metodika k multikulturním workshopům a přednáškám - Poradna pro ...

userfiles.nidm.cz

metodika k multikulturním workshopům a přednáškám - Poradna pro ...

METODIKA K MULTIKULTURNÍMWORKSHOPŮM A PŘEDNÁŠKÁM


Tato metodika vznikla v rámci projektu Klíče pro život. Občanské sdružení Poradna pro integracisepsalo tuto metodiku na základě realizovaného neformálně vzdělávacího programu Křížem krážemkulturou, jehož cílem bylo seznámit děti s cizími kulturami prostřednictvím jejich jazyka, kulturníchzvyků a oslav tradičních svátků a zvýšit jejich toleranci k cizincům, žijícím v České republice.Výukový program měl také eliminovat předsudky a stereotypy, jenž se k cizincům vážou.V neposlední řadě usiloval o podnícení zájmu nejen o cizí jazyky, ale i o různé cizí kultury.Poradna pro integraci pilotovala výukový program především na skupince dětí cizinců, ale stejně dobřemůže být využit i pro české děti ve školním i mimoškolním prostředí.V metodice předkládáme popis 6 workshopů, které interaktivní a tvůrčí formou představily vybranýsvátek. Účastníci tak získali informace a představu nejen o svátku samotném, ale také o způsobechjeho oslavy.Všechny workshopy byly koncipovány tak, aby měly podobnou struktruru. Součástí každého z nich bylaprezentace, během níž děti získaly základní informace o daném svátku a o způsobech jeho oslavy.Tato prezentace byla doplněna vyprávěním dítěte nebo hosta z příslušné země. Ti se zaměřili i na to,zda a případně jak se tento svátek slaví v České republice. Děti měly možnost se hostů zeptat na vše,co je zajímalo. Přibližně 15 minut každého workshopu bylo věnováno aktivitám, jenž mělyza cíl vyhledávání podobných motivů v oslavě českých svátků. Následovala „dílna“ věnovaná vytvářenívýrobků, které jsou pro daný svátek typické nebo k danému svátku patří.Součástí metodiky jsou i dvě interaktivní přednášky zaměřené na prezentaci cizinců v ČR, interkulturníkomunikaci a rozdílné jazykové systémy.TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEMA STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.2


VIETNAMSKÝ NOVÝ ROKPočet účastníků:maximálně 30Věk:minimálně 5 letČasová dotace:10 minut – uvedení do problematiky (aktivita 1)60-80 minut – přenáška o vietnamském Novém roku (aktivita 2)60-100 minut – výroba tradiční obálky a lampionu (aktivita 3)10-15 minut – opakování získaných znalostí formou kvízu (starší děti), skládání puzzle a hádání,které obrázky nepatří mezi ostatní (mladší děti) (aktivita 4)10 minut – brainstorming – hledání podobností vietnamského Nového roku a českých svátků(aktivita 5)Doplňkové aktivity:30 minut – obálková soutěž (aktivita 5)Odkazy:http://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnamsk%C3%BD_Nov%C3%BD_rokhttp://trandacngoc.blog.idnes.cz/c/66926/Zacina-vietnamsky-Novy-rok.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=RTOsptN5uvohttp://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/vietnamci-v-cechach-se-pri-oslavach-noveho-roku-neopijeji--1007296http://www.klubhanoi.cz/Aktivita 1:Uvedení do tématu. Rozdat žákům obrázky, které se vztahují k vietnamskému Novému roku.Děti mají za úkol vymyslet, jak se obrázky vážou k Novému roku, případně je popsat a okomentovat(použijte pracovní listy str. 5 - 8).a – koláč banh chungb – obálka, do které se vkládají dětem penízec – výzdoba domu větvemid – domácí oltáře – přání k Novému rokuf – jeden z typických atributů tohoto svátku – lampiong – tradiční výzdobah – k tomuto svátku patří také různá taneční vystoupení (drak je jedním z tradičních asijských symbolů)i – výroba koláče banh chungj – stejně jako k našemu Novému roku patří i k tomu vietnamskému ohňostrojk – tradiční drakl – symboly lunárního kalendářem – rodinný oltář3


VIETNAMSKÝ NOVÝ ROKAktivita 2:Přednáška o vietnamském Novém roce (formou prezentace, vyprávění učitele).Po přednášce následuje vyprávění vietnamského dítěte nebo vietnamského hosta. Ten může vyprávětnapříklad o tom, jak se vietnamský Nový rok slaví v České republice. Děti mu mohou klást doplňujícíotázky.Vietnamský Nový rokVietnamský Nový rok (vietnamsky Tết Nguyên Đán, zkráceně Tết) se většinou slaví ve stejný den jakočínský Nový rok. Jeho přesné datum připadá na termín od 21. ledna do 21. února. Svátky začínajíprvní den prvního měsíce podle lunárního kalendáře. Tyto svátky patří u Vietnamců mezi nejdůležitějšív roce. Jsou to pro ně svátky klidu, lásky, pohody a přátelství.Tradiční jídlaVe vietnamštině existuje výraz ăn tết, který v doslovném překladu znamená „jíst Nový rok“ a ve volnémpřekladu „slavit Nový rok“. Toto slovo přesně postihuje jeden z charakteristických rysů oslav novéholunárního roku – tento svátek se slaví hlavně jídlem, jak to vystihují lidové verše:Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏCây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.Tučné vepřové, nakládaná cibulka, verše pro štěstízdobený bambus, ohňostroj a zelený koláč z lepkavé rýže.Mezi tradiční jídla u oslav Nového roku patří u Vietnamců hlavně banh chung. Tento koláč čtvercovéhotvaru je uvařený z lepkavé rýže, plněný fazolemi, tučným vepřovým masem a zabalený do velkýchzelených listů převázaných tenkými naštípanými bambusovými třískami. Příprava koláče je složitáa hlavně časově velmi náročná. Je nutné jej vařit až 12 hodin. Dříve si vietnamské ženy při přípravěa „balení“ koláče vyprávěly novinky, legendy a pohádky. Se vznikem tohoto koláče je spojena známálidová legenda o princi jménem Lang Liêu, kterému se zjevil duch a naučil ho tento koláč připravovat.Princ dal koláče ochutnat svému otci a ten ho za odměnu prohlásil nástupníkem trůnu.Koláč bánh chưng je pověstný svými léčebnými účinky. Ty jsou výsledkem rovnováhy všech použitýchsurovin. Kromě toho zelený čtvercový vzhled koláče symbolizuje dobrou úrodu v celém příštím roce.Vedle tohoto koláče připravují Vietnamci i další pokrmy. Nezbytnými pro Tết Nguyên Đán je také masov rosolu, velmi podobné českému sulcu (thịt đông), dušené maso s bambusovými výhonky, vařenékuře, dušená ryba a čerstvá zelenina uvařená s vepřovou kůží nebo vepřovým masem, vepřová dušenášunka (giò) a miska slavnostní lepkavé rýže.Dříve vyžadovaly novoroční pokrmy důkladnou přípravu. Už od začátku posledního měsíce v roce shromažďovalilidé nutné ingredience, dokrmovali prasata, drůbež, sháněli lepkavou rýži. Dnes je běžnépořizovat sváteční pokrmy už hotové.Po jídle nebo během dne bývá ve vietnamských rodinách v průběhu svátků nabízeno tradiční kandovanéovoce a zelenina mứt. Běžně jsou kandovány meruňky, jablíčka, dýně, kokos, zázvor. Pro člověka,který tuto pochutinu nezná, může být první seznámení velkým překvapením; sladká chuť je častopřekonána slanou, pálivou či kyselou, podle toho, v čem byly plody naloženy. Nejznámější jsou asikandované meruňky. Dalším oblíbeným druhem je pálivý kandovaný zázvor nebo nakládaný kokos.Kandované plody se podávají ve speciálních mističkách, které jsou rozděleny na několik dílů – v každéčásti mističky je jeden druh.4


aVIETNAMSKÝNOVÝ ROKbcd5


eVIETNAMSKÝNOVÝ ROKfg6


hVIETNAMSKÝNOVÝ ROKij7


kVIETNAMSKÝNOVÝ ROKlm8


VIETNAMSKÝ NOVÝ ROKPřed Novým rokem jsou vietnamská města zaplavena červenými krabicemi, které obsahují směsi kandovanéhoovoce a zeleniny. Lidé je dávají svým příbuzným a známým při novoročních návštěvách.Ovoce se během svátků nepoužívá jen k jídlu. Podle tradice má být pět druhů ovoce uspořádánona podnos (mâm ngũ quả) a umístěno na oltář předků, kde má nejen estetickou, ale i duchovní funkci.Podle východní filozofie má číslo pět speciální význam. V kosmu se nalézá pět různých základních prvků:kov, dřevo, voda, oheň a země; vietnamská společnost zná pět buddhistických zákazů, pět základníchctností podle konfuciánské morálky, lidé odlišují pět směrů (vlevo, nahoře, uprostřed, vpravo,dole), pět světových stran (východ, jih, střed, západ, sever), pět barev (zelená/modrá, červená, žlutá,bílá, černá), pět chutí (kyselá, hořká, sladká, ostrá, slaná). Proto i ovocných druhů na podnosu je právěpět; symbolizují hojnost, dostatek a dobrou sklizeň. Nejčastěji se na podnosu objevuje banán (chuối),ovoce nazývané Buddhova ruka (phật thủ), grep (bưởi), anona (na), kumkvaty (quất), kaki (churma,hồng), jablka (táo), meloun (dưa hấu) nebo pomeranče (cam).Tác s ovocem se dříve dával jen do pagod, ale postupně se tento zvyk přenesl i do obchodů a domácností.Kromě čerstvého ovoce si Vietnamci nejen rodinný oltář, ale i oltáře v pagodách zdobí umělýmikvětinami nebo blikajícími žárovičkami.K tradicím tohoto svátku patří také výzdoba domovů stromečkem nebo jeho větvemi, které mají odhánětzlé duchy. K výzdobě se používají hlavně kumkvaty, větve broskvoní nebo meruněk. Někdy semísto větviček používají i květiny, jako např. gerbery nebo růže.Vietnamské děti dostávají od rodičů místo dárků peníze pro štěstí. Peníze jsou většinou uloženy v červenýchobálkách, které jsou vepředu vyzdobeny obrázkem.Velmi důležitá je pro Vietnamce první návštěva v novém roce. Podle toho, kdo jako první vstoupí dojejich domu, ten rodině přinese štěstí nebo smůlu. Proto se rodiny snaží zvát majetného muže s několikadětmi, který je zárukou štěstí po celý rok. Nevítanou návštěvou jsou neprovdané ženy, nemocnínebo ti, kterým v uplynulém roce zemřel člen rodiny. Jejich návštěva znamená, že se rodina bude mítšpatně, nebude se jí dařit anebo se jí přihodí něco tragického.„CHÚC MỪNG NĂM MỚI“ (= Šťastný Nový rok)9


VIETNAMSKÝ NOVÝ ROKAktivita 3:Výroba tradiční obálky a lampionuTradiční obálkaMateriál: tvrdý papír, červený a zlatý papír, nůžky, lepidloPostup výroby: viz. obrázek http://stamping.thefuntimesguide.com2009/03/make_envelopes.phpNa konec vystříhneme ze zlatého papíru ozdoby, které nalepíme na obálku.LampiónMateriál: krabička od taveného sýra, papír, nůžky, lepidlo, čajová svíčka, drátekPostup výroby: Vezmeme krabičku od taveného sýra a vystříhneme z něj vnitřní část. Ustříhneme sidva pruhy papíru. Šířka bude podle obvodu krabičky od sýra (obvykle 36 cm + 1,5 cm), výška podlezvolené výšky lampionu.Spodní papír potřeme po celé délce lepidlem.Jako vrchní papír si použijeme barevný průsvitný papír nebo celofán a vystříháme z něj libovolné tvary.Ty potom přiložíme na spodní papír.Dno lampiónu vyrobíme z druhé, nevystřižené části krabičky od sýra. Na její dno nalepíme čajovousvíčku. Na horní část lampiónu použijeme vystřižené víčko od sýra, na které připevníme drátek.Připravené slepené papíry nalepíme na dno a vršek lampiónu.Aktivita 4:Upevnění získaných znalostíA) mladší děti1. Puzzle10


a2. Které obrázky nepatří k vietnamskému Novému roku?bVIETNAMSKÝNOVÝ ROKcdefgh11


VIETNAMSKÝ NOVÝ ROKB) starší dětiKvíz1) Najděte šest slov, která se vztahují k vietnamskému Novému roku2) Vyberte správnou odpověďTradiční koláčse jmenujebanh chungbanh juang chechung banhVietnamský Novýrok se slaví obvyklena jařev létěv ziměOvoce musí býtsloženu z5 druhů8 druhů4 druhůVietnamské dětidostávají od rodičůzvířatadárkypeníze3) Jaká jsou to slova?a) ŘÁKANDEL ÍLUNRÁNb) ÓLAPIMNAktivita 5:Hledání podobností vietnamského Nového roku a českých svátkůDěti pracují ve skupinách, snaží se odpovědět na níže uvedené otázky, potom je společně s učitelemproberou.a) Jaké české svátky se podobají vietnamskému Novému roku a v čem?b) Je vietnamský Nový rok podobný českému roku – v čem?12Doplňkové aktivityAktivita 5:Obálková soutěžNa tuto aktivitu budeme potřebovat několik obálek (můžeme si je připravit sami nebo koupit v obchodě).Do obálek vložíme dětské peníze a do jedné obálky zlatý čokoládový peníz.Obálky pověsíme buď na větve stromu nebo strop ve třídě. Určíme pořadí dětí. Každé dítě si vyberejednu obálku. Vítězem je ten, kdo najde zlatý peníz.


Obrázky, které mohou být použity v prezentaci o MasleniciRUSKÁMASLENICA15


16RUSKÁMASLENICA


ČESKÉ VELIKONOCEPočet účastníků:maximálně 30Věk:minimálně 5 letČasová dotace:40-50 minut - prezentace „české Velikonoce“ (aktivita 1)60 minut - zdobení vajíček (aktivita 2)30-40 minut - výroba papírového košíku (aktivita 3)30 minut - opakování získaných znalostí (aktivita 4)Doplňkové aktivity:40 minut – pletení pomlázky (aktivita 5)Aktivita 1:Prezentace o českých Velikonocích, jak se slaví v České republice a jak v zahraničí(o tom mohou vyprávět děti, které pocházejí z cizích zemí)České VelikonoceVelikonoce (z lat. pascha < řec. πάσχα pascha < hebr. חספ pesach – přechod, přejití) jsou nejvýznamnějšíkřesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanskévíry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33v blízkosti významného židovského svátku pesach. V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstánípřipadá na první neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben.Velikonoční symbolyBeránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židéna Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránekjedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovanýza spásu světa.Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním.Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který symbolizuje vítězstvíJežíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční svíce (paškál).Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života. V mnoha kulturách je vejce symbolemplodnosti, života a vzkříšení. V souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat.V Česku je tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostechsvých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázkaje spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenourukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonočníkoledou je: „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,slepička vám snese jiný…”Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako symbol díků a prominutí. Pověst praví, že dívky majíbýt na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastechženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylévají na muže a chlapce kbelíky studené vody.17


ČESKÉ VELIKONOCEVelikonoční zvyklosti v zahraničíVe Spojených státech jsou velikonoční svátky náboženským svátkem, takže mnoho americkýchrodin se mimo návštěvy kostela schází kolem zdobení velikonočních vajíček v sobotu večer a jejich„lovu“ v neděli ráno. Podle dětských pohádek byla vajíčka během noci přinesena velikonočním zajíčkema poschovávaná po domě a zahradě, aby počkala na děti, až se probudí. Důvod, proč by to mělzajíček dělat, se vysvětluje jen zřídka.V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za jejich propuštění požadují peníze.V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny velké televiznístanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je například Hercule Poirot nebo příběhy od AgathyChristie. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem.Samozřejmě také vychází mnoho knih. Dokonce i krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami.Ukrajinský velikonoční chléb pascha je tradičně pečen v několika různých velikostech, pro každéhočlena rodiny a jeden velký pro celou rodinu. Pascha je zdobená různými ornamenty – osmiramennýmikříži, věnci, květinami a ptáčky z téhož těsta. I tímto se liší od ruského kuliče – neozdobeného chlebapolitého sněhem z bílků. Pro pečení paschy se používají speciálně vytvořené keramické formy, v mnohadomácnostech se využívají i různě široké hrnce. Paschu pečeme v pecích na Velký pátek.Ativita 2:Zdobení vajíčekDěti si mohou vyzkoušet různé techniky zdobení vajíček. Mladší děti mohou vejce zdobit fixami, staršíděti si mohou vyzkoušet zdobení voskem.Materiál: vyfouknutá vejce, fixy, včelí vosk, tužka se zapíchnutým špendlíkem, barva na vejcePostup výroby - vejce zdobená voskem:Rozpustíme včelí vosk. Vosk musí být horký, nejlepší je těsně před tím než se začne přepalovat. Doněj namáčíme špendlík zapíchnutý v tužce nebo jiném dřívku a malujeme na očištěná a odmaštěnávejce, nejlépe bílá. Co jedno namočení, to jedna čárka. Po namalování základního vzoru vložíme vejcedo barvy (světlé odstíny) a obarvíme. Po oschnutí opět malujeme voskem a dokončíme vzor. Opětobarvíme, tentokrát už v tmavší barvě. Po posledním obarvení necháme vejce důkladně oschnouta odstraníme vosk. Buď nahříváme vejce nad plamenem svíčky a otíráme vosk bavlněným hadříkem,nebo hadřík nahříváme na horké plotýnce a otíráme.18


ČESKÉ VELIKONOCEAktivita 3:Pletení papírového košíkuMateriál: noviny, lepidlo na papír v tyčince, silnější lepidlo na slepení dna, karton, špejle, mořidlo nadřevo, lak na dřevo, kolíčky na prádlo, nádobu kterou budeme oplétatPostup výroby:Nejdříve nastříháme noviny. Z jednoho dvojlistu nastříháme čtyři proužky,tak aby každý z proužků měl na jednom okraji bílý pruh, tím docílíme toho,že budou ruličky bílé.Namotáme proužek na špejli. Motáme od rohu k rohu.Když se blížíme k hornímu rohu natřeme růžek lepidlem v tyčince a domotámedo konce, potom vytáhneme špejli a získáme bílou ruličku.Podle nádoby, kterou budeme oplétat si vystřihneme z kartonu dvakrát dno.19


Jedno dno potřeme lepidlem a nalepíme ruličky,nejdříve do každého rohu jednu, ostatní pak maximálně 5 cm odsebe. Lepíme tak, abychom měli lichý počet stojících trubiček.V jednom rohu jsou ruličky dvě. S trubičkou, která jena obrázku označená puntíkovaně, začneme plést.Dáme lepidlo i na druhý vystřižený kartonPřilepíme, zatížíme a necháme zaschnout.Na slepené dno si položíme oplétaný předmět a postavímevšechny tyčinky, kromě té co s ní budeme oplétat.Všechny si přichytíme kolíčky na prádlo. Poté co upletete několik řad,můžete kolíčky nechat jen ob jeden a přehazovat z jedné ruličky na druhou.Začneme plést.Když nám dochází oplétací rulička, natřeme jeden konec další ruličky lepidlema vsuneme do stávající.20


Tady už je další řada... lichý počet stojících ruliček je důležitýk tomu, aby vám to, když začínáte další řadu navazovalo...Vyndáme krabici a budeme zakončovat. Černě označená je ruličkase kterou jsme dopletli, přidáme k ní jednu stojící a opleteme pár stojícíchruliček tak, abychom skončili uvnitř košíku...první stojící jsme se zbavili a jdeme na další ...ohneme další stojící a zase s ní opleteme pár dalších,abychom skončili uvnitř košíku.Tento postup opakujeme, až košík vypadá takhle.Potom ruličky uvnitř ustřihneme a je hotovo. V případě, že by se vám rozplétaly, stačí každou přichytit lepidlem k další,tak aby to nebylo vidět, opět vám poslouží kolíčky na prádlo na přidržení než to celé zaschne.21


ČESKÉ VELIKONOCEAktivita 4:Opakování získaných znalostíDěti vytvoří skupiny (velikost skupiny může být různá). Každá skupina má za úkol vymyslet tři otázkyk tématu Velikonoce (např. co to je pomlázka, co symbolizuje velikonoční vejce...). Potom dítěz jedné skupiny přečte otázku a vyvolá někoho z jiné skupiny, aby na ni zodpověděl.Doplňkové aktivityAktivita 5:Pletení pomlázkyPřed vlastním pletením pomlázky je dobré proutky namočit alespoň na 20 až 40 minut do studenévody. Položíte je do vany, napustíte vodu a zatížíte tak, aby nevyplavaly.Připravené proutky by měly být přibližně stejně dlouhé i stejně silné.Rozhodněte se, zda budete plést pomlázku ze šesti nebo osmi proutků. Vždy potřebujete ještě o jedenprut navíc, který použijete na vytvoření držadla. Rozříznete jej po délce a zasunete mezi šest nebo osmsrovnaných proutků, ohnete do pravého úhlu a svazek jím omotáte. Konec opět zasunete mezi proutkya máte hotové držadlo.Plést můžete několika postupy:1. Ze šesti do kulataProutky rozdělíte tak, že máte v každé ruce po třech. Vrchní proutek z levé strany provléknete kolemstředního proutku na pravé straně a vrátíte na nejspodnější pozici zpět na levou stranu. Totéž učinítes pravým horním proutkem. Tak střídavě postupujete až ke konci proutků. Dobře utahujte.2. Z osmi do čtverhranuV každé ruce máte po čtyřech proutcích. Horní levý proutek provléknete mezi proutky č. 6 a 7 na pravéstraně, podvléknete pod spodními dvěma proutky a vrátíte zpět na levou stranu. Totéž učiníte s hornímpravým proutkem a střídavě postupujete.3. Z osmi do kulataRozdělíte proutky na čtyři a čtyři a pletete jako ze šesti, s tím rozdílem, že horní proutek z jedné řadyvždy obtáčíte kolem dvou středních na protilehlé straně.Až se bude pletení chýlit ke konci, nezapomeňte zavčas vplést mezi proutky barevné stuhy a provázekna závěrečné svázání pomlázky.Odkazy:http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonocehttp://velikonoce.vira.cz/http://www.velikonoce.org/http://www.ceskevelikonoce.cz/22


MONGOLSKÝ TANEC TSAMPočet účastníků:maximálně 30Věk:minimálně 5 letČasová dotace:30-40 minut – prezentace za pomoci fotografií, videa, vyprávění žáka nebo hosta z Mongolska (aktivita 1)15 minut – brainstorming – hledání podobných motivů v české kultuře (aktivita 2)90-120 minut – výroba masky (aktivita 3)30 minut – nácvik tance (aktivita 4)10-15 minut – opakování získaných znalostí (aktivita 5)Aktivita 1:Prezentace oslav mongolského tance masek Tsamhttp://www.youtube.com/watch?v=OP-efSivJ88http://www.youtube.com/watch?v=g8M8MS4my7Mhttp://www.youtube.com/watch?v=2Ao_fZYjyJIhttp://www.youtube.com/watch?v=re1iHt0H1BkAktivita 2:BrainstormingHledání podobných motivů v české kultuře. Pokud děti žádné společné motivy nenajdou, můžetes dětmi probrat jejich dojmy a názory na videa, která viděly.Aktivita 3:Výroba maskyMateriál:sádrový obvaz (dá se koupit v lékárně), mastný krém, temperové barvy, štětce, vodaPostup výroby:Děti si namažou obličej vrstvou krému. Sádrový obvaz nastříháme na menší kousky. Každý kousekobvazu namočíme do vody a potom ho přiložíme na obličej namazaný krémem. Vytvoříme silnou sádrovouvrstvu. Vynecháme oči, pusu a nosní dírky. Masku necháme na obličeji zaschnout, asi desetminut. Potom ji opatrně sundáme a necháme asi 30 minut schnout. Po uschnutí masku nabarvímetemperovými barvami.Aktivita 4:Podle videa se děti pokusí nacvičit si podobný tanec. Při tanci mohou používat vyrobené masky.Aktivita 5:Opakování získaných znalostí formou rozhovoru, otázek. Učitel se může dětí například ptát, co se jimna tomto svátku líbí a co ne, zda by ho chtěly slavit také v České republice).Odkazy:http://sites.asiasociety.org/arts/mongolia/tsam.htmlhttp://www.tibetan-museum-society.org/java/arts-culture-Mongolian-Tsam.jsphttp://www.face-music.ch/tsam/tsaminstruments_en.htmlhttp://www.legendtour.ru/eng/mongolia/informations/religious-mask-tsam.shtml23


UKRAJINSKÝ SVÁTEK IVAN KUPALPočet účastníků:maximálně 30Věk:minimálně 6 letČasová dotace:50-60 minut - prezentace a vyprávění hosta (aktivita 1)15 minut - brainstorming (aktivita 2)30-45 minut - pletení věnečku (aktivita 3)30-45 minut - soutěž v přeskoku ohně (aktivita 4)Doplňkové aktivity:10-20 minut - poznávání rostlin (aktivita 5)Aktivita 1:PrezentaceSvátek Ivana KupalaJe nejen ukrajinský, ale také ruský a běloruský tradiční lidový svátek, spojený s mnoha obřady.Jméno svátku je odvozeno od ukrajinského názvu pro svátek Jana Křtitele (Івана Купала), kdy se naUkrajině lidé před oslavami koupou ve vodě. Koupeli připisují zvláštní a osvěžující moc.Svátek připadá na den letního slunovratu a slaví se z šestého července na sedmého července.Ivan Kupalo je pohanský bůh plodů země, kterému lidé jako oběť dávali chléb. Na Ukrajině děvčataa chlapci prochází vesnicemi a vesele zpívají. Na kopcích nebo blízko řeky zapalují ohně, tancují kolemnich a ve dvojicích přes něj skáčou. Ráno se děvčata umývají rosou, aby byla krásná.Hlavními atributy celého svátku je Kupalo a Marena. V každé části Ukrajiny se vyrábí jiným způsobem.Někde se Kupalo vyrábí z větvičky vrby, ozdobí se květinami a věnečky a poté se okolo něho chodía zpívají se písně. Marena se vyrábí z větvičky javoru nebo višně. V okolí Poltavy dívky pletou věnečky.Čepice a slaměné kloboučky chlapců jsou také ozdobeny těmito květinami. Děvčata se vezmou zaruce, chodí okolo Mareny a zpívají.Večer před tímto svátkem děvčata vyrábí loutku, která se jmenuje Mara. Kolem ní pokládají kopřivya přeskakují ji bosýma nohama. Později na kopřivy pokládají slámu a zapalují ji. Tento oheň přeskakujíjak děvčata, tak chlapci. Večer Maru zanesou k řece a topí ji ve vodě. Když chlapci topí Maru, děvčatarozvěšují své věnečky na okolní stromy. Věnečky mají chránit před zlými silami, které by se při tomtoobřadu mohly objevit. Jinde na Ukrajině je zvyk takový, že jakmile děvčata a chlapci Maru utopí vevodě, rozdělají na břehu oheň, vezmou se za ruce a přeskakují oheň v páru. Pokud se pár při skákánínepustí, je to znamení, že budou mít svatbu.Existuje pověra, že v den Ivana Kupala mezi sebou mluví stromy. Kdo má u sebe květ kapradiny, můžetéto řeči porozumět. Má také možnost vidět, kde jsou v zemi zakopané poklady.V České republice jsou oslavy letního slunovratu spjaté se svátkem Jana Křtitele.Narození Jana Křtitele na Ukrajině splynulo se svátkem Ivana Kupala.25


UKRAJINSKÝ SVÁTEK IVAN KUPALAktivita 2:BrainstormingHledání podobných motivů v oslavě českých svátků. Děti pracují ve větších skupinách, snaží se najítpodobnosti svátku Ivana Kupala s českými svátky.Aktivita 3:Pletení věnečku a jeho pouštění do řekyMateriál: Květiny s dlouhými stonky (pampelišky, sedmikrásky….)Aktivita 4:Soutěž v přeskoku ohněNedílnou součástí tohoto svátku je také skok přes hořící oheň. Tato aktivita je však poměrně nebezpečná,proto nabízíme její bezpečnější variantu. Budeme potřebovat několik krabic větší velikosti.Na ně sami nebo společně s dětmi nakreslíme oheň. Úkolem dětí bude oheň přeskakovat. Postupněbudeme přidávat krabice, aby „oheň“ byl co nejvyšší. Vítězem bude ten, kdo zdolánejvyšší oheň.Doplňkové aktivity:Aktivita 5: Poznávání rostlin. Děti dostanou seznam rostlin, které musí na louce najít.Kdo je najde první, je vítězem.Odkazy:http://cs.wikipedia.org/wiki/Kupadeln%C3%A9_sv%C3%A1tkyhttp://is.muni.cz/th/361084/ff_b/bakalarska_prace_tisk.txthttp://www.kiev.cz/pyrohovo.phphttp://www.ukrajinci.cz/cs/ukrajina/detail/tradice-zvyky-obyceje-a-svatky-na-ukrajine/26


RAMADÁNPočet účastníků:maximálně 30Věk:minimálně 6 letČasová dotace:15 minut - uvedení do problematiky - islám (aktivita 1)10 minut - brainstorming pomocí obrázků s tématikou Ramadánu (aktivita 2)60-90 minut - přenáška o Ramadánu + vyprávění muslimských dětí nebo hosta (aktivita 3)180-240 minut - výroba ramadánového kalendáře (aktivita 4)10-15 minut - opakování získaných znalostí (aktivita 5)Doplňkové aktivity:30-40 minut - arabské písmo a nácvik kaligrafie (aktivita 6)Aktivita 1: Uvedení do problematiky.Cílem je zjistit, kolik informací děti o islámu mají. Děti můžeme rozdělit do větších skupinek, dát jim5 minut, aby vymyslely, co vše o islámu vědí. Potom společně tyto informace proberou, případně jeučitel doplní.Islám je po křesťanství druhé největší náboženství světa. Islám je převládající náboženství v SeverníAfrice, na Blízkém východě a některých částech Asie. Početné muslimské komunity se nachází v Čínskélidové republice, na Balkáně, ve východní Evropě a Rusku. Okolo 20% muslimů žije v arabskýchzemích, 30% na Indickém subkontinentu a 15,6% v Indonésii, kde žije nejvíce muslimů vůbec.Islám je založený na učení proroka Muhammada, žijícího v 7. století. Slovo islám znamená „podrobeníse“ či odevzdání se Bohu. Arabského slovo pro Boha je Alláh. Vyznavači islámu se nazývají muslimové.Na světě žije asi 1 až 1,8 miliardy muslimů.Muslimové věří, že Bůh Muhammadovi zjevil Korán, který společně se Sunnou (Muhammadovy činya slova) považují za základní prameny islámu. Muslimové pokládají Muhammada za proroka, stejnějako Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše nebo Ježíše.Muslimové jsou povinni dodržovat pět pilířů islámu (= pět povinností):vyznání víry a víra v jedinost Boží a božské poslání Muhammada (šaháda)modlitba (salát) - Islám předepisuje pět modliteb denně v konkrétním čase ve směru Mekypůst (saum) - v měsíci Ramadánu se dodržuje od úsvitu do soumrakuudílení almužny chudým (zakát) - náboženská daň, tyto prostředky se používají nejen charitativně,ale i k zajištění chodu muslimské obcepouť do Mekky (hadždž) - každý muslim by měl tuto pouť absolvovat alespoň jednouza život, umožňuje-li to jeho finanční situace a zdravotní stavZákladní knihou islámu je Korán, veršovaná sbírka božích sdělení věřícím, kterou podle muslimůMuhammadovi nadiktoval prostřednictvím archanděla Gabriela sám Bůh. Skládá se ze 114 súr (skladeb),ty se dělí na jednotlivé verše (áje). Korán je rozdělen do čtyř období: První mekkánské období,Druhé mekkánské období, Třetí mekkánské období a Medínské období.Hadísy obsahují soubor učení, výroků a činů Muhammada, které byly sesbírány po jeho smrti. Uvádí sevždy, kdo takto svědčil, a existuje-li více verzí jedné události, jsou uvedeny všechny. Hadísy slouží jakopomocný nástroj k objasňování nejasných pasáží Koránu.Islám se dělí na dvě hlavní větve: sunna (asi 85% muslimů) a šía (asi 15% muslimů). Rozdělení nastalov 7. století a jeho příčinou byla otázka nástupnictví ve vedení muslimské obce.27


RAMADÁNAktivita 2:Dětem ukážeme obrázky s tématikou Ramadánu. Jejich úkolem bude vymyslet (pokud to nevědí),jak se asi Ramadán slaví, co lidé během něj dělají (použijte pracovní listy str. 29 - 31).a – Korán, na kterém je položen tasbih nebo misbaha (obdoba křesťanského růžence), má 99korálků (tolik existuje podle muslimské tradice jmén Alláha)b – hadždž - pouť do Mekky, Mekka a svatyně Ka‘ba patří k nejposvátnějším islámským místům.c – modlitba v mešitěd – tradiční sladkosti (líší se země od země)e – k večeři po přerušení půstu se sejde celá rodina a je servírována řada pokrmůf – přání k Ramadánug – al-adhá - Svátek oběti, je náboženský svátek, během něhož se obětují zvířata coby připomínkyna Ibrahímovu oběť berana Bohu. Při svátku se lidé modlí k Bohu a obětují různá zvířata,nejčastěji ovce nebo kozyOdkazy:http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1mhttp://www.islamweb.cz/http://www.svetova-nabozenstvi.cz/islam/http://al-islam.cz/http://cs.wikipedia.org/wiki/Ramad%C3%A1nhttp://islam.about.com/od/ramadan/f/ramadanintro.htmhttp://islam.mypage.cz/menu/pust/ramadan28


RAMADÁNab29


cRAMADÁNde30


fRAMADÁNg31


RAMADÁNAktivita 3:Přednáška o RamadánuProč se slaví, jak se slaví. Muslimské dítě nebo host vypráví o tom, jak se slaví Ramadán v jeho zemi.RamadánRamadán (či ramazán) je devátý měsíc islámského kalendáře. Půst v tomto měsíci patří mezi pět pilířůislámu.Během tohoto měsíce prorok Muhammad obdržel první boží zjevení. Na paměť toho drží muslimovév měsíci ramadánu zvláštní půst (arabsky saum). Jeho smyslem je (pomocí dočasného zřeknutí seněkterých pozemských potřeb) přiblížit se více k duchovní podstatě islámu.Kdy nastává ramadánIslámský kalendář je lunární, tudíž je o 11 dní kratší než gregoriánský. Islámský měsíc trvá 29 či 30dní, přibližnou dobu, kdy nastane Ramadán lze vypočítat, avšak pro stanovení začátku postního měsíceje nutné spatřit na obloze srpek nového měsíce.Během půstuMuslimové začínají svůj půst svoláváním na ranní modlitbu (fadžr), která probíhá při úsvitu. Posledníjídlo, které je servírováno před začátkem půstu, se nazývá suhúr. Během půstu je muslimům zakázanojíst, pít, kouřit, mít sexuální styk. Půst je ukončován svoláváním na večerní modlitbu – maghrib. Prvnípokrm, který muslimové po skončení půstu jedí, se nazývá iftár. Základem iftáru jsou datle a vodanebo mléko. Tímto jídlem přerušoval svůj půst prorok Muhammad. Po modlitbě maghrib je servírovánomnoho pokrmů, jejichž druhy se liší oblast od oblasti. Ramadán je měsícem, během kterého jsoumuslimové nabádáni ke zlepšení svého chování. Měli by se zdržet špatné mluvy, nadávání, pomlouvání.Je to také čas urovnat spory a zlepšit špatné vztahy. Muslimové konají více modliteb než obvykle,ať už dobrovolné modlitby během dne či noční modlitbu tarawíh. Během ramadánu by měl každýmuslim přečíst celý Korán.Od půstu jsou osvobozeny těhotné a kojící ženy, nemocní lidé, lidé cestující na dlouhou vzdálenost.Nepostí se také děti do doby, než dosáhnou puberty. Dále je zakázáno postit se menstruujícím ženáma ženám v šestinedělí.Nejvýznamnějším časem v ramadánu je Lajlat al-Qadr. Muslimové věří, že během této noci byl poprvéproroku Muhammadovi zjeven Korán. Přesné datum není známo, je řečeno, že je to jedna z lichýchnocí na konci Ramadánu, nepravděpodobněji noc na 27. Ramadán – v islámské časomíře začíná denzápadem sluncePo skončení Ramadánu nastává svátek Íd al-fitr, při kterém všichni, jež úspěšně prošli Ramadánem,hodují po tři týdny. Je také zvykem koupit si nové oblečení a děti dostávají drobné dárky.33Aktivita 4:Výroba ramadánového kalendářeMateriál: 1 velká krabice o velikosti nejméně 25x36 cm (může být i větší), 30 malých zavíracích krabičeko velikosti nejméně 55 x 55 mm nebo jiné velikosti na malé dárečky, olejové barvy nebo vodovky,štětce, zlatá a stříbrná barva, nůžkyPostup:Z velké krabice odstřihnete horní stranu na zavíraní, nakreslíte si na ni obrysy mešity kolem dokolaa vystřihnete. Nezapomeňte si vystřihnout v krabici kolem dokola 30 okének stejné velikosti jako majímalé krabičky.Vnitřek krabice vymalujete tmavě modrou barvou nebo barvou, kterou si vyberete a pomalujte i malékrabičky tou samou barvou a nechte je zaschnout.Pak vymalujte mešitu, můžete namalovat i palmy, velbloudy, měsíc, hvězdy, modlícího se imáma.Můžete nalepit i různé verše z Koránu, nejlépe ve zlaté nebo stříbrné barvě.Na malé krabičky nakreslíme čísla od 1 do 30.Do každé krabičky dáme malé překvapení (sladkosti, malá hračka). Krabičky zastrkáme do vystříhanýchotvorů, které jsme si předtím připravili.


RAMADÁNAktivita 5:Zopakování získaných informací o Ramadánu i o islámu. (např. formou otázek nebo ukázáním obrázků).34


RAMADÁNAktivita 6:Seznámení s arabským písmem a nácvik arabské kaligrafiePřiklady arabské kaligrafie35


RAMADÁNArabštinaArabština se vyvíjela od 4. Století, v současné době s ní na světě mluví přes 206 milionů osob. Za celýsvůj vývoj se arabština změnila jen nepatrně, existuje však mnoho jejích dialektů, které se liší nejenslovní zásobou, ale i odchylkami ve výslovnosti.Arabské písmoArabské písmo je písmem hláskovým, fonetickým. V písmu se vyskytují ligatury (svazování znaků).Většina písmen má 4 podoby, rozdílně se píší na začátku slova, uprostřed, na konci a samostatně.Abeceda má 28 základních písmen, nenajdeme v ní například písmeno P, V, Č. Arabšina se píše narozdíl od češtiny zprava doleva.Arabská kaligrafieArabská kaligrafie je umění krasopisu. Výhodou arabské kaligrafie je přirozená dispozice arabskýchznaků k ozdobnému psaní. Arabská kaligrafie se rozvíjela zejména na základě svaté knihy, tedy Koránu,který byl zapisován ozdobným písmem na pergamen. Postupem času se umění krasopisu začalovyužívat také jako grafický a designový nástroj. S prvky kaligrafie se můžeme setkat i na různých obrazech,dekoračních předmětech, špercích apod.36


NEMLUVA? VÝMLUVA!Cíl:Poskytnout informace o jazykových systémech, seznámení s vlivem kultury na jazyk (prolínání kultur),podnícení zájmu o cizí jazyky a cizí kulturu, představení zásad interkulturní komunikace s vybranýmietniky, zvýšení tolerance při komunikaci s cizincem (zásady komunikace s cizincem)Počet účastníků:maximálně 30Věk:minimálně 14 letČasová dotace: 150 minut15 minut – uvedení do problematiky (aktivita 1)25 minut – přednáška a prezentace o jazykových systémech (aktivita 2)20 minut – seznámení se s mluvenou a psanou formou vybraných jazyků (praktická ukázka)(aktivita 3)25 minut – přejatá slova v českém jazyce a jejich funkce – krátký kvíz (aktivita 4)40 minut – interkulturní komunikace a její zásady a problém, rolová hra (aktivita 5)25 minut – pravidla komunikace s cizincem (pro české účastníky), diskuse o obtížích při zvládáníčeského jazyka a z toho plynoucícho nedorozumění (pro účastníky cizího původu) (aktivita 6)Aktivita 1:uvedení do problematiky (brainstorming), děti pracují ve větších skupinách, odpovídají na např. naotázky - kolik jazyků na světě existuje, které jsou nejpočetnější, které jsou nejlehčí nebo nejtěžšíAktivita 2:přednáška a prezentace o jazykových systémech (kolik jazyků na světě existuje, jak se jazyky rozdělují…)Aktivita 3:a) dětem je ukázáno několik ukázek písma a ony musejí uhodnout, v jaké zemi se dané písmo používá37


NEMLUVA? VÝMLUVA!abcde38


NEMLUVA? VÝMLUVA!abcdearabštinahindštinaČínštinaŘečtinahebrejštinab) Děti se seznámí s jazykolamy z některých cizích zemí, případně děti samy říkají jazykolamy, kterépocházejí z jejich země a ostatní se je snaží zopakovatAnglicky: How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?Německy: Fischers Fritz fischt frische Fische./In Ulm, um Ulm,und um Ulm herum.Rusky: Гордость города городом гордится./ Бомбардир бомбардировал Бранденбург.Japonsky: Basu gasu bakuhatsu! / Nama mugi, nama gome, nama tamago!Arabsky: Balah ta‘allaq taht qal‘it Halab./ Hadal mish mish mish min mish mishnaVietnamsky: Bà ba béo bán bánh beò bên bờ biê ̉n./ Con lươn nó luồn qua lườn.Mongolsky: Elee heree galuu gurav ereg ergeldene./ Teer tal deerh tavin tavan targan tarvaga yasantargan tavin tavan targan tarvaga ve?Aktivita 4:Formou krátkého kvízu děti se děti snaží odpovědět na otázky, které se vztahují k přejímaní slov v češtiněNapř.1. Z jaké oblasti jsme přejali hodně slov z italštiny?a) z oblasti hudbyb) z oblasti matematikyc) z oblasti módy2. Slova z francouzštiny má čeština většinou v oblasti:a) v oblasti populární hudby, sportu a technikyb) v oblasti matematiky, filmu a módyc) v oblasti umění, diplomacii a módě3. V době národního obrození přejímala čeština hlavně slova z:a) němčinyb) polštiny a ruštinyc) maďarštinyV češtině se ale objevují i slova, která pocházejí z exotičtějších jazyků.4. Z jakých jazyků pocházejí následující slova(portugalština, arabština, portugalština, hebrejština, turečtina, čínština, indické jazyky, španělština):KanibalMarmeládaKloboukAlkoholRámusKarafiátKabátKečup39


NEMLUVA? VÝMLUVA!Aktivita 5:Děti se krátce seznámí s pojmem interkulturní komunikace a se způsoby, jak komunikovat s cizinci.Poté bude následovat rolová hra, během níž si budou moct dané poznatky vyzkoušet v praxi…Aktivita 6:České děti se seznamují s pravidly komunikace s cizincem, děti s cizím původem vyprávějí o svýchobtíží při osvojování českého jazyka (např. nejobtížnější české slovo, nepochopení plynoucí z podobnostislov, slova v češtině mající jiný význam než v jejich jazyce apod.).40


JE TO NEZVYK!Cíl:poskytnout informace o nejpočetnějších skupinách cizinců v Ústeckém kraji a jejich kultuře, uvědoměnísi vlastních předsudků, stereotypního pohledu na tyto kultury, podílet se na vybudování vztahuk vybraným cizineckým skupinámPočet účastníků:maximálně 30Věk:minimálně 14 letČasová dotace: 150 minut15 minut – uvedení do problematiky (aktivita 1)10 minut – skupinová práce (popsat, co znám o vybrané skupině cizinců) (aktivita 2)20 minut - prezentace vybraných cizineckých skupin a jejich kultury (aktivita 3)40 minut – interkulturní kvíz (aktivita 4)35 minut – příběhy hostů - cizinců a diskuze (aktivita 5)20 minut – diskuze, přínos (aktivita 6)Aktivita 1:Uvedení do problematiků, formou otázek zjistit, jaké mají děti zkušenosti a znalosti o cizincích (počtycizinců, nejpočetnější komunity, informace z medií o cizincích), případně jaké ony samy mají zkušenostis Čechy.Aktivita 2:Děti se rozdělí do skupin dle počtu prezentovaných cizineckých komunit. Každá skupina má za úkolsepsat, co o dané cizinecké komunitě ví.Aktivita 3:Děti prezentují, co vymyslely v předešlé aktivitě. Přednášející je doplňuje a případně některé informaceopravuje. Přednášející má připraven i obrazový materiál, kterým doplňuje své vyprávění.Aktivita 4:Děti odpovídají na otázky, které se vztahují k životu, kultuře, zvyků cizinců z vybraných skupin (např.proč muslimové nejedí levou rukou....). Děti mohou pracovat jednotlivě nebo ve skupinách. Po každéotázce nebo na konci následuje krátká diskuze, během níž se informace uvedou na správnou mírunebo doplní. Interkulturní kvíz je však vystaven na práci s předsudky.Aktivita 5:Hosté vyprávějí své příběhy, děti mají možnost se ptát.Aktivita 6:Krátká diskuze s dětmi, o tom v čem pro ně byl přínosný tento modul, co nového se dozvěděly.41


PORADNA PRO INTEGRACIVelká Hradební 33, 400 01 Ústí nad LabemTel./fax: 475 216 536, Web: www.p-p-i.cz39

More magazines by this user
Similar magazines