Views
3 years ago

Täna, 20.märtsil algab kevad - kõik ilus on ees! - Tõstamaa

Täna, 20.märtsil algab kevad - kõik ilus on ees! - Tõstamaa

Täna, 20.märtsil algab kevad - kõik ilus on ees! -

Täna, 20.märtsil ong>algabong> ong>kevadong> - kõik ong>ilusong> on ees!Head uudised14.märtsilemakeelepäeval,lehvisid, oli Tõstamaasidetöötajatel ja vallarahvalgipõhjust rõõmutunda. Tõstamaa sidejaoskondavas oma uksedvastremonditud ruumides.Vana maja on taastatudkaasaegsel tasemel ja kaavamispidu oli sellevääriline - palju külalisi,lõputult lilli, asjakohasedsõnad ja kaalukad tordidki.Piduliku sündmuse avasTõstamaa sidejaoskonna_ juhataja Linda Järve jamil lipudkiandis siis sõna omaülemusele Valve Kunglale,kes nentis, et kahtlemata onTõstamaa sõlmsidejaoskondtäna kõige ong>ilusong>am ja kõigeajakohasem Pärnu maakonnasja võib-olla isegivabariigis. Öeldi tänusõnadehitaj atele, mööblimeistrile,Tõstamaa vallavalitsusele.PLKungla rõhutas, etvalminud hoone onLinda Järve, Helle Aava, Saima Soosaar.kingituseks eelkõigeklientidele, kes seeläbiFOTO: Lea RannikPuudel on pungad ja kapsaski õitseb.saavad paremini teenindatud.Tõstamaa on küllaltkisuur postiregioon, keskusenaallub temale kakssidejaoskonda ja kolmpostipunkti. Sõlmsidejaoskonnanasaame nüüd postitunduvalt varem kätte ja siintuleb töödelda ka kogu post,milleks valminud ruumidongi vajalikud. Sooviti eduja avaldati lootust, et klienteon ikka ja rohkem ningteenindamine oleks ja jääksFOTO: Lea Rannikalati meeldivaks, sestTõstamaa on olnud alati üksparimaid sidejaoskondimeie maakonnas. Olgemsiis rõõmsad ja kasutagemmeie kaasaegse side javastutulelike sidetöötajateteenuseid maksimaalselt.Jõudu, edu ja rahulikkumeelt neile!"Pidusse" oli kutsutud kaLea RannikTõstamaa valla volikogu korraline istungtoimus 25.veebruaril 2000.a.Mida oli siis vallavanemalteatada volikogule omatraditsioonilistes infominutites?Et valminud onTõstamaa valla sotsiaalmajanduslikanalüüs (maavalitsusepoolt tellitud) jamillest ilmneb, et "asi" onkehv ja mõnes suhtes veidivähem kehv. See peaaeguteaduslik materjal peegeldabküll hetkeseisu, aga vaja onmõelda ettepoole - midagion tarvis muuta, aga kuidas?Siis tuli juba parem uudis ­Tõstamaa Raamatukogu Iosa peatse valmimise kohta!On lootust ka kohalikulPäästeameti! oma tingimusiparandada. Valminud onüsna hea valla munitsipaalteedekaart, kus nõrgem osaon ehk erateed, mida on kaväga raske paika panna.

Kui kõver on banaan?
ÄRIPARGID JA ÄRIKINNISVARA - Postimees
Muutuv tööturg – CV kirjutamine, - oesel.ee
Iqra kuukiri nr. 20 - Islam
Häire 112 1/2012 - Päästeamet
Üks kooliaasta on taas lõppenud - Tõstamaa
Tõstamaa valla rahvahariduse: . 310. aastapäev
Ajutised tätoveeringud on ohtlikud - Linnaleht
Maailma lõpp ei tulnudki, aga Tõstamaa III vallapäevad on lõppenud
Digitaalsete mängude ideoloogilised elemendid - E-Ait
VÄÄRTUSPÄDEVUS Täienduskoolitus ... - TÜ Narva kolledž
Tööohutus ja töötervishoid on igaühe asi Hea tava ettevõtetele ...
MÕTISKLUSI USUST - Islam
õppeasutuse sisehindamine - Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus
2010. a õpilaste teadustööde riikliku konkursi tööde ja kuuenda ...
2012 Märts - Jõhvi Vallavalitsus
Arv, mida tähistatakse kreeka tähega π, on üks ... - Opetaja.edu.ee
„Kui pidu KorraldataKse, oN järeliKult seda ... - Keel ja Kirjandus
Jaanileht 20011 - Põlvamaa
Oskar Lutsu „Suvi” 20. sajandi lõpu psühholoogia valguses - Haridus
Oktoobrikuu värvid - Põlvamaa
valla vaatleja nr. 81 märts 2003.pdf
asta Murutalu on säravaiMa naeratusega memm
Breik kui elustiil - Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Lastekirjandus - see on imelihtne! - Tartu Linna Keskraamatukogu
AGRO kaabli läbiviigud on tänane päev. - Kaiser
2010 aprill nr 46 - Eesti Psühholoogide Liit
Luksuslik kehahooldus - Õhtuleht