Views
3 years ago

Täna, 20.märtsil algab kevad - kõik ilus on ees! - Tõstamaa

Täna, 20.märtsil algab kevad - kõik ilus on ees! - Tõstamaa

Täna, 20.märtsil algab kevad - kõik ilus on ees! -

Täna, 20.märtsil ong>algabong> ong>kevadong> - kõik ong>ilusong> on ees!Head uudised14.märtsilemakeelepäeval,lehvisid, oli Tõstamaasidetöötajatel ja vallarahvalgipõhjust rõõmutunda. Tõstamaa sidejaoskondavas oma uksedvastremonditud ruumides.Vana maja on taastatudkaasaegsel tasemel ja kaavamispidu oli sellevääriline - palju külalisi,lõputult lilli, asjakohasedsõnad ja kaalukad tordidki.Piduliku sündmuse avasTõstamaa sidejaoskonna_ juhataja Linda Järve jamil lipudkiandis siis sõna omaülemusele Valve Kunglale,kes nentis, et kahtlemata onTõstamaa sõlmsidejaoskondtäna kõige ong>ilusong>am ja kõigeajakohasem Pärnu maakonnasja võib-olla isegivabariigis. Öeldi tänusõnadehitaj atele, mööblimeistrile,Tõstamaa vallavalitsusele.PLKungla rõhutas, etvalminud hoone onLinda Järve, Helle Aava, Saima Soosaar.kingituseks eelkõigeklientidele, kes seeläbiFOTO: Lea RannikPuudel on pungad ja kapsaski õitseb.saavad paremini teenindatud.Tõstamaa on küllaltkisuur postiregioon, keskusenaallub temale kakssidejaoskonda ja kolmpostipunkti. Sõlmsidejaoskonnanasaame nüüd postitunduvalt varem kätte ja siintuleb töödelda ka kogu post,milleks valminud ruumidongi vajalikud. Sooviti eduja avaldati lootust, et klienteon ikka ja rohkem ningteenindamine oleks ja jääksFOTO: Lea Rannikalati meeldivaks, sestTõstamaa on olnud alati üksparimaid sidejaoskondimeie maakonnas. Olgemsiis rõõmsad ja kasutagemmeie kaasaegse side javastutulelike sidetöötajateteenuseid maksimaalselt.Jõudu, edu ja rahulikkumeelt neile!"Pidusse" oli kutsutud kaLea RannikTõstamaa valla volikogu korraline istungtoimus 25.veebruaril 2000.a.Mida oli siis vallavanemalteatada volikogule omatraditsioonilistes infominutites?Et valminud onTõstamaa valla sotsiaalmajanduslikanalüüs (maavalitsusepoolt tellitud) jamillest ilmneb, et "asi" onkehv ja mõnes suhtes veidivähem kehv. See peaaeguteaduslik materjal peegeldabküll hetkeseisu, aga vaja onmõelda ettepoole - midagion tarvis muuta, aga kuidas?Siis tuli juba parem uudis ­Tõstamaa Raamatukogu Iosa peatse valmimise kohta!On lootust ka kohalikulPäästeameti! oma tingimusiparandada. Valminud onüsna hea valla munitsipaalteedekaart, kus nõrgem osaon ehk erateed, mida on kaväga raske paika panna.

Kui kõver on banaan?
Iqra kuukiri nr. 20 - Islam
Üks kooliaasta on taas lõppenud - Tõstamaa
Ajutised tätoveeringud on ohtlikud - Linnaleht
Digitaalsete mängude ideoloogilised elemendid - E-Ait
VÄÄRTUSPÄDEVUS Täienduskoolitus ... - TÜ Narva kolledž
õppeasutuse sisehindamine - Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus
Ainult haritud on vabad! - Õhtuleht
Tööohutus ja töötervishoid on igaühe asi Hea tava ettevõtetele ...
2010. a õpilaste teadustööde riikliku konkursi tööde ja kuuenda ...
Otepää ja Tarpi sõprussidemete loomisest möödub 20 ... - Otepää vald
Arv, mida tähistatakse kreeka tähega π, on üks ... - Opetaja.edu.ee
„Kui pidu KorraldataKse, oN järeliKult seda ... - Keel ja Kirjandus