LOE SIIT - Eesti Karskusliit AVE

ave.ee

LOE SIIT - Eesti Karskusliit AVE

RAHAVOOGUDE ARUANNE(kroonides)Rahavood põhitegevusest 31.12.2008Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 784 998Kaupade, materjalide ja teenuste eest makstud -479 791rahaMakstud palgad -271 216Kokku rahavood põhitegevusest 33 991Rahavood investeerimistegevusestSaadud intressid 173Kokku rahavood investeerimistegevusest 173Kokku rahavood 34 164Rahakontode muutus 32 040

More magazines by this user
Similar magazines