se na základě recyklace stávajíopět suroviny, se stalo významným tématem k řešeníve všech vyspělých zemích.Mezi přihlášenými vystavovateli najdete významnéspolečnosti jako např. PRAŽSKÉ SLUŽBY, MEVA, MEVA-TEC, REFLEX Zlín, REPLAST PRODUKT, EKOLAMP, EKO-SILT, EKODOMOV, ENVI-PUR, IWMC a mnoho dalších.V rámci doprovodného programu FOR WASTE sena přednáškách bude v úterý 18. září diskutovat např.o problematice odpadů nejen stavebních, o jejich recyklaci,užití a likvidaci, v pátek 21. září je na programuodpadové hospodářství v obcích se zaměřením naproblematiku odděleného sběru bioodpadu. Naseminář jsou zváni zástupci všech obcí i krajů a budouse zde prezentovat výsledky průzkumu srovnávajícíodpadové hospodářství v jednotlivých obcích.Doprovodný program si klade za cíl stát se předevšíminformační platformou pro dialog s odbornouveřejností, seznámit účastníky odborných akcíveletrhů s příslušnou legislativou a ekonomikoua poskytnout příklady z praxe. ■Více informací naleznete na webech veletrhůwww.forarch.cz a www.forwaste.cz.


96www.business-car.cz1 96BusinessCarř í z e n í a s p r á v a f i r e m n í c h a u t o m o b i l ůROČNÍ PŘEDPLATNÉ JEN 470,- KčPohon 4x4 versus 4x2á v a f i r e m n í c h a u t o m o b i l ůn Problematika fleet managementuNáklady na provozx4n Technologie,versus Logistika4x2n Zákony a předpisy, Financen Testy automobilůSilniční zákonBusinessCarčíslo 1, únor 2012, cena 96Očekávané změnyBezpečnost jízdy?Silniční zákonř í z e n í a s p r á v a f i r e m n í c h a u t o m o b i l ůPohon 4x4 versus 4x2Náklady na provozBusinessCarř í z e n í a s p r á v a f i r e m n í c h a u t o m o b i l ůčíslo 2, duben 2012, cena 120 Kčř í z e n í a s p r á v a f i r e m n í c h a u t o m o b i l ůBezpečnost jízdy?Skryté úspory pro vozové parky!BusinessCarčíslo 3, červen 2012, cena 120 KčŘ Í Z E N Í A S P R Á V A F I R E M N Í C H A U T O M O B I L ŮBělá pod BezdězemSilniční zákonFinancew w w . b u s i n e s s - c a r . c zOdborné školení flotilových manažerůK předplatnému ZDARMA:3 Katalog dodavatelů3 Odborná školení a přednášky3 SoutěžePohonné hmotyKvalita rapidně klesla!Testy automobilůPohonné hmotySkutečné náklady na provozKvalita rapidně klesla!ElektromobilyCo jste možná nevěděli…FinanceVliv finanční krize na pojištěníAuto versus motorkaCo je na provoz dražší?FinanceCeloroční předplatné (6 čísel) objednávejtena info@business-car.cz nebo telefonicky 723 511 215.Běžná cena za jeden magazín je 120 Kč.Vliv finanční krize na pojištění


plasty a chemieBayer vyvíjípolyuretanový systémpro vozidla s většíenergetickou účinnostíPoptávka po lehkých stavebních systémechv automobilovém průmyslu je nynína historickém maximu, přičemž cílem jesnížit spotřebu paliva, náklady a emise CO 2.Podle sdružení VCD (Verkehrsclub Deutschland)snížení hmotnosti vozu o 100 kgsnižuje spotřebu paliva o více než 0,5 l na100 km a emise oxidu uhličitého na tutéžvzdálenost sníží o více 1,2 kg.Lehké konstrukce mají nyní větší význam než kdyjindy, vzhledem k tomu, že trend do budoucnaorientovaných pohonných technologií, jakoje elektromobilita, se nyní dostává do popředízájmu výrobců automobilů. Společnost BayerMaterialScience vyvinula širokou škálu energetickyúčinných polyuretanových materiálů proautomobilový průmysl. Uvedení lehkého polyuretanovéhoRIM systému Bayflex, který lze použítk dalšímu doplňkovému snížení hmotnostihotových komponentů až o 30 %, představujenyní posun ještě o krok dále. S hustotou pouhých0,9 kg na litr je tento materiál dokonce lehčí nežvoda. „Za svoji lehkost vděčí toto řešení polyuretanovémusystému Bayflex v tandemu s chytroukombinací plnidel, která nahradila obvyklá minerálnívlákna. Výborné mechanické vlastnostizůstaly beze změny,“ vysvětluje Dr. Birgit Meyerováz zuBerstenhorst, zodpovědná za vývoj materiálu.Použití nového materiálu v automobilech máumožnit značné snížení spotřeby paliva a emiseCO 2, u některých modelů vozidel navíc zlepšujejízdní dynamiku. U elektromobilů nasazení takovýchtovyspělých materiálů umožní ještě lépekompenzovat značnou hmotnost baterií a prodloužittak vozidlu dojezd. Značný význam budemít novinka zvláště pro trendy a technologie zaměřenédo budoucnosti, jako je např. nyní se rozvíjejícísegment elektrických vozidel. Tento kompaktnímateriál nabízí velkou svobodu designupři konstrukci vozidla a nabízí ideální použití např.pro komponenty s povrchem třídy A, který má býtdokončen s vysoce kvalitní povrchovou úpravou.Ta je zpracovávána pomocí prověřené a testovanétechnologie RRIM (Reinforced Reaction InjectionMoulding). Zařazením mezi automobilové součástimůže být Bayflex RIM Leight Weight použit proaplikace v různých formách mobility, jako jsou nákladníautomobily, autobusy, vlaky, letadla a lodě.Odborníci firmy Bayer se domnívají, že vhodnévyužití najde také v rekreačním a nábytkářskémsektoru, stavebnictví a IT segmentu. ■Bioplastové novinky pro vstřikování:nová generace pryskyřicKalifornská firma Cereplast, specializovaná na vývoj a výrobu udržitelných bioplastů, rozšířilasvé portfolio o nové materiály pro vstřikování: novou generaci pryskyřic Cereplast Hybrid, založenouna rozšířené pryskyřici Biopropylen PP nabízející dvě nové třídy bioplastových pryskyřicHybrid 102D a 105D a první termoplastický bio elastomer (TPE) na bázi škrobové pryskyřice.Jak vzniká bioplast: 1 – Výroba pryskyřice začíná, jakmile je vybrána vhodná biopolymerová matice a kombinaceškrobů, polylaktické kyseliny (PLA) a dalších biologických materiálů. Tyto biopolymery zahrnují sójové bílkoviny,PLA, PHA a PHB, nebo škrob z kukuřice či brambor; 2 - Vybrané biopolymery jsou míchány s dalšímibiologicky odbouratelnými složkami a modifikovány, aby se posílila molekulární struktura pomocí proprietárníhoprocesu vyvinutého firmou Cereplast; 3 - Směs se zpolymerizuje a případně ošetří pomocí nanokompozitůpro povrchovou optimalizaci a další posílení. Konečným výsledkem je pryskyřice ve formě pelet.Podle výrobce může hybridní pryskyřice nahraditaž 50 % ropného obsahu v tradičních plastovýchvýrobcích s materiály založenými na biologickébázi, stejně jako průmyslové škroby z obnovitelnýchrostlinných zdrojů, např. z kukuřice, tapioky, pšenicea brambor. Snížení ropného podílu u bioplastů vesrovnání s tradičními konvenčními plasty na ropnébázi umožňuje významné snížení uhlíkové stopyv konečném produktu. Hybridní pryskyřice Cereplastjsou vhodné pro trvanlivé produkty, včetně spotřebníhozboží, dílů pro automobilové interiéry a nábytek.Všechny hybridní třídy vyhovují předpisům FDAa mohou být použity i ve styku s potravinami.Nové vlastnosti na trhu bioplastůPryskyřice Cereplast na bázi materiálu PP Biopropylenese skládá z polypropylenu obsahujícího škrobovéčástice a jejími prvními představiteli byly variantyHybrid 101, Hybrid 102D a Hybrid 105D.. 102D jehybridní formou, která nabízí vyšší obsah škrobu než101 Hybrid při zachování obdobných technickýchparametrů. Primární použití pro vstřikování vyžadujeurčitou tažnost. Hybrid 105D je třída určená pro vysokýprůtok vstřikování a pro aplikace s tenčími stěnami nežHybrid 101 a Hybrid 103, kterou nahrazuje a nabízídalší vlastnosti a možnosti zpracování.Nejnovější přírůstkem v segmentu hybridních pryskyřicje pak řada Hybrid 106D, s vysokým obsahemškrobového podílu a vysokým tokem PP taveninyStěžejním prvkem řady bioplastů Ceraplast, včetněnových hybridních pryskyřic jsou řasyškrobové směsi, představená na jaře letošního roku.Novinka byla navržena tak, aby dosahovala vynikajícírovnováhu mezi rázovou houževnatostí, tuhostí,a zpracovatelností. Pryskyřice Hybrid 106D, patentovanáformule vysoce kvalitního PP a škrobové směsi,nabízí na trhu bioplastů nové vlastnosti: unikátníkombinaci mechanických vlastností, snadné zpracovatelnostia vysoce estetického povrchu.Hybridní pryskyřice vytvořené pomocí speciálníhomíchacího zařízení, unikátním systémem svéhodruhu jsou proprietární sloučeniny na biologickémzákladě. Obsahují značné množství energie z obnovitelnýcha ekologicky šetrných zdrojů, . Hybrid 106Dmůže být nicméně zpracován na stávajících běžnýchelektrických a hydraulických pístových i šroubovýchvstřikovacích strojích pro výrobu spotřebního zboží,nábytku, hraček, módní doplňků, obalů, výrobků proautomobilový průmysl apod. Výrobce zdůrazňuje, žemnoho z žádoucích vlastností bio PP je modifikovatelnýchvčetně chemické odolnosti, smršťovánía průtoku formou, povrchového vzhledu, teplotydeformace horkem a parametrů závislosti.Nastupují další inovace – bioalternativy termoplastů a polyetylenuLetos uvedla firma na trh také první termoplastické elastomery (TPE) pro vstřikovací aplikace na bázi škrobovépryskyřice. Hybrid111D a Hybrid 112D jsou termoplastickéelastomery (TPE) s hybridními škrobovými sloučeninami.Hybrid 111D obsahuje 30 % škrobu a Hybrid112D pak 50 % škrobu, který umožňuje snížit ve srovnánís konvenčními TPE materiály dopad na životní prostředí.Oba druhy jsou měkké a poddajné materiály, nabízejípružnost se schopností obnovy např. pro aplikace jakojsou měkká držadla jízdních kol a nástrojů, obaly na kosmetiku,domácí potřeby, obuv a automobilové aplikace.Jak uvedl generální ředitel Cereplastu Frederic Scheer,během následujících měsíců představí firma také biopolyetylenové hybridy, které doplní její produktovounabídku. ■38 8/2012


plasty a chemieKrauss-Maffei představí v Číněinovativní technologieČínští výrobci se stále více zaměřují na zlepšování své image a kvalitnější zpracování svýchproduktů, a to se týká i výroby plastových dílů, kde se nyní výrazně uplatňují lehké kompozitníkonstrukce.Systém tepelného mísení a měřicí zařízení RimStarpro zpracování reaktivních materiálů, zejména kompozitůse skelnými vlákny, při vysokých teplotáchPro tyto prvky jsou požadovány co nejkvalitnějšípovrchy. Německá firma Krauss-Maffei protopředstaví ve své expozici na zářijovém veletrhuPU-China v Shenzhenu inovativní systémy pro výrobuplastů. Její inteligentní řešení z kompozitníchvláken se uplatňuje v mnoha oblastech – od výrobyOpěrka ruky s povrchem z pěnového polyuretanu,vyrobená s využitím procesu SkinFormautomobilů přes stavební a nábytkářský segmentaž po rekreační průmysl. Kompozity jsou nyní používányna základě svých jedinečných vlastností vezvýšené míře v mnoha aplikacích.„Představíme naše know-how prostřednictvímmnoha praktických příkladů. Například proces s využitímvstřikování dlouhých vláken (long fiber injection– LFI), používaný spolu s technologií barvení ve forměpro výrobu velkoformátových částí pro nákladní vozidlaa zemědělské stroje s povrchem prémiové kvality,a to s velmi přijatelnými náklady na strojní vybavení,“zdůraznil Nicolas Beyl, šéf oddělení reakčních procesůve strojírenském segmentu společnosti Krauss-Maffei.Technologie ColorForm nahrazuje tradiční barvicíprocesy, včetně předcházejících a navazujících pracovníchkroků. To zvyšuje podíl dobrých bezchybnýchčástí na výstupu a snižuje náklady potřebné na získánípovrchu s vysokým leskem.Firma disponuje také speciálním know-how nutnýmpro výrobu s využitím vysokotlakých mísicíchhlav s laminárním splash-free tokem materiálu a vysocepřesným vysokotlakým měřicím systémem,stejně jako rozsáhlými zkušenostmi v navrhovánírůzných systémů pro polyuretanové výrobky s vysokoupružností a odolností. Produktové portfoliospolečnosti zahrnuje i strojní vybavení pokrývajícícelý výrobní proces, např. nosiče forem, polyuretanovéformy a řezná řešení pro výrobu kompozitníchdílů s využitím skelných vláken, již připravených proinstalaci apod. „Plochy špičkové kvality se stále vícestávají významným faktorem úspěchu. Konstrukcepovrchu už v dílčím návrhu hraje důležitou roli proúspěch výrobku v mnoha průmyslových odvětvích.S využitím našich kombinovaných procesů,jako ColorForm nebo SkinForm lze komponentys nejkvalitnějšími povrchy vyrobit až o 30 % levněji,což nabízí výhodnější řešení, než umožňují běžnévícefázové procesy,“ říká Nicolas Beyl. ■další novinKy z laboratoří sabicSpolečnost Sabic Innovative Plastics uvedla na trh nové fólie z polykarbonátu Lexan DMXpro použití v přenosných elektronických zařízeních, jako jsou např. kryty mobilních telefonůa notebooků, opěrky dlaní nebo klávesnice. Své portfolio polykarbonátu Lexan rozšířila takéo tři nové průmyslové třídy, které by měly najít uplatnění hlavně v oblasti spotřební elektronikya automobilového odvětví.Charakteristickým rysem fólií Lexan DMX je patentovanévrstvené provedení, které zvyšuje hodnotutermoplastu díky větší odolnosti, lepšímu vzhledu,trvanlivosti a zpracování. Nejdůležitějšími vlastnostmijsou stupeň tvrdosti tužky 1H, snadná tvarovatelnosti u konstrukčně složitých aplikací, vysoká odolnost protinárazu a snadnost zpracování pro grafiku při zdobení.Tyto vlastnosti umožňují výrobcům originálního zařízenídocílit složitého původního designu a vyvinouttvrdší povrchy. Mezi další významné vlastnosti těchtofólií patří odolnost proti slané vodě a izopropanolu,rovnoměrný činitel tepelné roztažnosti a nízký indexžloutnutí. Tedy vlastnosti, které jsou atraktivní pro výrobcemobilů a notebooků, kteří se museli dosudpotýkat s problémy a nevýhodami tradičních technologiívýroby obalů, opěrek, a dalších aplikací propřenosnou elektroniku.Novinky s ekologickým puncemSpolečnost oznámila také významné rozšíření svéhoportfolia polykarbonátu Lexan o tři nové průmyslovétřídy, které by měly najít uplatnění hlavněv oblasti spotřební elektroniky a automobilovéhoodvětví. Fólie Lexan HP92TTY, Lexan 6060 a LexanOQ8DA - nabízejí podle výrobce vynikající optickoukvalitu a specializované funkce pro tzv. In-Mold(IMD) krycí vrstvy vhodné i pro reliéfní tisk.Krycí fólie Lexan HP92TTY pro 2,5-dimenzionálnětvářené součásti přináší vysokou odolnost protiotěru a chemikáliím, možnost reliéfních plastickýchprvků na povrchu (embossování) a nevyžadujepo vytvrzení další kroky. Cílovými aplikacemi prozmíněnou novinku jsou IMD překryvy pro spotřebníelektroniku a automobilové části. Fólie Lexan 6060pro IMD překrytí trojrozměrných součástí je potiskovatelnáa nabízí vysoký lesk, propustnost světlaa vyznačuje se zvýšenou tvrdostí povrchu. Využitínajde např. u pouzder pro přenosnou elektroniku.Fólie Lexan OQ8DA potažená dvojitou povlakovouvrstvou nabízí vynikající odolnost proti nárazu, jepotiskovatelná, a může být použita např. pro objektivya klávesnice v elektronických zařízeních.Kromě nových tříd, představila společnost bezhalogenové,UL-kompatibilní portfolio samozhášivýchfólií Lexan EFR. Tyto ekologicky šetrné průsvitné neboneprůhledné fólie poskytují bez použití bromidůa chloridů ochranu různých měřidel, umožňují OEMvýrobcům elektrických a elektronických zařízenívyhovět současným environmentálním směrnicíma jít i nad jejich rámec. Samozhášivá nehalogenovanáplastová folie Noryl EFR735, odpovídající standarduUL 94 V-0, může být použita jako substrátový podkladpro zadní pláty fotovoltaiky či jako oddělovacíizolační vrstva v bateriích hybridních a elektrickýchvozidel, kde se uplatní zejména vynikající chemickáodolnost proti korozivnímu působení elektrolytů, cožje u baterií velmi podstatný faktor.Delší životnost pro ID kartySabic také uvedl dvě nedávno představené technologiefólií Lexan pro identifikační (ID) karty, které pomáhajízjednodušit složité výrobní procesy, komplikovanéobvykle kvůli rostoucímu počtu tenkých vrstev s bezpečnostnímiprvky zaměřenými na boj proti krádežímidentity a padělání. Koextrudovaná folie Lexan SDCXkombinuje základní vrstvu bílé neprůhledné neboprůhledné fólie Lexan s jasnou, průhlednou a laserověznačkovatelnou krycí vrstvou, aby se zabrániloproblémům spojeným s kladením samostatné tenkévrstvy filmu. Lexan SC92E tvrdým povlakem překrývacífólie převyšuje standardní polykarbonátové fólie v trvanlivosti,včetně odolnosti vůči oděru a chemickouodolností, čímž pomáhá prodloužit životnost. ■8/201239


energie a energetikaČeští techniČtístudenti vybudujívirtuální „cenelín“Sdružení CENEN (Czech Nuclear EducationNetwork – akademické sdružení vzdělávacíchinstitucí zabývajících se výukouv oboru jaderného inženýrství a usilujícícho rozvoj a udržení kvality českéhojaderného vzdělávání a jeho zařazenído celoevropského kontextu) a společnostDassault Systèmes představily projekt JECenelín.Studenti Fakulty strojní ČVUT v Praze budouv jeho rámci pomocí softwarových nástrojůřídit virtuální výstavbu jaderné elektrárny, naníž se budou podílet s ostatními členy sdruženíCENEN. Společnost Dassault Systèmesposkytne jako hlavní partner projektu jehoúčastníkům podnikový software v hodnotě několikamilionů korun, a ve spolupráci s firmouDytron je také zaškolí pomocí e-learningovýchmateriálů.„Rádi bychom touto cestou podpořili rozvojčeské energetiky, vzbudili o ni u mladých lidívětší zájem a pomohli vzdělávat budoucí generacejaderných energetiků v České republice.Pokud se nepodaří zastavit stávající trend,je totiž reálné, že v dalších letech nebudev Česku dostatek absolventů pro omlazenístárnoucí generace energetiků,“ uvedl manažerpro energetiku společnosti Dassault SystèmesTomáš Ivančík.Podobně jako ve všech dalších oblastech budouhrát také v oblasti energetiky stále většíroli informační technologie. Právě na jejichvyužívání má projekt absolventy připravit.„Pro studenty je to příležitost vyzkoušet siČeští studenti postaví pomocí aplikací DassaultSystèmes virtuální jadernou elektrárnunanečisto to, co je čeká v praxi. Zároveň je topříležitost vytvořit nové metody výuky, kteréby zkvalitnily současné vzdělávání a zvýšilikompetence našich absolventů,“ říká docentVáclav Dostál z Ústavu energetiky FS ČVUTv Praze.Projekt, jehož zahájení se plánuje na podzim letošníhoroku, poběží na softwarové platformě V6a využívat bude řešení CATIA, ENOVIA, DELMIA,SIMULIA a 3DVIA. Rozdělený bude do několikačástí, jako např.: konsolidace 3D modelů komponent,projektování samotné elektrárny, 4Dsimulace výstavby elektrárny, pevnostní výpočtya analýzy a systémový inženýring a optimalizacenávrhu. ■Kogenerace pod dohledem KraKonošeSkupina ČEZ zahájila v rámci projektu Smart region instalaci kogeneračních jednotek ve Vrchlabí,které se tak se stalo dalším městem v ČR, jež odebírá teplo z těchto moderních zdrojů.Provozovatelem zařízení je společnost ČEZ Energo, která ve Vrchlabí zprovozní tři kogeneračníjednotky o celkovém elektrickém výkonu 3920 kW a celkovém tepelném výkonu 4351 kW.Kogenerace je jedním z vysoce účinných a zároveňekologicky přijatelných způsobů výroby elektrickéenergie, který spočívá v efektivním využití odpadníhotepla, jež při výrobě elektřiny vzniká. Při procesukombinované výroby elektrické energie a teplaje energie vstupního paliva využita až z 90 %.Tři průkopníciPrvní kogenerační jednotka ve Vrchlabí byla odspolečností ČEZ Energo uvedena do zkušebníhoprovozu v červnu, a to v areálu bývalých Automobilovýchzávodů. Jednotka o elektrickém výkonu800 kW a tepelném výkonu 911 kW dodává teplodo systému centrálního zásobování teplem (CZT)ve Vrchlabí, který provozuje společnost Teplo Krkonoše.Vyrobenou elektrickou energii kogeneračníjednotka dodává do distribuční soustavy.Další dvě kogenerační jednotky nainstaluje ČEZ veVrchlabí během léta letošního roku. Obě budouumístěny v areálu společnosti nkt cables Vrchlabí.Elektrický výkon každé kogenerační jednotky bude1560 kW a tepelný výkon přesáhne 1700 kW. Jednaz těchto jednotek bude dodávat teplo do CZT,druhá bude sloužit pro potřeby nkt cables.„Díky tomuto projektu vznikla zajímavá spolupráce,při které se využije prostor bývalé kotelny v tomtovýrobním závodě a zároveň vznikne moderní areál,kde budou umístěny samotné kogenerační jednotkyi další součásti, například akumulační nádrže,řídicí dispečink a další potřebné zázemí,“ říká MichalRzyman, generální ředitel společnosti ČEZ Energo.Chytré sítě pro chytrý regionInstalace kogeneračních jednotek je součástí projektuSmart Region Vrchlabí, v jehož rámci ČEZtestuje nové technologie v distribuční energetice.Pilotní projekt, realizovaný ve Vrchlabí v rámci koncepceFUTUR/E/MOTION, se zaměřuje na inovacev oblasti distribuce elektrické energie a konceptuinteligentních sítí (Smart Grids) - spolehlivé, automatizovanéa efektivně řízené distribuční sítě. Principemje interaktivní obousměrná komunikace mezi výrobnímizdroji, distribuční sítí a zákazníky o aktuálníchmožnostech výroby a spotřeby energie. „Lokálnívýrobní zdroje, kam kogenerační jednotky patří,Instalace kogenerační jednotky v areálu bývalýchAutomobilových závodů ve Vrchlabí……a detailní pohled do jejích útrobbudou využity také v našem projektu. Právě pro záměrpilotního projektu inteligentních sítí jsou lokálnívýrobní zdroje velmi důležitou součástí,“ říká MartinMachek, manažer projektu Smart Region Vrchlabí.V současnosti pokračují práce na distribuční částiprojektu, především dodávkou a instalací koncepčněnových distribučních trafostanic a pracemina pokládce kabelů nízkého a vysokého napětívčetně nových technologií automatizace.ČEZ v projektu Smart Region testuje i provoz inteligentníchelektroměrů instalovaných ve 4000 domácnostecha prvky zaměřené na elektromobilitu.Společnost loni předala do testovacího provozu dvaelektromobily Městskému úřadu Vrchlabí a SprávěKRNAP a připravuje se otevření dobíjecích stanic –první z nich bude stát v podzemních garážích nanáměstí T.G.Masaryka během léta 2012. ■s řídicími systémy Zat mohly duKovanyZvýšit výKon na úroveň temelínaSpolečnost ZAT v jaderné elektrárně Dukovanyrealizovala výměnu stávajícího řídicího systémuza výkonnější moderní řídicí systém PlantSuite s procesními stanicemi ZAT 2000 MP.Díky implementaci nového řídicího systému došlov JE Dukovany ke zkvalitnění regulace a ovládáníturbosoustrojí. Nově jsou implementovány funkcetestů pohyblivosti rychlozávěrných a regulačníchventilů a klapek, testů primární regulace a ostrovníhoprovozu, testů elektrohydraulických převodníků,přeotáček a testů kvalifikovaných ochrannýchfunkcí. Všechny tyto inovace řídicího systému přispělyk navýšení výkonu na 500 MW u 2. blokua plynulému provozu každého ze čtyř bloků.Po komplexních zkouškách řídicích systémů mohlaelektrárna zvýšit instalovaný výkon na 2 GW. ■40 8/2012


energie a energetikaZ FORMULE ZA VOLANT ELEKTROMOBILUTestovací jezdec F1 stáje Lotus Jan Charouz převzal v červenci k ročnímu zkušebnímu provozuelektromobil smart ed (electric drive) od energetické společnosti E.ON. Ta ve spoluprácis firmou Auto Charouz zřídila v Praze další dvě dobíjecí stanice.a pohodlné auto, které není vůbec hlučné. Navícjezdí za opravdu velmi nízké provozní náklady. PoPraze je to ideální automobil, který myslí nejenna vaši peněženku, ale také na ekologii,“ říkáJan Charouz.Manažerka projektu Smart Mobility E.ON Českárepublika Eva Šelepová si váží spolupráce s AutoCharouz a dodává: „Jsem ráda, že můžeme našimzákazníkům a majitelům elektromobilů nabídnoutdalší dvě veřejné dobíjecí stanice v Praze,kde mohou „tankovat“ a parkovat zdarma. Našipaletu aktivit v oblasti elektromobility rozšiřujemenejen o provoz elektromobilů, výstavbu a provozdobíjecích stanic, ale i o prodej elektroskútrů vlastníznačky E.ON e-max a letos nově také elektrokolBIKE.ON powered by E.ON, které je možné poříditv rámci produktového balíčku s ekoelektřinou zavelmi výhodných podmínek.“Nejnovější stanice v barvách E.Onu zahájilysvůj provoz na veřejném parkovišti v Praze 1Těšnově a v provozovně společnosti FordCharouz v Praze 10 na Černokostelecké ulici. Energetickáspolečnost E.ON tak v současné době pro-vozuje v ČR celkem 5 veřejných dobíjecích stanicv České republice – dvě v Brně (v prostorách krytéhoparkoviště nákupního centra Galerie Vaňkovkaa v areálu letiště Brno - Tuřany) a tři v Praze (prvnív sídle společnosti Mercedes-Benz na Chodově jev provozu již rok).Velká flotila malých elektroautI když se to na první pohled nezdá mnoho,E.ON se v rozvoji elektromobility výrazně angažuje– společnost mj. provozuje vůbecnejvětší flotilu 25 elektromobilů smarted ve střední Evropě. Většinu z nich zapůjčujebezplatně ke (obvykle ročnímu)zkušebnímu provozu, a tak napříklads elektrickým smartem jezdí Zdravot-nická záchranná služba hlavního města Prahy, jemožné jej vidět také v Zoo Praha nebo s logemhumanitární organizace ADRA. Několik vozidelvyužívá rovněž autopůjčovna Sixt. A právě klíčkyod jednoho takového vozu obdržel automobilovýzávodník Jan Charouz.„Elektromobil Smart, který jsem převzal od společnostiE.ON mě velmimile překvapil.Je to hbitéParkujte a dobíjejte zdarmaDobíjecí stanice německé firmy Schletter s označenímE.ON ELS 1,8 jsou zařízení v outdoorovémprovedení, určené pro venkovní nabíjení elektromobilů,elektrokol, elektroskútrů, apod. Robustnísloupová stanice pro veřejné nabíjení umožňujebezpečné doplňování energie dvou elektromobilůzároveň - používá zásuvky 230V/16A a IECtyp 2 (Mennekes) - a vzhledem ke svému účeluvyžadujícím umístění na veřejnosti je zhotovenav provedení odolném proti vandalismu, včetně zamykánínabíjecího kabelu ve skříni nabíjecí stanice.Elektromobil doplní energií v režimu rychlodobíjenícca za 1 h nebo za 6–8 h ve standardním režimu,akumulátory elektroskútru pak za 4–6 h.K otevření nabíjecí stanice a možnosti dobíjení jenutná autorizační karta E.ON, kterou se zájemce(uživatel elektromobilu) identifikuje. Tu si lze (navrátnici parkoviště, na letišti a dalších provozníchmístech) zapůjčit spolu s návodem k obsluzena kauci 200 Kč, která bude vrácena při odjezdu.Po dobití na parkovišti pražskéhoTěšnova je při vrácení karty vystaven volnývýjezd z parkoviště (takže zdarma dobíjenývůz i parkuje po dobu nabíjenívlastně zdarma). Pokud však doba parkováníelektromobilu přesáhne 24 h,musí jeho uživatel počítat s úhradouparkovného nad tento limit dle platnéhoceníku parkoviště. ■ /pv/Manažerka projektu Eva Šelepová předala Janu Charouzovi klíče od elektromobilu a seznámila ho s „tankováním“ z dobíjecí stanice8/201241


energie a energetikaTendr na dosTavbu Temelína bylodsTarTován, zájemci podali své nabídkyPondělí 2. července byl konečný termín pro předání nabídek na dostavbu Jaderné elektrárnyTemelín a v k tomuto datu také odevzdali požadovanou dokumentaci všichni tři kvalifikovanízájemci, kteří se do největšího tendru v historii ČEZ i celé ČR přihlásili.Jde o konsorcium společností WestinghouseElectric Company, LLC a Westighouse Electric ČR,společnost Areva a skupinu společností Škoda JS,Atomstrojexport a Gidropress sdružených v konsorciuMIR.1200. Tři nabídky byly do sídla ČEZdopraveny za přísných bezpečnostních opatřenív celkem v 73 krabicích, které dohromady vážily1,5 t. Všichni tři uchazeči nabízejí moderní reaktory,odlišnosti jsou v bezpečnostních systémecha jejich koncepci. Základním parametrem, kterýmse od sebe tři nabídky liší, je výkon jejich reaktorů.AP1000 americké firmy Westinghouse dosahujevýkonu 1150 MW, systém MIR.1200 nabízený stejnojmennýmrusko-českým konsorciem zhruba1200 MW a reaktory EPR společnosti Areva až 1650MW. ČEZ tak zahájil fázi posuzování nabídek, kdebude klíčovým parametrem cena, ale i možnostizapojení českých firem. Všichni účastníci slibují, žev případě vítězství v tendru zajistí 70% účast českýchpodniků. Ve výběrovém řízení bude posuzovánatechnická specifikace projektu včetně bezpečnostia licencovatelnosti, dalších zhruba 50 % bude tvořitekonomická stránka nabídky, tedy cena a obchodnípodmínky, jako např. záruky či platební podmínky.Veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejnézakázky, tj. na dodávku dvou kompletních blokůjaderné elektrárny na klíč, včetně palivových souborůna 9 let provozu, jsou podrobně specifikoványv obsáhlé zadávací dokumentaci.Jak uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, jdecelosvětově o jediný tendr, který probíhá podlepravidel zadávání veřejných zakázek. Pro posuzovánínabídek bylo speciálně proškoleno vícenež 100 expertů. Nakládánís informacemi bude podléhatpřísným bezpečnostnímopatřením. V pražském sídleČEZ i v prostorách JE Temelín,kde bude probíhat posuzovánínabídek i jednánís uchazeči, byly připravenyspeciální chráněné prostory.V listopadu či v prosinci byměl mít ČEZ nabídky prostudoványa určit předběžné pořadí uchazečů, kteří pakbudou znovu osloveni a dostanou možnost doplnitsvé nabídky do jara 2013. Výběr dodavatele a podpissmlouvy je plánován na konec roku 2013. Budování3. a 4. bloku Temelína by mohlo začít v roce 2016/2017,dokončení se předpokládá nejpozději v roce 2025.Připravovaná aktualizace státní energetické koncepcepočítá s tím, že využití jaderné energie v ČRse rozšíří na zhruba polovinu spotřeby. Nezávisláenergetická komise (NEK), kterou v únoru sestavilministr průmyslu Martin Kuba jako poradní skupinupro aktualizaci energetické koncepce doporučuje,že ČEZ by neměl s výběrem dodavatele na dostavbuTemelína příliš otálet. Upozorňuje, že procesvýběru je dlouhý, a hrozí riziko, že optimální dobavýhodného financování (tzn. období nízkých úrokovýchsazeb) do doby výstavby pomine a projektse může stát méně ekonomicky výhodným. NEKtaké doporučuje postupně utlumovat podporuobnovitelných zdrojů. ■Nabídky na největší tendr v historii ČR:73 krabic s 1,5 t dokumentůsmarT Grids: Česká republika v předsTihuČeská společnost WS trends, aplikační partner InterSystems v oblasti pokročilých softwarovýchřešení pro energetiku, je prvním realizátorem Smart Grid v ČR.Historicky první projekt Smart Grid v Čechách, jehožzákladem je unikátní řešení pro managementchytrých sítí s názvem Smart Grid ManagementSystem (SGMS), byl zahájen v březnu 2010, dokončenv září 2011 a nyní je v rutinním provozu v chytrésíti společnosti LUMEN International, která je největšímprovozovatelem lokálních distribučních sítív ČR a zároveň největším tuzemským výrobcemsolární energie.Základem systému SGMS, který představuje unikátníčeské řešení pro management rozvodných sítídispečinkmanažerdistribuceobchodníks energiía zelené energie je inovativní objektová databázeInterSystems CACHÉ. Primárními cíli projektu bylymonitoring a správa obnovitelných zdrojů energie,kontrola množství a kvality distribuované energiev reálném čase a možnost v krátkých (až minutových)intervalech sledovat aktuální spotřeby jednotlivýchodběrných míst. Přístup ke sledovanýmhodnotám je umožněn on-line z webového prohlížeče.Veškerá data jsou automaticky archivována,průběžně vyhodnocována a v požadované forměreportována jednotlivým oddělením. Automatizovánajsou i pravidelnádenní hlášení operátorovitrhu s elektřinou,která nahradila dřívějšízpracovávání dat veformátu MS Excel.Projekt implementaceSGMS ve společnostiLUMEN Internationalbyl navíc předpokladempro další rozvojsystémů solárníchelektráren a pro připojovánínových obnovitelnýchzdrojů dosítí společnosti. Systémumožňuje řízení distribuce a spotřeby elektřinyv rámci jednotlivých lokálních distribučních soustava významnou měrou tak přispívá k budování prvníchenergeticky autonomních „ostrovních systémů“ v ČR.V současnosti projekt zahrnuje téměř 4000 chytrýchelektroměrů, vodoměrů a plynoměrů a vzhledemk dosavadnímu úspěšnému provozu SGMS je připravovánojeho rozšíření na lokální distribuční sítěspolečnosti LUMEN v zahraničí. Výhody první „chytrésítě“ brzy pocítí také zákazníci společnosti LUMEN.„SGMS umožňuje souběžný monitoring výroby,distribuce a spotřeby energie. To vše v reálném časea s návazností na účetní programy umožňuje flexibilněupravovat cenové tarify podle momentálníhoobjemu energie v síti,“ komentuje přínosy SGMS JanSvoboda, technický ředitel společnosti WS trends.Inovativní objektová databáze InterSystems CACHÉzajišťuje mimořádně rychlé zpracování transakcí,rychlý vývoj webových aplikací, výbornou rozšiřitelnosta reporting transakčních údajů v reálnémčase – vše s minimálními požadavky na administracia výpočetní výkon. Vysoce výkonná databáze je navícdoplněna o integrační nástroj InterSystems Ensemblea analyticko-manažerský modul InterSystemsDeepSee zajišťující funkce podnikové inteligence.„Všechny naše aplikace jsou tak postaveny na robustnía technologicky ucelené platformě, která dokáže průběžněukládat a zpracovávat desítky tisíc záznamů zasekundu. To je rychlost, kterou nedokáže nabídnoutžádná jiná technologie na trhu. Podle našich výpočtůnám tento výkon umožní zpracovávat data z milionudigitálních měřidel na jediném průmyslovém serveruo běžném výkonu,“ říká Svoboda. ■42 8/2012


technologieREGÁLY V OBCHODECH POD DOHLEDEM MOBILŮS ROZŠÍŘENOU REALITOUVýzkumníci IBM Research představili prototyp nové mobilní nákupní aplikace pracující s rozšířenourealitou (tzv. augmented reality). Až novinka opustí prostředí výzkumné laboratoře,umožní zákazníkům v obchodech jako vůbec první systém svého druhu skenovat zboží připrocházení mezi regály a získávat tak individualizované informace, doporučení nebo slevovékupony.Myšlenkou na systémy využitelné při nakupováníse u IBM zabývají již dlouho –už na počátku nového milénia např. vespolupráci s prodejním řetězcem Metro připravilivývojáři průlomový projekt rádiové identifikacezboží (RFID), který byl díky dokonalému přehleduo zboží a jeho různých parametrech uloženýchv RFID čipech jakýmsi prototypem pro systémyinteligentního nakupování v samoobsluhách budoucnosti.Uplatnil se i ve speciálním obchoduExtra Future Store, který v roce 2003 společnostMetro Group otevřela v německém Rheinbergu jako„praktickou laboratoř“ pro testování nejnovějšíchtechnologických inovací v oblasti maloobchodu.Nyní je výsledkem jejich práce nová aplikace vyvíjenávýzkumnou laboratoří IBM v izraelské Haifě.Nabízí řešení palčivého obchodního problému,který spočívá v kontrastu mezi záplavou informacídostupných na internetu a jejich omezenýmmnožstvím v kamenných obchodech. Přitom podlevýzkumu společnosti Forrester Research právě nákupyv kamenných prodejnách tvoří více než 92 %veškerého maloobchodního prodeje.Když víte, co chcete,aneb „Hledej, šmudlo…!“Po vstupu do obchodu si bude moci každý aplikacistáhnout na svůj chytrý telefon či tablet, zaregistrovatse a vytvořit si profil, v němž zadá informace,které chce zohlednit: od obsahu alergenních látekaž po to, zda je obal výrobku biologicky rozložitelný- může např. zadat, že hledá snídaňové cereálies nízkým obsahem cukru, vysokým hodnocenímzákazníků a navíc za akční cenu. Když namíří kameruna svém mobilním zařízení na dané zboží, aplikacepři přejetí polic s cereáliemi kamerou produktrozpozná a pomocí technologie rozšířené realitydoplní snímek o digitální informace (složení, cenu,hodnocení nebo aktuální slevy apod.), zvýraznívýrobky, které odpovídají zadaným parametrům,a kupujícímu nabídne jednodenní slevový kupon,aby ho motivovala k okamžité koupi.JAK TO FUNGUJEPo vstupu do obchodu si zákazník službu aktivujestažením mobilní aplikace s rozšířenourealitou do svého chytrého telefonu či tabletu.Po registraci prostřednictvím svého telefonníhočísla či věrnostní karty uvede na profilu své preference.S nimi pak pracuje systém, který pomocíobrazu získaného prostřednictvím kamery namobilním zařízení s využitím pokročilé technologiezpracování obrazu rozpozná jednotlivévýrobky podle jejich tvaru, barvy a dalších prvků.Koncový systém daného prodejce, založený nasoftwaru z řady IBM Smarter Commerce, pak domobilního zařízení zašle požadované informace,které aplikace díky pokročilé technologii pro rozšířenourealitu digitálně zobrazí na snímku zboží.Sociální sítě expandují do obchodníchZákazníci budou mít navíc možnost propojit aplikacise sociálními sítěmi. Dozví se tak např., zdaněkdo z jejich přátel snímaný výrobek už ohodnotilči okomentoval.Maloobchodní prodejci si pomocí této aplikace budoumoci vybudovat prodejní systém, v němž se spojí sezákazníky individuálně a marketing se tak stane vítanou,ne obtěžující službou. Aplikace může prodejcůmrovněž pomoci lépe pochopit, co se spotřebiteli líbía nelíbí, a nakupujícímu nabídnout související zbožív jiných uličkách s regály, například mléko a banány kezmíněným cereáliím. Zákazníci by také mohli snadnějivyužívat věrnostní programy a digitální kupony a osvoboditse od neustálého hledání slev a akčních cen. ■MALÝ, TECHNICKY VYSPĚLÝ TŘÍVÁLEC ECOBOOSTNový motor 1.0 EcoBoost z produkce Ford Motor Company byl vyhlášen „Motorem roku 2012“,když zvítězil v prestižní mezinárodní anketě „International Engine of the Year“.Jde o malý, ale technicky neobyčejněvyspělý tříválec. Ve 13letéhistorii ankety je to poprvé, kdyv ní zvítězil Ford. Litrový motornasbíral od porotců vůbec nejvyššískóre za celou dobu existenceankety, kterou vyhlašuje odbornýmagazín Engine TechnologyInternational a o výsledcíchrozhoduje hlasování76 novinářů z 35 zemícelého světa.Agregát tak malý, že by sevešel na plochu listu papíruA4, byl zkonstruován v technickýchstřediscích společnosti Fordv britském Duntonu a německém Merkenichu.Vyrábí se v rumunské Craiově a německémKolíně nad Rýnem.EcoBoost je osazen turbodmychadlems nízkou setrvačností,které zajišťuje rychlou odezvuna sešlápnutí plynu již od nízkýchpístových rychlostí motorua dokáže se roztočit až na248 000 ot.min -1 . K dalším technickýminovacím motoru patří např.:● sběrné výfukové potrubí odlitépřímo do hlavy válců – snižuje teplotuvýfukových plynů a umožňujedosáhnout optimální směsi palivaa vzduchu v širším rozsahu otáček;● speciální litinový blok motoru –zahřeje se rychleji než obvykle používanýhliníkový, spotřebuje asi o 50 % méněenergie;● oba hlavní řemeny jsou ponořeny v olejové lázni– pro tišší a účinnější chod motoru. Namísto obvyklýchvyvažovacích hřídelí, které spotřebovávajíčást výkonu motoru, jsou zde vibrace vznikajícív důsledku tříválcové konfigurace potlačoványzáměrně „nevyváženým“ setrvačníkem – jeho kmitypůsobí proti kmitům klikové hřídele.Díky downsizingu disponuje malý motor stejnýmvýkonem jako atmosféricky plněný motor 1,6 l, kterýnahradil, a přitom jede mnohem rázněji. Nabízídobrý točivý moment: již od nejnižších otáček poskytujetechnicky vyspělý tříválec dynamiku maléhoturbodieselu, ale bez jeho hluku a vibrací.Agregát 1.0 EcoBoost debutoval v letošním rocepod kapotou evropského Focusu, který v provedení74 kW nabízí nejnižší spotřebu ve své třídě, a to4,8 l na 100 km při emisích CO 2109 g/km. Motorbude brzy k dostání rovněž v modelech C-MAXa B-MAX. Od příštího roku bude k dispozici i veSpojených státech, později bude nabízen takév Asii a Africe. ■8/201243


technologieUnikátní baterie ve sprejiNovátorskou baterii ve spreji, která jde nastříkat prakticky na cokoli, představil v červnutým amerických vědců. Jak uvedla agentura AFP, jejich výtvor by po dalším vylepšení mohlrevolučním způsobem změnit design lithiových baterií, které zásobují energií naše laptopy,mobilní telefony či elektromobily – a vyústit v tenčí a lehčí zařízení.Tým, vedený Neelamem Singhem z texaské Riceovyuniverzity, použil tekutou verzi stejných komponentů,které jsou v běžných lithium-iontových (Li-ion) bateriích,jaké se používají např. v mobilních telefonechapod. Tento typ baterií patří v současnosti mezi nejpoužívanějšíve spotřebitelské elektronice, a v porovnánís dalšími dobíjecími bateriemi jsou Li-ion akumulátorylehčí, výkonnější a bezpečnější. Pro svůj prototyp vytvořilvědecký tým tekutou verzi, kterou je možnérozprašovat a která je složena z pěti komponentů, ježlze vrstvit – dva sběrače proudu, katoda, anoda a polymerovýseparátor. Tu pak nastříkal v několika vrstváchna sklo, plech z nerezové oceli, glazované keramickédlaždice a dokonce i oblý povrch pivního půllitru.„Nejdříve jsme přeměnili všechnysložky baterie na nátěry. A pak jemůžeme využít, abychom doslovanatřeli baterii na jakýkoli povrch,a nepotřebujeme k tomu nic jinéhonež rozprašovač. V podstatě bychomtímto způsobem mohli změnit nabaterii jakýkoli předmět či povrch,“řekl Neelam Singh. Při jednom z experimentůtým nastříkal baterie na 9 koupelnovýchdlaždiček, které vědci vzájemně propojili. K jednéz nich byla připojená solární buňka, která se nabíjelaz bílého laboratorního světla. Jakmile byly nabitya propojeny, „poskytovaly dlaždice dostatek energie,aby rozsvítily 40 červených LED diod na vícenež 6 hodin“, uvedl tým ve zprávě, kterou zveřejnilv časopise Nature Scientific Reports.Vědci už požádali o patentování svého vynálezu,který hodlají nadále vylepšovat. ■Nátěr, který generuje energii, představili takévýzkumníci z floridské firmy Industrial Nanotech.V tomto případě jde o systém tepelnéizolace schopné vyrábět elektřinu na základěrozdílu mezi vnější a vnitřní teplotou předmětůse speciální termoizolační povrchovou úpravou.Tento systém v podobě tenké vrstvy zmíněnéhomateriálu by měl najít využití např. v podoběnátěru zdí budov v místech s rozdílnou teplotouběhem dne a noci, kdy by fungoval jakokonstantní zdroj energie.kardiostimUlátory bUdoUcnostise možná Už obejdoU bez baterieReoperace potřebná v současné době pro výměnu zdroje energie pro kardiostimulátory užby nemusela být problémem, který trápí dnešní pacienty používající tato zařízení. Vědci našlizpůsob, umožňující dodávat energii pro jejich provoz s využitím samotného srdce, či přesnějiřečeno vibrací, které způsobuje jeho tlukot.Zatímco u běžných elektrických přístrojů nepředstavujevýměna baterií problém, kardiostimulátorypodporující činnost špatně fungujícího srdce jsou natom hůř. Výměna baterií pro jejich provoz vyžadujechirurgický zásah, a i když výkonnost a životnost moderníchbateriových zdrojů energie snížila intervaly potřebnépro výměnu až na 10 let, je tato záležitost stálelimitujícím prvkem v používání kardiostimulátorů. Nyníse však rýsuje možnost, jak tento problém překonat.Piezoelektrický systémnapájený srdcem…Jak informoval vědecký server Physorg, tým výzkumníkůz Michiganské univerzity vyvinul řešení,umožňující generovat elektrickou energii, kteroukardiostimulátor potřebuje pro svůj provoz přímoz organismu jeho uživatele. Jde o využití energie,které vytváří naše tělo samotné. Pokud by do nějtedy byl implantován malý sběrač mechanické vibračníenergie, tzv. harvester, bylo by možné napájetkardiostimulátor energií z ozvěn srdeční činnosti,které rezonují v okolí povrchu hrudního koše. Ty lzeucítit, když přiložíme ruku na hruď v místě nejbližšímsrdci. I když jsou tyto vibrace poměrně slabé,měly by dokázat vygenerovat dostatek energie prorelativně nenáročné „vnitřní spotřebiče“, jako jsouprávě zmiňovaný kardiostimulátor nebo malý integrovanýdefibrilátor, jejichž posláním je jednou začas srdečnímu svalu periodicky dodávat nepatrnéelektrické řídicí signály.Původně Amin Karami a Daniel Inman ze sekce leteckéhoinženýrství Michiganské univerzity vyvíjelienergetický sběrač pro pohon miniaturních lehkýchbezpilotních prostředků, který by je zásoboval energiizískávanou z mechanických vibrací křídel, ale poté senašlo i další využití v oblasti medicíny. Vědci sice zatímještě nepředstavili funkční fyzický prototyp sběračeenergie, ale koncepci již důkladně ověřili na počítačovésimulaci. Jádrem modelu energetického sběračeje velmi tenký plátek vyrobený z keramického piezoelektrickéhomateriálu, tenčí než setina centimetru.Ten přebírá probíhající vibrace a při tomto silovémpůsobení periodicky mění tvar a vlastnosti tohoto materiálua zároveň v něm vybudí slabé elektrické napětí.Inženýři navíc tento základní prvek vylepšili přidánímsoustavy magnetů, jejichž pomocí lze výkongenerátoru ještě zvýšit. Vypočítaný výkon sběračetak činí kolem 10 mikrowattů, což je zhruba 8násobektoho, co je zapotřebí pro běžnou funkcimoderního kardiostimulátoru. Kardiostimulátorpoháněný tímto inovativním systémem by mělbýt schopen pracovat v rozmezí 7 až 700 pulsů zaminutu, což bohatě dostačuje pro normální rozsahbiologických srdečních rytmů.…nebo „biobaterie“ využívajícíbiochemické reakce v těleNa obdobném systému pracují také výzkumníci z Texaskéuniverzity v Austinu, kteří již před několika letypředstavili v odborném magazínu Nature koncepttzv. biobaterie. Miniaturní systém umožňující dodávatenergii pro pohon elektronických zařízení implantovanýchdo lidského těla, je však v tomto případě založenna výrobě elektřiny pomocí biochemické reakce:oxidací glukózy, která se vyskytuje v organismu. To bymělo umožnit vytvořit energetický zdroj s dostatečnoukapacitou pro napájení kardiostimulátorů a podobnýchnízkoenergetických zařízení, i když je výkonnostbiobaterie zatím jen velmi malá – zhruba 1 µW, což jezhruba srovnatelné s baterií do hodinek. Pro zmíněnéúčely by ale měla být dostačující a „biobaterie“ by taknepotřebovaly výměnu či dobíjení spojené s chirurgickýmzásahem, jako jejich současné ekvivalenty. ■„Biobaterii“ založenou na výrobě energie z glukózy(ovšem s využitím ethanolu a methanolu) představilafirma Sony už v roce 2009. Systém dokázal vygenerovataž 50 mW výkonu, dostačujícího k pohonu různédrobné elektroniky a výzkumníci avizovali možnostvyužití podobných řešení pro elektroniku v lidskémtěle, jako např. kardiostimulátory.Foto: Sony44 8/2012


technologieAMERICKÉ VOJÁKY BUDOU CHRÁNIT ODOLNÉPLASTOVÉ PŘILBY A KEVLAROVÉ SPODKYKdo měl příležitost nosit na hlavě klasickou vojenskou helmu, jistě uzná, že těžká kovovápřilba není zrovna ideální pokrývkou hlavy, pokud nejde o život, ale odlehčení díky použitítenčího materiálu, které bývá v jiných oblastech obvyklým řešením, by v tomto případě mohlomít fatální následky. Takže se na to musí jinak. Tvrdý kov schopný zastavit střepiny a kulky,nahrazuje vysoce odolný, ale lehčí plast.Unikátní balistická přilba s označenímECH (Enhanced CombatHelmet – Rozšířená bojováhelma) je dílem společnéhovýzkumu vývojových středisekUS Army a MarineCorps a měla by postupněnahradit původní přilbyMICH/ACH americké armádya LWH používané námořníky.Rambo by se divilKdo by čekal nějakou hi-tech extravagancive stylu akčních filmů,jimiž příznivce vojenského žánruštědře zásobuje Hollywood,bude asi zklamán – ECH v podstatěkopíruje vzhled standardních helem americkéarmády, nabízí však ve srovnání s nimi technologickýpokrok. Výjimečná je zejména její hmotnost a odolnost.Nová přilba je skoro o 120 g lehčí a podle jejíchtvůrců nabízí minimálně o 35 % větší balistickouodolnost než dosud používaná přilba MICH/ACH.Konstruktéři pro ni využili speciální plast s vysokoumolekulární hmotností, který dává přilbě unikátnílehkost a zároveň vysokou pevnost. Zatímco nynějšíbalistické helmy jsou schopné zastavit jen nízkoenergetickéšrapnely z výbuchů nebo náboje pistolo-vých ráží, ECH je podle výsledkůdosavadních testů schopnaodolat dokonce přímémuzásahu z automaticképušky AK-47! Což samo-zřejmě neznamená, že jejínositel má vyhráno – i když by přilbanáboj dokázala zastavit, razance takovéhotonárazu by pravděpodobněvojáka omráčila, nicméně zůstal by všakzřejmě naživu.Po úvodních slibných testech a zkouškáchdošlo k ostrému testovánípřilby ECH už na jaře loňskéhoroku a původněměli novou plastovoupřilbu, vyvíjenou od roku2009, dostat první vojáci do výzbroje už v roce 2010.Podle posledního vývoje situace po korektním absolvovánívšech potřebných testů by se jí snad mohlidočkat v příštím roce.Plastová balistická přilba ECH vyniká nízkou hmotnostía schopností odolat střelám ráže až 7,62 mm,tzn. palbě z KalašnikovaHi-tech pro intimní partiePokud voják šlápne na minu, nebo podomácky vyrobenounálož (IED - improvised explosive device),je ohrožena hlavně spodní část těla. Při výbuchuvšak nehrozí jen šrapnelové poranění, ale dojde--li k explozi IED ukrytého v zemi, často se do tělavojáka dostane špína, a tím následně může dojítk infekci, vedoucí k dalším amputacím.Americká armáda vyvinula proto speciální balistickéspodní prádlo, které nabídne dvě úrovně ochrany.První stupeň, označovaný jako PUG (protectiveunder-garment), připomínající cyklistické kraťasy,se nosí pod uniformou buď samostatně, nebo společněs klasickým bavlněným spodním prádlem.Kevlarová tkanina chrání vnitřní část stehen, oblastgenitálií a řitní oblast - nekritičtěji ohrožené zóny,ležící přímo v ose výbuchu nášlapných min. Navnějších stranách stehen jsou „bojové spodky“, vybavenyelastickou a prodyšnou látkou odvádějícívlhkost, protkanou kevlarovými vlákny. To je pakdokompletováno dalším prvkem s označením POG(protective outer-garment), což je svrchní blastickávrstva, která se natahuje přes uniformu. „Kevlarovétrenýrky“ POG tvoří několik vrstev kevlarové tkaniny,takže mají vyšší balistickou odolnost. Nosí se společněse spodní vrstvou PUG. ■foto: PEO Soldier„SUPERHOUBA“ ČISTÍ VODU OD ROPYNový typ extrémně porézního uhlíkového materiálu testovaný vědci z pennsyslvánské Riceovyuniverzity, o němž informoval časopis New Scientist, dokáže nejen dobře absorbovat oleja jeho deriváty, ale také vést proud, a navíc reaguje na magnetické pole.Pozoruhodný materiál označovaný jako „superhouba“je např. schopen účinně absorbovat naftuči olej rozlité na vodě, uložit je v sobě ve vysokémobjemu a na prakticky neomezenou dobu, vydávatje podle potřeby a opět nasávat. A to opakovaněmnohokrát po sobě aniž by ztratil své pozoruhodnéschopnosti. Vědci dokázali vytvořit makroskopickéhouby z uhlíkových nanotrubiček mezi sebou navzájemmnohočetně překřížených. Tento efekt byldosažen přídavkem bóru ve fázi růstu nanotrubekchemickou depozicí. Obvykle při použití této technologienanotrubičky vyrůstají rovně a nezávislejedna na druhé. Ale příměs bóru je přiměje mnohonásobněse ohýbat, překrývat se a prolínat, a co jenejdůležitější – připojují se na mnoha různých místech(na atomární úrovni) prostřednictvím vytvořeníkovalentní vazby. Podle vědců si takto vytvořenástruktura zachovává vysokou pružnost i po 10 000foto: Jeff Fitlow / Rice Universitycyklech komprese. Dříve vědci vytvářeli podobnékomplexní systémy z nanotrubiček pomocí úpravv poslední fázi růstu. Výhodou navržené technologieje její jednoduchost. Makroskopický vzorekpevného materiálu s požadovanými vlastnostmilze získat přímo v procesu tvorby nanotrubiček.V nově vytvořené nanostruktuře zabírá více než99 % prázdný prostor, který může pojmout jinélátky (např. kapaliny), takže nový materiál je označovánjako superhydrofobní. Přes otevřené póryv mikro a nanometrovém měřítku pokus potopithoubu pod vodu končí neúspěchem – vyplavena povrch. Zároveň se nanotrubičkové bloky stalyoleofilní, takže dokáží nasáknout prakticky všemidruhy olejů v poměru více než 100 gramů na 1 gsvé vlastní hmotnosti. Získat obsah je jednoduché –houba je elastická, takže ji lze jednoduše vyždímat.Další možnost je – houbu zapálit. Ropa nebo olejhoří, ale uhlík je nehořlavý, takže houba samotnázůstává neporušená. Podle vyjádření tvůrců je tentopozoruhodný materiál užitečný nejen pro vodu,ale uplatnění může najít i v elektrotechnice (jakoelektroda pro baterie), ve strojírenství (jako základpolymerních kompozitů) či v lékařství (jako lešenípro bioimplantáty). ■/je/8/201245


automobilová technikaK automobilu na CnG si můžete poříditvlastní čerpaCí staniCi, u fleetů se vyplatíVysoké ceny paliv, které se promítají do růstu nákladů na dopravu, přiměly nejednu firmu zamysletse, zda se nepoohlédnout po úspornějším řešení. „Změna z nafty nebo benzínu na CNGmůže u podnikových autoparků či autobusové dopravy ušetřit ročně klidně třetinu nákladůna pohonné hmoty“, říká Ing. Václav Holovčák, předseda představenstva společnosti Bonett.CNG patří nyní i díky cenám benzínu a naftyk atraktivním palivům, auta už k dispozici jsou,ale řadu zájemců odrazuje zatím relativněřídká síť čerpacích stanic, kde by je mohli plnit.Nevyplatí se jim spíše počkat, až se situacezlepší?Situace v České republice se z pohledu počtu stanicpostupně zlepšuje. Aktuálně je u nás 39 plnicíchstanic CNG, předpokládáme, že do konce roku jichbude zhruba 45. Pro rok 2013 a 2014 počítámes nárůstem o dalších 25 stanic, zhruba polovinaz nich by měla být investice skupiny Bonett. Nakonci roku 2014 by v ČR tedy mohlo být řádově60 stanic. Motoristům se rozhodně vyplatí využívatCNG již dnes, protože jsme v období sníženésazby spotřební daně na zemní plyn, proto je tatopohonná hmota velmi výhodná. Vycházíme z faktu,že CNG je jednoznačně levnější palivo než klasickánafta či benzín. Spotřeba v m 3 zemního plynu jepřibližně rovna spotřebě v litrech nafty. Při srovnánís aktuálními cenami nafty a benzínu lze díky CNGšetřit u autobusů 20-30 % nákladů na pohonnéhmoty, u dodávek a osobních aut dokonce až 40 %nákladů. Samozřejmě, že CNG je velkou výhodouzejména pro firmy, které najezdí velké množstvíkilometrů a provozují větší vozové parky. Takovýmspolečnostem může změna z nafty na CNG ušetřitřádově i jednotky milionů, u autobusů až desítkymilionů korun. Zaměřujeme se na střední a většívozové parky, kterým nabízíme plný outsourcingv podobě vybudování a provozování CNG infrastrukturyna naše náklady. Pokud bych to měl zjednodušit,dokážeme touto formou dodávat našimpartnerům CNG jako pohonnou hmotu, přičemžumíme garantovat jasně definovanou úsporu oprotisoučasným nákladům na naftu.Ve kterých případech se vyplatí firmě přejítna CNG pohon své flotily?Pokud má provozovatel flotily vozidel k dispoziciadekvátní ekvivalent vozidel v CNG verzi, vyplatí semu na CNG přejít vždy. U dodávkových vozidel můžeušetřit např. až 40 % všech nákladů na pohonnéhmoty. U dodávky s ročním projezdem 50 000 kmje roční úspora řádově 80 000 Kč, příplatek za CNGverzi má tedy provozovatel zpět zpravidla již v prvnímroce. Dále již tedy jenom šetří, při době používání6 let má k dispozici 5 let úspor, což znamenářádově 400 000 Kč. Tato částka odpovídá zhruba70 % ceny nového vozidla. Pro flotilu 30 vozidel jeto tedy řádově 12 milionů korun ušetřených ročně.Úspory jsou tedy značné, přičemž platí základnípravidlo – čím větší spotřeba je v litrech nafty, tímvětší úspory plynou z využívání CNG. Osobní CNGauta a dodávky ušetří ročně desítky tisíc na jednovozidlo, CNG autobus ušetří stovky tisíc ročně.Většinou jsou uváděny přehledy veřejnýchplniček, to však není jediná cesta k nádrži plnéCNG. Existují i domácí či malé firemní plničky,nebo velké privátní (firemní) CNG stanice. Jakémožnosti má firma, která by chtěla zřídit svouvlastní plnicí stanici na CNG?Samozřejmě, že vedle sítí veřejných CNG stanic, jakonapříklad Bonett EUROGAS CNG stanice, budouvznikat i takzvané vnitropodnikové stanice vybudovanépro interní potřeby firem. Ty jsou zpravidlaumístěné v rámci areálu takových společností a jsoupřipravovány konkrétně na základě jejich potřeb.Domácí plničky jsou cestou vhodnou pro někoho,kdo provozuje 1-5 vozidel. Jejich nevýhodou jedlouhá doba plnění, omezená životnost a vyšší nákladyna stlačování plynu. Výhodou je zase relativněrychlá instalace. Pro vozové parky nad 5 vozidelvšak již tento typ zařízení není zpravidla řešením.Pro takové společnosti je určen program BonettCNG Outsourcing, ve které jsme připraveni CNGinfrastrukturu nejenom kompletně a s odbornoupéčí vybudovat, ale i zafinancovat a následně garantovatúspory.Jak náročnou záležitostí je výstavba plniček?Cena CNG stanice se pohybuje řádově od 3 milionůu základní varianty pro omezený počet osobníchvozidel až například po desítky milionů za velkokapacitnístanice pro desítky autobusů. Stavěli jsmejiž jak stanice za jednotky milionů, tak i za vícenež milion EUR, takže jsme schopni nabídnoutrelevantní řešení pro jakoukoliv firmu s různýmipotřebami a vozovými parky.Pro pořízení nového CNG projektu počítáme dobu4-6 měsíců, není to tedy žádná závratná doba. Samozřejmě,že takto krátkou dobu nám umožňujedosahovat zejména naše velká zkušenost s budovánímCNG projektů; během posledních tří let jsmestáli za cca 80 % všech nových CNG projektů vybudovanýchv České a Slovenské republice. Máme zasebou řadu prestižních projektů. Stojíme napříkladza projektem Pražské služby, největší stanicí v ČRa třetí největší ve střední Evropě. V Praze jsme vybudovalidalší nové samoobslužné stanice, v Táboře,Jihlavě, Úpici, ale i v Trnavě, Banské Bystrici a jinýchměstech dodali projekty pro autobusy MHD. Našeinvestice do moderních velkokapacitních stanicpro autobusy v Liberci, Přerově a Kladně s kontrahovanoudodávkou několika desítek milionů kubíkůCNG nás posunuly do pozice jednoho z největšíchprodejců CNG v ČR. V Česku se chystáme investovatřadu dalších 25 CNG projektů v rámci naší sítěBonett Eurogas CNG Net.Bonett se zabývá nejen výstavbou CNG plniček,ale pomáhá i se zajištěním jejich financování.Jaké možnosti se nabízejí zájemcůmv této oblasti?Jako jediný subjekt v CNG oblasti v České i Slovenskérepublice nabízíme jak generální dodávky,tak i vlastní investice. Umíme stanice vybudovati developerským systémem a dlouhodobě pronajmout,tedy něco blízkého formátu operativníholeasingu, jak se používá u aut. Jsme toho názoru,že náš partner je tím, kdo se má rozhodnout, zdalichce stanici vlastnit, nebo zda hledá partnera proplný outsourcing. Z pohledu vlastnictví jsou námbližší naše vlastní investice stanic, řekl bych, že toje hlavní směr skupiny, nicméně z pozice lídra natrhu dodávek CNG stanic samozřejmě i vybudujemestanici pro jakéhokoliv klienta, včetně zajištění financováníaž na 8 let. Vybrané projekty v rámci programudlouhodobé spolupráce Bonett Outsorcing,jehož nositelem je Bonett Gas Investment, jsmepřipraveni též zainvestovat. V praxi to znamená,že investiční náklady spojené s vybudováním plnícístanice CNG i náklady spojené s provozemjsou v režii naší společnosti s tím, že zákazníkovidodáváme CNG s garancí úspory na nákladechv porovnání s naftou. V případě dodávek CNG staniczajišťujeme kompletní provedení na klíč. Tedy zpracováníprojektové dokumentace, zajištění veškerýchpovolení k výstavbě, dodávku špičkové technologies nízkými provozními náklady a také nonstop servisze čtyř servisních center v ČR. Pro zájemce o CNGstandardně nabízíme efektivní finanční produkty(úvěry, leasing, dotační poradenství), umíme klientovipomoci i s kalkulací business case CNG stanice.Produkty a služby takové šíře nabízíme v ČRjako jediní, pokud je navíc zkombinujete s největšíservisní sítí pro CNG, kterou provozujeme, můžemenabídnout nejenom efektivní pořízení CNG stanice,ať již jsme investory my nebo klient, ale i odpovídajícípoprodejní péči. Jako jediní nabízíme až 5 letzáruky na technologie. ■/jv/46 8/2012


automobilová technikaAŽ PĚTINA VOZIDEL MÁZFALŠOVANÝ ROK VÝROBYPRŮZKUM SPOLEČNOSTI CEBIA, KTERÁ SE ZABÝVÁ PROVĚŘOVÁNÍMPŮVODU A HISTORIE VOZIDEL, UKÁZAL, ŽE U OJETÝCH VOZIDELPRODÁVANÝCH V ČR MÁ 20 % NESPRÁVNĚ UVEDENÝ ROK VÝROBY.TEN SE JIŽ OD ROKU 2001 V TECHNICKÝCH PRŮKAZECH NEUVÁDÍA BYL NAHRAZEN ÚDAJEM O DATU PRVNÍHO UVEDENÍ VOZIDLADO PROVOZU.Ve skutečnosti se obě data od sebemohou lišit o jeden až dva roky, alevýjimkou nejsou ani rozdíly o 5 nebo6 let. Kupující jsou takto záměrnědezinformování a kupují předraženávozidla. Rok výroby vozidla je jednímze základních údajů určujících cenuojetého vozu.„Vozidlo mohlo, poté co sjelo z výrobnílinky, stát delší dobu na skladěnebo jezdit na převozních značkáchpřed uvedením do provozu. Častějšímjevem jsou nebezpečné praktikya pozměňování údajů v dokladechdovezených vozidel prováděné některýmidovozci. Vozidla jsou taktoomlazována většinou o jeden až dvaroky,“ vysvětluje častou praxi Ing. Martin Pajer, ředitelspolečnosti Cebia. Kvůli tomu, že zákazník neznáskutečný rok výroby, je vystaven možnosti dezinformacenebo podvodu a bez možnosti ověřit sipravdivé informace, může pak koupit vůz neúměrněpředražený. Např. rozdíl v ceně tříleté a čtyřleté ŠkodyOctavia ve stejné výbavě činí 80 000 Kč!Proto společnost Cebia přichází s novým řešenímv podobě rychlého ověření skutečného roku výrobypomocí SMS. Jde o rychlý, jednoduchý a dostupnýnástroj proti praktikám některých prodejců ojetýchvozidel. Zákazník si může formou SMS okamžitěa přímo z místa prodeje zjistit skutečný rok výrobya ověřit si tak co kupuje.Služba ověření roku výroby je dostupná přes všechnyoperátory mobilních sítí. Stačí poslat SMS ve tvaru:Klíčové slovo „VIN“ + VIN kód vozidla (příklad: „VINTMBHS61Z6A2055765“) na číslo 902 06 a zákazníkobratem obdrží výsledek v podobě skutečného rokuvýroby vozidla. Kupující tak může ihned porovnatreálný údaj s rokem uváděným prodejcem a odkoupě vozu odstoupit nebo získat výrazně lepší cenu.„Cena jednoho ověření vyjde na 69 Kč včetněDPH. Za odeslaný SMS dotaz platí každý zákazníkstandardní cenu podle svého cenového tarifuu operátora. V případě, že rok výroby vozidla v systémuCebia ověřen není, a to i z důvodu např. chybyv SMS dotazu, není doručená informace zákazníkovinijak zpoplatněna,“ doplňuje Martin Pajer. ■ /jd/Příklad SMS odpovědi: Vozidlo s VINWAUZZZ8K38N000870 bylo vyrobeno v 01/2000.Dekujeme, Cebia, spol. s r.o.NOVÁ GENERACE MOTOROVÝCH OLEJŮPRO KAŽDÝ MOTORSpeciální řada motorových olejů BIXXOL společnosti OMV je schválena všemi přednímivýrobci automobilů. OMV garantuje výborný výkon i při extrémně nízkých teplotách, delšíintervaly mezi výměnou oleje, nižší spotřebu paliva a oleje a delší životnost katalyzátorů probenzinové a dieselové motory.Motorové oleje musí splňovat 5 hlavních zásad:mazání, chlazení, čištění, ochranu před korozía těsnění – vše v jednom okamžiku, nehledě nateplotu. Díky inovativnímu přístupu a know-howse OMV povedlo splnit všechny zásady v jednéproduktové řadě.Nový OMVBIXXOL speciál UP (Ultimate Per-formance) je produkt nejvyšší kvality z řady vysokokapacitníchmotorových olejů OMV. Tentosyntetický hladce pracující olej s formulí nasnížení prachu byl testován v extrémníchpodmínkách, aby garantoval optimální výkon.Nejnovější aditivní technologie nabízío 50 % vyšší ochranu proti opotřebení nežběžné motorové oleje. Díky sníženémutření pružných částí je možné dosáhnoutúspory benzinu a snížení výfukovýchemisí. Speciální čistící přísady udržujímotor čistý a prodlužují životnost částicdieselových vozidel.Specialista na krátkévzdálenostiKrátké trasy jsou přirozeným nepřítelemkaždého motoru. Syntetický olej OMVBIXXOL speciál EC (Energy Conserving) dokážeihned po nastartování mazat motor velmi rychle.Výsledkem, kromě přítomnosti vysokokapacitníčisticí přísady zabraňující usazování nečistotv motoru a prodlužující jeho životnost, je současněnízká spotřeba a maximální výstupní výkona také excelentní výkon při startování, dokoncei při extrémně nízkých teplotách. Výkonnostníčisticí přísady snižují navíc usazeniny a zvyšujíživotnost motoru. Maximální výkon garantujenízkou spotřebu benzínu a syntetická formulezajišťuje jeho úsporu až o 2,5 % oproti konvenčnímSAE15W-40 motorovým olejům.Pro úsporu paliva a hybridní motoryOlej OMV BIXXOL speciál FE (Fuel Efficiency)je v produktové řadě olejů OMV zcela novýmvynálezem na bázi formule SAE 0W-20. Cílemvývoje bylo vytvořit olej pro motory, které bylynavrženy pro co nejnižší možnou spotřebu, kterýby zabránil ztrátě této výhody v důsledku použitínevhodného oleje.OMV BIXXOLpremium NT (New Technology)je značně vylepšený výrobek mimo prémiovýsegment. Syntetická formule přizpůsobená nejnovějšímmotorovým trendům přináší obvyklouperfektní kvalitu během celé doby užívání. Tentouniverzální produkt nabízí až o 50 % vyšší ochranuproti opotřebení než běžné motorové oleje, zlepšuječisticí funkci a díky speciálním čisticím přísadámpodporuje efektivní práci motoru. Syntetickáformule garantuje optimální kvalitu oleje. ■8/201247


představujemeElEgantní a přitomnEjbEzpEčnějšípick-up Ford rangErAutomobilka Ford představila kompletní modelovou řadu nového pick-upu Ford Ranger v elegantníchprovedeních karoserie. K dispozici jsou dvě nové vznětové jednotky Duratorq TDCI,pohon 2x4 nebo 4x4, a čtyři stupně výbavy. Ranger nabízí nové technologie, větší přepravníkapacitu a nejvyšší dovolenou hmotnost přívěsu ve své třídě.Výkon a technologieObě pohonné jednotky Duratorq TDCi vynikajívýkonem s nejnižší spotřebou paliva v dané třídě.Nejsilnější motorizací je nový vznětový 5válec 3,2 lo výkonu 147 kW. I když 90 % z maximální hodnotyjeho točivého momentu 470 Nm je k dispoziciv rozmezí od 1700 do 3500 ot.min -1 ., vyznačujese tento motor výbornou pružností a dynamikou.Spotřeba paliva v kombinovaném cyklu činí9,5 l/100 km (ve variantě s pohonem 4x4 a přímořazenou převodovkou).Druhý úsporný vznětový čtyřválec 2,2 l je k dispozicive variantách 92 a 110 kW. Ve spojení s pohonem4x2 činí spotřeba motorizace 92 kW v kombinovanémcyklu pouhých 7,3 l/100 km.Nový Ranger je první pick-up, který získal 5hvězdičkovéhodnocení v testech Euro NCAP. Celkováúroveň ochrany, kterou poskytuje posádce, bylaobodována na 89 % dosažitelného maxima. Toje historicky nejlepší skóre pro vůz typu pick-upa jedno z nejvyšších, které byly v Euro NCAP kdyzaznamenány bez ohledu na typ automobilu. Rangervyužívá unikátní technická řešení na ochranuchodců včetně speciální struktury pod kapotou,která zmenšuje riziko poranění hlavy. K bezpečnostichodců přispívají také absorpční materiályv předním nárazníku.Z charakteristické přední masky se třemi horizontálnímilištami, společného znaku všech užitkovýchvozů Ford, vyzařuje síla a robustnost. Zvýšením liniepontonu dosáhl tým návrhářů kromě mohutnostitaké více prostoru pro náklad.Modelová řada zahrnuje tři praktické varianty karoserie(Double, Super a Single), které patří k nejprostornějšímve své třídě. Dvousedadlová variantaSingle Cab disponuje největší korbou s objemem1,82 m 3 a užitečným zatížením přes 1300 kg, kteréjsou největší v této třídě. O pohon se stará motoro výkonu 92 kW se 6stupňovou manuální převodovkoua pohonem 4x2 nebo 4x4.Varianta Super Cab je vybavena druhým párempomocných dveří (otevírajících se dozadu) a čtyřmisedadly. Nabízí tak více vnitřního prostoru, přičemžobjem korby 1,45 m 3 a užitečné zatížení přes1250 kg jsou opět nejlepší ze všech srovnatelnýchautomobilů. Motorizace jsou u této varianty dvě,o výkonu 92 nebo 147 kW s pohonem 4x4.Vrchol nabídky karoserií představuje čtyřdveřový5místný Double Cab. Poskytuje nejvíce prostorupro nohy v této třídě, zároveň ale disponuje dostatečněvelkou korbou – její objem činí 1,21 m 3a užitečné zatížení přesahuje 1100 kg. Tato verzeje dodávána výhradně s pohonem všech čtyř kola je osazena motorem o výkonu 147 kW s manuálnínebo automatickou převodovkou.Ranger kombinuje nejen výjimečnou přepravní kapacitus nejvyšší dovolenou hmotností přívěsu, aletaké nejlepší brodivostí ve své třídě. Modely s pohonemvšech čtyř kol utáhnou přívěs o hmotnostiaž 3350 kg, popřípadě mohou i při plném zatíženízdolat vodní překážku o hloubce až 800 mm.Komfortní interiérModerní vzhled a vysoký jízdní komfort je stejnýjako u osobních automobilů. To odpovídá takékvalitním, odolným a zároveň elegantním použitýmmateriálům včetně technologie Bluetooth, vstupůpro USB a iPod a ovládání přehrávání hudby, rádia,klimatizace nebo telefonu hlasem.Pro zvýšení aktivní bezpečnosti na silnici i v terénujsou vybrané modely Rangeru vybaveny novýmpokročilým elektronickým stabilizačním programemESP. Ten zahrnuje řadu specializovaných systémůjako například Asistent pro sjíždění prudkého klesání(napomáhá řidiči zvládnout jízdu na příkrýchsvazích), Asistent pro rozjezd ve svahu (zabraňujenežádoucímu couvnutí při rozjezdu), Dynamickástabilizace přívěsu (zajišťuje stabilitu jízdní soupravypři tažení přívěsu) nebo Dynamická adaptace naaktuální zatížení (pro zajištění optimální stabilityvozidla s ohledem na hmotnost nákladu). ■ /pk/48 8/2012


testNejmeNšíVolkswageNmá jméNo up!je převzatý z modelu Beetle, a pěkně sedí v rukou,je impozantní kaplička s velkým tachometrema dvěma malými přístroji (otáčkoměr a ukazatelpaliva), větší otáčkoměr a ukazatel teploty motoruse daly zobrazovat na doplňkové navigaci nazvanémaps+more zobrazující také informace o motoru.A to je naprostá novinka vůbec u značky Volkswagen.Jde o přenosný modul s dotykovým displejem,jehož součástí je navigační systém, zařízeníhandsfree, palubní počítač s různými provoznímiinformacemi a přehrávač multimediálních souborů.Systém je přenosný a jednoduše se vloží do trojúhelníkovézdířky uprostřed palubní desky, kde sepropojí kontakty s elektronickým systémem vozu.Zážehová jednotka s nízkouspotřebouNová generace zážehových, tříválcových motorůo objemu 1,0 l, která pohání přední kola, dosahujenejvyšších výkonů 44 a 55 kW. Mezi ně se řadítaké verze BlueMotion se systémem Start/Stopa rekuperací energie. Udávanou kombinovanouNovinka mini vozu, kterou Volkswagen představil ve Frankfurtu na podzimním autosalonu2011 byla provedená ve třídveřové karoserii poháněná zážehovým motorem. O půl rokupozději už je tady 5dveřové provedení, ještě v letošním roce se představí s pohonem na zemníplyn, a v příštím roce jako elektromobil.Jde o zcela nový vůz kategorie A00, postavenýna modulární platformě MQB. Na stejném základějako nový up! je postavená s drobnýmiodlišnostmi nová Škoda Citigo a Seat Mii. Každýz uvedené trojice nemá jen stejný základ, je takévyráběn ve stejné továrně ve slovenské Bratislavěa každý nabízí svůj vlastní osobitý charakter.K redakčnímu testu jsme měli k dispozici 5dveřovouvariantu VW up! s 1.0 l zážehovým tříválcem ve výbavěmove. Jde o střední komfortnější výbavu. Základnínese označení take up! a nabízí např. čtyři airbagy,ABS, elektromechanický posilovač nebo denní svícení.Nejvyšší výbava high up! disponuje klimatizací, palubnímpočítačem nebo vyhříváním předních sedadel.Všechny ale nabízejí dostatečný komfort pro čtyřicestující i když je délka vozu jen 3,54 m.Designově je up! velmi rozporuplný, jsou lidé, kterýmse líbí, je to „mazel“, a naopak zas jej považují zakrabici na kolech. Jde o věc pohledu, mně osobněse hladké jednoduché linie líbí. Asi nejvíc mě zaujalapřední maska s velkým znakem automobilkya širokým oválným pruhem otvoru pro nasávánívzduchu a také zadní páté celoskleněné dveře,v této kategorií ojedinělé. Jde vlastně o takovousendvičovou konstrukci, kdy jsou použity plechovéčásti, na kterých je umístěné sklo.Moderní interiér s maps+moreJednoduchost, přehlednost a praktičnost, tak by sedal charakterizovat interiér. Zpracování interiéru jevelmi dobré, plasty, i když tvrdší, pěkně lícují. Malýprostor nabízí dost odkládacích ploch, včetně litrovéláhve ve dveřích. Díky vyššímu posedu má řidičvýborný výhled na všechny strany. Překvapenímbylo, že i když jde o minitřídu A00, ani po několikátémpřejíždění nerovností nebylo znát nepříjemnévrzání plastů. Před tříramenným volantem, kterýspotřebu 4,2/4,3 l se mi nepovedlo dosáhnout,ale také jsem nejel předpisově podle regulí prostanovení spotřeby.Malý up! je směřován jako druhé vozidlo do domácností,je stvořené pro manévrování v městskézástavbě a může oslovit jak starší, tak i mladšígeneraci. Jako první malý vůz na světě může býtna přání vybaven funkcí nouzového brzdění City,která automaticky vůz zabrzdí před překážkami přirychlosti jízdy mezi 5 a 30 km.h -1 . Výhodou je i nízkácena, která začíná na 192 900 Kč. ■ /pk/8/201249


ekonomikaEvropská uniE podporujEčEskou konkurEncEschopnostInformační technologIe jsou významnou součástíekonomIky české republIky a tento obor by mohl býtjedním z tahounů zvýšení konkurenceschopnostI čr.důležIté je podporovat oblast It především v otázkáchvýchovy kvalItních odborníků, spolupráce fIrema unIverzIt, vědy a výzkumu a transferu znalostí do praxe.Většinu studentů bohužel v současnosti zajímájen, jak lehké je se na univerzitu dostat a udržetse na ní, nepřemýšlejí však nad budoucímuplatněním. Proto je nejen v České republice alei v celé Evropě nedostatek IT i dalších technickyzaměřených odborníků. Zlepšení stavu nepomáháani proces financování univerzit, který je odvozenod počtu studentů a nikoliv od kvality poskytovanéhovzdělávání.Zvýšit konkurenceschopnost České republiky,podpořit komunikaci a spolupráci mezi ICTprofesionály, univerzitami, firmami a veřejnýmsektorem v ČR, si dal za cíl projekt Sociálnísíť informatiků v regionech České republiky(SoSIReČR). Na projektu se podílí několik partnerů:Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy(MFF UK), Vysoká škola ekonomická (VŠE), Fakultaelektrotechnická ČVUT (FEL ČVUT), Ústav informatikyAkademie věd (ÚI AV) a další. Tento projektvznikl v rámci Operačního programu Vzdělánípro konkurenceschopnost pod záštitou MŠMT.Je financován z Evropského sociálního fondua státního rozpočtu ČR.V rámci projektu vznikla řada aktivit. VŠE připravilaprůzkum o vzdělávání IT odborníků, MFF a FELdokončují webový portál Síť IT (www.sitit.cz), konalyse různé konference a semináře (např. Hovorys Informatiky).IT jsou perspektivním oborem, „ajťáci“však na trhu chybíInformační a komunikační technologie se podílejína rozvoji moderní společnosti. Neexistuje snadoblast lidské činnosti, do které by informační technologienezasáhly. Podle hlavních ekonomickýchukazatelů patří ICT mezi velmi dynamické oborys vysokou přidanou hodnotou. Celkový obrat ICTfirem je dle údajů Českého statistického úřadu626 mld. korun. ICT služby se na tomto obratupodílejí 49 %, zbytek tvoří výroba ICT zařízení a obchods ICT. Část služeb je vyvážena do zahraničí,především do zemí Evropské unie.Zaměstnání v tomto oboru se považuje za jednoz nejperspektivnějších, přesto je u nás podle loňskéhoprůzkumu Vysoké školy ekonomické nedostatekIT odborníků. V současnosti pracuje v tomtooboru asi 220 000 IT odborníků. Průzkum ukázal,že od roku 2006 došlo k jejich nárůstu o 19 %.Mezi lety 2006 a 2010 přišlo do této oblasti asi30 000 nových pracovních sil s vysokoškolskýmvzděláním. Za tuto dobu však vysoké školy dodalyna pracovní trh pouze 16 000 absolventůIT oborů. Z toho vyplývá, že celkem 47 % vysokoškolákůpřišlo z jiných oborů a muselo býtvýrazně doškoleno. Nedostatek IT odborníků jetrendem v celé Evropě. Z dat Digitální agendyEvropské unie vyplývá, že by v roce 2015 mohlov celé EU chybět až 700 000 kvalifikovaných ITodborníků. Paradoxem je, že velkou část Evropytrápí vysoká nezaměstnanost hlavně mladýchlidí. To jen potvrzuje fakt, že studium technickýchoborů příliš neláká.„Česká republika je zemí, kde jsou ve velkém rozsahuprodukovány IT služby s vysokou přidanouhodnotou. Aby se tuto situaci podařilo udržet, musívysoké školy dlouhodobě vzdělávat dostatečnýpočet IT odborníků, kteří budou mít znalosti odpovídajícípožadavkům trhu. To vyžaduje změnupřístupu vysokých škol k výuce a v současnostii změnu přístupu státu k podpoře vzdělávání v perspektivníchoborech zvyšujících konkurenceschopnostČR,“ říká vedoucí katedry IT na VŠE a prezidentČSSI prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.Jak ukazují výsledky výzkumu VŠE, vysoká poptávkapo IT odbornících trvala i v době krizea v nejbližších třech letech se tato situace nezmění.Tento trend bude navíc posílen i tím,že během následujících čtyř let poklesne kvůlislabším populačním ročníkům počet studentůnastupujících na VŠ o 27 %. To způsobí znatelnýpropad počtu budoucích absolventů. Dostatekkvalifikovaných specialistů je jednou z nezbytnýchpodmínek budoucí konkurenceschopnostia prosperity ČR. Aktuální vývoj však neposkytujemnoho důvodů k optimismu.Výzkum také potvrdil, že pro firmy je problematické,že absolventi nejsou dobře jazykově vybavenia mají nedostatečné sociální dovednosti, napříkladv oblasti prezentace, time managementu či organizačnícha komunikačních schopností. Univerzitnívzdělání musí připravit velmi kvalifikované a flexibilnílidi, univerzity však na druhé straně nemohousuplovat interní školení firem. Snahu a zájem musíprojevit také sami absolventi. Ti však po nástupu dopraxe často zapomínají, že musí na sobě neustálepracovat a vzdělávat se.Požadavky firem na úroveň znalostí absolventů,oproti výsledkům z roku 2006, znatelně poklesly.V současnosti těmto sníženým požadavkůmvyhovuje již většina absolventů IT oborů bakalářskéhostudia, přestože se nabídka vysokýchškol v této oblasti téměř nezměnila. I tak 16 %z nich musí absolvovat 70 a více dnů školení,aby dosáhli minimálních znalostí požadovanýchpraxí. „Současné nižší požadavky firem na novézaměstnance v oblasti IT jsou dle mého názoruzpůsobeny vystřízlivěním trhu pracovních sil, kdy50 8/2012


ekonomikasi firmy uvědomily, že jejich dřívějšípožadavky prostě nešlo reálně naplnit,“doplňuje prof. Jiří Voříšek.Sociální síť informatikůusnadní komunikaci mezi ITodborníkyOdborníci z MFF UK a FEL ČVUT sev rámci projektu Sociální síť informatikův regionech České republiky rozhodlivytvořit webový portál (www.sitit.cz),který by měl sloužit jako základna prostřetávání, komunikaci a spoluprácimezi IT odborníky v ČR. Portál je založenna dnes již běžném konceptu sociálnísítě. Od ostatních portálů se liší svýmzaměřením na komunitu informatikův regionech ČR. Portál nyní procházízávěrečnou fází testování. Spuštěn byměl být během léta.„Impulzem pro vývoj portálu bylfakt, že úspěšnost řešení každého projektu jezaložena na sestavení vhodného týmu. V oblastiaplikovaného výzkumu, kde je zásadní schopnostnavazování spolupráce mezi firemní a akademickousférou, je budování týmů v současnostiproblematické. Je to způsobeno především nedostatkemvýměny informací o existující nabídcea poptávce informatického výzkumu a výzkumnýchzdrojů. Jedním z hlavních cílů portálu je nabídnoutprostředí pro výměnu a sdílení informacío probíhajícím informatickém výzkumu v regionechČR a střet nabídky a poptávky v oblastilidských zdrojů pro konkrétní výzkumný projekti pro běžné informatické profese. Dalším cílemportálu je rozšířit nabídnuté prostředí o sdíleníinformací o studijních oborech vysokých škol,jejich hodnocení odbornou veřejností a sledováníuplatnění jejich absolventů,“ říká za tvůrce portáluIng. Kamil Matoušek, Ph.D, z elektrotechnickéfakulty ČVUT.Portál Síť IT je vyplněn obsahem, shromážděnýmv rámci projektu SoSIReČR,který je platný v den spuštění portálu.Aktuálně jsou na portálu tato data: 65firem, 449 institucí a univerzit, 241 odbornýchčasopisů, 224 projektů, 705studijních oborů a 23 poskytovatelůgrantů. Další rozvoj portálu bude nauživatelích, kteří se zapojí a vytvoří sisvůj profil.Uživatelé portáluUživateli portálu budou předevšímstudenti, IT odborníci z praxe i akademickésféry, vědci, firmy i univerzity.Svůj profil budou mít kromě jednotlivcůi skupiny uživatelů, realizovanéprojekty a granty, konkrétní studijníobory apod. Skupiny uživatelů jsou vytvářenyza účelem spolupráce či pouhévýměny názorů na daná témata. Můžejít o skupiny příznivců moderních technologiínebo pracovní skupiny řešící konkrétní výzkumnéúkoly. Prostřednictvím inzerátů bude možné hledatpartnery do výzkumných projektů, ať už půjdeo jednotlivce nebo celé odborné týmy. Na portáluje k dispozici i aktuální nabídka pracovních pozicz oblasti IT, které se objevily na úřadech práceČeské republiky.Odborný profilOdborný profil je prvek, který odlišuje Síť IT odjiných sociálních sítí. Stromová struktura a znalostníprofily umožní registrovaným uživatelům popsatsvůj odborný profil, prostřednictvím kterého ostatníinformují, jakou odborností a specifickými znalostmidisponují. Vytvořit odborný profil lze jaku jednotlivců, skupin, ale i u studijních oborů, diplomovýchprací, univerzit, vědeckých projektů,pracovních nabídek atd. Zároveň lze hodnotitostatní odborné profily. ■/mn/Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.partner projektu SoSIReČRHlavní přínosy portálu● navazování a rozvíjení spolupráce, vytvářenípartnerství, pracovních či zájmových skupin,● usnadnění komunikace nejen mezi jednotlivýmiskupinami uživatelů, ale i vzhledem k dalšímsubjektům z oblasti vzdělávání a výzkumu,hospodářské sféry, státní správy apod.,● vyhledávání vhodných lidí, institucí, výzkumnýchtýmů či firem,● zprostředkování nabídky a poptávky pracovníchpříležitostí,● zpřístupnění odborných materiálů, odkazů.Hovory s informatiky přispělyk rozšíření diskuze nad problémyv oblasti ICTV rámci projektu SoSIReČR byly pořádány čtyřiodborné konference Hovory s informatiky, nakterých se setkávali odborníci z řad akademickéa firemní sféry i státní správy, aby diskutovali nadpalčivými problémy v oblasti ICT. Závěrečný seminářse konal 12. června v Brně. „Máme za seboujiž čtvrtý seminář z cyklu Hovory s informatiky,který byl posledním v rámci projektu Sociální síťinformatiků v regionech České republiky. Smyslemseminářů bylo vytvořit prostor pro kvalifikovanoudebatu o palčivých problémech jakonapř. hodnocení a financování informatickéhovýzkumu, spolupráce vysokých škol a ICT firemnebo vzdělávání IT odborníků. Při organizaci seminářejsme vsadili na aktivní účast významnýchosobností české informatiky. Podle ohlasů účastníkůse nám podařilo posílit komunikaci v rámciodborné komunity a otevřít diskusi k mnohadůležitým otázkám,“ shrnuje za organizátoryHovorů s informatiky, doc. RNDr. Jiří Šíma DrSc„Ajťáci“ byli až donedávna většinou spojovánis představou lehce ujetých obskurních individuí, alepřes svou specifickou techno-bohémskou image sestali jednou z nejvyhledávanějších profesí......a někteří to – jako tito pánové na obrázku – dotáhlidocela daleko: Steve Jobs a Steve Wozniak,zakladatelé Applu na archivním snímku sice možnánepůsobí příliš důvěryhodným dojmem, ale přesto sestali ikonami IT odvětví.8/201251


legislativa a právoEVROPA VYTÁHLA DO BOJE S DAŇOVÝMIPODVODY A ÚNIKY. NASTOUPÍ EVROPSKÉ DIČ?Stanovení minimálních postihů trestné činnosti týkající se daní, přeshraniční daňové identifikačníčíslo, charta daňových poplatníků v EU a silnější společná opatření vůči daňovýmrájům. To je pouze několik příkladů konkrétních návrhů, které předložila Evropská komise(EK) s cílem zlepšit boj s daňovými podvody a úniky v EU.Předložený dokument byl připraven formou tzv.sdělení, které patří v rámci legislativy EU k tzv. softlaw, čili legislativním dokumentům nižší právní síly,nicméně stanovují další směry vývoje práva a jetaké povinností je transponovat do právních řádůčlenských států EU (pokud nebudou vyhlášenypřímo závazným právním předpisem). Předmětnésdělení, které nese přesný název „O konkrétníchzpůsobech, jak posílit boj proti daňovým podvodůma daňovým únikům, a to rovněž ve vztahu ketřetím zemím“ se zabývá způsoby, jak posílit stávajícíopatření s daňovými podvody a úniky, a stanovínové legislativní iniciativy k jejich odstranění čiminimálně omezení. Podle odhadů EK stínováekonomika představuje v členských státech téměřjednu pětinu HDP, celkem v rámci EU tedy téměř2 biliony EUR. Výhody plynoucí z řešení těchtoproblémů mohou být značné, což ukazují odhady,podle nichž jen nedávné iniciativy pro dobrovolnédodržování daňových předpisů podnícené iniciativouskupiny G20 přinesly dotyčným členskýmstátům za období dvou let 10 mld. EUR.Pro upřesnění je vhodné ještě doplnit, že za daňovýpodvod se označuje druh záměrného vyhýbání sedani, který je obecně trestný podle trestního práva,a jako takový zahrnuje situace, kdy jsou úmyslněpředkládána nepravdivá přiznání nebo zfalšovanédokumenty. Naproti tomu daňové úniky obecnězahrnují nelegální postupy, kdy se daňová povinnostskrývá nebo ignoruje, tj. daňový poplatníkzaplatí nižší daň, než je ze zákona povinen, protožedaňovým úřadům zatají příjmy či informace.Tři úrovně postupu EKJelikož takovýto objem prostředků – a zejménapak mocných skupin v pozadí – a s ohledem naglobalizaci ekonomiky a k technologickému pokrokuje zjevné, že izolovanými kroky na vnitrostátníúrovni se tento problém nevyřeší. Proto se ve sděleník problematice přistupuje na třech úrovních,aby bylo možné s podvody a úniky bojovat jakoproti systému, který organizovaně připravuje veřejnérozpočty o prostředky. Konkrétně Komisestanovila postup na:● Vnitrostátní úrovni,● Úrovni EU,● Mezinárodní úrovni.Vnitrostátní úroveňZde je potřeba předeslat, že členské státy EU majív oblasti výběru svých daní, fungování svých daňovýchpředpisů a daňových správ, vymáhání danía boje proti daňovým podvodům plnou svrchovanost.Analýza EK, převedená do doporučení jednotlivýmčlenským státům nicméně ukázala, že v mnohačlenských státech EU existují značné problémy daňovýchúniků. Deseti členským státům (včetně ČR)byla v této souvislosti přímo určena doporučení kezlepšení stávajícího stavu. Zjednodušeně řečeno bylov doporučeních pro jednotlivé země uvedeno, že byse měly zaměřit na zlepšení své správní schopnostivybírat daně. Doporučení zahrnovala širokou škáluotázek, včetně veřejných financí a strukturálníchreforem v oblastech, jako jsou např. daně, důchody,veřejná správa, služby a otázky trhu práce, zejménanezaměstnanost mladých lidí. Komise přitom hodlájejich postup bedlivě sledovat a zároveň – v případěpotřeby – poskytnout technickou pomoc.Úroveň EUZvlášť významná je na této úrovni spolupráce mezifinančními orgány jednotlivých členských zemí,která se ukazuje i jako velice účinná. Například díkysměrnici EU o zdanění příjmů z úspor si členskéstáty vyměňují informace o daňových poplatnícíchse sídlem mimo EU až do výše 20 mld. EUR. NyníKomise navrhuje tuto spolupráci prohloubit a posílitjejí společné nástroje. V této souvislosti považuje zazásadní, aby se členské státy dohodly na nové přepracovanésměrnici o zdanění příjmů z úspor. Navícse předkládá řada nových návrhů. Mezi ně můžepatřit evropské přeshraniční daňové identifikačníčíslo, mechanizmus rychlé reakce u podvodů s DPHa stanovení minimálních předpisů EU a postihů zapodvody a vyhýbání se daňovým povinnostem.K dalším krokům, které Komise navrhuje, patřízejména:● Posílení stávajících nástrojůV tomto případě se Komise dovolává pozměňujícíhonávrhu směrnice o úsporách, který má za cíl odstranitstávající mezery ve směrnici a také lépe předcházetdaňovým únikům. Dvě hlavní zjištěné mezery bylyvyužití nezdaněných zprostředkujících struktur prozakrytí pravého skutečného vlastnictví a používáníinovativních finančních nástrojů a dalších produktů(tj. strukturovaných retailových produktů a investicve formě pojištění), na něž se uvedená směrnicenevztahuje. Přezkum směrnice potvrdil rozšířenévyužívání nezdaněných offshorových struktur, kterévstupují mezi plátce a konečného příjemce, abyznejasnily pravé skutečné vlastnictví: 35 % nebankovníchvkladů v členských státech (65 % u vkladův zemích, které uzavřely dohody o úsporách) držíprávě tyto struktury sídlící v offshorových jurisdikcích.Přezkum dále ukázal, že trh strukturovaných finančníchproduktů (s objemem tržeb 767,3 mld. EUR) rostlv minulých letech v průměru o více než 30 % ročně.● Zlepšení výměny informacíV tomto odhledu by podle Komise mělo by být podporovánopoužití automatické výměny informacís tím, že Komise vypracovala elektronické formátypro příjmy z úspor a v současné době připravujenové formáty pro příjmy tak, aby bylo možné provádětv rámci EU bezpečnou a posílenou automatickouvýměnu informací. Komise si je současněvědoma, že na to, aby bylo možné použít vyměňovanéinformace bez prodlení, je velice důležitézlepšit identifikaci daňových poplatníků. Zkušenostičlenských států ukazují, že informace lze mnohemlépe přiřadit, je-li sděleno daňové identifikační číslo(DIČ), které se použije jako jedinečný identifikátor.Komise proto provede posouzení dopadů s cílempřípadně navrhnout evropské DIČ, které by se přidělilokaždému daňovému poplatníkovi provozujícímupřeshraniční činnost. Komise dále navrhujeuvažovat o tom, že by daňové správy členskýchstátů získaly přímý přístup do příslušných oblastívšech vnitrostátních databází, a že by se zvětšilrozsah automatizovaného přístupu v oblasti DPH.● Řešení tendencí v oblasti daňových podvodůa úniků a způsobů jejich prováděníV této oblasti Komise považuje za nezbytné vyvíjeta sdílet nástroje, systémy a pracovní metody, kteréidentifikují tendence v oblasti daňových podvodůa úniků a způsoby jejich provádění, jakož i konkrétnípodvodníky provozující přeshraniční činnost. Konkrétněhodlá Komise pokračovat v práci na rychlémrozšíření mechanismu Eurofisc a jeho systému včasnéhovarování do oblasti přímých daní a na zlepšovánítechnik řízení rizika, a navrhne také mechanismusrychlé reakce pro případy podvodů s DPH.Samostatným cílem EK je vyvinout strategii pro bojproti agresivnímu daňovému plánování. V této souvislostiprozkoumá možnosti zlepšení přístupu k informacímo peněžních tocích, čímž usnadní sledovánívýznamných plateb prováděných prostřednictvímoffshorových bankovních účtů. Navrhuje přitomtaké zvážit vytvoření týmů auditorů v rámci EU, kteříby se věnovali příhraničním daňovým podvodům.Měly by se podporovat pravidelnější společné audityprostřednictvím využívání stávajících právních předpisůo souběžných kontrolách, a to i za přítomnostiúředníků členského státu v jiném členském státě.V dalších opatřeních pak Komise zvláště doporučujezajistit vysokou úroveň dodržování předpisůdaňovými poplatníky a posilování daňové správya apeluje na podporu sbližování nástrojů a systémův oblasti přímých i nepřímých daní, např.vytvořením shodné úpravy u společných částíformulářů. Ve střednědobém horizontu hodlá EKzvážit jednotný právní nástroj správní spoluprácepro všechny druhy daní, aby zajistila plnou integracia konzistentnost mechanismů pro spolupráci.Mezinárodní úroveňAby byl boj s daňovými úniky účinný, musí podleKomise i partneři z nečlenských států uplatňovat prořádnou správu věcí veřejných stejné normy, jako platív EU. V této souvislosti považuje Komise za zásadnípravomoci, jež požaduje, aby mohla s hlavními sousednímizeměmi vyjednávat o zdanění příjmů z úspor.Před koncem roku 2012 EK také zavede metodu„cukru a biče“ ve vztahu k daňovým rájům a opatřenína postup vůči agresivnímu daňovému plánování.Zde stojí za zmínku, že na mezinárodním trhu přeshraničníchvkladů nadále hrají ústřední roli finančnícentra s přísnými předpisy o ochraně bankovního ta-52 8/2012


legislativa a právojemství. Jen Kajmanské ostrovy a Švýcarsko, s vkladynebankovních subjektů v celkové výši 1352 mld.USD, představují téměř 20 % (tj. pětinu!) všech celosvětovýchvkladů nebankovních subjektů.V návaznosti na to Komise navrhuje, aby ji Rada dalamandát k jednání o změnách stávajících dohod EUo úsporách se Švýcarskem, Andorrou, Monakem,Lichtenštejnskem a San Marinem. Pokud se tyto dohodypřizpůsobí novým standardům prosazovanýmv EU, lze čekat další pokrok ve vytváření obdobnýchopatření v těchto jurisdikcích. Podobný krok by seměl učinit také pro aktualizaci dohod o úsporáchs příslušnými závislými nebo přidruženými územími.Komise ještě před koncem letošního roku předložíplán boje proti daňovým podvodům a únikůmvčetně konkrétních opatření, která lze rychle provésta zároveň zveřejní svoji iniciativu o daňovýchrájích a agresivním daňovém plánování. ■Roaming s evRopskou Regulací: zlatý důlopeRátoRů končí, uživatelé získali ochRanupřed extRémními účtyOd července skončily vysoké ceny za mobilní internet a snižují se i ceny hovorů a SMS. Používánímobilního internetu je při cestách do jiných členských států EU od letošního léta levnější.Díky novému nařízení EU č. 531/2012 ze dne 13. června2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačníchsítích v Unii byl vůbec poprvé stanoven maximálnípoplatek za „datový roaming“ – tedy za stahovánídat z internetu při použití mobilního připojení.Konkrétně pak uživatelé mobilních telefonůmohou se od 1. července 2012 počítat s těmitonovými maximálními cenami:●●29 centů za minutu (bez DPH) odchozího hovoru;●●8 centů za minutu (bez DPH) příchozího hovoru;●●9 centů (bez DPH) za odeslání textové zprávy;● ●70 centů za MB – megabyte (bez DPH) při stahovánídat nebo prohlížení internetu na cestáchv zahraničí (účtované po využitém kilobytu).Nové stropy maloobchodních cen v eurocentech (bez DPH)Uvedená opatření mají svůj legislativní základ ještěv roce 2007, kdy EU poprvé zavedla stropy na cenyza roaming, které zaručují, že předplatitelé služebmobilních operátorů v celé EU platí za roamingpodobné tarify. V červenci 2009 byla přijata revidovanápravidla, která ceny za roaming dále snížila,takže od července 2011 činily maximální poplatkyza roaming 35 centů za jednu minutu odchozíhohovoru a 11 centů za jednu minutu příchozího hovoruv zahraničí. Roamingová pravidla z roku 2009platila do konce června 2012. Od 1. července 2012pak nastupují nová pravidla, která ceny mobilních komunikačníchslužeb opět posouvají na nižší úroveň.V ekonomickém vyjádření např. v červenci 20091. července 2012 1. července 2013 1. července 2014Data (za MB) 70 centů 45 centů 20 centůOdchozí hovory (za minutu) 29 centů 24 centů 19 centůPřijaté hovory (za minutu) 8 centů 7 centů 5 centůSMS zprávy (za SMS) 9 centů 8 centů 6 centůNové stropy velkoobchodních cen (bez DPH)1. červenec 2012 1. červenec 2013 1. červenec 2014Data (za MB) 25 centů 15 centů 5 centůHlasové služby (za minutu) 14 centů 10 centů 5 centůSMS zprávy (za SMS) 3 centy 2 centy 2 centyPramen: Evropská komisepolicie, soudy a finanční dozoR získají přístupk údajům opeRátoRů o komunikaciOperátoři zřejmě budou muset půl roku ukládat provozní a lokalizační údaje o svých klientech,které následně mohou poskytnout například policii nebo soudům. Půjde o informacetelefonních operátorů nebo poskytovatelů internetového připojení o tom, kdo, odkud, s kýma jak dlouho komunikoval. Umožnit to má novela zákona o elektronických komunikacích,kterou odsouhlasila Poslanecká sněmovna.Podle novely budou muset operátoři zajistit dostatečnézabezpečení a ochranu údajů. Na požádáníby je měli poskytnout policii – např. pro účelypátrání nebo odhalování nebezpečí terorismu– státnímu zastupitelství nebo soudům v souvislostis trestním řízením. Rovněž by je měli předatBezpečnostní informační službě, Vojenskémuzpravodajství a České národní bance.Mnohaciferné účty za volání a datové služby přikomunikaci ze zahraničí už by neměly nikohozaskočit, EU nasadila strop, a při riziku překročenílimitu musí být uživatel operátorem upozorněn.stálo u operátorů stahování dat i víc než 4 EUR zamegabyte – a tyto ceny byly nově zhruba šestinásobněsníženy. Ceny budou i nadále klesat a do roku2014 bude maximální cena za stahování dat činitpouze 20 centů za megabyte (bez DPH); půjde tedyo 90% úsporu oproti mnohým stávajícím sazbám.Operátoři však mohou nabízet i nižší sazby. Cenovéstropy představují maximální úroveň, jež má sloužitjako pojistka, a konkurence by sazby měla dále snížit.Aby se předešlo „šokům z vyúčtování za využívánídatových služeb“, lidé cestující mimo EU budounově též dostávat od 1. července 2012 varovnoutextovou zprávu či e-mail nebo se jim zobrazízvláštní okno, když se cena stažených dat budeblížit 50 eurům, popř. jiné předem smluvené částce.Spotřebitelé budou muset potvrdit, že jsou ochotnituto částku překročit, a teprve poté budou mocipokračovat ve využívání datového roamingu. Rozšiřujese tak již zavedený systém varování v rámci EU.Tato opatření, která nabudou účinku 1. července,jsou prvními z řady v rámci postupného snižovánícenových stropů. V konečném důsledku by mělavést k novému systému, jenž na trh zavede možnostvýběru, konkurenci a nové výhodné roamingovénabídky, neboť spotřebitelé si ještě před cestoubudou moci zvolit konkrétní smlouvu o roamingunebo vybrat poskytovatele roamingu přímo namístě, podobně jako si vybírají bezdrátovou síť Wi-Fi.Tato možnost se otevře od 1. července 2014. ■Návrh, který hladce prošel Sněmovnou, je spolus dalšími vládními předlohami reakcí na loňskénálezy Ústavního soudu, který části některýchzákonů zrušil. Tím se přístup k údajům zkomplikoval.Povinnost ukládat údaje by pro operátory platilapůl roku, po uplynutí této lhůty by měli materiály zlikvidovat. Požadované údaje mají chránits ohledem na existující technické možnosti a nanáklady potřebné k zajištění ochrany odpovídajícímožným rizikům. Novela současně operátorůmpřikazuje, že musí zajistit, aby neuchovávali obsahzpráv a nepředávali jej dál. ■8/201253


kaleidoskopELEKTŘINA UŽ POHÁNÍ I POPULÁRNÍ ČTYŘKOLKYRozčilují vás jezdci na řvoucíchčtyřkolkách s burácejícími motory?Budoucnost je nadějnější,jak věří moskevský podnikatelDnitrij Gorbunov, šéf firmy ElectricalMachines zaměřené na elektrickéčtyřkolky.S elektřinou poháněnými vozítkyv této podobě se zatím setkávámehlavně jako hračkami pro děti, aleGorbunov je začal vyrábět v „dospělácké“sportovní podobě a prognózujejim světlou budoucnost. Jeho„Электрический вездеход – 01“,tedy „stroj schopný projet všude“má hmotnost 140 kg, na jedno nabitínabízí dojezd 40–50 km a takéobdobnou (45–50 km.h -1 ) rychlost(je uměle omezena, lze dosáhnoutaž 100 km.h -1 ).Výkon dvou hp umožňuje podle výrobcezvládnout elektročtyřkolcesvahy s až 20stupňovým náklonem.Využití by měla nalézt nejen pro motoristickénadšence, ale i pro kurýry,armádu, či provoz v uzavřených prostorech,kde nelze používat běžnávozidla. Jejich silnou stránkou jepodle výrobce hlavně vysoká účinnostelektropohonů (90–95 % oproti22–60 u spalovacích motorů, cožznamená že jsou 3–4krát efektivnější),prakticky bezhlučný provoza méně dílů znamená jednoduššíkonstrukci a vyšší spolehlivost. ■PROKLATĚ DLOUHÉ LOPATKYS výrobou větrných elektráren začala společnost Siemens před 30 lety. Tehdy mělylopatky pohánějící turbínu délku 5 m a výkon elektrárny se pohyboval kolem 30 kW.Na obrázcích je vidět, kam se vývoj za pouhá tři desetiletí posunul. Každá ze tří laminátovýchlopatek pro novou elektrárnu o výkonu 6 MW má délku 75 m. Průměr kružnice, kterou lopatkypři rotaci opisují, je celých 154 m, tedy téměř dvojnásobek rozpětí křídel obřího Airbusu A-380.Vývojáři se při konstrukci elektrárny museli vypořádat nejen s ohromnými silami, které na taktodlouhé lopatky při rotaci působí, ale i s přepravou. Součásti bylo totiž třeba přepravit z více než300 km vzdálené továrny na dánské pobřeží, kde je elektrárna instalována. ■EXTRÉMNÍ ÚLOŽIŠTĚ DAT:ODOLÁ NÁRAZŮM, VODĚ I ČASU…Pod označením HD710 představilaspolečnost A-data vysoceodolný externí pevný disk, kterýby měl ochránit uložená dataprakticky za jakékoliv situace.Disk v kapacitách 500, 750 a 1000 GBdisponuje rychlým rozhraním USB3.0 a díky pogumovanému ochrannémuobalu, který splňuje armádnínormy MIL-STD-810G 516.5, dokážepřežít i větší nárazy a pády, které byběžné disky obvykle vyřadily z provozu.Splňuje bezpečnostní standardIEC 529 IPX7, takže by měl vydržet až30 minut pod vodou.Skutečně extrémní záznamové médiumvšak představili Inženýři z francouzskéagentury ANDRA zabývajícíse jaderným odpadem, aby na němuložili důležité údaje umožňujícíi v daleké budoucnosti identifikovatoblasti s uloženým radioaktivnímmateriálem. Řešení schopné uchovatinformace milióny let se našlo v podobědvou tenkých disků z průmyslovéhosafíru, který poskytuje výbornévlastnosti v oblasti stability materiálu,s tenkou vrstvou platiny. Vzhledemk použitým materiálům je zřejmé,že nejde o levnou záležitost – cenatakovéhoto disku je zhruba 25 000dolarů (v přepočtu ca půl milionu Kč).Pro disk, který se bude nacházetpřímo v blízkosti kontejnerů s jadernýmodpadem, bylo nutné vyřešit aleještě problém, v jakém formátu datauložit. Vědci, archeologové a dalšíspecialisté v této oblasti, kteří na projektuspolupracovali, se rozhodli projednoduché a spolehlivé řešení: zobrazenístránek v miniaturní podobě,takže k přečtení informací stačí jednoduchýmikroskop. Na jeden disktvořený dvěma 20 cm částmi, lzeuložit až 40 000 miniaturních stránek.Životnost disků a na nich uloženéhozáznamu byla otestována v extrémníchpodmínkách, včetně pobytuv kyselině, a dle výsledků by měl materiáls informacemi vydržetminimálně milion leta ve finální verzi až na teoretických10 milionů let bez poškození.Po technické stránce je tedy všezvládnuto, zůstává jen poslední zásadníproblém: v jakém jazyce informaceuložit, protože nelze předpokládat,natož zaručit, že ti, kdo diskytřeba po mnoha staletích či tisíciletíchnajdou, budou používat angličtinuči jiný současně rozšířený jazyk. ■A-data HD71054 8/2012


kaleidoskopPavoučí držákBreffo Spiderpodium nebolipavoučí držák je flexibilní pomocník,schopný podržet elektronickýpřístroj, jako je mobilnítelefon, tablet, navigaci nebo fotoaparáttéměř v každé situaci.Díky ohebným nohám jej lze libovolněnastavit do požadované polohy,aby držel např. mobilní telefonzavěšený na zrcátko v autě. Pavoučídržák lze také snadno složit a přenášet.Pogumovaný povrch ohebnýchnohou s dobrou přilnavostízabraňuje klouzání i po hladké plošestolu. V nabídce jsou dvě velikostnívarianty – univerzální vhodná promenší zařízení a druhá větší např.pro tablety.Flexibilita Spiderpodia je využitelnái v jiných situacích pro uchycenírůzných předmětů, např. díky svéohebnosti může posloužit jakodržák pro uchycení baterky vestanu, lampičku na zahradě nebofotoaparát. ■NejmoderNější ruská raketováPoNorkasky Hydrant: čistá voda Pro žízNícíPlaNetu – rycHle a levNěUž nyní je na světě kolem 900 mil.lidí bez přístupu k čisté pitné vodě– např. v Subsaharské Africe, kterázažívá populační boom, zhruba40 % obyvatel nemá přístupk pitné vodě.Jedním z řešení, které by mohly pomocitento problém překonat, je systémSkyHydrant, vyvinutý firmou Siemens.Zhruba metr a půl vysoký přístroj vážícípouhých 12 kg využívá k čištění vodyspeciální filtr složený z desetitisíců trubičeko délce 1 m a průměru pouhý1 mm. Jejich stěny jsou pokryty pórovitoumembránou, která nepropustí praktickynic kromě vody. Odstraní pevnéčástice, bakterie a prvoky, odfiltroványjsou i viry, jež by samy o sobě póryprošly, ale bývají přichyceny na většíorganismy, které už se na filtru zachytí.Zařízení dokáže vyčistit bez použití jakýchkolivchemikálií 10 000 l vody denně,což představuje pitnou vodu až pro 1000obyvatel. Samotná filtrace je navíc čistěpasivní proces, nevyžadující žádné energetickézdroje. Obdobně nenáročná jei údržba – stačí jednou za měsíc propláchnoutpřístroj čistou vodou.Přes kompaktní rozměry má zařízeníohromný výkon – za hodinu dokáževyrobit bezmála 500 l pitné vodyVývoj stále pokračuje a nedávno bylpředstaven plně automatický systémna stejném principu s označenímAquaVendor, umožňující vyčistit až25 000 l vody denně. ■Foto: SiemensV polovině června dokončila počátečnífázi ostrých státních zkoušekna moři nejnovější ruská raketonosnájaderná ponorka K-535.Jde o první plavidlo z nové ponorkovétřídy Borej, která by mělaběhem této dekády postupněnahradit starší jaderné nosičebalistických raket.Jurij Dolgorukij patří do 4. generacejaderných ponorek ruského námořnictvaa je také první ponorkou,která vznikla po pádu sovětskéhoimpéria, i když program nové třídyponorek spadá do konce 80. let.Na řadu se však dostal až v roce1996 pod označením Projekt 935a v průběhu vývoje dozrál ve výraznězměněné podobě jako Projekt 955.Stavba se kvůli chaosu Ruska 90. let,nedostatku financí a konstrukčnímproblémům vlekla, takže nejmodernějšíplavidlo ruské ponorkové flotilybylo dokončeno až v roce 2007a ke státním zkouškám, jejichž prvnífáze byla dokončena nyní, předalyloděnice ponorku až v roce 2010.Do služby by měla nastoupit letos.Výtlak pod hladinou činí 24 000 t,trup měří 170 m a na šířku 13,5 m.Hlavní výzbrojí bude balistická mezikontinentálnístřela Bulava (námořníverze střely Topol-M), jichž budena palubě celkem 16. Mohutné11,5 metrové rakety o hmotnostitéměř 37 t s doletem 8 - 10 000 kmdokáží manévrovat v sestupnéfázi letu a unikat tak protiraketovéobraně. Každá může nést až 10 manévrujícíchjaderných hlavic. Zešesti příďových torpédometů ráže533 mm lze kromě torpéd a torpédovýchstřel vypouštět i protilodnířízené rakety.Nejnovější ponorky třídy Borej jsouprvní ponorky ruského námořnictvapoháněné vodními tryskami, cožsnižuje možnost jejich detekce sonarem.Pohon obstarává parní turbína,jíž dodává energii tlakovodníreaktor. Plavidlo má dosahovat nahladině max. rychlost 15 uzlů, podvodou pak 25 uzlů (46,3 km.h-1).V současné době se staví další dvěponorky třídy Borej, celkem jichchce mít námořnictvo po roce 2020osm. Nyní stavěné ponorky však ponesouoznačení Projekt 955A, protožemají některá vylepšení a takéodlišný trup. ■NejrycHlejší lodě světa veslužbácH šejků – a ruskýcH celNíkůStometrová supermoderní luxusníjachta s označením SC122bude moci brázdit moře rychlostíaž 30 uzlů, čímž podle výrobcenabízí nejvyšší výkon vesvé třídě, a je nejrychlejším plavidlemsvé kategorie na světě.Návrh unikátního plavidla s názvemSovereign (Panovník) je dílem britskéhostudia Gray Design. Na zádijachty je bazén, jehož zastřešeníz tvrzeného skla slouží jako heliport,a kromě prostorného ubytovánípro majitele je na lodi i 10pokojů pro hosty, kino, tělocvična,noční klub a knihovna. A také garážpro limuzínu, kterou se majitelbude moci využít na souši po zakotvenív přístavu, prostor garážeFoto: Gray Designmůže však sloužit i pro vodnískútry apod. K pořízení této superjachtysnů stačí podle serveruCNN zaplatit 32 mil. dolarů (zhruba627 mil. Kč).I když Panovník nabízí kromě okázaléholuxusu úctyhodnou rychlost,předčí jej v tomto ohledu (kroměsportovních speciálů) vojenské lodi„Pavel Vereščagin“ a „Vitalij Kirsanov“,které nyní nasadilo Rusko veslužbách celníků do boje proti pytlákůmv Japonském moři. Obě loděmají rychlost až 100 km.h -1 a mohouplavat autonomně nepřetržitě5 dní za sebou. Před začátkem plavebnísezóny absolvovaly cvičení, přiněmž trénovaly palbu, zajetí pytlákůa záchranu lidí v Tatarském průlivu,který lákápytláky bohatýmirybímizásobami,a je hlavníoblastí použitítěchtolodí. ■8/201255


etro – relaxCO SE PSALO PŘED 51 LETYV POPULÁRNÍM TECHNICKÉMMĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”Proti zemětřeseníV hlavním městě Turkménie Ašchabádu, které ležív pásmu tektonické aktivity, je zvláště aktuální otázkabezpečného ubytování obyvatelstva. Ve snaze vyřešittento problém byl v Ašchabádu postaven pokusnýdvoupatrový obytný dům, jehož základ se skládá zedvou částí. První nehybná část je pevně uložena napůdě, druhá je s ní pohyblivě spojena mohutnýmikovovými pružinami. Díky takové konstrukci můžedům bez nebezpečí vydržet i silné zemětřesení. ■Řezání ornamentů plamenemV SSSR byl sestrojen nový typ stroje s fotoelektronickýmřízením pro řezání kovu plynovýmplamenem. Do stroje se vkládá obyčejný rysornamentální součástky, jehož zobrazení jevnímáno automatickým zařízením. To paks velkou přesností řídí pohyb plynovýchhořáků, jež vyřezávají narýsovaný tvar do listovéoceli o síle od 5 do 300 milimetrů. Strojemlze současně vyřezat 6 stejných součástekpotřebných rozměrů. ■Televize – pomocníkČlověk bude moci pomocí televize sledovat např.proudění podzemních vod, působení léku na organismus,na každou jeho tkáň, bude moci nahlédnout doohnivého nitra vysokých pecí, aby přesně určil režimtavby. Velké možnosti nabízí televize i v oblasti kosmickýchletů. Např. podle projektu sovětského vědceS.I.Katajeva bude možno realizovat tzv. kosmickýstereoefekt. V různých místech vesmíru, např. na Zemia na Marsu, umožní spřažené televizní kamery vytvořitna Zemi přesvědčivý prostorový obraz vesmíru.Je těžké předvídat, co všechno si lze v budoucnupod pojmem televize představit. Rozhodně nevšak pouze moderní stolní přijímač s půvabnouhlasatelkou, jak jsme byli zvyklí. ■Stroje místo sobůV nejzazším severu Sovětského svazu byly donedávnajediným dopravním prostředkem sobía psí spřežení. V dnešní době vyspělé technikyjsou stále více nahrazovány stroji. Pásové tzv.„vězděchody“, které se podobají tankům, obstarávajína sovětském severu osobní i nákladnídopravu a jsou s úspěchem používány geologickýmiexpedicemi. ■Na vzdálenost 500 kmVýpočtové středisko Akademie věd Ukrajinské SSRv Kyjevě provedlo nedávno originální pokus, přiněmž byla řízena tavba oceli na vzdálenost 500 kilometrů.Spolu s pracovníky Dněprodzeržinskéhohutního závodu připravili vědci automatické řízeníbesemeračního procesu. V potřebnou dobu, kdy bylatavba skončena, dal stroj příkaz k odpichu oceli. ■Izotopy pomáhajíV uzbeckých závodech, které zpracovávají surovoubavlnu, bylo dosaženo plné automatizacevšech výrobních procesů přístroji, jež pracují s radioaktivnímiizotopy. Přístroje regulují práci pneumatickédopravy, zabraňují znečištění zařízeníbavlnou a vlákny, zastavují a spouštějí stroje. ■Trolejbusy jezdí 50 letPrvní trolejbusová linka byla zavedena v roce 1911v Českých Budějovicích. Nyní v tomto městě, vekterém žije 67 000 lidí, existuje 53 km trolejbusovýcha autobusových spojů, na kterých přepravíkaždoročně 28 miliónů lidí. Referoval o tom časopisTěchnika moloděži. ■Rentgenologický elektrokymografnahrazuje subjektivní diagnostické hodnocenísnímků objektivním souborem křivek, narýsovanýchpřímo na snímku hrotem samozapisujícíhoelektronického přístroje, který přeměňuje rentgenovézáření v elektrické signály pohybujícíhrotem. Nový přístroj umožňuje zmenšit dosudpotřebnou snímkovací dávku rentgenovéhozáření až na poloviční. ■Kosmická předpověďBohatá úroda stojí zemědělce mnoho práce a námahy.Stává se ale, že jejich úsilí může přijít nazmara to vlivem počasí, jako je sucho, mráz, průtržemračen nebo povodně. Lze těmto „objektivním“příčinám, které působí lidem obrovské škody, nějakzabránit?Vědci zatím nemají možnost přesně sledovat vlivSlunce na zemskou atmosféru, zejména v jejichhorních vrstvách, což je velmi důležité , protože sev období sluneční aktivity počasí velmi rychle mění.Je proto nutné, aby se kromě obvyklých meteorologickýchpozorování prováděl i pravidelný průzkumhorních vzdušných vrstev. Tento problém hodlajívědci řešit zřízením speciálních meteorologickýchstanic v umělých družicích Země.Nosné rakety vynesou družice na jejich oběžnoudráhu do výše několika set kilometrů a staniceurčené ke sledování družic budou přijímat jejichmeteorologická hlášení. Vznikne tak průzkumnáslužba meteorologických dějů v celoplanetárnímměřítku. ■Hlídá zemskou osuNerovnoměrné rozložení hmoty uvnitř Zeměa ještě řada dalších příčin způsobuje, že polohazemské osy se neustále mění a tím i zeměpisnéšířky. Její polohu je však nutno přesně znát promnohé moderní vědy. Sledováním polohyzemské osy se zabývá i vědecká stanice v Gorkém(SSSR), kde byl instalován nový zenitovýteleskop. Na stanici pravidelně pozorují polohudvou nejjasnějších hvězd, které procházejízenitem. ■Meteorologické rakety umožní v budoucnu přesnýprůzkum atmosféry56 8/2012


etro – relaxRadiobiologieStudium fyzikálních projevů existence živých organismůpoutalo již dávno pozornost význačnýchpřírodovědců, fyziků i lékařů, např. Lomonosov, kterýpoužil matematiky k objasnění procesů spojenýchs vnímáním okolí, Lavoisier, jenž dokázal, že zdrojemtepla živočichů je spalování látek přijatých potravou,nebo Helmholz, zakladatel dnešních představ o činnostizrakového i sluchového ústrojí člověka. Průkopnicképráce K. A. Timirjazeva při studiu fotosyntézy,ve kterých zjistil rozdílnou účinnost světla různýchvlnových délek (různých barev) na tvorbu cukrův zeleni listové. Z našich pak J. E. Purkyně studovalčinnost lidského oka pomocí odrazů obrazců světelnéhozdroje na stěnách oční čočky. To jsou historicképočátky zrodu nového vědeckého oboru – biofyziky.Tento obor patří mezi tzv. hraniční vědní obory– v daném případě jde o hranici mezi biologií a fyzikoui fyzikální chemií. Biofyzika jako vědní oborsi klade za úkol poznávat zákonitosti živé přírody,hlavně studiem fyzikálních a fyzikálně chemickýchpochodů, jak se s nimi setkáváme u různých foremživočichů i rostlin. Zabývá se např. studiem stavbyživé hmoty a všímá si přitom tvaru a prostorovéhouspořádání makromolekul. Všímá si úlohy, kteroumají tyto složité součásti živé hmoty, složené z několikatisíc nebo i miliónů atomů, při uskutečňováníživotních dějů. Klade si za úkol poznat, kterak naRentgenstrukturní analýza pomáhá odhalit prostorové rozmístění atomů železa v bílkovinných molekuláchferritinujejich prostorovém uspořádání závisí průběh jednohoz nejdůležitějších životních dějů, růst novýchmakromolekul shodných vlastností. Jak na těchtoútvarech probíhají složité chemické reakce, k jejichžuskutečnění moderní věda potřebuje koncentrovanýchkyselin a vysokých teplot, popřípadětlaků, např. hydrolýza bílkovin a cukrů. Nebo těchreakcí, které dosud ani nedovedeme uskutečnitv laboratoři, jako je např. vznik cukrů při fotosyntézev zelených rostlinách. Přitom se biofyzika opíráhlavně o poznatky kvantové a molekulové fyziky,využívá metod rentgenstrukturní analýzy, elektronovéa optické difrakce, elektronové mikroskopie,studia proudového dvojlomu spektrofotometrie,elektronové a paramagnetické rezonance, izotopovétechniky apod. K zajímavým kapitolám tétomolekulové biofyziky patří studium nebuněčnýchforem živé hmoty – virů a bakteriofágů. Studiumtěchto holých makromolekul, neschopných životamimo tělo živé buňky, dává cenné poznatky probudování představy o úloze struktury makromolekulv přenosu dědičných vlastností. ■Jak se mění látková a energetická bilance pokusnéhozvířete vystaveného účinků záření, o tom podává záznamcitlivý, automaticky pracující respirační kolorimetrVyhrajte vstupenkydo NTMVyluštění sudoku z minulého čísla TM 7/2012:1 8 2 3 4 6 5 9 74 5 9 1 7 8 6 2 33 7 6 2 5 9 4 8 19 4 7 6 8 2 3 1 58 6 5 4 1 3 2 7 92 1 3 5 9 7 8 6 47 2 4 9 6 5 1 3 85 3 8 7 2 1 9 4 66 9 1 8 3 4 7 5 2Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:Petra Svatošová, PrahaEva Masáková, PrahaLibor Konečný, PříbramStačí vyluštit a zaslat na adresu redakce:TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE:Volná vstupenka pro dvě osoby do znovuotevřeného Národního technického muzeav Praze. Čestnou vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujítjedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.Pravidla sudoku jsou prostá:stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtvercibyly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.6 4 1 73 7 26 1 81 88 2 6 52 54 3 82 9 36 1 7 98/201257


výstavy a veletrhy – soutěž4.–6. 9. Petrohrad, Rusko:DEFECTOSCOPY – specializovaná mezinárodnívýstava nástrojů a vybavenípro průmyslové nedestruktivní testování.Pořádá: Restec Exhibition Company, tel.:+7 (812) 320 6363, fax: +7 (812) 320 8090,e-mail: main@restec.ru, www.restec.ru10.–14. 9. Brno: MSV 2012 – mezinárodnístrojírenský veletrh, IMT – mezinárodníveletrh obráběcí a tvářecítechniky, AUTOMATIZACE – mezinárodníveletrh průmyslové měřicí, řídicí,automatizační a regulační techniky,FOND-EX – mezinárodní slévárenskýveletrh, WELDING – mezinárodníveletrh svařovací techniky, PLASTEX– mezinárodní veletrh plastů, pryžea kompozitů, PROFINTECH – me-zinárodní veletrh technologií propovrchové úpravy, INTERPROTEC –ZAUJAL VÁS OBSAH ČASOPISU?58 8/2012mezinárodní veletrh osobní ochrany,bezpečnosti práce a pracovního prostředí.Pořádá: Veletrhy Brno, a.s., tel.:+420 541 151 111, fax: +420 541 153070, www.bvv.cz11.–16. 9. Frankfurt, Německo: AUTO-MECHANIKA - Mezinárodní veletrhzařízení autoopraven, čerpacích stanic,náhradních dílů a autopříslušenství.Pořádá: Happy Materials, s.r.o., Obchodnízastoupení Messe Frankfurtpro ČR a SR, tel.: +420 233 355 246,fax: +420 220 518 448, e-mail: info@messefrankfurt.cz, www.happymaterials.com18.–20. 9. Petrohrad, Rusko: NUCLEARINDUSTRY – mezinárodní specializovanávýstava a konference o jadernémprůmyslu, ATOMTECH – specializovanávýstava strojírenství projadernou energetiku. Pořádá: RestecExhibition Company, tel.: +7 (812) 3206363, fax: +7 (812) 320 8090, e-mail:main@restec.ru, www.restec.ru18.–21. 9. Berlín, Německo:INNOTRANS – mezinárodní veletrhdopravní techniky, inovací a komponent.Pořádá: Messe Berlin GmbH, tel.:+49 (0)30 3038 0, fax: +49 (0)30 30382325, e-mail: central@messe-berlin.de, www.messe-berlin.com18.–22. 9. Stuttgart, Německo: AMB– mezinárodní veletrh kovoobrábění.Pořádá: Messe Stuttgart International,tel.: +49 (0) 711 258 9 550, fax:+49 (0)711 258 9 440, e-mail: info@messe-stuttgart.de, www.messe--stuttgart.deSOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELEZ nově příchozích objednávek předplatného (včetně obnovených) losujeme každý měsíctři předplatitele, které odměníme věcnými cenami.PRO SRPNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:Michaela Podskalská, Úvaly; Aleš Kacl, Praha; Tomáš Kačír, PříbramCeny do soutěže – outdoorové LED svítilny – poskytla společnost OSRAM, která již více než100 let vyrábí světelné zdroje pro lidi na celém světě. Výrobní závod OSRAM ČR leží v Chráněnékrajinné oblasti Jeseníků, také proto je hlavní prioritou firmy péče o životní prostředí při veškeréčinnosti. Environmentální politika OSRAM ČR je v souladu s environmentální politikou celéhokoncernu, jež má hlavní sídlo v Mnichově. V širokém portfoliu výrobků společnosti najdemejen kvalitní a prověřené výrobky, které jsou známy svým vynikajícím designem. O tom takésvědčí prestižní ocenění Red Dot Award 2012. Jde o jedno z největších a nejvýznamnějšíchocenění v oblasti designu na světě.Chtěli byste dostávat pravidelně každý měsíc nové vydání bez starostí až do své poštovní schránky za zvýhodněnýchpodmínek? Od letošního roku mají tuto možnost i čtenáři na Slovensku. Stačí jen vyplnit předplatní lístek a zaslatna adresu redakce, nebo objednat pomoci elektronického formuláře a odeslat na adresu: predplatne@techmagazin.cz.Objednávka bude následně potvrzena na Váš e-mail.Zvýhodněná předplatitelská cena zůstává přes zvýšení DPH jen 300 Kč (1 číslo = 25 Kč), pro předplatiteleze Slovenska 12 Eur nebo 300 Kč. Firemní zákazníci mohou využít předplatitelský bonus ve výši 35 %slevy na inzerci a k tomu prezentační článek zdarma.✁Objednávka zvýhodněného ročního předplatnéhoFirma: .............................................................................................................................................................................................................................................Jméno a příjmení: .................................................................................................................................................................................................................Adresa: ..........................................................................................................................................................................................................................................IČO: ...................................................................................................................... Tel.: ................................................................................................................Počet výtisků: ....................................... od: ...................................... e-mail: .................................................................................................................Podpis: ............................................. Datum: .................................... Razítko:Zvýhodněné roční předplatné činí 300 Kč.Objednávku zašlete na adresu: TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, fax: 222 781 273,e-mail: predplatne@techmagazin.cz, www.techmagazin.czNyní i na SlovenskuV příštím číslepřipravujeme:■ Mezinárodní strojírenskýveletrh Brno■ IMT Brno■ Welding, Plastex,ProFintech, Fond-ExMěsíčník pro technické obory, vědu,výzkum, strojírenství, plastikářský a automobilovýprůmysl, IT a technickéškolstvíRočník 3, číslo 8/2012Vydavatelství:TECH MEDIA PUBLISHING s.r.o.Petržílova 3304/19143 00 Praha 4Redakce:TechMagazínK Červenému dvoru 24130 00 Praha 3tel.: +420 775 150 094redakce@techmagazin.czwww.techmagazin.czŠéfredaktor:PhDr. Josef Vališkatel.: +420 736 136 110josef.valiska@techmagazin.czObchodní ředitel:Petr Kostolníktel.: +420 774 622 300petr.kostolnik@techmagazin.czInzertní oddělení:Markéta Svobodovátel.: +420 605 228 226inzerce@techmagazin.czSpolupracovníci redakce:P. Mišúr, J. Kůr, J. Šmíd, P. Přibyl, M. Podskalská,M. Busta, P. Sedlický, K. Pittner,Z. Zuntych, V. Kaláb, J. PřikrylTisk:Omikron Praha spol. s r. o.U Elektry 650, 198 00 Praha 9Distribuce v ČR:Společnosti PNS a.s.Paceřická 1, Praha 9Distribuce na Slovensku:MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s.Vajnorská 137, BratislavaVychází v českém a slovenském jazyce12x ročně. Poskytnutím autorskéhopříspěvku autor souhlasí s jeho rozmnožováním,rozšiřováním a sdělovánímprostřednictvím tištěného médiaa internetu vydavatele. Nevyžádanérukopisy a fotografie se nevracejí.Kopírování nebo rozšiřování obsahu,případně jeho částí (není-li určeno výslovněpro osobní potřebu) výhradněse souhlasem vydavatele. Za obsahinzerce zodpovídá zadavatel.MK ČR E 19708ISSN 1804-5413


PACKAGING LIVEMEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝVELETRH 201210. 9. – 14. 9. 2012Standardní logoInverzní logoDoplňkové barvyDoplňková logaCzech Republic


Zveme Vás na MSV Brno,pavilon V, stánek č. 114HYDROMA, spol. s r. o.Vlčnovská 2477688 01 Uherský Brod, CZtel./fax: +420 572 637 796e-mail: hydroma@hydroma.czwww.hydroma.czHYDROMA SK, spol. s r. o.Nová 134, 017 01 Považská Bystricatel.: +421 424 261 171-2tel./fax: +421 424 261 170e-mail: hydroma@hydroma.skwww.hydroma.sk

More magazines by this user
Similar magazines