neljas number - Eesti Karskusliit AVE

ave.ee

neljas number - Eesti Karskusliit AVE

Sport ja alkohol ei lähe ju kokku!OKle aineTekst: Rauno VeriTarmo AltVanus: 39Sünnikoht: PaideHaridus: KeskTöö: Paide SlaaviGümnaasium, õpetaja, MTÜKarateklubi TÄHT, treenerPere: Abikaasa Ingrid, poegIvar, koer DorisSina ja alkohol?Kala mulle ei maitse, kala ma ei söö, õlumulle ei maitse, õlut ma ei joo. Sünnipäevaltervitusklaas. See on kõik. Mul ei ole selleelamuse järele vajadust.Miks olla kaine?Ma usun, et kainel inimesel on see eelis, etta teab, mis toimub, ta näeb, ta kuuleb ja saabaru, ja mäletab. Ja saab mälestust kasutada,taastada, et ennast hästi tunda, kui on halbmälestus, siis midagi sellest õppida.Sport ja alkohol?Need ei lähe ju kokku. Kaine inimene onarutlev, ta juhib ennast: kui sa tahad juhtidakedagi teist, siis sa pead juhtima kõigepealtiseennast. Sa pead igas mõttes kaine olema.Sportimine pole ainult püüdlemine rekordipoole, vaid oskus kontrollida ennast ja omavastast. Suunata vastast, et saavutada edu.Kas karskus saab olla eesmärk omaette?See on nagu raha, selle peale astudes ulatunma millenigi. Kainus on sama asi: sa suudadainult selle kaudu eesmärkide poole liikuda.Sa pead oma teed teadma. Kui sa oledenesekontrolli kaotanud, siis sa ei tea, kus saoled ja mida teed.Kuidas leida tarbimismentaliteedipealetungis “oma tee”?Kõik saab alguse kodust,palju asju pannakse meissesiis, kui me oleme pärisväikesed. Igal juhul peabinimene seadma eesmärke,siis tuleb nende poole kaliikuda. Kui on trenn, siispole pidu. Kui sa tahadmingi eesmärgi püüelda, siispead oma mina hoidma.Kuidas grupiga konfliktivältida?Mingist hetkest kannabjärjekindlus suhtumistmuutma, seda austatakse.Kui sa ei lase ennast loppida,siis sind hakatakse pikapealeaustama.Tarbimismentaliteedis onoma näo hoidmine lihtsam,kui kodust on põhimõttedkaasa saadud. Siis julgebinimene jääda tegelikultiseendaks. Kuidas ma siistegelikult käitun ja väljanäen, on küsimus, mittekuidas peaksin teiste arvates.Kuidas saad üle hirmustüksi olla?Üksi on tegelikult heaolla. Ma julgen väita, et seeon hea. Sa ei pea suhtlema,üksi saab ka mõtelda. Alation kusagil mõni teine samasugune, kes julgebloomuselt enda moodi olla. Kes tahab ja julgebmassist erineda. Kui sa teed selgeks, kes on sinupäris sõbrad, siis on lihtsam olla. Enesekindlusvõimaldab olla üksi, olla väljatõukamisetundeta.Kuidas üksi mõjutada otsuseid, mis elusuunavad?See on keerulisem, millegi saavutamisekspead sa ikka teistega rääkima. Kui sul onenesekindlus ja kaine mõtlemine, siis sasuudad oma mõtteid kaitsta. Kaselluviimine õnnestub või mitte, sõltubsinust. Ideede hind on ka küsimus.Mis hind sinu mõtetel on?Olen neid ka niisama ära andnud.Nüüd hakkab mulle tunduma, et mõnimõte tuleb endale jätta. Mitte et ta jääkskellegi teise riiulile. Milleks asjatult väljavisata?Kui hea mõte jääb ellu viimata?Ma ei ole ainus tark inimene maailmas.Igal asjal on mingi põhjus, võib-olla oli aeglihtsalt vale. Suusavõistlust näiteks ei saasuvel korraldada. Mingid asjaolud ei langekokku, midagi jäi arvesse võtmata. Sedatuleb mõista ja tunnistada.Miks on pere tähtis?Noored “käivad” üksteisegaliiga palju. See tähendab, etliiga kergesti luuakse suhteid.Ja visatakse kõrvale. Kui sapere lood, siis see ei tohi olla“käimise” koht. Sa ei saa selleinimesega “ära käia”. Sa peadtundma ennast ja seda inimest,kellega sa pere lood. Päris paljuebakindlust tuleb sellest, etperedes pole kindlust. Lapsejaoks on see ebakindluseallikas, noored kritiseerivadoma vanemaid ebakindluse jamõistmatuse pärast. Vanemadei hooli ega annakindlustunnet. Kui valitekaaslast, valige põhjalikult, tesaate sama hea kaaslase, kuimina olen saanud.Tarmo Aldiga käisvestlemas Rauno VeriTsitaate Tarmo Aldi kohta:Ahto Salum, klassivend Paide1. Keskkoolist.Tarmo on alati olnudspordimees, kooliajastsiiamaani. Ta on alati kõikepõhjalikult võtnud, onsuusatanud ja loomulikultkarated ka teinud. Tänuspordile jäi mitmetestkooliasjadest ka kõrvale,kuna tegi juba siis isepoistele trenni.Lea Kullerkupp, Tarmotrennis käiva poja emaTarmo on poiste jaoks vägamehelik eeskuju. Treeningudei ole mitte lihtsaltfüüsiline ettevalmistus,vaid tähtis on ka see, midata vaimselt annab, lisaksfüüsilisele. Tarmo õpetabenesekontrolli jakaalutletud otsustelangetamist, sellepärastkäibki mu poeg VirumaaltKadrinast Järvamaaletreeningutele.Gert Teder, endine õpilaneTarmo on minu hea sõber. Taon olnud mu treener jaeeskuju. Olen temalt õppinudväärtushinnanguid, vanematestinimestest lugupidamist,samamoodi heatahtlikkusuhtumist endastnõrgematesse. Tarmo motovõiks olla, et parim võitluson see, mis jäi pidama, tulebolla mittekonfliktne.Tegudele peab eelnema kainearutelu.Andres Haamer, tuttavskaudiliikumise käivitamiseajastTarmo jaoks on oluline asjumõista ja südamega nendejuures olla. Ta tahab jäädaiseendaks ja olla keegi, jaolla lõpuni aus. Ta eiaktsepteeri kiustaustelejäreleandmist, kasuitsetamine skautide seasoli tema jaoks põhimõtete jategelikkuse konflikt.

More magazines by this user
Similar magazines