Michal Mejstřík - CFO Club

cfoclub.cz

Michal Mejstřík - CFO Club

Výhled globální ekonomiky akonkurenceschopnost a podnikání v ČRProf. Michal MejstříkPresentace pro CFO meeting konaný dne 9.2.2011 v Praze


2. Makroekonomické podmínkyPokles světového HDP v roce 2009, oživení v 2010‣ Nárůst světové produkcea obchodu v 2010 (%)- svět modře- vyspělé země červeně- probouzející se země oranžově‣…což implikuje nárůst světovéhoHDP v 2010 (%; kvartálně;anualizováno)Zdroj: Mezinárodní měnový fond (2010) a (2011)


Nejisté vyhlídky světového obchoduOživení světového obchoduztrácí momentumNehvíce v Evropě s vyjímkouNěmeckaDetailní prognoza World Economic Outlook MMF 2011Růstová dynamikaprůmyslová produkce setrochu snižuje i v zemíchBRIC,Které však rostou rychleji.Nejistý výhled vývoje světovéekonomiky na budoucí rokyBUDE ROZHODOVATKONKURENCESCHOPNOSTEXPORTUObchd zbožím a službami 2009 2010 2011 f 2012 fObjem světového obchodu (EX + IM) -10,7 12,0 7,1 6,8Export Vyspělé ekonomiky -11,9 11,4 6,2 5,8Export Rozvojové ekonomiky -7,5 12,8 9,2 8,8Reálné HDP dle tržních směnných kurzů 2009 2010 2011 f 2012 fSvět -0,6 5,0 4,4 4,5Vyspělé ekonomiky -3,4 3,0 2,5 2,5Rozvíjejícící se ekonomiky 2,6 7,1 6,5 6,5- Střední a východní Evropa-3,6 4,2 3,6 4,0- Brazílie-0,6 7,5 4,5 4,1- Čína9,2 10,3 9,6 9,5- Indie5,7 9,7 8,4 8,0Vývoz - ČR Rusko – 86% EU27- 7 % rychleji rostoucí trhy rozvíjejíchse zemí včetně BRIC-7,9 HDP v 3,7 zemích BRIC 4,5 4,43


2. Makroekonomické podmínkyIntervence centrálních bank během krize prudce zvýšily jejich bilanční sumyAktiva vybraných centrálních bank v období leden 2006 – březen 2009(srpen 2008 = 100) vzrostla díky nestandardním politikámZdroj: Mezinárodní měnový fond (2009)4


Očekávaná rostoucí inflace -> potřeba chránit úspory‣…ale nebezpečí vyšší inflacev případě dlouhodobé expanzivnímonetární politiky a rychléhorůstu Číny a JV Asie‣ bude třeba ochránit úsporyproti inflaci ve světě‣ vliv na strukturu investicretailových klientůZdroj: Mezinárodní měnový fond, The Economist


2. Makroekonomické podmínkyNárůst zadluženosti států (nejen) u PIGS během krizeHrubý státní dluh v % HDP – modře 2008, černě nárůst 2008-2010Zdroj: Evropská komise (2010)6


2. Makroekonomické podmínkyNárůst hrubé globální emise obligací států a firem‣ nárůst státních dluhů pokrytý emisí státních obligací bude konkurovatkorporátním emisím a vytlačovat jeZdroj: Mezinárodní měnový fond (2011), Dealogic (2010)


2. Makroekonomické podmínkyNárůst hrubé emise státního dluhu rizikovějších PIGS je dále prodražuje‣ růst spreadů riskantnějších 10 letých státních dluhopisů na německými bundyje enormní (i volatilní), navzdory implicitní garanci eurozóny‣ vysoce výnosné státní obligace soutěží o investory s korporátními8


Macroeconomic impacts of the crisis on peripheral EU member states versusCR & Sl300CDS in Other Old EU Member States + USA250200150100500SpainGermanyFranceUSAUKSwedenFinlandDenmarkBelgiumNetherlandsWhy low CDS spread in Finland and high in Belgium ?Source: Thomson Reuters, quotes in bps for sovereign 5Y credit default swaps until November 15, 20109


Macroeconomic impacts of the crisis on peripheral EU member statesversus CR & Sl22.10.200822.12.200822.2.200922.4.200922.6.200922.8.200922.10.200922.12.200922.2.201022.4.201022.6.201022.8.201022.10.201054.543.532.521.510.50Bonds in Other Old EU Member States + USAGermanyFranceUSASwedenUKFinlandDanmarkBelgiumNetherlandsWhy low cost bonds in Finland (2.8%) vs Belgium (3.5%) ?Source: Thomson Reuters, data in % for 10YT until November 15, 201010


Macroeconomic impacts of the crisis on peripheral EU member states versus CR & SlEurozone PIIGS countries credit risk reflected by the market (CDS)‣ Higher CDS spread = penalty from the market.Minimum Italy with 183 and Spain with 248Source: Thomson Reuters, quotes in bps for sovereign 5Y credit default swaps until November 15, 201011


Macroeconomic impacts of the crisis on peripheral EU member states versus CR & SlEurozone PIIGS countries credit risk reflected by the market (T-bonds)‣ Situation is getting more costly for Greece, Ireland and Portugal again.Minimum for Italy with 4.1% and Spain with 4.56%Source: Thomson Reuters, data in % for 10YT until November 15, 201012


Konkurence trhů státních dluhopisů emitentů PIGS a střední Evropy ?Trhy již diferencují riziko (př. Výnosnost 5Y státních obligací Pl,CZ, HU)120010008006004002000CDS in CEERussiaRomaniaTurkeyPolandCzech RepublicHungarySlovakiaSlovenia‣ Currently CDS spread is relatively low in the CR (76) and Slovakia (71)compared to some CEE countries such as Hungary (314) and Romania(286) and all PIIGS eurozone member states (range within 186 – 892)Source: Thomson Reuters, quotes in bps for sovereign 5Y credit default swaps until November 15, 201013


Macroeconomic impacts of the crisis on peripheral EU member states versus CR & Sl1816Bonds in CEE1412108642RussiaRomaniaTurkeyPolandCzech RepublicHungarySlovakia0‣ ..relatively low CDS spread implies relatively low Treasury bond yields inthe CR (3.625%), Slovakia (3.922) but sustainable ?Source: Thomson Reuters, data in % for 10YT until November 15, 201014


Percentage change compared tocorresponding period of theprevious yearHDP: Česká republika – Slovensko se15,0sbližují10,05,00,02007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3-5,0-10,0Czech RepublicSlovakiaSource: Eurostat, Czech Statistical Office (2010Q3 estimate)15


Percentage change on previousperiodPrůmyslová produkce: ČRrovnoměrnější než Slovensko8,006,004,002,000,002007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3-2,00-4,00-6,00-8,00-10,00-12,00Czech RepublicSlovakiaSource: Eurostat (Mining and quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and airconditioning supply)16


Percentage of GDPVeřejný dluh je sice relativně nízký ale ohroženstrukturálním deficitem80,070,060,050,040,030,020,010,00,02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009European Union (27 countries) Czech Republic SlovakiaSource: Eurostat (Government consolidated gross debt)17


2. Makroekonomické podmínkyPodobná očekávaná ekonomická „výkonnost“i v ČR% HDP‣…pokles ekonomické výkonnostiv roce 2009 a oživení v 201086420-2-46,86,12,52006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-4,02,41,63,0-6Růst HDP‣ také v ČR bude třeba ochránitúspory proti inflaci‣ důležitost diverzifikacerodinných financí/kombinaceinvesticZdroj: Prognóza ČNB z 2. února 2011, MFČR


2. Makroekonomické podmínkyPrognóza celkové inflace (meziroční změny v procentech)Celková inflace osciluje kolem 2% inflačního cíle ČMB, koncem roku 2011 by seměla dostat až na 2,3 %, v 2012 opět pokles na 2 %Zdroj: Prognóza ČNB z 2. února 2011


2. Makroekonomické podmínkyDlouhodobá fiskální neudržitelnost zejména penzijního systému v ČRDlouhodobá projekce MF výdajů vs.příjmů …… Primární deficit a prudce rostoucístátní dluh zejména díky růstu nákladůna zdravotní péči a důchody . Navícrozhodnutí Ústavního soudu v dubnu2010.Dlouhodobá fiskální neudržitelnost vdůsledků stárnutí populace a prodlouženínaděje na dožití až 88 let (ČSÚ 2009),hrozba poklesu reálných důchodů…… Potřeba penzijní reformy s povinnýmdruhým fondovým pilířem (soukroméfondy + 1 státní jako v Singapuru ?)


Mil. Kč5. Současný finanční trh ve světě a ČRRostoucí zadluženost domácností – závazek do budoucna, který musí být splacen!1 000 000800 000600 000400 000200 0000Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěryZdroj: EEIP podle ČNB (2010)


5. Současný finanční trh ve světě a ČROčekávaná rostoucí zadluženost a demografický vývoj v ČR – bude z čeho spořit na důchody?10510095908580752009100%80%7065Pokrizová stagnace60555060%45muži40ženy353040%2520151050120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 00020%10510095908520500%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2030 2050muži80757065605550454035302520151050120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000ženyDluh domácností/Hrubý disponibilní příjem domácností• Krátkodobá rizika • Dlouhodobá rizika• Volatilita na finančních trzích• Rostoucí nezaměstnanost• Fiskální konsolidace• Demografický vývoj• Konkurenceschopnostčeské ekonomikyZdroj: ČSÚ, predikce EEIP


Obchodní bilance členských států EU 27 (2008)Pozitivní bilance zahraničníhoobchodu s ostatními státy EU27 i sestáty mimo EUNegativní bilance zahraničníhoobchodu se státy EU 27, pozitivníobchodní bilance se státy mimo EUPozitivní bilance zahraničníhoobchodu se státy EU 27, negativníobchodní bilance se státy mimo EUNegativní bilance zahraničníhoobchodu se státy mimo EU 27 i EU27Strmý adlouhodobý pádobchodní bilanceŘeckaZdroj: Eurostat (2009) data for 2008Vysoká integrace: 86% Českých exportů do EU, většinové EU vlastnictví českých bank & firem23


Obchodní bilance členských států EU 27 (2008)Pozitivní bilance zahraničníhoobchodu s ostatními státy EU27 i sestáty mimo EUNegativní bilance zahraničníhoobchodu se státy EU 27, pozitivníobchodní bilance se státy mimo EUPozitivní bilance zahraničníhoobchodu se státy EU 27, negativníobchodní bilance se státy mimo EUNegativní bilance zahraničníhoobchodu se státy mimo EU 27 i EU27Strmý adlouhodobý pádobchodní bilanceŘeckaZdroj: Eurostat (2009) data for 2008Vysoká integrace: 86% Českých exportů do EU, většinové EU vlastnictví českých bank & firem24


ČR DLOUHODOBĚ ZTRÁCÍ CENOVOUKONKURENCESCHOPNOST EXPORTU• Počítáno relatvně od roku vzniku Eura (1999) do 30.9.2010• Zdroj: Michl RB25


CENOVÁ KONKURENCESCHOPNOST EXPORTUKLESÁ JAK RŮSTEM JEDNOTKOVÝCH NÁKLADŮ NAPRACOVNÍ SÍLU TAK POSILOVÁNÍM KORUNY• Počítáno relatvně od roku vzniku Eura (1999) do 30.9.2010• Zdroj: Michl RB26


ČESKÁ CENOVÁ/NÁKLADOVÁ KONKURENCESCHOPNOSTNEBYLA VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU REDUKOVÁNATOLIK JAKO V CELÉM NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ• propočty REER a jednotkových nákladů práce pro národníhospodářství a zpracovatelský průmysl M.ZamecnikMichal Mejstřík, Petr Janský, Friday 19 November 201027


ČR ZÁVISLÁ Z 86% NA EXPORTU DO EU27ZTRÁCÍ PODÍL NA SVĚTOVÝCH EXPORTECH• Počítáno relatvně od roku vzniku Eura (1999) do 30.9.2010• Zdroj: Michl RB28


Export evropských ekonomik mimo EU 27V porovnání s jiným státyEU 27 exportuje ČR dozemí mimo EU 27 (a mimoUSA, Japonsko, Norsko,Švýcarsko a Kanadu)relativně málo.48 11 21139106132562122626Z hlediska otevřenosti kexportu (tj. podílexportu/HDP) je ČRrelativně uzavřená vevztahu k Číně a LatinskéAmerice (v porovnání sostatními srovnávanýmistáty EU), mírnou relativníotevřenost je vidět pouzesměrem k Rusku.Zdroj: EUROSTAT (2009)29


Nárůst high-tech exportu v Číně vs.pokles v USA, EU a JaponskuZdroj: EUROSTAT (2009)30


13579111315171921232527293133353739414345474951535557596163656769717375777981838587899193959799Analýza CzechTrade: Kumulovaná komparativnívýhoda České republiky vůči světu – 20 HSpoložek reprezentuje 40% komparativní výhody ČR80,00%70,00%60,00%50,00%40,00%30,00%20,00%10,00%0,00%Počet položek HS631


PROČ A CO S TÍM ?12 PILÍŘŮ KONKURENCESCHOPNOSTI WEFA TŘI TYPY ROZVOJE - MY JSME ŘAZENI DO INNOVATION DRIVENDIKY VAVAI, ALE KOMPARATIVNÍ VÝHODA UKAZUJE NA FACTOR-DRIVENVÁZANOU NA NÁKLADOVOU KONKURENCESCHOPNOST32


POSTAVENÍ ČESKÉ REPUBLIKY DLE GCI 2010PROBLÉMY S TŘEMI I33


ZÁVĚRY• NERV připraví náměty variant zpracování strategiekonkurenceschopnosti založené na datech („evidence baseddecision making“)• Pověřit výkonnou executivu zpracování strategiekonkurenceschopnosti založené na datech• Dosáhnout pokud možno konsensuálního přístupuzapojením odborné i politické veřejnosti („Finská metoda“)• Strategii exportu propojit se strategií konkurenceschopnosti34


DĚKUJI ZA POZORNOST

More magazines by this user
Similar magazines