Views
3 years ago

zarządzanie wiedzą - E-mentor

zarządzanie wiedzą - E-mentor

felietonzawarty na

felietonzawarty na stronach Wirtualnej Polski 7 . Wątpliwe jest,aby do dnia dzisiejszego coś diametralnie się zmieniłow pewnych kwestiach, w związku z tym faktem pozwolimysobie na przytoczenie kilku wniosków z tegowłaśnie źródła w postaci niezmienionej.Średnio w krajach OECD obcokrajowcy stanowią5,3% ogółu studentów. W naszym kraju liczba tastanowi 0,4%. W Niemczech co dziesiąty student toobcokrajowiec. W Polsce jest to zaledwie co 250.W ubiegłym roku na podstawie umów międzyrządowychprzyjechało do nas prawie 7 tys. osób – mówi Andrzej Śliwkaz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Ponad połowęz nich stanowiły osoby polskiego pochodzenia. Pozostali togłównie przybysze z państw Trzeciego Świata(…) 8 .I już więcej komentować nic nie trzeba.Pół serio, czyli dylematyzagranicznego studentaprzez pryzmat studenckiego humoruKochani rodzice. Polska to piękny, ale i egzotycznykraj… Tak rozpoczął swój list do rodziców syn szejkaArabii Saudyjskiej, który zaczął studiować w Polsce,w Warszawie. Kiedy jadę swoją limuzyną na zajęcia zawszez szoferem spoglądamy na autobusy, tramwaje, poszczególnestacje metra. Tak dojeżdżają na uczelnię moi wykładowcyi koledzy ze studiów… Polska to piękny, ale i egzotycznykraj. Pozdrawiam . Po tygodniu młody studentotrzymał odpowiedź od swoich rodziców: Kochanedziecko. Powiedz szoferowi, że autobus będzie miał ladadzień i ma cię nim wozić na uczelnię zamiast limuzyną. Pozatym – do nowego semestru zdążymy pociągnąć nitkę metrana uczelnię z twojej willi w Konstancinie. Będziesz jeździłdo szkoły tak, jak twoi wykładowcy i koledzy ze studiów.Gorszy nie będziesz. A pieniądze – jak wiesz – nie grająroli… ty się tylko ucz!!!!!Aż łza się kręci w oku osoby wrażliwej, niczym poobejrzeniu rasowego melodramatu, kiedy człowiekwidzi rodzica starającego się dać swojemu dziecku„wszystko to, co najlepsze”. Podobnie jak w powyższymprzypadku. Nieważne, czy osiągnie się ten efektprzy pomocy euro, jena, juana, petrodolara, rubla,funta szterlinga, peso czy też innej waluty, którą ktośkiedyś będzie musiał zamienić na „silną złotówkę”w banku lub w kantorze. Jak widać, Polska może natym tylko zyskać, a nie stracić. Może przykład niejest zbyt poważny… ale czytelnicy powinni się zgodzićze stwierdzeniem, że każdy, kto przyjeżdża donas studiować, zostawia w Polsce pewien kapitał…w większej lub mniejszej wysokości. A to jest rzeczcenna dla danego kraju. Wprawdzie małego i biednegona tle wielu innych, jak to ma miejsce w naszymprzypadku, ale – jak widać – mającego pewne ambicje.I starającego się przede wszystkim je realizować.Zwożenie drewna do lasu czy też realna potrzebaregularnego „importu” studentów z zagranicy (o ileto w ogóle jest możliwe) w przyszłości?Pan profesor Ryszard Domański zasugerował pewnerozwiązanie, mające być receptą na ewentualnyniedobór studentów w naszym kraju, w przyszłości.W przypadku, kiedy liczba studentów polskich zaczęłabysię diametralnie zmniejszać. W tym momencienależałoby postawić pytanie, czy naprawdę grozi namtaka ewentualność? Na dzień dzisiejszy – a nawet nabliższą czy też dalszą przyszłość – myślimy, że raczejnie. Oczywiście bardzo miło będzie nam wszystkim 9(i nikt nie wyklucza takiej prognozy), kiedy na uczelniachpolskich będzie pojawiało się coraz więcejcudzoziemców studiujących w Polsce. Wzrost liczbypolskich studentów, jak i wzrost liczby cudzoziemcówstudiujących w Polsce – praktycznie jedno nie wykluczadrugiego. A zjawisko to może zaowocować tylkodobrą współpracą, zwłaszcza w dziedzinie kultury.Zwiększająca się liczba zarówno polskich studentów,jak i ich kolegów z zagranicy jest zjawiskiem bardzopozytywnymi z racji powstawania i rozwoju coraz toinnych form kształcenia oraz placówek edukacyjno--oświatowych w dosłownym znaczeniu.Uważamy jednak, że polskich studentów jeszcze długonie zabraknie. Naszym zdaniem z jednego, prostegopowodu. Niż demograficzny – niżem. Koszty kształcenia– kosztami. Jesteśmy jednak społeczeństwemuczącym się. Co więcej – musimy nim być. Współczesnawiedza ma bowiem jedną, bardzo ważną cechę.Starzeje się. Wolno (np. w przypadku niektórych naukhumanistycznych, takich jak przykładowo negocjacjeczy psychologia) lub bardzo, ale to bardzo szybko (np.informatyka i systemy informacyjne, techniki łączności,elektronika). Czytelnik może zgodzić się z poprzednimzdaniem lub nie. Ale starzenie się wiedzy w wielu dziedzinachma miejsce dzisiaj i będzie miało miejsce takżew przyszłości. Ten fakt ma swoje określone konsekwencje.Człowiek musi wciąż uczyć się i podnosić swojekwalifikacje. Niezależnie od tego, czy jest to wymógprzykładowego pracodawcy, który oddelegowuje gona jakiś kurs (jeden z wielu) o określonej tematyce czyteż zmusza go do tego życie codzienne 10 . I niezależnieod tego, czy będzie realizował ten cel w formie samokształceniaczy też poprzez uczestnictwo w różnychkursach, szkoleniach, treningach, warsztatach, studiachpodyplomowych lub kolejnych studiach o charakterzedziennym czy też zaocznym, stacjonarnym lub niestacjonarnym.Jakkolwiek byśmy tego kształcenia nienazwali – ludzie się uczą i będą się uczyć. Z powodu7Obcokrajowcy nie chcą studiować w Polsce?, http://wiadomosci.wp.pl/kat,21554,wid,5304061,wiadomosc.html?_err=1&ticket=5078289981923748MWcOfJcnMv0mi%2FSEhldCZhUI3NT7shpg3%2BAvQI7UP92PzRv2ga04NGVnJUPvccANusG84b1RARh5qRDHkG0gUqFdx5edkYpCfVNiBv59nEtjkihWr0UHsvLtWyVUYStb. PAP powołuje sięna informacje zawarte w „Rzeczpospolitej”.8Ibidem.9I to zarówno wykładowcom i studentom.10Ponieważ – dla przykładu – znowu pojawił się na rynku nowy program komputerowy, który znacznie ułatwiłby namwykonywanie naszej pracy, w związku z tym wypadałoby dla naszego własnego dobra po prostu go poznać.8 e-mentor nr 2 (9)

Czas zweryfikuje trafność pewnych prognoz i analiz, zawartych w takim czy też innymraporcie. Lepszym lub gorszym. Bowiem Basen w każdym powiecie – przyznajcie Państwo –W krzywym zwierciadle: Polska drugim Harvardem...wymienionego już wcześniej, jak i też innego, równieważnego, o treści:Jaka jest najlepsza inwestycja w dzisiejszych czasach?Po prostu w siebie (…)Najlepiej chyba rozumieją to ludzie młodzi, ponieważjeśli tak naprawdę chcielibyśmy się czymś wyróżnići pochwalić na tle innych państw europejskich jakokraj 11 , to jest taki jeden wykres, który bez dalszegokomentarza przytaczamy poniżej.Według raportu OECD dyplom ukończenia wyższejuczelni daje większe szanse na pracę i wyższe zarobki. Byćmoże właśnie dlatego liczba absolwentów wyższych uczelniw Polsce w ostatnich siedmiu latach podwoiła się 12 .Dobrobyt, prosperity, praca, biznes,pieniądze i… kryty basen w każdym powiecieCzas zweryfikuje trafność pewnych prognoz i analiz,zawartych w takim czy też innym raporcie. Lepszymlub gorszym. Bowiem Basen w każdym powiecie – przyznajciePaństwo – brzmi bardzo dumnie. Tylko żebyfinalnie nie okazało się, że basen – owszem – jest. Aleprzeznaczony jest nie na mieszkańców powiatu… alepacjentów! Słowo „basen” (nawet kryty) ma bowiemróżne znaczenia 13 . Tak jak różne prognozy i modelepojawiające się w prasie ekonomicznej, mają różny,często diametralnie odmienny stopień sprawdzalności,LICZBA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH W 2001 R. NA 1000 OSÓBWykres W WIEKU 5. Liczba 20 absolwentów — 29 LAT szkół W WYBRANYCH wyższych w 2001 KRAJACH r. na 1000 osób EUROPEJSKICHw wieku 20–29 lat w wybranych krajach europejskich0 10 20 30 40 50 60 70 80Polska74,3IrlandiaFrancja67,770,3FinlandiaDaniaNorwegiaBelgiaLitwa57,755,754,653,451,5BułgariaHiszpaniaUE—15NiderlandySzwecjaPortugaliaW. BrytaniaWęgryNiemcy43,742,640,439,838,937,236,936,133,7SłowacjaAustriaWłochyRumunia29,427,425,822,7Źródło: Ź r Statistics ó d ł o: Statistics of Science on and ScienceTechnologyand in Europe, Data 1991 in Europe, — 2001, Data Panorama 1991–2001, of the European Panorama Union, of the European Union, 2003 Edition,Theme 20039: Edition,ScienceTechnology, Theme and 9: Technology, and Komisja Europejska/Eurostat, Komisja Europejska/Luksemburg Eurostat, Luksemburg 2004. 2004.11 Według A wszyscy raportu wiemy, że OECD raczej nie dyplom ma za wiele ukończenia takich rzeczy… wyższej uczelni daje większe szanse na pracę i12wyższe http://www.serwiskariery.pl/index.php?site=zoom&id=3947.zarobki. Być może właśnie dlatego liczba absolwentów wyższych uczelni w Polsce w13Wie o tym ten, kto miał przyjemność obejrzećostatnich siedmiu latach podwoiła się 13 choćby kilka odcinków serialu (przykładowo) Szpital na peryferiach.produkcji czechosłowackiej lub też innego, związanego z problemami hospitalizacji czy służby zdrowia.Dobrobyt, prosperity, praca, biznes, pieniądze i… kryty basen w każdym powieciekwiecień 2005 9

zarządzanie wiedzą - E-mentor
zarządzanie wiedzą - E-mentor
zarządzanie wiedzą - E-mentor
zarządzanie wiedzą - E-mentor
zarządzanie wiedzą - E-mentor
Kształcenie ustawiczne - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
Uczelnia oparta na wiedzy, red. T. Gołębiowski, M ... - E-mentor
Internetowe narzędzie do nauki matematyki coraz - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
Wspieramy dobre zarządzanie
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
Zarządzanie budynkiem - Dussmann
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
RAPORT Zarządzanie różnorodnością w Polsce - NGOteka